Page 142

capítol VI.

6.1. Introducció Com a última consideració sobre els 100 anys d’activitat de l’IQS, se citen a continuació algunes reflexions, tretes del document “la Missió”,25 que defineixen l’ideal de formació que vol proporcionar l’Institut, fruit de la seva experiència del passat, però posada la seva mirada en el present i sobretot en el futur. La redacció d’aquest document va ser fruit de nombroses reunions i aportacions dels diferents Estaments del Centre en el transcurs de l’any 1998 i va ser aprovat finalment pel Patronat el 14 d’octubre del mateix any. En aquest capítol es farà una breu formulació de la Missió de l’IQS i després s’assenyalaran els cinc objectius més immediats en la formació dels alumnes, que suposen un repte per als professors que els han d’aconseguir, i l’assoliment dels quals ajudarà a la realització pràctica de la finalitat educativa que el Centre es proposa.

Estàtua de Sant Ignasi de l’escultor Manuel Cusachs, 1999, al pati central de l’IQS

142

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement