Page 137

l’IQS dins la Universitat Ramon Llull (1991-2005)

5.4. Obertura a l’exterior La relació de l’IQS amb Centres d’Enginyeria Química d’altres països arrenca gairebé amb la fundació de l’Institut. L’estada a Lovaina del P. Vitoria, les seves visites a Centres universitaris alemanys, l’amistat del fundador amb Paul Sabatier a Toulouse, el doctorat del P. Gil a Friburg, són algunes mostres del que es vol dir. El viatge del P. Vitoria a l’Argentina per impartir una sèrie de conferències no era gaire usual el 1924. Tots aquests aspectes van quedar plasmats, com ja s’ha dit abans, en la nombrosa assistència de personalitats del món de la ciència de diferents països que es van reunir a Barcelona el 1955 per tal d’homenatjar el P. Vitoria en el seu 90 aniversari. En temps posteriors, en nombre creixent, alumnes que acabaven els seus estudis a l’IQS anaven a completar la seva formació a l’IGC de Toulouse, a l’ETH de Zürich, a les diferents seus del Max Planck Institut o a l’Escola d’Enginyeria de Delft, entre d’altres Centres. Però va ser a la fi dels 70, essent Director el P. Montagut, quan aquest fenomen va prendre nova embranzida i, sobretot, es va estendre a l’altre costat de l’Atlàntic. Als Estats Units es van establir contactes amb el Polymer Institute de la Universitat que els jesuïtes tenen a Detroit i allà hi van realitzar el seu TFC un bon nombre dels nostres alumnes, dirigits pel prof. Harry Szmant. Els contactes van seguir i es van estendre a d’altres Universitats. També el P. Montagut el 1981 va establir contactes amb països d’Amèrica del Sud, concretament amb la Universidad de San Andrés, a la Paz (Bolívia), amb la finalitat de crear a l’IQS un Màster en Tecnologia Química destinat a graduats d’aquella Universitat i extensible a Universitats d’altres països iberoamericans. El primer estudiant va arribar a l’IQS el 1982 i des de llavors han acabat els seus estudis del citat Màster 69 alumnes. Molt més tard, el 1995, el Dr. Julià va establir contactes amb el Comitè Executiu de les Universitats de Bolívia (CEUB), entitat que agrupa tots els Centres universitaris del país, i diversos llicenciats de diferents Universitats bolivianes estan acudint a l’IQS per realitzar postgraus i fins i tot Tesis doctorals.

137

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement