Page 135

l’IQS dins la Universitat Ramon Llull (1991-2005)

Placa commemorativa de la inauguració de les sales multimèdia i de la concessió al P. Montagut de la Medalla d’Or del P. Vitoria

Finalment volem recordar l’efemèrides esdevinguda el juny de 2002: l’aleshores Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, l’H. Sr. Andreu Mas-Colell, va inaugurar les noves Aules i Tallers per poder impartir eficaçment la Carrera d’Enginyeria Industrial. Totes les aules tenen forma d’amfiteatre per tal d’afavorir l’audició del Professor i facilitar el diàleg i totes també tenen connexió individual a internet. Igualment la tenen les aules antigues que van essent remodelades.

Sala multimèdia de l’IQS

Com a resum podem dir que, el desembre de 2004, la superfície total edificada de l’IQS és de 15.000 m2.

135

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement