Page 123

l’IQS dins la Universitat Ramon Llull (1991-2005)

Finalment, com s’ha dit abans, va caldre adaptar els plans d’estudi de cada titulació a les normatives estatals. Aquest últim punt comportava alguns perills de cara a conservar la identitat dels graduats en la part química i ha estat un tema que s’ha anat retocant i modificant, en la mesura del que és permès, amb la finalitat de ser fidels a la tradició que tan bons resultats ha donat a aquesta Institució. El juny de 1994 el Patronat de la Universitat, format pel cardenal Jubany, els Presidents dels diferents Centres i altres personalitats de la vida social, cultural i econòmica barcelonina, va aprovar els estatuts de la URL i el mes de juliol va nomenar com a primer Rector el Dr. Miquel Gassiot, en aquells moments Director General de l’IQS.

El Cardenal Jubany, Padrí de promoció (1991)

Per substituir-lo a l’IQS va ser nomenat nou Director el Dr. Enric Julià, nascut a Barcelona el 1943, antic alumne de l’Institut, que havia treballat a la Indústria durant 25 anys i que es va incorporar a l’IQS en fundar-se la Facultat d’Economia. En aquells moments era el Secretari General de PEINUSA; havia realitzat la seva Tesi doctoral sota la direcció del seu antecessor, el Dr. Gassiot, a la Secció de Cromatografia que

123

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement