Page 114

capítol IV.

ser D. Francesc Llobet. El M.H. Josep Tarradellas, primer President de la Generalitat de Catalunya després del franquisme, va ser President del Patronat de 1977 a 1980. Des de 1980 fins a 1982 va ser President D. Francesc Martí i Jusmet; des de 1982 fins a 1987 ho va ser el Sr. Antoni Dalmau i des de 1987 fins al 1992 ho va ser el Sr. Manuel Royes. De fet, en el període que abasta de 1977 al 1992 el paper més efectiu el va exercir el President de la Comissió Executiva, Sr. Eugeni Gasull. El 1992 accedeix al càrrec de President del Patronat d’Empreses de l’IQS, el Sr. Antoni Negre, el qual encara exerceix amb gran entusiasme les seves funcions en aquests moments. Els tres primers Presidents del Patronat de Empreses, Srs. Buxó, Muller i Samaranch

114

Seria injust oblidar l’obra callada, però entusiasta i constant, del P. Manuel Sanz, Secretari executiu del Patronat, que durant molts anys no va cessar en les seves visites a les Empreses a la recerca de nous Patrons i de noves subvencions. Val la pena recordar aquí unes paraules del P. Ferrer Pi, en el discurs citat anteriorment: “Permeteu-me tots que faci referència aquí a un fosc animador, juntament amb José Lipperheide el principal responsable de la fundació del nostre Patronat. Em refereixo al P. Sanz Burata. Sé les atencions que tots li

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement