Page 112

capítol IV.

realitat va anar en augment i va obligar a crear el maig de 1985 una societat amb el nom de PEINUSA (Promotora d’Enllaç entre la Indústria i la Universitat) que gestiona totes les relacions IQS-Empresa. Aquesta interrelació resulta de summa importància per a l’IQS ja que, a més del seu valor econòmic, contribueix a donar una nota de realisme a tota l’activitat docent i investigadora del Centre. En la realització dels Serveis Tècnics col·laboraven pràcticament tots els Professors de la casa i també alguns professionals que venien a estones per realitzar serveis de la seva especialitat; entre ells cal destacar els senyors Llorenç Codern, Miquel Margarit, Emiliano Rodríguez i Enric Gal-Boguñá, el qual, passat el temps, va ser Secretari General de PEINUSA fins a la seva jubilació l’any 2003.

El Dr. Josep Obiols, al seu despatx de Serveis Tècnics a la Indústria

En la reunió del Patronat del 25 de novembre de 1966 s’aprova el contracte amb la casa IBM per instal·lar i tenir arrendat a l’IQS un IBM-1130 que servís per complir la doble missió científica i investigadora, pròpia del Centre, i per fer programes de servei a la Indústria. La inauguració va ser el 1968 i va assistir-hi l’Alcalde de Barcelona, Sr. Josep M. Porcioles, incorporat al Patronat gràcies a les gestions del President en aquells moments, Sr. Josep M. de Muller i d’Abadal, que el 1967 va substituir el Sr. Buxó.

112

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement