Page 11

pròleg

Les línies que segueixen intenten ser un record de les persones que han anat escrivint la història de l’IQS al llarg dels seus cent anys d’existència. El sistema que he utilitzat ha estat partir dels esdeveniments que han anat marcant les fites d’aquests cent anys i fer-hi intervenir els seus protagonistes; els he situat en les seves coordenades d’espai i temps, dins la història del nostre país i dins l’entorn científic de cada moment. Ja des d’aquest instant vull excusar-me de qualsevol oblit involuntari. He anat omplint aquesta història amb anècdotes que en fan més amena la lectura i, alhora, ens fan veure la faceta més humana de les persones. Crec també que aquesta manera de fer representa prendre’s la vida amb un cert humor, cosa molt necessària avui dia i molt bona per a la salut. Força d’aquestes anècdotes les he viscudes personalment en els meus llargs anys de docència a l’IQS. D’altres vaig tenir el plaer d’escoltar-les de llavis dels qui les havien viscut al costat dels PP. Vitoria i Gil. Vull esmentar en primer lloc el Germà David Riera, col·laborador incansable dels dos primers Directors i font inesgotable de records sobre fets anecdòtics de la vida de l’Institut. Igualment vull fer esment de les interessants converses mantingudes amb els PP. Galmés, Sanz Burata, Ferrer Pi, Montagut, Queralt i Barrera, amb qui he tingut la sort de compartir Comunitat durant una gran part dels meus gairebé 50 anys de vida a la Companyia de Jesús. També vull agrair aquí a D. Bernardo Ferrández, excel·lent cuiner i molt bon amic, el fet que m’ha aportat una gran quantitat d’informació sobre la infraestructura existent durant els primers anys de vida del Centre. He de fer una menció especial de l’alumne de doctorat del nostre Departament, Sergi Colominas, que amb una gran il·lusió i una gran professionalitat ha preparat l’abundant material fotogràfic que apareix en aquest llibre: són moltes hores de dedicació que es fan creditores de la meva més cordial felicitació i agraïment. Finalment vull advertir que l’estil és molt familiar, lluny de qualsevol pretensió literària, ja que per a mi l’IQS ve a ser una ampliació del meu àmbit de família. En efecte, quan als 20 anys vaig entrar a la Companyia de Jesús, vaig viure de 1955 a 1957 a Roquetes, mentre hi

11

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement