Page 109

etapa de consolidació i maduresa (1957-1991)

Els membres del Patronat d’Empreses visiten a Madrid el Cap de l’Estat (1965)

Tècnic Superior per a cursar estudis d’Enginyeria Industrial especialitat Química, l’Institut Químic de Sarrià, el qual haurà ajustar-se als preceptes de la llei de vint de juliol de 1957, tant en la selecció d’alumnes com pel que fa als plans d’estudi i titulació del Professorat. Les proves necessàries per a obtenir de l’Estat el títol respectiu i la constitució dels tribunals corresponents, es regularan d’acord amb l’establert en l’article setze de la referida llei. Aquest títol facultarà per a l’exercici de la professió, conforme al que les lleis disposin en igualtat de condicions amb els qui ho haguessin obtingut directament d’un Centre oficial.”

109

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement