Page 104

capítol IV.

4.6. Fundació Patronat d’Empreses de l’IQS Com ja s’ha dit anteriorment, la idea de crear un Patronat d’Empreses que proporcionés un suport moral i material a l’IQS va sorgir a la ment del P. Salvador Gil amb motiu de la ressonància que va tenir en tots els àmbits l’homenatge que es va tributar al P. Eduardo Vitoria, en ocasió amb motiu dels seus 90 anys, el maig de 1955. La idea va ser recollida amb entusiasme pel P. Manuel Sanz Burata, que la va treballar amb tenacitat i finalment va cristal·litzar el 17 de novembre de 1958 amb l’Acte de Constitució jurídica del Patronat, celebrat davant el Notari D. Ramon Roca Sastre. Van signar l’Escriptura Fundacional els Srs. Demetri Carceller Segura, Josep Valls Taberner, José Lipperheide Henke, Josep Pellicer Llimona i Joaquim Guitart Solé.

Inauguració de la Planta d’Altes Pressions, obsequi del Govern alemany

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.