Page 1


Aurkibidea

6

12

14

Aurkezpena Presentación

Entorno

La Clínica

Área de influencia

Tolosaldearen zerbitzura

Nor gara? - Misión, visión y valores - Compromiso con el paciente - Compormiso con Tolosaldea - Compromiso social corporativa - Compromiso con la innovación

4


Índice

18

20

26

28

Instalaciones

Estructura Organizativa

Oferta Asistencial

Calidad Asistencial

Clínica de la Asunción Centro Médico Belate Centro Médico Andoain Centro Médico Ordizia

Equipo de dirección Comité de dirección Junta facultativa Comisiones clínicas Comisiones no clínicas Representación sindical

Gure zentroak

5


30

32

36

38

Plan de Gesti贸n

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Gesti贸n econ贸mica

Formaci贸n 2012 - Euskera - RCP - Inteligencia emocional

6


40

42

44

Actividad Asistencial

AnĂĄlisis de Case-mix

CampaĂąas

Temas de salud

7


Aurkezpena Dokumentu honen bitartez, Asuncion Klinikako 2012. urteko Memoria aurkezten dugu. Bertan jasotzen den informazio eta datu oro pazienteen eta senideen etengabeko beharretara egokitzen da, eta osasun-zentroa osatzen duten langile profesional eta lan-talde osoaren ahalegina, lana eta gogoaren erantzuna dira. Azpimarratu beharreko lehenengo ideia honako bi unitate berriak dira: Etxeko Ospitalizazio Zerbitzua eta Egonaldi Ertaineko Ospitaleratze Zerbitzua. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin sinaturiko Hitzarmenaren bitartez, Tolosaldeako biztanleriaren Arreta Espezializatua eskaintzeko jarri dira martxan aipaturiko bi zerbitzuok; izan ere, hitzarmenak bermatzen du Klinika Tolosaldea eskualdeko erreferentziazko zentroa dela Arreta Espezializatuan. Etxeko Ospitalizazio Zerbitzua 2012. urteko urtarrilean jarri zen martxan, eta zerbitzu honek aukera ematen die patologia kronikoen kasuetan, areagotze-prozesuan eta kontrolean, zainketa aringarrian edota ebakuntza-ondoko egoeran dauden pazienteei zainketa mediko eta erizaintza-zerbitzua etxean jasotzeko. Bestalde, Egonaldi Ertaineko Ospiraleratze Zerbitzuari dagokionez, 2012. urteko uztailean jarri zen martxan, eta ad hoc izeneko gunea ireki zen lehenengo solairuan, 10 ohe, errehabilitaziorako gimnasio eta egongelarekin. Egonaldi Ertaineko Ospiraleratzeak abantaila handiak eragin ditu bai gaixo eta baita senideentzat ere; izan ere, ordura arte zerbitzua soilik Donostiako Ospitalean jaso zitekeen. Era berean, Klinikak Osasun Sailak kronizitatearen erronka garaitzeko jarraitutako estrategia-plana garatu du, eta 2011n sorturiko ‘OSI birtuala’ ezarri du. Iñigo Dendaluce Izaguirre Gerentea Asuncion Klinika

8

Asuncion Klinika ez dago bere ingurunetik kanpo, eta ez du lehen mailako arreta medikoaren garrantzia alboratzen, medikuntzaren barnean. Hori dela-eta, Lehen Mailako Arreta Medikoaren zerbitzuekin egiten du lan egunero Parte-hartze organo baten bitartez, zeinetan Donostiako Ospitaleak eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ere parte hartzen duten, Tolosaldea eskualdeko biztanleei zerbitzurik onena eskaintzeko. OSI birtualari esker, eskualdeko paziente kronikoek koordinaturiko arreta medikoa jasotzen dute, Klinikak eskaintzen duen medikuntza espezializatu eta lehen mailako arretaren artean. Horretarako, eskualdeko biztanleen artean, estratifikazioeredua jarraitu da Biriketako Gaixotasun Butxatzaile Kronikoa (BGBK), gutxiegitasun kardiakoa, Diabetesa (Diabetes Mellitus) bezalako gaixotasun kronikoak eta patologia anitzetako pazienteen jarraipena egiteko. Ildo horretan, azpimarragarria da 2012ko azaroan antolaturiko ‘Kronizitatea eta Zahar-tzearen Ikerketa’ izeneko jardunaldi zientifikoa, non ikerlari, mediku eta osasun-kudeatzaileak bildu ziren gaixo kronikoen etorkizuneko zerbitzua eta arretari buruz eztabaidatzeko. Jardunaldiak arrakasta handia izan zuen, eta guztira, 100 pertsonatik gora bildu ziren, hurrenez hurren, kudeatzaile eta hizlariak barne.


Presentación Presentamos la Memoria del año 2012 en la cual se exponen de manera resumida los resultados de la actividad realizada en la Clínica S.M. de la Asunción. Los datos recogidos son la consecuencia del trabajo, esfuerzo y entusiasmo de todos los profesionales que trabajan en la Organización por y para nuestros pacientes, adaptándose de manera continua a las necesidades de estos, de sus familiares y acompañantes. El hecho más significativo lo constituye la puesta en marcha de dos nuevas unidades que se circunscriben dentro de la firma del convenio con el Departamento de Sanidad para la prestación de Servicios de Atención Especializada para pacientes de la zona de Tolosaldea del Área de Salud de Gipuzkoa: la Unidad de Hospitalización a Domicilio y la Unidad de Hospitalización de Media Estancia. Gracias a la Unidad de Hospitalización a Domicilio, que comenzó su andadura en enero de 2012, se trasladan los cuidados médicos y de enfermería al ámbito domiciliario en pacientes en proceso de reagudización o control de patologías crónicas, cuidados paliativos y postoperatorios quirúrgicos. La UHME, por su parte, lleva funcionando desde el mes de julio de 2012 y se ha concretado en la instalación de un área ad hoc en la primera planta de hospitalización, que consta de 10 camas, un gimnasio de rehabilitación y una sala común. La Unidad de Media Estancia ha supuesto un gran beneficio tanto para los pacientes como para sus familiares, ya que hasta ahora, debían trasladarse a Donostia para recibir este tipo de atención. Por otro parte, se ha seguido profundizado en una de las líneas estratégicas del Departamento de Sanidad para afrontar el reto de la cronicidad, estableciendo de facto la ‘OSI virtual’ en la que ya se empezó a trabajar en 2011. La Clínica de la Asunción no es ajena a su entorno ni a la importancia de la atención primaria dentro del conglomerado de la sanidad. Por ello, cada día trabaja en coordinación con los servicios de Atención Primaria mediante un Órgano de participación en el que también colabora el Hospital de Donostia y el Departamento de Sanidad para dar el mejor servicio a los habitantes de Tolosaldea. Gracias a la OSI virtual, los pacientes crónicos de la zona reciben una asistencia coordinada entre la medicina especializada que ofrece la Clínica y la atención primaria. Para ello, se ha partido de un modelo de estratificación de la población que permite el seguimiento de los pacientes de Tolosaldea que sufren dolencias crónicas, tales como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Insuficiencia cardiaca, Diabetes Mellitus (DM) o son pacientes Pluripatológicos que son seguidos por todos los profesionales sanitarios de la comarca, asegurando su adecuación y continuidad de cuidados. También destaca en esta línea la jornada científica ‘Investigación sobre Cronicidad y Envejecimiento’ que tuvo lugar el noviembre de 2012, en la que se reunió a investigadores, profesionales médicos y gestores sanitarios para debatir sobre el futuro de la asistencia a los enfermos crónicos. La jornada fue un éxito y participaron más de un centenar de personas, entre asistentes

9


I+G+b Klinikako identitatea markatzen duen beste elementu garrantzitsua da; izan ere, pazientearen arreta eta medikua eta berau arteko harremana hobetzen lagundu du. Aurreko urteetako lanari jarraituz, 2012. urtean zehar, osasun-zentroak, E-Global Osasuna, Ongizatek edota KRONOS bezalako I+G+b proiektuetan parte hartzeaz harago, ikerketa-sustatzaile eta sortzaile izan da. Urte honetan zehar, Klinikako informatika saileko lan-taldeak Hygehos softwarearen bertsio berria sortu du, Hygehos 2.0, profesional medikoen laguntzarekin. Tresna honen bitartez, Asuncion Klinika osasun-sektorearen abangoardian kokatuko da, eta Espainiako osasun-zentro bakarrenetakoa izango da asitentzia-informazioa formatu digitalizatuan eskainiko duena. Ingurugiroarekiko konpromisoa mantentzea da Klinikaren eginkizunetako bat, eta eutsi egin behar izan dio Ekoscan ziurtagiri ofizialaren ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazari-Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailak ‘Ekoeraginkortasuna Euskal Enpresan 2010-2014’ Programaren barne ematen duena. Horrela, bada, Klinikak proiektuan parte hartu du eta konpromiso ekoeraginkorra ziurtatu du; izan ere, helburua euskal enpresa-sarean jasangarritasuna, berrikuntza eta eraginkortasuna bultzatzea da, osasunzentroaren prozesu orotan ingurugiroaren aldagaia txertatuz. Era berean, Asuncion Klinikak 2012ko Berdintasun Planaren txostena aurkeztu du Emakunden. Ildo horretan, ekintza garrantzitsuenetakoa hainbat erakunde publikorekin egindako lankidetza da ‘Genero-indarkeria eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeen arreta hobetzeko eskualdeko instituzioen arteko elkarrekintza eta koordinazio protokoloa’ egiteko. Erakundeak honakoak dira: Tolosako Udala, Ertzaintza, Udaltzaingoa eta Tolosaldea Garatzen eskualdeko garapen-agentzia. 2012. urtean, Belate Zentro Medikoaren eraikuntza-lanak egin ziren. Gune berri honek, 350m2-ko azalera duena, X izpiak, hainbat espezialitate medikotarako sei kontsulta eta diziplina anitzetarako egongela izango ditu. Hori dela-eta, zentro medikoak, Tolosako hirigunean kokaturik, zerbitzuaren kalitatea hobetuko du, baita biztanleriari arreta eta zerbitzuak erraztu ere. Laburbilduz, aipaturiko ekintza oro Klinikak etorkizunera begira beteko dituen konpromisoen erakusle dira; hain zuzen, Tolosaldeako biztanlegoari zerbitzurik onena eskaintzea, beti ere, ekintza ekoeraginkorrak bultzatuz, eta ikerketa eta berrikuntza sustatuz.

10


Otra de las señas de identidad de la Clínica de la Asunción es la apuesta por el I+D+i, que se concreta en diversas soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la atención al paciente y la relación entre éste y su especialista. Siguiendo la línea de trabajo de años anteriores, durante el año 2012 el centro no sólo ha participado en proyectos de I+D+i como E-Global Salud, Ongizatek o KRONOS como socio sanitario, sino que también ha sido promotor y creador de innovación. A lo largo de este año se ha trabajado en Hygehos 2.0, la nueva versión del mismo software Hygehos, desarrollado por el equipo informático del Centro, con el asesoramiento del personal médico. Gracias a esta herramienta, la Cínica se encontrará a la vanguardia del sector sanitario, siendo uno de los pocos centros de España en gestionar toda la información asistencial que produce de forma digitalizada. El compromiso con el medio ambiente, otro de los pilares que marcan la acción de la Cínica, se ha visto refrendado con la consecución del certificado Ekoscan, que otorga el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, dentro de su Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 2010-2014. De esta forma, hemos certificado nuestro compromiso ecoeficiente, sumándonos a este proyecto, cuyo objetivo es hacer más sostenible, innovador y eficiente el tejido empresarial vasco, a través de la incorporación de variables ambientales en todos los procesos de la empresa. Asimismo, se ha presentado a Emakunde el Informe de las Actuaciones del Plan de Igualdad 2012. Entre las actuaciones más destacables se encuentra la colaboración con el Ayuntamiento de Tolosa, Ertzaintza, Policia Municipal y Tolosaldea Garatzen, para la elaboración del ‘Protocolo local de actuación y coordinación interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres afectadas por violencia de género y agresiones sexuales’. Esta colaboración se mantiene en 2013, año en que está previsto se den por finalizados los trabajos del protocolo. En 2012 también comenzaron las obras de ampliación del Centro Médico Belate. Este nuevo espacio, que ocupa 350m2, albergará una sala de rayos X, seis consultas de especialidades, así como una sala multidisciplinar. De esta forma, el centro médico Belate, que hace más accesibles los servicios de la Cínica a los habitantes de Tolosa, al estar situado en pleno casco urbano, mejorará la calidad de sus servicios, aumentando la cobertura de los mismos. En resumen, todas estas acciones son la concreción más plausible de los compromisos que marcan la dirección hacia la que deseamos seguir avanzando: ofrecer el mejor servicio a los pacientes de Tolosaldea, ejerciendo una actividad ecoeficiente y apostando por la innovación para lograrlo.

11


Entorno Área de influencia La Clínica de la Asunción está situada en un entorno privilegiado en el corazón de Gipuzkoa, rodeada de montes cuya vista se puede disfrutar desde las ventanas de la mayor parte de sus habitaciones. Tolosa es una localidad del territorio histórico de Gipuzkoa en el País Vasco, situada en el valle del río Oria. Tiene una población de 18.232 habitantes (2011) y cuenta con empresas de amplio espectro industrial, pero con mayoría del sector de construcción de máquinas de papel y complementos. La comarca de Tolosaldea, tiene como cabecera la villa de Tolosa, situada a apenas 20 minutos en coche de Donostia-San Sebastián. Es una zona dinámica y llena de contrastes, con un importante desarrollo industrial y, también agrario. La gastronomía es una atractiva oferta de Tolosaldea, famosa por sus excepcionales mercados semanales en los que se pueden degustar las últimas verduras y hortalizas de temporada y, por supuesto, las conocidísimas alubias de Tolosa.


Densidad de Tolosaldea Año 2011 Fuente: EUSTAT

Estadística municipal de habitantes de Tolosaldea Año 2011 Fuente: EUSTAT

13


La ClĂ­nica Tolosaldearen zerbitzura

14


Nor gara? Asuncion Klinika zentro pribatua da, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailarekin sinaturiko hitzarmenaren bitartez, Tolosaldeako osasun-zentro nagusiaren eginkizuna betetzen du, 27 udalerritan banatutako 65.000 biztanleriari zerbitzua eskainiz. Lan-taldea osatzen duten 3000 profesionalek (mediku, erizain, klinika-laguntzaile, osasun-tekniko eta zerbitzu orokorreko langileak) paziente zein gaixoei kalitatezko zerbitzua eskaintzeko lan egiten dute egunero.

Misión

La Clínica Santa Mª de la Asunción es un hospital de titularidad privada que tiene como función la asistencia sanitaria integral de la población de Tolosaldea principalmente. Esta asistencia se da con un nivel de eficiencia y calidad óptimas, así como con la búsqueda de rentabilidad, satisfacción del paciente, entorno social, y de nuestro personal.

La Clínica de la Asunción quiere convertirse en la referencia asistencial de Tolosaldea, asumiendo el liderazgo en el ámbito de la sanidad. Su calidad asistencial podrá compararse mediante los indicadores precisos con los mejores. Tener una estabilidad financiera que provenga principalmente del concierto con el Departamento de Sanidad, de seguros, mutuas y actividad privada.

Visión

Trabajar mediante equipos, consiguiendo cotas en la asistencia, investigación, docencia e innovación, satisfactorias a nuestros grupos de interés.

Orientación al paciente (es el centro de nuestra actividad).

Valores

Orientación hacia los resultados. Desarrollo e implicación de las personas de la Clínica. Aprendizaje, innovación y mejora continua. Responsabilidad social, con especial atención a Tolosaldea.


Compromiso con el paciente El ámbito sanitario es, sin duda, un medio diferente a cualquier otro empresarial y el producto que se ofrece está ligado al ámbito más sensible y privado de las personas, su salud. Por ello, en la Clínica de la Asunción no se escatima en las inversiones que sean necesarias para que los pacientes de Tolosaldea tengan un servicio eficaz y de máxima excelencia. Contar con los mejores profesionales y dotarlos de todas las herramientas, tanto tecnológicas como formativas, necesarias para desarrollar su trabajo de la mejor forma posible son dos piezas claves en el buen funcionamiento de la Clínica. El centro no sólo apuesta por contar con los más modernos aparatos de diagnóstico sino que fomenta el I+D+I, apoyando la labor investigadora sus trabajadores y su participación en congresos y actividades científicas –incluso organizándolas ella misma-; y colaborando en proyectos más amplios con otras instituciones.

Konpromisoa Tolosaldearekiko Asuncion Klinika paper garrantzitsua betetzen du Tolosaldea eskualdean; izan ere, biztanleriari osasunzerbitzua eskaintzeaz eta bermatzeaz gainera, zonaldean lanpostu gehien sortu eta eragin ekonomiko handiena duen enpresa da. Ildo horretan, Asuncion Klinikak giza-erantzukizun handia dauka osasun. zentroa inguratzen duen inguruan, eta, hori dela-eta, osasunarekin erlazionaturiko kontzientziazio- eta hedapen-programetan lan egiten du inguruaren bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin. Era berean, eskualdeko ekintza soziokulturaletan ere parte hartzen du, eta Hirugarren Munduko zenbait herrialdetan hainbat lankidetza-proiektu jarri ditu abian.

Responsabilidad social corporativa La Clínica de la Asunción no esconde su carácter privado, pero ello no es óbice para que asuma un compromiso claro con la responsabilidad social que tiene como empresa. Por ello, la Clínica tiene en marcha varios proyectos de cooperación en países del Tercer Mundo como India y Senegal, ha colaborado con la ONG Tolosaldea Sahararekin dando ayuda humanitaria para los Campamentos de Población Refugiada en el Sahara, para su uso en el hospital general de la población Smara, y ha ayudado económicamente en la edición de la fiesta del Kilometroak 2012, entre otros proyectos sociales.

Compromiso con el medioambiente Proteger el medio ambiente es un compromiso que la Clínica asume, y así lo demuestra la consecución del certificado Ekoscan que otorga el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, dentro de su Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 2010-2014. Asimismo, hace una década se puso en marcha el proyecto ‘Hospital sin Papeles’ que se ha traducido no sólo en lograr tener uno de los sistemas de digitalización de la historia clínica más avanzados del Estado, si no en una importantísima disminución del gasto de papel en el centro, con todo el beneficio medioambiental que ello supone.


Compromiso con la innovación Una de las señas de identidad de la Clínica de la Asunción es la apuesta por el I+D+i, que se concreta en diversas soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la atención al paciente y la relación entre éste y el personal médico. El centro no sólo participa en proyectos de I+D+I como E-Global Salud, Ongizatek o KRONOS como socio sanitario sino que también ha sido y es promotor y creador de innovación. En el año 2003 la Clínica puso en marcha el proyecto proyecto “Hospital sin papeles” con el que se pretendía avanzar hacia un sistema que aprovechara los beneficios de la era 2.0 para optimizar al máximo la relación médico-paciente, agilizando los actos administrativos y eliminando tiemposmuertos. Una década después, gracias al software de gestión sanitaria Hygehos –en breve verá la luz Hygehos 2.0, la nueva versión del mismo-, desarrollado por el equipo informático del Centro, con el asesoramiento del personal médico, la Clínica de la Asunción se encuentra a la vanguardia del sectosanitario, siendo uno de los pocos centros de España en gestionar toda la información asistencial que produce de forma digitalizada. La Historia Clínica Electrónica incluye todos los procesos, episodios y actos médicos de todas las especialidades, tanto hospitalarios como domiciliarios. Se trata de una pieza indispensable para un nuevo concepto de medicina, la E-health, que, en tiempos de cambio como los actuales, se está erigiendo como modelo para afrontar un nuevo paradigma de atención sanitaria basado en una mayor implicación del paciente en su enfermedad y en un mayor control por parte del profesional sanitario a través de las nuevas tecnologías. Hygehos cumple las pautas básicas necesarias para una correcta gestión de la información que se genera en un Centro Sanitario y, además, garantiza mejor que los métodos de almacenamiento tradicionales, la confidencialidad de los datos. Por otra parte, permite la interoperabilidad con otros sistemas ya que Hygehos utiliza estándares de codificación internacionales. Asimismo, es de gran utilidad para la propia gestión administrativa de los centros, ya que incorpora un Cuadro de Mando que permite la elaboración de todo tipo de gráficos estadísticos e indices asistenciales, sobre el funcionamiento del Centro y facilita la contabilidad analítica. Hygehos es la base que sustenta otras herramientas de I+D+i como la aplicación Hygehos Home, también desarrollada por el equipo de la Clínica, a través de la cual los pacientes de la Clínica, los Médicos y las propias aseguradoras financiadoras de la asistencia sanitaria, tienen acceso, mediante un sistema seguro y fiable, a su Historia Clínica online , algo que no ofrece ningún otro hospital del entorno y muy pocos centros en el resto del Estado. La iniciativa tiene aún más valor teniendo en cuenta que la Clínica de la Asunción ejerce la función de Hospital Comarcal de Tolosaldea, gracias al convenio firmado con la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, por lo que cualquiera de los 65.000 habitantes de la comarca puede acceder a este servicio. En breve se lanzará una versión de HygehosHome adaptada a dispositivos móviles.

Konpromisoa formakuntzarekiko Duela hainbat urtetatik, Asuncion Klinikak praktika-hitzarmenak sinatzen ditu ikasturte oro, besteak beste, Donostiako Erizaintza Unibertsitate Eskolarekin, Nafarroako Unibertsitatea (UNAV), Zaragozako Unibertsitatea, Tolosaldea Goimailako Lanbide Heziketa Institutua, Madrilgo Europea Unibertsitatea eta Tolosako Inmakulada zentroekin. Hitzarmen horien bitartez, bi zentroen arteko elkarlana eta lankidetza sustatzeaz gainera, giza-baliabide zein material egokiak bultzatzen dira, eta ikasleei aukera eskaintzen zaie euren praktikak eta ikasketa-lanak kalitatezko zerbitzu eta osasun-zentro batean burutzeko.


Instalaciones Gure zentroak

18


1 Clínica de la Asunción Tolosa La Clínica de la Asunción es el mayor centro hospitalario multiespecialidad de Tolosaldea. Situado en Tolosa, ejerce las funciones de hospital comarcal, gracias a un convenio con la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.

2 Centro Médico Belate Tolosa El Centro Médico Belate, situado en el centro de Tolosa, completa y hace más accesibles los servicios médicos de la comarca para los ciudadanos, Asimismo, cuenta con un gran gimnasio de rehabilitación, así como con una sala de rayos X, entre otros servicios.

3 Centro Médico Andoain Andoain Este Centro Médico se ubica en uno de los municipios guipuzcoanos más poblados y cercanos a Tolosaldea, cuenta con modernas instalaciones y una amplia variedad de especialidades.

4 Centro Médico Ordizia Ordizia Este centro médico privado, localizado en Ordizia, ofrece todo tipo de servicios médicos de gran calidad. Su oferta se ve reforzada, en caso de ser necesario, por los servicios y especialidades de la Clínica de la Asunción de Tolosa. El centro cubre, además, todo el arco de seguros privados y es el centro médico de la zona del Goierri con mayor capacidad de actuación en ese sentido.


Estructura Organizativa

20


Equipo de Dirección

Presidente Ejecutivo Jesús Gómez Montoya Gerencia Iñigo Dendaluce Izaguirre Dirección Médica Agustín Agirre Aramburu Rafael Cerdán Arandia Dirección Económica-Financiera Eli Ocaña Arizcorreta Dirección de Personal Miguel Izaguirre Caminos

Tiene las siguientes funciones Estudiar los objetivos sanitarios y los planes económicos de la Clínica.

Comité de dirección

Estudiar las medidas para el mejor funcionamiento de los servicios, en el orden sanitario y económico, así como, la mejor ordenación y coordinación entre las distintas unidades. Iñigo Dendaluce Izaguirre Agustín Agirre Aramburu Eli Ocaña Arizcorreta Miguel Izaguirre Caminos

Junta facultativa

Jefe Servicios Intensivos Luis Ángel Samaniego Dirección Médica Agustín Agirre Aramburu Rafael Cerdán Arandia Jefe Servicio Cirugía General Francisco Martínez Jefe Servicio Urgencias Juan José Múgica Jefe Servicio Medicina Interna José Luis Garcés Jefe Servicio Traumatología Lourdes Lluis Jefe Servicio Radiología Ángel Salazar Jefe Servicio Anestesia y R. Juantxo Orozko Jefe Servicio Laboratorio Javier Yarza Jefe Servicio Rehabilitación María Etxaniz


El objetivo principal de las Comisiones Clínicas es el de servir de instrumento coordinador de la labor asistencial en la Clínica, gestionando el conocimiento que los miembros de la misma desarrollan, creando grupos formales y permanentes. El requisito principal para constituir una comisión es que cumpla una función específica e insustituible, y que su acción sea más eficaz que la de una sola persona.

Comisiones clínicas

22

A fin de conseguir que su acción sea provechosa para la organización, deben de cumplirse las siguientes condiciones: • Definir los objetivos, funciones y autoridad de la comisión. Dar a conocer estos al equipo y a toda la organización, o cuanto menos, a todas las partes interesadas. • Tener en cuenta los objetivos de la comisión e intentar que sus participantes tengan conocimiento e interés en la consecución de los mismos. • Elegir el/la presidente/a. Su papel es determinante en el éxito o fracaso de las acciones, y su misión esencial es coordinar e impulsar la actividad del comité. • Preparar cuidadosamente las reuniones de forma que puedan desarrollar una labor productiva. • Justificar la eficiencia y utilidad de la comisión, según los fines para los que ha sido constituida.


Comisión de docencia y formación continuada Si ordenamos la docencia en docencia pregrado y postgrado, y cada una, a su vez, en docencia para facultativos y para el resto de personal sanitario y no sanitario, las funciones de esta comisión afectan a toda la Clínica. La comisión fomenta y coordina la formación continuada, entendida esta como el conjunto de actividades formativas destinadas a mantener o mejorar la competencia profesional (conocimientos, habilidades y actitudes), una vez obtenida la titulación básica o especialidad correspondiente. Comisión de Efectos Adversos Esta comisión nace de la necesidad de analizar el conjunto de efectos adversos que se producen en la tarea asistencial, para analizarlos y concluir acciones de mejora. Por lo tanto, se dedica a: • Analizar de forma periódica los efectos adversos apuntados en el registro preparado para tal fin. • Emitir informes de comunicación al personal de la Clínica para que conozcan y traten cada vez con mayor conciencia estas incidencias. • Formar al personal en la metodología de minimización de los efectos adversos y promover la concienciación de lo que su mejora supone para el paciente, los profesionales y la Clínica en general. Comisión de Farmacia Dentro de esta comisión está definida la elaboración y mantenimiento de un vademécum interno adaptado a las necesidades de la Clínica e integrado en el sistema de gestión de la historia clínica (Hygehos). También es la responsable de la introducción y seguimiento de la unidosis y de la correcta selección de medicamentos para el uso interno de esta clínica. Comisión de Historia Clínica Cuida la adecuada gestión del contenido y del continente de nuestra Historia electrónica realizando evaluaciones periódicas, señalando a los profesionales las mejoras que deben introducir en el manejo de la Historia Clínica, como herramienta de trabajo. Comisión de Mortalidad Aunque los objetivos de la Comisión pueden ser muy variados, fundamentalmente se pueden agrupar en tres: • Analizar la mortalidad del hospital. • Promocionar la autopsia clínica. • Fomentar las sesiones anatomoclínicas. Comisión de Infecciones, Profilaxis, Política Antibiótica e Higiene En esta comisión juntamos por una parte la de infecciones, profilaxis, política antibiótica, que se encarga de realizar el seguimiento y control de todos los aspectos relacionados con la enfermedad infecciosa nosocomial y con la política de antibióticos. También, ayudaría a la Clínica a desarrollar medidas básicas de higiene (lavado de manos, jabón, grifos,…),. medidas básicas de aislamiento, medidas básicas de limpieza. Comisión de Transfusiones El principal objetivo es el de fomentar el uso más adecuado de la sangre y sus derivados. Además pretende establecer la normativa para la práctica transfusional en el Hospital, a través de la elaboración de una guía al respecto. Desarrolla criterios de auditorías sobre la práctica transfusional, revisa y analiza las estadísticas del Banco de Sangre, audita el uso de la sangre y sus derivados, las reacciones transfusionales, promueve la educación continuada de los miembros de la Clínica mediante cursos de formación y asegura el cumplimiento de las Normas de Acreditación de Bancos de Sangre de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y del Consejo de Europa.


Comisiones de Riesgos Laborales Su objetivo es desarrollar la política de prevención de riesgos laborales, estableciendo las directrices de carácter general, y particular y los mecanismos de actuación en materia de seguridad y salud de los trabajadores.

Comisiones no clínicas

Comisión de Igualdad Se plantea como el elemento dinamizador para elaboración del Plan de Igualdad y el seguimiento del mismo. Entre sus objetivos están garantizar la Igualdad real y efectiva entre las mujeres y los hombres de la organización, de forma que todas las personas de la misma tengan acceso en iguales condiciones a los recursos de la organización, integrando la igualdad de oportunidades en la gestión de los recursos humanos de la Organización; aumentar la motivación, el compromiso y la satisfacción de todas las personas de la Empresa y promover actuaciones tractoras para la Igualdad en la clientela y el entorno. Comisión de Mejora Ambiental Creada este año para la obtención de la Certificación Ekoscan y los compromisos que exige esta certificación: la Certificación Ekoscan es una certificación promovida por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE que busca la obtención de resultados de mejora de comportamiento ambiental de la organización mediante al implantación de un sistema simplificado de gestión ambiental basado en la actualización de registros que evidencien la mejora continua de dicho comportamiento ambiental dentro de la organización.

24


Arroyo Garcia, Inmaculada LAB Errondorsoro Iturrioz, Arantxa LAB Sagredo Uriate, Aitziber LAB Zubillaga Garmendia, Nagore LAB Esnaola Malkorra, Mertxe LAB Ayestaran Munita, Juan LAB Ortiz Bengoetxea, Ainhoa LAB Urkizar Peñagarikano, Ana ELA Zabala Amondarain, Contxi ELA Otaño Rezola, Elena ELA Contreras Varona, Laura ELA Descalzo Pita, Isabel ELA Garmendia Elola, Maite ELA

Representación sindical

25


Oferta Asistencial

26


La cobertura de las necesidades de atención de los servicios de la Clínica de la Asunción abarca: Atención en Hospitalización Atención en Hospitalización a Domicilio Atención en Unidad de Cuidados Intensivos Atención en Unidad Hospitalaria de Media Estancia Atención en Bloque Quirúrgico (Quirófano, Reanimación, Urgencias) Atención en Consultas Externas Atención en Urgencias Atención en Laboratorios En la actualidad, la Clínica dispone de un total de 106 camas distribuidas en dos unidades de Hospitalización y una Unidad de Cuidados Intensivos. Dispone, además, de una Unidad de Cirugía Mayor sin Ingreso. La oferta sanitaria se completa con tres centros periféricos en Ordizia, Andoain y un tercero en el centro de Tolosa (Belate).


Calidad Asistencial

28


Indicadores mรกs relevantes


Plan de Gesti贸n

30


Plan de Gesti贸n 2012


Recursos Humanos

32


La complejidad del Case-Mix de la Clínica durante el año 2012 se sitúa en 1,243 unidades de peso. Los GRDs más frecuentes durante el año han sido los siguientes:

Distribución de plantilla por edad


Euskera Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Tolosa, los trabajadores y trabajadoras de la Clínica pueden matricularse gratuitamente en los cursos de euskaldunización y alfabetización que ofrece el euskaltegi municipal Aitzol. Los cursos se realizan en modo de autoaprendizaje y tienen una duración de nueve meses. RCP El instructor del soportel vital avanzado y jefe de la UCI del centro Luis Ángel Samaniego imparte cursos de reanimación cardiopulomar (RCP) nivel básico y avanzado, adaptados al perfil de los diferentes profesionales de la Clínica de la Asunción. Inteligencia Emocional La empresa donostiarra Mas Innovación fue la encargada de impartir diferentes talleres de inteligencia emocional en los que los profesionales de la Clínica aprenden a desarrollar sus habilidades emocionales en el ámbito laboral.

Formación 2012

34


Recursos Materiales

36


La complejidad del Case-Mix de la Clínica durante el año 2012 se sitúa en 1,243 unidades de peso. Los GRDs más frecuentes durante el año han sido los siguientes:


Gesti贸n Econ贸mica

38


Actividad Asistencial

40


Actividad Asistencial


Anรกlisis de Case-Mix

42


La complejidad del Case-Mix de la Clínica durante el año 2012 se sitúa en 1,243 unidades de peso. Los GRDs más frecuentes durante el año han sido los siguientes:


Campa単as

44


Programas de salud Temas de Salud es una iniciativa de la Clínica de la Asunción cuyo propósito es informar a los habitantes de Tolosaldea sobre la manera de combatir y/o prevenir enfermedades y los trastornos usuales como los problemas coronarios, la obesidad o el cáncer de colón a través de de un conjunto de acciones divulgativas. El objetivo de la Clínica es divulgar salud, de una forma sencilla y eficaz y difundir unos conocimientos básicos que permitan a la ciudadanía de la comarca iniciar unos hábitos de vida saludables. Las iniciativas que se han realizado en el año 2012 han sido de todo tipo; desde charlas divulgativas como la ofrecida por el cardiólogo Cristian Tiano en el Día Mundial del Corazón, hasta mesas redondas y multidisciplinares, como la que tuvo lugar en el Tinglado de Tolosa en julio del 2012, donde participaron el cocinero del Restaurante Frontón Roberto Ruiz, el Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Luis Ángel Samaniego y la nutricionista Cristina Pérez Garay. Las redes sociales han tenido un papel activo en la promoción y divulgación de estas actividades, pero la página web de la Clínica de la Asunción juega un papel fundamental en esta iniciativa, ya que en ella se ponen a disposición de los ciudadanos materiales informativos multimedia sobre cada uno de los temas que se han desarrollado.

Cursos HITZALDIAK Talleres Patrocinio Mesas redondas IKASTAROAK congresos mahainguruak


Contacto Oficinas centrales de la Clínica de la Asunción Asuncion Klinikako Bulego Zentrala Izaskungo bidea, 9. 20400 Tolosa Tel. 94 369 70 00 info@clinicadelaasuncion.com

Consultas /Kontsultak Tel. 94 369 70 00 Urgencias / Larrialdi-zerbitzua Tel. 94 369 92 01 Laboratorio / Laborategia Tel. 94 369 92 05 Radiología / Erradiologia Tel. 94 369 73 60 Administración / Administrazioa Tel. 94 369 71 28 Dirección / Zuzendaritza Tel. 94 369 71 30

Centro Médico Belate Zentro Medikoa Rondilla 56. 20400 Tolosa Tel. 94 369 88 08 belate_kontsultak@clinicadelaasuncion.com

Centro Médico Andoain Zentro Medikoa Larramendi 14-16 20140 Andoain Tel. 94 330 59 99 andoain_kontsultak@clinicadelaasuncion.com

www.clinicadelaasuncion.com

Facebook: www.facebook.com/clinicadelaasuncion Twitter: @clinicaasuncion Pinterest: www.pinterest.com/clinicaasuncion


Izaskungo bidea, 9 20400, Tolosa www.clinicadelaasuncion.com / 943 697 000


Memoria 2012 de la Clínica de la Asunción  

Presentamos la memoria de actividades 2012 de la Clínica de la Asunción (Tolosa, Gipuzkoa), en la que se presentan los resultados de las act...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you