Page 1

cElLb.oRg

01766 832 001 bLaEnAu fFeStInIoG Ll41 3Ad


Y sGrIn

fAwR rEeN C s g I b tHe

ThE MeG

SmAlLfOoT

LuIs AnD ThE AlIeNs

ThE HoUsE WiTh A ClOcK In ItS WaLlS

ChRiStOpHeR RoBiN

VeNoM

AlPhA

JoHnNy EnGlIsH StRiKeS AgAiN

7, 8, 9/9 6PM (12A) 1hr 53mins

8/9 1PM (PG) 1hr 26mins

14, 15, 16/9 @ 6pm 15/9 @ 1pm (PG) 1hr 44mins

29 & 30/9 @ 1pm (12A) 1hr 36mins

ThE ChIlDrEn AcT

29 & 30/9 @ 6pm FORUM PENSIONER’S SPECIAL: 5/10 @ 1.30pm (12A) 1hr 45mins

ThE PrEdAtOr

5 & 7/10 @ 7.30pm (TBA) 1hr 41mins

19, 20, 21 /10 @ 6pm 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30/10, 1 & 3/11 @ 1pm (PG) 1hr 49mins

23, 24 & 25/10 @ 6pm (12A) 1hr 44mins

26, 28, 30, 31/10 @ 6pm (TBA) 1hr 28mins

2, 3, 4/11 @ 6pm (PG) 1hr 59mins

BaD TiMeS At ThE El RoYaLe 9 & 10/11 @ 7.30pm (TBA) TBC

NuT CrAcKeR AnD ThE FoUr ReAlMs 23, 24, 25, 30/11 1, 2/12 6PM (TBA) TBC

tIcEdI / tIcKeT: cElLb.oRg


Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd chwedl o'r byd gwerin yn perfformio yn Cell B. Y mae gorfoledd mawr .&.1T+><3*:'74æ8*.3.&: y 60s. We are delighted to announce that a legend of the folk world will be performing at Cell B. The Toronto-born singer-songwriter re-lives or experience the sweet, hazy sounds of the 60s.

DEWCH I DDATHLU TYMOR YR HYDREF

1.018 £0 Cerddoriaeth Fyw Live Music

BILLY THOMPSON GWYBDAITH HEN FRAN

CWRW CYMRAEG BWYDLEN CYMRAEG ALMAENAIDD CWRW WEISS

CELEBRATE THE AUTUMN SEASON WELSH ALES GERMAN-WELSH AUTUMN MENU GERMAN WEISS BEER

*20% off bwyd yn y bwyty gyda thocyn gig / in our restaurant with gig ticket


‘RaVe BaCh’ 15.9, 20.10 & 17.11 @ 11aM Dawnsio gwyllt a hwyl i'r teulu - hwyl efo smoothies swpyr iach i'r plantos!

It's back - ikkle rave mad stomp and healthy smoothies and food for kids and family!

27/10/18 1Pm £5

JeRrY AnD ThE TyKe cYmErIaD cArTŵn aNiMeIdDiEdIg hYnAf CYmRu WAlEs’ oLdEsT aNiMaTeD cArToOn cHaRaCtEr FFiLm / pErFfOrMiAd (+ gWeItHdY sAiN)

sCrEeNiNg/pErFoRmAnCe (+ sOuNdTrAcK wOrKsHoP)

AMsErAu RHeDeG: Sioe yw 35-40 munud (gyda dangosiad o 6-7 pennod o Jerry The Tyke) + gweithdy 15-30 munud.

RUnNiNg TImEs: Show is 35-40 mins

Jerry the Tyke, a elwir hefyd yn Jerry the Troublesome Tyke. Yn y perfformiad unigryw hon bydd Arad Goch yn rhoi i blas o Jerry the Tyke i gynulleidfaoedd ifanc, gyda sgôr ecsentrig fyw gan y cerddor a'r cyfansoddwr Simon Lovatt.

Jerry the Tyke, also known as Jerry the Troublesome Tyke. Arad Goch teamed up to provide young audiences a taste of Jerry the Tyke, with a zany live score by musician and composer Simon Lovatt. (showing 6-7 episodes of Jerry The Tyke) + workshop is 15-30 mins.


fFiLmIaU iâ&#x20AC;&#x2122;r pLaNtOs fIlMs fOr tHe kIdS 01.09 CArTwNs CYmRaEg 12pM & 2pM 08.09 LuIs AnD ThE AlIeNs 1Pm 15.09 CHrIsToPhEr RObInS 1pM 22.09 RaStA MoUsE 1Pm 30.09 AlPhA 1Pm 06.10 CArTwNs CYmArEg 1pM 13.10 RaStA MoUsE 1pM

20.10 SmAlLfOoT 1Pm 27.10 JeRrY & TyKe FiLm & WoRkShOp 1pM 03.11 SmAlLfOoT 1Pm 10.11 SmAlLfOoT 1Pm 24.11 NuT CrAcKeR AnD ThE FoUr ReAlMs 1pM

*20% off bwyd yn y bwyty gyda thocyn gig / in our restaurant with cinema ticket

FoRuM PeNsIoNeRâ&#x20AC;&#x2122;S SpEcIaL £5 with pensioners ID 07.09 05.10 02.11

POPE FRANCIS: A MAN OF HIS WORD 1.30pm THE CHILDRENS ACT 1.30pm THE WIFE 1.30pm

RűM4++*&4+æ *Cawl a Brechdan / Soup & Sandwich £3.50 *gyda tocyn sinema / with cinema ticket


BlAcK HiStOrY MoNtH 12.10.18

6pM DArLiTh a BWyD TAlK aNd EAt: ARgLwYdD PEnRyN sIwGwR a lLeChI sUgAr & sLaTe (BWyDlEn JAmAiCaN CYmArEg mEnU) 7.30pM YaRdIe (15) 1hR 41mInS

*20% off bwyd yn y bwyty gyda thocyn gig / in our restaurant with gig ticket


SIoE nEwYdD GAn sErEn dDu a mWnCi:

DyGwYl Y MeIrW 17.11

HAlLoWeEn oN! GEt yEr fReA- 8kPm FoOd 6Pm -12 PaRtY BaKeD 8

BAcKeD bY

SKaNkInG SOuNdS DJ’s The Jamaican audio engineer Scientist - helped dub reach some of its greatest heights of creativity.

ADvAnCe tIcKeTs £15 £20 on the door

cElLb.oRg

N 7.30Pm a M Y r T n U o C 20.09 7.30Pm 21.09 RoCktEArMS oUsE 1Pm 22.09 RaS LoN 7.30Pm 23.09 BaBy FfEsT M Il f F j iN R f F 15.11 Ja iNj FfIlM FfEsT 17.11 Ja FfR


NOsWeItHiAu ACwStIg yN y bAr / ACoUsTiC nIgHtS iN tHe bAr

CAnNwYlL

MErChEr hOlLtI Nos Fercher cyntaf pob mis byddwn hollti prisiau ticedi sinema i £3

Every 1st Wednesday of the month we will split our cinema ticket price to £3

£3

tIcEdI / tIcKeT

03.10 7Pm 07.11 7Pm


zipworld.co.uk

r a e F F

T S E R O F F 18

MBER 20

TH VE 8 - 4 NO 1 0 2 R E B H O 20T OCT

m p 0 3 : 9 m 6:30p

JOIN US FOR THE

ULTIMATE

HALlOWEEN EXPERIENCE...

TO BOOK CALL

01248 601 444 ZIPWORLD.CO.UK

£25

PER NIGHT PASS

NIGHT PASS INCLUDES

FFOREST GHOSTER ZOMBIE NETS MORE BLOOD-CURDLING ADVENTURES AVAILABLE


GAdAeL TIr

07.12.18 £10

OWeN SHiErS / GWiLyM MOrUs MAe GAdAeL TIr yN sIoE sY’n aDrOdD hAnEs hAwLiAu tIr a gWrThDyStIo yNg NGhYmRu.

GAdAeL TIr iS a sHoW tHaT tElLs tHe sToRy oF lAnD rIgHtS aNd pRoTeSt iN WAlEs.

Mae’n dilyn hynt a helynt y werin a’u hymdrechion parhaol i gael bywyd gwell. Ceir yr hanes ar ffurf hen faledi, straeon dirdynnol o anobaith a dyfalbarhad, ffermwyr mewn gwisgoedd merched yn ymosod â bwyelli, pregethwyr radical, gweithwyr tir ac undebau; mil o ç>3>))4*))4-&3*8<*).*.<&8,:. mewn i un perfformiad.

It follows the trials and tribulations of the common folk who strove to build the nation from the ground up. Gadael Tir tells their story through sing-along choruses of traditional songs; heart wrenching tales of desperation and perseverance; cross-dressing, axe wielding farmers; radical preachers, land workers and unions, all encompassed by a thousand years of history squeezed into one performance.


BWcIwCh NAwR BOoK NOw

ThE

BUfFeT DOlIg BAr COcTeL’s a Dj BWrDd pInG pOnG & pOoL // gEmS x-bOx/pSi // CArIoCi

BOinGE

CHrIsTmAs BUfFeT & COcKtAiL bAr & Dj

THe

PRyD 3 cWrS eIsTeDd lAwR

cAoNleM

pInG pOnG & pOoL tAbLeS // GAmE cOnSoLe sTaTiOn // KArAoKe

fRoM £10.oO pEr hEaD

3 COuRsE CHrIsTmAs MEaL £18.95 pEr hEaD


1/9 5/9 6/9 7/9 7/9 8/9 8/9 14/9 15/9 15/9 15/9 16/9 20/9 21/9 22/9 22/9 23/9 29/9 30/9 30/9 3/10 4/10 5/10 5/10 6/10 6/10 7/10 12/10 12/10 12/10 13/10 13/10 19/10 20/10 20/10 21/10 23/10 23/10 24/10

CArTwNs CYmRaEg 12Pm /2Pm mErChEr hOlLtI 7pM CaNNWyLl - AcWsTiG Yn Y BaR FoRuM PeNsIoNeR SpEcIaL: PoPe FrAnCiS A MaN Of HiS WoRd 1.30Pm ThE MeG 6Pm LuIs AnD ThE AlIeNs 1Pm ThE MeG 6Pm ChRiStOpHeR RoBiNs 6Pm RaVe BaCh 11Am CHrIsToPhEr RObInS 1pM ChRiStOpHeR RoBiNs 6Pm ChRiStOpHeR RoBiNs 6Pm CoUnTrY MaN 7.30Pm RoCkErS7.30Pm RaStA MoUsE 1Pm ZiOn TrAiN 7Pm BaByLoN 7.30Pm AlPhA 1Pm AlPhA 1Pm ThE ChIlDrEnS AcT 6Pm mErChEr hOlLtI 7.00Pm CaNnWyLl AcWsTiG Yn Y BaR LIzZiE MOrGaN & STeFfAn HArRi FoRuM: ThE ChIlDrEnS AcT 1.30Pm PrEdAtOr 7.30Pm ClWb SiNeMa - CArTwNs CYmArEg 1Pm GiG - BoNnIe DoBsOn 7Pm PrEdAtOr 7.30Pm BhM: YaRdIeE 7.30Pm BhM: BwYtY Ja-CyMrU 6Pm BhM: DaRlItH ArGwLyDd PeNrYn O SiWgWr I LeChI ClWb SiNeMa - RaStA MoUsE OkToBeRfEsT SmAlLfOoT 6Pm RaVe BAcH 11aM SmAlLfOoT 1Pm/ 6Pm SmAlLfOoT 6Pm SmAlLfOoT 1Pm HoUsE WiTh ClOcKs In It WaLlS 6Pm SmAlLfOoT 1Pm

cElLb.oRg

24/10 25/10 25/10 26/10 26/10 27/10 27/10 28/10 28/10 28/10 30/10 30/10 31/10 31/10 1/11 1/11 1/11 2/11 2/11 2/11 3/11 3/11 4/11 7/11 9/11 10/11 10/11 14/11 15/11 16/11 17/11 17/11 21/11 22/11 23/11 23/11 24/11 25/11 30/11 30/11 1/12 2/12

HoUsE WiTh ClOcKs In It WaLlS 6Pm SmAlLfOoT 1Pm HoUsE WiTh ClOcKs In It WaLlS 6Pm SmAlLfOoT 1Pm VeNoM 6Pm JeRrY & TyKe FiLm & WoRkShOp ReGgAe BaKeD CaLaN GaEaF SmAlLfOoT 1Pm VeNoM 6Pm ReGgAe KnIgHtS SmAlLfOoT 1Pm VEnOm 6pM CaLaN GaEaF: FfIlMiAu CyMrAeG Ir PlAnT HoRrOr FiLm FeSt: VEnOm 6pM SmAlLfOoT 1Pm VeNoM 6Pm CaNwYlL AcWsTiG Yn Y BaR FoRuM: ThE WiFe 1.30Pm CoMeDy NiGhT TbC JoNnY EnGlIsH 6Pm SmAlLfOoT 1Pm JoNnY EnGlIsH 6Pm JoNnY EnGlIsH 6Pm DYgWyL y MEiRw (sIoE ySgOlIoN) bAd tImEs aT eL rOyAlE 7.30Pm SmAlL FoOt 1Pm BaD TiMe At El RoYaL CErRiG yN sLiC 10aM /1pM (sIoE YSgOlIoN) Ja FfRiNj FfIlM FfEsT ScIeNtIsT & HoRsEmAn RaVe BaCh ReGgAe 11Am Ja FfRiNj FfIlM FfEsT InTo FiLm ScHoOl FeStIvAl InTo FiLm ScHoOl FeStIvAl InTo FiLm ScHoOl FeStIvAl NuT CrAcKeR AnD ThE FoUr ReAlMs NuT CrAcKeR AnD ThE FoUr ReAlMs NuT CrAcKeR AnD ThE FoUr ReAlMs NuT CrAcKeR AnD ThE FoUr ReAlMs GiRl In ThE SpIdEr'S WeB 730Pm NuT CrAcKeR AnD ThE FoUr Re NuT CrAcKeR AnD ThE FoUr ReAlMsAlMs

01766 832 001 bLaEnAu fFeStInIoG Ll41 3Ad

Rhaglen Hydref / Autumn Program  
Rhaglen Hydref / Autumn Program  
Advertisement