Page 1

nummer 8 juli 2012

Elke cliĂŤnt kan zijn ondersteuningsplan inzien.

dubbelinterview over het ondersteuningsplan

Ton en Rik aan het woord


de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit:

Anita van Dinteren Arco Boogaard cliëntenraad Polderhuis cliëntenraad Heerhugowaard de Waaier + de Schelp

Jacob Floris de Visser administratief medewerker medezeggenschap

Jan Hanse centrale cliëntenraad + cliëntenraad LOEK

Adrie de Bruijn functionaris medezeggenschap

Wilma van Leyen cliëntenraad Avenhorn

De cliënten-raad-krant wordt gemaakt voor en door cliënten-raads-leden van Esdégé-Reigersdaal. De krant komt elke 3 maanden uit en wordt gestuurd naar: cliënten-raads-leden + clustermanagers + alle locaties. lees deze krant ook op: www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant Geen krant ontvangen? Heb jij nieuws over jouw cliëntenraad? Wil je meer cliënten-raad-kranten bestellen? Laat het weten aan: cliënten-raad-krant antwoordnummer 72004 1720 VA Broek op Langedijk clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl telefoonnummer 0226 33 20 24 pagina 2


praten met Rik Singer en Ton van der Wiel over het ondersteuningsplan Anita en Wilma in gesprek

Rik Singer krijgt begeleiding van LOEK, Leef Ondersteuning Eigen Keus. Een cluster van EsdĂŠgĂŠ-Reigersdaal. Anita en Wilma praten met Rik over het ondersteuningsplan. 1. Wat vind je van het ondersteuningsplan? Ik vind het ondersteuningsplan zeer belangrijk. Er staan afspraken en doelen in. Waar ik in mijn verdere leven mee door moet. Ondersteuners weten door het ondersteuningsplan, hoe ze met je om moeten gaan en welke dingen je wel en niet kan. Waar zij de ondersteuning moeten geven, danwel mensen moeten zoeken die dat voor je kunnen doen. 2. Wat heb je aan jouw ondersteuningsplan? In het ondersteuningsplan staan afspraken waar je aan te houden hebt. Ik kan met het ondersteuningsplan laten zien, hoe mensen met mij om moeten gaan. Mijn handicap is in het autisme spectrum PDD-NOS. Het is belangrijk dat ik via een bepaalde structuur leef. Wanneer ik wat ga doen en op welke tijd dat is. Het is belangrijk dat de ondersteuners weten wat ze in bepaalde situaties moeten doen. Ik vind het prettig dat ik op mijn ondersteuningsplan terug kan vallen. pagina 3


3. Er staan doelen in je ondersteuningsplan. Worden die doelen bereikt? Ik heb op het ogenblik 2 doelen in mijn leven. Die gaan wel bereikt worden. Na 28 jaar ga ik verhuizen naar een andere woning. Ik krijg beperkte bewindvoering. Ik sta achter deze 2 doelen. Het bereiken ervan is dan geen punt. 4. Helpt het ondersteuningsplan jou om je leven goed in te vullen zoals jij dat wilt? Ja het helpt mij, want ik heb structuur nodig. In mijn ondersteuningsplan staat dat ik via een weeklijst werk. Daarin staan de activiteiten die ik elke dag doe. 5. Wat doe je als je het niet eens bent met je ondersteuningsplan? Met dit ondersteuningsplan hebben we wel een discussie gehad. Door bewindvoering dacht ik dat ik mijn vrije keus kwijt zou zijn. Dit doel was moeilijk. Maar mijn ondersteuner heeft het nog eens goed uitgelegd. Als ik het niet eens ben, dan kom ik daar altijd wel uit.

Anita en Wilma met Rik in gesprek

pagina 4


6. Hoe vaak krijg je een nieuw ondersteuningsplan? Mijn eerste ondersteuningsplan was een klein ondersteuningsplan. In 2009 heb ik een definitief ondersteuningsplan gekregen. Dit plan is in 2012 vernieuwd en aangepast. 7. Wie zorgt er voor dat je ondersteuningsplan er komt? Mijn begeleider zorgt voor het ondersteuningsplan. 8. Vind je dat er genoeg staat in je ondersteuningsplan? Ja, ik vind het uitgebreid en zou er niets meer aan toevoegen. Ik kan er altijd over praten en iets veranderen. 9. Wie zijn er allemaal bij de bespreking over het ondersteuningsplan? Ik en mijn ondersteuner. Daarna wordt het gelezen door de clustermanager. Anita heeft energie genoeg voor nog een gesprek. Na Rik praat Anita met Ton van der Wiel. Ton is orthopedagoog bij Esdégé-Reigersdaal. 1. Wat is een ondersteuningsplan? Een document waarin goede afspraken staan over de ondersteuning. Om goed te ondersteunen is het belangrijk dat er een goed beeld is van de cliënt, waar die zich in herkent. Wie ben je, wat wil je en wat heb je nodig? Wat spreken we af, zodat we je zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. 2. Wat zijn de onderdelen van een ondersteuningsplan? Wie ben je en wat spreken we af, waar werken we naar toe. Dat zijn de 2 belangrijkste delen, verdeelt in verschillende hoofdstukjes. Wat wil je met je leven en waar wil je uitkomen. Terugkijken naar het verleden en vooruit kijken naar de toekomst. pagina 5


3. Wie bepaalt wat er in het ondersteuningsplan komt? Het mooiste is als de begeleider en de cliënt het samen bepalen. Ik vind het gesprek daarover heel erg belangrijk. Als de cliënt het prettig vindt, kunnen er familieleden bij zijn. Ouders of broers en zussen, vertegenwoordigers voor de cliënt. 4. Waarom is er een ondersteuningsplan? Er zijn heel veel mensen die kijken naar het begeleidingsplan. Het is een hele goede manier om te weten wat je aan elkaar hebt. Dat de begeleider de cliënt goed kent en serieus neemt. Dat je hebt afgesproken wat je met je ondersteuning wilt. Dat je het eens bent met elkaar. Dat de begeleider weet wat de cliënt prettig vindt. 5. Wat gebeurt er met het ondersteuningsplan? Door het ondersteuningsplan staat op papier wat er moet gebeuren. Het ondersteuningsplan moet niet alleen in een dossierkast staan. Het moet eigenlijk een beetje levend zijn. De cliënt-begeleider laat het aan zijn collega’s lezen. Wat zijn de taken van de begeleiding? Je kan het begeleidingsplan laten lezen aan begeleiding. Of je nodigt de cliënt uit op de teamvergadering. Om zelf zijn zegje over het ondersteuningsplan te doen. Na een tijdje kan de cliënt met de cliënt-begeleider een afspraak maken. Om het ondersteuningsplan te bekijken of het werkt. Gaat het goed? Heb ik mijn doel al bereikt? Als je je doel bereikt hebt, ben je hartstikke trots op jezelf! Doel bereikt! wordt opgeschreven in het ondersteuningsplan. Je moet als cliënt en begeleider het niet alleen belangrijk maken. Je moet er ook iets leuks van maken. Daar heb je als cliëntenraad ook invloed op. Je hoeft niet af te wachten wat de begeleiding allemaal doet. pagina 6


6. Wie hebben met het ondersteuningsplan te maken? Het is een cirkel, in het midden staan de cliënt en de begeleider. Daar omheen staan de verwanten van de cliënten, of de kennissen, de mensen die meedenken met de cliënt. De clustermanager moet het ondersteuningsplan ook nog tekenen. Soms vraagt de inspectie of de dossiers goed zijn. 7. Waar wordt het ondersteuningsplan bewaard? Dit moet goed opgeborgen zijn in een dossierkast. We hebben het goed geregeld daar kan niet iedereen zo maar in. 8. Wie schrijft het ondersteuningsplan? De cliënt-begeleider schrijft het ondersteuningsplan. Ik heb meegemaakt dat een cliënt zelf stukjes schrijft. Soms schrijven ouders stukjes. Het ondersteuningsplan moet uit naam van de cliënt geschreven zijn. 9. Wat kan een cliënt doen wanneer die het niet eens is met het ondersteuningsplan? De cliënt kan zeggen dat hij het er niet mee eens is. Ik heb meegemaakt dat de cliënt iets anders vindt dan de ondersteuner. Je hebt recht dat jouw verhaal er in komt te staan. 10. Hoe wordt er gelet op de privacy bij het ondersteuningsplan? We hebben een reglement. De privacy is heel belangrijk. Dat goed wordt omgegaan wat jij aan de ander vertelt. Dat andere mensen niet weten wat jij allemaal verteld hebt. In de wet staat wie het in mag zien. Een clustermanager moet daar goed op letten. pagina 7


• Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) De CCR heeft verder gesproken met Pierre Quaedvlieg. Ondersteuningsplannen worden in overleg met cliënt, vertegenwoordiger van de cliënt en personeel op elkaar afgestemd. Niet iedereen krijgt toestemming om in het ECD te kijken. • Medisch Ondersteuningsplan Hier staan de medische gegevens van de cliënt in. Op verzoek van de CCR is een brief met toelichting voor cliënten gemaakt. • WMO ontwikkelingen Het kabinet is gevallen. Er is besloten dat de WMO veranderingen in 2014 in gaan. Hoe dat precies wordt, hangt af van de verkiezingen. • Zorginkoop Het dagelijks bestuur van de CCR heeft gesproken met André Bons van de LSR over zorginkoop. Het zorgkantoor zorgt voor geld en verdeelt dit onder zorginstellingen. De CCR gaat meepraten over de kwaliteit van zorg. De achterban wordt hierbij betrokken. pagina 8


• Verkiezingen Nadia en Clemens hebben zich teruggetrokken uit de CCR. De verkiezingscommissie heeft nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor de kiesgroep VG wonen Alkmaar, Heerhugowaard en de kiesgroep werken Alkmaar. Er heeft zich niemand kandidaat gesteld. Dat betekent dat er 2 open plaatsen zijn in de CCR. • Andere punten die de CCR heeft behandeld: - Jeffrin Pipper is nieuw lid van het dagelijks bestuur van de CCR - ontruimings-oefening - werkgroepen: voorlichting cluster-managers achterban gelijkwaardigheid en respect voorlichting teams - palliatieve zorg, hoe zorg je voor mensen die erg ziek zijn?

Hoe kan je de centrale cliëntenraad bereiken?0226 33 20 24 centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl

Heb je vragen aan de centrale cliëntenraad? Wil je het verslag van de centrale cliëntenraad ontvangen? Bel of E-mail met de centrale cliëntenraad. pagina 9


Heb je tips voor deze rubriek? Laat het de redactie weten! De cliëntenraad van de Mantelmeeuw praat met de clustermanager. De cliëntenraad houdt een enquête onder cliënten. De cliëntenraad en Cerebraal houden een groepsbijeenkomst.

Cerebraal is een vereniging voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Groeps-bijeenkomsten De groeps-bijeenkomsten worden positief ervaren door cliënten. Veel cliënten zijn wel eens boos, verdrietig of angstig. Soms is er blijheid als iets wel lukt. Cliënten hebben behoefte om over emoties te praten.

pagina 10


Onderzoek Op de Mantelmeeuw is onderzoek. Hoe kan de begeleiding beter aansluiten bij de verwachtingen van de cliënt? 1. Hoe wordt er hulp geboden? 2. Hoe wordt de hulp ervaren? Advies cliëntenraad 1. extra aandacht voor communicatie met cliënten 2. meer aandacht voor het ondersteuningsplan 3. extra aandacht voor de eigen regie van de cliënt: de cliënt doet dingen op eigen wijze

ondersteuningsplan Aandacht voor de emotionele beleving is een vast onderdeel geworden van het ondersteuningsplan.

Esdégé-Reigersdaal heeft een cursus gemaakt: omgaan met hersenletsel. Nieuwe medewerkers volgen deze cursus. pagina 11


Recht op een ondersteuningsplan Heb je zorg en ondersteuning nodig? Jouw wensen worden opgeschreven in het ondersteuningsplan. Je ondersteuningsplan maak je met mensen die dicht bij je staan. Je ouders, broer of zus, familie en je cliĂŤnt-begeleider. Elke cliĂŤnt heeft het recht om het ondersteuningsplan in te zien.

In je ondersteuningsplan geef je zelf aan wat voor jou belangrijk is. Belangrijk om op te schrijven in je zorgplan: 1. Wat kan je zelf? 2. Waar heb je ondersteuning bij nodig? 3. Hoe ziet die ondersteuning er uit?

Onderwerpen die je bespreekt voor je ondersteuningsplan zijn:      

wie ben ik je leven tot nu toe de toekomst je gevoel en emoties je gezondheid voor jezelf zorgen

     

voor je huis en kamer zorgen met anderen omgaan je gedrag met je lijf omgaan geloof vrije tijd

pagina 12


De cliëntenraad heeft zwaarwegend advies over de opzet van het ondersteuningsplan.

Wat kan jouw raad doen met het ondersteuningplan? 1. De cliëntenraad let op dat Esdégé-Reigersdaal goed om gaat met ondersteuningsplannen. 2. De cliëntenraad adviseert over onderwerpen die in het ondersteuningsplan moeten staan. 3. De cliëntenraad adviseert wanneer het ondersteuningsplan opnieuw besproken moet worden.

De cliëntenraad kan bij de achterban informeren: Zijn cliënten tevreden met het ondersteuningsplan? Zijn cliënten tevreden hoe het ondersteuningsplan gemaakt wordt? pagina 13


Wat zet je in je ondersteuningsplan? Je ondersteuningsplan wordt ook wel zorgplan genoemd. In je ondersteuningsplan geef je zelf aan wat voor jou belangrijk is. Bijvoorbeeld hoe jij geholpen wilt worden bij je huishouden en bij je persoonlijke verzorging. Wat jij nodig hebt om een goed leven te leiden. En welke ondersteuning je daarbij nodig hebt.

Het zorgplan kaartspel kan je gebruiken bij je ondersteuningsplan. De onderwerpen die je bespreekt voor je ondersteuningsplan komen aan bod in het zorgplan-spel. Het zorgplan-spel met handleiding voor begeleiding kan je bestellen bij www.vraagraak.nl/bestel.php Handreiking – Het Zorgplan (met kaartspel en opschrijfboek) Vraag begeleiding om je te helpen. pagina 14


De cliëntenraad van Stad van de Zon en de cliëntenraad van de Waard-in hebben samen geluncht bij de Mediaan. Bij Betsy Perk is een themamiddag geweest van cliënten en begeleiding over bejegening. Er is een 2-jarig project Wederzijds Respect.

Ondersteuner Nynke is met zwangerschapsverlof. Marga en Adrie nemen haar taken tijdelijk over. Cliëntenraad Rosario organiseerde EHBO-voorlichting. Dit was een groot succes. 18 mensen waren bij de bijeenkomst.

De cliëntenraad van Schermerhorn is uit eten geweest. De clustermanager was ook bij het etentje. De cliëntenraad van de Klompenhoeve en Zonneheuvel doen mee aan een onderzoek over Palliatieve zorg. Hoe zorg je voor mensen die erg ziek zijn? Heb jij nieuws voor deze pagina? Stuur het op naar de redactie! pagina 15


In juni waren cursussen over rechten van cliĂŤnten.

Weet jij wat jouw rechten zijn? Praat erover met je begeleider. pagina 16

cliënten-raad-krant nummer 08 2012  
cliënten-raad-krant nummer 08 2012  

nieuws voor en door cliëntenraden, komt 1 x per kwartaal uit

Advertisement