Page 1

nummer 6 januari 2012

verslag van 12 november

in gesprek met Loes den Dulk


de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit:

Anita van Dinteren Arco Boogaard cliëntenraad Polderhuis cliëntenraad Heerhugowaard de Waaier + de Schelp

Jacob Floris de Visser administratief medewerker medezeggenschap

Jan Hanse centrale cliëntenraad + cliëntenraad LOEK

Adrie de Bruijn functionaris medezeggenschap

Wilma van Leyen cliëntenraad Avenhorn

De cliënten-raad-krant wordt gemaakt voor en door cliënten-raads-leden van Esdégé-Reigersdaal. De krant komt elke 3 maanden uit en wordt gestuurd naar: cliënten-raads-leden + clustermanagers + alle locaties. lees deze krant ook op: www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant Geen krant ontvangen? Heb jij nieuws over jouw cliëntenraad? Wil je meer cliënten-raad-kranten bestellen? Laat het weten aan: cliënten-raad-krant antwoordnummer 72004 1720 VA Broek op Langedijk clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl

telefoonnummer 0226 33 20 24 pagina 2


Op 12 november is de mee-praat-dag cliënten-raden. De mee-praat-dag is in de Mediaan in Heerhugowaard. Alle cliënten-raads-leden van Esdégé-Reigersdaal en de Waerden zijn uitgenodigd. Er zijn ongeveer 80 raadsleden aanwezig. Het thema is achterban. Johnny per Ongeluk heeft problemen met zijn achterband. De dag begint met koffie en gebak. De voorzitters van de centrale cliëntenraden Myra Kornalijnslijper en Sonja van der Walle openen de dag. De werkgroepen kunnen daarna beginnen. De achterban van de cliëntenraad zijn alle cliënten van de instelling. In de werkgroepen wordt gepraat hoe je de achterban kan bereiken:

werkbezoeken

thema-bijeenkomsten

film, DVD

verkiezingen

nieuwsbrief, krant

Twitter, Hyves, facebook

pagina 3


werkgroep thema-bijeenkomsten Erwin en Jeannet geven uitleg over een stappenplan voor een thema-bijeenkomst. Iedereen maakt een poster over onderwerp + doel. Erwin en Jeannet laten 3 verschillende uitnodigingen zien. Welke vind je de beste? Waar komen de meeste mensen op af? Belangrijke tip: afwisselen met LUKIDO (luisteren-kijken-doen). Dan hou je de aandacht van de mensen het langste vast.

film, DVD Film is handig om wat te vertellen. Met beelden kan je een verhaal duidelijker maken. Randolph filmt en Adrie en Marga leggen uit. Er worden tips gegeven hoe je een film kan maken. Onderwerpen voor een film zijn: thema’s van de cliëntenraad: eten - verbouwingen - uitjes jaarverslag van de cliëntenraad verkiezingen van de cliëntenraad wat doet de cliëntenraad Bedenk goed wie je kan helpen bij het maken van een film wat je gaat doen met de film pagina 4


werkgroep verkiezingen

kies voor BAS Hij is klasse! Zo kan een verkiezingsposter er uit zien. Anita en Nynke praten met de werkgroepen hoe je de achterban kan betrekken bij verkiezingen. De werkgroepen kijken naar een film hoe je jezelf kan voorstellen. Waarom moet iemand jou kiezen? Alle leden van de werkgroep maken hun eigen verkiezingsposter.

pagina 5


werkgroep nieuwsbrief-krant Joop en Jolanda leggen uit hoe je een nieuwsbrief maakt. De nieuwsbrief is voor de achterban van de cliĂŤntenraden. De leden van de werkgroepen bedenken onderwerpen voor een nieuwsbrief. Ook kan je mensen interviewen voor een nieuwsbrief.

ochtend mee-praat-groep

middag mee-praat-groep pagina 6


werkgroep werkbezoeken Harry en Marian vertellen over werkbezoeken. De werkgroep kijkt naar een film. In de film praten cliënten over de cliëntenraad. Zij horen nooit wat over de raad. De voorzitter komt bij de cliënten op werkbezoek. De cliënten weten nu wat de cliëntenraad doet.

Ideeën voor een werkbezoek zijn: • Regel het bezoek tijdens een koffie-uurtje of een werkoverleg. • Stuur vooraf informatie. • Maak het aantrekkelijk met wat lekkers bij de koffie.

werkgroep sociale media Twitter, Hyves, facebook

Sonja en André geven uitleg. Wat zijn sociale media. Wat kan je met sociale media en de cliëntenraad? Hoe zit het met privacy en veiligheid? De werkgroepen praten over deze punten. En bekijken veel voorbeelden op internet. pagina 7


• lid van de raad van toezicht. De CCR heeft een lid van de raad van toezicht voorgedragen. • fusie Klompenhoeve met Esdégé-Reigersdaal De CCR heeft positief advies gegeven. • werkplan afdeling medezeggenschap De CCR en de medewerkers van de afdeling medezeggenschap zijn op 6 oktober bij elkaar gekomen in Schoorl. De Centrale Verwantenraad is ook uitgenodigd. De punten waar komend jaar aan gewerkt wordt, zijn: voorlichting clustermanagers voorlichting aan cliëntbegeleiders, teams over onder andere de rechten van de cliënt contacten met de achterban gelijkwaardigheid, respect evaluatie medezeggenschap in clusters

• verder zijn behandeld: - Electronisch Cliënten dossier - Zoals Inge, toegankelijke versie jaarverslag - kwaliteitsonderzoeken pagina 8


Hoe kan je de centrale cliëntenraad bereiken? 0226 33 20 24 centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl

Heb je vragen aan de centrale cliëntenraad? Wil je het verslag van de centrale cliëntenraad ontvangen? Bel of E-mail met de centrale cliëntenraad.

Lara Margaret In de kiesgroep VG wonen Reigersdaal is een plaats vrij gekomen in de CCR. Alle cliëntenraadsleden in deze kiesgroep hebben een brief ontvangen om zich verkiesbaar te stellen.

Lara heeft een brief gestuurd, zij wil in de CCR, Zij is de enige kandidaat. Daarom wordt Lara automatisch lid van de CCR. Lara is lid van de cliëntenraad Vrijetijdsraad. Lara is ook lid van de cliëntenraad de Waard-in.

Lara vindt het leuk om te vergaderen en vindt het belangrijk om mee te praten. In januari gaat Lara meevergaderen met de CCR. pagina 9


Heb je tips voor deze rubriek? Laat het de redactie weten! Begin dit jaar heeft cluster Betsy Perk een kwaliteitsonderzoek. De cliëntenraad praat mee. In het onderzoek zeggen cliënten dat de cliëntenraad meer bekendheid moet krijgen.

De raad denkt na hoe je meer bekendheid krijgt. De cliëntenraad organiseert

cliëntenraad Betsy Perk

een bijeenkomst voor de achterban.

Nodigt jou uit!

De uitnodiging is naar alle cliënten van Betsy Perk gestuurd.

Op 25 oktober is de avond voor de achterban.

Het is een gezellige avond. pagina 10


De cliëntenraad legt uit wat ze doet. Waarom de cliëntenraad belangrijk is.

De contactgroep NAH geeft informatie.

Er is rolstoeldansen. De cliëntenraad wil ook nieuwe leden. Op het eind van de avond zijn er 3 nieuwe leden. De cliëntenraad is blij. De raad kan er weer volop tegen aan. pagina 11


praten met Loes den Dulk directeur van Raad op Maat Loes den Dulk is directeur van Raad op Maat. Loes geeft cursussen en adviezen aan raden en aan medewerkers van zorginstellingen. De cliënten-raad-krant praat met Loes. 1. Wat doet Raad op Maat precies? Raad op Maat wil cliëntenraden en cliënten helpen om voor zichzelf op te komen en inspraak te hebben over zaken die voor cliënten belangrijk zijn. Raad op Maat vindt het belangrijk dat cliënten zelf zeggenschap kunnen hebben, dus zelf keuzes kunnen maken. Ook vindt Raad op Maat het belangrijk dat cliëntenraden kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die voor cliënten belangrijk zijn. 2. Hoe is Raad op Maat ontstaan? In 1994 was er een project over cliëntenraden. Toen dat project was afgelopen zijn we met Raad op Maat gestart. 3. Hoe lang bestaat Raad op Maat? Raad op Maat bestaat sinds 1994. Dus nu al 17 jaar. 4. Waarom is Raad op Maat belangrijk? Raad op Maat heeft in de afgelopen jaren veel cursussen aan cliëntenraden gegeven. We hebben veel coaches van raden opgeleid en veel vergadermiddelen ontwikkeld. Hierdoor kunnen cliënten beter voor zichzelf en voor anderen opkomen. pagina 12


5. Met welke vragen kun je bij Raad op Maat terecht? Met al je vragen over zeggenschap en medezeggenschap kun je bij Raad op Maat terecht. 6. Hoe kan je in contact komen met Raad op Maat? Je kunt ons een mail sturen: info@raadopmaat.org. Je kunt ons ook bellen: 0182 - 684546. Je kunt ons natuurlijk ook een brief schrijven Raad op Maat Oosthaven 15 – 16 2801 PC GOUDA 7. Welke mensen werken er nog meer bij Raad op Maat? Ik heb een aantal vaste collega’s: Gerrie Lammé, zij geeft ook cursussen. Zij regelt ook allerlei cursussen en afspraken, het opsturen van de hulpmiddelen en het organiseren van allerlei bijeenkomsten. Zo hebben we op 21 april 2012 weer een groot congres. Daarnaast werken bij Raad op Maat nog twee mensen: Ronald van Dijk en Jeichina Stolk. Zij maken en versturen de vergaderhulpmiddelen van Raad op Maat. Verder worden er ook cursussen gegeven door freelancers. Dat zijn mensen die niet in dienst zijn van Raad op Maat. Raad op Maat heeft ongeveer 15 freelancers. 8. Wat kan Raad op Maat betekenen voor de cliëntenraad? We kunnen, als er een probleem is, met de raad meedenken over een oplossing. Of advies geven over de rechten van de raad. We kunnen ook cursus geven aan de raad en we kunnen cursus geven aan de coaches van de raden. Alle coaches van Esdégé Reigersdaal hebben die cursus al gevolgd. Daarnaast kan de raad bij Raad op Maat allerlei hulpmiddelen bestellen die het werk van de raad makkelijker maken. pagina 13


9. Hoe kan je de achterban volgens jou nog beter betrekken bij de cliëntenraad? Op jullie congres over de achterban zijn al heel veel manieren besproken. Ik denk dat het bij al die manieren belangrijk is om te geloven dat de raad goed werk doet. En ook dat de raad veel voor cliënten kan bereiken. 10. Wordt er veel gebruik gemaakt van Raad op Maat? Veel mensen vragen advies aan Raad op Maat. Of vragen naar cursussen. We hebben veel werk. Toch zijn er ook nog raden die geen gebruik maken van Raad op Maat. Dat is wel jammer, want sommige raden kunnen zeker goed advies gebruiken. 11. Heeft Raad op Maat al veel bereikt? Wij vinden van wel, maar we willen samen met cliëntenraden nog veel meer bereiken. Vooral is de wens van Raad op Maat dat cliëntenraden meer adviesvragen krijgen. 12. Heb je ook contacten met de overheid? Een paar keer per jaar ga ik naar Den Haag en praat met mensen van het ministerie. Daar stel ik dan vragen over wetten. Maar ook vertel ik wat Raad op Maat doet voor cliënten en cliëntenraden. Op 21 april is er een groot congres van Raad op Maat voor cliënten-raadsleden in Utrecht. Schrijf je zo snel mogelijk in! pagina 14

info@raadopmaat.org


De cliëntenraad van Loek stuurt de achterban een kerstkaart. Alle cliënten van Loek krijgen een kaart.

De cliëntenraad van Rosario houdt een oudejaarsborrel voor alle cliënten. Ook is er voorlichting over levensboeken en hoe je met ruzie omgaat.

De cliëntenraad van de Vriendschapslaan viert haar 15-jarig bestaan met alle cliënten. Alle cliënten zijn uitgenodigd om bij elkaar te komen.

De cliëntenraad van de Zeemeeuw houdt een informatie-avond over de cliënt-vertrouwens-persoon. Alle cliënten zijn uitgenodigd op die avond.

Heb jij tips?

Heeft jouw raad een oproep of iets te melden? Stuur het op naar de redactie! pagina 15


Heeft jouw cliĂŤntenraad meegepraat wat er bij jou op de locatie gebeurt met kerst? Vertel het de redactie.

De redactie wenst je fijne kerstdagen toe. Praat veel mee in 2012. pagina 16

cliënten-raad-krant nummer 06 2012  

nieuws voor en door cliëntenraden, komt 1 x per kwartaal uit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you