Page 1

nummer 3 april 2011

cliĂŤntenraad Zeemeeuw goed advies! over thuisrapportage

nieuw redactielid uit de centrale cliĂŤntenraad Jan Hanse

praten met Christa Mooij, clustermanager Polderhuis


In dit nummer pagina 3

een gesprek met de clustermanager Christa Mooij

pagina 6

Vilans zoekt cliënten voor onderzoek ondersteuningsplan

pagina 8

nieuws van de centrale cliëntenraad

pagina 10

goed advies van cliëntenraad de Zeemeeuw

pagina 12

het recht op informatie

de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit:

Anita van Dinteren

Jacob Floris de Visser Arco Boogaard Jan Hanse Is nieuw redactielid vanuit de

Wilma van Leyen Adrie de Bruijn

Jan Hanse

Heb jij nieuws over jouw cliëntenraad? Wil je meer cliënten-raad-kranten bestellen? Laat het weten aan: cliënten-raad-krant antwoordnummer 72004 1720 VA Broek op Langedijk clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl pagina 2

centrale cliëntenraad


praten met Christa Mooij clustermanager Polderhuis Anita en Jacob Floris gaan in gesprek met de clustermanager van het Polderhuis. 1. Vertel eens wat over jezelf? Ik ben Christa Mooi en 40 jaar. Op dit moment ben ik 1 jaar clustermanager. Ik neem graag zelf initiatief om dingen op gang te brengen. Thuis heb ik een meervoudig gehandicapt zoontje. Ik vind het heel leuk om in de gehandicaptenzorg te werken. Het Polderhuis vind ik een ontzettend leuk, ik werk er met plezier.

2. Wat vind je van de cliëntenraad? Binnen het Polderhuis zijn 2 cliëntenraden. 1 cliëntenraad in Heerhugowaard en 1 cliëntenraad in Schagen. Beide raden vind ik goed functioneren. Ik vind de vergaderingen tot nu toe heel opbouwend geweest. Er is een goede manier van samenwerken. Ik ben ook blij met de inbreng van cliënten. De cliënten denken vaak weer aan dingen waaraan ik nog niet heb gedacht en andersom ook. Ik vind het heel belangrijk dat er een cliëntenraad is. Wij werken met z’n allen voor jullie. Dan is jullie stem natuurlijk wel het belangrijkste. We werken echt samen ergens naar toe. pagina 3


3. Wat doe je met de cliëntenraad? Ik vind het samenzijn heel belangrijk. Elke cliëntenraad vergadert 1 x in de 2 maanden met mij er bij. Ik informeer, ik vertel de cliëntenraad waar ik mee bezig ben. Bij sommige onderwerpen vraag ik ook advies. Dit kan verzwaard advies zijn of niet verzwaard zijn. Dan dien ik een verzoek in zodat de raad erover kan vergaderen. Het antwoord wacht ik gewoon af. Bij grote veranderingen stuur ik alle cliënten een brief. Dan weet ik zeker dat iedereen op tijd op de hoogte is. Ik verwijs dan ook naar de cliëntenraad voor suggesties of opmerkingen. Zo hou ik meer feeling en contact met de cliënten.

4. Welke adviezen vraag je aan de cliëntenraad? Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld over verandering van beleid. Een goed voorbeeld is van de cliëntenraad in Heerhugowaard. De raad wilde overstappen van haar eigen nachtzorg naar de nachtzorg van Reigersdaal. Dat raakt natuurlijk iedere cliënt. Ik heb toen verzwaard advies gevraagd. Maar als er straks iets met gebouw de Mantelmeeuw gaat gebeuren zal ik daar ook advies over vragen.

5. Vind je de adviezen van de cliëntenraad belangrijk? Ja, wij werken voor de cliënten dus juist de adviezen van de cliëntenraad zijn belangrijk. Ook ongevraagd advies, tips of suggesties zijn belangrijk. Het is niet zo dat het alleen gaat om de punten die vanuit de raad worden ingebracht maar ook om dingen die de cliëntenraad zelf signaleert. pagina 4


6. Betrek je de begeleiding bij de cliëntenraad? Niet heel vaak. Maar als ik dingen na moet vragen vanuit de raad dan doe ik dat natuurlijk wel. Ik maak daar zelf een afweging in. Onderwerpen, waarvoor ik advies moet vragen aan de cliëntenraad, bespreek ik met het team. Het kan ook informatief zijn.

7. Wat is het beste advies wat je van de cliëntenraad hebt gehad? Ik heb niet iets helder voor ogen. Er zijn wel eens tips over het versturen van een vacature. Het is eigenlijk bij mij het meest de samenwerking die positief is.

8. Wordt de cliëntenraad wel eens besproken in het overleg met clustermanagers? Bij beleidsdagen met clustermanagers worden thema’s behandeld. Ik heb nog niet meegemaakt dat medezeggenschap behandeld is. Er wordt wel altijd nadruk op gelegd dat je alle zaken afstemt met de cliëntenraad. Dat de cliëntenraad een hele belangrijke rol heeft.

Ik vond het een leuk ontspannen interview. Ik wil op een positieve manier blijven samenwerken met de cliëntenraad. Christa Mooij pagina 5


zoekt cliënten voor onderzoek naar het ondersteuningsplan Vilans is een centrum wat veel weet over zorg. Vilans ontwikkelt manieren om zorg te verbeteren. Daarvoor doet Vilans onderzoek. Een onderzoek is een manier om iets uit te zoeken.

Marjolein,

Zafanja,

Michiel,

Tamara,

Jan

Vincent

Doen onderzoek naar ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg. Wat willen Vilans weten? Welke ervaringen hebben mensen met een verstandelijke beperking met het ondersteuningsplan?

praten

Wat wil Vilans weten van jou? • Praat begeleiding met jou over jouw ondersteuningsplan? • Wat vind jij van je ondersteuningsplan? • Wat kan er beter volgens jou?

praten

Wat gebeurt er in het onderzoek? • We gaan met cliënten praten, dit heet een interview. • We stellen vragen over jou en je ondersteuningsplan. • Het geeft niet, als je niet overal een antwoord op weet. pagina 6


afspraak

Hoe gaat het interview? • Jij wordt geïnterviewd door één persoon: Marjolein, Zafanja, Tamara of Michiel. • Deze persoon maakt een afspraak met jou: 1. Wanneer zullen we afspreken? 2. Waar wil je afspreken? 3. Wil je dat er iemand anders bij is?

cassetterecorder

mening hebben

• • • • •

• stop

Hoe weten Marjolein, Zafanja, Tamara en Michiel wat jij gezegd hebt? Het gesprek wordt opgenomen met een recorder. Het gesprek wordt getypt in de computer. Daarna wordt de opname gewist. Het algemene verhaal wordt verteld aan anderen. Vilans zegt dan: Dit vinden mensen met een verstandelijke beperking van hun ondersteuningsplan. Vilans schrijft in een tijdschrift wat is ontdekt. Alles wat je in het interview zegt, is privé. Niemand vertelt verder wat jij precies hebt gezegd. Als je wilt stoppen met praten is dat goed.

• •

Marjolein

• •

Wil je meedoen met het onderzoek? Geef je op bij Marjolein Herps. Haar adres is: Vilans Marjolein Herps Postbus 8228 3503 RE Utrecht Je kan een E-mail sturen naar: m.herps@vilans.nl. Je kan Marjolein ook bellen: 030 789 24 74 of 06 4616 3758 pagina 7


CENTRALE CLIËNTENRAAD

• het werkplan Esdégé-Reigersdaal 2011 is doorgenomen • De centrale cliëntenraad heeft met Dik van Bruggen gepraat over vergoedingen 1. maaltijdvergoeding 2. zakgeld en kleedgeld 3. telefoonvergoeding 4. eigen bijdrage cliënten •

De centrale cliëntenraad heeft de volgende werkgroepen ingedeeld: 1. huishoudelijk reglement Randolph Schra + Jozef Rudgers 2. samenwerkingsovereenkomst Harry Beekman + Clemens Jacobse + Marja Scheffer 3. welke cursus past bij de CCR Myra Kornalijnslijper + Jan Hanse 4. beelden van kwaliteit Myra Kornalijnslijper pagina 8


• Visietraining, de cursus voor nieuwe medewerkers 7 cliënten van de centrale cliëntenraad gaan een keer naar de visietraining. Daarna wordt gekozen wie gastspreker wordt bij de visietraining.

Hoe kan je de centrale cliëntenraad bereiken? 0226 332 024 centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl

Heb je vragen aan de centrale cliëntenraad? Wil je het verslag van de centrale cliëntenraad ontvangen? Bel of E-mail met de centrale cliëntenraad.

Jan Hanse Is het nieuwste lid van de redactie van de cliënten-raad-krant. Jan is lid van de centrale cliëntenraad en van de cliëntenraad LOEK in Hoorn. Hij vindt het belangrijk dat je nieuws over cliëntenraden brengt. Jan houdt de ontwikkelingen goed in de gaten, via internet en de kranten NRC en het Parool. Jan kan goed met de computer overweg. pagina 9


De cliëntenraad van de Zeemeeuw praat over de thuisrapportage. De thuisrapportage is bij cliënten verschillend. De cliënten weten niet altijd wat er opgeschreven wordt. De cliëntenraad bedacht vragen over de thuisrapportage.

De cliëntenraad van de Zeemeeuw heeft vragen besproken met de clustermanager Kees Goed. De vragen over de thuisrapportage zijn naar alle cliënten van de Zeemeeuw gestuurd. Er zijn 65 brieven verstuurd. Er zijn 34 brieven teruggekomen.

De vragen staan op pagina 11. De cliëntenraad heeft advies gegeven bij bijna elke vraag. Met de clustermanager is afgesproken dat de thuisrapportage elk jaar besproken wordt met de cliëntenraad. pagina 10


vraag 1 Weet je wat er opgeschreven is? advies

Leg cliënten goed uit wat er opgeschreven wordt en waarom.

vraag 2 Waar wordt de rapportage in opgeschreven? advies

Leg cliënten uit hoe dit geregeld is.

vraag 3 Weet je waar de map is en vind je dat een goede plek? Geen advies gegeven. vraag 4 Bespreek de begeleiding met jou wat er opgeschreven wordt? advies

Bespreek met cliënten wat er opgeschreven wordt. De begeleiding neemt 1 x per maand de rapportage door met de cliënt, als de cliënt dat wil.

vraag 5 Weet je wie je rapportage kan lezen? advies

Leg goed uit aan cliënten dat de cliënt bepaalt wie de rapportage in kan zien.

vraag 6 Heb je afspraken gemaakt over wie jouw rapportage kan lezen? advies

Leg goed uit aan cliënten welke afspraken over het lezen gemaakt zijn.

Jouw cliëntenraad kan ook praten over thuisrapportage. Zeg het tegen de clustermanager. pagina 11


Wat is het recht op informatie? Alle cliĂŤnten hebben recht op informatie. Dat recht geldt ook voor jou. Begeleiding is verplicht jou te vertellen wat belangrijk is voor jou.

Zijn er bij jou veranderingen? Wordt je huis verbouwd? Ga je verhuizen? Wordt je begeleiding anders?

Heeft je begeleider het uitgelegd? Maar begrijp je het nog niet? Vraag dan nog een keer om uitleg. Net zolang tot jij het begrijpt.

Je mag alles vragen wat je wilt weten. Het gaat over jouw leven. Het is belangrijk dat je veel vraagt. Net zolang tot je het goed snapt. pagina 12


Je hebt recht om informatie te krijgen en recht om informatie te vragen. Informatie is goed als jij het begrijpt.

Wat kan jouw raad doen met het recht op informatie? Vragen aan de clustermanager om informatie aan alle cliĂŤnten door te geven.

Praten met de clustermanager welke informatie belangrijk is.

Controleren of informatie duidelijk is voor cliĂŤnten.

Zeg tegen de clustermanager: 1. als er geen informatie gegeven wordt 2. als de informatie te moeilijk is. pagina 13


cursus voor cliĂŤnten-raads-leden in Broek op Langedijk

cursus nieuwe cliĂŤntenraadsleden zaterdag 14 mei of vrijdag 27 mei

cursus voorzitten zaterdag 14 mei of vrijdag 27 mei

zet de dagen alvast in je agenda binnenkort hoor je meer pagina 14


Myra loopt een dag mee met een lid van de 2e kamer. Myra Kornalijnslijper is lid van de centrale cliëntenraad. De cliëntenraad van Dars 3 heeft geadviseerd bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Cliëntenraad ROB heeft nieuwe leden van Bergmolen. Alle locaties hebben nu cliënten in de cliëntenraad. De vrijetijdsraad heeft verkiezingen gehouden. De raad heeft nu weer 5 leden. De cliëntenraden van de Kroft en de Schelp hebben een gesprek gehad met de nieuwe clustermanager. De cliëntenraden hebben positief geadviseerd om de clustermanager aan te nemen. De cliëntenraad van de Mantelmeeuw heeft advies gegeven bij de opzet van het ondersteuningsplan. De cliëntenraad van Betsy Perk heeft geadviseerd over de cliëntenraadpleging. Heb jij nieuws voor deze pagina? Stuur het op naar de redactie! pagina 15


Manifestatie het VN-verdrag waarmaken dinsdag 29 maart 2011 Jaarbeurs Utrecht

Beleef een samenleving waarin iedereen welkom is. Lees meer op: www.vnverdragwaarmaken.nl

In het volgende nummer een uitgebreid verslag van deze manifestatie. pagina 16

cliënten-raad-krant nummer 03 2011  
cliënten-raad-krant nummer 03 2011  

nieuws voor en door cliëntenraden, komt 1 x per kwartaal uit