Page 1

Ac erAs pi r e5920 Pr oc es adori nt elc or e 2duo1. 67Ghz Quemador adeDvd Mem.Ram 2gb Di s c oDur o160GB aweb Camar Wi fi Pant al l a14” use o M y n TIS i t e l A Ma GR

Q3, 200. 00

Lapt opHP420 Pr oc es adori nt elPent i um DualCor e2. 3Ghz. Quemador adeDvd Di s c oDur o320GB Camar aweb al l a14” Pant Wi fi

Q4, 300. 00


Q1, 750. 00

Pant al l aLCD7” r es i s t i vadedobl et oque

Si s t emaoper at i voAndr oi d Memor i aRam 512mb 4GBdememor i al oc al Bat er í aLi t hi umi on Es t uc heyt ec l adous b Cámar af r ont alI nt egr ada Conexi ónWi fiyModem 3G Puer t osUs b,mi nius byHDMI Ranur ami c r oSD( has t a32gb)


SamsungGal axyTab

Q1, 900. 00

Pl at af or ma Banda3G/ 850/ 1. 900/ 2. 100 Si s t emaoper at i voAdr oi dFr oyo Es peci fic aci onesFí s i c as Pes odelTel ef ono380g. Tamaño7, 5”X4, 7X0, 5 Bat er i a Capaci dad es t andar has t a4. 000mAh Cpu CpuSC5C110 Vel .der el ojs w CPU1GHZ. Pant al l a Res ol uci on1024x600WSVGA Pant al l ade7”


Del lI ns pi r i on1018 Pr oc es adori nt elAt om 1. 66Ghz. Mem.Ram 1gb Di s c oDur o220GB Camar aweb Wi fi Pant al l a10”

Q3, 350. 00

TVLED32” Wes t i nghous e HDMI Reaol uc i ón1366x768 LED


Cont ac t os Comput ador as,Ac c es or i osySumi ni s t r os

c l i c knet ,Chi mal t enango 3r ac al l e6359,zona4. Tel :78393282

Comput ador as,Ac c es or i osySumi ni s t r os

c l i c knet ,Zar agoza 2dac al l e167,zona2. Tel :78305841 Comput ador as,Ac c es or i osySumi ni s t r os

c l i c knet ,Chi mal t enango 1r ac al l e335,zona4. Tel :78491860

Comput ador as,Ac c es or i osySumi ni s t r os

c l i c knet ,Tec pan 1r aAve204,zona4. Tel :78404596

Cor r eoel ec t r 贸ni c o: c l i c knet c ent er @gmai l . c om

Productos clicknet  

las mejores ofertas