Page 1

  k a t a l o g        2 0 1 3


elegance and style


elegance and style


Optimus Optimus* page 38

page 46

Doppio

Galaxy

Galaxy*

Coco

Infinity

Infinity*

Focus

Focus*

Winner

page 54

page 62

page 70

page 78

page 86

page 94

page 102

page 110

page 118

Gladiator**

Infinity**

Optimus**

Lotus**

Galaxy**

page 28

page 30

page 32

page 34

page 36


Lotus

Cobra

Aston

Primo

Slim

Nemo

Luppo

Dream

Shark

Gladiator

page 128

page 136

page 144

page 152

page 160

page 168

page 176

page 184

page 192

page 200

Domed stickers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 16 Chrome metallic printing . . . . . . . . . . . . . . . . page 18 Digital print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 20 Clip4You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 22 NotePen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 208 * metal clip ** Individual clip


our pens have reached many countries...
Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Great Britain Greece Hungary Iceland Israel Italy Japan Kazakhstan Latvia Lithuania Luxembourg Nigeria Norway Poland Portugal Qatar Russia Saudi Arabia Slovakia Slovenia South Africa Spain Romania Sweden Switzerland The Netherlands Tunisia Turkey Ukraine


material colours

kolorystyka tworzywa

Plastics used by us together with the colorants of world known and renowned producers, guarantee the achievement of the required product durability, allowing to keep the intended colors and transparency for years. The production process itself using the most modern dosing and mixing devices, ensures the highest color repeatability. Stosowane przez nas tworzywa sztuczne wraz z dodatkami barwiącymi znanych i renomowanych producentów światowych, gwarantują uzyskanie wymaganej trwałości wyrobu, z zachowaniem zamierzonej kolorystyki i transparentności przez wiele lat. Natomiast sam proces produkcyjny wykorzystujący najnowocześniejsze urządzenia dozujące i mieszające w procesie wtrysku zapewnia najwyższą powtarzalność barw.

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

White S 1099

012 C S 1080

151 C S 1060

226 C S 1031

Cyan C S 1021

2597 C S 1035

1795 C S 1030

348 C S 1040

286 C S 1020

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

White C F 99

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет

Transparent - softtouch colour / Kolor transparentny softtouch Прозрачный цвет, мягкая поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу
richness of colours bogactwo kolor贸w


domed stickers

naklejki polimerowe 3D

3D elements - polymer stickers - make the pen and using it more interesting.  A pattern overprinted in digital full-colour method with photo quality, covered with polymer resin stuck to the top part of a pen or the clip makes an impression of convexity - both visual and tangible. A lens-like shape of the polymer optically enlarges the overprint.

10

Elementy trójwymiarowe - naklejki polimerowe - w interesujący sposób wzbogacają zarówno wygląd, jak i użytkowanie długopisu. Motyw nadrukowany cyfrową, pełnokolorową techniką atramentową, w jakości fotograficznej, pokrywa się polimerową żywicą. Naklejony na górną część długopisu lub na klips, daje wrażenie wypukłości - zarówno wizualnie, jak i w dotyku. Soczewkowy kształt polimeru optycznie powiększa nadruk.


11


chrome metallic printing nadruk chromowy

When pens have metal elements, such as rings, nozzle and clips, the aesthetics is significantly improved by the use of a hot-applied metallised foil. Technology allows to weld in foil in any shape - text or graphic elements (logo). The foil makes the overprint look elegant. The devices for foil application allow the realization of the most demanding orders. W długopisach z częściami metalowymi, takimi jak ringi, szpice i klipsy, walory estetyczne znacznie podnosi zastosowanie nakładanej na gorąco folii metalizowanej. Technologia pozwala na wgrzewanie folii w dowolnym kształcie - napisu lub elementu graficznego (logo). Zastosowanie folii metalizowanej sprawia,  że nadruk na długopisie jest elegancki. Urządzenia do nakładania folii pozwalają na realizację najbardziej wymagających zamówień.

12


13


high quality print

wysoka jakość druku

Digital print provides unlimited possibilities of printing logos in every colouring with photographic precision up to 1440 dpi. Full colour technique ensures colour intensity and perfect covering. That easy and quick process allows to achieve incredible advertising effects. Combination of digital print and creativity guarantees unique colours in unique shape of Clip4You.

14

Nadruk cyfrowy daje nam nieograniczone możliwości drukowania motywu  w dowolnej kolorystyce z fotograficzną dokładnością do 1440 dpi. Technika full color zapewnia intensywność kolorów oraz dokładne pokrycie uprzestrzennionych powierzchni. Ten prosty i szybki proces pozwala osiągnąć niesamowity efekt reklamowy. Połączenie cyfrowego nadruku i kreatywności gwarantuje wyjątkowe kolory  w niepowtarzalnym kształcie Clip4You.


15


Clip4You A new, original solution is pens with individual clips. The Galaxy, Infinity, Optimus, Lotus and Gladiator models can be changed in terms of structure - a part or the whole clip can be given any shape, e.g. of a product or logotype, which makes the particular pattern much more appealing. The individual clip shape will distinguish itself thanks to unlimited possibilities  of printing the clip with a digital full-colour method allowing to obtain photo printing with resolution of 1440 dpi. By concentrating production in one place and optimising the entire production process, manufacturing of a pen with individual pen clip takes only a few days, and costs, for this type of technology, are relatively not high. Customers can watch the entire production process - from the prototype, through the first details from the injection moulder room, to first printings.

16

Nowym, oryginalnym rozwiązaniem są długopisy z indywidualnym klipsem. Modele Galaxy, Infinity, Optimus, Lotus oraz Gladiator można zmienić konstrukcyjnie, nadając fragmentowi lub całemu klipsowi dowolny kształt, np. produktu lub logotypu, znacznie podnosząc atrakcyjność danego motywu. Indywidualny kształt klipu nabierze wyrazu dzięki nieograniczonym możliwościom zadrukowania pełnokolorową metodą cyfrową, pozwalającą uzyskać druk fotograficzny z rozdzielczością 1440 dpi. Dzięki skoncentrowaniu produkcji w jednym miejscu i zoptymalizowaniu całego procesu produkcyjnego wykonanie długopisu z indywidualnym klipsem zajmuje kilka dni, a koszty, jak na tego typu technologię, są relatywnie niewysokie. Klienci mają możliwość śledzenia całego procesu produkcyjnego - od prototypu, poprzez pierwsze detale z wtryskarni, aż po pierwsze wydruki.


17


Endless ideas - unlimited possibilities Niekończące się pomysły - nieograniczone możliwości


Unique shape - give a new expression to your product Unikalny kształt - Twoja reklama nabierze nowego wyrazu

19


Natural colours - distinguish the brand Naturalna kolorystyka - wyróżnij swoją markę

20


3D effect - make a deep impression Efekt 3D - każda reklama nabierze głębi

21


Gladiator

22


Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 50 mm

23


Infinity

24


Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 50 mm

25


Optimus

26


Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 50 mm

27


Lotus

28


Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 28 mm

29


Galaxy

30


Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 50 mm

31


Optimus


* **

***

150 mm

Registered design

Optimus * Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать  clip 5/30 mm ** Clip4you - 25/50 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/40 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 30/40 mm

33


Optimus Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Push button and tip in transparent,   satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Przycisk i szpica transparentne, satynowe   lub chromowane metalowe. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Варианты кнопки и наконечника: прозрачный, пластиковый метализировaнный или металический хромированный. Пластиковый стержень с синей пастой.

34


OPCS - 99

OPCS - 80

OPCS - 60

OPCS - 30

OPCS - 40

OPCS - 20

OPCS - 22

OPCS - 10

OP - 99

OP - 80

OP - 60

OP - 30

OP - 40

OP - 20

OP - 22

OP - 10

OPCG - 99

OPCG - 10

OPC - 99/1030

OPC - 99/1040

OPC - 99/1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

35


Optimus Transparent

36

Transparent collection

Kolekcja transparentna

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth   polished surface. Push button and tip in satin or chrome   finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia. Przycisk i szpica satynowe lub metalowe   chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Варианты кнопки и наконечника: прозрачный, пластиковый метализировaнный или металический хромированный. Пластиковый стержень с синей пастой.


OPTS - 1099

OPTS - 1080

OPTS - 1060

OPTS - 1031

OPTS - 1021

OPTS - 1035

OPTS - 1030

OPTS - 1040

OPTS - 1020

OPT - 1099

OPT - 1080

OPT - 1060

OPT - 1031

OPT - 1021

OPT - 1035

OPT - 1030

OPT - 1040

OPT - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

37


Optimus Satin

38

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material. Push button and tip in transparent  or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane. Przycisk i szpica transparentne  lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик. Варианты кнопки и наконечника: прозрачный или металический хромированный. Пластиковый стержень с синей пастой.


OPS - 1030

OPS - 1040

OPS - 1020

OPS - Silver

OPS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

39


Optimus

metal clip


**

***

150 mm

Registered design

Optimus

metal clip

** Engraver / Grawer / Гравировка Clip - 5/28 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/40 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 30/40 mm

41


Optimus Classic metal clip Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip, push button and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Klips, przycisk i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металлический хромированный клип, кнопка и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.

42


OPM - 99

OPM - 80

OPM - 60

OPM - 30

OPM - 40

OPM - 20

OPM - 22

OPM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

43


Optimus Transparent metal clip

44

Transparent collection

Kolekcja transparentna

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth   polished surface. Chrome finish metal clip, push button and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia. Klips, przycisk i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металичный хромированный клип, кнопка и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.


OPMT - 1099

OPMT - 1080

OPMT - 1060

OPMT - 1031

OPMT - 1021

OPMT - 1035

OPMT - 1030

OPMT - 1040

OPMT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

45


Optimus Satin metal clip

46

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material. Chrome finish metal clip. Push button and tip   in transparent or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane. Klips metalowy chromowany. Przycisk i szpica transparentne lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик. Клип металический хромированный, кнопка и наконечник прозрачный или металический хромированный. Пластиковый стержень с синей пастой.


OPMS - 1030

OPMS - 1040

OPMS - 1020

OPMS - Silver

OPMS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

47


Doppio


**

**

* m ***

152 mm

Registered design

Doppio * Engraver / Grawer / Гравировка Barrel 6/40 mm ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 6/28 mm, 8/23 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/33 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 31/33 mm m metal

49


Doppio Classic

50

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface,   plastic or chrome inner part. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia, łącznik plastikowy lub chromowy. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, пластиковая или хромированная внутренняя часть. Металический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.


DPCH - 99

DPCH - 80

DPCH - 60

DP - 99/80

DP - 99/60

DP - 99/30

DP - 99/40

DP - 99/20

DPCH - 30

DPCH - 40

DPCH - 20

DPCH - 22

DPCH - 10

DPCHM - 99

DPCHM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

51


Doppio Transparent

52

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished   surface, chrome inner part. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia, chromowy łącznik. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Металлический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.


DPT - 1099

DPT - 1080

DPT - 1060

DPT - 1031

DPT - 1021

DPT - 1035

DPT - 1030

DPT - 1040

DPT - 1020

DPTM - 1030

DPTM - 1040

DPTM - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

53


Doppio Satin

54

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material, chrome inner part. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane, chromowy łącznik. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик, хромированная внутренняя часть. Металлический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.


DPSM - Silver

DPSM - Silver

DPSM - Gold

DPSM - Gold

DPS - Silver

DPS - Silver

DPS - Gold

DPS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

55


Galaxy


* **

* ** ***

**** ***** ******

145 mm

Registered design

Galaxy * ** *** ****

Domed sticker / Naklejka polimerowa Наклейка полимерная 3D

Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать  clip 7/30 mm, top 11/11mm Clip4you - 25/50 mm Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/43 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 30/45 mm ***** Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy efekt / Металлизированная печать - 15/42 mm ****** Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / Цифровая печать 360 - 72/39-32 mm 57


Galaxy Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Ring and tip in transparent, satin or chrome finish   metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Ring i szpica transparentne, satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Прозрачная, метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

58


GX - 99

GX - 80

GX - 60

GX - 30

GX - 40

GX - 20

GX - 22

GX - 10

GXC - 99/1030

GXC - 99/1040

GXC - 99/1020

GXCS - 99

GXCS - 10

GXCG - 99

GXCG - 10

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

59


Galaxy Transparent

60

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Ring and tip in satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia. Ring i szpica satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный корпус с гладкой полированной поверхностью. Метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.


GXTS - 1099

GXTS - 1080

GXTS - 1060

GXTS - 1031

GXTS - 1021

GXTS - 1035

GXTS - 1030

GXTS - 1040

GXTS - 1020

GXT - 1099

GXT - 1080

GXT - 1060

GXT - 1031

GXT - 1021

GXT - 1035

GXT - 1030

GXT - 1040

GXT - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

61


Galaxy Satin

62

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Plastic metallised material. Ring and tip in transparent or chrome finish   metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo metalizowane. Ring i szpica transparentne lub metalowe   chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Металлизированный пластик. Прозрачная или металическая хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.


GXS - 1030

GXS - 1040

GXS - 1020

GXS - Silver

GXS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

63


Galaxymetal clip


* **

**

*** **** *****

145 mm

Registered design

Galaxy

metal clip

* Domed sticker / Naklejka polimerowa Наклейка полимерная 3D ** Engraver / Grawer / Гравировка Top - 10/10 mm Clip - 6/28 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/43 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 30/45 mm **** Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy efekt / Металлизированная печать - 15/42 mm ***** Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / Цифровая печать 360 - 72/39-32 mm

65


Galaxy Classic metal clip Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip, ring and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Klips, ring i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Хромированная отделка металлического клипа, кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

66


GXM - 99

GXM - 80

GXM - 60

GXM - 30

GXM - 40

GXM - 20

GXM - 22

GXM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

67


Galaxy Transparent metal clip

68

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth   polished surface. Chrome finish metal clip, ring and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia. Klips, ring i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металлический хромированный клип, кольцо и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.


GXMT - 1099

GXMT - 1080

GXMT - 1060

GXMT - 1031

GXMT - 1021

GXMT - 1035

GXMT - 1030

GXMT - 1040

GXMT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

69


Galaxy Satin metal clip

70

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Plastic metallised material. Chrome finish metal clip, ring and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo metalizowane. Klips, ring i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Металлизированный пластик. Хромированная отделка металлического клипа, кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.


GXMS - Silver

GXMS - Silver

GXMS - Gold

GXMS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

71


Coco


**

*** 140 mm

Registered design

Coco ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 6/28 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 6/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 11/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 26/45 mm

73


Coco Classic

74

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished   surface. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


CO - 99

CO - 80

CO - 60

CO - 30

CO - 40

CO - 20

CO - 22

CO - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

75


Coco Transparent

76

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished   surface. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


COT - 1099

COT - 1080

COT - 1060

COT - 1031

COT - 1021

COT - 1035

COT - 1030

COT - 1040

COT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

77


Coco Satin

78

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Plastic metallised and transparent material. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo metalizowane i transparentne. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Метализированный и прозрачный пластик. Пластиковый стержень с синей пастой.


COST - 1030

COST - 1040

COST - 1020

COS - Silver

COS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

79


Infinity


* **

* ** ***

****

148 mm

Registered design

Infinity * Domed sticker / Naklejka polimerowa Наклейка полимерная 3D ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать  clip 7/33 mm, top 11/11mm *** Clip4you - 25/50 mm **** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/35 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 31/35 mm

81


Infinity Classic

82

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished   surface, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia,   chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.


ICH - 99

ICH - 80

ICH - 60

ICH - 30

ICH - 40

ICH - 20

ICH - 22

ICH -10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

83


Infinity Transparent

84

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth   polished surface, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.


IT - 1099

IT - 1080

IT - 1060

IT - 1031

IT - 1021

IT - 1035

IT - 1030

IT - 1040

IT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

85


Infinity Satin

86

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.


IS - 30

IS - 40

IS - 20

IS - Silver

IS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

87


Infinity metal clip


*  **

* 

* m ***

148 mm

Registered design

Infinity

metal clip

* Engraver / Grawer / Гравировка Top - 10/10 mm Clip - 5/30 mm Barrel - 6/40 mm ** Domed sticker / Naklejka polimerowa Наклейка полимерная 3D *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/35 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 31/35 mm m metal

89


Infinity Classic metal clip

90

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface,   chrome inner part. Chrome finish metal clip. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia,   chromowy łącznik. Klips metalowy chromowany. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Хромированный металлический клип. Металический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.


IM - 99

IM - 80

IM - 60

IM - 30

IM - 40

IM - 20

IMM - 99

IMM - 10

IM - 22

IM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

91


Infinity Transparent metal clip

92

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished   surface, chrome inner part. Chrome finish metal clip. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia, chromowy łącznik. Klips metalowy chromowany. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Хромированный металлический клип. Металический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.


IMT - 1099

IMT - 1080

IMT - 1060

IMT - 1031

IMT - 1021

IMT - 1035

IMTM - 1030

IMTM - 1040

IMTM - 1020

IMT - 1030

IMT - 1040

IMT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

93


Infinity Satin metal clip

94

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material, chrome inner part.   Chrome finish metal clip. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane, chromowy łącznik.   Klips metalowy chromowany. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик, хромированная внутренняя часть. Хромированный металлический клип. Металлический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.


IMSM - Silver

IMSM - Gold

IMS - Silver

IMS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

95


Focus


**

*** **** *****

148 mm

Registered design

Focus ** ***

**** *****

Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/30 mm Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/43 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 30/45 mm Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy efekt / Металлизированная печать - 15/42 mm Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / Цифровая печать 360 - 72/39-32 mm

97


Focus Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Tip in transparent, satin or chrome finish   metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Szpica transparentna, satynowa lub metalowa   chromowana. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Прозрачная, метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

98


F - 99

F - 80

F - 60

F - 30

F - 40

F - 20

F - 22

F - 10

F - 99/1030

F - 99/1040

F - 99/1020

FS - 99

FS - 30

FS - 40

FS - 20

FS - 10

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

99


Focus Transparent

100

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished   surface. Tip in satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia. Szpica satynowa lub metalowa chromowana. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника.


FTCH - 1099

FTCH - 1080

FTCH - 1060

FTCH - 1031

FTCH - 1021

FTCH - 1035

FTCH - 1030

FTCH - 1040

FTCH - 1020

FTS - 1099

FTS - 1080

FTS - 1060

FTS - 1031

FTS - 1021

FTS - 1035

FTS - 1030

FTS - 1040

FTS - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

101


Focus Satin

102

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material. Tip in transparent or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane. Szpica transparentna lub metalowa chromowana. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик. Прозрачная или металлическая хромированная отделка наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.


FS - 1030

FS - 1040

FS - 1020

FS - Gold

FS - Silver

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

103


Focus metal clip


**

*** **** *****

148 mm

Registered design

Focus

metal clip

** ***

**** *****

Engraver / Grawer / Гравировка Clip - 7/25 mm Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/43 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 30/45 mm Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy efekt / Металлизированная печать - 15/42 mm Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / Цифровая печать 360 - 72/39-32 mm

105


Focus Classic metal clip

106

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Klips i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металичный хромированный клип и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.


FM - 99

FM - 80

FM - 60

FM - 30

FM - 40

FM - 20

FM - 22

FM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

107


Focus Transparent metal clip

108

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished   surface. Chrome finish metal clip and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia. Klips i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металичный хромированный клип и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.


FMT - 1099

FMT - 1080

FMT - 1060

FMT - 1031

FMT - 1021

FMT - 1035

FMT - 1030

FMT - 1040

FMT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

109


Focus Satin metal clip

110

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material. Chrome finish metal clip and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane. Klips i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик. Металичный хромированный клип и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.


FMS - Silver

FMS - Silver

FMS - Silver

FMS - Gold

FMS - Gold

FMS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

111


Winner


**

***

148 mm

Registered design

Winner

** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/35 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 31/35 mm

113


Winner Classic

114

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface,   plastic or chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia, łącznik plastikowy lub chromowy. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, пластиковая или хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.


W - 99/80

W - 99/60

W - 99/30

W - 99/40

W - 99/20

W - 99/22

W - 80/30

W - 80/20

WCH - 99

WCH - 80

WCH - 60

WCH - 30

WCH - 40

WCH - 20

WCH - 22

WCH -10

WCH - 10 Gold

WCH - 99 Gold

WCH - 99/30

WCH - 99/40

WCH - 99/20

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

115


Winner Transparent

116

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished   surface, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, powierzchnia gładka   polerowana, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.


WT - 1099

WT - 1080

WT - 1060

WT - 1031

WT - 1021

WT - 1035

WT - 1030

WT - 1040

WT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

117


Winner Frozen

118

Frozen collection

Kolekcja Frozen

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface,   chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, powierzchnia szroniona,   chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, фростированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.


WF - 1099

WF - 1080

WF - 1060

WF - 1031

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

WF - 1021

White F 1099

012 C F 1080

WF - 1035

151 C F 1060

WF - 1030

226 C F 1031

Cyan C F 1021

WF - 1020

WF - 1040

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

119


Winner Satin

120

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик с хромированной внутренней частью. Пластиковый стержень с синей пастой.


WS - Gold

WS - Silver

WS - 30

WS - 40

WS - 20

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

121


Lotus


** ***

****

146,5 mm

Registered design

Lotus ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/30 mm *** Clip4you - 25/28 mm **** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/42 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 31/42 mm

123


Lotus Classic

124

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, matt surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


LO - 99/1099

LO - 99/1080

LO - 99/1060

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

LO - 99/1030

LO - 99/1040

LO - 99/1020

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C F 99

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

125


Lotus Frozen

126

Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface,   ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, matowa powierzchnia,   ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрозрачный пластик, матовая поверхность, ергономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


LOT - 1080/1099

LOT - 1060/1099

LOT - 1031/1099

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

LOT - 1021/1099

White F 1099

012 C F 1080

LOT - 1035/1099

151 C F 1060

226 C F 1031

LOT - 1030/1099

LOT - 1040/1099

LOT - 1020/1099

LOT - 1099/1030

LOT - 1099/1040

LOT - 1099/1020

1795 C F 1030

286 C F 1020

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

348 C F 1040

127


Lotus Satin

128

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, matt surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego   i transparentnego, matowa powierzchnia,   ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


LOS - 1080

LOS - 1060

LOS - 1030

LOS - 1040

LOS - 1020

LOS - Silver

LOS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

Silver

Gold

348 C F 1040

286 C F 1020

129


Cobra


**

*** **** *****

145 mm

Registered design

Cobra ** ***

Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/30 mm Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 30/45 mm **** Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy efekt / Металлизированная печать - 15/42 mm ***** Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / Цифровая печать 360 - 72/39-32 mm

131


Cobra Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Ring and tip in transparent, satin or chrome finish   metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Ring i szpica transparentne, satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Прозрачная, метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

132


C - 99/1080

C - 99/1060

C - 99/1031

C - 99/1021

C - 99/1035

C - 99/1030

C - 99/1040

C - 99/1020

CCH - 99

CCH - 80

CCH - 60

CCH - 30

CCH - 40

CCH - 20

CCH - 22

CCH - 10

CCS - 99

CCS - 10

CCG - 99

CCG - 10

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

133


Cobra Transparent

134

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Ring and tip in satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowana   powierzchnia. Ring i szpica satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.


CTS - 1099

CTS - 1080

CTS - 1060

CTS - 1031

CTS - 1021

CTS - 1035

CTS - 1030

CTS - 1040

CTS - 1020

CTCH - 1099

CTCH - 1080

CTCH - 1060

CTCH - 1031

CTCH - 1021

CTCH - 1035

CTCH - 1030

CTCH - 1040

CTCH - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

135


Cobra Satin

136

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Plastic metallised material. Ring and tip in transparent or chrome   finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo metalizowane. Ring i szpica transparentne lub metalowe   chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Металлизированный пластик. Прозрачная или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.


CS - 1030

CS - 1040

CS - 1020

CSCH - Silver

CSCH - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

137


Aston


**

***

150 mm

Registered design

Aston ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/42 mm

139


Aston Classic

140

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, matt surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


A - 99/1080

A - 99/1060

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

A - 99/1030

012 C F 1080

A - 99/1040

151 C F 1060

1795 C F 1030

A - 99/1020

348 C F 1040

286 C F 1020

141


Aston Frozen

142

Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface,   ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, matowa powierzchnia,   ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрозрачный пластик, матовая поверхность, ергономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


AT - 1099/1099

AT - 1080/1099

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

AT - 1060/1099

White F 1099

012 C F 1080

AT - 1021/1099

151 C F 1060

226 C F 1031

AT - 1030/1099

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

AT - 1040/1099

AT - 1020/1099

1795 C F 1030

286 C F 1020

348 C F 1040

143


Aston Satin

144

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, frosted surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego   i transparentnego, matowa powierzchnia,   ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


AS - 1030

AS - 1040

AS - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

Silver

Gold

348 C F 1040

286 C F 1020

145


Primo


**

147 mm

***

Registered design

Primo ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 6/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/40 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/33 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 31/33 mm

147


Primo Classic / Vario

148

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego,   gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


P - 99/80

P - 99/60

P - 99/30

P - 99/40

P - 99/20

PV - 99/1030

PV - 99/1040

PV - 99/1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

149


Primo Transparent

150

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished   surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowna   powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


PT - 1099/1099

PT - 1080/1099

PT - 1060/1099

PT - 1031/1099

PT - 1035/1099

PT - 1030/1099

PT - 1040/1099

PT - 1020/1099

1795 C T 1030

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

348 C T 1040

151


Primo Satin

152

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego, transparentnego   i metalizowanego. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного, прозрачного и металлизированного пластика. Пластиковый стержень с синей пастой.


PST - 1030

PST - 1040

PTS - 1030

PTS - 1040

PTS - 1020

PST - 1020

PS - Silver

PS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

153


Slim


**

***

141 mm

Registered design

Slim ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 6/26 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 6/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 11/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 24/45 mm

155


Slim Classic

156

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


SL - 99/80

SL - 99

SL - 80

SL - 60

SL - 30

SL - 40

SL - 20

SL - 22

SL - 10

SL - 99/60

SL - 99/30

SL - 99/40

SL - 99/20

SL - 99/22

SL - 99/10

SL - 80/30

SL - 80/20

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

157


Slim Transparent

158

Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished   surface. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowna   powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


SLT - 1099

SLT - 1080

SLT - 1060

SLT - 1031

SLT - 1021

SLT - 1035

SLT - 1030

SLT - 1040

SLT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

159


Slim Satin

160

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Combination of plastic metallised   and transparent material. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizem typu twist. Połączenie tworzywa transparentnego   i metalizowanego. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика. Пластиковый стержень с синей пастой.


SLTS - 1030

SLTS - 1040

SLTS - 1020

SLST - 1030

SLST - 1040

SLST - 1020

SLS - Silver

SLS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

161


Nemo


**

***

140,6 mm

Registered design

Nemo ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 8/42 mm Silk-screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/42 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 36/42 mm

163


Nemo Classic

164

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, matt surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


N - 99/1080

N - 99/1060

N - 99/1030

N - 99/1040

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

N - 99/1020

N - 80/1040

N - 80/1020

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C F 99

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

165


Nemo Frozen

166

Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface,   ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, matowa powierzchnia,   ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


NT - 1080/1099

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

NT - 1060/1099

151 C F 1060

226 C F 1031

NT - 1030/1099

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

NT - 1040/1099

1795 C F 1030

NT - 1020/1099

348 C F 1040

286 C F 1020

167


Nemo Satin

168

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, frosted surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego   i transparentnego, matowa powierzchnia,   ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.


NS - 1080

NS - 1060

NS - 1030

NS - 1040

NS - 1020

NS - Silver

NS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

Silver

Gold

348 C F 1040

286 C F 1020

169


Luppo


**

***

140 mm

Registered design

Luppo ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 8/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/35 mm (min. 10 000) Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 36/35 mm (min. 10 000)

171


Luppo Classic

172

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, matt surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, matowa powierzchnia. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, матовая поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).


L - 99/1080

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

L - 99/1060

L - 99/1030

L - 99/1040

L - 99/1020

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C F 99

173


Luppo Frozen

174

Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, szroniona powierzchnia. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, фростированная поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).


LT - 1080

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

LT - 1060

012 C F 1080

151 C F 1060

LT - 1030

226 C F 1031

Cyan C F 1021

LT - 1040

2597 C F 1035

1795 C F 1030

LT - 1020

348 C F 1040

286 C F 1020

175


Luppo Satin

176

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, matt surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego   i transparentnego, matowa powierzchnia. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).


LTS - 1030

LTS - 1040

LTS - 1020

LS - 1030

LS - 1040

LS - 1020

LS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White F 1099

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

177


Dream


**

***

150 mm

Registered design

Dream ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 8/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 8/43 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 34/45 mm

179


Dream Classic

180

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


D - 99/80

D - 99/60

D - 99/30

D - 99/40

D - 99/20

D - 99/22

D - 99/10

D - 80/99

D - 60/99

D - 30/99

D - 40/99

D - 20/99

D - 80/20

D - 20/80

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

181


Dream Vario / Transparent

182

Vario / Transparent collection

Kolekcja Vario / Transparent

Коллекция Vario / Прозрачная

Retractable ballpen. Combination of plastic solid and transparent material, smooth polished or matt frosted surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, powierzchnia gładka polerowana lub matowa szroniona. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, гладкая полированная или матовая поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


DV - 99/1099

DV - 99/1080

DV - 99/1060

DV - 99/1030

DV - 99/1040

DV - 99/1020

DT - 1099

DT - 1080/1099

DT - 1060/1099

DT - 1031/1099

DT - 1021/1099

DT - 1035/1099

DT - 1030/1099

DT - 1040/1099

DT - 1020/1099

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

183


Dream Satin / Softtouch Satin / Softtouch collection

Kolekcja Satin / Softtouch

Коллекция Satin / Softtouch

Retractable ballpen. Satin - combination of metallised   and transparent plastic material. Softtouch - combination of transparent   and metallised plastic material, soft surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Satin - połączenie tworzywa transparentnego   i metalizowanego. Softtouch - połączenie tworzywa transparentnego  i metalizowanego, powierzchnia typu soft. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом.

Satin

184

Satin

Satin

Softtouch

Satin - Комбинация металлизированного и прозрачного пластика. Softtouch - Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, мягкая поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

Softtouch


Satin

DS - 1030

DS - 1040

DS - 1020

DS - Silver

DS - Gold

DTS - 1030

DTS - 1040

DTS - 1020

DSS - 1030

DSS - 1040

DSS - 1020

Softtouch

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

White S 1099

012 C S 1080

151 C S 1060

226 C S 1031

Cyan C S 1021

2597 C S 1035

1795 C S 1030

348 C S 1040

286 C S 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Transparent - softtouch colour / Kolor transparentny softtouch Прозрачный цвет, мягкая поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

185


Shark


**

***

147 mm

Registered design

Shark ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 8/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 8/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/35 mm (min. 10 000) Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 36/35 mm (min. 10 000)

187


Shark Classic

188

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, matt surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, powierzchnia matowa. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, матовая поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).


SN - 99

SN - 80

SN - 60

SN - 30

SN - 40

SN - 99/30

SN - 99/40

SN - 99/20

SN - 20

SN - 22

SN -10

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C F 99

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

189


Shark Frozen

190

Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Combination of plastic solid and transparent   material, frosted surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, powierzchnia szroniona. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Kомбинация непрозрачного и прозрачного пластика, фростированная поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).


ST - 1099

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

ST - 1080

ST - 1060

ST - 1031

ST - 1021

ST - 1035

ST - 1030

ST - 1040

ST - 1020

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C F 99

191


Shark Satin

192

Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent   plastic material, matt surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego   i transparentnego, matowa powierzchnia. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).


SST - 1030

SST - 1040

SST - 1020

S - Silver

S - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White F 1099

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

193


Gladiator


** ***

****

150 mm

Registered design

Gladiator ** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 8/30 mm *** Clip4you - 25/50 mm **** Print area / Pole zadruku / Поверхность нанесения Pad print / Tampodruk / Тампонная печать - 8/43 mm Silk - screen print / Sitodruk / Шелкография - 13/45 mm Silk - screen print max / Sitodruk max / Максимальный размер для шелкографии - 34/45 mm

195


Gladiator Classic

196

Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface   of barrel and matt surface of clip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia   rurki i matowa powierzchnia klipsa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность трубки и матовая поверхность клипа. Пластиковый стержень с синей пастой.


G - 99/99

G - 99/80

G - 99/60

G - 99/30

G - 99/40

G - 99/20

G - 99/22

G - 99/10

G - 80/99

G - 60/99

G - 30/99

G - 40/99

G - 20/99

G - 20/80

G - 80/20

G - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

197


Gladiator Transparent

198

Vario / Transparent collection

Kolekcja Vario / Transparent

Коллекция Vario / прозрачная

Retractable ballpen. Combination of plastic solid and transparent material, smooth polished or matt frosted surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, powierzchnia gładka polerowana lub matowa szroniona. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, гладкая полированная или матовая фростированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.


Transparent GT - 1030

GT - 1040

GT - 1020

GF - 1030/1099

GF - 1040/1099

GF - 1020/1099

Frozen

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

199


Gladiator Satin / Softtouch Satin / Softtouch collection

Kolekcja Satin / Softtouch

Коллекция Satin / Softtouch

Retractable ballpen. Satin - combination of metallised   and transparent plastic material. Softtouch - combination of transparent   and metallised plastic material, soft surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Satin - połączenie tworzywa transparentnego   i metalizowanego. Softtouch - połączenie tworzywa transparentnego   i metalizowanego, powierzchnia typu soft. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом.

Satin

200

Satin

Softtouch

Softtouch

Satin - Комбинация металлизированного и прозрачного пластика. Softtouch - Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, мягкая поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

Softtouch


Satin

GTS - 1030

GTS - 1040

GTS - 1020

GS - 1030

GS - 1040

GS - 1020

GS - Silver

GS - Gold

GSS - 1030

GSS - 1040

GSS - 1020

Softtouch

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

White S 1099

012 C S 1080

151 C S 1060

226 C S 1031

Cyan C S 1021

2597 C S 1035

1795 C S 1030

348 C S 1040

286 C S 1020

Transparent - softtouch colour / Kolor transparentny softtouch Прозрачный цвет, мягкая поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

201


NotePen

perfect combination of pen and notebook

NotePen

doskonałe połączenie długopisu i notesu NotePen is a new originally solution, that perfectly combines notepad with ballpen. The combination of pen and paper was never so perfect as now. Like Ying and Yang, Water and Fire, Pen and Notepad make two halfs of same apple. The list of possibilities when the notebook can be used is as long as list of occasions to use pen. It can be used at work, in different kind of events, seminars, product launches. But it is also perfect for casual use. Whenever and wherever you want. The cover of NotePen can be personalized on front and back side by full colour printing. Pages can be customised by standard patterns like lines or squeres or just blank. Every page can be also printed with your logo. It is created to meet all clinets demands.

Nowy produkt - NotePen jest oryginalnym rozwiązaniem - połączeniem notesu  z długopisem. Jest doskonałym, zarówno pod względem funkcji jak i formy, symbolem wzajemnego uzupełnienia i współistnienia - jak w filozofii Yin i Yang. Okładka notesu, dzięki nadrukowi w pełnym kolorze, może być dowolnie spersonalizowana. Strony mogą być zadrukowane standardowo w kratkę lub linię, bądź też czyste. Na każdej stronie możemy dodatkowo drukować logo klienta. NotePen można używać w pracy, podczas różnych eventów, seminariów, prezentacji produktów oraz na co dzień. Kształt i kolorystyka, zarówno długopisu jak  i notesu wzbudzi zainteresowanie każdego użytkownika i sprosta wymaganiom najbardziej wymagającego klienta.


Catalog dream pen 2013  

A catalogue full of pens.