Page 1

Cherwell Administration Foundation Kursus 2019


Kursusbeskrivelse

KURSUSBESKRIVELSE Cherwell Foundation kursus er designet for systemadministrator eller fagfolk fra virksomheder, som er ansvarlig for implementeringen, konfigureringen og vedligeholdelsen af Cherwell Service Management.

Varighed: 5 dage

Kurset vil være baseret på den undervisningsstruktur som

Live med Instruktør

Cherwell selv benytter, som inkluderer gruppeøvelser, praktisk konfiguering og opsætning. Gennem en række oplæg og praktiske øvelser, vil du lære at bruge Cherwell Service Management til at designe og konfigurere en

Der skal minimum være 5 deltager på holdet.

løsning baseret på din organisation og hverdag. På dette omfattende 5 dages kursus, vil du sammen med Brian Schmidt, uddannet & dansk instruktør, blive ført igennem de grundlæggende funktioner og moduler i Cherwell Service Management, og ikke mindst de metoder og processer, der understøtter det. Vi tilbyder vores Administration Foundation kursus på to måder:

KURSUS I VORES EGNE LOKALER I ROSKILDE, MED CHERWELL BRUGERE FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER. ET VIRKSOMHEDSKURSUS, SOM AFHOLDES I JERES LOKALER OG SOM KUN ER FORBEHOLDT JERES MEDARBEJDERE.

Cherwell Administration Foundation Certificering

Vores Administration Foundation kursus afsluttes med en officiel og godkendt Cherwell Foundation Certificering.


PRAKTISKE INFORMATIONER

FORUDSÆTNINGER Der er formelt ingen forudsætninger for at

Undervisningen vil foregå på dansk, men

deltage til vores Cherwell Administration

materialet vil være på engelsk.

Foundation Kursus, udover at du som medarbejder skal være ansat hos en af

Kursus starter hver dag kl. 09.00 og

vores kunder. Samtidig anbefaler vi at du

slutter kl. 16.00. Undervejs vil vi have to

har set følgende videoer fra Cherwell:

kaffepauser og en frokostpause. Der stilles PC til rådighed under kurset.

Introducing Service Management (From the Video Learning Library) Explaining ITL (From the Video Learning Library).

Vi vil løbende opdatere dig med vores kursusdage på vores hjemmeside.

EFTER KURSET VIL DU KUNNE: Forklare de fundamentale træk ved CSM administration Manage Users Konfigurere Business Objects Konfigurere Business Objects Interfaces Analysere One-step funktionaliteter Automatisere One-steps Anvende Expressions Oversætte behov indtil Dashboard og Rapporter Foretage fejlfinding og opretholde systemet Lave basale Business Objects, Expressions og One-Steps


LEKTIONER & EMNER Tid/ Dag

Formiddag

Dag 1 Lektion 1: Administration Fundamentals.

Dag 4

Dag 2

Dag 3

Lektion 3 (forts.) Business Objects.

Lektion 4 (forts.): Interacting with Business Objects. Lektion 5. One- Steps.

Frokost

Eftermiddag

Frokost Lektion 2: User Management. Lektion 3: Business Objects.

Frokost

Lektion 4: Interacting with Business Objects.

Frokost Lektion 5 (forts.): One - Steps. Lektion 6: System Automation.

Lektion 6 (forts.): System Automation.

Dag 5 Lektion 8 System Maintenance.

Lektion 7. Business Intelligence Tools.

Frokost

Lektion 7 (forts.): Business Intelligence Tools.

Frokost

Lektion 9: Translating Business Requirements - Capstone.

FØRSTE LEKTION: ADMINISTRATION FUNDAMENTALS

ANDEN LEKTION: USER MANAGEMENT

Examining the CSM System Architecture Explaining af Cherwell Structure Examining CSM Platform Elements Defining Expressions & Categorizations Comparing the Clients for Administration Tasks

Introducing User Management Managing Users Managing Roles Introducing Security Groups Managing Teams & Workgroups

TREDJE LEKTION: BUSINESS OBJECTS

FJERDE LEKTION: INTERACTING WITH BUSINESS OBJECTS

Introducing Blueprints Comparing Business Object Types Relating Business Objects Together Configuring Form Arrangement

Introducing Forms Configuring Business Object Fields Introducing Business Object Appearance Examining Additional Properties of a Field Examining Field Validation Configuring Auto-Population Presenting Multiple Records with Grids


FEMTE LEKTION: ONE - STEPS

SJETTE LEKTION: SYSTEM AUTOMATION

Introducing One - Steps Working in the One - Step Editor Analyzing Frequently Used One-steps Actions Building One-Steps

Introducing System Automation Examining the Scheduling Server Examining Automatic Actions Automation Processes E-mail & Event Monitor

SYVENDE LEKTION: BUSINESS INTELLIGENCE TOOLS

OTTENDE LEKTION: SYSTEM MAINTENANCE

Building Searches Discovering Dashboards Using Widgets Using Metrics Creating Reports

NIENDE LEKTION: TRANSLATING BUSINESS REQUIREMENTS - CAPSTONE Analyzing Business Requirements Implementing new Business Requirements

Tilmeld dig vores Cherwell Administration Foundation kursus Ring til os på +45 22 10 20 40, hvis du har spørgsmål til pris, eller hvis du er en virksomhed, der ønsker tilbud på et virksomhedskursus. Du er også velkommen til at sende os en mail til Kursus@cleverchoice.dk for tilmelding til kurset.

Examining the Install, Auto-Deploy & Upgrade Process Performing Common Maintenance Tasks Troubleshooting Blueprint Scan Errors Troubleshooting Fundamentals Reverse Engineering


Industrivej 44 C, 2 4000 Roskilde Telefon: +45 22 10 20 40 Kontakt@cleverchoice.dk

Profile for Clever Choice

Cherwell Administration Kursus 2019  

Vil du blive certificeret i Cherwell Service Management? Så læs mere omkring vores kursusdage i denne brochure.

Cherwell Administration Kursus 2019  

Vil du blive certificeret i Cherwell Service Management? Så læs mere omkring vores kursusdage i denne brochure.