Page 23

A figura maléfica do demo nas «Cantigas de Santa Maria»: o ‘magicus’ versus o ‘miraculosus’ Ma Jesús Botana Vilar1

Virgen Santa Maria, guarda-nos, se te praz, da gran sabedoria que eno demo jaz. (047:R)2

Para a nosa exposición, centrada especialmente nas cantigas de loor, partimos de dúas premisas fundamentais: por un lado, a concepción destas composicións como cantigas de amor ao divino, o que nos vai permitir desenvolver o papel do demo como un cousidor ou mescrador; e polo outro, a análise do concepto do magicus versus o miraculosus, claramente exposto nas iluminuras que acompañan o texto escrito. Se ben é certo que as cantigas de loor conforman unha mínima parte do cancioneiro mariano afonsino (42 composicións), tamén o é que funcionan 1

Universidade do Algarve (UAlg). Seguimos a edición de Walter Mettmann, Alfonso X, el Sabio, Cantigas de Santa María, 3 vols., Madrid, Editorial Castalia, 1986 (vol. I), 1988 (vol. II), 1989 (vol. III), e a de Francisco Mundi Pedret, Anabel Sáiz Ripoll, Las prosificaciones de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, Barcelona, PPU (Promociones y Publicaciones Universitarias), 1987. Usaremos a abreviatura CSM seguida do número de cantiga e de verso. 2

O monstruoso na literatura e outras artes  

Entre 20 de outubro de 2017 e 9 de fevereiro de 2018 realizou-se um Ciclo de Conferências, dedicado à temática da representação do monstruos...

O monstruoso na literatura e outras artes  

Entre 20 de outubro de 2017 e 9 de fevereiro de 2018 realizou-se um Ciclo de Conferências, dedicado à temática da representação do monstruos...

Profile for clepul
Advertisement