Page 23

IDEA HOUSE

SHOWCASE HOME

Many companies are looking for a place to showcase their products. The idea house will be constructed from advanced products and technologies, and partners will contribute.

YOUR PROMOTION

An idea house is a way to promote the advanced features of products and services. It’s the most often featured house in the development, and can serve as the sales center so clients can observe up close.

DOM POKAZOWY

Wiele firm poszukuje odpowiedniego miejsca do prezentacji swoich produktów. Dom pokazowy zbudowany zostanie z użyciem zaawansowanych produktów i technologii, a partnerzy wniosą do niego swój wkład.

PROMOCJA PAŃSTWA FIRMY

Dom pokazowy jest idealnym sposobem na promocję zaawansowanych cech produktów i usług. Będzie to dom reprezentatywny dla tej inwestycji i może służyć jako centrum sprzedaży, gdzie klienci będą mogli przyjrzeć się im z bliska organów władzy.

PARTNER PRODUCTS ON DISPLAY

23

Commercial Partnership - Siewierz Jeziorna  

Siewierz Jeziorna is a new district built according to the principles of new urbanism. Siewierz Jeziorna is Poland's first "sustainable city...

Commercial Partnership - Siewierz Jeziorna  

Siewierz Jeziorna is a new district built according to the principles of new urbanism. Siewierz Jeziorna is Poland's first "sustainable city...

Advertisement