{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

COMMERCIAL PARTNERSHIP


PRESIDENT’S LETTER Dear Colleague, The first of it’s kind in Poland, Siewierz Jeziorna is a new district being built from a master plan that was designed during a ten day charrette in 2007. I invite you to become a commercial partner in Siewierz Jeziorna. Commercial partners receive benefits: branding, showcasing and selling. They get to co-brand as a partner in Siewierz Jeziorna, they get to demonstrate the most their useful products, and they sell their products, meaning a steady stream of income for years to come. Siewierz Jeziorna is the best example of sustainable urbanism in Poland - a design movement which cherishes walkable communities, a broad mix of housing and plenty of jobs on offer. Over the next 20 years, we plan on building a new neighborhood of the city of Siewierz, which will be fabulous place to live for the 10,000 citiziens who will inhabit its borders. Today, we are choosing commercial partners for the Phase I. Your company has something we need and we have something to give you. Regards,

Robert Jacek Moritz President, Alta SA

4

Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do współtworzenia wyjątkowego w tej części Europy projektu Siewierz Jeziorna w charakterze partnerów handlowych. Siewierz Jeziorna to pierwszy w tej części Europy projekt budowy zrównoważonej dzielnicy. Plan regulacyjny zabudowy powstał podczas dziesięciodniowych warsztatów urbanistycznych „Charette” w 2007 roku. Siewierz Jeziorna to przykład zrównoważonej urbanistyki, która postuluje tworzenie przyjaznych użytkownikom przestrzeni miejskich spełniających jednocześnie różne funkcje: mieszkalne, biznesowe, rekreacyjne. Planujemy w ciągu 20 lat zbudować nowoczesną dzielnicę na granicy aglomeracji katowickiej, a zarazem wygodną przestrzeń do życia dla 10 000 mieszkańców. Partnerstwo handlowe wiąże się z wieloma korzyściami takimi jak: umacnianie marki i sprzedaż. Partnerzy mogą występować pod wspólną marką w ramach projektu Siewierz Jeziorna, mogą podkreślić zalety swoich produktów, otrzymują status uprzywilejowanego dostawcy, co oznacza stały strumień przychodów przez lata. Aktualnie poszukujemy partnerów handlowych do Etapu I budowy. Oferujemy wymierne korzyści, czekamy na partnerów, którzy mogą nam coś zaproponować i widzą swój udział w naszym projekcie. z poważaniem,

Robert Jacek Moritz Prezes Alta SA


TABLE OF CONTENTS

SPIŚ TRESCI

ABOUT SIEWIERZ JEZIORNA Live, work, play A project underway FAQs Cleantech business park Environmental sustainability Master plan Phase I inventory Architect - MAU Project consultants FAQs

O projekcie SIEWIERZ JEZIORNA Życie, praca, zabawa Realizowany projekt Najczęściej zadawane pytania Cleantech business park Zrównoważony rozwój MPZP Etap I MAU, Architekt Konsultanci Projektu Najczęściej zadawane pytania

7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

COMMERCIAL PARTNERSHIP Products 20 Services 21 Branding 22 Idea house 23 Benefits 24 Duration 25 MEET THE TEAM Get to know us 26 FAQs - Commercial Partnership 27 Contact information 28

PARTNERSTWO HANDLOWE Produkty Usługi Umacnianie marki Dom pokazowy Korzyści Czas trwania POZNAJ ZESPÓŁ Poznaj nas Najczęściej zadawane pytania – Partnerstwo Handlowe Skontaktuj się z nami

7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5


ABOUT SIEWIERZ JEZIORNA

A City For 10,000

Designed by a deverse group of professionals, and based on the principles of new urbanism, Siewierz Jeziorna offers homes, apartments and commercial space to create a unique way of life.

MASTER PLAN

Pocket Parks

Siewierz Jeziorna was designed so that residents are close to green spaces. It’s easy to connect to nature, as green space is never more than a five minute walk from homes and places of business.

GREEN SPACE

6

Dzielnica licząca 10 000 mieszkańców

Zaprojektowana w myśl zrównoważonej urbanistyki przez najlepszych specjalistów związanych z pracownią MAU Mycielski Architecture & Urbanism. Siewierz Jeziorna tworzy wyjątkową przestrzeń do życia. Oferuje domy, mieszkania oraz powierzchnie komercyjne.

Zielone Skwery

Siewierz Jeziorna oferuje bliskość terenów zielonych. W odległości zaledwie kilku kroków będzie można poczytać, odpocząć na ławce lub pobawić się z dziećmi na jednym z wielu zielonych skwerów. Wewnątrz dzielnicy powstanie duży park, wyposażony w wiele urządzeń rekreacyjnych ze ścieżkami biegowymi i miejscem do wypoczynku.


LIVE, WORK, PLAY

KNOW YOUR NEIGHBOR

Modern living is somtimes lonely living, but Siewierz Jeziorna is designed with the people in the center and the automobiles hidden from view. This makes it easier to get to know your neighbors.

POZNAJ SĄSIADA

Siewierz Jeziorna to projekt, gdzie człowiek jest w centrum uwagi. Wspólne przestrzenie w każdym punkcie dzielnicy sprawiają, że łatwiej jest spotkać i poznać swoich sąsiadów.

WALKING COMMUNITY

GET FIT, Stay Active

Siewierz Jeziorna will have a sailing marina and waterfront park. Whether on the weekends or in the evening, the waterfront has been preserved as a public asset to allow recreation opportunities year-round.

BĄDŹ AKTYWNY PRZEZ CAŁY ROK

Spacer, bieg, rower oraz przystań z wypożyczalnią żaglówek i kajaków – dla najbardziej wymagających mieszkańców dzielnicy. Zimą, teren wzdłuż jeziora będzie idealnym miejscem wypoczynku dla fanów narciarstwa biegowego.

PROJECT UNDERWAY

7


COME VISIT US!

8

FIRST UNITS READY

MAIN FEATURE IN PLACE

DOWN NEW ROADS

EXCAVATORS AT WORK


“Siewierz Jeziorna is well connected to major transportation CORRIDORS and business HUBS.” -Robert Moritz PRESIDENT, ALTA SA

UPON ANCIENT STONES

FIRST HOUSES BUILT

FOUNDATIONS POURED

YOU ARE WELCOME HERE!

9


CLEANTECH BUSINESS PARK

OPEN AN OFFICE

Cleantech business park will open for commercial occupancy. An attractive investment location for businesses who invest in sustainability and low carbon growth - commercial space available.

FIND AN EMPLOYEE

Siewierz Jeziorna will be attractive to a range of well educated workers: engineers, bankers, scientists, managers - the close proximity of housing provides a good source of employees for years to come.

Business Has a Home Here

10

PARK przemysłowy Cleantech

W dzielnicy Siewierz Jeziorna, z dostępem do drogi krajowej DK1, bardzo duża przestrzeń została przeznaczona na działalność komercyjną. Park przemysłowy Cleantech to atrakcyjna lokalizacja dla firm, dla których ważny jest zrównoważony rozwój i gospodarka niskowęglowa.

DOSTĘPNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Wśród mieszkańców dzielnicy Siewierz Jeziorna znajdzie się wykwalifikowana kadra: inżynierowie, bankierzy, pracownicy naukowi czy menedżerowie – bezpośrednie sąsiedztwo wygodnej dzielnicy mieszkaniowej będzie gwarantować dostępność pracowników przez lata.


ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY

OSZCZĘDZAMY WODĘ

As an example, water will be managed differently than a conventional development. Porous pavement types and natural drainage swales reduce runoff, reduce erosion and create habitat for birds.

Woda staje się zasobem deficytowym, dlatego każdy projektowany dom będzie wyposażony w zbiornik do odzysku deszczówki z dachów, a woda opadowa z ulic znajdzie miejsce w oczkach wodnych i będzie służyć m.in. do podlewania trawników.

CLEAN TECHNOLOGY

CZYSTA TECHNOLOGIA

Siewierz Jeziorna will be a showcase for Poland appropriate technologies, such as rainwater capture and solar photovoltaic, which will allow the development to reduce its carbon footprint by reducing carbon emissions.

Zrównoważona dzielnica Siewierz Jeziorna będzie wizytówką nowoczesnych, odpowiedzialnych technologii w Polsce, takich jak porowate przepuszczalne nawierzchnie czy instalacje fotowoltaiczne oraz inne, które zmniejszą „ślad węglowy” wszystkich osób mieszkających oraz pracujących w dzielnicy, poprzez redukcję emisji.

EVERY ROAD LEADS TO A TREE

11


MASTER PLAN

PHASE I

12 MAU Mycielski Architecture & Urbanism


Phase I volume

PHASE I

Pierwszy etap

Housing type

UNITS

Typ budynku

jednostek

Multi-family apartments

218

Zabudowa wielolokalowa

218

Terrace homes

69

Zabudowa szeregowa

69

Double townhomes

14

Zabudowa bliźniacza

14

Single Family Homes

5

Zabudowa wolnostojąca

5

Commercial Spaces

20

Lokale

20

HOUSING UNITS

306

Liczba Jednostek

306

TYPICAL ELEVATIONS IN PHASE I

13


INPSIRED BY THE BEST

NEW BROAD STREET

NEW BROAD STREET

New Broad Street is an architectural planning consultancy whose input resulted in the first commercial plan for Siewierz Jeziorna. Their extensive commercial experience was fused into the project plan.

New Broad Street to firma konsultingowa zajmująca się planowaniem architektonicznym, która pomogła opracować pierwszą koncepcję komercjalizacji Siewierz Jeziorna, obecnie uwzględnioną w planie projektu.

EXPERT BY DESIGN

ZAPROJEKTOWANY PRZEZ EKSPERTÓW

Several international consultants were instrumental in designing Siewierz Jeziorna according to the principles of new urbanism, bringing the best ideas to the project.

URBAN PLANNER LÉON KRIER VISITED THE PROJECT

Zaprojektowanie Siewierza Jeziornej zgodnie z najlepszymi zasadami zrównoważonego rozwoju to efekt pracy wielu międzynarodowych ekspertów.

NEW BROAD STREET CONSULTED ON THE PROJECT

15


Mycielski Architecture & Urbanism

16

STAKEHOLDER INPUT

AT LEFT, ARCHITECT Maciej Mycielski

2007 “Charette”

LOCAL GOVERNMENT HAVE GIVEN FULL SUPPORT

MAIN ARCHITECT


CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA?

FAQs What’s new urbanism?

A design philosophy that puts people not automobiles in the center. The neighborhood is designed to be walkable and there’s a broad offering of housing types, so people of all ages find a place for themselves.

To metoda projektowania miast i dzielnic, która stawia potrzeby mieszkańców na pierwszym miejscu. To projektowanie przestrzeni łączących różne funkcje: mieszkalne, rekreacyjne oraz biznesowe z poszanowaniem środowiska naturalnego. Otoczenie ma sprzyjać mieszkańcom w każdym wieku.

-Robert Moritz PRESIDENT, ALTA SA

KTO JEST GŁÓWNYM ARCHITEKTEM?

Siewierz Jeziorna was designed under leadership of architect Maciej Mycielski, of MAU studio, in cooperation with a team of professionals who gave their input during seven long years.

Siewierz Jeziorna zaprojektowano pod kierownictwem Macieja Mycielskiego, z pracowni Mycielski Architecture & Urbanism, we współpracy z zespołem profesjonalistów, min. z amerykańskiej pracowni Duany Plater-Zyberk.

WHO IS THE DEVELOPER?

KTO JEST INWESTOREM?

Alta SA, a Warsaw stock listed developer, with a large market capitalization and a broad portfolio of past projects. The company is focused soley on this project and serves as the main developer.

Alta S.A. - spółka inwestycyjna notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych z wieloletnim doświadczeniem i dużym potencjałem. Spółka obecnie skupia swoją uwagę na projekcie Siewierz Jeziorna i pełni rolę głównego inwestora.

WHO IS THE MASTER ARCHITECT?

“Siewierz Jeziorna is a new DISTRICT, the best example of new urbanism in Poland.”

HOW CAN I SELL MY PRODUCTS?

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY SPRZEDAWAĆ PRODUKTY?

You can become a commercial partner of the development and after signing a framework agreement, you will be able to sell your products and services to the developer.

Możecie zostać partnerami handlowymi naszej inwestycji. Po podpisaniu umowy ramowej z inwestorem, Państwa firma będzie mogła sprzedawać produkty i usługi wykonawcom.

HOW CAN MY COMPANY GET INVOLVED?

W JAKI SPOSÓB MOŻE SIĘ ZAANGAŻOWAĆ MOJA FIRMA?

As a commercial or strategic partner, you can co-brand your company’s activities with Siewierz Jeziorna. You can be associated with the values of sustainability, innovation and new urbanism.

Jako strategiczny partner handlowy Państwa Firma może występować pod wspólną marką ze zrównoważoną dzielnicą Siewierz Jeziorna. Nasza marka to wartości związane ze zrównoważonym rozwojem, innowacyjnością i poszanowaniem środowiska naturalnego.

17


MAU Mycielski Architecture & Urbanism


COMMERCIAL PARTNERSHIP

COMMERCIAL PARTNERSHIP

PARTNERSTWO HANDLOWE

Businesses who want to sell to Siewierz Jeziorna and who want to co-brand their activity, can become a commercial partner. There is no such specific opportunity in Poland available to companies.

Firmy, które chcą zaopatrywać zrównoważoną dzielnicę Siewierz Jeziorna i chcą występować pod wspólną marką w ramach swojej działalności, mogą zostać naszymi partnerami handlowymi.

STRATEGIC PARTNERSHIP

PARTNERSTWO STRATEGICZNE

Organizations who want to get connected to Siewierz Jeziorna should consider a strategic partnership. Cobranding and promotion for embassies, non-profits, foundations and government.

Firmom i instytucjom, które chcą współtworzyć zrównoważoną dzielnicę Siewierz Jeziorna, proponujemy partnerstwo strategiczne. Co-branding i promocja jest ofertą skierowaną do ambasad, organizacji non-profit, fundacji oraz organów władzy.

YOUR BUSINESS IS WELCOME HERE

19


BANKING

INSURANCE

SECURITY

SERVICES

DEVELOPER

POWER METERING

MOBILE

ADVISORY

20

TAXES

MORTGAGE

INTERNET


INSULATION

METAL

RAIN HARVESTING

PRODUCTS

CONCRETE

BRICK SOLAR

WOOD

DRAINAGE

TREES

TRANSPORT

PAVEMENT

21


ORGANIZATIONS

STRATEGIC PARTNER

ORGANIZATIONS

22

COMMERCIAL PARTNER

COMPANIES

COMPANIES

BRANDING

COMMERCIAL PARTNER

PARTNER HANDLOWY

Commercial partners provide products and services to the developer at agreed prices guided by a long-term framework contract. The logo at left applies.

Partnerzy handlowi dostarczają wykonawcom produkty i usługi po uzgodnionych cenach, na podstawie długoterminowego kontraktu.

STRATEGIC PARTNER

PARTNER STRATEGICZNY

Strategic partners work to promote the development through their networks in exchange for mutual promotional benefit. The logo at left applies.

Partnerzy strategiczni pracują na rzecz promocji inwestycji poprzez dostępne im kanały, a w zamian otrzymują korzyści promocyjne.


IDEA HOUSE

SHOWCASE HOME

Many companies are looking for a place to showcase their products. The idea house will be constructed from advanced products and technologies, and partners will contribute.

YOUR PROMOTION

An idea house is a way to promote the advanced features of products and services. It’s the most often featured house in the development, and can serve as the sales center so clients can observe up close.

DOM POKAZOWY

Wiele firm poszukuje odpowiedniego miejsca do prezentacji swoich produktów. Dom pokazowy zbudowany zostanie z użyciem zaawansowanych produktów i technologii, a partnerzy wniosą do niego swój wkład.

PROMOCJA PAŃSTWA FIRMY

Dom pokazowy jest idealnym sposobem na promocję zaawansowanych cech produktów i usług. Będzie to dom reprezentatywny dla tej inwestycji i może służyć jako centrum sprzedaży, gdzie klienci będą mogli przyjrzeć się im z bliska organów władzy.

PARTNER PRODUCTS ON DISPLAY

23


BENEFITS

SELL YOUR PRODUCTS

A commercial partner enters into an exclusive agreement to provide certain products and services for a defined period of time. You receive a sure sales volumes based on the overall master plan.

BUILD YOUR BRAND

DIFFERENTIATE YOUR PRODUCT

24

A commercial partner gets full marketing support. They are co-promoted on the website, at the Siewierz Jeziorna site, and during events. They receive logo usage rights and can cobrand their activities alongside Siewierz Jeziorna.

SPRZEDAŻ PAŃSTWA PRODUKTÓW

Partner handlowy zawiera umowę wyłącznego dostarczania produktów i usług na czas określony. Państwa firma uzyska w ten sposób znaczące wyniki sprzedaży, oparte o całościowy plan zagospodarowania.

BUDOWA PAŃSTWA MARKI

Partner handlowy otrzymuje pełne wsparcie marketingowe. Polega ono na wspólnej promocji na stronie internetowej zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna oraz podczas organizowanych wydarzeń. Partner otrzymuje prawo do korzystania z logo i opatrywania własnej działalności wspólną marką z Siewierzem Jeziorną.


DURATION

AGREEMENT

UMOWA

A standard term is three years. Commercial partners receive exclusivity and right of first refusal as long as they renew their agreement before the expiration. Those in first remain partners indefinitely.

Standardowo zawierana na 3 lata. Partnerzy handlowi otrzymują wyłączność i prawo pierwszeństwa, jeśli tylko przedłużają umowę przed jej wygaśnięciem. Stają się wówczas partnerami na czas nieokreślony.

LONG TERM

PARTNERSTWO NA LATA

Because Siewierz Jeziorna is a long term project, this is one of the few cooperative agreements that can be extended into the long term, making your presence in a historic development a permanent one for years to come.

Ze względu na to, że zrównoważona dzielnica Siewierz Jeziorna jest projektem długoterminowym, jest to jedna z niewielu umów o współpracy, która może być przedłużona na dłuższy okres, co pozwoli na zaznaczenie swojej obecności w historycznym procesie deweloperskim przez lata.

LONG TERM COOPERATION

25


GET TO KNOW THE TEAM

26

President

Architect

Communications

Sales

Robert Moritz

Maciej Mycielski

Joanna Wis-Bielewicz

Katarzyna Koscielniakowska

Manager

Supervisor

Manager

Consultant

Julia Blanc

Bartosz Pocenty

Maryla Medwedowska

Parker Snyder


FAQs COMMERCIAL PARTNERSHIP HOW CAN I GET MY COMPANY INVOLVED?

A commercial partnership is a framework agreement with certain sales and promotional benefits. You can become a commercial partner today.

“Your company has something we need and we have something to give you.” -Robert Moritz PRESIDENT, ALTA SA

W JAKI SPOSÓB MOJA FIRMA MOŻE SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

Partnerstwo handlowe to umowa ramowa obejmująca sprzedaż oraz korzyści promocyjne. Już dziś mogą Państwo stać się partnerami handlowymi.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY I USŁUGI

JAK DŁUGO TRWA PARTNERSTWO?

HOW CAN I SELL MY PRODUCTS AND SERVICES

Commercial partnerships are for three years or through a given phase of the project and can be extended for years to come beyond the first term.

Partnerstwo handlowe przewidziano na okres 3 lat lub na okres obejmujący określony etap projektu i po takim okresie może być przedłużone na kolejne lata.

Commercial partners can sell their products and services, and receive exclusivity for a given product or service segment. The best way to increase your sales is to become a partner.

Partnerzy handlowi mogą sprzedawać swoje produkty i usługi i uzyskać wyłączność dla danego produktu lub segmentu usług. Najlepszym sposobem na zwiększenie sprzedaży produktów i usług Państwa firmy jest podpisanie umowy partnerskiej.

WHAT’S THE COST?

JAKI JEST KOSZT?

Commercial partnerships are calculated based on the partner’s expected sales volume over a given phase of the project. Each partner receives a personal quote.

Partnerstwo handlowe jest rozliczane w oparciu o oczekiwane wielkości sprzedaży partnera w trakcie danego etapu projektu. Każdy partner otrzymuje indywidualną wycenę.

Can Organizations BECOME PARTNERS?

CZY INSTYTUCJE TEŻ MOGĄ ZOSTAĆ PARTNERAMI?

Non commercial organizations such as embassies, media outlets or government bodies can become strategic partners. They receive the promotioonal benefit.

Niekomercyjne instytucje, takie jak ambasady, środki masowego przekazu lub organy rządowe również mogą stać się partnerami strategicznymi. Otrzymują korzyści promocyjne.

HOW LONG DOES A PARTNERSHIP LAST?

27


www.siewierzjeziorna.pl tel. +48 32 630 60 06, biuro@siewierzjeziorna.pl

COME VISIT US

COMMERCIAL PARTNERSHIPS

CONTACT US TODAY Skontaktuj się z nami

PARKER SNYDER (+48) 517 469 881 partners@siewierzjeziorna.pl

THERE’S A PLACE FOR YOU

(+48) 22 338 66 20


Alta SA ul. Zielna 37 00-108 Warsaw Poland RECEPCJA: tel: (+48) 22 338 66 20 KRS: 0000149976

Profile for Cleantech Poland LLC

Commercial Partnership - Siewierz Jeziorna  

Siewierz Jeziorna is a new district built according to the principles of new urbanism. Siewierz Jeziorna is Poland's first "sustainable city...

Commercial Partnership - Siewierz Jeziorna  

Siewierz Jeziorna is a new district built according to the principles of new urbanism. Siewierz Jeziorna is Poland's first "sustainable city...

Advertisement