Page 1

Claus Nielsen

Design

Grafisk design Corporate branding Digital publisering Vesterbrogade 50, 04 TH 1620 København V T: 6127 9216 E: claus@clausnielsendesign.dk

Illustration


Bogforsider er små pla­ kater for indholdet og præsenteres ofte i gan­ ske små størrelser på websteder og i bedste fald i aviser.

Form follows function. Målgruppe­ analyse ligger til grund for enhver designopgave.

Branding af produkt og producent sikres ved at definere gennemgå­ ende grafiske temaer. Her viser jeg et udplug af en årlig produktion af 50 – 80 bøger inden for områderne debat, kommunikation, undervisning, arbejdsliv, sundhed og sociale fag. Eksempler på bøger  Oplevelsesrejse      Menneskerettigheder    Arkitekturguide på dansk og tysk    Instruktionsbog til unge      Rejsekatalog  

Grafisk design


Grafisk design er branding. Serie af kataloger over udgivelser opdelt i fagområder. Designelementer går igen og katalogerne præsenterer samlet bred­ den af udgivelserne og understøtter producentens brand og lødighed.

frydenlunds bogklub

Husk

afbestillingsfrist

2 | Sundhed | Nyt fra redaktionen

Sundhed | Pas på din krop | 3

26. marts

Nr. 2/2011

Kære læser

Husk

16 nye og kommende titler har fundet vej til 2012–2013­udgaven af kataloget her. Du kan læse om dem på de følgende sider, hvor hver enkelt præsenteres sammen med flere suc­ ceser fra vores bagkatalog.

!

Bøgerne er inddelt i kategorierne: Pas på din krop, Afspænding og stresshåndtering, Sport og idræt, Sygdom og sundhed, Fra patientens vinkel, Graviditet og fødsel, Spæd­ og små­ børn samt Samarbejde og vejledning.

Går du selv med en forfatter i maven, kan du på side 20 læse mere om, hvordan du kan kontakte vores redaktører. God læselyst! Med venlig hilsen Redaktionen på Frydenlund Alhambravej 6 1826 Frederiksberg C 33 93 22 12 post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk

Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på www.frydenlund.dk/nyhedsservice.

Kvartalsbogen:

Motion i naturen

Kvartals bogen

frydenlunds bogklub Nr. 1/2012

Anne Bech • Frydenlund

Sid sundt!

Anne Bech

4 | Kvartalsbogen

Kvartalsbogen:

Sid sundt FORELØBIG FORSIDE

På www.frydenlund.dk kan du læse mere om de enkelte titler og finde information om alle vores udgivelser inden for sundhedsom­ rådet samt andre emneområder som f.eks. psykologi. Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev inden for de områder, der interes­ serer dig, og du kan bestille flere kataloger. På side 13 kan du finde information om vo­ res bogklub, hvor du som medlem kan spare op til 40 % på vores bøger. Du behøver dog ikke være medlem af bogklubben for at købe vores bøger.

afbestillingsfrist

29. november

Fra regnorm til anakonda

Hverdagsøvelser

Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Søren Ekman

Håndbog i gode kropsvaner Bodil Hjorth

Det bedste og sundeste alternativ til potenspiller.

Gode øvelser, du kan lave på få minutter i løbet af en travl hverdag.

20 | Sundhed | Bliv forfatter hos Frydenlund

Når mandens penis ændrer karakter fra regnorm anakonda, er det ikke ved hjælp af !magi, selv Mangler der en god og grundig fagbogtilinden bog Bogen giver råd og anvisninger til, hvordan vi omom detat måske kan virke sådan. for dit område? Går du selv med tanker ratis Det drejer sig om kan sidde afslappet skrive og behageligt udenhar at øde­ en g processer og træ­ å kropslige den? Måske du allerede enforholdsvis idé eller simple F lægge ryggen. ning. Bogen viser en række nemme øvelser, som et udkast på computeren, i skuffen eller i bag­ hjælper både på rejsningen, til at holde tæt og til hovedet? de rigtige sid­ tømme de sidste dråber ud ved vandladning. På vej Sid sundt! fortæller Så er om du velkommen til at kontakteatos. På i 2012 destillinger, hvor hoften og bækkenet er Frydenlund er vi meget glade for vores store afgørende for, hvor sundt og behageligt, vi sid­ Men det er Søren og vidende forfattergruppe. en Ekman er bevægelsespædagog og undervi­ der. sertiden på Gotvedskolen. gruppe, der kan vokse. Derfor er vi hele Forfatteren kommer på efter skader, hvad på ind udkig nyeogforfattere og spændende 47 sider, ill. vi kan gøre ved det, gode og dårlige kontorstole udgivelser. normalpris 119 kr. (best.nr. 1699) samt øvelser til ryg og nakke i både siddende og bogklubpris 89 kr. (best.nr. BK1699) stående stilling. Kontakt os for en snak om din Bogen henvender sig til folk, der arbejder idé, din synopsis eller dit ma­ mange timer i siddestillinger på kontor og i nuskript – så kan vi i fælles­ Se også: hjemmet – med og uden rygsmerter.skab udvikle projektet. Fra regnorm til Skriv en mail til Anne Bech er privatpraktiserende fysiote­ post@frydenlund.dk eller ring rapeut og har sideløbende været ergo­ på tlf.: 3393 2212 og få en snak nomisk konsulent siden 1996. med en redaktør. Du kan også begynde med

ca. 150 sider, ill., indb. at læse mere om forlaget, vo­ normalpris ca. 229 kr. (best.nr. 1809) bogklubpris ca. 179 kr. (best.nr. BK1809) res udgivelsesprofil og medar­

bejdere på www.frydenlund.dk/forlag eller om at indsende et manu­ skript på www.frydenlund.dk/nyforfatter.

Udepædagogik – naturligvis!

frydenlunds bogklub Nr. 4/2010

Sundhed | Fra patientens vinkel | 21

Har du en idé til en sundhedsbog?

Bogen analyserer karakteren af den vold, der udøves mod kvinder i etniske minoritetsfami­ lier. Den kortlægger de eksisterende tilbud for målgruppen med henblik på forebyggelse og forslag til indsatser.

»

Husk

afbestillingsfrist

Bogen indeholder bl.a. afsnit om:

Fysisk aktivitet giver psykisk velvære. Øvelserne Tabuknuseren er tilrettelagt, så de kan flettes ind i de daglige To søstres fortælling om brystkræft gøremål – f.eks. i sengen, under bruseren, i køk­ Josina W. Bergsøe og Josephine kenet eller foran fjernsynet. Bergsøe – fortalt til Britt Nørbak Cd’en guider dig gennem øvelserne, som du

kan se illustreret med farvefotos i bogen. Bo­ En livsbekræftende bog om søstrene Jo­ gen viser dig, hvordan du kan lytte til din krop sina og Josephine Bergsøe, der begge har og være opmærksom på, hvornår den har behov haft brystkræft. De valgte at være skal­ for bevægelse, stræk og afspænding. dede og ikke skjule, at de fik kemo, og de brugte humor til at komme igennem Bodil Hjorth er lærer på Skolen for Psykomotorik, sygdomsforløbet. har kursusvirksomhed og egen praksis. Hun har udgivet flere bøger og cd’er om træning og af­ fortæller man sine spænding. Nyhed Hvordan børn, at man har brystkræft? Hvad 72 sider, ill. i farver, indb. + cdsker der med sexlivet, når man får kemoterapi? Hvordan føles en kræftsyg­ normalpris 229 kr. (best.nr. 1013) anakonda (dvd) bogklubpris 179 kr. (best.nr. dom BK1013) for de pårørende? Hvad er kemo­ hjerne? Og hvordan bevarer man sit selv­ normalpris 169 kr. (best.nr. 1466) værd og sin selvtillid, når man er skaldet bogklubpris 139 kr. best.nr. BK1466) og mangler et bryst? Josina og Josephine fik i 2010 konstate­ Skuespiller Peter Larsen gi­ ret brystkræft med blot en måneds mel­ ver som Verner Hermann lemrum. Deres mission med bogen her er at Højgaard en humoristisk sætte fokus på de mange tabuer, der følger med indledning til teori og øvel­ sygdommen. ser fra bogen. Det er fint at vide, hvor man kan købe en pa­ ’Familien betyder alt’ ryk, men hvad hvis man ikke ønsker at gå med Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier den? Hvordan kommer man så til at se ud? Og Sofie Danneskiold-Samsøe, hvordan tackler man dødsangst, familieliv og Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen

Kvartalsbogen | 5

u Den menneskelige handlens natur u Selvbegrebet u Selvkompetence som en skabende kapacitet u Bestemmende mestringserfaringer u Kognitive processer u Motivationelle processer u Oprindelsen til fornemmelse af personlig handlen u Selvkompetence og ambitioner u Feedback påvirker oplevelsen af selvkompetencen u Den instruktive modellering u Kollektiv kompetence u Gensidig social indflydelse

6. juni

Bogen henvender sig til alle, der vil vide mere om Banduras tanker, herunder særligt psykologer og alle der arbejder med personaleudvikling og HR.

Kvartals bogen

Carl F. Kähler er mag.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet med sidefag i psykologi, filosofi og oldtidskundskab. Han har undervist i mange år, bl.a. på Københavns Universitet, Folkeuniversitetet og i gymnasiet. Han er desuden forfatter til flere bøger og har bidraget med artikler om såvel psykologiske som filosofiske emner i både danske og udenlandske tidsskrifter.

Fra bogens indledning:

»

Udgangspunktet for Banduras teori om den personlige kompetence eller selvkompetencen er mange menneskers oplevelse af en frygt, der forhindrer dem i at gøre det, de vil, og et deraf følgende ønske om at kunne overvinde denne frygt. Generelt kan man sige, at angst er den psykologiske faktor, der forhindrer mennesker i at gøre det, de vil. Hans hypotese er, at det er menneskers forventninger til og tro på deres kompetence, der afgør, om de vil prøve at overvinde deres problemer, hvor mange anstrengelser de vil bruge på det, og hvor længe de vil prøve på det«. Fra bogens indledning

Det væsentlige i et menneskes kompetence er dets forventninger til sig selv

karriere, når man konstant er på hospitalet? Det og meget andet giver de deres bud på i en åben og anderledes bog om brystkræft, fyldt med fo­ tos af deres skaldede isser, bryster – og mangel på samme.

Det er en vigtig bog for de kræftramte kvinder, det er en vigtig bog for deres pårørende, og det er en vigtig bog for alle, der kan have brug for at blive mindet om, at der er en barsk virkelighed bag de lyserøde sløjfer og årlige gallashows«. Jyllands-Posten

Bogen bygger på interview med 42 voldsramte kvinder, der har været gift med mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Dertil kommer interview med krisecentre og fagpersoner i og uden for Danmark. Kvindernes bagland har afgørende betydning for, om volden er mulig, og i visse tilfælde udgør baglandet endog et bifaldende publikum. Bogen udgives i samarbejde mellem Danner, TrygFonden og Frydenlund.

Nyhed

»

Bogen er gratis, så bestil den og bliv klogere på køn og kultur. Enhver interesseret skulle kunne læse med, for sproget er i det store og hele vidun­ derligt uakademisk«. ★ ★ ★ ★ ★ Jyllands-Posten

458 sider, ill. i farver Bogen er gratis og kan bestilles på www.trygfonden.dk

183 sider, ill. i farver, indb. normalpris 299 kr. (best.nr. 1701) bogklubpris 199 kr. (best.nr. BK1701)

Branding er genkendelse. Ovenfor eksempler på CRM-værktøj i form af kvartalsvis katalog over produkter med særlige medlemsrabatter. Bogklub­ bens fremtid er applikation til tablets.


Frydenlund på Bogforum Besøg os på stand 78 På vores scene kan du bl.a. opleve:

Aktuelle nyheder fra Bogforlaget Frydenlund

www.frydenlund.dk

Redaktørerne af Åbne og lukkede døre diskuterer, hvordan vi får åbnet for kønsdebatten i pædagogik.

Anders Lundkvist (red.)

De overvågede tager ordet

Fascismens Italien

Dansk nyliberalisme

PET-komitéen tager til genmæle mod PET-kommissionens 70 mio. kr. dyre beretning om PET’s virksomhed.

Bogen samler fascismens historie, som den kom til udtryk i Italien. Trådene trækkes op til i dag, hvor tidligere neofascister spiller en stadig større rolle i italiensk politik.

I dag er nyliberalismen i krise. Det rene, uregulerede marked kan ikke selv. Men afløses markedsøkonomien af en statsstøttet kapitalisme eller af en demokratisk styret økonomi?

»… en hurtig opsummering af de mange spørgsmål, som PET-kommissionens 4.600 sider skulle have svaret på – men ikke svarer på«.

Lørdag 13. november kl. 15

Socialistisk Information

INDGANG

126 sider • 199 kr.

Janne Hejgaard læser højt fra Det kilder! – en bog om sex, babyer og kæresterier for børn og deres forældre.

»... bør læses af alle, der ønsker at undersøge muligheden for at udvikle et brugbart alternativ til den nuværende

historie«.

regering«.

Dagbladet Arbejderen

150 sider • 199 kr.

136 sider, i farver, 249 kr.

12 kinesere fortæller, hvordan de kæmper for menneskerettighederne og udfordrer systemet, så det lytter og ikke slår igen.

Kvalitetsreformen har fejlet. Forbedringerne for borgerne og de ansatte er udeblevet. Forfatterne ridser konturerne af en alternativ forståelse og reel kvalitetsreform af det offentlige op.

Dagbladet Arbejderen

Social Kritik

Balancegang Ti historier om Kina og menneskerettighederne

»… et fremragende udgangspunkt for en åben og konstruktiv diskussion om den asiatiske supermagt«. Jyllands-Posten

»... den måske hidtil bedste bog om emnet«.

Jens Bangsbo er idrætsprofessor, tidl. elitespiller samt FIFA- og UEFA-træner.

Gert Holmgaard Nielsen

Kvaliteten der blev væk Kvalitetsreform og modernisering af den offentlige sektor

Hvorfor har Dansk Folkeparti så godt tag i den danske befolkning? En række samfundsdebattører og kulturfolk diskuterer partiet, brandet og konceptet DF og dets politikere.

Bogen til alle, der spiller, træner og underviser i fodbold. Fyldt med farvefoto, banediagrammer og øvelser.

435 sider • 299 kr.

Lene Dalsgaard & Henning Jørgensen

Stuerent? Dansk Folkeparti, populisme, antimuslimsk retorik og offermytologi

Gert Holmgaard Nielsen fortæller om kampen for menneskerettigheder i Kina ud fra bogen Balancegang.

»… fremragende som introduktion og inspiration om et fænomen der har og fortsat præger italiensk og europæisk

110 sider • illustreret • 119 kr.

Anne Jessen (red.)

Lørdag 13. november kl. 11.30

Fodbold – træning og undervisning

Flemming Larsen

»... et velkomment og nødvendigt indlæg i debatten om, hvordan en klemt og overbureaukratiseret offentlig sektor kan reformeres og komme videre«.

224 sider • 199 kr.

191 sider • illustreret i farver • 299 kr.

Danske Kommuner

Dagblads­ annoncer.

Søndag 14. november kl. 11

Du kan også se nærmere på vores mange nyheder, f.eks.:

Frivillighedens velfærdssamfund Skal vi indføre social værnepligt for alle unge?

Vi tager samfundsdebatten alvorligt

Aktuelle nyheder januar-februar

www.frydenlund.dk

– ring på 33 93 22 12 og få et godt tilbud

Holocaust En gennemgang af folkemordet på mere end 6 mio. jøder og forløbet op til.

Fagbladsannoncer. Nyt om film, tv og teater

Udvalgte titler oktober-november

Chile – kampen for demokrati Landets historie gennem 200 år fra uafhængigheden i 1810 til i dag.

Læs mere på www.frydenlund.dk

Læs mere om bøgerne på www.frydenlund.dk

Om skuespilkunst

www.frydenlund.dk

– ring på 33 93 22 12 og få et godt tilbud

Anne-Marie Aaen

Jacob de Lichtenberg

Ea Suzanne Akasha

Elsebeth Sandberg Nørgaard

Tretten firkløvere

Kropssprogets psykologi

Powerwalk Hurtigt godt i gang

Den lille matematikhjælper

978-87-7887-798-7 • 229 kr. • C-rabat

978-87-7887-766-6 • 199 kr. • B-rabat

Indbundet • illustreret i farver

978-87-7887-116-9 • 59 kr. • C-rabat

Thorbjørn vejede kun 751 gram, da han blev født 3½ måned for tidligt. En personlig og detaljemættet beretning fra Thorbjørns mor om hans kamp for livet på Rigshospitalets neonatalafdeling.

Gør et godt førstehåndsindtryk, så du kan score det rigtige job eller de høje karakterer til eksamen. Bogen viser, hvordan du kan bruge dit kropssprog til egen fordel.

Sanford Meisner Meisners banebrydende hovedværk om skuespilteknik – nu endelig på dansk. Med forord af Sydney Pollack.

Nyt oplag • ny forside

978-87-7887-623-2 • 249 kr. • B-rabat

Redningsplanken til forældre, der gerne vil hjælpe deres børn med lektierne i matematik. Bogen kommer ind på de fleste af de områder, eleverne støder på fra 1.-6. klasse.

Introduktion til en nem og fleksibel træningsform, når man vil i form. Man går sig hurtigt til vægttab, bedre figur og bedre helbred, og motionen virker positivt på psyken. Powerwalk giver god kondition, stærke ben, baller, ryg og arme, nedsætter risikoen for kræft og forebygger stress.

www.frydenlund.dk

288 sider, 299 kr.

Tv-serier Per Helmer Hansen

Inge Madsen

Med små skridt 978-87-7887-801-4 299 kr. • C-rabat

– ring på 33 18 81 38, få et godt tilbud og et læseeksemplar

En håndbog om depression og stress. Indeholder cases, råd For højt blodtryk fra eksperterne, Hvad gør du? værktøjer til at se fremad og en cd Illustreret i farver med meditations9788778879806 • 99 kr. • B-rabat øvelser. 1 mio. danskere lider af forhøjet blodtryk. Denne bog fortæller, hvad man selv kan gøre for at sænke blodtrykket. Ved at ændre Klaus Kornø Rasmussenmotions- og spisevaner, og også ved hjælp af medicin, kan det Afspændingsøvelser faktisk lade sig gøre. Bogen er let at gå til. Indbundet • illustreret i farver

Læs mere om Bogforum og vores bøger på www.frydenlund.dk

... vi tager samfundsdebatten alvorligt

978-87-7887-805-2 • 299 kr. • B-rabat

Afspænding handler om sundhed og nydelse – og erkenPeter Olesen (red.) delse. Bogen viser via tekst og mor farverige illustrationerNår et væld eller far af øvelser, der kan udføres dør hjemme eller i kombination – om at være med anden fysisk træning. barn og miste forældre

229 kr. • B-rabat

hvor 9788771180190 • 59 kr.zone, • C-rabat

169 kr. • B-rabat

Min far døde og Børn ... udgiveromogså lærebøger mors og fars død. Bidrag

Frydenlund210x270_2.indd 1

Ingegerd Gavelin

At møde sit barn – og sig selv Indbundet

Design er en pose bolsjer. I alle sammenhænge fastholdes det til enhver tid gældende design som den genkendelige ramme for produkterne.

de politiske partier tør. Hvordan kan man inddrage frivillige og erstatte faguddannede med frivillige, så der frigøres Anne Jessen (red.) ressourcer, og velfærdssamfundet kan bevares? Den komStuerent? munale sektor har slet ikke Dansk Folkeparti, populisme, formået at være tilstrækkelig antimuslimsk retorik og offeråben over for de frivillige. mytologi

978-87-7887-767-3 • 249 kr. • B-rabat

En herlig ’udebog’ fyldt med lege og sanseaktiviteter for børn i alderen 3-7 år. Her er lege som ’Kram et træ’, ’Naturhuskespil’ og ’Gæt hvem ulven åd’.

af bl.a. Alberte Winding og LiseLotte Rebel.

Ca. en million danskere lever med en kronisk sygdom. Hvordan kommer man videre, når Polske stemmer livet pludselig ændrer sig? Polske indvandringsbølger »De personlige historier 1892-2008sidst i bogen … er prikken over i’et … Det er mig en glæde at Illustreret anbefale denne bog«. 978-87-7887-847-2 • 299 kr. • C-rabat Jes Gerlach, formand for PsykiatriFonden. Ring for bestilling af forfatter-

Knud Aarup

i privatlivet 3. udgave • Illustreret med figurer

9788771180657

Hvad betyder det for et barn, når mor eller far dør? Peter Olesen har i bogen her samlet de 25 mest rørende, barske og personlige historier fra Min mor døde,

En overskuelig og letlæst bog om opgaveskrivning til den elev eller studerende, Frivillighedens der står over for at skulle velfærdssamfund skrive en stor, skriftlig opgave, men som mangler vi978-87-7887-870-0 • 269 kr. • C-rabat den om de krav, man stiller til fat, en akademisk Bogen tager hvor ingen opgave. af

Isabella Sandberg

– en der er plads til at nyde livet, partneren, En helt ny og gennemrevideret børnene og det fælles liv. udgave af bestselleren, der nemme Bogen er fyldt med hjælper forældre til atøvelser. hjælpe afstressende deres børn med matematik i 1.–6. klasse. Bogen gennemgår og forklarer flere forskellige Rosita Sloth Borén metoder til hver type opgave, Friske æblekinder og og den kommer ind på de troldeskjul væsentligste emner for klassetrinnene. Indbundet • illustreret i farver

Livtag med livet – en håndsrækning til kronisk syge og deres pårørende

arrangement og plakater Om en af de største indvandrergrupper i Danmark: polakkerne. Om de svære overveKlaus Kornø Rasmussen jelser op til beslutningen om at efterlade familie, venner og Den store bog om afspænding hjemegn. Stressreduktion, Kropsbevidsthed,

Vulvodyni – den tabubelagte smerte

9788771180213 • 249 kr. • B-rabat

9788771180510 • 199 kr. • C-rabat

Med talrige eksempler viser forfatteren, hvordan vi som forældre gennem åbenhed over for barnets univers og reaktioner kan hjælpe det til at blive et helt og sundt menneske.

Den første bog på dansk om vulvodyni. En sygdom som 15-20 procent af alle danske kvinder lider af, men som i høj grad er tabubelagt. Blandt lægerne er der stor usikkerhed om, hvad man kan stille op. Men der er noget at stille op!

Birte Servais Bentsen

En skøn brugsbog for alle, Bevægeomsorg der ønsker en mere afslappet Børnemotorik i teori og praksis hverdag. Om kropsligt nærvær og mindfulness, om sundhed 978-87-7887-763-5 • 299 kr. • B-rabat og nydelse – og om erkendelse. Et effektivt værktøj Om det lille barns motoriske til håndteaf stress. Bogen indeholudvikling,ring og hvordan man der en lang række øvelser. som forælder eller fagperson bedst tager vare på barnet, så det får de bedste muligheder for at udfolde sig – det kræver nærhed og god tid. En milepæl inden for børnemotorikken af en af pionererne på området.

... udgiver også lærebøger

35 % rabat indtil 1. november

Powerwalk Hurtigt godt i gang Indbundet • illustreret i farver

Se også systemets websted www.matema10k.dk

... fagbøger, du ikke vil gå glip af

Introduktion til en nem og fleksibel træningsform. Man går sig hurtigt til vægttab, bedre figur og bedre helbred, og motionen virker positivt på psyken. Powerwalk giver god kondition, stærke ben, balUgebladet ler, ryg og arme, nedsætSøndag i september ter risikoen for kræft og forebygger stress.

Britta Johanson

Mal for sjov Succesbilleder for alle aldre Indbundet • illustreret i farver 978-87-7887-841-0 • 249 kr. • B-rabat

Flot og farvestrålende bog med masser af inspiration til kreative forløb for børn i alle aldre, til børnefødselsdagen, en familiedag i det fri el.lign. 25-02-2010 12:10:32

Magasinet Mor i september

... udgiver også lærebøger Frydenlund210x270_8_2.indd 3

80 sider, ill. i farver, 149 kr.

978-87-7887-623-2 • 249 kr. • B-rabat

13-01-2010 15:21:04

Tlf.: 3393 over for at skulle skrive 2212 en større, skriftlig opgave, men Mail: post@frydenlund.dk som mangler viden om de www.frydenlund.dk krav, man stiller til en 35 % rabat akademisk opgave. indtil 1. november

En grundbog i filmsprog og massemedieproduktion i teori og praksis. Oplagt til undervisningsbrug.

Ea Suzanne Akasha

Frydenlund210x270_4.indd 1

Vi søger en forfatter til en Mathias Grüttner & Arvid Gregersen lærebog indenfor systemet for Opgaveskrivning HTX. Er du interesseret i at blive – eller kunsten at bygge en båd forfatter til denne bog eller hvis Bogforlaget 978-87-7887-729-1 • 69 kr. • C-rabatFrydenlund du i øvrigt har ideer til nye bogHyskenstræde 10 En overskuelig og letlæst bog udgivelser indenfor matematik, 1207 København K. om opgaveskrivning til den hører vi gerne fra dig. elev eller studerende, der står

annLMFKbladet.indd 1

Filmsprog

978-87-7887-805-2 • 299 kr. • B-rabat

Ellen Stampe

14-10-2009 11:31:01

181 sider, ill. i farver, 229 kr.

Per Helmer Hansen

Nærvær

978-87-7887-806-9 • 199 kr. • C-rabat

Hvorfor har Dansk Folkeparti så godt tag i den danske Morakker befolkning? Hvad er det, de Fortællingen om den korrupte kan? Og hvad er det, de gør? betjent En række danske samfundsdebattører og kulturfolk Indbundet • illustreret i farver diskuterer partiet, brandet og 9788771180305 • 249 kr. • B-rabat konceptet Dansk Folkeparti I julen 1997 blev en ung pigesamt dets politikere. fundet død i sit hjem i Nuuk. lærebogssystemet er udkomHendes sagI blev lukket som et tragisk selvmord. Men der til varniveau A for STX met bøger noget, der ikke stemte. Seks og niveau måneder senere begyndteB og C for STX og HF. politiassistent Hans Haahr i al hemmelighed at efterforske I 2010 udkommer en lærebog dødsfaldet.

Søren Kolstrup

for HHX.

Janaki Lund Jensen

En gennemgang og analyse af tv-serien og dens dramaturgiske redskaber. Oplagt til undervisningsbrug.

www.frydenlund.dk • 69 kr. 978-87-7887-812-0 • 229 kr. • B-rabat – ring på978-87-7887-729-1 33 93 22 12, få• C-rabat et godt tilbud og et læseeksemplar

978-87-7887-756-7

Illustreret

Helsides annoncer i fagtidsskriftet Bogmarkedet.

Opgaveskrivning

– eller kunsten at bygge en båd september Aktuelle nyheder

www.frydenlund.dk

Illustreret i farver

En invitation til at skabe en Den lille matematikhjælper stressfri zone

Peter Norsk

Inge Møllehave

& Arvid Gregersen

Stressfri zone i dit par- og familieliv

Aktuelle nyheder april

Polske stemmer Historien om polske indvandrere i Danmark gennem 100 år.

Mathias Grüttner

Mai-Britt Schwab

02-09-2010 14:46:51

Fagbøger

du ikke vil gå glip af


Corporate branding Opgaven er at eksponere bran足 det fra bagt脱pper til app-ikoner.

Design er analyse, 足systematisering og 足implementering.


Norge

Sommer og vinter

Malta 2002.

Havudsigten var heller ikke så tosset.

Gratis katalog

CharterRejser sommer 2003

33 48 46 3X

www.folkeferie.dk

Bare rolig. Det er udsigten for jeres næste sommerferie heller ikke. Vores nye katalog er nemlig kommet. Spækket med nyheder og inspiration. Og med håndplukkede hoteller, feriecentre for hele familien, BørneBanden for de friske unger, og danske guider der er til kun for jer.

SommerRejser 2003: Malta Tenerife Kreta Rhodos Samos Tyrkiet Danmark · Info og booking: 70 13 33 44

Less is more. Enkle virkemid­ ler er god kommunikation. Designguides er rammer, ikke tøjler.


Tæt på naturen – tæt på livet

Sommer i Danmark

Ta’ på ferie med os – og kom tæt på det bedste Danmark byder på. Vores feriecentre ligger lige ved stranden, midt i Danmarks smukkeste natur, nær ved en masse attraktioner. I bor i store feriehuse og nyder godt af et væld af aktiviteter lige uden for døren.

• Swimmingpool, subtropisk

Malta 2002.

Havudsigten var heller ikke så tosset.

Helle vil ud i naturen. Carla vil ud på eventyr. Jesper vil slappe af.

Gratis katalog

CharterRejser sommer 2003

33 48 46 3X

badeland, sauna, solarium, restaurant, grønne arealer og aktiviteter.

Bare rolig. Det er udsigten for jeres næste sommerferie heller ikke.

Bare rolig. I ka’ få det hele hér.

Rødhus Klit Vigsø Bugt gtt

DanmarksFerie 2003

steder, med ekstra komfort.

Sæby Søbad

www.folkeferie.dk

Hold ferie hos os hele året

G Gilleleje Ka Karlslunde

Middelfart iddelfart iddelfart Løjt ø øjt

Hos os får I opfyldt alle jeres ferieønsker. I bor i et stort feriehus midt i naturen, lige ved skov og strand. Og feriecentret byder på et væld af oplevelser. Opdag nye sider af jer selv og Danmark. Spil bold eller minigolf. Lav gammeldags bolsjer. Eller ta’ en go’ middag i restauranten. I kan også hoppe i swimmingpoolen eller i badelandet. Og børnene møder nye venner i BørneBanden. På gensyn ude i ferielandet.

Vores nye katalog er nemlig kommet. Spækket med nyheder og inspiration. Og med håndplukkede hoteller, feriecentre for hele familien, BørneBanden for de friske unger, og danske guider der er til kun for jer.

Info og booking: 33 25 33 44 • danmark@danskfolkeferie.dk

10 dänische Urlaubshits

Køb 4 døgn – betal kun for 3, uden for skolernes sommerferie

Info, booking: 70 13 33 44

• direkt am Strand, mitten in der Natur • große Ferienhäuser • Swimmingpool, Badeland, Sauna, Solarium • Restaurant, Freizeitangebote, Spielplätze

Kampagne i flere lande gennem Dan­ marks Turistråd med dokumenteret øget effekt i gen­ kendelighed.

• Kinderbande für die 6- bis 12-Jährigen

Få masser af nye ferievenner

Hop i havet, poolen eller badelandet

Oplevelser og aktiviteter for hele familien

Gå på restaurant eller café

Vælg mellem 10 feriecentre overalt i landet

Tenerife

5.050,-

Malta

5.625,-

18.-25. okt. ’03 kr.

Se også systemets websted www.matema10k.dk annLMFKbladet.indd 1

Uge

28

1 Vigsø Bugt 2 Rødhus Klit 3 Sæby Søbad

6 Sandvig 7 Marielyst 8 Karrebæksminde 9 Karlslunde Strand 10 Gilleleje

29

30

31

32

flere skynd huse udsolgt udsolgt dig flere skynd skynd flere huse dig dig huse udsolgt udsolgt udsolgt skynd dig flere skynd skynd flere huse dig dig huse skynd udsolgt skynd skynd dig dig dig skynd udsolgt skynd flere dig dig huse flere flere flere huse huse udsolgt huse flere udsolgt udsolgt udsolgt huse skynd flere udsolgt skynd dig huse dig skynd udsolgt skynd skynd dig dig dig

Snup en uges ferie med familien i eget feriehus direkte til stranden. Pool, badeland, restaurant og 1 aktiviteter for hele familien.

5.540* kr.

25-02-2010 12:10:32

Du bor på Atlantic Holiday Centre og Mellieha Holiday Centre og du spiller bridge i smukke, inspirerende rammer. Der er daglig turnering og undervisning. Kontakt os for program og tilmelding

300 kr. rabat

v/ 3 el. 4 pers. Inkl. fly fra Billund eller Kastrup, ophold, velkomst- og afslutningsmiddag med vin, samt bridge.

Tlf.: 76 50 22 71

Fra Feriehus med plads til hele familien (4-6 pers.)

2

flere huse flere huse flere huse flere huse flere huse flere huse skynd dig skynd dig flere huse skynd dig

Hold Halloween i efterårsferien. Sammen med dine børn forvandler vi feriecentret til et ægte Halloween-land med lysende græskarmænd. I kan også fylde luftrummet med en sværm af drager, koge bolsjer, lave smykker af rav og glas og meget, meget mere.

10 5 4

Skynd jer. Der er rift om de ledige feriehuse. Alle vores feriecentre ligger midt i naturen og lige ved skov og strand. Flere med indendørs pool eller badeland samt restaurant, så I alle sammen kan holde fri. Og børnene vil elske jer for det.

fra

9 8

6

* Priseks.: Marielyst 1 uge i juli lørdag - lørdag. Inkl. slutrengøring. Ekskl. energi- og miljøafgift.

www.folkeferie.dk

Rubrikannoncer i dagblade øger af­ sætningen i ugerne op til sommer­ ferien.

Skiverens Gaard

520 kr.

pr. døgn for feriehus med plads til hele familien (4-6 prs.)

Rødhus Klit

Sæby Søbad

Vigsø Bugt

Gilleleje

Tilbudet gælder fra 11/10 t.o.m. 18/10 Inkl. slutrengøring og adgang til alle faciliteter. Ekskl. energi og miljøafgift.

Ring på 70 13 33 44 eller klik ind på www.danskfolkeferie.dk/glade-unger

3

7

Ring nu 70 13 33 44 og opgiv bestillingskode DKFP

Hallohviiin

kogp.dk

Få ledige feriehuse til de hurtigste

5 Middelfart

Tlf.: 3393 2212 Mail: post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk

Inkl. slutrengøring og adgang til alle faciliteter. Ekskl. energi og miljøafgift.

Billund Lufthavn • 7190 Billund • www.danskfolkeferie.dk

4 Løjt

Bogforlaget Frydenlund Hyskenstræde 10 1207 København K.

Sandvig Marielyst

Tilbudet gælder for mindst 2 og højst 4 overnatninger i perioden 28/6 – 15/8.

Priser pr. person v/ 2 personer i boligen.

Information und Buchung: Tel.: 0800 – 182 59 32 daenemark@folkeferie.dk

Fagbladsannonce for lærebogssy­ stem med tilknyttet websted.

Vi søger en forfatter til en lærebog indenfor systemet for HTX. Er du interesseret i at blive forfatter til denne bog eller hvis du i øvrigt har ideer til nye bogudgivelser indenfor matematik, hører vi gerne fra dig.

Karrebæksminde

og spil bridge med eksperterne H.K.Sørensen, Knud Aage Boesgård og Hans Chr. Nielsen.

• Besuchen Sie uns das ganze Jahr über

Kæmpesticker monteret på gulvet i S-togenes mellemgange.

I 2010 udkommer en lærebog for HHX.

Løjt

Ring på 70 13 33 44 eller klik ind på www.danskfolkeferie.dk Bookingkode: DKKF

13.-20. maj ’03 kr.

I lærebogssystemet er udkommet bøger til niveau A for STX og niveau B og C for STX og HF.

Gilleleje Karlslunde Strand

Middelfart

Spil bridge med Dansk FolkeFerie Tag med til Tenerife og Malta

• Wochenurlaub und Kurzurlaub (Wochenende und mitten in der Woche)

Spis ved Lillebælt – midt i bøgeskoven Oddevejen 8 · bestil bord på 64 41 06 01

Sæby Søbad

Vigsø Bugt

Snup nogle dage i jeres eget feriehus direkte ved stranden.

MiniFerie pr døgn indtil 20/6, fx Karrebæksminde, i 2-4 personers hus: 570,-* UgeFerie 7 døgn i juli, fx Vigsø Bugt, i 6 personers hus: 6.390,-*

* Priseks. inkl. slutrengøring og adgang til faciliteter. Ekskl. energi og miljøafgift.

Rødhus Klit

Børnene vil elske dig for det

æksminde Marielyst stt

Så lidt koster det, når hele familien skal på ferie:

SommerRejser 2003: Malta Tenerife Kreta Rhodos Samos Tyrkiet Danmark · Info og booking: 70 13 33 44

995 kr.

pr. døgn for feriehus med plads til hele familien (4-6 pers.)

• Favorit: bo de bedste

Gratis katalog

33 48 46 35

www.folkeferie.dk

DKF12 • DFF marketing 11/01

Og så får I tid og plads til at nyde livet og være sammen om noget sjovt for hele familien.

Karlslunde Strand

Middelfart Rømø

Løjt

Karrebæksminde Sandvig Marielyst

Vælg mellem 12 feriecentre over hele landet


Digital publisering BOGHANDEL

Din indkøbskurv (3) • Login • Opret som kunde • Se kurv

Forfatter, titel, ISBN

BESTSELLER En eventyrlig fortælling om to års jordomsejling med afsavn og tilsagn, frasagn og påsavn.

Søg –>

 Psykologi  Pædagogik  Arbejdsliv  Sundhed  Samfund  Kommunikation  Ungdomsuddannelser

PSykOlOgI | PæDagOgIk | SuNDheD | SamFuND | arBejDSlIv | kOmmuNIkatION |

hjem | Bøger | BOgkluB | NyheDSServIce

Nyhedsbrev Om FOrlaget | PreSSerum | BOghaNDlere | FOreIgN rIghtS

Skriv diin emailadresse hér

Søg >

Titel, forfatter eller ISBN-nummer

påeller alt ISBN-nummer det, det kan Titel, svar forfatter

SøgKommuniKation > Få flere

værehelSe

FryDeNluND.Dk / SuNheD / helSe

SPOrt

Drengeliv KonFirmationsgave Giver

Samfund Bertelsen

Jan Mal for Arbejdsliv sjov

DIN INDkøBSkurv (3)

og

god kommunikation i Din e-mailadresse Dit password Skriv din e-mailadresse Tilmeld nyhedsbrev > foreningen Din pris: 199 kr KommuniKationtilmeld Få fleredig andre nyhedsbreve opret som kunde > medlemmer i foreningen. Her

svært at spørge om.

KommuniKation Optimer

Log ind >

Historie og religion Matematik SÆRTILBUD En sjov

se indkøbskurv >

er en håndbog i, hvordan I aktuelt PæDagOgISk tema griber det an. NyheDSBrev

din webshop, så du får større udbytte og indtjening. Din pris: 249 kr

globale relationer

Din pris: 169 kr

Webcellence KommuniKation Optimer

din webshop, så du får større udbytte og indtjening.

Din pris: 199 kr Blog Lær at begå dig i andre lande og kulturer og øg din indtjening. Din pris: 299 kr

globale

Et

malebog og sød bog om forplantningen mysterier

Børns tegninger som pædagogiske redskab Skriv din e-mailadresse

Kommunikation

Jan Bertelsen Ungdomsuddannelserne Det kilder  

Webcellence svar på alt det, det kan være

NyheDSBrev

Læs mere –>

Tilmeld nyhedsbrev >

Anna K. Andreasen

Samlet pris 299 kr

tilmeld dig andre nyhedsbreve

aktuelt Tegnesamtalerelationer metoden

Rie Winkler holdtågehorn taler ud Smuk ning uden tantepukkel BIOGRAFI WebcellencePris 149 kr Din pris:

Ikke et øje var tørt hos anmelderne, Din pris: da Dennis Kristensens biografi ramte avierne forsider i forrige uge Læs mere –>

PæDagOgISk tema Læg i kurv

lande og kulturer og øg din indtjening.

illustreret brugsbog til, hvordan du kan bruge naturen i din motion.

teamudvikling

arBejDsliv Udvikling gennem teamsamarbejde til virksomhedens bedste.

sunDheD En smukt

LOG IND > OPRET MIG SOM KUNDE > FRYDENLUND.DK

God kommunikation i foreningen Susanne V. Knudsen Køn i skolen Pris 199 kr Din pris:

Din pris:

Motion i naturen

T: 33 93 22 12

læs mere >

Din pris:

Fra pige til kvinde

illustreret brugsbog til, PSYKOLOGI | kan PÆDAGOGIK | SUNDHED OG SOCIALE FAG | ARBEJDSLIV | KOMMUNIKATION OG LÆRING | SAMFUND OG DEBAT hvordan du bruge Iriusciduipis dionse duipism olortio enit velis ercilit Frydenlund

naturen i din motion.

Design er forandring af det eksiste­ rende. Tilretning af eksisterende cms-installation vha css kan være den foreløbige løsning …

FIND:

Din pris: 249 kr

teamudvikling

tidligforfatter indsats eller ISBN-nummer Titel, Din pris: 249 kr

arBejDsliv Udvikling gennem teamsamarbejde til virksomhedens bedste.

PæDagogiK Hvordan

underretter man ved omsorgssvigt? Og tør man? Og nytter det overhovedet?

tidlig Din pris: 199 kr

indsats

SØG > læs mere >

Bogforlaget Frydenlund A|S Alhambravej 6

Susanne V.C DK-1826 Frederiksberg Birte S. Bentsen Knud Aarup Knudsen Bevægeomsorg Frivillighedenspost@frydenlund.dk Telefon: 3393 2212 Køn i skolen Pris 299 kr velfærdssamPris 199 kr fund Pris 299 kr

KonFirmationsgave Giver

Drengeliv

svar på alt det, det kan være svært at spørge om.

Din på pris: 249 Giver svar altkrFra det, kan pigedet til kvinde KonFirmationsgave være svært at spørge om. Giver

svar på alt det, det kan være svært at spørge om.

Din pris: 249 kr

Din pris: 249 kr

BOgFOrlaget FryDeNluND a|S · alhamBravej 6 · Dk-1826 FreDerIkSBerg c · teleFON: 3393 2212

Webcellence

Din pris:

Din indkøbskurv (3)

Din pris: 249 kr Fra pige til kvinde

PæDagogiK Hvordan underretter man ved omsorgssvigt? Og tør man? Og nytter det overhovedet?

Din pris: 199 kr

euissequam eugiam iril el et alit ex ex el ipit nis am, volore te faccum eu feugue tio od magna atis nons autat eraesse min hendre dui tat.

God kommunikation i foreningen Få flere medlemmer i Erik Jappe Pædagogisk foreningen. Her er en Søren Kolstrup lovsamling stemhåndbog 2011 i, hvordan IPolske griber mer Pris 179 kr det an. Pris 279 kr Din pris: 199 kr

LOG IND > OPRET MIG SOM KUNDE > Erik Jappe Håndbog for SE INDKØBSKURV pædagogstuderende Pris 299 kr

>

Nyhedsbrev Skriv din e-mailadresse

BOgFOrlaget FryDeNluND a|S · alhamBravej 6 · Dk-1826 FreDerIkSBerg c · teleFON: 3393 2212

… til det endelige flow er etable­ ret gennem organisationen.

Optimer din webshop, så du får større udbytte og indtjening.

TILMELD NYHEDSBREV > Skytte og Lund Rie Winkler At gøre hinanANDRE NYHEDSBREVE Smuk holdning Jens Jørgen Niel- den bedre uden tantepukPris 489 kr sen kel Polen 1918Pris 149 kr 2010 Pris 99 kr

Globale relationer Din pris: 169 kr

Lær at begå dig i andre lande og kulturer og øg din indtjening.

>

Aktuelt pædagogisk tema Børns tegninger som pædagogiske redskab Anna K. Andreasen

Din pris: 299 kr Tegnesamtalemetoden

Motion i naturen En smukt illustreret brugsbog til, hvordan du kan bruge naturen i din motion.

Teamudvikling Din pris: 249 kr

Udvikling gennem teamsamarbejde til virksomhedens bedste. Din pris: 249 kr

Motion i naturen Hvordan underretter man ved omsorgssvigt? Og tør man? Og nytter det overhovedet? Din pris: 199 kr

Fra pige til kvinde Giver svar på alt det, det kan være svært at spørge om.

Frydenlund

Iriusciduipis dionse duipism olortio enit velis ercilit euissequam eugiam iril el et alit ex ex el ipit nis am, volore te faccum eu feugue tio od magna atis nons autat eraesse min hendre dui tat.

Læs mere >

Din e-mailadresse TILMELD NYHEDSBREV > Tilmeld særlige nyhedsbreve > Afmeld nyhedsbrev >

Tema:Sundhed på arbejdspladsen

Enkle øvelser giver fysisk velvære og letter arbejdsdagen. Din pris: 199 kr

Erik Jappe Håndbog forDin pris: pædagogstuKnud Aarup derende Motion i naturen Frivillighedens Pris 299 kr velfærdssamfund Pris 299 kr

Frydenlund Alhambravej 6

SE INDKØBSKURV >

Hold dig opdateret

Den store bog om afspænding

Globale relationer

Din pris:

Iriusciduipis dionse duipism Tegne- olortio enit velis ercilit 1826 Frederiksberg samtaleeuissequam eugiam iril el et alit ex ex el ipit nis am, metoden volore te faccum eu feugue tio od magna atis nons autat E: post@frydenlund.dk eraesse min hendre dui tat.

HJEM | BØGER | BOGKLUB | NYHEDSSERVICE motion i naturen Din pris: 249 kr

Din indkøbskurv (3)

Anna K. Andreasen

Frydenlund

Din pris: 299 kr

HJEM | OM FORLAGET | PRESSERUM | BOGHANDLERE | FOREIGN RIGHTS

Teamudvikling

Børns tegninger som pædagogiske redskab pris:FORLAGET 169 kr Få en gratis bog, som vi alligevel smider ud Blog Lær at begå dig i andre HJEM | Din OM | PRESSERUM | BOGHANDLERE | FOREIGN RIGHTS motion i naturen sunDheD En smukt

Jens Jørgen Nielsen Polen 19182010 PrisSØG 99 >kr

Helse

Læs mereSport –>

Din pris: 249 kr

Pris fra 79 kr

Rediger din profil >

medlemmer i foreningen. Her er en håndbog i, hvordan I griber det an.

svært at spørge om.

Globale relatio-

BLOG Forner Erik Jappe tællingen Lær at begå Pædagogisk lovsamling om de frie dig i andre 2011 bogprisers lande og Pris 179 kr Find bog: Skriv titel, forfatter eller ISBNummer Frydenlunds ebøger betydning kulturer og for det inøg din indtjeSammensæt dit eget tellektuelle ning. kompendium eller downniveau i UdBoghandel Bogklub Psykologi load bogen til juleferien. kantsdanDin pris: 299 kr mark setPædagogik fra en bogreol Drengeliv Læs mere –> Sundhed på Frederiksberg.  

velkommen rune Frydenlund god kommunikation i PSykOlOgI | PæDagOgIk | SuNDheD | SamFuND | arBejDSlIv | kOmmuNIkatION | uNgDOmSuDDaNNelSer foreningen Log Ud > KonFirmationsgave Giver se indkøbskurv >

Boghandlernes rabundus

Drengeliv

Læg i kurv

DIN INDkøBSkurv (3)

hjem | Bøger | BOgkluB | NyheDSServIce FIND:

 Vælg nyhedsbrev  Frameld nyhedsbrev

PSykOlOgI | PæDagOgIk | SuNDheD | SamFuND | arBejDSlIv | kOmmuNIkatION | uNgDOmSuDDaNNelSer

FryDeNluND.Dk / SuNheD / helSe

Birte S. Bentsen Søren Kolstrup Polske stemBevæmer geomsorg Pris 279 kr Pris 299 kr

Pris 299 kr

FIND:

Læs mere –>

 Frydenlunds blog  Forfattersiden  Presseunivers uNgDOmSuDDaNNelSer  Ambassadør

Om FOrlaget | PreSSerum | BOghaNDlere | FOreIgN rIghtS

Aktuelle nyheder

Jan Bertelsen Passatvind og flyvefisk

SØG:

Aktiviteter i hallen Enkle øvelser giver fysisk velvære.. Din pris: 199 kr


Webdesign. Webbanden webstedet, som med BørneBandens tryksager og aktiviteter i even­ tyrligt indrettede rum i feriecentre i Danmark og udlandet, skabte et legeunivers for børn.

Kampagnewebsted i for­ bindelse med sponsor­ aftale med DR1s talent­ konkurrence Stjerne for en aften.

Banebrydende Flash-kam­ pagne udsendt pr. e-mail til landets kursusudbydere. Web 1998. Pioner på markedet.

Web 1.0. Dansk Fol­ keFeries websted nr. 2 introducerede on­ line booking for rejse­ branchen. Optimeret til modemforbindelser.


st

er Vo l

300 m

dg ad e

e

Mø nt er de

ga d e

nd er ga

d ræ

O2

PASTO

and Str el 63 mm e ad

x56

Hol

s Ka me n

CO2

Inka-rigets største udstrækning ca. 1530

GUAYAQUIL TOMEBAMBA TUMBEZ

nal

Inka-veje Muskelfiber Muskelffiber

Regionsgrænser

HUANCAPAMPA

41

Christiansborg

Chimú-rigets udstrækning 1470

QUITO

e

br og Ga

Ko

st ni ag mp

Illustration

LAMBAYAQUE CAJAMARCA CHANCHAN CHAVÍN

Bø r s x48 gade

Fedt

(PERU) UNGARN

SLOVENIEN

Zagreb Beli Manastir Karlovac Pakrac Petrinja Novska Osijek lo Okucani vo Se Boro Vukovar Plitvice Gospic Gracac BOSNIEN-HERZEGOVINA Zadar Knin

A

Split

CO2 2

+

TITICACA-SØEN

NAZCA

Sukker

TIAHUANACO

AREQUIPA

Fosfater

CUNTISUYU

+

D

(CHILE)

Na N a+ Na+

K+

Ca2+

COLLASUYU

R

IA T

Færge

E

TUCUMÁN

R

H

A

Færge

V

Færge

E

MONTE-

T

Dubrovnik

K+

Mælkesyre Mælk kesyre

POTOSI

ANDES

Pula

O2

MACHU PICCHU OLLANTAYTAMBO CUZCO

VILCAS

ICA

STILLEHAVET

Rijeka

Mælkesyre Sukker

LIMA PACHACAMAC

NEGRO

Banegård

COQUIMBO

Den serbiske republik Krajina

MENDOZA SANTIAGO

Det øvrige Kroatien

Lufthavn 20 km

STEIERMARK KÄRNTEN

A

R I A

SERBIEN

LM

1878 (1829)

Sarajevo

A

V

I E N R B

H

E

Habsburg

T

Krajina

Hvide blodlegemer Blodplader

Na

K

Ca

Mg

D R I A T E R H A V E T

VALLAKIET (1829)

1878

1908 (1878)

MONTENEGRO 1355

G

Sofia

Tirana

A

R

Bukarest 91 3f

O

ra B

B

R

D 1878

ulg ar ie

n

N I E

S

O R T E H A V E T

1885

1913

ITALIEN

1913

Osmannerriget

Hjerne stamme

1878

E

R

Cl–

U M Æ N I E N

J A

R Beograd

1

Næringsstoffer Elektrolytter SO4 2– Fedtstoffer Glukose Aminosyrer

GO ER C VI EN A

NEGRO

ALBANIEN 1913

Istanbul

1913

Underlæbe

{

Håndl ed Hånd Lille R in L gTo P e angm ge m el -

Tæer

Fi ng re

Ankel

k Na

1881-1897 T

G

Øj Næ e Ans s e igt Overl æbe

n Be r de Fød r e Tæ r a lie nit Ge

Kn æ

DE IONISKE ØER ENGLAND 1814 GRÆKENLAND 1863

Albue Skulder Overkrop e Hoft

Rygmarv

}

Muskel

nerver Pa ras ympa tis k e rv er e ne k s i to r er Mo e rv n e ti s k ympa Paras erv e r s ke n S e ns o ri

BOSNIENHERZEGOVINA Habsburg adm. 1879 ann. 1908

HPO42– – HCO3

MONTE-

Albue rarm Unde led e gr Hånd Fin Hånd Lille g- Rin ang L ge elP e mm To

Hjerte/kredsløb i s k e ne r v e r S ens or ne r v e r pa t i s k e S ym

99% røde blodlegemer

A

Lillehjerne

r

VALLAKIET

H

EN

E

Følen e rv e

91% vand

MOLDAVIEN (1829)

I M P E R I U M

S

AT I

T

Storhjerne

Hud

BANAT

A B S B U R G S K E

D

D

D

Centr a l nervesystem

H

BOSNIEN

A

P er i fer e ner ves y s tem

BAˇCKA

Osmannerrigets opløsning i Europa 1814-1913. Årstal for løsrivelse fra Osmannerriget.

45% blodceller

U

SLAVONIEN

55% plasma

VANIEN

L

KROATIEN

TRANSYL-

R N

U

U NGA BARANJA

B

KRAIN

Arm Skulder Hoved Nak Overk ke ro Hoft p e

200

e Fr Ve

Nytorv

36 37

ers

t« øg e »S t r

Vi nd e

d ar ev ul bo

100

ri de

be ks

Go th

69

Gammeltorv

36a g. rg

.

Sk i

Nørreg a de

dg ad e ol eV ns se er

0

Ve

nd

Rådhuspladsen

er g

Kongens Nytorv

51

x55 x60 de ga

e

44 73

45

de ræ

er st

ad

Nø rr

de ræ lst

.A H.C

t i es ud St

g age r bm

Fi o

. Pe Sk t

e

g ad t al Krys

de

tr æ sS d er

ag

ga d

Vo gn m

R

Æ

K

E N

L A

N

D

Athen 1830 ke e Øj igt Ans

Læber

M

I D D E L H A V E T

DODEKANESERNE ITALIEN 1912

Tænder, gummer

Tunge

S vælg m tar veMa

Tunge s ys

Y R K I E T

tem

Sluge

Kreta Grækenland 1913

Claus Nielsen  

Portfolio

Claus Nielsen  

Portfolio

Advertisement