Page 1

NYBORG – UDVIKLING OG TRYGHED FOR DIG

CLAUS JØRGEN

MADSEN


NYBORGVALGET ER DIT NYBORG ER EN GOD KOMMUNE MED MANGE MULIGHEDER. JEG VIL KÆMPE FOR, AT VI FÅR FLERE ARBEJDSPLADSER, AT VI SIKRER VORES BØRNS VELFÆRD, OG EN GOD SKOLEGANG. NYBORG SKAL VÆRE EN TRYG KOMMUNE FOR ALLE BORGERE HELE LIVET IGENNEM.

DERFOR KÆMPER JEG FOR NYBORG LIDT OM MIG Som tillidsmand på Wittenborg

• 49 år

automatfabrik, der oplevede jeg hvad

• Byrådsmedlem siden 2012

ledighed kan gøre ved folk, og deres

• Single

selvværd.

• Bosat i Aunslev siden 2000,

Alle har brug for noget at stå op til. Alle

hvor jeg nu bor i mit

har brug for at føle sig anerkendt og til

fødehjem.

gavn.

• Maskinarbejder, gennem

Alle har brug for tryghed.

mange år Tillidsmand på

Den tryghed vil jeg kæmpe for i Nyborg

Wittenborg A/S i Odense, og

kommune

siden november 2012, ansat i Organisationssekretariatet i

Læs mere på www.kandidaten.dk

Metalhuset. Fritiden går med at sejle - køre på min gamle Kawa, og hygge sammen med venner og familie.


ARBEJDSPLADSER TIL ALLE Uddannelse og større indsats ved ledighed, så folk har nemmere ved at komme ud og starte i et nyt job, med de rette kvalifikationer. En kommunal service, der er i top med hjælp og rådgivning. Til gengæld så skal vi som kommune stille krav om sociale klausuler, for at man kan byde på offentligt arbejde – det må være ret og rimeligt. Med kædeansvar, hvor eventuelle underleverandører, lever op til de aftalte spilleregler.

ET GODT BØRNELIV Vores børn har fortjent en god start på livet. Og det skal gælde alle børn. Jeg vil kæmpe for, at vi får brudt den negative sociale arv og får givet alle børn mod på livet, på uddannelse, på arbejde og på at blive en del af fællesskabet. Det gør vi blandt andet ved at sikre, at vores børnepasning, daginstitutioner og skoler er af god kvalitet og indbyder til et miljø, hvor børnene trives og lærer. Alle børn i Nyborg kommune har ret til et sundt og trygt børneliv.

PLADS TIL ALLE Mange borgere har eller får gennem livet handicaps. Det kan være synet der bliver dårligere, hørelsen og mange andre ting. I så vid en udstrækning vi kan, skal vi altid tænke alle slags borgere ind i de ændringer og nye bygninger vi laver. Det er også nødvendigt, for at mennesker er så selvhjulpne som muligt.


HVIS DU VIL HAVE FOKUS PÅ: Gode pasnings muligheder såvel i dagplejen samt vuggestuer og børnehave. En god folkeskole som benytter sig af de mange læringsstile, til gavn for vores fælles børn. En kommune, hvor du kan have så tæt på normal en hverdag som muligt, selvom du måtte være/ blive handicappet. En kommune, hvor man ønsker at bo hele livet.

FAVORIT CITAT: EN GAMMEL INDIANER FORTALTE SINE BØRNEBØRN: "I ETHVERT MENNESKES LIV ER DER EN FRYGTELIG KAMP. EN KAMP MELLEM TO ULVE. DEN ENE: FRYGT, VREDE, MISUNDELSE, GRÅDIGHED, ARROGANCE, SELVMEDLIDENHED, NAG OG BEDRAG. DEN ANDEN: GLÆDE, KÆRLIGHED, YDMYGHED, TILLID, GAVMILDHED, SANDHED OG MEDFØLELSE." ET AF BØRNENE SPURGTE: "BEDSTEFAR, HVILKEN ULV VINDER?" DEN GAMLE SÅ HAM I ØJNENE OG SVAREDE: "DEN, DU FODRER".....

SCAN KODEN Se min side på Facebook via denne kode.

LÆS MERE OM MIG PÅ KANDIDATEN.DK

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

MELD DIG IND

Vil du engagere dig i min politik? Eller har du lyst til at hjælpe, så følg mig på:

SMS ’SOCIALDEMOKRAT’ og dit navn til 1241* og støt Socialdemokraterne. Et medlemskab koster ca. 400 kr. årligt.

fwww.facebook.com/clausjoergenmadsen

*Alm. sms-takts. Tjenesten udbydes af Socialdemokraterne, Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C. Tlf.: 7230 0800

Danasvej 7 · DK-1910 FreDeriKsberg · TeleFon 72 300 800 · socialDemoKraTerne.DK

Cjm folder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you