Page 1

SCT. KNUDS GYMNASIUM ELEV PÃ… SCT. KNUDS 2017


SCT. KNUDS GYMNASIUM - VEJEN TIL FREMTIDEN


Kære elever og forældre Det er mig en fornøjelse med dette hæfte at kunne præsentere Sct. Knuds Gymnasium for jer!

Det er mig en fornøjelse med dette hæfte at kunne præsentere Sct. Knuds Gymnasium for jer! Vi er stolte af vores skole, og vi vil meget gerne dele den med jer. Vi har tænkt os grundigt om, da vi udvalgte ordene Fællesskab, Faglighed og Udvikling som centrale for skolen. Når fællesskab nævnes først, så er det, fordi man lærer bedst og mest, hvis det sker i trygge rammer, hvor det sociale miljø er velfungerende. Og vi gør, hvad vi kan for at sikre, at de sociale rammer er optimale. Lærerteamet spiller en central rolle i at sikre trivsel i den enkelte klasse og på tværs af klasser og årgange. I 1.g-klasserne bliver alle elever desuden tildelt en makker, så vi på den måde bidrager til at sikre, at ingen føler sig alene. Faglighed og udvikling hænger sammen på skolen. Vi arbejder målrettet med at udvikle undervisning­ en, så tilrettelæggelsen både tager højde for, at eleverne lærer en masse fagligt og bliver fortrolige med arbejdsformer og arbejdsredskaber, som de får brug for bagefter – uanset hvilken form for uddannelse, der kommer efter studentereksamen. Det er vores mål at levere fagligt stærke studenter, der er rustet til at tænke innovativt og som har et nuanceret syn på de udfordringer, som et moderne, globaliseret og digitaliseret samfund fører med sig. Det er i det hele taget vigtigt for os, at vi understøtter, at alle elever er klar til den virkelighed, der møder dem efter tre år på gymnasiet. Derfor sam­ arbejder vi både med videregående uddannelser og virksomheder, når det giver mening – så undervisningen bliver så vedkommende og praksisnær som muligt. Samtidig er vi optaget af at skabe gode rammer for kulturmøder. I Globale Gymnasier sam-

arbejder eleverne med kammerater fra andre gymnasier i landet om globale problemstillinger, og vi tilbyder udvekslingsrejser til udlandet for eleverne i vores internationale studieretninger og for elever på tværs af klasserne. Som bekendt er det første år med den nye gymnasiereform. Her på skolen har vi forberedt os grundigt i det forgangne år, og vi glæder os til at komme i gang. Vi udbyder, som det fremgår i hæftet, studieretninger med mange forskellige profiler. Det er muligt at vælge alt fra studieretninger med en kunstnerisk eller sproglig profil til studieretninger med en samfundsfaglig eller naturvidenskabelig profil. I praksis kan man sammensætte sin helt egen studentereksamen, fordi der udover fællesfag og studieretningsfag også er en bred vifte af valgfag at vælge imellem, ligesom den enkelte elev selv vælger sit 2. fremmedsprog. Valget af studieretning finder først sted mod slutningen af grundforløbet, og inden da er alle elever blevet grundigt vejledt, så der bliver tale om et valg på et oplyst grundlag. Det er mit håb, at I finder de informationer i hæftet, som I søger. Hvis I har behov for yderligere oplysninger, er I mere end velkomne til at kontakte skolen. I kan desuden finde flere oplysninger på skolens hjemme­side. Jeg håber på at se både elever og forældre på skolen i fremtiden!

Med venlig hilsen Susan Mose, rektor

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 3


HVORDAN ER STX OPBYGGET? GRUNDFORLØB (DE FØRSTE 10-11 UGER) Dansk, Engelsk, Idræt, Matematik, Samfundsfag, Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Billedkunst, Mediefag eller Musik STUDIERETNINGSFORLØB (RESTEN AF FORLØBET) Fællesfag

Studieretningsfag

Valgfag (Nyt fag eller løft til højere niveau)

Dansk, Historie, Engelsk, Fysik, Kemi, Biologi, Idræt, Matematik, Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag

2-3 fag, afhængig af den valgte studieretning

Se de mange valgmulig­ heder på næste side.

Mulighed for 4-årige forløb Hvis du som elitesportsudøver er godkendt af Team Danmark, eller du eksempelvis er optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK) eller Teater Grundkursus (TGK), har du mulighed for at gennemføre dit gymnasieforløb efter særlige regler, som fx at strække uddannelsen over fire år. Hvis det er aktuelt for dig, skal du kontakte skolens Team DK-koordinator, Dorte Lybecker Bruun. Du kan læse mere om Team Danmark-ordningen i den elektroniske udgave af dette hæfte, som du finder på www.sctknud-gym.dk

4 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium

2. fremmedsprog. Fransk, Spansk eller Tysk (Fortsættersprog er på B-niveau og begyndersprog på A-niveau)


SKOLENS VALGFAG Vi informerer dig i grundforløbet om fagene og deres indhold, inden du vælger dine valgfag for 2. og 3.g. Billedkunst

Fysik

Psykologi

Biologi

Idræt

Religion

Design

Kemi

Retorik

Engelsk

Latin

Samfundsfag

Erhvervsøkonomi

Matematik

Tysk

Filosofi

Mediefag

Fransk

Musik

Vigtige datoer 1. marts: Ansøgningsfrist. Din nuværende skole sender ansøgningsskema og uddannelsesplan til os, eller du sender selv begge dele. April-maj: Du får en elektronisk kvittering for din ansøgning i e-Boks. April-Juni: Enkelte ansøgere indkaldes til optagelsesprøve. Maj-juni: Du får besked om, hvilket gymnasium du optages på.


Sesam, sesam luk dig op! På næsten magisk vis kan sprog åbne for adgangen til andre lande og kulturer.

6 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium


Klik her

Hvad sig elever er ne?

DE SPROGLIGE STUDIERETNINGER Sesam, sesam luk dig op! På næsten magisk vis kan sprog åbne for adgangen til andre lande og kulturer. Kommunikation og kulturforståelse udgør kernen i dét at beskæftige sig med sprog, og det er uundværlige kompetencer i en globaliseret og kompleks verden. På Sct. Knuds Gymnasium kan du vælge mellem fire forskellige sproglige studieretninger – men fælles for dem alle er, at du vil komme til at arbejde med og opleve sprog på et utal af måder og ud fra en bred vifte af tekster, musik, grammatik, billeder, film, lydklip og andet materiale. De fire sproglige studieretninger indeholder alle Engelsk på A-niveau. Engelsk er et verdensom-

spændende sprog, som det er nødvendigt at mestre, hvis du skal kunne begå dig i det internationale samfund. I Engelsk på A-niveau kommer du både til at arbejde intensivt med selve sproget og med forskellige kulturelle, politiske og sociale aspekter, herunder også helt aktuelle emner fra USA, Storbritannien og andre engelsktalende lande. Engelsk er dog ikke det eneste globale sprog. Spansk er nemlig det næststørste modersmål i verden og tales af over 400 millioner mennesker; alene i USA er der over 55 millioner, der taler spansk som deres primære sprog. Derudover har dansk erhvervsliv fået øjnene op for markederne

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 7


i Latinamerika og ekspanderer derfor i flere lande. Og Spanien har ikke blot fascinerende fodboldhold, men også fantastiske malere, forfattere og sangere. I Spansk på A-niveau lærer du et nyt og spændende sprog helt fra bunden, men udover at opnå gode mundtlige og skriftlige kompetencer på spansk, vil du også få en værdifuld indsigt i spansktalende landes kultur, historie, traditioner og samfundsforhold. Lige syd for grænsen finder vi endnu et verdenssprog, nemlig Tysk. Tyskland er ikke blot vores naboland, men også vores største handelspartner og en stormagt både økonomisk og politisk. Berlin er kendt som et kulturelt og kreativt midtpunkt i Europa, men også det øvrige Tyskland byder på en rig og forskelligartet kultur, som du ligeledes vil stifte bekendtskab med, ligesom du vil få indblik i aktuelle politiske emner, den tyske hverdag og den tyske historie. I Tysk på B-niveau sætter vi især fokus på de kommunikative kompetencer, mens du på Aniveau lærer at benytte sproget i mere nuancerede og komplekse sammenhænge. Men hvordan tackler Tyskland flygtninge­krisen? Og hvad sker der i USA med Trump som præsident?

8 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium

Vælger du studieretningen med Tysk på A-niveau får du også Samfundsfag på B-niveau. Her beskæftiger du dig med forskellige spændende og aktuelle aspekter inden for sociologi, politik, økonomi og international politik. Det er umuligt at tænke på kultur og diplomati uden også at tænke på Fransk. Paris – byernes by, og fransk – kærlighedens og kunstnernes sprog. I Fransk på B-niveau får du muligheden for at videreudvikle dine sproglige færdigheder og opleve eksempler på den rige franske kulturskat i form af tekster, film og sange. Men du vil også komme til at dykke ned i kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger som fx immigration og identitet. Ave Cæsar! Et tu, Brute? Kunne du godt tænke dig omsider at forstå barndommens Asterix og Obelix? Eller at kunne forstå de latinske talemåder, der omgiver os alle vegne – i taler, bøger og billeder og i kirker. Så bør du tilegne dig modersproget Latin. Her lærer du ikke blot grammatiske regler, som vil hjælpe dig til at mestre andre sprog, men du får også kendskab til et sprog og en kultur, som har haft stor indflydelse på hele Europa.


Her kan du se, hvordan Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Samfundsfag og Latin indgår i de forskellige sproglige studieretninger: Studieretningsfag

Særlige forhold

Engelsk A Spansk A

Latin C

Latin erstatter Kemi eller Biologi C, og de tre sprog fjerner krav om Naturvidenskab på B-niveau, dog ikke krav om Matematik B

Engelsk A Spansk A

Tysk B

De tre sprog erstatter kravet om Matematik på B-niveau og fjerner krav om Naturvidenskab på B-niveau

Engelsk A Spansk A

Fransk B

De tre sprog erstatter kravet om Matematik på B-niveau og fjerner krav om Naturvidenskab på B-niveau

Engelsk A Tysk A

Samfundsfag B Valg af Latin kan erstatte Naturvidenskab på B-niveau

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 9


Alle taler om globaliser­ing, men hvad betyder den for dig, for mig og for Danmark?

10 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium


Klik her

DE SAMFUNDS­­ VIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Alle taler om globaliseringen, men hvad betyder den for dig, for mig og for Danmark? Hvorfor vælger nogle familier at spise fastfood frem for hjemmelavet mad, og hvilke konsekvenser har det på lang sigt for folkesundheden og den danske velfærdsmodel? Og hvilke politiske udfordringer står USA aktuelt overfor? Det er blot nogle få eksempler på, hvad man kan arbejde med i de samfundsfaglige studieretninger, hvor danske og internationale samfundsforhold er i fokus. Undervisningen klæder dig på til at deltage i den demokratiske debat på alle niveauer. På Sct. Knuds Gymnasium tænker vi desuden innovation og tværfaglighed ind i alle fag. Eleverne med Samfundsfag på A-niveau har derfor tradition for at deltage i

Hvad sig elever er ne?

innovationskonkurrencen SamfundsCup, i studieture til udlandet og at samarbejde med Statskundskab på SDU. I de to samfundsfaglige studieretninger kombinerer du Samfundsfag enten med Matematik eller Engelsk og valgfag efter eget ønske. Uanset hvilken kombination du vælger, får du en nuanceret indsigt både i sociologi, økonomi og politik både i et dansk og internationalt perspektiv. I studieretningen med Samfundsfag og Matematik på A-niveau lærer du at bruge matematikkens sprog, metoder, sætninger og beviser til at beskrive den virkelighed, vi befinder os i. Du lærer bl.a. at forstå og fortolke de mange tal, som vi bliver

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 11


præsenteret for i det daglige mediebillede, fx de såkaldte exit polls i valgkampe og brugen af statistik, når politikere argumenterer for deres synspunkter. Gennem undervisningen opnår du dermed kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi og at kunne forholde dig kritisk til andres brug og misbrug af tal. Vælger du i stedet at kombinere Samfundsfag med Engelsk på A-niveau kommer du til at arbejde intensivt med alle sprogets facetter – du lærer at tale

12 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium

sprog­et flydende og at kunne formulere dig korrekt på skrift. At beherske sproget på et højt niveau er centralt i en globaliseret verden, hvor mange virksomheder udelukkende kommunikerer på engelsk. Undervisningen sigter desuden mod, at du tilegner dig viden om den engelsksprogede verdens kultur samt sociale og politiske forhold gennem aktuelle temaer som fx USA’s nye præsident og amerikansk politik, Australiens immigrationspolitik eller Englands forhold til EU.


Her er oversigten over de samfundsfaglige studieretninger: Studieretningsfag

SĂŚrlige forhold

Samfundsfag A Matematik A

Mindst et naturvidenskabeligt fag (Kemi, Fysik, eller Biologi) skal afsluttes pĂĽ B-niveau

Samfundsfag A Engelsk A

Mindst et naturvidenskabeligt fag (Kemi, Fysik, eller Biologi) skal afsluttes pĂĽ B-niveau


Kan du lide at udforske den verden, vi lever i, og opnå ny viden om menneskekroppen og cellers mysterier?

14 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium


Klik her

DE NATURVIDEN­ SKABELIGE STUDIERETNINGER Har du nogensinde overvejet, hvorfor din smartphone bliver varm, når du ser video på den? Kan du lide at udforske den verden, vi lever i, og opnå ny viden om menneskekroppen og cellers mysterier? Eller interesserer du dig for stjerner og planeter, flyteknologi, alternative energikilder, landbrugets miljøpåvirkning og de biokemiske processer i ølbrygning? Så skal du overveje at vælge en af de fem naturvidenskabelige studieretninger på Sct. Knuds Gymnasium. Naturvidenskabens opdagelser har revolutioneret vores verden, og alt tyder på, at denne udvikling løber endnu hurtigere i fremtiden. I de naturvidenskabelige studieretninger indgår fagene Matematik, Fysik, Kemi, Biologi og Bioteknologi i forskellige kombinationer – men fælles for dem alle er, at du får mulighed for at

Hvad sig elever er ne?

fordybe dig i naturens fascinerende fænomener, og at du lærer at formidle din viden herom. Matematik på A-niveau indgår i fire ud af fem naturvidenskabelige studieretninger, fordi faget er uundværligt i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab og som grundlag for politiske beslutninger. Gennem undervisningen opnår du indsigt i matematiske modeller og i at bruge din viden til at forklare fænomener i verden. Derudover lærer du at bevise matematiske sætninger og at forstå, hvorfor beviser er centrale i matematikfaget. Matematikken er et sprog, du kommer til at bruge i forskellige projekter og tværfaglige sammenhænge til at beskrive cases.

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 15


Men det er ikke kun i Matematik, at du kan blive klogere på den verden, vi alle er en del af. Fysik giver redskaber og metoder til at beskrive og forstå den fysiske virkelighed, som omgiver os. I Fysik tilegner du dig viden om alt fra de mindste partikler, som vi kun kan observere i det gigantiske CERN-laboratorium, til det største der findes, nemlig universet. På baggrund af din teoretiske viden kommer du både til at arbejde kreativt, når du skal udtænke forsøgsdesign, og praktisk med undersøgelser i laboratoriet, hvor der anvendes it og moderne dataopsamlingsudstyr. Vekselvirkningen mellem teori og eksperimenter finder du også i faget Kemi, hvor en væsentlig del af undervisningstiden foregår i laboratoriet. Her øver du dig i at planlægge og udføre eksperimenter på en sikker måde. Vi analyserer fx den kemiske sammensætning i vores kost eller de produkter, vi anvender hver dag. Gennem projektarbejde er det fx muligt at undersøge, hvordan kemi benyttes i opklaring af kriminalsager, eller hvordan medicin fremstilles og bliver til piller med helbredende virkning. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer. Denne grundlæggende viden benyttes blandt andet til at udvinde og udvikle nye stoffer med nye egenskaber inden for forskellige områder som bioteknologi, nanoteknologi samt lægemiddel- og fødevareproduktion. Biologi er læren om det levende. Vi fordyber os i menneskets fysiologi og omgivelsernes biologi. Gennem temabaseret undervisning opnår du viden om aktuelle problemstillinger som fx madspild, krop

16 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium

og sundhed, at leve med HIV og livsstilssygdomme samt vaccinationers betydning for din egen og den globale sundhed. Derfor diskuterer vi også spørgsmål om ansvar og handlemuligheder inden for biologiske temaer. Du kommer også til at beskæftige dig med et emne som fossilt DNA, der i øjeblikket skriver verdenshistorien om. I Biologi tilegner du dig med andre ord viden om og forståelse for både det globale og lokale inden for blandt andet celle-og mikrobiologi, fysiologi, biokemi, genetik, evolution og økologi. Du får stor erfaring med at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde både i laboratoriet og i naturen, og du arbejder med databearbejdning blandt andet i forbindelse med det skriftlige arbejde. Vil du være med til at udvikle fremtidens medicin, løse verdens miljømæssige udfordringer, finde kuren mod kræft eller forvandle skrald til bioplast, så kan du i al beskedenhed starte her! I Bioteknologi kombineres biologi og kemi, og fagene kan tilsammen give dig indblik i så forskellige områder som ølbrygning og gensplejsning. Gennem undervisningen opnår du en teknisk, kemisk og biologisk forståelse, så du er i stand til at forholde dig til og handle i forhold til bioteknologisk viden inden for tekniske uddannelser og forskermiljøer. Du kommer eksempelvis til at arbejde med behandlingsmetoder i form af gen- og stamcelleterapi eller med produktion af fx insulin og enzymer. Du får meget erfaring med at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde i laboratoriet og med at bearbejde de data, som forsøgene resulterer i.


Her kan du se, hvordan Biologi, Bioteknologi, Kemi, Fysik og Matematik indgår i de forskellige naturvidenskabelige studieretninger: Studieretningsfag

Særlige forhold

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Fysik B

Kemi A

Matematik A

Fysik A

Kemi B

Matematik A

Biotek A

Fysik B

Biologi A

Kemi B

Enten Fysik, Kemi eller Biologi skal løftes et niveau

Idræt B som valgfag er oplagt til denne studieretning

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 17


Elsker du at synge, spille eller blot lytte til musik? Så ved du, at musik er en nøgle! En nøgle til en helt anden verden …

18 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium


Klik her

Hvad sig elever er ne?

DE KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER Elsker du at synge, spille eller blot lytte til musik? Så ved du, at musik er en nøgle! En nøgle til en helt anden verden, hvor små sorte tegn på papiret bliver til lyd, og hvor rummet fyldes ud af netop denne lyd. I de kunstneriske studieretninger på Sct. Knuds Gymnasium får du mulighed for at udforske musikkens mange facetter – de teoretiske, de analytiske og ikke mindst de praktiske.

Men udover den udøvende, performative del vil du også lære at beskrive og analysere musikken – at sætte ord og begreber på dét, der ligger til grund for selve den musikalske oplevelse. Du vil stifte bekendtskab med både klassisk og rytmisk musik, blive sat ind i musikkens historie og få en dybere forståelse for musikkens usynlige hjerte: noder, rytmer og harmonier.

I Musik på A-niveau vil du komme til at udfolde dine kreative, musikalske evner i sang, kor og sammenspil. Du vil opleve, at samarbejde, intuition og øvelse går hånd i hånd – og at glæden ved musikken skaber et særligt fællesskab.

Hvis du vælger at kombinere Musik A med Engelsk på A-niveau får du ikke blot adgang til en anden verden, men til hele verden. Engelsk er et verdensomspændende sprog, som gør det muligt at kommunikere globalt. I engelsk A vil du komme til at

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 19


arbejde intensivt med sproget og med både kulturelle og samfundsmæssige emner. Du vil møde en bred vifte af tekster, film og musik, og du vil få indsigt i aktuelle emner fra hele den engelsksprogede verden. Vælger du derimod studieretningen med Musik og Matematik på A-niveau får du adgang til et universelt sprog – nemlig matematikkens,

20 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium

som udgør et sprog på tværs af alle geografiske og kulturelle grænser. I Matematik A får du et indgående kendskab til matematiske modeller, værktøjer, sætninger og beviser, og dine analytiske evner vil blive skærpet. Og så svinger musik og matematik godt sammen: Der er nemlig en masse matematik gemt i musikken.


Her kan du se de to kunstneriske studieretninger: Studieretningsfag

Særlige forhold

Musik A

Engelsk A

Mindst et naturvidenskabeligt fag (Kemi, Fysik eller Biologi) skal afsluttes på B-niveau

Musik A

Matematik A

Mindst et naturvidenskabeligt fag (Kemi, Fysik eller Biologi) skal afsluttes på B-niveau

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 21


DE TRE GYMNASIEÅR

22 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium


Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 23


KUNSTNERISKE FAG I 1.g skal du vælge mellem tre forskellige kunstneriske fag: Billedkunst, Mediefag eller Musik. De afsluttes almindeligvis efter et år, evt. med en eksamen, men det er også muligt at opgradere fagene til b-niveau. Det er karakteristisk for de kunstneriske fag, at der både arbejdes teoretisk og praktisk. Du skal altså dels stifte bekendtskab med det teoretiske indhold i fagene og dels arbejde praktisk med fagene og udarbejde forskellige produkter individuelt eller i grupper. Fagene giver derfor nogle helt særlige muligheder for at udtrykke sig kreativt. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på at udvide din kunstneriske og kreative horisont.

24 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium

Billedkunst Mennesket har til enhver tid udtrykt sig visuelt, og blandt andet billeder og bygningsværker er derfor en vigtig kilde til at forstå os selv som mennesker og som kultur. I Billedkunst får du en teoribaseret viden om arkitektur og billedkunstens udformning og kommunikation. På et grundlæggende niveau bliver du i stand til at forstå disse historiske og samtidige visuelle fænomener og føre en faglig samtale om dem. Derudover vil du også gennem den særlige kombination af teori og praksis i faget gøre dig dine egne erfaringer med kreative processer – ikke mindst i det obligatoriske eksamensprojekt. Sammen med fagets lærere er du desuden med til løbende at sætte kolorit på skolens fællesarealer.


Mediefag

Musik

Mediefag beskæftiger sig med film, tv-serier, dokumentar og tv-programmer. Faget har en teoretisk dimension, hvor du lærer at analysere levende billeder, og en praktisk dimension, hvor du selv producerer. Desuden lærer du at forholde dig kritisk og at blive bedre til at gennemskue, hvordan medierne iscenesætter og manipulerer. Vi arbejder meget procesorienteret og innovativt – og i den praktiske proces går vi hele vejen fra den første spæde idé fødes, over tilrettelæggelsen og frem til det færdige produkt præsenteres. Vi træner de basale færdigheder samtidig med at der er plads til talentudvikling, idet vi samarbejder med fx Odense Filmværksted. Mediefagseleverne afholder hvert år filmfestivalen ”De gyldne sten” i samarbejde med Designeleverne.

At udøve musik handler om at mestre et instrument – hvad enten det er en guitar, et trommesæt eller stemmen. Men det handler også om at kunne spille sammen med andre. Det kræver lydhørhed, disciplin og samarbejde. Faget indeholder desuden en teoretisk del, hvor du lærer om noder, rytmer, musikteori og -historie. Målet er, at du ved slutningen af året kan analysere et stykke musik og medvirke i et nummer sammen med dine kammerater. Alle skolens musikelever giver en smagsprøve på det, de har lært, til den traditionsrige adventskoncert i Th. Kingos Kirke og ved Forårskoncerten.

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 25


FÆLLESSKAB · FAGLIGHED · UDVIKLING

Snapshots fra Sct. Knud

Onkler og tanter

Skoledagen på Sct. Knuds Gymnasium er meget mere end den faglige undervisning. Vi er meget bevidste om, at en forudsætning for at lære er, at man trives. Derfor bestræber vi os på at lave nogle gode rammer og tiltag, der sikrer, at alle kommer godt i gang, både fagligt og socialt. Nedenfor kan du læse om nogle af disse tiltag.

”Onkler og tanter” (O/T’er) spiller en stor rolle i forbindelse med skolens introforløb. De er elever fra 2. og 3.g, og de er udvalgt til opgaven. Hver ny 1.g-klasse får tilknyttet tre O/T’ere, som hjælper de nye elever med at falde til på skolen, og som 1.g-elev kan man altid gå til sin onkel eller tante, hvis der er noget, man er i tvivl om. Onkler og tanter står klar ved modtagelsen første skoledag.

Introforløb Når du begynder som elev på Sct. Knuds Gymnasium bliver du mødt af et introforløb. Dette strækker sig over de første par uger og består af en række aktiviteter, primært på klasseniveau. Introforløbet har til formål, at man i den enkelte klasse lærer hinanden og skolen godt at kende. Forløbet afsluttes med en introfest for alle 1.g-elever. Når de nye studieretningsklasser er dannet i november, rystes klasserne sammen på ny.

Klasseteam Omkring hver klasse på Sct. Knuds Gymnasium er der et klasseteam. Teamet består af et par af klassens lærere, som påtager sig en særlig opgave i forhold til at sikre klassens trivsel og et godt arbejdsmiljø. De medvirker desuden ved afhold­ else af elevsamtaler og i det hele taget at koordinere klassens forskellige arbejdsopgaver.

Ven-til-én I alle 1.g-klasser arbejder vi med Ventilen. Det er et frivilligt projekt støttet af Maryfonden, og det er en måde at arbejde med fællesskab på. Vores mål er, at du som elev trives og er bevidst om, at det er et fælles ansvar, at alle har det godt i en klasse. Fra første skoledag arbejdes der således med makkerskaber og forskellige fællesskabende aktiviteter og teambuilding. I nogle klasser stopper Ventilen-arbejdet i løbet af 1.g, mens andre klasser vælger at fortsætte.

26 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium


FÆLLESSKAB · FAGLIGHED · UDVIKLING

Faglige samtaler Elevråd På Sct. Knuds Gymnasium har vi et engageret elevråd. Elevrådet består af elever fra alle klasser, og disse elever har bl.a. via deltagelse i skolens udvalg rig mulighed for indflydelse på skolens hverdag. Desuden tager elevrådet løbende initiativ til forskelligt arbejde både i forhold til uddannelsespolitiske emner og mere skolenære sociale tiltag.

Klik her

Se me re

Som elev på Sct. Knuds Gymnasium vil du møde en række forskellige typer af samtaler. Der indbydes til forældrekonsultation i henholdsvis 1. og 2.g. Men herudover afholdes faglige elevsamtaler på alle tre årgange. Der er således tre samtaler i 1.g og to i henholdsvis 2. og 3.g. Ud over de planlagte samtaler kan du altid bede din lærer om en samtale, hvis du har noget særligt på hjerte.

SKL – Farverige fester og fredagscaféer SKL er en forkortelse for Sct. Knuds Lauget, som er en forening for elever på Sct. Knuds Gymnasium. SKL-ledelsen består af elever, som får støtte af tre af skolens lærere til at arrangere skolefester og andre sociale events. SKL er hjertet i skolens sociale liv – så husk at melde dig ind! Udover fantastiske fester er der også de festlige fredagscafeer, hvor du kan møde elever fra andre klasser og årgange.

Digital dannelse

Studievejledning

Det er klassens team, der er tovholder på Digital dannelse i undervisningen. Da de sociale medier og digitale platforme fylder mere og mere i vores hverdag, er det selvfølgelig vigtigt, at brugen af disse inddrages i undervisningen, både funktionelt og i forhold til etiske problemstillinger vedr. god skik på nettet. Skolens lærere sikrer i fællesskab, at der arbejdes med digital dannelse i undervisningen.

På Sct. Knuds Gymnasium har vi fire studievejledere, og hver klasse har tilknyttet en. Studievejledernes opgave er at hjælpe dig godt gennem dit stx-forløb. De orienterer i forhold til stx-uddannelsen og muligheder for videre uddannelse, ligesom det er dem, der kan hjælpe, hvis du har problemer af forskellig art, som påvirker din skolegang. Studievejlederne følger sammen med rektor op på dit eventuelle fravær.

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 27


FÆLLESSKAB · FAGLIGHED · UDVIKLING

Sct. Knuds studiemiljø – med plads til alle Når du har valgt at tage din ungdomsuddannelse hos os, vil vi gøre alt for at give dig den støtte eller de ekstra udfordringer, du har brug for, så du kan opnå det bedst mulige resultat. Derfor er der også en række forskellige tilbud.

Forskerspirer Er du grebet af et specielt emne? Er der noget, du gerne vil undersøge? Med et forskerspireprojekt får du muligheden for at prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som forsker. Du skal beskrive dit projekt grundigt og får så en forskerkontakt, som kan hjælpe dig på vej. Undervejs i processen deltager du i seminarer og andre arrangementer og projektet munder ud i en stor konkurrence, hvor du har mulighed for at blive Årets Forskerspire. Skolens koordinator, Jan Geertsen, hjælper dig i gang.

Lektiecafé/ studiepiloter I gymnasiet er der en del lektier, og nogle af dem kan til tider være udfordrende. Derfor har vi på skolen en lektiecafé. Her kan du flere gange om ugen få hjælp til dine lektier. Der er lærere i caféen til at hjælpe, ligesom der er studiepiloter. Studiepiloter er dygtige 3.g-elever, som har job i lektiecaféen i forhold til at hjælpe dig og dine kammerater.

Akademiet for talentfulde unge Tør du udvide din horisont og drømme stort? Akademiet er et to-årigt talentprogram med fokus på faglighed og fællesskab. Du behøver ikke at være et geni for at blive indstillet af din skole, men det er afgørende, at du er engageret og motiveret. På akademiet får du mulighed for at deltage i forelæsninger på universitetet, eksklusive faglige workshops, seminarer og foredrag med nogle af Danmarks klogeste hoveder.

er Klik h

SamfundsCup – Fra idé til projekt SamfundsCup er en landsdækkende innovationskonkurrence for samfundsfagselever på både A- og B-niveau. Her får du mulighed for at anvende fagets metoder og teorier for at finde innovative løsninger på samfundsfaglige problemstillinger. Flere deltagere har endda oplevet, at deres idéer efterfølgende er blevet omsat til virkelige projekter, og sidste år vandt elever fra Sct. Knuds Gymnasium den prestigefulde finale og præmien på 10.000 kr.!

28 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium

re

e Se m


FÆLLESSKAB · FAGLIGHED · UDVIKLING Mediacamp – En uge som journalist På Mediacamp prøver gymnasieelever kræfter med de journalist­ iske værktøjer. Mediacamp har form som en konkurrence, så der bliver gået til den, når eleverne selv producerer nyhedsartikler, radio- og TV-indslag, interviews og meget mere. En stor del af Mediacamp foregår på Center for Journalistik på Syddansk Uni­ versitet, og det er også dér, vinderne til sidst kåres! En fantastisk uge, hvor du både lærer en masse om journalistik, bliver klogere på samfundsfaglige problemstillinger Klik her og får lov til at opleve campusmiljøet indefra.

Se me re Frivillig idræt Efter skoletid slår idrætslærerne dørene op for frivillig idræt på tværs af klasser og år­ gange. Alle kan være med uanset niveau – vi spiller badminton, håndbold, volley, bord­ tennis, basketball og meget andet. Hen over året mødes vi også med andre gymnasier i turneringer om forskel­ lige mesterskaber – og du skaber netværk på din egen skole og må­ ske også på andre.

Frivillig musik Kan du lide at få musikken til at swinge eller at synge sammen med andre? Så har du mulighed for at del­ tage i musiklivet efter sko­ letid. Det er ikke nødven­ digt at kunne det hele på forhånd – du kan møde op helt uden forudsætninger. Vi øver sammenspil, har et skolekor og har et fuldt ud­ styret øvelokale, hvor du kan spille i band med andre – og måske står du pludse­ lig i UngSyds musikstudie og indspiller din egen musik?

SkriveCup – Kreativ skrivning og remediering SkriveCup er en landsdækkende konkurrence for gymnasie­elever. Her bruger de deres kreativitet, engagement og idérigdom til at aktualisere og forvandle skønlit­ terære tekster fra vikingetiden og helt op til vores tid. Alle gen­ rer og medier kan komme i spil og kombineres. Så hvorfor ikke lave en folkevise om til en Insta­ gramhistorie eller forvandle et digt til en bister rap battle?

Musical Den årlige musical er et vigtigt omdrejningspunkt for hele sko­ len. Deltagerne arbejder gen­ nem uger i tætte arbejdsfælles­ skaber, og sammen skaber de en forestilling til glæde for os alle sammen. Der er brug for alle, der har lyst til at stå på eller bag en scene, og Klik her ofte knyttes varige venskaber. Du kan Se me også være med!

re

Vil DU være en del af OS? Odense Studentereksamen (OS) er et samarbejde mellem Sct. Knuds Gymnasium, Odense Katedralskole, Mu­ lernes Legatskole og Tornbjerg Gymnasium. Et samarbejde, der muliggør en mangfoldighed af spændende aktiviteter for vores elever. Nogle af aktiviteterne henvender sig bredt til alle; dette gælder fx den store OS Regatta, hvor skolerne dyster mod hinanden i dragebådssejlads. En fantastisk dag med kapsejlads, boder, sport og koncert. Andre aktiviteter er tilbud for et mindre antal elever. Dette gælder fx de fire akademier: Forfat­ terakademiet, Kunstakademiet, Teaterakademiet og Scienceakademiet. Her kan du mødes med andre særligt interesserede elever på tværs af skoler og årgange, modtage inspirerende undervisning, fordybe dig og selv skrive, skabe, optræde eller eksperimentere.

Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 29


FÆLLESSKAB · FAGLIGHED · UDVIKLING Klik her

Hvad siger eleverne?

Klik her

Udvek slingse lever Se mer e

GLOBALT UDSYN – BÅDE UDE OG HJEMME På Sct. Knuds Gymnasium ønsker vi at styrke elevernes evne til at kunne agere og navigere i en globaliseret og kompleks verden. Studierejser og udvekslinger åbner for spændende kulturmøder, ligesom globale emner indgår som en naturlig del af undervisningen.

Globale gymnasier – et åbent vindue ud til verden Vi er derfor også en del af det landsdækkende netværk Globale Gymnasier, som igennem undervisning og aktiviteter på tværs af fag og studieretninger arbejder på at fremme elevernes globale, demokratiske og interkulturelle kompetencer. På Sct. Knuds Gymnasium har vi en aktiv og engageret global elevgruppe med elever fra alle tre årgange. Som medlem af elevgruppen bliver du inviteret med til forskellige arrangementer med globalt fokus, men vil også selv komme til at planlægge og stå for spændende globale aktiviteter på skolen.

Studieture – på besøg i verden Alle 2.g-klasser kommer på studierejse til udlandet og får her både faglige input under fremmede himmelstrøg og socialt samvær med klassen. Herudover har vi også mange faglige rejser i 3.g. Studierejserne giver dig nye vinkler på fagene, gør det muligt at afprøve dine sproglige evner i praksis og giver dig desuden en inspirerende indsigt i andre lande og samfundsformer. Desuden bidrager rejserne i dén grad til at styrke klassernes sociale fællesskab og den enkeltes trivsel.

30 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium

Udveksling – udsyn og indsigt At forstå andre kulturer er også at forstå sin egen. Udover studierejser tilbyder Sct. Knuds Gymnasium derfor også forskellige former for udveksling. Vi har bl.a. udvekslinger med så spændende og forskelligartede steder som Berlin og New Delhi. Kernen i alle udvekslinger er kulturforståelse og sprogkundskaber. At bo hos en værtsfamilie og gå i skole i et andet land sætter rammen for enestående kulturmøder, som hjælper dig til at forstå verden og dig selv på nye, inspirerende måder. En særlig form for udveksling udgøres af det internationale projekt, som er et tilbud knyttet til nogle af vores sproglige studieretninger. Inden for rammerne af det internationale projekt arrangeres der to studieophold i udlandet: Det ene til USA eller England, det andet til Spanien eller Tyskland. Opholdene afvikles enten som udveksling (fx med amerikanske high schools eller gymnasier i Tyskland) eller som intensive sprogskoleophold (fx i Spanien). Da disse studieophold er mere omfangsrige end de øvrige rejsetilbud, er der også tale om en større egenbetaling, og det er derfor nødvendigt særskilt at tilmelde sig det internationale projekt. Deltagelse i projektet er naturligvis ingen forudsætning for at vælge én af de sproglige studeretninger. Hvis du gerne vil vide mere om det internationale projekt, så kig ind på hjemmesiden eller kontakt vores internationale koordinator, Jette Høj-Larsen.


FÆLLESSKAB · FAGLIGHED · UDVIKLING

MUNNY – Model United Nations Er du interesseret i globale problemstillinger og international politik, har du lyst til at debattere på engelsk, og vil du gerne møde unge fra andre gymnasier og andre lande, så er Model United Nations måske noget for dig! På Sct. Knuds Gymnasium har du mulighed for at deltage i det årlige MUNNY­ rollespil i Nyborg – et rollespil modelleret over en FN generalforsamling med dertil hørende debatter, uenigheder, kompromiser og beslutninger.

Cambridge English Certificate Engelsk er et verdenssprog, som du vil få brug for i mange sammenhænge. Derfor har du på Sct. Knuds Gymnasium mulighed for at erhverve dig et Cambridge-certifikat Klik

som bevis på dine engelskkundskaber. Det er et tilbud, som foregår i samarbejde med Studieskolen. Selve prøven kræver en vis egenbetaling, men Sct. Knuds Gymnasium tilbyder gratis eksamensforberedende undervisning inden prøven. Cambridge English er en international anerkendt standard for, hvor god du er til engelsk, og med Cambridge English-certifikatet har du et bevis på, at du har opnået færdigheder i engelsk på et højt niveau. Det giver adgang til mange engelsksprogede uddannelsesinstitutioner og universiteter i en række lande. Desuden kan Cambridge-certifikatet åbne døre til virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet.

her

Ungdo mm folkem ens ød Se mer e e Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 31


32 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium


Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2017 | 33


34 | 2017 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium


SCT. KNUDS GYMNASIUM

- VEJEN TIL FREMTIDEN

Optimale rammer for et godt uddannelsesforløb: ✓ Vi

tager godt imod dig som ny elev, både i grundforløbet og når du begynder i en studieretning

✓ Vi har lærerteam i alle klasser, der alle tre år har særligt fokus på trivsel, så du har gode forudsætninger for at lære

✓ Vi

tilbyder studieretninger, der peger frem mod alle de videre­ gående uddannelser

✓ Vi

tilbyder en mangfoldighed af valgfag, så du kan skræddersy lige præcis din studentereksamen

✓ Vi har undervisere, som både kan deres fag og brænder for at formidle så motiverende som muligt

✓ Vi har en vifte af faglige tilbud til dig uden for undervisningen – både, hvis du skal have lidt ekstra hjælp, og hvis du skal udfordres, fordi du er fagligt stærk

✓ Vi har et væld af sociale tilbud til dig og dine kammerater på tværs af klasserne

✓ Vi ruster dig til fremtiden, og derfor er digitale, globale og innovative kompetencer i spil

✓ Vi har optimale fysiske rammer – store klasselokaler, moderne elevkantine og områder til gruppe­ arbejde og hygge

✓ Vi

samarbejder i OS med andre stx-skoler i Odense.


STUDIERETNINGER 2017 Studieretningsfag Engelsk A

Spansk A

Latin C

Engelsk A

Spansk A

Tysk B

Engelsk A

Spansk A

Fransk B

Engelsk A

Tysk A

Samfundsfag B

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Fysik B

Kemi A

Matematik A

Fysik A

Kemi B

Matematik A

Bioteknologi A

Fysik B

Biologi A

Kemi B

Musik A

Engelsk A

Musik A

Matematik A

SPROGLIGE STUDIERETNINGER

KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER

kindly.dk

Scan ko den sct knud- eller læs mere på gym.dk/ elev2017

Sct. Knud Gymnasium - Studieretningsudbud 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you