__MAIN_TEXT__

Page 1

SUND LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ FOREBYGGENDE SUNDHED RÅDGIVNING FOREDRAG WORKSHOP UDDANNELSE


Indholdsfortegnelse Om Mølholm Forsikring .................................................................................. 4

Sundhed og arbejdsmiljø

Værdien i forebyggelse .................................................................................. 6

Branchespecifik ergonomisk rådgivning ............................... 48

Hvad er strategisk sundhed.........................................................................8

Events – Med fokus på sundhed og trivsel ......................... 50

Oversigt tilkøbsprodukter ............................................................................ 11

Foredrag – Hvordan styrker I jeres Sociale Kapital

52

Foredrag – Kroppen bag skærmen .............................................. 54 Rådgivning og uddannelse

Førstehjælpskursus .......................................................................................... 56

Sådan implementeres træning ............................................................ 14

Graviditetsrådgivning ..................................................................................... 58

Ledelse af sundhedsindsatser ............................................................. 16

Influenzavaccination ...................................................................................... 60

Rådgivning i strategisk sundhed ....................................................... 18

Mindfulness i arbejdslivet............................................................................ 62

Trivselsambassadøruddannelse ...................................................... 20

Motion på arbejdspladsen ....................................................................... 64

Sundhedsmålinger

Stressforebyggelse

Mølholm Sundhedsunivers ..................................................................... 24

Stress skal løses i fællesskab på arbejdspladsen ......... 68

Fysisk sundhedstjek ......................................................................................... 26

Foredrag – Skab trivsel og forebyg stress

Udvidet helbredsundersøgelse ......................................................... 28

på arbejdspladsen ................................................................................................ 70 Foredrag – Styrk din mentale robusthed ............................... 72

Sund Livsstil

Forebyggende psykologisk hotline ................................................ 74

Foredrag – Ernæring ....................................................................................... 32

Stressforebyggende ledelse .................................................................. 76

Foredrag – Hold hjernen frisk som senior ............................ 34

Ledersparring – Ledelse af stressramte medarbejdere 78

Foredrag – Positiv håndtering af smerter .............................. 36

Workshops der styrker teamsamarbejdet .......................... 80

Foredrag – Søvn - Få det bedre

Stress Less – Individuelt online terapiforløb ........................ 82

og kom sovende til det ............................................................................................................ 38

Stresssamtaler med arbejdspladsinvolvering .................. 84

Online diætistforløb ........................................................................................ 40 Rygestopkursus – Kickstart jeres røgfri virksomhed 42 Søvnrådgivning ..................................................................................................... 44

3

l


Forebyggende indsatser Konkrete forbedringer til medarbejderens livsstil og arbejdsmiljø, for at sikre produktive og glade medarbejdere

Tidlig opsporing og indsigt til virksomheden Afrapportering fra sundhedsscreeninger, data fra skadesrapporter samt andre datakilder giver indsigt i behov

FOREBYGGENDE INDSATSER INDSIGT OG FORUDSIGE RISICI

SUNDHEDSKOMPAS

Sundhedskompas Hjælper medarbejderen med at benytte sine rettigheder og muligheder i det offentlige sundhedssystem

Behandlingsforsikring Få medarbejderen hurtigt tilbage til rask og produktiv tilstand

Reaktiverende indsatser Støtte, rådgivning og vejledning i processen henimod at komme tilbage i arbejde

SUNDHEDSFORSIKRING

REAKTIVERENDE INDSATSER


Virksomhedens sundhed i trygge hænder Mølholm Forsikring – virksomhedens sundhed i trygge hænder Vi kan alle komme til skade eller få brug for professionel hjælp til behandling. Derfor har vi hos Mølholm Forsikring specialiseret os i at sikre medarbejdere i danske virksomheder en genvej til hurtig og professionel behandling. Vi tror nemlig på, at tryghed for både virksomheden og dens medarbejdere handler om, at alle medarbejdere er godt dækket ind og kan få hurtig hjælp til såvel forebyggende sundhed som undersøgelse og behandling, hvis skade eller sygdom forhindrer medarbejderne i en sund og aktiv hverdag.

Meget mere end bare behandling Siden 1999 har vi hvert år hjulpet rigtig mange danskere i gang med behandling. Vi udvikler løbende vores tilbud, så de altid passer bedst muligt til vores kunders forventninger og de muligheder og anbefalinger, der er inden for det sundhedsfaglige område. Derfor er en sundhedsforsikring hos os i dag meget mere end bare behandling. Vi vil også inspirere og arbejde forebyggende med netop dine medarbejderes sundhed – for vi ved, at det betaler sig. Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete sundhedsdata går vi i tæt dialog omkring ønsker og behov for en helhedsorienteret og forebyggende sundhedsindsats i virksomheden.

Fra reaktiv til proaktiv Dette fokus betyder, at vi fremadrettet ikke kun hjælper med reaktiv behandling, når skaden er sket. På de næste sider kan du læse meget mere om, hvordan vi som en proaktiv og strategisk sparringspartner for bl.a. virksomhedens ledelse kan sikre netop de forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, som er værdiskabende for jeres virksomhed – og selvfølgelig en masse om, hvad vi mener, når vi siger forebyggende sundhed.


Værdien i behandling og forebyggelse Værdien i at have en sundhedsforsikring

Der er penge i forebyggelse

Undersøgelser viser, at de, der har en sundhedsforsikring i gennemsnit, har én årlig sygedag mindre end medarbejdere, der ikke har en sundhedsforsikring. Derudover reducerer sundhedsforsikringer sygefraværet for personer, der er langvarigt syge med 1,2 uger, sammenlignet med medarbejdere, der ikke har en sundhedsforsikring.

Forskning viser, at sundhed og forebyggelse på arbejdspladsen kan give op til 5 kr. igen på hver investeret krone, når man arbejder struktureret og strategisk med sundhed. Uanset om forebyggelse handler om forbedring af fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, så er det en god forretning at investerere i forebyggende tiltag målrettet jeres behov.

Der er behov for at gøre noget mere

Undersøgelser viser nemlig, at medarbejdere, som går på arbejde med skavanker, smerter og sygdom, har en så nedsat produktivitet, at det koster virksomheden op til 7 gange mere end almindeligt sygefravær. Ligeledes er medarbejdere med dårlig livsstil (inaktivitet, usunde spisevaner, overvægt, dårlig søvn og for meget alkohol og rygning) generelt mindre produktive.

Sundhedsforsikring eller ej, det går fortsat den forkerte vej med sundhedstilstanden i Danmark. Bl.a. viser den seneste nationale sundhedsprofil, at mere end fire ud af ti af den voksne befolkning har været generet af smerter eller ubehag inden for de seneste 14 dage. Ligeledes er der på det mentale område sket en stigning i andelen af danskere med mentalt dårligt helbred – fx. er der i perioden fra 2010 til 2017 sket en stigning i andelen med et højt stressniveau fra 20,8% til 25,1%. Denne udvikling vil vi hos Mølholm Forsikring naturligvis gerne bidrage til at ændre på, da en forbedret folkesundhed har værdi for såvel den enkelte borger som dennes arbejdsplads. Hos os tror vi på, at det handler om strategisk forebyggelse.

Andelen af danskere med højt stressniveau er på 7 år steget fra 20,8% til

25,1 %*

Der er med andre ord rigtig mange gode grunde til at fokusere på forebyggende sundhed, og hos Mølholm Forsikring står vi altid klar til at støtte og bidrage med rådgivning og assistance om, hvordan din virksomhed får størst værdi af kombinationen mellem forebyggelse og behandling. *Den Nationale Sundhedsprofil 2017


Mølholm Forsikring sætter ind - uanset den enkelte medarbejders sundhedstilstand SYMPTOMER

RASK

SYG

ER I JOB

AFKLARING/ TILBAGE I JOB?

• Forebyggelsesmuligheder

• Adgang til sundhedsfaglig

• Adgang til sundhedsfaglig

• Rådgivning og hjælp med

• Sundhedsmålinger

rådgivning, udredning og

rådgivning, udredning og

at komme tilbage i arbejde

• Inspiration, viden og

behandling

behandling

handlemuligheder

• Socialfaglig rådgivning

SUNDHEDSSCREENING OG APV BEHANDLING

EVT. BEHANDLING

SUNDHEDSFAGLIGT BEREDSKAB RÅDGIVNING

7

l


Hvad er strategisk sundhed? Mange virksomheder tilbyder et eller flere sundhedstilbud til medarbejderne. Ofte er det dog en udfordring at få tiltagene strategisk forankret i en sådan grad, at medarbejderne støtter op om indsatsen, og at effekten derefter udmønter sig i tydelige resultater. Hos Mølholm Forsikring vejleder, rådgiver og sparrer vi gerne med jer omkring, hvordan I kommer i gang med arbejdet omkring strategisk sundhed – og hjælper med at lægge en klar plan for arbejdet. Til højre har vi oplistet et par vigtige punkter i arbejdet med at få succes med strategisk sundhed. For yderligere information se side 18.

i DIALOG

FASTSÆTTE PROCES OG AKTIVITETER

KOMMUNIKATIONSPLAN

DATA

LEDELSESINVOLVERING

IGANGSÆTTELSE

DIALOG OM BEHOV

SUCCESKRITERIER

1. DIALOG OG AFKLARING

2. INVOLVERING OG PLANLÆGNING

3. KOMMUNIKATION OG IMPLEMENTERING EVALUERING


Strategisk sundhed

01

02

03

Dialog og afklaring

Involvering og planlægning

Kommunikation og implementering

Konkret viden om hvilke indsatser, der er behov for, er nøglen til en succesfuld investering i forebyggende sundhed. Trivselsmålinger, APV´er, sygefraværsstatistikker, ulykkesfrekvens og medarbejderomsætning giver ofte et godt indblik. Dette suppleret med skadesrapporter, sundhedsmålinger og evt. interviews med nøglemedarbejdere leverer alt sammen nyttig viden til afdækning af netop jeres behov.

Involvering af ledere – både i ord og handling - er yderst vigtigt, når der skal sikres effekt af indsatsen. Et centralt punkt er at opstille KPI'er for den enkelte leders sundhedsindsats. Til eksempel kunne det være lederens prioritering eller involvering i aftalte tiltag og aktiviteter. Læs mere herom på s. 16.

Forud for implementeringen af de planlagte aktiviteter er det vigtigt at kommunikere formål og målsætning ud til medarbejderne. Hvorfor fokuserer virksomheden på sundhed, hvad vil man opnå med det, og hvordan forventes den enkelte medarbejder at støtte op om indsatsen? En konkret og udførlig plan for, hvordan tiltagene – og ikke mindst forventningerne til dem - skal kommunikeres og efterfølgende implementeres, er derfor helt essentiel. Derudover anbefaler vi, at I opstiller konkrete succeskriterier for hver indsats, I igangsætter. Vi anbefaler. at I vælger udvikling i sygefravær, produktivitet, medarbejderomsætning, sundhedsdata, trivsel og social kapital som overordnede måleparametre.

9

l


Tilkøbsprodukter Vi har screenet markedet for sundhedsleverandører og kvalitetssikret disse på en lang række parametre. Herefter har vi udvalgt de samarbejdspartnere, som ligger højt på alle parametrene, således vi overfor vores kunder kan levere et godt og kvalitetssikret produkt. Samtlige produkter er et tilkøb, men kan naturligt integreres i sundhedsforsikringen.

12-21

46-65

RÅDGIVNING OG UDDANNELSE

SUNDHED & ARBEJDSMILJØ

Sådan implementeres træning Ledelse af sundhedsindsatser Rådgivning i strategisk sundhed Trivselsambassadøruddannelse

Branchespecifik ergonomisk rådgivning Events – Med fokus på sundhed og trivsel Foredrag – Hvordan styrker I jeres Sociale Kapital Foredrag – Kroppen bag skærmen Førstehjælpskursus Graviditetsrådgivning Influenzavaccination Mindfulness i arbejdslivet Motion på arbejdspladsen

22-29 SUNDHEDSMÅLINGER Mølholm Sundhedsunivers Fysisk sundhedstjek Udvidet helbredsundersøgelse

30-45 SUND LIVSSTIL Foredrag – Ernæring Foredrag – Hold hjernen frisk som senior Foredrag – Positiv håndtering af smerter Foredrag – Søvn - Få det bedre og kom sovende til det Online diætistforløb Rygestopkursus – Kickstart jeres røgfri virksomhed Søvnrådgivning

66-85 STRESSFOREBYGGELSE Stress skal løses i fællesskab på arbejdspladsen Foredrag – Skab trivsel og forebyg stress på arbejdspladsen Foredrag – Styrk din mentale robusthed Forebyggende psykologisk hotline Stressforebyggende ledelse Ledersparring – Ledelse af stressramte medarbejdere Workshops der styrker teamsamarbejdet Stress Less – Individuelt online terapiforløb Stresssamtaler med arbejdspladsinvolvering

11

l


RĂĽdgivning & uddannelse


FAKTA UDBYTTE Redskaber og viden om hvorfor det er vigtigt at træne, og hvordan dette implementeres på arbejdspladsen.

MÅLGRUPPE Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ildsjæle, som interesserer sig for sundhed Maks. 20-25 pr. hold

Sådan implementeres træning

"

Muskel / skelet­ smerter medfører 770.00 fraværs­­dage om året

Vores fysiske form har stor betydning for vores arbejdsindsats og trivsel på arbejdet. Forskning viser, at smerter og lidelser i muskler og skelet giver danskerne 770.000 fraværsdage om året. Enkle metoder til mere og ikke mindst sundere fysisk aktivitet i hverdagen kan dog fjerne mange af sygedagene. På en uddannelsesdag med særligt fokus på træning, får deltagerne redskaber og viden om, hvorfor det er nødvendigt at have en god styrke og bevægelighed, så arbejdet - såvel fysisk som ikke fysisk - i sig selv ikke fører til for hurtig nedslidning med sygdom og smerter til følge.

Hvad får I med hjem? 1-dag

Uddannelsen er tilrettelagt som en éndags-workshop tilpasset den enkelte virksomheds ønsker og behov. Der veksles mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser, hvor deltagerne gennemfører konkrete fysiske øvelser.

AFHOLDELSE

Se eksempler på indhold i figuren til højre

VARIGHED

På virksomheden eller anden egnet lokation


Kursus/workshop indhold:

• Introduktion til fakta og viden på området • Hvordan motiverer du dine kollegaer? • Træningsformer og effekt af forskellige typer træning • Basal ergonomi og løfteteknik

• Afprøvning af forskel lige træningsformer • Målrettet intelligent træning tilpasset jeres arbejdssituation • Struktur – Organisér og omsæt dagens viden og redskaber til træning på arbejds pladsen og hjemme • Fra handlingsplan til implementering

15

l


FAKTA UDBYTTE Viden og værktøjer til, hvordan sundhed integreres i strategier, politikker og styringsværktøjer

MÅLGRUPPE Ledere og mellemledere Medarbejdere i HR-, kommunikationsog udviklingsafdelinger Maks. 20-25 pr. hold

Ledelse af sundhedsindsatser

"

Lederne bliver i stand til at gøre sundhedsfremme til en del af virksom­ hedens kultur og ledelses­strategi

Sundhedsledelse på danske arbejdspladser er en disciplin i vækst. Mange ledere er fortsat usikre på, hvordan man leder sundhedsindsatser, og hvad der virker bedst. Hos Mølholm Forsikring har vi erfaring og solid indsigt i, hvilke metoder, der virker i forskellige virksomhedskulturer. Med undervisning i ledelse af sundhedsindsatser kan vi bl.a. hjælpe din arbejdsplads med: • at klæde deltagerne på til at igangsætte, udvikle og forankre sundhedsledelse med størst mulig effekt på jeres arbejdsplads • at give deltagerne overblik over teorier, modeller og værktøjer til Fx: Undervisningen kan bl.a. tage udgangspunkt i: sundhedsledelse, så den enkelte ledelse kan arbejde strategisk på et professionelt grundlag

VARIGHED Målrettes til virksomhedens ønsker og behov

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Undervisning skræddersyet til jeres behov Undervisningen kan bl.a. tage udgangspunkt i: • Hvad er sundhedsledelse, og hvad er evidensen for forskellige typer af sundhedsledelse? • Hvad er Best Practice, og hvilke faldgruber skal I styre udenom? • Hvordan integrerer I sundhed i fx strategier, politikker, resultatkontrakter, APV, MUS etc. • Etik – hvad er jeres etiske forpligtelser, og hvor går grænsen for, hvad virksomheden og ledere kan blande sig i? • Hvordan balancerer I motivation og medarbejderinddragelse med strategiske mål og ufravigelige krav?


LEDELSESSTRATEGI

PRODUKTIVITET

SUNDHED

MOTIVATION

ARBEJDSMILJØ

ETIK

KULTUR

17

l


FAKTA UDBYTTE Gode handlemuligheder og bevidsthed om opmærksomhedspunkter ifm. et samlet strategisk arbejde med sundhed på arbejdspladsen

MÅLGRUPPE Repræsentanter fra direktionen, HR chefer og ledere Maks. 20-25 pr. hold

VARIGHED Målrettes kundens ønsker og behov

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Rådgivning i strategisk sundhed

"

Sparring til at udarbejde sund­ hedsstrategi og indsatser med fokus på forretningsmæs­ sige parametre, såvel som trivsel og arbejdsglæde

Mere sundhed og medarbejdertrivsel, som smitter positivt af på produktivitet, sygefravær og sundhedsforsikringens skadesregnskab, er ikke nødvendigvis et spørgsmål om flere ressourcer. Hos Mølholm Forsikring tror vi på, at det i højere grad handler om at gøre sundhed til et strategisk fokus i virksomheden. Det handler om at samle enkeltstående indsatser i ét bredt strategisk koncept, som kan måles på bundlinjen og på medarbejderpræstationer. Med udgangspunkt i den nyeste viden på området og praktiske erfaringer fra en række danske virksomheder rådgiver Mølholm Forsikring om, hvordan man tilgår og optimerer det strategiske arbejde med sundhed i virksomheden.

Hvad består rådgivningen fx af? • Målrettet inspiration og sparring til at udarbejde sundhedsstrategi og indsatser med fokus på såvel forretningsmæssige parametre som trivsel og arbejdsglæde • Sparring til at løfte sundhedsstrategien ud i organisationen og få den forankret i hverdagen • Rådgivning i hvad der giver bedst effekt i forskellige brancher og medarbejdergrupper • Klæde nøglepersoner på med de rette kompetencer gennem workshops, kurser mm.


Lederinvolvering

Kommunikation

1

2

3

4

ANALYSE OG BEHOVSAFDÆKNING

BUSINESS CASE

INDSATS PLAN

EVALUERING OG EFFEKTMÅLING

Medarbejderindvolvering

Organisering og uddannelse

19

l


FAKTA UDBYTTE Viden og redskaber til at idegenere, planlægge og motivere samt kommunikere sundhed med blik for etikken

MÅLGRUPPE Arbejdsmiljørepræsentanter, tillids­ repræsentanter, og ildsjæle som interesserer sig for sundhed. Maks. 20-25 pr. hold

"

Trivselsambassadør­ uddannelse

Det er en fordel at have et uddannet bindeled, som sikrer ledelses­mæssig fokus på sundhed, såvel som medarbejder­­opbakning

En velfungerende og succesfuld sundhedsindsats på arbejdspladsen kræver en aktiv indsats fra både ledelse og medarbejdere. Men for at opnå den største effekt kan du som virksomhed med fordel benytte dig af et uddannet bindeled, som sikrer ledelsesmæssig fokus på sundhed såvel som medarbejderopbakning. Med Trivselsambassadøruddannelsen klæder vi dine udvalgte medarbejdere på til at fungere som bindeled mellem ledelse og medarbejdergrupper - i arbejdet med at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladsen. Varigheden kan tilpasses efter netop jeres ønsker og behov.

Det får ambassadørerne med hjem VARIGHED Målrettes kundens ønsker og behov

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

• Idégenerering: Hvilke sundhedsindsatser kan I blive inspireret af, og hvordan får I skabt ejerskab på tiltagene? • Motivation: Hvordan motiverer I jeres kollegaer til at deltage i indsatserne, og hvordan fastholder I selv motivationen. • Etik: Hvad ”bør” arbejdspladsen tage ansvar for, og ”hvor går grænsen”? • Effekt: Hvilken effekt har forskellige sundhedsindsatser, og hvordan evaluerer I på jeres indsatser? • Kommunikation: Hvordan formidles sundhedsindsatser på arbejdspladsen bedst, og hvordan håndterer I eventuel modstand? • Indsatser: Hvordan planlægger og gennemfører I målrettede sundhedsindsatser, så de bliver organisatorisk forankret?

Målgruppe Uddannelsen som trivselsambassadør er for alle typer af medarbejdere. Det kan dog være en fordel, at medarbejderen er en formel repræsentant såsom arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, samarbejdsudvalgsmedlem eller lignende. Udvalgte ledere samt medarbejdere inden for HR, sundhed og arbejdsmiljø kan med fordel deltage i uddannelsen sammen med medarbejderne.


INDSATSER

BEGREBER

KOMMUNIKATION

IDÉGENERERING

MOTIVATION

SUNDHEDSADFÆRD

EFFEKT

ETIK

SUNDHEDSINDSATSER OG -ØVELSER

21

l


SundhedsmĂĽlinger


FAKTA UDBYTTE En digital platform der samler alle virksomhedens sundheds- og arbejdsmiljøtiltag, samt giver medarbejderne inspiration og løsninger til egen sundhed. Derudover annonymiseret data på individ- og virksomhedsniveau.

MÅLGRUPPE Alle medarbejdere i virksomheden

VARIGHED

"

Mølholm Sundhedsunivers

Digital platform, der giver et samlet indblik i de muligheder, I har inden for sundhed og arbejdsmiljø

Mølholm Sundhedsunivers er en platform, der giver kunderne et samlet indblik i de muligheder, de har inden for sundhed og arbejdsmiljø. Universet styrker den enkelte virksomheds forebyggende sundhedsinvesteringer underbygget af data. I Sundhedsuniverset er der adgang til en række løsninger, som sikrer den enkelte medarbejder indsigt i egen sundhedstilstand – koblet til relevante indsatser baseret på individuelle behov og underbygget af sundhedsfaglig støtte, rådgivning og opfølgning.

Sundhedsscreening og sundhedsfagligt beredskab Der tilbydes en online sundhedsscreening, som måler på følgende parametre:

Aftales med virksomheden • • • • • • • • •

Arbejdsforhold Trivsel og selvvurderet helbred Mental sundhed Søvn Kost og motion Rygning Alkohol Sygdomsbillede og smerter APV (såfremt det har interesse)

Med udgangspunkt i den enkeltes sundhedsscreening rubriceres medarbejderne i tre risikokategorier grøn, gul og rød. Såfremt medarbejderen ønsker opfølgning på sundhedsscreeningen, vil medarbejderen ved afgivelse af samtykke blive kontaktet af et sundhedsfagligt beredskab, der giver sparring og rådgivning på den pågældende problemstilling. Der generes en resultatorienteret rapport til medarbejderen og til virksomheden, og eventuelle afdelinger, såfremt der er over 25 besvarelser.


Mulighederne i Mølholm Sundhedsunivers

• Sundhedsforsikringen, forsikringsbetingelserne og dækningerne • Muligheder i Sundhedskompasset

• Data og kommunikationsplatform - Mit Mølholm - anmeldelse af skade og dialog med skadesbehandlere Inspirationsvideoer og materiale inden for: - Kost, træning og mental trivsel

Sundhedsforsikring

• Individuel sundhedsscreening og afrapportering

Mit Mølholm

Sundt liv

Sundhedsscreening

Inspiration

Smart søg

Ledersparring

*Arbejdspladsvurdering

• Arbejdspladsvurdering* (APV) og afrapportering

Online læge

Hjælp ved sygdom

- Inspirationsvideoer målrettet forskellige medarbejderes livsfaser herunder: • Graviditet • Forældrerollen • Seniorer

Stress og trivselsbarometer

TILVALG

På APV-delen afrapporteres der på virksomhedsniveau, samt på afdelingsniveau ned til ca. 5 medarbejdere i en afdeling. Derudover leveres der målrettede handleplaner på udfordringerne, som nemt kan implementeres i praksis.

25

l


FAKTA UDBYTTE Bevidsthed om egen sundheds­ tilstand samt motivation til at ændre livsstil og dermed bidrage til at forbedre sundhedstilstanden på arbejdspladsen

MÅLGRUPPE Medarbejdere hvor online sundhedsscreening indikerer, at de skal ændre flere faktorer i deres livsstil. 8 medarbejdere pr. dag ved én sundhedskonsulent

"

Fysisk sundhedstjek

Raske medarbejdere er mere produktive, leverer højere kvali­ tet i arbejdet og har større arbejdsglæde

Et sundhedstjek giver hver medarbejder indblik i egen sundhedstilstand samt motivation og råd til handling. Virksomheden får samtidig et overblik over konkrete fokusområder, som har størst indflydelse på deres medarbejderes trivsel, helbred og sundhed. Målet med sundhedstjekket er at: • Opdage medarbejdere i potentielle helbredsmæssige risikozoner • Forebygge udvikling af livsstilssygdomme og mistrivsel • Rådgive og vejlede i forhold til livsstil, helbred og trivsel • Motivere til handling og give redskaber til forandring • Give unik afrapportering med høj datasikkerhed

VARIGHED 30 min. pr. medarbejder eller 45 min. pr. medarbejder

AFHOLDELSE På virksomheden

3

4

Motiverende samtaler

Individuel rapport og handleplan

2

5

Gennemførelse af undersøgelse

Virksomhedsrapport

1

6

Udsendelse af spørgeskema

Opfølgning og rådgivning


Medium

Large

(30 min)

(45 min)

+

+

Vægt inkl. taljemål

+

+

Fedtprocent

+

+

Muskelmasse

+

+

Metabolisk alder

+

+

Visceralt fedt

+

+

BMI

+

+

BMR (basalstofskifte)

+

+

Blodtryk

+

+

Kolesterol (Total, HDL og LDL)

+

+

Blodsukker

+

+

- Ekstra vejledningstid

+

- To-punktstest på cykel

+

Gennemgang af screeningsresultat og målinger

+

+

Individuel motiverende vejledning og målsætning

+

+

Personlig sundhedsrapport

+

+

Indhold* Før sundhedstjekket Online spørgeskema Under sundhedstjekket /fysiske målinger

Sundhedstjekket består af 3 trin 1. Evidensbaseret sundhedsscreening, hvor der analyseres på 8 væsentlige sundhedsparametre. Link til spørgeskemaet sendes via mail, og man skal logge ind med NemID eller engangskode. 2. Individuelt møde på arbejdspladsen hvor der gennemføres en række fysiske målinger. Her rådgives med fokus på den enkelte medarbejders eventuelle udfordringer samt ønsker og muligheder. 3. Personlig rapport med alle resultater og en prioriteret handlingsplan. Rapporten kobles til virksomhedens sundhedstiltag samt relevant materiale til den enkelte medarbejder.

Vælg mellem:

Under sundhedstjekket / rådgiving og rapport

*Fravælges der fra kunden specifikke målinger, vil den overskydende tid blive brugt til ekstra dialog og rådgivning.

27

l


FAKTA UDBYTTE Gennemgribende viden om egen helbredstilstand, samt anbefalinger til, hvordan livsstilssygdomme forebygges

MÅLGRUPPE Medarbejdere over 45 år. Medarbejdere med kendt arvelig disponering for livsstilssygdomme

VARIGHED 1 - 1,5 time

AFHOLDELSE Kan gennemføres på flere lokationer på både Sjælland, Fyn og Jylland

Udvidet helbredsundersøgelse

"

Mange danskere lever en hverdag med f.eks. forhøjet blodtryk uden at mærke symptomer

Mange danskere lever en hverdag med f.eks. forhøjet blodtryk uden at mærke symptomer. Ofte skyldes det, at de ikke ved, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på – og billedet er det samme omkring signaler på livsstilssygdomme som diabetes og forhøjet kolesterol? Med en udvidet helbredsundersøgelse får medarbejderne øget viden om deres aktuelle helbred - og om der er tilstande, som de bør reagere på.

Hvad omfatter en udvidet helbredsundersøgelse? Fuld blodprøveprofil, klinisk lægeundersøgelse samt ultralydsscanning herunder halspulsårescanning aorta abdominalis (hovedpulsåre) m.h.p forkalkning/udposning og ultralydsscanning af lever m.h.p evt. fedtlever. Der laves en risikovurdering af livsstil, stress og arvelige forhold og med basis i undersøgelsesresultaterne, giver lægen råd og vejledning. Som optakt til undersøgelsen udfyldes et spørgeskema. Disse data vil lægen bruge til at danne udgangspunkt for den indledende samtale. Undersøgelsen gennemføres af speciallæger med erfaring inden for de relevante områder.


Øvrige undersøgelser

Ultralydsscanning

fx lungefunktion, urinundersøgelse og fæcestest

fx af halspulsårer og aorta

Risikovurdering

Klinisk lægeundersøgelse

fx af livsstil, stress og arvelige forhold

fx blodtryk, lymfeknuder BMI og ryg/holdning

Rapport tilsendes efter udførelse af undersøgelser

Fuld blodprøveprofil fx blodprocent, blodsukker og kolesterol

29

l


Sund livsstil


FOREDRAG

FAKTA UDBYTTE Inspiration til hvordan få kostændringer bidrager til mere energi og vægttab

MÅLGRUPPE Alle i virksomheden

VARIGHED 1 - 2 timer

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

E   rnæring

"

Vær med til at flytte jeres medarbejdere mod sundere kostvaner – til gavn for både medarbejderne og virksomheden

Danskernes vægtkurve går den forkerte vej. Ifølge en undersøgelse foretaget af Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen stiger andelen af moderat til svært overvægtige stødt. I 2017 var 51% af danskerne overvægtige – heraf var 16,8% svært overvægtige. Forkerte kostvaner og dertil følgende overvægt giver trætte og uengagerede medarbejdere, der ikke kan holde et højt fysisk og mentalt energiniveau dagen igennem. Som virksomhed kan du dog med få midler være med til at flytte dine medarbejdere mod sundere kostvaner – til gavn for både medarbejderne og virksomheden.

Sammen finder vi jeres vej I samarbejde med jer skræddersyer vi en række forskellige foredrag målrettet jeres ønsker og behov for information om sunde kostvaner. Vi har gode erfaringer med at afholde fyraftensmøder eller kickoff-møder i forbindelse med opstart eller opfølgning på forskellige sundhedstiltag. Ud fra en let og humoristisk tilgang oplyses og inspireres deltagerne til, hvordan de på en simpel og let måde, kan blive mere bevidst omkring deres daglige kostvaner. Naturligvis helt uden løftede pegefingre.


Foredraget byder blandt andet på:

Inspiration til simpelt greb, som kan bidrage til at ændre kostvaner hos den enkelte

Hvordan øger du din forbrænding?

Sund mad i en travl hverdag

Spis dig til mere energi

33

l


FOREDRAG

FAKTA UDBYTTE Inspiration til, hvad man selv kan gøre, for at holde hjernen frisk hele livet

MÅLGRUPPE Alle medarbejdere, men egner sig særligt godt til midaldrende og seniorer Maks. 20-25 pr. hold

H   old hjernen frisk som senior

"

Inspiration til de ting, man kan gøre, for at holde sig i god hjernemæssig form

Pensionsalderen er sat op, og vi lever længere og længere - samtidig stiger risikoen for at blive syg med alderen. Men vi kan gøre en masse for at begrænse risikoen og tilmed få det bedre og sjovere. Hjerneforskning viser, at der er flere ting, man kan gøre, for at holde sig i god hjernemæssig form. Det kræver både en mental og fysisk indsats. For jer som virksomhed er det vigtigt at hjælpe medarbejderne midt i livet og give dem en mulighed for at få et ”boost” af energi og motivation. I kan derfor i samarbejde med Mølholm Forsikring tilbyde jeres seniorer dette foredrag.

VARIGHED 3 timer

Bliv inspireret til en mentalt sund hverdag AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Foredraget er en inspiration og mulighed for at få lagt en individualiseret plan for de næste 30 år af deltagernes liv. Indholdet, der er baseret på viden om hjernens funktioner samt erfaringer fra praktiske forløb med hjernetræning i grupper, tager udgangspunkt i syv magiske elementer: • Tænk og opfør dig ungt • Kost • Bliv bedre til at klare stress • Lær nye ting • Motion • Mental stimulation/søvn • Socialt engagement Under foredraget vil deltagerne få kortlagt deres personlige aktivitetsprofil, samt få råd, vejledning og støtte til, hvordan de hver især kan få mest ud af deres fremtidige aktiviteter. Der vil endvidere blive givet lette mentale og fysiske prøver på de aktiviteter, som fremhæves i indlægget. Foredraget holdes i en humoristisk stil, og deltagerne involveres undervejs.


De 7 magiske elementer til en skarp hjerne

4. Lær nye ting

1. Motion

2. Kost

3. Mental stimulation/søvn

5. Bliv bedre til at klare stress

6. Socialt engagement

7. Tænk og opfør dig ungt

Virksomhedens gevinster Virksomheden skal kende til seniorers ønsker for fremtiden og lære, hvordan man fastholder de gode medarbejdere – måske i nye roller til gavn for virksomheden. De der ønsker at lade sig pensionere eller uddanne sig skal forberedes, således at de i god tid gør sig parate til en ny situation.

35

l


FOREDRAG

FAKTA UDBYTTE Bedre forståelse af, hvad smerter er og hvad der kan have indflydelse på smerter

MÅLGRUPPE Medarbejdere med (kroniske) smerter og nøglepersoner inden for sundhed

VARIGHED 1-2 timer

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

P   ositiv håndtering af smerter

"

Vi ved at smerter har negativ indflydelse på produktivitet

Tæt på halvdelen af den danske befolkning oplever med mellemrum fysiske smerter - særligt i bevægeapparatet. Men fysiske smerter er ikke kun afgrænset til smerter i kroppen. Vi reagerer også psykisk på smerten. Fx med tanker om, hvorvidt smerten er tegn på alvorlig sygdom. I forebyggelsen og behandlingen af fysiske smerter er psyken og sociale aspekter derfor også vigtige faktorer. Med foredraget ”Positiv håndtering af smerter”, hjælper vi dine medarbejdere i gang med positiv smertehåndtering. En vigtig viden at tillære sig, idet vi ved at smerter har negativ indflydelse på produktivitet.

Lær at bruge den biopsykologiske smertemodel Foredraget hjælper medarbejderne i gang med en bedre forståelse af smerter. Herunder giver det den enkelte tilhører en forståelse for, hvad smerter i kroppen er, hvad der kan have indflydelse på smerten, samt hvad man selv kan gøre for at forebygge smerter. Udgangspunktet er moderne smerteforskning. Fx den Biopsykosociale Smertemodel, som siger, at oplevede smerter altid har både en biologisk side (muskler/led), en psykologisk side (følelser/holdninger) og en social side (normer/samfund/kultur). Foredraget sigter mod at give medarbejderne små værktøjer til hverdagen, således at de fremadrettet selvstændigt og proaktivt via forebyggelse kan undgå at udvikle smerter. Værktøjerne klæder desuden medarbejderne på til i endnu højere grad at tage hånd om smerter, når de opstår - og dermed proaktivt forebygge forværring igennem træning og coaching.


Den Biopsykosociale Model

SOCIAL Kultur Familiesituation Venner Uddannelse Skole

M

ed

ic i

n

d an r l st m e vi Ci Trau &

BIOLOGISK Genetisk sårbarhed Immunforsvar Fysisk sundhed Invalitet Køn

PSYKOLOGISK Temperament & IQ

Selvværd Adfærd Følelser Hukommelse Sociale evner

Særligt tilrettelagt til jeres behov Foredraget tilrettelægges specifikt til den enkelte målgruppe og kan eksempelvis både formes som et fagligt oplæg for en mindre gruppe medarbejdere eller som et gå-hjem møde for en større gruppe medarbejdere.

37

l


FOREDRAG

FAKTA UDBYTTE Ideer til hvilke strategier der skal bruges for at få eller opretholde en god nattesøvn

MÅLGRUPPE Alle i virksomheden

VARIGHED 1-2 timer

S  øvn – Få det bedre og kom sovende til det!

"

Søvnproblemer er skønnet til at forårsage ca. 8 mistede arbejdsdage om året for hver person i fuld­ tidsbeskæftigelse

God søvn er en forudsætning for et produktivt og sundt liv – såvel på arbejdet som i fritiden. Det er derfor vigtigt at få nok søvn, da længerevarende søvnproblemer øger risikoen for at udvikle diabetes, hjertesygdomme, blodpropper i hjernen og nedsat immunforsvar. Selv korte perioder af manglende søvn medfører dårligere reaktionsevne, hukommelsesbesvær og ringere beslutninger – og ikke mindst stress. Søvnproblemer er skønnet til at forårsage ca. 8 mistede arbejdsdage om året for hver person i fuldtidsbeskæftigelse.

Bliv klogere på effekterne af god søvn Med et søvnoplæg får I en gennemgang af søvnens mysterier og fakta, samt gode råd til, hvordan virksomhedens medarbejdere – og deres familier - opretholder en god søvnkvalitet.

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Oplægget gennemgår søvnens fysiologi og definerer, hvad det vil sige at have et søvnproblem. Desuden får I bl.a. indblik i, hvordan søvnmønstret ændres gennem livet, og hvordan søvnmangel og stress kan blive en ond cirkel, der fører til kroniske sygdomme med negativ påvirkning af dagligdag og arbejdsliv. Oplægget berører fx søvn i forhold til skifteholdsarbejde, ligesom det diskuterer den bedste søvnstrategi og giver en introduktion til gode afslapningsteknikker. Herudover får I ny viden, gode råd og fakta til, hvordan deltagerne tager hul på arbejdet med en bedre søvn. Deltagerne bliver desuden oplyst om, hvordan man kan få hjælp, hvis man forsat har søvnproblemer.


ZZZ • SØVNENS FYSIOLOGI • SØVNMANGEL OG STRESS • SØVNSTRATEGI • AFSLAPNINGSTEKNIKKER • SKIFTEHOLDSARBEJDE

39

l


FAKTA UDBYTTE Ideer og vejledning til vægttab

MÅLGRUPPE Medarbejdere der ønsker et opgør med slankekure og som ønsker at omlægge deres livsstil

Online diætistforløb

"

51% af den voksne danske befolkning er moderat eller svært overvægtige

Ifølge den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 er 51% af den voksne danske befolkning moderat eller svært overvægtige (BMI over 25), og hver sjette er svært overvægtig (BMI over 30). Overvægt har stor betydning for den enkelte medarbejders sundhed og ikke mindst risiko for at udvikle sygdomme og skader, som kan medføre korte såvel som længere sygdomsforløb og sygemeldinger. En koordineret indsats mod overvægt i virksomheden kan derfor være godt givet ud. Med kurset Online kostvejledning hjælper vi jeres medarbejdere godt i gang med et kontrolleret og målrettet vægttab.

VARIGHED 2-4 motiverende tlf. samtaler à 20 min. 5 undervisningsmoduler Varigheden af forløbet kan variere imellem 8, 12 og 16 uger.

Hvad kan man forvente af kurset? Ved at følge forløbet kan deltagerne forvente at tabe sig et halvt til et kg. om ugen, afhængig af startvægt, og hvordan kostplanen skræddersyes. Onlineforløbet giver deltagerne mulighed for at opgradere hverdagskosten, således at man kommer de overflødige kilo til livs.

AFHOLDELSE Hjemme hos medarbejderen

Kurset består af: • En målrettet kostplan 100% tilpasset den enkelte. • 2-4 motiverende telefoniske samtaler a’ 20 min. varighed. • 5 knivskarpe undervisningsmoduler i lydfil eller video med opdateret viden inden for vægttab og slankeråd til alle ugens 7 dage. • Motivationskick og sådan fastholdes indsatsen. • Der udleveres arbejdsark og materiale til hvert modul. Varigheden og opfølgningerne på kurset varierer imellem 8, 12 eller 16 ugers forløb. Dette tilrettelægges efter jeres ønsker og behov.


3. Undervisningsmoduler 4. Motivationskick

2. Samtaler

Online Diætist-forløb

1. Kostplan

5. Arbejdsark

Målgruppe Kurset henvender sig til medarbejdere, der vil lære at spise sundere samt generelt omlægge deres livsstil og få et sundt forhold til mad og kalorier - uden afsavn. Kurset henvender sig ligeledes til medarbejdere, som ønsker et opgør med slankekure og quickfix-løsninger, samt ønsker at få styr på mængder og portionsstørrelser.

41

l


RYGESTOPKURSUS

FAKTA UDBYTTE Råd og vejledning til at forberede rygestoppet, samt hjælp undervejs ifm. rygestoppet

MÅLGRUPPE Medarbejdere som vil eller som overvejer at stoppe med at ryge. Maks. 15 pr. hold Min. 6-8 deltagere for at sikre den bedste gruppedynamik.

VARIGHED 6 sessioner à 2,5 timers varighed

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

K   ickstart jeres røgfri virksomhed

"

Tre ud af fire rygere ønsker at holde op med at ryge

Rygere har væsentligt forøget risiko for at udvikle sygdomme, som fører til langvarigt sygefravær fra jobbet. Det er fx diabetes, hjerte-kar-sygdomme og KOL. Den nationale sundhedsprofil fra 2017, viser at tre ud af fire rygere ønsker at holde op med at ryge. Med et rygestopkursus varetaget af Mølholm Forsikrings rygestopinstruktører kan I vende udviklingen på jeres arbejdsplads – og forebygge sygefraværet i virksomheden.

Kursets indhold Kurset er baseret på STOP-konceptet fra Kræftens Bekæmpelse og forløber over 6 sessioner af ca. 2,5 timers varighed. Herudover indeholder kurset et opfølgningsmøde 3 måneder efter endt kursus. Der er ingen løftede pegefingre hos Mølholm Forsikrings rygestopinstruktører. Derimod deler deltagerne positive oplevelser, erfaringer og bekymringer i forbindelse med rygestoppet.

Ekstra tilbud Som et ekstra tilbud i forbindelse med rygestoppet tilbydes hver enkelt deltager et individuelt sundhedstjek med følgende målinger: • Kulilteindholdet i udåndingsluften • Total-kolesteroltal og Triglycerider • Blodsukker • Blodtryk • BMI og Fedtprocent Målingerne suppleres med en generel dialog om den enkeltes sundhedstilstand, og ud fra en motiverende tilgang får deltageren råd og vejledning til at opstille realistiske mål for, hvordan sundhedstilstanden kan forbedres.


4. Fælles stop-dag som ligger 2-3 dage inden den 3. mødegang

5. Dialog 3. Råd og vejledning

om konkrete vanskeligheder ved at holde sig røgfri, som direkte resultat af rygestoppet

ift. nikotinprodukter og nedtrapning af samme

2. Råd, vejledning og støtte til forberedelse af rygestoppet

1. Kortlæggelse af rygeprofiler

i

6. Løbende måling af kulilteindholdet i deltagernes udåndingsluft, som motiverer til fortsættelse af rygestop

7. Information om andre tiltag som kost og motion for at undgå vægtforøgelse

43

l


FAKTA UDBYTTE Rådgivning og vejledning til optimering af søvnmønster – og vaner

MÅLGRUPPE Medarbejdere der er udfordret på deres søvnkvalitet

VARIGHED 10 min. søvnscreening. Individuel rådgivning á 25 min. varighed efter screeningen.

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Søvnrådgivning

"

45% af danskerne lider af milde eller svære søvnforstyrrelser og søvnproblemer koster danske virksomheder dyrt

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 45% af danskerne lider af milde eller svære søvnforstyrrelser – og søvnproblemer koster danske virksomheder dyrt i tabt produktivitet pga. såvel kortvarigt som langvarigt sygefravær. Særligt langvarige søvnproblemer påvirker medarbejdernes præstation i dagligdagen. Det skyldes både hukommelsesbesvær samt manglende koncentration, kreativitet og energi. Men manglende søvn påvirker ikke kun kortvarigt. Også risikoen for at udvikle fysiologiske sygdomme som hjerte- karlidelser og fedme, samt psykologiske lidelser som stress og depression er forøget. At hjælpe medarbejderne til god og stabil søvn er derfor en god investering for de fleste virksomheder, og Mølholm Forsikring leverer forskellige løsninger, der hjælper jeres medarbejdere med at sætte fokus på både god søvn og optimering af søvn.

Søvnscreening af medarbejdere Med en online søvnscreening til alle medarbejdere undersøger vi anonymt medarbejdernes samlede søvntilstand. Samtidig rådgiver vi virksomheden omkring, hvad der kan gøres for at forbedre søvnen hos medarbejderne. Der er særligt fokus på to målgrupper: • Dem der ikke prioriterer søvnen, og har brug for at optimere søvnen • Dem der har behandlingskrævende fysiologiske og mentale søvnproblemer. En screening tager 5-10 minutter pr. medarbejder


Søvncafe i virksomheden Som en naturlig opfølgning på en søvnscreening anbefaler vi, at I kombinerer screeningen med søvncaféer. Her får medarbejderne mulighed for i arbejdstiden at møde op og få rådgivning om egne eller familiens søvnudfordringer. Samtidig kombinerer vi caféerne med en hotline, hvor medarbejderen anonymt kan drøfte sine eventuelle søvnproblemer eller det svar, som blev genereret af screeningen. Rådgivningssamtalen varer gennemsnitlig 25 minutter pr. medarbejder.

ZZ

Z ONLINE SØVNSCREENING

RÅDGIVNING: SØVNCAFÉ

RÅDGIVNING: HOTLINE

45

l


Sundhed & arbejdsmiljø


FAKTA UDBYTTE Viden om forebyggelse af smerter og rådgivning om arbejdsstillinger

MÅLGRUPPE Hele arbejdspladsen

VARIGHED 30-60 min. fælles oplæg. Individuel og grupperådgivning á 15-30 min

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Branchespecifik ergonomisk rådgivning

"

Ergonomisk dårlige arbejdsstillinger er en af de væsentligste grunde til at mange oplever smerter i ryg, nakke, lænd og skuldre

Lænde- og rygsmerter er den hyppigste årsag til, at danskerne melder sig syge fra jobbet. Hele 41,8% af den voksne befolkning har været meget generet af smerter eller ubehag inden for de seneste 14 dage, og hvert år koster lænde- og rygsmerter danske virksomheder 4.840 mio. kr. pga. tabt produktion. En ergonomisk gennemgang af virksomheden via Mølholm Forsikring kan derfor have stor betydning for både medarbejderne og virksomheden, da risikoen for smerter og sygemeldinger minimeres væsentligt.

Hvad opnår medarbejderen? Målsætningen for den ergonomiske gennemgang er at aktivere medarbejderne mest muligt. Rådgivningen gør den enkelte medarbejder bevidst om de specielle belastninger, som netop han/hun udsættes for i dagligdagen – ligesom fokus rettes på, hvordan den enkelte selv forebygger arbejdsskader og gener. I gennemgangen får I: • Fælles oplæg (30-60 min.) med fokus på den nyeste viden om kroppen og forebyggelse af gener/smerter i bevægeapparatet herunder også arbejdsskader • Ergonomisk vejledning i grupper (maks. 5 pers.) • Der rådgives om arbejdsstillinger, indstilling af stole, skærme mm. • Individuel vejledning og indstilling af en konkret arbejdsstation (ved behov) • Gennemgang af arbejdspladsens fysiske rammer - bl.a. belysning, støjniveau, indeklima etc. • Introduktion til øvelser med elastikker, som efterfølgende udleveres sammen med et fagspecifikt træningsprogram • Fysioterapeutens forslag til forbedringer, som efterfølgende sendes til kunden, som en rapport med individuelle anbefalinger


Deltagerne kommer igennem følgende steps 1

OPLÆG OM FOREBYGGELSE

2

INDRETNING AF ARBEJDSPLADS

3

ERGONOMISK GENNEMGANG

4

ØVELSER MED ELASTIKKER

5

UDLEVERING AF TRÆNINGSPROGRAM

Rapport med udviklingspunkter Ved afslutningen af den ergonomiske rådgivning udarbejdes en rapport, som giver virksomheden konkret, ny og værdifuld viden om, hvordan arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøforholdene styrkes.

49

l


EVENTS

FAKTA UDBYTTE Indspark af energi og ny viden samt værktøjer til virksomhedens sundhed

MÅLGRUPPE Hele virksomheden

VARIGHED Designes ud fra kundens ønsker og behov

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

M   ed fokus på sundhed og trivsel

"

Events, der pas­ ser til netop jeres ønsker inden for sundhed, trivsel, samarbejde og arbejdsglæde

Indspark og ny viden til virksomhedens sundhed og trivsel kan kickstartes på mange måder. Ofte er et samlet firmaevent tilpasset den enkelte virksomheds mål og behov et godt sted at starte – fx ved et kick-off.

Skræddersyede events Hos Mølholm Forsikring leverer vi sammen med vores samarbejdspartnere sundhedsfaglige events, der passer til netop jeres ønsker inden for fx sundhed, trivsel, samarbejde og arbejdsglæde. Det gælder både store og små events, hvor vi sammen med jer får skruet det helt rigtige program sammen for dagen. Det kunne fx være: • Event med et fagligt fokus, hvor budskabet skal kommunikeres på en anderledes og effektiv måde • Et anderledes og sjovt indslag til et personalearrangement, hvor bevægelse, konkurrencer eller forskellige udfordringer skal bringe smil på læben og lidt sved på panden • En aktiv og medinddragende workshop hvor vi har en pallette af forskellige fagligheder og spændende personer at trække på. • Et inspirationsevent hvor I får smagsprøver på forskellige sundhedstiltag af både traditionel og helt utraditionel karakter – fx sundhedstjeks, inspiration til træningsøvelser, mindfulness på egen krop eller test af den ny behandling med virtuel reality-briller • Og meget mere… Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at designe en energifyldt medarbejderdag.


Events TRIVSEL

SAMARBEJDE

UDFORDRINGER

SUNDHED

ARBEJDSGLÆDE

KOMMUNIKATION

BEVÆGELSE

51

l


FOREDRAG

FAKTA UDBYTTE Viden om, hvad der skal til for at højne den sociale kapital i jeres virksomhed

MÅLGRUPPE Alle medarbejdere i virksomheden

H   vordan styrker I jeres Sociale Kapital

"

Niveauet af stress og niveauet af Social Kapital hænger sammen

Virksomhedens sociale kapital er de ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejderne. Den sociale kapital bliver dannet på enhver arbejdsplads gennem samspillet mellem medarbejdere og ledere. Samtidig bliver den sociale kapital konstant udfordret – af fx organisationsændringer, nye ledere og nye teams – og skal derfor vedligeholdes. Niveauet af stress og niveauet af Social Kapital hænger sammen. Derfor påvirker Social Kapital også virksomhedens produktivitet på linje med virksomhedens teknologiske og finansielle kapital. Præcis derfor er det en god forretning at interessere sig for virksomhedens Sociale Kapital.

VARIGHED 2 timer

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Hvordan styrker I jeres sociale kapital? Vi vil med dette foredrag give jer viden og inspiration til, hvordan I styrker samarbejdet og relationerne imellem medarbejderne. For på den måde styrker I samtidig virksomhedens sociale kapital I opnår viden omkring følgende: • Hvad er Social Kapital • Hvordan bidrager Social Kapital til øget produktivitet ifølge forskningen • Hvad kendetegner høj Social Kapital i en virksomhed • Hvordan sætter I helt konkret ”Social Kapital ind på kontoen" Foredraget består af en kombination af teoretiske oplæg samt små reflektionsopgaver i grupper - med opsamling af hovedpointer i plenum.


Tre centrale områder har betydning for virksomhedens sociale kapital og dermed produktiviteten af kerneopgaven:

SAMARBEJDSEVNE

KERNEOPGAVE

RETFÆRDIGHED

TILLID

53

l


FOREDRAG

FAKTA UDBYTTE Inspiration til nye vaner og rutiner ved skrivebordet

MÅLGRUPPE Alle medarbejdere med kontorarbejdsplads

VARIGHED 1,5 time

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

K   roppen bag skærmen

"

Mange timer ved skrivebordet er ikke godt for kroppen – specielt ikke for ryggen og nakken

Ergonomisk dårlige arbejdsstilinger er en af de væsentligste grunde til at mange oplever smerter i ryg, nakke, lænd og skuldre. Med foredraget "Kroppen bag skærmen" bliver medarbejderne motiveret og får pustet ny energi og begejstring ind i jeres arbejde med sundhed på arbejdspladsen.

Er du træt i kroppen og hovedet allerede ved middagstid? Mange timer ved skrivebordet er ikke godt for kroppen – specielt ryggen og nakken er udfordret. Herudover bringer foredraget medarbejderne tættere på, hvad forskningen siger, vi har brug for, og giver inspiration til, hvordan man får bevægelse og arbejdsglæde ind i hverdagen, hvis man fx sidder ned i mange timer. Samtidig giver det inspiration til, hvad andre arbejdspladser har haft succes med, samt værktøjer til at få bevægelse og arbejdsglæde ind i hverdagen bag skrivebordet.


Foredraget byder blandt andet på:

1

Få bevægelse ind på kontoret - sådan integreres bevægelse i arbejdsugen

2

Få nye vaner og rutiner ved skrivebordet

3

Praktiske øvelser - så nemt er det

4

Bevar energien hele dagen - smil og få en gladere krop

55

l


FAKTA UDBYTTE Basisviden om livreddende førstehjælp, som kan bidrage til at redde liv

MÅLGRUPPE Alle interesserede medarbejdere Maks. 8-10 deltagere pr. hold

VARIGHED 6 timer x 2 fordelt på to dage

Førstehjælpskursus

"

Sekunderne tæller og jo hurtigere hjælpen sættes ind, jo større er chancen for overlevelse og et efterfølgende liv uden mén

Tæt ved 3.500 danskere får hvert år hjertestop uden for sygehuset. Men basale førstehjælpsevner redder liv - og alle kan lære at hjælpe. For sekunderne tæller og jo hurtigere hjælpen sættes ind, jo større er chancen for overlevelse og et efterfølgende liv uden mén. Uden hjælp dør en person med hjertestop uopretteligt efter 8-11 minutter. Med hjertemassage og kunstigt åndedræt forlænges tiden med ca. 15 minutter. I Mølholm Forsikring mener vi, at medarbejdere, som kan håndtere livreddende førstehjælp på virksomheden, er en nødvendig kompetence i enhver virksomhed. Derfor tilbyder vi alle vores kunder adgang til at give deres medarbejdere den nødvendige viden til at kunne praktisere livreddende førstehjælp.

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Det får I Kurset giver deltagerne viden, færdigheder og holdninger, som gør den enkelte deltager i stand til at yde livreddende førstehjælp til en bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning.


Kurset indeholder uddannelse i førstehjælp ved hjertestop og ved brug af hjertestarter - herunder:

• HJERTE-LUNGE-REDNING • BRUG AF HJERTESTARTER • STABILT SIDELEJE • REALISTISKE SITUATIONSØVELSER

57

l


FAKTA UDBYTTE Råd, vejledning, inspiration og øvelser, som gør den gravide i stand til at handle konstruktivt, når hun får symptomer

MÅLGRUPPE Alle gravide

VARIGHED I graviditetsperioden

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

"

Graviditetsrådgivning Det gennemsnitlige sygefravær blandt gravide er 6-9 uger, men gravide vil gerne passe deres job og være i kontakt med deres kollegaer under hele graviditeten

Viden og erfaring viser, at gravide gerne vil passe deres job, føle sig sunde og raske og være i kontakt med deres arbejde og kollegaer under hele graviditeten. Det er imidlertid en kendsgerning, at det gennemsnitlige sygefravær blandt gravide er 6-9 uger. Gennem de ydelser, som Mølholm Forsikrings jordemodere stiller til rådighed, hjælpes virksomheder til lavere gravidi­ tetsbetinget fravær, idet almindelige graviditetsgener adskilles fra sygdom.

Enkelt koncept – stor værdi I hovedtræk kan de gravide tilgå et online univers, som er et dedikeret website med personligt login. De får adgang til viden og gode råd fra en erfaren jordemoder, som kan supplere de fysiske jordemoderkonsultationer. Træning a) Vejledning til træning der styrker, hvor hormonerne svækker. Dette reducerer risiko for bækkenløsning b) Øvelser med træningselastik Afspænding a) Lydfil med vejledning til åndedrætsøvelser: b) Mentale værktøjer: Bekymringer kan fylde meget hos de gravide og derfor tage fokus fra arbejdet. Med en række mentale værktøjer lærer den gravide at have fokus på nuet og slippe unødige bekymringer Gode råd Små korte videoer med forklaringer på de mest almindelige spørgsmål gravide har. Telefonisk jordemoderrådgivning Direkte adgang til en jordemoder, som har tid til at svare på alle spørgsmål der fylder, og som der ikke er plads til at få svar på andre steder. Jordemoderen kan træffes alle ugens dage kl. 08 - 20.


Med produktet ”Graviditetsrådgivning” tilbyder Mølholm Forsikring følgende:

1

Online univers for gravide med: • Træningsvideoer med øvelser • Gode råd og vejledninger om ergonomi • Kost • Lydfiler til afslapning og meget andet Alt er specielt målrettet de gravide

2

Telefonisk jordemoderrådgivning i dagtimerne

3

Månedligt webinar med mulighed for at få svar på aktuelle spørgsmål

Personligt jordemoderbesøg I kan som virksomhed tilkøbe den fulde, forebyggende og personlige service til jeres gravide medarbejdere på arbejdspladsen. Denne ekstraservice omfatter: a) Personligt møde med en erhvervsjordemoder ved opstart b) Udlevering af graviditetsgave med træningselastik c) Sparring/rådgivning til den gravides leder d) 4 x personlige jordemoderbesøg på arbejdspladsen under graviditeten e) Flere jordemoderbesøg ved behov

59

l


FAKTA UDBYTTE Undgår sygefravær pga. feber og snue mm. i vinterperioden

MÅLGRUPPE Alle interesserede medarbejdere

VARIGHED 2 min.

"

Influenzavaccination

Med en influenza­ vaccination står I og jeres medarbej­ dere godt rustet, når højsæsonen for influenza står for døren

De danske vintermåneder byder ud over sne og kulde også på influenza og lange dage under dynen til mange danskere – og influenzaramte medarbejdere koster hvert år danske virksomheder mange sygedage. Særligt ældre medarbejdere > 60 år har risiko for at blive sendt hjem under dynen, hvis en af vinterens influenzaepidemier rammer. Mølholm Forsikring tilbyder derfor virksomhedens medarbejdere en forebyggende influenzavaccination. Tager I som virksomhed imod dette tilbud, står I og jeres medarbejdere godt rustet, når højsæsonen for influenza står for døren.

Hvor og hvornår AFHOLDELSE På virksomheden eller på en af de 36 landsdækkende klinikker

Vaccinationen udføres lokalt på virksomheden, og virksomheden stiller lokaler til rådighed. Såfremt der er medarbejdere, som er forhindret i at deltage på dagen, er det muligt at booke tid på en af vore samarbejdspartneres 36 landsdækkende klinikker.


SÆRLIGT ÆLDRE MEDARBEJDERE (60+) HAR RISIKO FOR AT BLIVE RAMT AF INFLUENZA

61

l


FAKTA UDBYTTE Mindfulness-teknikker der skærper koncentrationen og forebygger sygdomme

MÅLGRUPPE Alle interesserede medarbejdere. Maks. 20 pr hold

M   indfulness i arbejdslivet

"

Mindfulness er et værktøj, der bl.a forbedrer medarbejderens evne til at koncentrere sig

Stress er et stigende problem for danske virksomheder og koster årligt arbejdsgiverne mange sygedage og dermed tabt produktivitet. Med et kursus i meditationsformen Mindfulness får I som virksomhed et værdifuldt redskab til en bedre håndtering af stress i arbejdslivet. Herudover får I også grundstenen til at opbygge et bedre samarbejdsklima og dermed færre konflikter på arbejdspladsen.

Hvad er Mindfulness? VARIGHED Heldagskursus eller 2 timers forløb over f.eks. 10 uger

Mindfulness er en meditationsmetode med rødder tilbage fra Østen og er mere end 2500 år gammel. Igennem de seneste 10 år har hjerneforskere dokumenteret en række positive effekter gennem udøvelsen af Mindfulness-meditation, hvor man bl.a. træner opmærksomhed på nærvær på en venlig og ikke-dømmende måde – ligesom Mindfulness-meditation også åbner op for sanserne og kultiverer tanker og følelser.

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Hvad får I med hjem? Mindfulness er som nævnt et værktøj, der forbedrer medarbejderens evne til at koncentrere sig og hjælper dermed den enkelte medarbejder til at blive mere effektiv. Men Mindfulness har også en rent fysisk effekt. Fx reducerer meditationsteknikkerne stresshormonet Cortisol, hvilket har en positiv effekt på forebyggelsen af livsstilssygdomme. Herudover reducerer Mindfulness forhøjet blodtryk, afhjælper kroniske lidelser som eksem, hyppige betændelsestilstande, forkølelser og massive muskelspændinger. Mindfulness kan dermed nedsætte antallet af sygefraværsdage, højne trivslen og skabe mere effektive medarbejdere.


Hvad bidrager mindfulness til?

FORBEDRING AF KONCENTRATION REDUCERING AF STRESSHORMON

GLADE MEDARBEJDERE

EFFEKTIVE MEDARBEJDERE

REDUCERING AF SYGEFRAVÆRSDAGE

63

l


FAKTA UDBYTTE Øget styrke, kondition og energi til gavn for medarbejdernes sundhed og virksomhedens produktivitet

MÅLGRUPPE Alle interesserede

Motion på arbejdspladsen

"

Motion på arbejdspladsen reducerer korttidsfravær med 56%

Ifølge dansk forskning falder korttidssygefraværet med 56 procent, mens produktiviteten stiger med 10 procent, hvis medarbejderne bruger én time af arbejdstiden om ugen på at træne. Medarbejderne opnår endvidere at forebygge arbejdsrelaterede overbelastninger, samt de får et bedre helbred målt på blandt andet kondition og blodtryk. Sidst men ikke mindst styrkes de sociale relationer på arbejdspladsen, hvilket øger trivslen og arbejdsglæden. I sidste ende giver det virksomhederne et Return On Investment (ROI) på 2,74 som minimum.

VARIGHED Designes ud fra kundens behov f.eks. 60 min. en gang om ugen

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

Vælg den rigtige løsning Der er mange faktorer at tage hensyn til, når I skal finde den bedste løsning. Derfor vil Mølholm Forsikring altid tage udgangspunkt i de rammer og den kultur, der findes på netop jeres arbejdsplads, og i dialog med jer nå frem til den helt rigtige motionsløsning. Motion på arbejdspladsen kan planlægges som holdundervisning, der tager hensyn til den enkelte medarbejders helbredstilstand, arbejdsbelastning og fysiske funktionskapacitet. Træningen er ofte en kombination af styrke-, stabilitets- og konditionstræning, og der trænes med høj intensitet hver gang.


Eksempler på træningsforløb kan være 1 gang ugentlig a´ 60 min. varighed. Træningsformen kan f.eks. være:

CORETRÆNING

SMIDIGHEDSTRÆNING

STYRKETRÆNING

KONDITIONSTRÆNING

TRÆNING MED ET KONKURRENCEELEMENT

65

l


Stressforebyggelse


Stress skal løses i fællesskab på arbejdspladsen

35.000 danskere sygemelder sig hver eneste dag pga stress

Omkring 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress. Det betyder, at 35.000 danskere hver eneste dag sygemelder sig pga. stress, og at en halv million danskere føler sig udbrændte. I perioden fra 2010 til 2017 er andelen med et højt stressniveau steget fra 20,8% til 25,1%.

430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress

I

Hos Mølholm Forsikring tror vi på, at hvis vi samfundsøkonomisk skal vende den negative udvikling af stressramte danskere, så skal vi have et nyt fokus. Og løsningen er ganske enkel. Danske arbejdspladser skal tage medansvar i at forebygge (arbejdsrelateret) stress.

INDIVID

Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation

GRUPPE

Traditionelt behandles stress, når skaden er sket, og medarbejderen eksempelvis er sygemeldt. Men hos Mølholm Forsikring vil vi meget mere end blot behandling. Vi vil hjælpe vores kunder med systematisk at forebygge, at deres medarbejdere bliver ramt af (arbejdsrelateret) stress – særligt med udgangspunkt i den nyeste forskning, hvor man i dag fokuserer på de fire niveauer; individ, gruppe, ledelse og organisation (IGLO). Vi tilbyder med udgangspunkt i IGLO-metoden en række produkter, som kan hjælpe virksomhedsledere med at forebygge stress på arbejdspladsen – samt naturligvis håndtere, når deres medarbejdere bliver ramt af stress. På de efterfølgende sider kan du læse meget mere om vores løsninger.

G L

LEDELSE

O

ORGANISATION


Med udgangspunkt i IGLO foreslår Mølholm Forsikring følgende forløb:

1

2

3

For alle

For ledere

For individet og gruppen

Foredrag/”Gå hjem”møde for alle medarbejdere og ledere. Kan afholdes som webinar

Kursus om stressforebyggelse og – håndtering. Evt. efterfølgende ledersparring/coaching

Halv - eller heldags workshop i udfordrede afdelinger. Fokus er at forebygge egen stress og give kollegial støtte

4 De organisatoriske rammer Uddannelse af trivselsambassadører/stressvejledere. Trepartssamarbejde ved arbejdsrelateret stress

69

l


FOREDRAG

FAKTA UDBYTTE Viden om årsager til stress, samt hvordan stress forebygges

MÅLGRUPPE Alle medarbejdere og ledere

VARIGHED 2 timer

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

S  kab trivsel og forebyg stress på arbejdspladsen

"

Foredraget har fokus på, hvilke tiltag og værktøjer, som skaber trivsel og forebygger stress på arbejdspladsen

Stress og stressrelaterede problemstillinger kan forebygges. Men det kræver, at arbejdspladsen har en uddybende forståelse for, hvad stress er, og hvordan man som arbejdsplads bidrager til en kultur, hvor det er positivt at tale om forebyggelse og håndtering af stress. Samtidig handler det om at vide, hvordan man undgår f.eks. berøringsangst og handlingslammelse i forbindelse med medarbejderes stress. Når I som arbejdsplads sætter fokus på stressforebyggelse, kommer der ikke mere stress. Tværtimod forebygger det stress på arbejdspladsen Med dette foredrag sætter Mølholm Forsikring fokus på hvilke tiltag og værktøjer, som skaber trivsel og forebygger stress på arbejdspladsen.

Ny viden målrettet jeres behov Foredraget bygger på en kombination af den nyeste viden og solid erfaring. Målet er at give deltagerne viden, forståelse samt konkrete anbefalinger til handling, som de kan bruge i det daglige arbejde. Der er mulighed for at skræddersy foredraget til netop jeres virksomheds konkrete behov, hvis der er noget særligt, I ønsker at sætte fokus på.


Foredraget kan tage udgangspunkt i:

VIDEN

REDSKABER

GENKENDE FARESIGNALER

STRESSHÅNDTERING

? STRESS REDUCERING

STØRRE TRIVSEL

HÅNDTERING AF KONKRET OPLEVELSE

COPINGSTRATEGIER PÅ FORKANT MED STRESS

Eksempler på indhold: • Viden om stress og årsager – fysisk, biologisk, neurologisk, psykologisk og socialt • Redskaber til at forebygge og håndtere stress • Bliv rustet til at genkende faresignalerne og håndtere dem • Skab en virksomhedskultur, der er på forkant med stress • Kickstart en større trivsel og forbedrede præstationer • Sådan håndterer I konkrete oplevelser med stress • Copingstrategier – få kendskab til de mest effektive handlemuligheder • Stressreducering – bl.a. via mental træning • Stresshåndtering i praksis – rådgivning og vejledning

71

l


FOREDRAG

FAKTA UDBYTTE Viden om og værktøjer til, hvordan den enkelte styrker deres mentale robusthed

MÅLGRUPPE Alle interesserede

VARIGHED 1 times oplæg

AFHOLDELSE På virksomheden eller andet egnet sted

S  tyrk din Mentale Robusthed

"

Mentalt robuste medarbejdere er mere omstillingsparate

Der stilles i stigende grad krav til medarbejderne om høj fleksibilitet og effektivitet på arbejdspladsen. Som konsekvens af mange hyppige omstruktureringer, som virksomhederne konstant igangsætter for at være konkurrencedygtige i markedet, er en vigtig kvalifikation blandt medarbejderne i dag, at de er omstillingsparate og mentalt robuste. Men hvad er mental robusthed? Og hvor høj grad af mental robusthed og omstillingsparathed kræves for at undgå stress og for at kunne navigere i et arbejdsliv karakteriseret af hastige forandringer? Det sætter foredraget ”Styrk din mentale robusthed” fokus på. Samtidig får deltagerne indsigt i tankemønstre og værktøjer til at håndtere de tanker, som til tider kan blive ved med at kredse rundt i hovedet og forårsage bl.a. stress. Hvad får deltagerne med: • Introduktion til Mental Robusthed • Test i Mental Robusthed • Fakta om vores tanker generelt. F.eks. antal, typer og kendetegn • Værktøjer til en knivskarp tankegang, der hjælper deltageren til målrettet fokus på resultater • Hvordan opnår deltagerne tilpas fleksibilitet i tanker og adfærd til selv at styre sine tanker og sit liv? • Hvad er forskel på begrænsnings- og løsningsorienteret tankegang Hvordan spotter deltagerne begrænsende og fastholdende tanker? Værktøjer til at reducere ”støj på linjen”, ikke alle tanker fører til resultater • Værktøjer til at håndtere tanker der bare kommer igen og igen


LØSNINGSTANKEGANG

BEGRÆNSNINGSTANKEGANG

73

l


FAKTA UDBYTTE Tryghed og tillid fra en psykolog i situationer, som kan virke uoverskuelige

MÅLGRUPPE Medarbejdere som har begyndende eller tilbagevendende stress og som mistrives

VARIGHED 30 min. pr. samtale

AFHOLDELSE Der hvor medarbejderen ønsker det

Forebyggende psykologisk hotline

"

Stress og udbrændthed kan forebygges ved at tage fagligt hånd om udfordringerne i en tidlig fase

Rigtig mange danskere har hver dag symptomer på alvorlig stress, og generelt set går stresskurven den helt forkerte vej. Det positive er dog, at stress og udbrændthed kan forebygges ved at tage fagligt hånd om udfordringerne i en tidlig fase. Med Mølholm Forsikrings psykologiske rådgivningshotline er det let og tilgængeligt at booke en samtale hos en erfaren psykolog.

Hvorfor en psykologisk rådgivningshotline? Med den psykologiske rådgivningshotline har den enkelte medarbejder let adgang til Mølholm Forsikrings professionelle rådgivning. Det kan fx være i situationer, hvor det endnu ikke er nødvendigt at tage skridtet ud i et længerevarende terapiforløb. Eksempelvis i forbindelse med stresshåndtering, hvor rådgivningen giver indspark til brugbare værktøjer til at håndtere begyndende stress. Ligeledes kan der hentes hjælp til at tackle private problematikker, før de vokser sig store og går ud over arbejdsindsatsen. Den rådgivende psykologiske hotline skaber tryghed for individet. Tilbuddet om let og hurtig adgang til professionel rådgivning er et omsorgsfuldt sikkerhedsnet for individet, mens det for ledelsen er en effektiv indsats for at værne om de ansatte.


Proces for den forebyggende psykologiske hotline

2

3

Kunden kontaktes pr. sms inden for 24 timer, og får tildelt en tid til samtale med en psykolog

1 Kunden kontakter Mølholm Forsikring, som visiterer videre til den psykologiske hotline

?

Samtaletidspunktet ligger få dage efter henvendelsen

4 Kunden ringes op af psykologen på det aftalte tidspunkt

75

l


FAKTA UDBYTTE Viden og forståelse af stress. Konkrete strategier og praktiske værktøjer til ledelsesmæssig forebyggelse

MÅLGRUPPE Alle ledere og mellemledere. Maks. 20 pr. hold

VARIGHED Kan skræddersyes kundens behov fx. 2 x 1/2 dag eller 1 hel dag. Der anbefales altid en 1/2 dags opfølgning

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

"

S  tressforebyggende ledelse

Ledere, som kan og tør gribe tidligt ind og tage dialogen med medarbejdere, der udviser tegn på stress, kan reducere mistrivsel og syge­ fravær markant

Stresssymptomer kan være svære at opdage i tide - både for den, som oplever begyndende symptomer, og for omgivelserne. Ledere, som kan og tør gribe tidligt ind og tage dialogen med medarbejdere, der udviser tegn på stress, kan dog være med til at reducere mistrivsel og sygefravær markant. Det betaler sig – for alle parter. Med virksomhedens sundhedsforsikring hos Mølholm Forsikring tilbyder vi som tillæg til forsikringen, ledere og HR-ansvarlige handlingsorienterede kurser/workshops med fokus stressforebyggende ledelse. Herunder hvordan lederen aktivt arbejder med forebyggelse af stress i afdelingen, og hvad man konkret skal gøre, når en medarbejder bliver ramt af stress.

Adgang til ny viden og konkrete strategier Fokus i undervisningen ligger på viden om og forståelse af stress - samt konkrete strategier og praktiske værktøjer til ledelse af medarbejdere med stressrelaterede udfordringer. Tilgangen er praksisorienteret og giver deltagerne praktisk anvendelig vejledning i ledelsesmæssig stressforebyggelse. Kurset kommer hele spektret rundt. Lige fra travlhed til sygelig stress, samt hvad lederen skal være særligt opmærksom på. Dette er både ift. lederens egen adfærd samt medarbejdergruppers og den enkelte medarbejders adfærd. Herunder sættes der ligeledes fokus på de konkrete handlemuligheder, som lederen har til at forebygge, at travlhed ikke udvikler sig til stress - samt hvad lederens ansvar er i den forbindelse.

Opfølgning med sparring For at sikre at forløbet fører til aktiv handling, tilbyder vi et koncept, hvor deltagerne - efter de er blevet introduceret til stressforebyggende ledelse – har mulighed for at få sparring omkring, hvordan de omsætter deres viden til konkret handling. Deltagerne medbringer derfor på opfølgningsdagen konkrete cases på fx stressramte medarbejdere med en given problematik, som der drøftes og gives sparring på.


Lederne opnår:

1

2

KURSUS/WORKSHOP

OPFØLGNING

Praktisk anvendelig vejledning i ledelsesmæssig forebyggelse af stress hos medarbejderne

Sparring omkring, hvordan deltagerne omsætter deres viden til konkret handling - gerne med udgangspunkt i konkrete cases

Varighed Undervisningens varighed skræddersyes til jeres behov og jeres ønsker. Det kan eksempelvis sammensættes som 2 halve undervisningsdage eller en hel undervisningsdag plus en halv dags opfølgning.

77

l


LEDERSPARRING

FAKTA UDBYTTE Værktøjer og handlemuligheder til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer

MÅLGRUPPE Ledere og mellemledere

VARIGHED 1-1,5 time pr. session

AFHOLDELSE På virksomheden eller andet egnet sted

L   edelse af stressramte medarbejdere

"

Anvendelses­orienteret sparring på, hvordan man bedst muligt agerer overfor en medarbejder med udfordringer

Som leder kan man både være bange for at presse medarbejderen for lidt og for meget. Det kan fx opleves svært som arbejdsgiver at blande sig, hvis stressreaktionen eller de psykiske helbredsproblemer er af mere privat karakter. Det ændrer dog ikke på, at man som leder både kan og bør gribe ind, hvis en medarbejder mistrives eller er sygemeldt pga. stress. Hos Mølholm Forsikring ønsker vi at give rådgivning og sparring om, hvordan man som leder eller HR-ansvarlig kan fastholde en stressramt medarbejder under sygemelding og yde støtte ved genoptagelse af arbejdet.

Sparring med udgangspunkt i hverdagen Ledersparringen fokuserer på, hvordan man som leder går konstruktivt til udfordringen med en medarbejder, der er sygemeldt eller er i risiko for at blive det. Formålet er at drøfte konkrete sager og give den enkelte leder anvendelsesorienteret sparring på, hvordan man bedst muligt agerer overfor en medarbejder med stress eller psykiske helbredsproblemer. Herudover er formålet med ledersparring at gøre virksomhedens ledere bedre til at spotte tegn på mistrivsel, stress og andre psykiske helbredsproblemer.


Eksempler på emner til ledersparring: 1

Hjælp til en medarbejder, som har svært ved at klare sine arbejdsopgaver

2

Sparring vedr. forebyggelse og håndtering af stress

3

Sparring vedr. hjælp til at få en sygemeldt medarbejder tilbage i jobbet

4

Sparring vedr. hjælp til håndtering af samarbejdsvanskeligheder i et team

5

Sparring på generelle ledelsesmæssige dilemmaer i forbindelse med stress i afdelingen

79

l


FAKTA UDBYTTE Fælles holdninger og værktøjer til at styrke trivslen og forbedre samarbejdet i teamet

MÅLGRUPPE Medarbejdere og ledere i et team. Maks. 15-20 deltagere

VARIGHED ½ eller 1/1 dags workshop. Skræddersyes til kundens behov

AFHOLDELSE På virksomheden eller anden egnet lokation

"

Workshops der styrker teamsamarbejdet

Stress kan i visse tilfælde brede sig i en afdeling på en måde, hvor både leder og medarbejdere oplever en ond spiral

Stress er ikke altid individuelt. Det kan i visse tilfælde brede sig i en afdeling på en måde, hvor både leder og medarbejdere oplever en ond spiral. I sådanne tilfælde er det en god idé, at opbygge en fælles forståelse af stress – samt en fælles viden om hvordan stress kan forebygges og håndteres af både den enkelte medarbejder og medarbejdergruppen som helhed. Med denne workshop målrettet et team eller en personalegruppe hjælper vi jer med at skabe et fælles sprog og en fælles forståelsesramme af stress.


Workshoppen tilpasses jeres behov Jeres behov er rammen for den workshop, som I har brug for. Et forløb kan derfor tilpasses den enkelte virksomhed og afdeling. Eksempel på et forløb kan være:

Fælles halvdagsseminar for en personalegruppe/afdeling • Forebyggelse af stress i en agil virksomhed, hvor en travl hverdag og en selvstændig indsats er et vilkår. Fokus vil være på at forstå, hvad der kan presse os i vores liv - særligt i vores arbejdsliv - samt hvordan vi kan håndtere det. • Målet er at få deltagerne til at acceptere de udfordringer, der findes i både arbejdsliv og privatliv, samt at give dem redskaber til at håndtere disse og skabe større balance i livet.

Sparring i grupper på 2-8 medarbejdere • Fælles sparring omkring konkrete stressrelaterede problemstillinger. • Fælles drøftelse af, hvordan udvalgte redskaber kan implementeres i praksis - herunder hvordan medarbejderne kan hjælpe hinanden. • Fokus på hvad den enkelte kan gøre og øve sig på for at finde en god balance i arbejdsliv og fritid.

Opfølgningsmøde for hele personalegruppen • Opsamling med fokus på, hvordan medarbejderne har arbejdet med de redskaber, de har fået, hvilke udfordringer de er stødt på, og hvilke forandringer de har oplevet – samt hvordan de kan implementere det i afdelingen.

81

l


STRESS LESS

FAKTA UDBYTTE Fleksibelt online terapiforløb, som bidrager til at den enkelte kan agere i nuværende og fremtidige situationer

MÅLGRUPPE Medarbejdere der står midt i en stressproblematik eller som ønsker at forebygge et tilbagefald

VARIGHED 1 introduktionsvideo 5 videosessions á 30 min. 5 samtaler med psykolog á 10 min

AFHOLDELSE Der hvor medarbejderne ønsker det

I  ndividuelt online terapiforløb

"

Stress Less er målrettet medarbejdere, som står midt i en stress­problematik, ligesom forløbet også fungerer rigtig godt som forebyggende indsats mod stress

Megen forskning viser, at kombinationen af videoer, øvelser og kortere psykologsamtaler har en stor terapeutisk effekt på fx stress. Terapiforløbet Stress Less er derfor et online terapiforløb, som kombinerer videosessioner med opfølgende telefoniske samtaler med en psykolog. Stress Less er målrettet medarbejdere, som står midt i en stressproblematik, ligesom forløbet også fungerer rigtig godt som forebyggende indsats mod stress. Stress Less er et stærkt redskab til håndtering af stress, og videoformatet har desuden en række fordele: • stor fleksibilitet ifht. tid og sted • tidsbesparelse ifht. transport • mulighed for at se videoerne igen og dermed tage det i sit eget tempo Stress Less indeholder følgende elementer: • 1 introduktionsvideo • 5 videosessioner (a cirka 30 minutter) • 5 samtaler med en psykolog (a´ 10 minutter – telefonisk) • Tilhørende arbejdsark og opmærksomhedsøvelser Stress Less er et stærkt og fleksibelt værktøj til at behandle stress og til at modvirke begyndende symptomer på stress. Stress Less skal ikke tilbydes til personer med svære depressions- og angstsymptomer. Produktet henvender sig særligt til personer, der kan og vil arbejde selvstændigt med terapien.


Indholdet i Stress Less:

2. Videosessioner x 5 (a' ca. 30 min)

3. Psykologsamtaler telefonisk x 5 (a' ca. 10 min.)

i 1. Introduktions video

Online terapiforløb

4. Arbejdsark og opmærksomhedsøvelser

83

l


FAKTA UDBYTTE Fælles aftaler og anbefalinger omkring håndtering af en stressramt medarbejder

MÅLGRUPPE Medarbejdere ramt af arbejdsrelateret stress

VARIGHED

"

Stresssamtaler med arbejdspladsinvolvering

Når medarbejdere får arbejdsrelateret stress, og arbejds­ pladsen ønsker at undgå eller forkorte en sygemelding

Når en medarbejder rammes af arbejdsrelateret stress, konsulterer medarbejderen typisk en klinisk psykolog for at få behandling. Behandlingen bidrager til, at den stressramte opnår erkendelse, bevidsthed og får redskaber til i fremtiden at kunne håndtere og helst undgå stress. Desværre følges behandlingen ofte op af en sygemelding til arbejdspladsen Men hvordan får arbejdspladsen i sådanne tilfælde indsigt i, hvad de kan gøre anderledes for at forebygge arbejdsrelateret stress? Med arbejdspladsinvolverende samtaler får I som virksomhed mulighed for at tilkøbe stresssamtaler med erfarne organisationspsykologer, når medarbejdere rammes af arbejdsrelateret stress, og arbejdspladsen ønsker at undgå en sygemelding.

Afhænger af problemstilling

Hvordan foregår forløbet? AFHOLDELSE Hos psykologen eller på arbejdspladsen

Medarbejderen møder psykologen til et par indledende samtaler. Når medarbejderen er klar, inviteres nærmeste leder med – typisk ved tredje samtale. Samtalernes fokus er på, hvordan parterne sammen kan skabe de bedste rammer og vilkår for medarbejderen på arbejdspladsen. Er medarbejderen sygemeldt, er der fokus på rammerne ifm. tilbagevendelse til arbejdspladsen.


STRESSRAMT

ORGANISATIONSPSYKOLOG

LEDER

HR PARTNER

SAMMEN SKABES DER ET STRESSFOREBYGGENDE MILJØ I VIRKSOMHEDEN

Hvad opnår medarbejder/arbejdsplads ved konceptet? • Medarbejderen undgår at føle sig alene om problemet. I stedet foregår en væsentlig del af stressbehandlingen i et samarbejde, hvor tilknytningen til arbejdspladsen fastholdes • Medarbejderen taler med nærmeste leder omkring, hvordan vedkommende har det – hvilket bl.a. fjerne tabu omkring den aktuelle situation • Vigtig viden fra terapiforløbene kan i anonymiseret form formidles videre til arbejdspladsen, så der kan udvikles et stressforebyggende miljø målrettet den enkelte medarbejder, dennes kollegaer samt resten af oprganisationen • Mulighed for at skabe de bedste rammer for en evt. tilbagevendelse til arbejdspladsen

85

l


Copyright © 2018 Mølholm Forsikring Oplag: 500 stk. Layout: Kindly Produktion/tryk: ClausenGrafisk


Lille Tornbjerg Vej 30 | 5220 Odense SØ | Tlf. 6520 2120 | molholmforsikring.dk CVR-nr: 25 12 19 02 | EAN-nr: 5790001986773

Profile for Kindly

Mølholm Forsikring – Forebyggende sundhed  

Mølholm Forsikring – Forebyggende sundhed