Page 1

Folkeuniversitetet

Kolding

Program efterår  2017

Forbind krop og sind Signe Højbjerre Larsen Adjunkt og ekspert i idræt og parkour, Syddansk Universitet


2

Velkommen Vi glæder os over at kunne byde velkommen til en ny sæson på Folkeuniversitetet. Programmet byder på gode oplevelser med viden. Tag med til vidensbrunch, se film i Nicolai Bio med en lektor eller få pulsen op, mens du bliver klogere. Vi har selvfølgelig også helt klassiske forelæsningsrækker og temadage på universitetet. Viden er grundlaget for indholdsrige samtaler i godt selskab, som vi håber, du vil få med dine nærmeste og med de mennesker, du møder på Folkeuniversitetet. Med venlig hilsen Ditte Løndahl Farup, programredaktør Annette Hansen, sekretariatsleder

Åbningstider og kontakt Telefontid: Mandag til fredag kl. 10.00-15.00

i Kolding. Kontakt sekretariatet på fu@fuo.sdu.dk for at få en aftalekode og information om tilmelding med rabat.

Folkeuniversitetet i Odense Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 2772 E-mail: fu@fuo.sdu.dk www.fuodense.dk

Afmelding

Tilmelding

Forplejning

Tilmeld dig på hjemmesiden fuodense.dk

Vores studentermedhjælpere sælger kaffe og the med en småkage til 10 kr. på alle hverdage. Husk kontanter eller MobilePay. Om lørdagen er kantinen åben til kl. 13.30.

Rabatter Studerende kan deltage i alle hold med 50 % rabat, hvor bøger, forplejning og andre udgifter ikke er inkluderet.

Rabatter med aftalekoder Ansatte på SDU har gratis adgang til alle hold, hvor bøger, forplejning og andre ekstra udgifter ikke er inkluderet. Alumner kan deltage i udvalgte hold med 50 % rabat på Syddansk Universitet i Odense og i Kolding. Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Syd kan deltage i udvalgte hold med 50 % rabat på Folkeuniversitetet i Odense og

Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fratrukket ekspeditionsgebyr på 120 kr. Afmelding skal ske senest 14 dage før holdstart.

Sekretariatet Sekretariatsleder Annette Hansen Programredaktør Ditte Løndahl Farup Studentermedhjælper Kristian Boeskov Bogholder Susanne Willum

Styrelsen i Kolding Hans Christian Jensen (Syddansk Universitet) / John Rasmussen, næstformand (Koldinghus – Forening af slægtsforskere) / Birgitte Norlyk (Syddansk Universitet) / Lena Wiborg (Syddansk Universitet) / Camilla Gustavson (Trapholt) / Nanna Ebert (Koldinghus) / Allan K. P. Malver, sekretær, (Koldingbibliotekerne) / Kenneth Osborg / Astrid Jørgensen.

Forbehold Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, lokale, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion af betalingen.

Oplag: 35.000 Grafisk opsætning og tryk: Kindly / Clausen Grafisk Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl. Trykt på FSC®-mærket papir.


3

Åbningsforelæsning Jacob Wendt Jensen: Lise Nørgaard

Jacob Wendt Jensen holder Folkeuniversitetets traditionsrige åbningsforelæsning og fortæller om sin nye biografi: ”Lise Nørgaard – De første 100 år”. ”Husk nu – det må ikke blive for rosenrødt”, sagde Lise Nørgaard forud for arbejdet med den nye biografi. Et portræt af en kvinde, der er født med en fornem ukuelighed og en insisterende livsglæde – men også et portræt, der understreger, at intet liv kan fortælles i kun muntre toner. Lise Nørgaard har været en fremragende journalist, enmandshær i kvindekampen, en muntert klingende debattør i årtier – og en kvinde, der er gået sine helt egne veje, når det gjaldt arbejds- og familielivet. Hun har generøst medvirket i en lang række nye interviews og mere end 50 andre personer blandt venner, tidligere kollegaer og familie har hjulpet med at fremkalde et helt nyt røntgenbillede af Matadors mor. Efter forelæsningen serveres der vin, vand og snacks, og du har også mulighed for at købe et eksemplar af bogen om Lise Nørgaard.

Jacob Wendt Jensen, filmkritiker, journalist og forfatter Dato: Onsdag 30/8 Tid: 18.30-20.00 Pris: 70 kr. inkl. vin, vand og snacks Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Jacob Wendt Jensen, filmkritiker, journalist og forfatter


REFORMATION I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Sammen med Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark markerer Folkeuniversitetet jubilæet med arrangementer og artikler, der sætter fokus på Reformationen, og hvad den betyder for os i dag.

Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og har Hendes Majestæt Dronningen som protektor. Artiklerne om Reformationen er skrevet i samarbejde med lektor i historie Charlotte Appel og lektor i systematisk teologi Bo Kristian Holm, begge fra Aarhus Universitet. Citaterne af Luther er fra hans frimodige bordtaler omkring middagsbordet i hjemmet i Wittenberg, som de er gengivet i ’Godbidder’ af Jacob Ørsted. Læs mere om Reformationen og reformationsjubilæet på luther2017.dk eller facebook.com/reformationen

V

T

I

V


SKOLEN I REFORMATIONENS TJENESTE Den danske folkeskole er på mange måder et barn af kirken – og af én af Luthers grundtanker: at alle skal have adgang til Guds ord. Luther mente ikke, at kirken skulle eje jord og godser, og kongemagten overtog officielt bispegodset og de gamle kirkeskoler ved Reformationens indførelse i Danmark i 1536. Det betød ikke, at kristendom og skole blev adskilt. Tværtimod havde Reformationen stor betydning for datidens forandringer i det danske skolesystem, og paradoksalt nok blev kirkens magt over skolerne faktisk større. Der blev oprettet én god latinskole i hver by, så drenge kunne blive oplært i luthersk kristendom og latinsk skriftkultur og dermed kvalificere sig til en uddannelse som lærere eller præster inden for den lutherske kirke. Undervisning blev opprioriteret og forældre mindet om, at de skulle opdrage deres børn i den kristne tro. Børnene lærte den rette tro via ’Den Lille Katekismus’, der blev brugt som alle børns første læsebog. ’Den Lille Katekismus’ er Luthers korte og præcise gennemgang af, hvad man som minimum bør vide som kristen. Latinskolerne fungerede også som byernes fattigskoler. For da alle skulle have adgang til Guds ord, var det latinskolernes opgave at opdrage alle børn – også de mindrebemidlede – til at blive gode lutheranere. Hørte man ikke efter i skolen

TÆ N K AT A L L E M E N N E S K E R E R S Å I V R I G E E F T E R AT U N D E RV I S E A L L E A N D R E , M E N I K K E S I G S E LV. Mar tin Lu th e r

og lærte sit fadervor, de ti bud og trosbekendelsen udenad, var man ilde stedt i datidens samfund, for så kunne man ikke komme til alters i kirken. Og kunne man ikke det, kunne man heller ikke blive trolovet eller få arbejde i staten. I dag foretrækker de fleste at holde skole og religion adskilt, men det er egentligt ikke så længe siden, at folkeskole og kirke var tæt forbundne. Tænk bare på, at statens tilsyn med skolerne lå hos præster og provster frem til 1933, og at læreren blev set som kirkens mand og kaldt for ’degnen’. Bibelhistorie og salmesang fyldte meget på skoleskemaet, og den kristne forkyndelse og opdragelse var en del af folkeskolens formålsparagraf helt frem til 1975.

1517-2017

PRÆSIDIET FOR REFORMATIONSJUBILÆET I DANMARK

R EFOR M ATIONSJUBIL ÆET www.luther2017.dk

Logo, Maja Lisa Engelhardt

89342_reformationsjubilæum_plakat_.indd 1

21-01-2012 10:41:10


6

HISTORIE, KULTUR OG SAMFUND

DET SORTE USA Med afsæt i sin nye bog ”Det sorte USA” (Gads Forlag 2016) går lektor Jørn Brøndal tæt på den amerikanske identitetsopfattelse, frihedsog lighedsidealerne og det sorte Amerikas rå virkelighed. Undervejs fortælles den afroamerikanske befolknings historie: slaveriet og dets ophævelse, raceadskillelsen, borgerrettighedsbevægelsen i 1950’erne og 1960’erne, Barack Obamas vej til præsidentembedet og raceurolighederne.

Historie, kultur og samfund HOLGER DRACHMANN – KUNSTNER OG IKON Drachmann var mere end en kvindebedårer, han var frem for alt en af de mest produktive og mangesidige kunstnere fra Det moderne gennembrud, med en stor produktion af litteratur og billedkunst. I dette kursus lægges der op til at skabe et fornyet billede af Holger Drachmann og hans værdi for den danske kunstneriske scene, både på maleri- og litteratursiden samt en nyvurdering af hans renommé. 25/10: Drachmann som ikon og kunstner. Henk van der Liet, drh., professor, dr. HA., Universiteit Amsterdam 08/11: Drachmann i Skagen og som helhed. Hans Nielsen, Drachmanns Hus, Skagens Kunstmuseer 15/11: Drachmanns kvinder. Journalist og forfatter Poul og Birgit Bernth

Jørn Brøndahl, lektor, ph.d. Syddansk Universitet Dato: Tirsdag 24/10 Tid: 17.30-20.30 Pris: 200 kr. Studerende: 100 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SPROGET FÅR DET GLATTE LAGEN. FASTE VENDINGER I FORANDRING Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Vi vil se på tekst- og billedeksempler med både talesprogets og skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde eksempler, der enten giver smil på læben eller får mavesyren til at skumme. ”Verden er af lava”. Eller hvad siger du?

Michael Ejstrup, sprogforsker Dato: Tirsdag 7/11 Tid: 17.30-21.30

Dato: 3 onsdage, start: 25/10 Tid: 18.15-20.00 Pris: 350 kr. Studerende: 175 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 380 kr. Studerende: 255 kr. inkl. sandwich og vand, kaffe og kage Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

REJSEDESTINATION: NEW YORK New York kan med god ret kaldes for verdens centrum. Bølger af immigranter fra hele verden har set Frihedsgudinden i øjnene og fundet deres hjem i New York. På Manhattan knejser FN’s hovedkvarter med sine 154 meter og vidner om byen som verdens politiske centrum. Endelig markerer Wall Street sig stærkt på den internationale scene som verdens finansielle centrum – især med byggeriet af det gigantiske One World Trade Center i det velstående Lower Manhattan. Gennem 100 år har New York været storbyen, hvor drømme enten brister eller bærer. Både kunstnere og spekulanter, milliardærer og gangsterbosser er gennem tiden blevet draget af storheden og mulighederne i The Big Apple, og de har alle sat deres præg på byen. 26/09: Historie, samfund og politik i New York. Niels Bjerre-Poulsen, lektor, Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet 03/10: Kunst i New York. Anders Troelsen, lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet 10/10: Arkitektur og byplanlægning i New York. Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Dato: 3 tirsdage, start: 26/9 Tid: 18.15-20.00 Pris: 350 kr. Studerende: 175 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding


HISTORIE, KULTUR OG SAMFUND

NYE VINKLER PÅ MELLEMØSTEN

KEND DINE KONGER – MODERNE TID

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det er en kompleks region, hvor forskellige kulturer, politiske dagsordener og økonomiske betingelser både mødes og støder sammen. Islamisk Stat, krigen i Syrien, enorme flygtningestrømme, kup og demonstrationer har alt sammen præget Mellemøsten i den senere tid. Det vidner om en region i opbrud. Men hvor er Mellemøsten på vej hen?

Kongerækken har i mange år været bandlyst i historieundervisningen. Til hvilken nytte skulle man lære en stribe navne og årstal? Hvad havde de kronede hoveder med almindelige mennesker at gøre? En hel del faktisk. For danske konger er mere end navne, numre og årstal. Den fornyede interesse for danske konger viser da også, at man sagtens kan skrive og læse om danske konger, uden at det bliver kedeligt, og uden at den overordnede historie forsømmes.

27/09: Syrien. Peter Seeberg, lektor, ph.d., Syddansk Universitet 04/10: Israel/Palestina. Martin Beck, professor, Syddansk Universitet 11/10: Egypten. Line Mex Jørgensen, ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet 25/10: Libanon. Peter Seeberg, lektor, ph.d., Syddansk Universitet 01/11: Irak. Helle Lykke Nielsen, lektor i Mellemøststudier, Syddansk Universitet 08/11: Golfstaterne. Martin Hvidt, Syddansk Universitet 15/11: Tyrkiet. Mehmet ûmit Necef, lektor, Syddansk Universitet

Dato: 7 onsdage, start: 27/9 Tid: 18.15-20.00 Pris: 750 kr. Studerende: 375 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

30/10: Frederik VII. Michael Bregnsbo, lektor, ph.d., Syddansk Universitet 06/11: Christian X. Tim Knudsen, professor, Københavns Universitet 13/11: Margrethe II. Steffen Heiberg, mag.art.

Dato: 3 mandage, start: 23/10 Tid: 17.00-18.30

7

SØNDERJYLLANDS HISTORIE Selvom Sønderjylland er et forholdsvis lille område, fra Kongeåen i nord til Ejderen i syd, gemmer det på en stor og dramatisk historie. Området har haft stor magtpolitisk og økonomisk betydning, og adskillige krige har udspillet sig på sønderjysk jord. Sønderjyllands centrale rolle i Danmarkshistorien betyder, at det er afgørende at kende til områdets historie for at forstå Danmarks historie. Sønderjylland har en noget anderledes historie end det øvrige Danmark, som hertugdømme, grænseland og en periode endda tysk provins. 24/10: Middelalderens Sønderjylland og hertugdømmets fødsel 700-1544. Lennart Madsen, overinspektør, Museum Sønderjylland 31/10: Hertugernes tid. Sønderjylland 1544-1720. Carsten Porskrog Rasmussen, adjungeret professor, Aarhus Universitet 07/11: Slesvig som mønsterregion 1720-1814. Lars N. Henningsen, tidl. forsknings- og arkivleder, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 14/11: Da slesvigerne blev danskere eller tyskere 1815-1918. Hans Schultz Hansen, forskningsleder, Landsarkivet for Sønderjylland 21/11: Fra ’mod hinanden’ til ’med hinanden’ – Sønderjylland 1918-2016. Henrik Becker-Christensen, generalkonsul i Flensburg

Pris: 350 kr. Studerende: 175 kr. Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

Dato: 5 tirsdage, start: 24/10 Tid: 18.15-20.00 Pris: 550 kr. Studerende: 275 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Koldinghus – Forening af Slægtsforskere 05/09: Kroernes historie. Cand.mag. Steen Ivan Hansen 03/10: Rigsarkivet i går, i dag og i morgen. Rigsarkivar Asbjørn Hellum 07/11: Historien om Rakkerne. Museumsinspektør Per Lunde Lauridsen. 05/12: Forsvarets arkivalier og anvendelsesmuligheder. Arkivar ved Rigsarkivet Jørgen Mikkelsen. 02/01 2018: En tragisk hændelse i Hjorthede. Medlem af foreningen Kurt Padkjær. 06/02 2018: Ingen sang over min vugge. Om Frederikkes liv i 1800-tallets Danmark. Forfatter, slægtsforsker og sygeplejerske Vibeke Rejnholt Pheiffer Tid og sted: Kl. 19.00 – 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Pris: 50 kr. pr. foredrag. Betaling ved indgangen Tilmelding hos John Rasmussen, 75534955, grejo@stofanet.dk


8

HISTORIE, KULTUR OG SAMFUND

FORSTÅ DIN VERDEN Verden er i konstant bevægelse: Konflikter bliver til krige, traktater underskrives og politiske håndtryk udveksles hen over bonede gulve. Men hvad er historien bag det, der sker? Hvad adskiller de forskellige regioner, og hvilken viden bringer os tættere en forståelse af Europa, Mellemøsten, USA, Afrika, Latinamerika og Asien? Få stillet skarpt på de konflikter, bevægelser og politiske problemstillinger, forskerne mener, er vigtige for at forstå verden i dag.

TÆNKEPAUSER – ALDER, GAVEN OG LOVEN Har du brug for en tænkepause? Så dyk ned i den populære bogserie fra Aarhus Universitetsforlag. Vi slutter af med bogudlevering og reception. Program: Kl. 18.30-19.00: ”Alder”. Suresh Rattan, Aarhus Universitetet Kl. 19.00-19.30: ”Gaven”. Anders Klostergaard Petersen, Aarhus Universitet Kl. 19.30-20.00: ”Loven”. Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet

ISLAND Island fascinerer med sine vulkaner, sine blodige sagaer og sin storslåede natur. Island er den helt rette blanding af tradition og forandring. Hvordan er Island opstået, og hvorfor er Island et helt specielt sted på jorden? Hvordan afspejler landets udvikling sig i moderne forfattere som Hallgrímur Helgason, Sjón og Jón Kalman Stefánsson? Hvad fortæller Islands vulkaner og jordskælv om øens geologi? Og hvordan har islændingene taklet krakket i 2008?

Dato: Torsdag 26/10

24/10: USA. Niels Bjerre-Poulsen, lektor, Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet 31/10: Afrika. Holger Bernt Hansen, professor emeritus, Københavns Universitet 07/11: Østeuropa og Rusland. Karsten Jakob Møller, generalmajor og senioranalytiker, Dansk Institut for Internationale Studier 14/11: Asien. Carsten Boyer Thøgersen, tidligere kontorchef i Udenrigsministeriet 21/11: Latinamerika. Steen Fryba Christensen, lektor i Latinamerika og globalisering, Aalborg Universitet 28/11: Mellemøsten. Peter Seeberg, lektor, ph.d., Syddansk Universitet 05/12: Europa og EU. Rasmus Brun Pedersen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

Tid: 18.30-20.30 Pris: 150 kr. inkl tre tænkepauser, en let forfriskning og snacks Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

TUREN GÅR TIL BERLIN Vi går tæt på Berlins omtumlede tilværelse i det 20. århundrede med blik til århundrederne før og efter. 1900-tallets Berlin er i konstant forvandling: De brølende 1920’eres kreative løssluppenhed, som senere blev trampet ned af nazisternes støvler, Berlin som magtcentrum i Det Tredje Rige, byens deling under Den Kolde Krig, Murens fald og genforening, fulgt af en ny blomstringstid. 22/11: Berlins arkitektur. Hans Christian Post, postdoc., Syddansk Universitet 29/11: Berlins historie. Martin Amitsbøll Husted, cand.mag. i filosofi, samfundsfag og historie 06/12: Kunst i Berlin. Dea Schou, ph.d.-studerende ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Dato: 3 onsdage, start: 22/11 Tid: 18.15-20.00

Dato: 7 tirsdage, start: 24/10 Tid: 18.15-20.00 Pris: 750 kr. Studerende: 375 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

01/11: Nyere islandsk litteratur. Kim Lembek Simonsen, cand.mag. i dansk og islandsk 08/11: Island dengang og i dag: Fra vikinger til pengespekulanter. Torben Rasmussen, litteraturhistoriker, forfatter og direktør, Team Island 15/11: Kreppa - krakket i 2008. Ulf Nielsson, lektor i finans, Copenhagen Business School 22/11: Det særegne islandske kunst- og kulturliv. Torben Rasmussen, litteraturhistoriker, forfatter og direktør, Team Island 29/11: Pladetektonik, geologi, vulkaner og jordskælv. Trine Dahl-Jensen, seniorforsker, GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Pris: 350 kr. Studerende: 175 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Dato: 5 onsdage, start: 1/11 Tid: 18.15-20.00 Pris: 550 kr. Studerende: 275 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding


HISTORIE, KULTUR OG SAMFUND

INDBLIK I EUROPA Hvor godt kender du de enkelte lande i Europa? Hvilken rolle spiller mafiaen i dagens Italien? Kan Frankrig forene en plads i et nyt Europa med sin gamle forestilling om unik fransk ’grandeur’? Hvordan står det til i de ’nye’ lande i Central- og Østeruopa? Og kan Tyskland redde det europæiske projekt? Europa handler både om det politiske Europa, der fylder i medierne, men også om et rigt kulturliv og et idéhistorisk fællesskab. Tag med på en rejse gennem Europa, og få indblik i landenes nyere historie og aktuelle virkelighed.

Dato: 6 onsdage, 31/1, 7/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3 2018

ANTIKKENS SYV VIDUNDERE

REJSEDESTINATION: BARCELONA

Antikkens 7 vidundere har været en kilde til fascination gennem årtusinder. De fantastiske bygningsværker vidner om de mægtige civilisationer, der har skabt dem, men deres ødelæggelse fortæller også historien om, at selv de mest glorværdige af menneskets aftryk på Jorden er forgængelige. Kun den gigantiske Kheops-pyramide står endnu, omgærdet af mystik, men som et håndfast bevis på, at mennesker længe før vor tids sky­ skrabere og operahuse både har villet og kunnet skabe store og smukke bygningsværker.

Barcelona er en af Europas mest dynamiske byer. Området har en fascinerende historie, eget sprog og kulturelle traditioner, der får catalanerne til at føle sig forskellige fra resten af spanierne. Barcelona har siden De Olympiske Lege i 1992 udviklet sig med stor hast og er blevet et mekka for moderne arkitektur, mode og it. Går man en tur gennem det historiske centrum, er det tydeligt, at byen også i tidligere perioder har spillet en hovedrolle i Europa. Romerne grundlagde Barcelona for mere end 2000 år siden, og i perioden 1200-1500 oplevede Barcelona en storhedstid, der gjorde området til en magtfaktor i Middelhavet på niveau med Venedig og Genova. Deltag i kurset, og få mere ud af din næste tur til Barcelona.

Dato: 3 onsdage, 4/4, 11/4, 18/4 Tid: 18.15-20.00 Pris: 350 kr. Studerende: 175 kr.

Tid: 18.15-20.00

Dato: 7 onsdage, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 4/4, 11/4, 18/4

Pris: 650 kr. Studerende: 325 kr.

Tid: 17.30-19.15

Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

9

Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 750 kr. Studerende: 375 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

UDEN BOGTRYKKERKUNST – INGEN REFORMATION På Luthers tid stod Europa midt i en medierevolution. En revolution ikke ulig den, vi har set med den hurtige spredning af information på internettet og på sociale medier. Allerede før Luther blev erklæret kætter af den katolske kirke, var hans skrifter spredt i over en halv million eksemplarer. Det kunne ikke være sket uden introduktionen af bogtrykkerkunsten i Europa. Renæssancen gjorde det til et ideal at gå til kilderne og med sin egen fornuft prøve at forstå, hvordan verden hang sammen. Det var ikke nok at læse lærebøger, som andre havde skrevet. Det ideal kom også til at sætte sit præg på Reformationen. Men hvor renæssancens humanisme i høj grad var for eliten, var Re­ formationen også folkelig. Det var ikke kun teologerne, der skulle kunne læse og forstå Bibelen. Det skulle alle i princippet. Derfor begyndte man at læse og bruge Bibelen på nye måder. Teologerne læste Bibelen på originalsprogene, men samtidig blev Bibelen oversat til folkesprogene, så den kunne læses af en bredere del af befolkningen. Det betød, at Bibelen – og efterhånden selve det at kunne læse den – fik større betydning. Prædikener på

NU HAR MAN GODE BØGER OG DÅRLIGE ELEVER. TIDLIGERE H AV D E M A N G O D E E L E V E R O G DÅRLIGE BØGER. Mar tin Lu th e r

modersmålet og oversættelser af Bibelen var ikke nyt, men efter Reformationen fik bibellæsning højeste prioritet. Blandt reformatorerne var der en stor iver efter at udbrede Bibelens ord – men man ville samtidig gerne sikre sig, at den rette protestantiske udlægning vandt frem. Derfor blev bøger, pamfletter og flyveblade på kort tid spredt i hundrede- eller tusindvis af eksemplarer med tidens nye teknologi: bogtrykkerkunsten. Det er ligefrem blevet sagt, at uden bogtryk – ingen Reformation.


10

PSYKOLOGI, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

SÆT TURBO PÅ RETNINGEN MOD DIT DRØMMELIV

Psykologi, sundhed og pædagogik

Invester en dag og lær, hvordan du optimerer anvendelsen af din hjernes fantastiske potentiale. Du bliver gennem dagen introduceret til strategier, værktøj og konkrete anbefalinger, som er direkte anvendelige i dit eget liv. Dagen er baseret på den nyeste forskning inden for neurofysiologi, motivations- og præstationspsykologi, og struktureres, så din forståelse og praktiske anvendelse er i højsædet.

Johan Frederik Banzhaf, studieadjunkt i præstationspsykologi, Aalborg Universitet Dato: Lørdag 23/9 Tid: 10.00-16.00 Pris: 380 kr. Studerende: 205 kr. inkl. kaffe og kage Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Har du hørt om parkour? I dag forbinder de fleste nok parkour med unge mennesker, der springer gennem byen, men filosofien bag parkour, de fysiske og mentale teknikker med fokus på nærvær, flow og bevægelse, er for alle og kan udføres på alle niveauer. Parkour har i den forstand ligheder med fx yoga og mindfulness i bevægelse, hvor der også er fokus på forbindelsen mellem krop og sind. Denne dag kan alle 50+ være med, når vi skal arbejde med bevægelsesfrihed, kreativitet og flow i parkour for ældre. Få forskningens svar på, hvad parkour er og kan, og mærk gennem praktiske øvelser, hvordan man på legende og kreativ vis benytter byens rum til at udforske kroppens fysiske potentiale og udfordre egne mentale grænser. NB! Mød op iklædt tøj og sko til udendørs bevægelse. Kl. 12.00-14.00 arbejder vi med parkour i praksis på området Gademix i Kolding.

KUNSTEN AT DVÆLE I DIALOGEN

Forelæser: Studieadjunkt, ph.d. Signe Højbjerre Larsen, Syddansk Universitet

Reinhard Stelter, professor i coaching- og sportspsykologi, Københavns Universitet

Tid: 10.00-14.00 Pris: 250 kr. Studerende: 125 kr. Sted: Gademix, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Vi tager pulsen på vores sprog. Hvilke udviklingstendenser kan vi spore? Og kommer dansk til at kæmpe for sin overlevelse i en verden, hvor mange grænser bliver mere og mere flydende? Mange er bekymrede for det danske sprogs fremtid. Bliver det opslugt af engelsk? Kværker ungdommen det? Bliver det ødelagt af folks sjusk? Vores sprog udvikler sig som alle andre sprog. Men hvad sker der med vores talesprog og vores skriftsprog i disse år?

Karen M. Lauridsen, lektor og Ole Lauridsen, lektor, mag.art., Buisness and Social Sciences, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet Dato: Tirsdag 24/10 Tid: 16.00-21.00 Pris: 400 kr. Studerende: 250 kr. inkl. sandwich og vand, kaffe og kage Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

FLOW, KROP OG BEVÆGELSE 50+

Dato: Lørdag 7/10

DANSK I FAMILIEN AF EUROPÆISKE SPROG

Hvad kendetegner den bæredygtige og meningsfulde samtale, der giver værdi for samtaleparterne? Få input til at lytte til dig selv og den anden i dialogen, så du opnår en bæredygtig og meningsfuld samtale, som i sidste ende kan hjælpe dig til at finde dit etiske ståsted og egne personlige værdier. Forløbet henvender sig bl.a. til dig, som har brug for en introduktion til at kunne føre professionelle, transformative og støttende samtaler (fx coaching).

Dato: Lørdag 7/10 Tid: 10.00-16.00 Pris: 380 kr. Studerende: 205 kr. inkl. kaffe og kage Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KORT OG GODT OM GIGT Slidgigt er en folkesygdom, og det er langt den mest udbredte af alle gigtsygdomme. Over 300.000 danskere har fået diagnosen, og nogle lever fint med sygdommen. Men hvad er gigt egentlig? Hvad er forskellen på slid- og leddegigt, og hvad kan man selv gøre for at bevare et godt og aktivt liv? Hør om sygdommenes årsager, symptomer og behandlingsmuligheder, og få indblik i den nyeste forskning på området.

Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og klinisk lektor i reumatologi, Aarhus Universitet Dato: Onsdag 25/10 Tid: 17.30-21.30 Pris: 250 kr. Studerende: 125 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding


PSYKOLOGI, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

NÅR JEG BLIVER GAMMEL Vi bliver ældre og ældre. Livet efter de 65 år er nu for mange en lang fase i livet, og en mulighed for mange til at forfølge nye interesser og få nye oplevelser. Aldrig har der været så mange 100-årige, som nu. Mere end 1000 danskere har rundet det skarpe hjørne. Folkeuniversitetet har inviteret seks forskere, der vil belyse alderdommen fra forskellige fagområder og perspektiver. 31/10: Det lange livs udfordringer. Bernard Jeune, lektor, cand.med., Syddansk Universitet 07/11: Ældrelitteraturens livslange liv. Peter Simonsen, professor, ph.d., Syddansk Universitet 14/11: Er legen for livet? Sara Mosberg Iversen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet 21/11: ”When I get older losing my hair” – populærkulturelle aldringsforestillinger. Claus Schatz-Jakobsen, lektor, cand.mag., Syddansk Universitet 28/11: Alkohol og stigende alder – billigere og billigere at blive fuld. Kjeld Andersen, professor, overlæge, msc., ph.d., Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion 05/12: Fra støv til Stones – udviklingen i ældres helbred gennem 150 år. Kaare Christensen, professor, dr. med., Syddansk Universitet

Dato: 6 tirsdage, start: 31/10 Tid: 18.15-20.00 Pris: 650 kr. Studerende: 325 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

LÆR FRA DIG Ledere og medarbejdere, der varetager formidlings- og undervisningsopgaver i hverdagen, skal skabe læring for andre. Det kan fx være i forbindelse med undervisning af kollegaer, elever, samarbejdspartnere, brugere eller kunder. Men hvordan skaber du optimal læring for andre? At lære fra sig kræver en grundlæggende forståelse af, hvad læring er, og hvordan man lærer. Få indblik i, hvordan du skaber optimale læreprocesser for andre med fokus på bl.a. voksenpædagogiske grundbegreber, Blooms læringstaksonomi, hjernens indflydelse på læring og din rolle som underviser.

Christina Søgaard Jensen, cand.mag. i æstetik & kultur og adjunkt i multimediedesign, Erhvervsakademi Aarhus Dato: Lørdag 10/2 Tid: 10.00-16.00 Pris: 380 kr. Studerende: 205 kr. inkl. kaffe og kage Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

11

VIDEN MED PULS: LØBETRÆNING – BEDRE PRÆSTATION OG ØGET SUNDHED Hvordan forbedrer man effektivt sin løbepræstation? Og hvor meget skal der til for at forebygge sygdom? Kan man løbe for meget? Få inspiration til at få det optimale ud af din løbetræning. Dagen byder på flere videnskabeligt funderede oplæg samt løbeture med indlagte øvelser. Dagen er for alle, der vil vide mere om de gavnlige effekter af løbetræning og opnå konkrete redskaber til at forbedre egen løbepræstation. Da meget af undervisningen foregår med øvelser og løb, forventes en moderat grundform (du kan løbe fem kilometer), og vi forventer, at man medbringer tøj og sko egnet til løb. Michael Krüger, videnskabelig assistent, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Dato: Lørdag 21/4 Tid: 10.00-16.00 Pris: 390 kr. Studerende: 215 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

HAVETERAPI – SUND I NATUREN Grønne områder kan få os til at restituere og slappe af og bruges i dag målrettet som middel mod stress. I de seneste årtier har der været stor international opmærksomhed om naturen som ressource i sundhedsfremme og behandling. Også i Danmark oprettes sansehaver og terapihaver. Hvad er teorierne bag den måde, naturen viser sig at påvirke vores sundhed på? Hvordan kan naturen bruges i behandlingen af en række sygdomstilstande? Og hvad er egentlig en terapihave? Få indsigt i, hvordan behandling med naturbaseret terapi foregår.

Dorthe Varming Poulsen, fysioterapeut, ph.d. og adjunkt ved Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet Dato: Lørdag 7/4 Tid: 10.00-16.00 Pris: 380 kr. Studerende: 205 kr. inkl. kaffe og kage Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Følg os på facebook facebook.com/ koldingfolkeuniversitet


12

KUNST, MUSIK OG FILM

LUTHER, CRANACH OG KUNSTEN I KIRKEN

Kunst, musik og film

Luther og kunstneren Lucas Cranach den Ældre var venner, og langt de fleste kendte portrætter af Luther er malet af Cranachs værksted. Men hvordan påvirkede Reformationen Cranachs arbejde med religiøse billeder? Var Luther for eller imod brugen af billeder i en religiøs kontekst? Kurset besvarer væsentlige spørgsmål om den reformerte kirkes brug af billeder i en religiøs kontekst og undersøger, hvordan Reformationens tanker påvirkede Cranachs billedsprog.

Helene Lykke Evers, mag.art. Dato: 3 onsdage, start: 6/9 Tid: 15.00-16.45

MESTERVÆRKER FRA DEN DANSKE KUNSTSKAT Sammen med cand.mag. Peter Kær skal vi se nærmere på 250 års mesterværker. Her er fokus på udviklingen i den danske kunst – fra Kunstakademiets grundlæggelse i 1754 frem til vor egen tid. Undervejs opdager vi kunstneriske greb, brud og konflikter, som er med til at forme den nutidige kunstopfattelse, og de refleksioner over vores eget liv, som kunsten altid rummer. Peter Kær, som mange nok primært kender som TV-vært, har siden læst kunsthistorie på Københavns Universitet og har netop været hovedfigur i DR K-serien ”1000 års kunsthistorie”.

Pris: 350 kr. Studerende: 175 kr. Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

Peter Kær, cand.mag. i kunsthistorie og kulturformidling Dato: Lørdag 30/9 Tid: 10.00-16.00

UDSTILLING PÅ KOLDINGHUS: BEYOND ICONS I anledningen af Designskolen Koldings 50-års jubilæum vises udstillingen ”Beyond Icons”. I udstillingen præsenterer årets nyudklækkede designere deres perspektiver på design. Afgangsprojekterne vises sammen med overraskende bud på, hvad design er, når man ser bort fra de oplagte designikoner: 50 danske og internationale designere, politikere, kunstnere, videnskabs- og erhvervsfolk har peget på et designprodukt eller en designløsning, som gør en forskel i deres personlige og professionelle liv. Program: 17.00-17.45: Adidas af affald – Adidas Ultraboost Uncaged Parley-skoen. Ved Sabina Michaëlis, post. doc, ph.d., Syddansk Universitet 17.45-18.30: Om udstillingen. Ved udstillingskurator Anni Nørskov 18.30-19.00: Spørgetid og besøg i udstillingen

BYVANDRING: KOLDING Hvor godt kender du egentlig din by? På denne byvandring går vi på opdagelse i Kolding. Over Kolding knejser byens vartegn Koldinghus og vidner om den vigtige rolle byen har spillet i historien med placeringen ved Kongeåen, der dannede grænse mellem det egentlige Danmark og hertugdømmerne. Den middelalderlige Sankt Nicolai Kirke, gamle borgerhuse fra 1500-tallet og 1800-tallets nyklassicisme præger bybilledet. På denne byvandring går vi på opdagelse i byens historie, kunst og arkitektur.

Birgitte Zacho, mag.art. Dato: Tirsdag 19/9 Tid: 13.00-14.30

Dato: Mandag 18/9 Tid: 17.00-18.30 Pris: 250 kr. Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

Pris: 190 kr. Studerende: 115 kr. Mødested: Ved søbredden overfor biblioteket (Fredericiagade)

Pris: 350 kr. Studerende/Klub Trapholt: 175 kr. Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

Forelæsninger på Trapholt Medlemmer af Klub Trapholt får 50% rabat på alle forelæsninger på museet. Læs mere om tilmelding med rabat på hjemmesiden


KUNST, MUSIK OG FILM

KUNSTHISTORIEN PÅ ÉT SEMESTER Hvis du trænger til at få opfrisket hukommelsen, få et godt overblik eller for første gang stifte bekendtskab med kunsthistoriens forandringer, så kom og vær med, når vi byder på en grundig gennemgang af kunsthistorien fra renæssance til samtid. Forelæsningerne vil fokusere på maleri, skulptur og arkitektur, men vi vil også arbejde med flere moderne stilretninger især i det 20. og 21. århundrede. 03/10: Renæssance og manierisme. Christian Salling, cand.mag. og kunstanmelder, Århus Stiftstidende 10/10: Barok og rokoko. Signe Jacobsen, mag.art. 24/10: Romantik og klassicisme. Birgitte Zacho, mag.art. 31/10: Realisme og impressionisme. Gitte Tandrup, mag.art. 07/11: Ekspressionisme. Inger Houbak, cand.phil. 14/11: Symbolisme. Teresa Nielsen, museumsinspektør, Vejen Kunstmuseum 21/11: Kubisme og futurisme. Birgitte Zacho, mag. art. 28/11: Surrealisme. Gitte Tandrup, mag.art. 05/12: Samtidskunst. Kristian Handberg, postdoc, Københavns Universitet Dato: 9 tirsdage, start: 3/10 Tid: 10.30-12.15 Pris: 950 kr. Studerende/Klub Trapholt: 475 kr. Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

SKAM SKAM har taget Danmark med storm. En tredjedel af seerne er danskere, og de er bestemt ikke alle sammen teenagere. Lynge Stegger Gemzøe og Jakob Isak Nielsen tager dig med på en ”tour de SKAM” og viser forskellige scener fra serien. De vil fortælle om, hvad der er banebrydende ved serien, samtidig med at de midt i al hypen om serien også har nogle drilske bud på seriens mere traditionelle og konventionelle dimensioner.

Jakob Isak Nielsen, lektor og Lynge Stegger Gemzøe, ph.d.-studerende, Medievidenskab, Aarhus Universitet. Dato: Tirsdag 24/10 Tid: 18.15-20.00 Pris: 80 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

13

KUNST PÅ STEDET – BESØG PÅ TRE KUNSTUDSTILLINGER

EAT ME – MAD SOM SAMTIDENS SUPERMETAFOR

Tag med på tre aktuelle udstillinger og kom tæt på kunstneriske behandlinger af blomster, hekse og mad. Mødested: På museerne.

Vi spiser alle mad. At indtage mad er en fælles menneskelig aktivitet. Men mad er de senere år blevet til mere end bare det, vi putter i munden. I forbindelse med udstillingen ”EAT ME” på Trapholt har museet og FU inviteret seks danske eksperter til at fortælle om, hvordan mad optræder i forhold til identitet, hjernen, sansninger, medier, idealer og smag. Der vil være to forelæsninger hver aften med 15 min. pause. Find hele programmet på hjemmesiden.

25/10: Vejen Kunstmuseum: ”Flower power. Blomster fra nær og fjern”. Sted: Østergade 4, 6600 Vejen 01/11: Vejle Kunstmuseum: ”HEX – billedets magt”. Sted: Flegborgvej 16-18, 7100 Vejle 08/11: Trapholt: ”MAD I KUNST OG DESIGN”. Sted: Æblehaven 23, 6000 Kolding

Mathilde Teglgaard Nielsen, cand. mag. i kunsthistorie

Dato: 3 onsdage, start: 11/10, 25/10, 1/11 Tid: 17.30-19.45 Pris: 350 kr. Studerende/Klub Trapholt: 175 kr. Pris pr. aften: 150 kr. Studerende/Klub Trapholt: 75 kr. Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

Dato: 3 onsdage, start: 25/10 Tid: 11.30-13.00 Pris: 390 kr. Studerende: 215 kr. Entré til Trapholt er ikke inkluderet i prisen. Klub Trapholt kommer gratis ind på Trapholt, men får ikke rabat på forelæsningerne. Der er gratis adgang for alle til Vejen Kunstmuseum og til Vejle Kunstmuseum.

TAG MED I BIOGRAFEN: HIDDEN FIGURES Kom med Folkeuniversitetet til forpremiere på dramaet ”Hidden Figures”. Filmen er baseret på den sande historie om tre sorte kvinder, der arbejdede hos NASA og var med til at få USA forrest i rumkapløbet i 1960’erne. Inden filmen vises, vil Jørn Brøndal, lektor i amerikanske studier, give en introduktion til filmen.

VIDENSBRUNCH: BRUCE SPRINGSTEEN Forelæsningen byder på et nuanceret portræt af Bruce Springsteen i dialog med hans seneste selvbiografi. Vi får også et tydeligt indblik i temaerne i Springsteens pladeproduktion. Til slut vil der være en oplæsning fra Neal Ashley Conrad Things egen hyldest til Springsteen og ”The River” (1980), en bog med titlen ”Floden” (Plagiat, 2016).

Neal Ashley Conrad Thing, mag. art. og ph.d. i litteraturvidenskab Dato: Lørdag 25/11 Tid: 10.00-11.00 Brunch, juice, kaffe og te. 11.15-13.00: Forelæsning Pris: 250 kr.

Jørn Brøndal, lektor i amerikanske studier, Syddansk Universitet Dato: Torsdag 16/11 Tid: 19.00-21.00 Pris: 205 kr. Studerende: 155 kr. Sted: Nicolai Biograf og Café, Skolegade 2A, 6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding


14

LITTERATUR, RELIGION, FILOSOFI OG NATUR

SVAMPENES VERDEN – UDE OG INDE Tag med naturvejlederne på svampetur i skoven, og hør om svampenes særlige kendetegn. Forløbets anden del består af forelæsninger om svampekendetegn, svampenes forunderlige liv og deres store betydning i naturens husholdning. Læs mere om praktisk info på hjemmesiden.

Litteratur, religion, filosofi og natur

Jørn Chemnitz Kristiansen, naturvejleder, Kolding Kommune og Peer Høgsberg Kristensen, naturvejleder, Kolding Kommune Dato og tid: 24/9 kl. 14.00-17.00 og 25/09 kl. 19.15-21.15

DAGBØGER, SKØNLITTERATUR OG HYBRIDFORMER Hvorfor er det interessant at læse andres dagbøger – og hvori består deres litterære kvalitet? Hvad betyder det for læsningen, når dagbogsform og skønlitteratur mødes – og for vores opfattelse af litteraturens væsen? Det er en fordel at have læst Vibeke Grønfeldt: ”Endnu ikke” (2016) og Naja Marie Aidt: ”Hvis døden har taget noget fra dig så giv det tilbage – Carls bog” (2017).

Pris: 390 kr. Studerende: 215 kr.

Gitte Henriksen, lektor, cand.mag. i dansk og filmvidenskab

Sted: Marielund Naturskole, Marielundvej 20, 6000 Kolding

Dato: Tirsdag 3/10 Tid: 18.00-20.45 Pris: 200 kr. Studerende: 100 kr. Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

BIOLOGIENS HISTORIE ENSOMHED – KEDSOMHED – LANGSOMHED Ensomhedens og kedsomhedens problem vokser eller øges i vor tid. Selv mange stimulerende input opløser eller reducerer ikke problemet. Den høje intensitet gennem en konstant underholdningssfære fjerner ikke ensomheden og kedsomheden. Ethvert menneske er altid alene om sin erfaring af livet og verden. Men det gælder os alle, at vi behøver andre, og en væsentlig del af dette behov er at behøves af andre. 12/09: Ensomhedens sorg – Er et lysbrud i det tavse mørke muligt? 19/09: Kedsomhed som springbræt eller hindring? 26/09: Langsom tid nu! – Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet?

Jørn Henrik Olsen, cand.theol., ph.d., billedkunstner og forfatter Dato: 3 tirsdage, start: 12/9 Tid: 18.15-20.00 Pris: 350 kr. Studerende: 175 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Læren om det levende, biologien, blev grundlagt som videnskab i den græske oldtid. De tre forelæsninger giver et overblik over biologiens spændende historie fra Aristoteles over nybruddene i 1800-tallet til nutiden, som er blevet kaldt biologiens tidsalder. Navnlig perioden efter 2. verdenskrig har ændret biologien og dens teknologiske anvendelse, og vi vil på dette kursus diskutere perspektiverne for biologiens fremtid.

Jakob Christensen-Dalsgaard, lektor, lic.scient. Syddansk Universitet Dato: 3 onsdage, start: 27/9 Tid: 18.15-20.00 Pris: 350 kr. Studerende: 175 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

VIDENSBRUNCH: BOB DYLAN Mød to forskere i samtale om legenden Bob Dylan. Flemming G. Andersen vil sætte Dylan i relation til den amerikanske sangtradition, som Dylan – især i de unge år – var stærkt inspireret af – men som også genfindes i hans seneste værker. Anne-Marie Mai vil fortælle om Dylan som skaber af et litterært univers, som vi alle kan spejle os i og drage næring af.

Flemming G. Andersen, lektor emeritus, dr.phil., Syddansk Universitet Anne-Marie Mai, professor i litteratur, lic.phil. og mag.art., Syddansk Universitet Dato: Lørdag 3/2 Tid: 10.00-11.00 Brunch, juice, kaffe og te. 11.15-13.00: Forelæsning Pris: 250 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding


LITTERATUR, RELIGION, FILOSOFI OG NATUR

STORE TANKER OM HVERDAGSLIVET Alle har følt længsel, skam og vrede, men hvilke tanker har kloge hoveder gjort sig om disse sjæletilstande gennem tiden? Og kan vi overhovedet bruge deres tanker til at tænke noget om vores dagligdag? Dét og meget mere vil blive belyst i denne spændende forelæsningsrække, hvor hver enkelt forsker forholder sig til sit emne ud fra en filosofisk, teologisk, sociologisk eller idéhistorisk vinkel. 04/10: Længsel. Mogens Pahuus, professor emeritus, Aalborg Universitet 11/10: Tilgivelse. Anders-Christian Jacobsen, professor, Aarhus Universitet 25/10: Vrede. Lars-Henrik Schmidt, professor, Aarhus Universitet 08/11: Angst. Ole Morsing, lektor, Aarhus Universitet 15/11: Mod. Poul Poder, lektor, Københavns Universitet 06/12: Depression. Mette Toft Rønberg, antropolog og ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet

Dato: 6 onsdage, start: 4/10 Tid: 18.15-20.00 Pris: 650 kr. Studerende: 325 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

15

FØL MED LITTERATUREN

60 ÅR MED RUMFART

Litteraturen sætter ord på følelser, som vi alle kender. Det kan være den svære ensomhed, den tunge skyldfølelse eller den rasende vrede. Vi genkender vores egne problemer i karaktererne og overværer deres håndtering af dem – eller også søger vi ly for verden i et digt om kærlighed. Du vil få indblik i de litterære erfaringer og måske selv få sat dit sind i svingninger.

Den 4. oktober er det 60 år siden den første Sputnik blev opsendt og dermed indledte rumalderen. Siden da har rumsonder besøgt alle planeter i solsystemet, endda den fjerne Pluto. Men lige så vigtigt er det, at rumfarten har ændret samfundet så meget, at vi nu er helt afhængige af de mange satellitter, der kredser om Jorden. I kurset ser vi på begge sider af rumfarten – udforskningen af universet og påvirkningen af vort samfund, og vi slutter med at se lidt ind i fremtiden. Find programmet på hjemmesiden.

25/10: Uhygge. Jacob Bøggild, professor MSO i dansk, Syddansk Universitet 01/11: Tilgivelse og skyld. Neal Ashley Conrad Thing, mag.art. og ph.d. i litteraturvidenskab 08/11: Vrede. Neal Ashley Conrad Thing, mag.art. og ph.d. i litteraturvidenskab 15/11: Ensomhed. Johs. Nørregaard Frandsen, professor i litteratur, leder af H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet 22/11: Kærlighed. Camilla Schwartz, adjunkt og cand.mag., Syddansk Universitet

Henrik Stub, lektor, cand.scient., og Helle Stub, lektor, cand.scient. Dato: Lørdag 4/11 og lørdag 18/11 Tid: 10.00-14.00

Dato: 5 onsdage, start: 25/10 Tid: 18.15-20.00 Pris: 550 kr. Studerende: 225 kr.

Pris: 550 kr. Studerende: 325 kr. inkl. sandwich og vand begge dage Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

”AT TÆNKE UDEN GELÆNDER ” – OM HANNAH ARENDTS FILOSOFI ”At tænke uden gelænder”. Denne smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendt (1906-1975) viser, hvorfor hun er en af de største moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere på vores egen tid.

Claus Christoffersen, cand.mag. Dato: 5 onsdage, start: 25/10 Tid: 18.15-20.00

DA MENNESKET BLEV MENNESKE Tag med på en fantastisk rejse gennem menneskets historie, og hør om, hvordan mennesket blev menneske. Forelæsningerne fortæller om menneskets oprindelse og udvikling fra aber over menneskeaber, abemennesker og neandertalerne til moderne mennesker. Vi ser også på udviklingen af vores mentale egenskaber, vores kolonisering af kloden og udviklingen fra jæger-samler-samfund til det moderne storbysamfund.

Pris: 550 kr. Studerende: 275 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Peter K. A. Jensen, klinisk lektor i human genetik og overlæge, Aarhus Universitet Dato: Tirsdag 14/11 Tid: 17.30-21.30 Pris: 250 kr. Studerende: 125 kr. Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding


Afsender: Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M

EVIGT LIV DAGLIG DØD Nutidens forhold til døden er ofte præget af distance og fortrængning. Men på Luthers tid var døden et anderledes synligt og nærværende livsvilkår med alvorlig religiøs betydning. Det var normalt, at mennesker døde i en tidlig alder – mange allerede som børn – så folk levede med en klar bevidsthed om, at de skulle dø. Døden stod dog ikke som en definitiv afslutning på livet, og derfor handlede det ikke om at ’leve her og nu’, som mange måske stræber efter i dag. Folk var på Luthers tid overbeviste om, at livet fortsatte efter døden, og på den endelige dommens dag ville man blive stillet til regnskab for sit liv. Luther afviste middelalderkirkens forestillinger om skærsilden som et sted, hvor de døde skulle opholde sig frem mod Dommedag. Han forstod døden på to måder: På den ene side som fysisk død, og derfor var det vigtigt for Luther at forkynde Guds løfte om opstandelse og evigt liv. For den, der troede på Gud, var der ingen straf efter døden.

DEN, DER HAR JAGET TA N K E R N E O M D Ø D E N B O RT, H V E R K E N M Æ R K E R ELLER SMAGER DØDEN. Mar tin Lu th e r

Derfor gjaldt det om at holde fast i troen. På den anden side forstod Luther kampen mod døden som én, man skulle tage hver dag. Det syndige i mennesket måtte dø hver dag, og hver gang menneskets synd og egoisme blev besejret af Guds dom og tilgivelse, døde synderen i mennesket mere og mere. Samtidig var denne død også begyndelsen på et nyt liv for mennesket, for i troen på Kristus havde mennesket ifølge Luther allerede del i det evige liv. Luthers forståelse af det kristne menneske er således grundlæggende dobbelt: Det er både evigt synder og evigt frelst. Mennesket er synder i kraft af sig selv, men frelst i kraft af Guds tilgivelse.

NÅDIG FADERFIGUR VASKER SKIDNE BØRNEBLEER Reformationen opprioriterede familiens, dagliglivets og ægteskabets betydning. Klostrene blev afskaffet, for ifølge Luther praktiseres den rette tro i den jordiske verden og ikke tilbagetrukket bag tykke kloster-mure. Det betød, at et socialt system forsvandt, og familien blev stedet, hvor det enkelte menneske skulle leve efter Guds vilje. Husstanden og familien fik derfor en anderledes og mere central plads i det enkelte menneskes liv efter Reformationen, også økonomisk og socialt. Set med nutidens øjne rummer Luthers syn på kønsroller og familie en dobbelthed. På den ene side er alle ifølge Luther principielt lige over for Gud. Derfor skulle alle – både mænd, kvinder, børn og fattigfolk – deltage aktivt i gudstjenesten og selv forstå Guds ord i Bibelen. På den anden side lagde Luther vægt på autoritet og lydighed. Han mente, at manden er sat i verden til at føre an, mens kvinden er skabt til at ind-

ordne sig. Ligesom den himmelske Fader bestemmer og beskytter, er den jordiske fader familiens overhoved, der beslutter og beskytter. Luthers forestilling om kongens rolle i forhold til folket har samme form. Luthers tanker underbyggede altså forestillingen om et patriarkalsk samfund. Alle befandt sig i relationer, hvor de enten skulle befale eller adlyde, og faderen havde ret til at tugte hustru og børn. En god luthersk husstand var i de første tre-fire århundreder efter Reformationen afgjort patriarkalsk indrettet. Men samtidig kunne ingen ifølge Luther tvinges til at indgå i et bestemt ægteskab, for han ønskede en relation med gensidig respekt – ligesom der efter sigende var mellem Luther og hans kone Katharina. Derfor blev skilsmisse en mulighed – om end kun i særlige tilfælde – og Luther fremhævede en faders pligt til omsorg ved blandt andet at skrive, at en husfader gør en kristen gerning, når han vasker børnenes skidne bleer.

Folkeuniversitetet – Kolding – Efterår 2017