Page 1

Cumbernauld

British new town of 1951

the city center ...el canvi amb el pas del temps...

Mà ster oficial d’Urbanisme - DUOT, etsaB Ass. Projecte residencial modern Prof. S. Sotoca i PereMiquel Claudina Relat i Goberna


Cumbernauld

British new town of 1951

“Cumbernauld, el seu nom ve del gaelic escocès “de comar nan allt”, i que significa allà on es troben les aigües, geogràficament , Cumbernauld es va fundar en el punt més alt del “cinturó escocès”, així que a partir d’aquest punt les aigües van cap al River Clyde ( Glasgow) o al River Forth (Edinburgh)

Cumbernauld Edinburgh Glasgow

2


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

Índex: o1. Breu viatge en el cotext històric de Cumbernauld

pag.4

o2. Agafem-li la mida a Cumbernauld

pag.5

o3.La Hipòtesis - Cumbernauld City Center, ... un canvi en el temps

pag.10

o4. Anàlisis de l’evolució històrica del City Center de Cumbernauld

pag. 13

o5. Algunes concusions

pag. 49

o6. Bibliografia

pag.52

3


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

o1. Breu viatge en el cotext històric de Cumbernauld El llegat de la industrialización, UN GRAN PROBLEMA DE VIVENDA. Com es pot veure amb la planta adjunta a la dreta, la vivenda que formava part de la base del teixit urbà de Glasgow, els tenements, comptaven amb aquest model de vivenda. + La tornada de les tropes de la 2ª Guerra Mundial, no troben vivendes a on esteblir un nucli familiar. El gobern britànic després de guanyar la guerra s’adona que els últims 10 anys no s’ha produit gens de vivienda ja que havien hagut d’invertir tota la indústia en generar armament i subsistència degut a la guerra. Com a país guanyador de la guerra ha de pendre una mesura exemplar. + El nou model de Família inventat per els USA. Els USA després de guanyar la guerra impusen un nou model familiar, que posteriorment servirà per representar el capitalisme durant al guerra freda amb l¡altre guanyador de la guerra, l’antiga URSS. Com a resultat d’aquest tres factors trobem la proposta del gobern Britànic que són les :

NEW TOWNS .

4


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps o2. Agafem-li la mida a Cumbernauld:

Per tal de poder compendre la New Town que és objecte d’estudi, sobretot en aquest cas que ens és molt llunyà, utilitzarem comparatives conegudes per “pendre-li la mida”. En aquest cas confrontem Barcelona i Cumbernauld a la mateixa escala.

Barcelona Cumbernauld

5


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps o2. Agafem-li la mida a Cumbernauld:

Barcelona Cumbernauld

6


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps o2. Agafem-li la mida a Cumbernauld:

ViĂ ri

Centres

Barcelona Cumbernauld

7


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps o2. Agafem-li la mida a Cumbernauld: En aquest cas, el compararem amb una ciutat coneguda dels mateixos habitants de Cumbenrauld: 70.000 hab

Manresa Cumbernauld

8


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps o2. Agafem-li la mida a Cumbernauld:

ViĂ ri

Centres

Manresa Cumbernauld

9


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

o3.La Hipòtesis - Cumbernauld City Center, ... un canvi en el temps La Hipostesis de treball és el Centre de al New Town, ja que al ser una ciutat projectada de nou en nou, el centre és la part més sensible ja que li queda confiada tota la identitat. A més en el cas concret de Cumbernauld ens trobem que es confia tot els usos representatius, comercials, estructurals i gran equipament al centre. Ja que en les unitats veinals, de baixa densitat no hi trobem la idea de barri, o de centralitat difusa, sinó al contrari, Cumbernauld té un “cor” situat al centre geomètric i al centre de l’artèria viària més important. Un cop determinat l’objecte la segona reflexió que hem va sutgerir des del primer contacte amb el cas d’estudi, era la duplicitat de vivències i d’opinions sobre cumbernauld. Per exemple als anys 60’s la opinió de la gent que es pot seguir en diferents webs i bolgs, era molt bona, fins i tot trobem que als anys 60’ s el projecte de Cumbernauld és la portdada d’una revista tant trascendent com “Architectural design” però encanvi el 2001 guanya el premi per votació popular que organitza la BBC com el pitjor barri/ ciutat del Regne Unit. Aquest fet i aquesta diversitat de judicis de valor referent a Cumbernauld ha estat el punt d’inici d’analisi del City Center des de que el van projectar fins avui en dia, que és allò que ha canviat per tal de que les opinions siguin tant diverses.

1967

2009 10


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

11


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps ...participació ciutadana: La Bauhaus, el 2008, dabant d’una reflexió similar sobre el canvi de Cumbernauld en llarg del temps, va plantejar als habitants de Cumbernauld que donéssin la seva opinió sobre la valoració de la seva ciutat. Inicialement es va fer un cert esquema, apartir dels fets històrics, al qual va ser modificat apartir de la opinió de els seus habitants.

fotografia de la participació ciutadana

mapa conceptual resultant.

12


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

o4. Anàlisis de l’evolució històrica del City Center de Cumbernauld

- EL projecte

1951

Apartir d’aquest esquema 3D del centre de Cumbernauld, aquest estudi anirà filtrant pels diferents usos cada fase d’execusió del centre. Les fases d’anàlisis són les 8 següents: 1951. el projecte 1967. 1a Fase de construcció del centre 1970. Tancament dels espais exteriors degut a les pluges 1971. 2a Fase de construcció del centre 1975. 3a Fase de construcció del centre 1977. S’elimina la vivenda del conjunt del centre 1981. 4a Fase de construcció del centre 1996. Privatització de l’entitat de gestió 2004. Llicència per acollir grans superfícies comercials al centre

13


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- EL projecte

1951

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

14


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- EL projecte

1951

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

15


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- EL projecte

1951

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

16


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- EL projecte

1951

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

17


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- EL projecte

1951

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

18


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- EL projecte

1951

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

19


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- EL projecte

1951

equipaments socials oficines “business” oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

En el projecte inicial s’intenta pensar un centre per aquesta New Town que tingui diversitat d’usos i que la proporció sigui equlibrada entre ells. Així intentant emular allò que succeeix en els centres de les ciutats històriques.

20


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 1a fase

1967

21


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 1a fase

1967

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

22


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 1a fase

1967

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

23


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 1a fase

1967

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

24


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 1a fase

1967

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

25


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 1a fase

1967

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

26


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 1a fase

1967

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

27


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 1a fase

1967

equipaments socials oficines “business” oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

Es comença cosntruint la part més central del centre però que a més és la part arquitectònicament més expressiva. En aquest any Cumbernauld és portada de Architectural Design.

28


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- modifcacions

1970

Primera modificació del centre enfront del projecte inicial: Les àrees obertes, espais exteriors i rampes, es decideixen de cobrir, ja que és un dels llocs més plujosos de Lanarkshire.

29


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- modifcacions

1970

Segona modificació del centre enfront del projecte inicial: L’Hotel Golden Eagle al cap de poc de ser construit l’empresa fa fallida i ha de tancar.

30


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 2a fase

1971

Segona fase del projecte completada. Es construeix el supermercat més gran d’escòcia.

31


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 3a fase

1975

Tercera fase del projecte completada. Es construeix el centre comercial encara més gran que l’anterior. Però aquest cop com que són tants metres la qualitat arquitectònica se’n recent.

32


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- nova llei

1977

La nova llei de vivenda pensada per regular el problema dels Tenements obliga a canviar i a comprobar la salubritat de totes les vivendes escoceses. En el cas de Cumbernauld des de l’administació s’argumenta que els pilars sobre els que se sustenten les emblemàtiques vivendes, no són segurs i que per tant s’han de tancar.

33


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 4a FAse

1981

Quarta Fase completada: Es construeix més superfície comercial que inclou superfície d’aparcament en les cobertes.

34


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 4a FAse

1981

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

35


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 4a FAse

1981

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

36


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 4a FAse

1981

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

37


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- 4a FAse

1981

equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

38


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- canvis

1996

Canvis: L’Administració de North Lanarkshire ven a una companyia privada la gestió del centre de la ciutat Entre altres canvis, el nou ent de gestió tanca la part de les galeries comercials. Això fa que sumat al fet de que les vivnedes també s’havien clausurat aquesta part vaigi perdent sentit i es degradi. Apareixen també nous equipaments infraetructurals.

39


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- canvis

1996 equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

40


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- canvis

1996 equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

41


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- canvis

1996 equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

42


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- canvis

1996 equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

43


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- canvis

1996 equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

44


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- canvis

1996 equipaments socials oficines “business� oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

45


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- més canvis

2004

Canvis: Grans empreses de supermercats com TESCO i ASDA s’intal.len al centre amb una tipologia i posició pròpia. A més apareix un nou gran centre comercial adosat a la peça central que substitueix, tot i que amb una disposició totalment diferent, el clausurat al 1996.

46


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- més canvis

2004

equipaments socials oficines “business” oci comercial equipaments infraestructurals vivenda

47


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- avui en dia

2009

Actualment ens trobem un centre de Cumbernauld, que ja no és un centre multifuncional, a on es conjugaven la multitid d’usos, sinó que s’ha convertit en el que en anglès es denomina “Shopping Mall”, és a dir, un centre comercial i d’oci.

48


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

- de

1951a2009

o5. Algunes concusions: Tal i com es pot veure amb l’anàlisi dut a terme el projecte que inicialment tenia un cert balanç dels diferents usos, mica en mica, es va perdent aquest balanç afavorint l’ús comercial. S’ha passat de ser un centre de la ciutat multifuncional a ser bàsicament un centre comercial. Tots els canvis duts a terme sobre el projecte inicial han maltractat , o no han tractat amb cura, la part ja construida. Són actuacions de construir allò nou però sense modificar i recuperar l’existent. A més, si creuem les informacions amb l’esquema de participació ciutadana, veiem que en els moments de màxima satisfacció dels ciutadans amb la seva ciutat concorden amb aquells moments en que hi ha un balanç en els diferents usos. En canvi quan es desequilibra aquest balanç la satisfacció també baixa.

49


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

1951

- de

1951a2009

2009 50


- de

cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

1981

1951a2009

1951 1996 1967

1970

1977

2009

51


cumbernauld CITY Center - un canvi amb el pas del temps

o6. Bibliografia: A.Crinni, M. Ciammitti, R. Farina. Housing in Europe, prima parte 1900-1960 , vol.4. Ed. Luigi Parma Bologne Federich J. Osbornm, A. Whittick. NEW TOWNS, Their Origins Achivements and Progress, Ed. Leonard Hill , London Deborah Peel and Greg Lloyd , Ambition, premonition and demolition Town & country planning, Journal. title: Town & country planning, vol. 75, no. 12, 2006 Dec., p. 367-368. Leonard Downie, Jr. The Disappointing New Towns of Great Britain. http://www.aliciapatterson.org/ 2009-11-10  lluís!!! Webs: flikr d’una família que va anar a viure a New Cumbernauld: http://www.flickr.com/photos/thedouglascampbellshow/ 2009-11-10 Flikr d’un grup anomenat “Nasty new Towns” http://www.flickr.com/groups/nastynewtowns/ 2009-11-10 flikr de la filla de Leslie Hugh Wilson http://www.flickr.com/photos/maraid/425569155/ Flikr d’un Hisotriador local Angus Mor http://www.flickr.com/photos/29763375@N08/3504070456/ http://www.citiesoftomorrow.de/ - 2009-12-15

52

Cumbernauld City center  

What has hapened with cumbernauld city center

Cumbernauld City center  

What has hapened with cumbernauld city center

Advertisement