Page 1

Start
deelname
 Eisen alvorens start deelname/accredita1e:   •  Cursus:
‘Claudica.o
Intermi5ens’
(volgens
KNGF
richtlijn
+
 KNGF
geaccrediteerd)
 •  Prak.jkruimte:
goed
geou.lleerd
met
i.i.g.
loopband,
 fietsergometer,
reanima.eprotocol,
jaarlijks
onderhoud
 apparatuur,
internetverbinding,
AED
 •  ALtude:
breed
georiënteerde
fysiotherapeut
welke
zoekt
 naar
andere
beperkingen
(looppatroon,
artrose,
COPD
etc.),
 deze
rapporteert
en
de
behandeling
hierop
aanpastNa
deelname
 •  Opgenomen
in
Zorgzoeker
 •  Opgenomen
in
Provinciale
verwijsboekjes
 beschikbaar
voor
ziekenhuizen
+
huisartsenZorgzoeker
 
GRIJS
 
ROOD
 
WIT
 
BLAUW
 ORANJEVerwijsboekjesNa
deelname
 •  Opgenomen
in
Zorgzoeker
 •  Opgenomen
in
Provinciale
verwijsboekjes
 beschikbaar
voor
ziekenhuizen
+
huisartsen
 SpecialisaKe
=
voldoen
aan
kwaliteitsstandaarden
 ‐  3
fasen
van
1
jaar
 ‐  Over
1
fase
mag
1
extra
jaar
gedaan
worden
 ‐  In
maximaal
4
jaar
voldaan
aan
kwaliteitsstandaardenJaar
1
 Start deelname en ontvangen van verwijzingen van  vaatchirurgen. Kwaliteitseisen 1e jaar:
(rode
vlag
prakKjk)
 •  Transparante
zorg:
gestandaardiseerd
meetprotocol
 (loopafstand
/
kwaliteit
van
leven),
adequate
verslaglegging,
 terugkoppeling
naar
verwijzer
 •  Bijscholing:
15
SBU
(vakinhoudelijk)
punten
voor
 Claudica.oNet
relevante
bijscholingen,
per
2
jaar
 Claudica.oNet
Jaarcongres
verplicht
 •  Eindrapportage
1e
jaar
(Excel):
per
behandelde
pa.ënt
 maximale
loopafstand
(0,
3,
6,
9,
12
maanden)
en
kwaliteit
 van
leven.
(geen
afrekening
op
aantal
pa.ënten!)Jaar
2
 Indien aan de kwaliteitseisen van het 1e jaar is voldaan kan   gestart worden met het 2e jaar (wiUe
vlag
prakKjk).
 Aanvullende kwaliteitseisen:  •  Bijscholing:
30
SBU
punten
voor
relevante
bijscholingen
(in
 2jr)
waarvan
Claudica.oNet
Jaarcongres
verplicht
 •  Claudica.oNet
pordolio:
up‐to‐date
op
website
 •  Kwaliteitsvisita.e:
op
de
punten
kwaliteit
van
statusvoering,
 prak.jkruimte,
bijscholing
en
pordolio.Jaar
3
 Indien aan kwaliteitseisen 2e jaar is voldaan kan gestart   worden met het 3e jaar. (blauwe
vlag
prakKjk)  Aanvullende kwaliteitseisen:   •  PVS:
Start
met
een
PVS
welke
data
aanbiedt
aan
CEBP
 •  Cursus:
‘
Mo.va.onal
Interviewing’
en
voert
een
lifestyle
 interven.e
uit
bij
iedere
pa.ënt
 •  Bijscholing:
in
3
jaar
45
SBU
punten
+
1x
Claudica.oNet
 Jaarcongres
 •  Contribu.e:
€
200
per
jaarGespecialiseerde
prakKjk
 Indien aan de kwaliteitseisen 3e jaar is voldaan is het niveau  van prak1jkvoering volgens Claudica1oNet behaald!   (oranje
vlag
prakKjk)  Jaarlijkse accredita1e kan vanaf nu worden verkregen door:  •  Accredita.epunten:
15
SBU
per
jaar
 •  Claudica.oNet
pordolio:
up‐to‐date
op
website
 •  Visita.e:
eventueel
herhaalde
visita.e
(na
2
of
5
jaar)
 •  Contribu.e:
€
200
per
jaar.
 •  Verslaglegging:
voldoen
aan
de
jaarlijkse
normFast‐track
2011
 Indien in 2011 aan bepaalde eisen worden voldaan kan de  Status GESPECIALISEERDE
PRAKTIJK eenmalig toegekend  worden. De kwaliteitseisen hiervoor zijn als volgt:  ‐  PVS:
Start
met
een
PVS
welke
data
aanbiedt
aan
CEBP
 ‐  Pordolio:
up‐to‐date
op
website
 ‐  Cursus:
‘Claudica.o
Intermi5ens’
en
‘Mo.va.onal
 Interviewing’
gevolgd
en
voert
een
lifestyle
interven.e
uit
bij
 iedere
pa.ënt
(PVS)
 ‐  Bijscholing:
15
SBU
(vakinhoudelijk)
aan
relevante
 bijscholingen
+
1x
Claudica.oNet
Jaarcongres
 ‐  Contribu.e:
€
200
per
jaar


Participatiecriteria ClaudicatioNet  
Participatiecriteria ClaudicatioNet  

Eisen alvorens start deelname/accredita1e: • Opgenomen
in
Provinciale
verwijsboekjes
 beschikbaar
voor
ziekenhuizen
+
huisartsen
 • Opgenome...

Advertisement