Page 1

STAGEVERSLAG

Claudia Hoving

enof creatieve communicatie 1 september 2014 – 30 januari 2015


2 3 4

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING STAGEBEDRIJF PROJECTEN WINTERFITKIT HAKKENBROEK GREENVIS COINCARD OPPEBRIK KLANTENAVOND úW PENSIOEN bevlogen.org klip&klaar

REFLECTIE BIJLAGEn

5 6

1


A

HET AVONTUUR


“Het begin van een nieuw avontuur, stage!” riep ik ‘s ochtends op Facebook toen ik in de bus zat richting Utrecht Centraal. Kriebels in m’n buik en klamme handjes. Ondanks de kennismakingdag een week voordat ik startte op mijn stageplek, was ik enorm zenuwachtig. Zou ik het wel kunnen? Wat moet ik precies gaan doen? Gooien ze me meteen in het diepe? Pas ik er wel tussen? Is iedereen echt zo aardig als dat ‘ie lijkt? Dit verslag geeft antwoord op iedere onzekerheid en vraag die ik mezelf stelde. Het laat zien wat ik heb gedaan in mijn stageperiode, wat ik heb geleerd en

INLEIDING

Van de rem en gaan

in hoeverre ik me heb ontwikkeld. Ook vertel ik over hoe ik dit mee kan nemen in de volgende fases van mijn studie en wat dit betekent voor komende keuzes die gemaakt moeten worden. Een avontuur was het zeker. Van de rem en gaan. Gewoon doen, vallen, leren en weer opnieuw beginnen. Hoewel ik moeite had om de rem er volledig af te gooien, ben ik zeker buiten mijn eigen lijntjes wezen kleuren. Ik ben gegroeid, binnen mijn CMD vaardigheden maar zeker ook als persoon.

2


S

stagebedrijf

4 DISIPLINES

Enof bestaat uit 30 medewerkers, verscheidene partners en freelancers. Deze medewerkers zijn verdeeld over verschillende disciplines; projectleiding, communicatieadvies, grafisch ontwerp en online communicatie. Zij werken samen om communicatievraagstukken op te lossen en creatieve concepten te bedenken.

ONTWERPTEAM

Ik maakte deel uit van het ontwerpteam en was samen met de andere grafische ontwerpers verantwoordelijk voor alle visuele uitingen. Het grafische team bestaat uit 5 personen. De ontwerp afdeling houdt zich o.a. bezig met corporate identities, logo’s, huisstijlen, folders, websites en uitnodigingen.

ZENUWSTELSEL

Enof bevat een team van 5 projectleiders, waaronder één stagiaire. Dit is het zenuwstelsel van het bedrijf. Zij plannen de dag in voor iedere werknemer. Iedereen weet dus ‘s ochtend wat hij/ zij zal gaan doen die dag. Zij zijn ook de schakel tussen de studio en de klant.

En/of Ontwerp is opgericht in Vleuten in 1996. Het bedrijf bestond op dat moment uit vier werknemers die zich vooral bezig hielden met het produceren van grafische producten. In 1998 verhuisde het bedrijf naar de Weerdsingel in Utrecht. Hier ging En/of Ontwerp zich ook specialiseren in gebruiksvriendelijke websites. Na 2 jaar verhuiste het bedrijf naar een nieuwe locatie in de Krugerstraat, waar een oude fabriekshal omgebouwd werd tot ontwerpstudio. In 2003 heeft Enof het financieel moeilijk, en mist het structuur. Edwin Floor en Coen Bakker besluiten zich in te kopen in het bedrijf. Hetgeen dat Enof aanbied wordt bij deze overname uitgebreid. En/of Ontwerp verandert in Enof ontwerp + communicatie. Ze houden zich niet alleen maar bezig met grafisch ontwerp en online communicatie, maar ook met communcatieadvies. In de jaren daarop, opent het bedrijf een tweede locatie in Rotterdam. Het ontwerpbureau INDEX trekt hierbij in. De locatie in Rotterdam wordt echter in 2009 alweer gesloten. Vanaf dat moment zitten de drie disciplines, samen met de projectleiders in gebouw op de Krugerstaat. Het huidige pand van Enof creatieve communicatie.


Het klantenbestand van Enof bestaat uit uiteenlopende klanten. Zo wordt er gewerkt voor verzekeraars, scholen, uitgeverijen en zorg- en overheidsinstellingen. Grote klanten zijn bijvoorbeeld APG, Koninklijke Nederlandse Munt, Achmea, Rabobank, ThiemeMeulenhoff en Noordhoff.

PERSOONLIJK

Enof is een bedrijf dat persoonlijke omgang erg belangrijk vind. Zowel richting haar klanten als richting haar werknemers. De sfeer binnen het bedrijf is heel los en iedereen kan goed opschieten met elkaar. Het wordt belangrijk gevonden dat je open bent en je ook open stelt naar anderen. Iedereen is direct naar elkaar en alles moet bespreekbaar zijn.

STAGEBEDRIJF

KLANTEN

STAGEBEGELEIDER Toen ik aan mijn stage begon, was mijn stagebegeleider Marco Welling. Hij was Art Director en teamleider van het grafische team bij Enof. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in de creatieve communicatiewereld. Helaas liet hij mij in november weten dat hij ontslag nam bij Enof en een nieuwe uitdaging aan zou gaan bij KPN. Op korte termijn ben ik overgedragen aan een nieuwe stagebegeleider, Cathelijne Simonis. Cathelijne maakt ook deel uit van het grafische team van Enof. Zij is na haar stage in 2010 blijven werken bij Enof. In januari is er een nieuw Art Director, Judith, voor Marco in de plaats gekomen.

MENSGERICHT Enof hecht veel waarde aan haar werknemers. Er wordt ruimte geboden voor persoonlijke groei, ook als dit ontplooiing in bijvoorbeeld een ander vakgebied betekent. Er worden veel cursussen aangeboden, workshops georganiseerd en interne trainingen gegeven. Tevens heeft ieder team tweewekelijks overleg en worden er bilaterale gesprekken ingepland met de teamleider. Hierbij wordt samen gekeken naar ontwikkelingspunten en vorderingen. Tijdens het teamoverleg wordt er besproken waar iedereen mee bezig is, wat de cijfers zijn en of er problemen zijn.

3


C

Competenties ONDERZOEKEN EN BEGRIJPEN A.1.2. De student is in staat om zelfstandig voor een gegeven doel een probleemstelling te formuleren en tot onderzoeksvragen en deelvragen te komen. A.2.2. De student is in staat om zelfstandig, op basis van een onderzoeksvraag een onderzoeksopzet te maken en uit te voeren. A.3.2. De student is in staat de resultaten van het onderzoek te communiceren en te verantwoorden.

CONCEPTUALISEREN B.1.2. De student kan mediumonafhankelijke concepten communiceren en onderbouwen op basis van onderzoeksresultaten. B.2.2. De student is in staat om zelfstandig, binnen een gegeven context, een onderscheidend, mediumonafhankelijk concept voor een campagne of dienst te ontwikkelen. B.3.2. De student kan een creatief proces aansturen en oplossingen bedenken voor vragen, ideeĂŤn en oplossingen.

VERBEELDEN EN REALISEREN C.1.2. De student kan het concept operationaliseren op basis van zelfgekozen middelen, binnen gegeven randvoorwaarden. C.2.2. De student kan op basis van de operationalisatie de visualisatie en art direction voor het concept bepalen. C.3.2. De student kan op basis van operationalisatie en art direction de middelen voor het concept realiseren, binnen gegeven randvoorwaarden.

EVALUEREN D.1.2. De student is in staat om een juiste evaluatiemethode te kiezen om het realiseerde middel te evalueren. D.2.2. De student is in staat om met de resultaten van de evaluatie de verbeteringen aan het middel te onderbouwen.


Het onderzoeken tijdens mijn stage hield meestal in, het binnen de vraag van de klant onderzoeken welk middel of vormgeving het meest geschikt was. Dit ging over o.a. verschillende papiersoorten, lettertypes, kleurgebruik, icoonstijlen. Daarnaast zou ik het bijwonen van een briefing ook als onderzoeken en begrijpen kunnen zien. Tijdens de briefing stelde ik vragen om de opdracht te begrijpen en duidelijk te krijgen voor mezelf. Een onderzoek naar de wensen en ideeĂŤn van de opdrachtgever. Wat de klant zacht noemt, zou namelijk door mij als rond gezien kunnen worden.

Een concept is een breed begrip dat dan ook op verschillende manier tot uiting is gekomen in mijn stageperiode. Tijdens mijn stage heb ik hoofdzakelijk op twee manieren geconceptualiseerd. Het meest was ik bezig met het ontwikkelen van vorm-concepten. Dit hield bijvoorbeeld de overkoepelende stijl in. Een concept in het algemeen heb ik ontwikkelt bij de Winterfitkit.

Het grootste deel van mijn stage ben ik bezig geweest met verbeelding en realisatie. Vaak werd mij een concept voorgelegd en was het aan mij de taak om hier zelf de middelen en vormgeving voor te bedenken en dit daarna te realiseren. Bij de betreffende projecten ben ik op basis van informatie over de gewenste uitstraling en bestaande huisstijl gaan bedenken welk middel op wat voor manier vormgegeven zou moeten worden. Wanneer dit bepaalt was, ben ik daadwerkelijk gaan vormgeven en realiseren.

Zoals in eerdere verslagen al vermeld, is Enof een bedrijf dat veel waarde hecht aan haar medewerkers en dus ook haar stagiaires. Ze vinden het belangrijk dat een ieder de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen, zowel binnen het bedrijf als op persoonlijk vlak. De evaluatie tijdens mijn stageperiode sloeg dus niet alleen op het evalueren van middelen, maar er werd ook aandacht besteed aan het evalueren van mijn werkzaamheden, prestaties en houding. Het evalueren gebeurde tijdens iedere opdracht en de bilaterale gesprekken met Cathelijne.

P PROJECTEN

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

WINTERFITKIT HAKKENBROEK GREENVIS COINCARD OPPE BRIK KLANTENAVOND UW PENSIOEN BEVLOGEN.ORG KLIP & KLAAR

In de 20 weken dat ik stage heb gelopen, heb ik enorm veel gedaan. De eerste paar weken waren het vooral aanpassingen en correcties op al ontworpen uitingen (UMC, Noordhoff, Achmea, VVV en Spaarne Ziekenhuis). Daarnaast heb ik kleine werkzaamheden gedaan. Zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan verschillende pitchpresentaties (Syntrus Achmea en Hoogheemraadschap van Rijnland), ben ik bezig geweest met presentatieborden(Achmea) en heb ik een kalender afgemaakt (Noordhoff). Hieronder mijn meest interessante, leukste of grootste projecten. Deze projecten licht ik in de hierop volgende pagina’s toe. Aan de hand van deze projecten zal ik mijn competenties bespreken.


WINTERFITKIT TWEE KEER PER JAAR GEEFT ENOF IETS AAN HAAR KLANTEN: EEN ZOMER- EN EEN WINTERGESCHENK. DIT GESCHENK WORDT BEDACHT EN GEMAAKT DOOR DE VIER STAGIAIRES DIE DAT HALF JAAR STAGE LOPEN. IEDERE STAGIAIRE IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN EIGEN ROL BINNEN HET TEAM. ONZE KLANTEN WAREN TIJDENS DIT PROJECT AUKJE EN COEN, DE DIRECTEUR EN EIGENAAR VAN ENOF.

OPDRACHT Het creëren van een wintergeschenk. Dit hield in: het bedenken van een concept met bijbehorende uitingen en het vormgeven en realiseren van deze uitingen. We kregen een budget van €2000,– voor het drukwerk en de producten. Er moesten 200 geschenken gerealiseerd worden. Per wintergeschenk hadden we dus €10,– euro te besteden. Het wintergeschenk moest uiterlijk 12 december geleverd kunnen worden.

ONDERZOEKEN EN BEGRIJPEN Nog voor de kick-off van het wintergeschenk, hebben we met z’n vieren onderzocht wat voor wintergeschenken er eerder gemaakt zijn. Enof heeft een paar dozen staan met zowel oude winter- als zomergeschenken. Hier hebben we even in rondgesnuffeld zodat we een idee kregen van wat de bedoeling was. Daarnaast vroegen we rond binnen Enof wat succesvolle geschenken waren. Tijdens het onderzoeken spraken we tegen elkaar uit wat we wel en niet leuk zouden vinden om te maken. Met deze kennis gingen we de kick-off in waardoor we onze klant (Aukje en Coen) goede vragen konden stellen, zodat we de opdracht helder kregen.

CONCEPTUALISEREN Om een concept te bedenken, zaten we meerdere malen met elkaar om de tafel te brainstormen. Flipover-vel na vel werd vol gekliederd met ideeën. Drie potentiële concepten bleven er over. De conceptvoorstellen presenteerden we aan Aukje en Coen, waarna zij hun voorkeur uitspraken. Het concept ‘Fit de winter door’ waar ze kozen, hebben we daarna verder uitgewerkt. Bij dit concept moesten middelen bedacht worden, daar begonnen onze brainstormsessies weer. De middelen moesten niet alleen leuk zijn, maar ook binnen ons budget passen. Na veel checkmomenten met Aukje en Coen hadden we het rond. Er zou een survivalpakketje worden gemaakt met 3 producten. Dit pakketje zou de vorm hebben van een tas en gevuld worden met een springtouw, een complimentenboekje en 5 enveloppen. Het springtouw omdat er bij Enof vaak touwtje gesprongen wordt. Het complimentenboekje om fit te worden qua geest. Het boekje bevatte weetjes, quotes, vragen en complimentjes om uit te delen. De enveloppen hadden allemaal een sticker met daarop bijvoorbeeld ‘Open deze envelop als.. je verkouden bent’. In de enveloppen zaten een kaart, een gadget en een verwijzing naar een online filmpje of quiz dat door ons gerealiseerd werd.

VERBEELDEN EN REALISEREN Toen de stijl gepresenteerd en goed gekeurd was door Aukje, kon ik beginnen met het vormgeven van de uitingen. Ik maakte een opmaak voor de complimentenpagina’s en ontwierp icoontjes. Het doel was om duidelijk visueel onderscheid te maken tussen de onderwerpen. Daarna heb ik alle pagina’s vormgegeven met dezelfde elementen, maar op een andere manier. Het lastigste was om goede foto’s te vinden en variatie te creëren tussen de pagina’s.Bij de enveloppen en kaarten ging het voornamelijk om de juiste foto’s zoeken en illustraties maken. De tas waar alle producten in zouden komen, moest bijzonder zijn. De mogelijkheden waren door het budget echter beperkt. Ik heb de tas zo ontworpen dat de twee hoofdelementen uit de stijl duidelijk terug te vinden zijn. Dit vat het pakketje samen.

EVALUEREN Tijdens dit project is er constant geëvalueerd. Ik evalueerde met Cathelijne mijn ontwerpen en manier van werken. Nadat het project afgerond was, hebben we het hele project geëvalueerd. Dit was erg zinvol. De stroeve samenwerking en irritaties spraken we uit en stelden leerpunten op voor elkaar.

zie bijlage voor meer beelden va n het eindresulta at


Vormconcept

Logo Het logo kan gezien worden als een concept. Dit logo heb ik door vertaald in de illustraties op de stickers van de enveloppen.

Ik ben ontzettend trots op het eindresultaat

Stijl Ik begon met alles op te schrijven en tekenen waar ik aan dacht bij winter en fit zijn. Hieruit selecteerde ik een paar dingen, werkte deze verder uit en ik keek of het geschikt zou zijn. Ik kwam uit op het wol patroon dat de winter illustreert en de losse lijn van het springtouw dat voor het fitgedeelte staat. Enveloppen + kaarten Aangezien elke envelop deel uitmaakte van een serie, moesten de ontwerpen overeen komen. Bij de enveloppen maakte ik een duidelijk overzicht voor mezelf. Wat is het thema? Wat is de content? Wat voor gadget zit er in? Op basis van die informatie bedacht ik hoe de kaarten er uit moesten komen te zien.

conceptu aliseren

Leerpunten I.

Gewoon doen! Niet te veel nadenken en piekeren, gewoon beginnen en doen.

II. III.

Hoewel de huisstijl van Enof leidend was, creëerde ik voor het geschenk een eigen logo, kleurenpalet en stijl.

Niet verdedigen tijdens een presentatie. Tijdens de eerste presentatie werden we er op gewezen dat we niet voldoende gebrainstormd hadden, voorafgaand aan het concept. We hadden dit echter wel gedaan, maar niet goed gefilterd wat we wel en niet in de presentatie moesten verwerken. Toen ik dit uit probeerde te leggen, kwam het blijkbaar over alsof ik in de verdediging schoot. Iets wat niet professioneel staat tegenover een klant.

Mix & Match In mijn ontwerpen ben ik erg van het ‘matchen’. Ik vind het bijvoorbeeld mooi als de kleuren in een foto overeenkomen met kleurvlakken. Daarbij hou ik van strakke ontwerpen. Tijdens het ontwerpen van het complimentenboekje ben ik hier vanaf gestapt.


PROJECTEN

Kijk hier binnen voor mijn grootste project!

HAKKENBROEK EEN MAKELAAR DIE WONINGEN VERHUURT, VERKOOPT EN ONROEREND GOED BEHEER IN AMSTERDAM, HET GOOI EN UTRECHT.

OPDRACHT Hakkenbroek was niet tevreden over de losse A4’tjes die ze mee gaven aan klanten. Deze zagen er enigszins rommelig uit en ze konden niet alle gewenste informatie kwijt. De vraag van de klant was om die informatie te verwerken in een mooie brochure die meegegeven kon worden aan de klant. Dit veranderde later in de vraag om een chique presentatie map met eventueel bijhorende insteekvellen te maken.

ONDERZOEKEN EN BEGRIJPEN VERBEELDEN EN REALISEREN Voor de eerste vraag van Hakkenbroek ben ik op onderzoek uitgegaan naar ander soortige brochures. Mijn idee was om niet een recht op en neer brochure voor te stellen, maar een brochure met een bijzondere vouwwijze. Hiervoor heb ik gezocht op internet, in boeken en gewoon gaan proberen te vouwen. Degene (Nelleke) die de briefing opgehaald had, heeft mij via de telefoon ingelicht. Op deze manier had ik mijn eigen briefing waarvan ik voor mijzelf een debriefing maakte. Ik heb een overzicht gemaakt van de onderdelen die onderzocht moesten worden (chique uitstraling, papiersoorten, presentatiemappen, kleuren, elementen) en ben daarmee aan de slag gegaan.

zie bijlage voor het eindresultaat

4

Met de resultaten uit mijn onderzoek ben ik gaan ontwerpen. Ik maakte in het begin vele opzetjes. Groen, rood, met fotografie, zonder fotografie. Deze heb ik met Nelleke gefilterd. We bekeken samen welke elementen en fotografie geschikt was voor de presentatie map. Door veel te spelen met de verschillende elementen, ben ik op een goed ontwerp uitgekomen. Mijn uiteindelijke ontwerp heb ik op een nette manier opgemaakt zodat de klant duidelijk kon zien hoe het er uit zou komen te zien. Nelleke heeft zoveel veranderd en/of verbeterd dat het eindresultaat niet meer lijkt op wat ik zelf ontworpen had. Hierdoor kan ik niet helemaal trots zijn op het uiteindelijke ontwerp.

Een blad vol tekeningen en kleine du mmy’s va n brochu res met verschillende vouwwijzes


Bij dit project was het lastig dat de klant uiteindelijk zijn vraag veranderde. Ik had me al ingesteld op een brochure en toen bleek ik aan de slag te moeten gaan met een presentatiemap.

Leerpunten I.

Een to do list geeft veel overzicht

Nadat ik de briefing telefonisch door had gekregen, heb ik een overzicht gemaakt van alle punten waar ik aandacht aan moest beWsteden. Op die manier kon ik duidelijk zien hoelang ik aan een punt kon besteden en mijn eigen tijd indelen.

II.

Alles uitproberen en in de eerste fase ook bewaren

Voor mijn gevoel had ik qua ontwerp erg veel verschillende dingen uitgeprobeerd. Toen Nelleke bij mij kwam zitten en we samen door de ontwerpen liepen, kwam zij met nog veel meer opties. Er zaten ideeën bij die ik zelf ook bedacht had, maar waar ik niks mee had gedaan. Door ‘gekke’ ideeën toch uitproberen, kom je soms op de beste oplossingen.


Greenvis GREENVIS IS EEN KLEIN BEDRIJF DAT ZICH BEZIGHOUDT MET COLLECTIEVE WARMTEEN KOUSYSTEMEN, DISTRIBUTIENETTEN EN GEBOUWINSTALLATIES.

OPDRACHT Het bedrijf beschikte wel over een huisstijl, maar die werd door iedere werknemer anders gehanteerd. De vraag van de klant was om de documenten die Greenvis gebruikt te stroomlijnen. Het ging hier om een rapportage, agenda, memo, PowerPointpresentatie, offerte en Excel bestand.

ONDERZOEKEN EN BEGRIJPEN

VERBEELDEN EN REALISEREN

De klant wist niet goed wat hij wilde. Door het stellen van gerichte vragen deed ik onderzoek naar wat zijn wensen precies waren. De uitstraling die hij wenste voor zijn bedrijf was ‘professionaliteit’. Ik zocht uit wat voor vormgeving de concurrenten van Greenvis gebruikten. Daarnaast onderzocht hoe ik professionaliteit zou kunnen verwerken binnen een huisstijl. De geprobeerde elementen heb ik getoetst bij de klant, door zijn opmerkingen hierop kreeg ik een nog beter beeld van zijn wensen.

Ik verbeelde professionaliteit in een vast element. Dit element paste ik toe op ieder document. Daarbij heb ik de huidige gegevens in de documenten logisch en op een professionele manier vormgegeven. Omdat de klant wilde dat deze documenten altijd op dezelfde manier gebruikt zouden worden door zijn werknemers, zijn deze documenten omgezet naar sjablonen.

zie bijlage voor het eindresulta at

Dit was het eerste en een van de weinige projecten waarbij ik direct contact heb gehad met de klant. In de meeste gevallen ging de communicatie met de klant via een projectleider. Hoewel ik bang was om de verkeerde dingen te zeggen, probeerde ik me zo veel mogelijk te mengen in het gesprek. Daarnaast vond ik het lastig dat de mening van de klant erg afweek van mijn eigen mening. Hij stelde dingen voor waar ik het niet mee eens was. Ik heb dit beargumenteerd richting hem maar hij veranderde niet van mening.


Leerpunten I.

Goed voorbereid zijn, zorgt voor een effectiever gesprek.

Het eerste gesprek met de klant ging ik blanco in. Hierdoor kon ik me slecht mengen in het gesprek. Tijdens het tweede gesprek merkte ik dat dit makkelijker ging en kon ik nuttige dingen inbrengen.

II.

Gerichte vragen stellen en ter plekke met voorbeelden komen (voorbereiding).

III.

Toegeven aan wat de klant wil.

Veel klanten weten pas wat ze willen, als ze zien wat ze niet willen. Dit is zonde van de tijd en een niet nuttige correctieronde van de klant. Door de juiste vragen te stellen, wordt er veel tijd bespaard en kan ik direct aan het werk in de goede richting. Het is dan ook handig om tijdens het gesprek alvast ideeën en voorbeelden die op komen borrelen te noemen. Op het moment dat ik dit toets bij de klant, heb ik een duidelijk beeld van wat hij/zij juist wel of niet wil. Tot op zekere hoogte kan ik een adviserende rol innemen en voorstellen van de klant onderbouwd afwijzen, maar de klant blijft de ‘baas’. Op dit soort momenten moet ik proberen, ondanks dat ik het er niet mee eens bent, er tóch iets moois van te maken.

Verschillende voorstellen met bijgeschreven correcties en opmerkingen va n de kla nt.


KNM coincard WANNEER DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT NIEUWE MUNTEN UITBRENGT, WORDEN DEZE GEPRESENTEERD IN EEN COINCARD. COINCARDS WORDEN ZO GESTANST DAT ER MUNTEN IN DE KAART GESCHOVEN KUNNEN WORDEN. OP DEZE MANIER WORDEN DE MUNTEN VERKOCHT.

OPDRACHT Het ontwerpen van een coincard met het thema ‘Fluitje van een cent’. In deze coincard moest ruimte zijn voor drie muntjes (Willem-­Alexander, Beatrix en Wilhelmina). Bij het maken van de coincard moest er strikt gelet worden op het huisstijlhandboek van de Koninklijke Nederlandse Munt.

ONDERZOEKEN EN BEGRIJPEN

VERBEELDEN EN REALISEREN

Ik startte op met Marco. Hij hielp mij op weg met een klein stappenplannetje. Allereerst zette ik de stans in het basisbestand en merkte meteen op dat er een fout zat in de stans. Het bleek dat deze stans reeds gemaakt was. De eerste stap werd daarmee het onderzoeken van de mogelijkheden binnen de huisstijl. Door mijn creatieve voorstellen en een kleine uitzondering op de huisstijl ben ik er samen met de klant uitgekomen. Daarna begon ik met een uitgebreid vooronderzoek naar dingen die te maken hebben met het Koningshuis (vlag, oranje, kroon, mantel). Deze voegde ik samen in een moodboard. Voor verschillende patroontjes die binnen het thema pasten deed ik hetzelfde. Daarnaast ging ik op zoek naar een geschikt lettertype. Ook hiervan maakte ik een duidelijk overzicht.

De resultaten uit mijn vooronderzoek heb ik uitgeprobeerd op de coincard. Ik werkte patroontjes uit en speelde met de plaatsing van ‘Fluitje van een cent’. Helaas zonder succes. Op het moment dat de projectleider vroeg of de eerste proef verstuurd kon worden naar de klant, had ik nog haast niets. Ik had mijn zinnen gezet op één patroontje. Het patroontje werkte ik uit zodat het op de coincard zou passen. Echter toen ik dit uitprobeerde, zag ik dat het niet werkte. Hoewel ik de eerste versie niet zelf af heb kunnen maken, heb ik wel correcties doorgevoerd op latere versies.

n iet b e h a a ld

EVALUEREN Dit project heb ik uitgebreid geëvalueerd met Marco en Cathelijne aangezien het mis ging. We bekeken samen waar het fout ging en waarom dit fout ging. Ook besproken we hoe ik dit de volgende keer zou kunnen voorkomen. Ik heb een checklist opgesteld met vragen die ik moet stellen op het moment dat ik weer een gelijksoortige opdracht krijg. Dit zou er voor moeten zorgen dat ik met genoeg informatie kan starten aan een opdracht.


Leerpunten I.

Eerst meerdere dingen proberen, niet op één ding focussen. Het is beter om eerst meerdere dingen te proberen, dan te filteren en daarna pas uit te gaan werken. Dit zorg ervoor dat ik sneller op de juiste ideeën uitkom. Wanneer ik me focust op één ding en dit blijkt niet te werken, zit ik vast. Op dat moment moet ik eigenlijk weer opnieuw beginnen.

II. III.

De eerste en (gelukkig) laatste opdracht die volledig fout ging

Uiteindelijk heeft Marco in een half uur twaalf ontwerpen naar de klant gestuurd. Dit was niet erg bevorderlijk voor mijn zelfvertrouwen, aangezien ik niet eens met één ontwerp kon komen in twee uur. Marco en de projectleider voelden dit gelukkig aan en stelde me gerust. Het was niet erg dat het fout ging aangezien het echt een moeilijke opdracht was.

Wanneer je vastloopt, direct hulp vragen. Door te lang te wachten met hulp vragen, verlies ik (te) veel tijd en werk ik mezelf nog verder vast.

Liever niet is nog het proberen waard. De klant gaf aan dat ze geen typografie wilden op de voorkant, dit mocht alleen op de achterkant. Aangezien ik weinig houvast had, greep ik dit als een strakke richtlijn. Marco maakte echter toch een voorstel met een typografische voorkant. Uiteindelijk is dit waarvoor de klant gekozen heeft.

Het grootste probleem voor mij was dat de vraag aan de ene kant heel beperkt was en aan de andere kant ontzettend breed. Een coincard van de Koninklijke Nederlandse Munt moet een bepaalde uitstraling hebben. In principe was alles geoorloofd, maar ik mocht geen gebruik maken van kroontjes, oranje of de Nederlandse vlag. Dit maakte dat ik enorm blokkeerde. Ik mocht alle kanten op, alleen niet de meest vanzelfsprekende kant.


Oppe Brik EEN NIEUWE ENERGIE NEUTRALE WIJK IN GEMEENTE BEESEL. DEZE GEMEENTE GEEFT MENSEN DE KANS OM HUN HELE LEVEN TE VULLEN, VAN OPLEIDING TOT WERK, WONEN EN RECREATIE.

OPDRACHT De vraag van de klant was om een huisstijl en latere uitwerkingen van communicatiemiddelen voor Oppe Brik te creëren. Deze huisstijl is bedacht door onze huidige Art Director. Zij had ook al een opzetje gemaakt voor de landingspagina van de website. Aan mij de vraag om de vervolgpagina’s van de website vorm te geven en de landingspagina aan te passen.

ONDERZOEKEN EN BEGRIJPEN Voor de kick-off van dit project verdiepte ik me in wat Oppe Brik was. Daarnaast keek ik alvast naar wat voor huisstijl Judith gemaakt had. De website werd gebouwd door een webontwikkelaar (Mark) bij Enof. De website zou gebouwd worden in een Wordpress template. Alvorens was er een technisch ontwerp gemaakt door een interactieontwerper. Op deze schetsen was te zien welke knoppen en vlakken er in ieder geval aanwezig moesten zijn op de website. Op basis van deze schetsen, mijn eigen ideeën en Mark’s kennis, zochten we uit wat de meest geschikte template was. 

VERBEELDEN EN REALISEREN Ik heb de verschillende elementen die zichtbaar moesten zijn op de website vormgegeven en een goede plek voor uitgezocht. Het ging om een navigatiebalk, buttons, tekstvlakken en fotografie. Bij dit project lag de nadruk meer op realiseren dan op verbeelden. Het gedeelte van de website waarbij echt verbeeld en vormgegeven moest worden, was Judith haar taak.

EVALUEREN Toen ik mijn ontwerp zo goed als af had, legde ik deze voor aan de communicatieadviseur en interactieontwerper die op dit project stonden. Samen evalueerden we of dit de juiste vorm was, of de juiste knoppen en links aanwezig waren en of de flowchart van de website logisch was. Op basis van de resultaten uit deze evaluatie ben ik nogmaals aan de slag gegaan met het ontwerp. Ik heb bijvoorbeeld het formaat van de website aangepast omdat we er achter kwamen dat wanneer de website op een iPad geopend werd, de meest belangrijke informatie buiten beeld verdween. Daarnaast evalueerde ik de website met Mark om te kijken of het ontwerp dat ik gemaakt had, goed te realiseren was.

zie www.oppebrik.nl voor het eindresulta at


Leerpunten I.

“

Ik vond het project erg spannend omdat ik, buiten een schoolopdracht om, nog nooit een website had ontworpen. Daarbij werd ik begeleid door Judith, die ik op dat moment nog niet kende. Ik had het gevoel dat ik enigszins in het diepe gegooid zou worden. Later bleek dat Judith het moeilijke voorwerk al had gedaan en mij goed kon begeleiden. Het zorgde ervoor dat ik met een gerust gevoel aan de opdracht kon beginnen.

Gedurende het proces regelmatig evalueren Ik moet mijn ontwerpen niet alleen evalueren met een ontwerper. Het is verstandig om er ook direct een interactieontwerper en adviseur bij te betrekken. Zo kom ik aan het eind niet voor verrassingen te staan, dit zorgt ervoor dat ik binnen mijn planning blijf.

II.

Specificaties van tevoren checken Door vooraf goed bij de projectleider, adviseur en webontwikkelaar na te gaan wat de specificaties zijn en wat belangrijke informatie is, kan ik direct goed beginnen. Het is meer werk als er achteraf nog dingen aangepast moet worden.

“


Klantenavond TWEE KEER PER JAAR ORGANISEERT ENOF EEN KLANTENAVOND. DEZE AVONDEN STAAN ALTIJD IN HET TEKEN VAN EEN NIEUWE DIENST OF TREND. ZO ZIJN ER KLANTENAVONDEN GEWEEST OVER RESPONSIVE WEBSITES, SOCIAL MEDIA EN VISUEEL BRIEFEN. DE KLANTENAVOND IN NOVEMBER HAD ALS THEMA DE ‘PERSOONLIJKE VIDEO’, EEN NIEUWE DIENST VAN ENOF.

OPDRACHT Er moest een uitnodiging in de vorm van een mailing, een landingspagina, borden, een programmawand, badges, wikkels voor filmblikken, vouchers en filmposters ontworpen worden. Het idee was om de sfeer van een filmpremière te creëren.

ONDERZOEKEN EN BEGRIJPEN

CONCEPTUALISEREN

EVALUEREN

Tijdens de klantenavond zou er gebruik gemaakt gaan worden van een greenscreen wand. Klanten zouden tegen deze greenscreen worden gefotografeerd en daarna in een achtergrond geshopt worden. De achtergronden hiervoor moet ik zoeken. Al snel kwam ik er achter dat het onmogelijk was om verschillende geschikte beelden te vinden. Dit heb ik direct teruggekoppeld.

Omdat het bleek dat een avond in het teken van een filmpremière geen optie was, moest er iets nieuws verzonnen worden. Samen met de organisatoren brainstormde ik en hebben we het concept over een andere boeg kunnen gooien. De avond ging nog steeds over video’s maar het overkoepelende thema was de bioscoop. Op basis van dit concept zijn we middelen gaan bedenken.

Aangezien ik voor het eerst een mailing en landingspagina moest ontwerpen, heb ik veel feedback gevraagd aan Cathelijne en Mark. Ik heb veel moeten aanpaasen omdat ik dingen niet wist. Omdat ik weinig richtlijnen had gekregen van de organisatoren, toetste ik tussentijds vaak mijn ontwerpen en/of ideeën bij Aukje. Dit zorgde ervoor dat ik goed op een lijn bleef met haar wensen.

VERBEELDEN EN REALISEREN Toen de middelen bepaald waren, heb ik de vormgeving bedacht. Hier ging een uitgebreide brainstorm- en schetssessie aan vooraf. Ik schreef en tekende alles wat mij aan films en bioscopen deed denken. Uiteindelijk koos ik een paar ideeën en werkte die verder uit. De filmposters die gemaakt moesten worden, waren al

bestaande posters maar daar moest de hoofdpersoon uitgeshopt worden. Dit ging dus hoofdzakelijk om mijn vaardigheden in Photoshop. Het ontwerp van de landingspagina was lastig om te verzinnen, aangezien hiervoor geen specifieke richtlijnen gegeven werden. ‘Maak maar iets’. Maar alles wat ik maakte was niet goed. Door vaak te toet-

sten en veel te proberen, ben ik er uitgekomen. Het vormgeven van een mailing was nieuw voor mij. Omdat je bij het ontwerpen van een mailing, rekening moet houden met webrichtlijnen, was ik minder vrij in mijn ontwerp. Ik heb voor het ontwerp veel uit moeten proberen.

vo o r z ie b i j l a g es u lt a a t h et e i n d re


“

Op de klantenavond zag ik overal waar ik keek dingen die ik had gemaakt. Het was fijn om een project een keer van A tot Z mee te mogen maken.

“

Leerpunt I.

Overzicht van punten om op te letten

Er zijn zoveel dingen waar op gelet moet worden bij het maken van een mailing. Ik stelde samen met Cathelijne een lijstje op met vragen om helder te krijgen wat voor mailing het moet worden. Aangezien ik foutjes bleef maken was het fijn om een checklist te hebben.

De badges, het filmblik met het bijbehorende ticket en de wikkel da a romheen


Bevlogen.org BEVLOGEN.ORG IS EEN BUREAU DAT IS GESPECIALISEERD IN DE THEORIE OVER EMPLOYEE ENGAGEMENT. HET HELPT ORGANISATIES TE VERBETEREN.

OPDRACHT Het maken van een folder die er professioneel uitziet. In deze folder diende de huisstijl van Bevlogen.org (die eerder door een stagiair van Enof ontwikkeld is) duidelijk naar voren te komen. De klant wilde graag dat de icoontjes die hij op dat moment gebruikte in zijn presentaties, ook gebruikt zouden worden in deze folder.

CONCEPTUALISEREN Bij veel projecten zijn er al basisbestanden of eerdere versies aanwezig die ik kan/moet gebruiken als ik een nieuwe versie ga ontwerpen. Bij de folder die ik voor Bevlogen.org moest ontwerpen was dit niet het geval. Het enige wat ik had was een huisstijl. Ik moest dus zelf bedenken hoe een folder van Bevlogen. org er uit zou komen te zien. Hoeveel kolommen moest ik gebruiken, welke elementen liet ik terug komen, ging ik gebruik maken van kleurvlakken? Hoe maak ik het aantrekkelijk? Voor al deze vragen moest er een oplossing gezocht worden.

VERBEELDEN EN REALISEREN Wanneer ik bovenstaande vragen opgelost en beslist had voor mezelf, kon ik de tekst gaan plaatsen en de pagina’s indelen. Dit proces kan vergeleken worden met hetgeen beschreven bij Úw pensioen.

zie bijlage voor het eindresulta at

Een testprintje om te kijken of ik de juiste lettergrootte en kleu rencombinaties gebruik


Ik vond het erg leuk om een keer vanaf nul te starten met een folder. Ik had geen enkele houvast, wat heel spannend was en waardoor ik wel creatief moést zijn.

Leerpunten I.

Zelf zorgvuldig checken

Ik had altijd de neiging om een ontwerp te maken, uit te printen en deze te laten controleren door een ontwerper. Bij deze opdracht nam ik de tijd om zelf zorgvuldig door mijn ontwerp te lopen. Op die manier haalde ik al de meeste foutjes eruit. Het zorgt ervoor dat ik een duidelijk beeld heb van waar verbeterpunten liggen en het scheelt ook voor de ontwerper die mijn werk moet checken.

II.

Lijst met checkpunten

III.

In stapjes werken

Doordat ik een duidelijk beeld had van waar mijn fouten lagen, kon ik gemakkelijk een lijstje opstellen met punten die handig zijn om altijd even te checken. Dit lijstje heb ik bij veel opdrachten er naast gehouden. Door tijdens het ontwerpen in mijn hoofd een soort stappenplan af te lopen, hou ik overzicht. Wanneer ik de ene stap afgerond heb, kan ik door met de volgende. De tijd die ik nodig heb voor de opdracht kan ik op die manier goed inschatten.


Úw pensioen EEN UITGAVE VAN BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF, DAT VALT ONDER SYNTRUS ACHMEA PENSIOENSCOMMUNICATIE.

OPDRACHT Het vormgeven van een folder/nieuwsbrief die aansluit bij de doelgroep; werknemers en werkgevers in het levensmiddelenbedrijf. Deze folder moest vormgegeven worden zoals eerdere uitgaves. Hierbij moesten er foto’s gezocht worden van personen die binnen de doelgroep vallen. Foto’s die “echt” lijken.

VERBEELDEN EN REALISEREN Bij de meeste projecten waarvoor er een brochure of folder gemaakt moest worden, bestond er al een basisbestand. Zo ook bij deze folder. De folders van Úw pensioen hebben altijd dezelfde basisopmaak , maar de fotografie, tekst- en vlakverdeling verschillen per uitgave of branche. De basisopmaak zorgde ervoor dat ik enigszins houvast had tijdens het ontwerpen. Daarnaast kon ik afkijken bij vorige uitgaves. Allereerst las ik de tekst globaal door. Hierbij lette ik op de verschillende kopjes, eventuele streamers, en bijvoorbeeld rekenvoorbeelden. Toen ik wist wat voor (soort) informatie er in de folder gezet moest worden, kon ik de tekst gaan verdelen over de pagina’s. Daarna was het een kwestie van schuiven en kaders of eventuele kleurvlakken creëren. Het doel is altijd om de folder zo logisch en leesbaar mogelijk te maken.

Daarom heb ik bij een tekst waarin een rekenvoorbeeld over pensioen stond, dit voorbeeld uitgelicht door het een ‘geschreven’ uiterlijk te geven. Ook haalde ik de persoonlijke gegevens over een vrouw uit de lopende tekst en maakte hier een soort van identiteitskaart van inclusief foto. Tijdens het plaatsen van de tekst bedacht ik ook waar plek moest worden gecreëerd voor fotografie. Deze foto’s zocht ik later in verscheidene beeldbanken. Bij het plaatsen van de tekst, kwam ik er achter dat de klant meer tekst aangeleverd had dan ik kwijt kon. Ik heb de tekst geplaatst waar ik zou willen en teruggekoppeld aan de projectleider hoeveel woorden daar maximaal pasten. Dit werd gecommuniceerd naar de klant, die de tekst daarna ingekort heeft. Bij deze folder maakte ik ook een illustratie ter verduidelijking.

zie bijlage voor het eindresulta at

Het controleren op tikfoutjes, ra re afbrekingen en slordigheidsfoutjes


“

“

Ik had al eerder gewerkt aan deze folders, maar dit waren dan meestal alleen aanpassingen. Het nu helemaal zelf in mogen vullen was erg leuk en vooral leerzaam.

Leerpunten I.

Veel en vaak toetsen

Tijdens deze opdracht maakte ik na iedere stap in mijn ontwerp een printje en bekeek deze samen met Cathelijne. Zij gaf feedback die ik gelijk weer kon verwerken. Op deze manier ging mijn ontwerp er geleidelijk aan steeds beter uitzien. Daarbij kost het tussentijds toetsen veel minder tijd dan het achteraf toetsen en dan alles om moeten gooien.

II.

Op mezelf vertrouwen

Ik ging deze opdracht in met het idee dat het wel goed ging komen. Dit zorgde ervoor dat ik rustig aan mijn opdracht kon werken en niet in de stress schoot. Het ontwerpen ging erg goed en vlug.


KLIP & Klaar HELDERE FILMPJES VAN MAXIMAAL 2 MINUTEN DIE DE ESSENTIE VAN EEN INGEWIKKELD ONDERWERP UITLEGGEN. HET ZIJN ANIMATIEFILMPJES WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN EEN VOICE-OVER.

OPDRACHT Het maken van het storyboard voor een Klip & klaar over de aangepaste pensioenregeling in 2015. Dit was een opdracht van Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA).

VERBEELDEN EN REALISEREN

EVALUEREN

Allereerst verdeelde ik het script over verschillende beelden. Daarna ben ik per beeld, hetgeen dat gezegd zou worden in de voice-over, gaan visualiseren. Ik zette in ieder beeld de onderdelen die geanimeerd moesten worden. Onder het beeld noteerde ik hoe ik dit geanimeerd wilde hebben. De meeste elementen die gebruikt worden in de K&K’s zijn al eerder vormgegeven. Deze basisillustraties moesten nog wel zo aangepast worden dat ze bij het onderwerp pasten. Als laatst bedacht ik wanneer en wat voor overgangen er plaatst zouden vinden.

Ik maakte alle losse stilstaande beelden van de animatie. Wat ik onder de beelden beschreef was informatie voor de DTP ‘er die de stilstaande beelden zou gaan animeren. Tijdens het animeren werd mij gevraagd om feedback te geven. Ik gaf correcties door wanneer de animatie niet overeenkwam met datgeen dat ik verzonnen had. De rollen waren in deze fase dus even omgekeerd.

zie bijlage voor het eindresulta at

Leerpunt I.

Iets kan ook duidelijk zijn zonder teveel details.

De Klip & Klaar’s zijn heel simpel en daardoor erg duidelijk. Ik had de neiging om steeds elementen toe te voegen om nog meer toe te lichten en te verduidelijken.


nul correcties ontvangen van de klant. trots!

De la atste versie va n het storyboa rd met opmerkingen en correcties va n Tim

“

“

Dit was een project dat al heel lang op mijn wensenlijstje stond. Ik was dan ook erg enthousiast toen deze opdracht verscheen in mijn planning. Iets totaal anders dan ik de rest van mijn stageperiode heb gedaan. Een opdracht met andere uitdagingen, waar andere vaardigheden voor nodig waren. Daarbij had ik een begeleider die ik niet eerder had gehad. Eventjes wennen, maar het is fijn om af en toe op een andere manier feedback te krijgen. Ik vond het lastig om de overgangen naar de verschillende beelden te bedenken. Op school moest ik vaker animaties maken, maar daar bedacht ik de overgangen en kon ik direct zien hoe het er uit zou komen te zien. Nu moest ik het verzinnen en kon ik achteraf pas zien hoe dit er uit zou zien.


L

LEERDOELEN

Al in de eerste 4 weken van mijn stageperiode werd mij duidelijk dat ik echt het goede stagebedrijf heb gekozen. Dit past bij mij. Een bedrijf met een losse sfeer, aardige mensen en leuke projecten. Ik ben erg blij dat ik de kans kreeg om bij Enof stage te lopen, want dit was voor mij een plek waar ik aan ieder leerdoel heb kunnen werken. Al vanaf de eerste week van mijn stage ben ik bezig geweest met mijn leerdoelen. In het eerste stagebezoek van Rina heb ik dan ook al een boel terug kunnen koppelen. Hetzelfde geldt voor de terugkomdag die zeer effectief was voor mij. Aangezien Enof een bedrijf is waar alles vrij snel gaat en af en toe enigszins hectisch is, moét je voor jezelf opkomen, kun je niet te lang blijven hangen, moet je je tijd in kunnen plannen en is stress niet handig. Mijn leerdoelen zijn dus iedere dag op de proef gesteld.

I. II. III. IV. V. VI.

TIJD INSCHATTEN PERFECTIONISME NEE ZEGGEN STRESSMANAGEMENT ADOBE PROGRAMMA’S CREATIVITEIT


Enof is een communicatiebureau dat structureel, maar ook heel snel te werk gaat. Dat was hetgene waar ik het meest aan moest wennen. Ik dacht altijd dat we op school strakke deadlines hadden, maar dat is duidelijk niet het geval. De deadlines in de grote creatieve wereld zijn veel strakker. Iedere opdracht wordt omgezet in het aantal uur wat er voor nodig is en dat wordt ingepland. Dit is ontzettend wennen. De eerste paar dagen had ik het

idee dat ik af en toe echt even adem moest halen. Gezien mijn gevoeligheid voor stress en druk vergde deze manier van werken veel van mij. Desondanks denk ik dat dit juist goed was voor mij. Het dwong me als het ware om hier beter mee om te gaan. Stage heeft enerzijds voor ontzettend veel stress gezorgd, maar liet mij ook zien hoe hier mee om te gaan. Met beide stagebegeleiders heb ik het hier veelvuldig over gehad. Ik heb geleerd om,

wanneer ik stress voel, aan de bel te trekken bij anderen, even met hen te sparren (bijvoorbeeld bij het genereren van ideeën) of om hulp te vragen. Daarnaast leerde ik om lijstjes te maken zodat ik weer overzicht kreeg. Dit had ik vooral nodig wanneer er veel verschillende projecten in mijn planning stonden en kleine opdrachten/vragen tussendoor kwamen.

Per fect ion isme Tijdens mijn stage had ik haast geen last van mijn perfectionisme. Mijn valkuil was dat ik vond dat iets altijd mooier kon en daar dan te lang in blijf steken. Aangezien ik bij Enof een bepaalde tijd kreeg voor een opdracht, kón ik niet te lang blijven hangen op iets. Dit heeft er voor gezorgd dat mijn perfectionisme me tijdens mijn stageperiode niet in de weg heeft gezeten. Hopelijk kan ik deze manier van werken mee nemen in de rest van mijn opleiding.

Ook mijn creativiteit is zeker op de proef gesteld tijdens mijn stage bij Enof. Ik vind het lastig, ik heb veel inspiratie nodig en als het niet komt, dan komt het niet. Dit veroorzaakt de meeste stress. Ik begon vaak aan een project met de angst dat mijn creativiteit en ideeën te lang op zich lieten wachten. Hierdoor blokkeerde ik van tevoren al. Ik heb in de loop van mijn stage dit wel meer los kunnen laten. Ik ben meer open aan projecten begonnen en liet het gewoon over me heen komen. Ik vroeg vaak aan Cathelijne hoe zij op ideeën kwam, aangezien ik vaak versteld stond van haar creativiteit. Zij heeft mij haar manier van doen en trucjes uitgelegd. Voor mij werkte het goed om gewoon heel groot te beginnen, alles op te schrijven, roepen en tekenen wat er maar in mij op kwam en dit daarna te gaan trechteren. Dit meestal met de hulp van een andere ontwerper, zodat ik met steeds meer bruikbare ideeën dichterbij de kern kwam. Cathelijne heeft mij ook verschillende boeken meegegeven om door te lezen en punten hieruit te noteren in mijn notitieboekje, bijvoorbeeld het boek Creatieve communicatie.

Op het gebied van Adobe programma’s heb ik heel erg veel geleerd. Door de hoeveelheid projecten werkte ik in een rap tempo veel met deze programma’s. Aangezien het in de eerste weken van mijn stage vooral aanpassingen en correcties waren die ik deed, werkte ik constant in bestanden die door andere waren ontworpen en ingedeeld. Dit heeft als voordeel dat je af kunt kijken hoe anderen dingen

Het hielp ook om vaker nee te zeggen. Dit leerde ik geleidelijk aan omdat ik merkte dat wanneer ik alles maar accepteerde, ik alleen mezelf daarmee had. Ik heb meerdere malen aan moeten geven dat dingen niet lukte of dat ik het niet zou gaan redden. Een drempel die vrij hoog lag, want het liefst wil(de) ik alles goed doen. In het begin ging dit dus ook niet goed, ik wachtte te lang met hulp vragen of aangeven dat iets niet lukte. Hierdoor werkte ik mezelf helemaal vast en werd het natuurlijk steeds lastiger om het op te lossen. Daarbij vond ik het vervelend om mensen te storen, waardoor ik af en toe liever niks meer vroeg. Aan het eind van mijn stage merkte ik dat deze drempel stukken lager lag. Ik vroeg hulp op het moment dat ik het nodig had en gaf tijdig aan als ik het niet redde.

doen en maken. Ook daar leerde ik veel van. Als nadeel heeft het dat wanneer iemand een tabel heeft gemaakt op ‘zijn manier’, ik deze ook op die manier aan moest aanpassen. Het is vaak voor gekomen dat ik niet wist hoe ik iets moest doen of wel wist wát ik moest doen maar niet wist hoe ik dit op de snelste manier moest doen (gezien de tijd die er voor stond). Op dit soort momenten zocht ik meestal eerst op Google.

Ik vind het fijn om eerst zelf uit te vogelen hoe ik iets moet doen, de oplossing blijft op die manier ook het beste hangen. Wanneer ik er via die weg niet snel genoeg uitkwam, vroeg ik om hulp. De DTP’ers die bij Enof werken, kennen programma’s als Indesign, Illustrator en Photoshop op hun duimpje. Daarbij vinden ze het leuk om uit te leggen. Zij hebben mij veel trucjes en nieuwe oplossingen bijgebracht.

A D OBE programma’s


REFLECTIE

ONTWIKKELPUNTEN

Stage is enorm leerzaam geweest voor mij. Desondanks zijn er natuurlijk nog steeds punten waarop ik mezelf moet ontwikkelen. Zo is het belangrijk dat ik mijn stress onder controle krijgt, ik heb meer rust nodig in mijn hoofd. Tijd inschatten blijft lastig op het moment dat ik iets moet doen wat ik nog nooit gedaan heb. Dit heeft heel erg te maken met ervaring. Ditzelfde geldt voor de Adobe programma’s, door het veel en vaak te doen leer ik het meest. Ik ben voor mijn gevoel al een heel eind, maar er is nog zo veel meer te leren. Creativiteit is mijn grootste leerpunt. Lastig, want creativiteit kun je niet echt ‘leren’. Het is voor mij belangrijk dat ik meer lef heb, ik moet meer durven en vooral doen! Gewoon proberen, proberen en proberen.

R

w o r k

reflectie 5

De workshops die zo nu en dan worden georganiseerd bij en door Enoffers zijn erg leerzaam geweest voor mij. Er werden vaak onderwerpen aangesneden die nieuw waren voor mij en daarom erg interessant. Ik merkte daar wel duidelijk dat ik nog erg onzeker ben over mijn eigen kunnen. Ik vond het lastig om zelf met voorbeelden te komen. Ik was bang dat deze als raar of niet goed genoeg beschouwd zouden worden. Daarbij had ik het gevoel dat ik niet genoeg ‘verstand’ had om me te mengen in discussies die ontstonden tijdens de workshops.

s h o p


MOEILIJKHEDEN

Lastig vond ik dat alles wat ik maakte (logischerwijs) gecontroleerd moest worden. In het begin ging dit om kleine aanpassingen waardoor ik om het kwartier iets te checken had. Later kon ik dit gelukkig op sparen en meerdere dingen tegelijkertijd voorleggen. Het maakt het vooral lastig omdat Enof zo’n druk bedrijf is. De ontwerpers die mij moeten controleren, hebben zelf ook genoeg te doen. Vooral Marco liet af en toe lang op zich wachten. Dat werd door mij als vervelend ervaren, omdat ik op dat moment niet verder kon maar wel mijn tijd voorbij zag tikken.

Aan het einde van mijn stage besef ik mij dat ik niet alles uit mijn stageplek heb gehaald wat ik wilde. Een van mijn motivatiepunten om bij Enof stage te willen lopen was de veelzijdigheid van het bedrijf. Enof leek mij de kans om o.a. rond te snuffelen en van meerdere vakgebieden wat te leren. Ik had wat willen proeven

Tijdens het ontwerpen wordt er gewerkt met verschillende versies en correctierondes voor de klant. Wanneer de correcties van de klant binnen komen, wordt er een ontwerper gezocht die deze aanpassingen kan doen. Hoewel de projectleiders proberen het tot één ontwerper per project te beperken, past het niet altijd in diegene zijn planning. Het is geregeld voorgekomen dat ik een project ben gestart met een ontwerp en deze er totaal anders uit zag wanneer deze bij de klant terecht kwam. Hier moest ik heel erg aan wennen. Het voelde voor mij in eerste instantie hetzelfde als dat iemand achter je rug om over je praat. Het liefst zou ik een heel project van voor naar achter zelf doen.

van het communicatievak. Ik ben verdronken in al het spannende, leuke en interessante ontwerpwerk. Ik heb het niet aangegeven en heb er zelf geen of in ieder geval te weinig aandacht aan besteed, zonde. Zo vind ik het ook jammer dat ik niet meer heb meegekeken met de ontwerpers. Ik was zo gefocust

op mijn eigen projecten en vooral op de tijd die daar voor stond. Hierdoor heb ik te weinig de tijd ‘durven’ nemen om gewoon even rustig over iemands schouder mee te kijken. Waarschijnlijk had ik hier veel van geleerd. Dit hebben beide begeleiders ook meerdere malen aangegeven. Het is zeker een punt om mee te nemen naar mijn volgende stage.

niet alles uit mijn stage gehaald

Op school en van vrienden die al eerder stage hebben moeten lopen, had ik al gehoord dat als je voor het eerst stage gaat lopen, dat dit wel even zwaar kan zijn. Begrijpelijk, opeens 40 uur in de week werken ben je als student over het algemeen niet gewend. Hierop voorbereid, ben ik dan ook naar stage gegaan. Niet te veel plannen gemaakt de eerste paar weken zodat ik zeker wist dat ik genoeg rust zou krijgen. Ze hadden helemaal gelijk, stage is zwaar. Jammer genoeg is het bij mij na die eerste paar weken nauwelijks afgenomen. Stage bleek erg veel energie te vragen van mij, waardoor ik constant ontzettend vermoeid was aan het eind van de week. Dit was een puntje wat mij echt tegen viel. Waar het precies aan lag weet ik niet, ik heb namelijk wel degelijk verschil gemerkt tussen moeite die ik in de eerste en in de laatste weken had. Het is natuurlijk wel zo dat, naar mate ik langer bij Enof rond liep, er steeds meer en grotere opdrachten aan mij toevertrouwd werden. En ik daarnaast ook steeds meer van mezelf ging verwachten. Op die manier bleef het niveau natuurlijk geleidelijk mee stijgen met mijn eigen groei.

s p e ci a li s a

WAT MIJ TEGENviel Wat mij ook tegenviel, waren de overuren die ik heb gemaakt en het gevoel dat het heel normaal was als je nog even bleef na half 6. Hoewel ik het feit dat iets gewoon af moet, niks kwalijks vind, merkte ik wel aan mezelf dat ik het slecht trok om meer dan 8 uur op een dag met werk bezig te zijn. Ik denk dat er in het begin wel degelijk teveel van mij gevraagd is. Maar mijn onzekerheid en behulpzaamheid hielpen hier zeker niet aan mee. Over de drempel stappen en aangeven dat het te veel was, hielp gelukkig enorm.

tie

Ik heb lang getwijfeld over de specialisatie die ik wilde gaandoen. Ik twijfelde tussen User Experience Design en Visual Design. UXD omdat ik het erg interessant vind en Visual Design omdat ik het liefst bezig ben met ontwerpen. Toen ik voor mezelf na ging wat ik het leukst vind van UXD, is dat niet het onderzoeken maar de uiteindelijke resultaten verwerken in een uiting, middel of product. Dat brengt me dus uiteindelijk weer bij het ontwerpen. Op stage merkte ik dat er nog zo veel te leren is in het vak en dat ik vooral leer door ervaring. Daarbij merkte ik hoe belangrijk is dat ik eigen werk heb om te laten zien bij komende sollicitaties. Enof is een middelgroot bedrijf dat erg veelzijdig is. Ik heb het

Deze stage heeft wel degelijk invloed op beslissingen en keuzes die gemaakt moeten worden in de rest van mijn opleiding. Misschien heb ik hier over een half jaar een heel ander idee over, maar dit is hoe ik er nu tegenaan kijk. ontzettend naar mijn zin gehad en had het gevoel dat ik best prima in het bedrijf zou passen. Voor mijn tweede stage zou ik graag iets totaal anders willen doen. Wat dat precies inhoud weet ik nog niet goed. Juist een grote organisatie of een klein bureau, daar moet nog over nagedacht worden. Ik denk wel dat het lastig is om nogmaals zo’n leuke stage als die bij Enof te vinden.

Omdat ik een specialisatie ga doen die erg praktijkgericht is, zou ik graag een minor met veel theorie en diepgang willen doen. Zoals eerder vermeld, had ik meer willen leren van het communicatie vak. Een minor in die richting lijkt mij hier zeer geschikt voor. Misschien kies ik dan alsnog voor UXD maar iets als creatieve communicatie lijkt me ook erg interessant.

2 st a g e n o.

mi n or


MARCO

S R Zoals al eerder vermeld, heb ik twee begeleiders gehad. Beiden hebben zij mij ongeveer 2,5 maand begeleid. Van Marco heb ik weinig gemerkt. Niet omdat hij niet geïnteresseerd was in mij, maar omdat hij geen tijd had. Als Art Director had hij ontzettend veel opdrachten. Daarbij heeft hij waarschijnlijk in z’n achterhoofd gehad dat hij toch wegging bij Enof. Ik heb twee keer een gesprek gehad met hem over mij leerdoelen, deze nam hij erg serieus. Voor de rest besteedde hij uit zichzelf weinig aandacht aan mij en vergat vaak dat hij had beloofd om te komen kijken/helpen. Het hielp ook niet mee dat hij in de studio met zijn rug naar mij toe zat.

STAGEBEGELEIDER

reflectie


CATHELIJNE Cathelijne daarentegen zat schuin tegenover mij. Als ik zag dat Marco druk was, vroeg ik haar om hulp. Cathelijne heeft mij erg goed ondersteund tijdens mijn stageperiode. Ik denk zeker dat ik mezelf minder had ontwikkeld zonder haar begeleiding. Ik voelde me op mijn gemak en kon goed met haar praten. Dit maakte het voor mij gemakkelijker om dingen aan te kaarten en om het over onzekerheden te hebben.

Iedere week had ik een gesprek met Cathelijne. In dit gesprek vertelde ik wat er goed en minder goed was gegaan die week en waar mijn leerpunten lagen binnen die situatie. Samen bespraken we hoe ik dit de volgende keer beter aan zou kunnen pakken. Ook keken we vooruit naar projecten/opdrachten die de komende week op de planning stonden. Deze spraken we door en bereidde we samen voor wanneer nodig. Dit zorgde er voor dat ik echt stil heb gestaan bij dingen die goed gingen en dingen die minder goed gingen. De hele stageperiode had ik een notitieboekje bij me. Hier noteerde ik checklistjes in voor mezelf en leerpunten. Dit notitieboekje is tijdens mijn stageperiode vaak van pas gekomen omdat ik gemakkelijk even te-rug kon kijken hoe ik de vorige keer iets opgeloste of aanpakte. Daarnaast maakte ik samen met Cathelijne een lijstje met opdrachten die ik graag zou willen doen tijdens mijn stage. Ze heeft zich erg ingezet om mijn hele wensenlijstje af te werken. Daar ben ik erg dankbaar voor, hierdoor heb ik erg veel leuke dingen mogen doen. Ze gaf wel aan dat ik daar in een volgende stage zelf meer achteraan moet gaan. Het fijne aan Cathelijne’s begeleiding vond ik dat ik echt voelde dat ze betrokken was. Ze maakte altijd tijd vrij om even te helpen. Ze kwam ook vaak uit zichzelf even checken hoe het ging en was belangstellend. Tijdens gesprekken gaf ze opbouwende kritiek waar ik wat mee kon. Vaak gaf ze me precies dat juiste zetje zodat ik weer verder kon. Of ze stelde me met een paar woorden gerust waardoor ik minder gestrest was.


BIJLAGEN

B

bijlageN

6


winterfitkit COMPLIMENTENBOEKJE

Kleurenpalet

5

Enof | 8745 | Enof wintergeschenk

18 november 2014 © Enof communicatiegroep

Complimentenboekje

schouder klopje

jij verdient een

jij kunt echt élke

uitdaging aan

len

Com Complim plimentje ent Com plim ent

schouder klopje

k laag ha

jij verdient een

jij kunt echt élke

in je wer

ert

k

uitdaging aan

wauw! jij

schitt

jij

in je wer

ert

vertrkrijgt al mijn ouwe n!

wauw! jij

schitt

jij

vertrkrijgt al mijn ouwe n!

wat m oet je niet iemandoen als d je comp lime een geeft?ntje jezelf om

18 november 2014 © Enof communicatiegroep

een momentje voo r een complimentje!

ken

CCom ompl plim imen entjt e

9

Enof | 8745 | Enof wintergeschenk

een k lein comp lim iemanentje kan ds da g ma

comp li zn., w ment |k opmerk oord van lofompli’ment| ing • ie , m. een vleiende ~ make n.

de geve gevoel r een slecht geven iemands niet se mening rieus ne men

KAARTEN

. brrkrourd.h.è? koud hè?

n a rm e Wij we l e ve n op. je w

Zet de waterkoker maar vast aan, wij hebben een lekker theesmaakje voor je uitgekozen. Kom je ook nog eens even lekker in beweging.

men . wa r n op Wi j we l e ve e je dat er wereldwijd jWist

3.000.000.000.000

kopjes thee

worden gedronken per dag?

hup, hup,

Gooi de dobbel stee die bij het aant n en voer de op

al gego Neem oide og dracht uit en staa Ook leuvijf minuten de k om je t! tijd collega om je burea ’s mee Pak je te verra u op te ruime prullenb ssen. n. ak en ze t hem aa Leg je n de an Op en telefoon zo ve dere ka neer lop r nt van en als mogelijk bij je de ruimt je telefo e. Laat je on gaatvandaan. houdt je Vanaf nupen op de gro lekker leg je elk nd valle fit. n. e keer je pen Tip voor daar ne dat je stubij het volge er. nde urt: loo p eens interne mailtj naar die e Deel ee gene toe n leuk uit het co . complim mplimentje entenbo Ben je niet zo ekje uit . va n de spelletjes

een beetje beweging is goed voor je. elste en uit, K nip de do bb elk aa r en vou w he m inmoet doen. , e n u it kij k wat je be lst e n e d o bin e lk a a r en. d ip n K t d oe he m vou w wat je m oe kij k

?

Bekijk dan het anti-rsi filmpje van Jurgen op www.enof.nl/winterfitkit/rsi


LOGO

winterfitkit

winterfitkit

winterfitkit

winterfitkit

winterfitkit

winterfitkit

winterfitkit winterfitkit

enof

winterfitkit

winterfitkit enof

winterfitkit

winterfitkit

enof enof

winterfitkit winterfitkit

varianten enof enof winterfitkit enof winterfitkitLogo Enof | 8745 | Enof wintergeschenk

winterfitkit

fysiek (fit)

winterfitkit

winterfitkit

enof

winterfitkit

enof

enof winterfitkit winterfitkit

enof

winterfitkit

winterfitkit

winterfit

winterfitkit winterfitkit

winterfitkit

winterfitkit

winterfitkit

enof

winterfitkit

4 18 november 2014 © Enof communicatiegroep

geest (fit)

enof winterfitkit

enof

winterfit

winter (sneeuwvlok)

DOORVERTALING

Logo Enof | 8745 | Enof wintergeschenk

3 18 november 2014 © Enof communicatiegroep


Hakkenbroek

Mijn woning verkopen U heeft de beslissing genomen: ‘ik wil mijn woning verkopen’. Hakkenbroek Housing Company assisteert u dan graag bij verkoop van de woning. Hierbij onderscheiden wij ons door -naast de reguliere Nederlandse markt- ook de steeds Hoofdkantoor ‘t Gooi Molenmeent 1 belangrijker wordende internationale markt aan te boren.

1231 KK Loosdrecht T +31 (0)35 628 62 63 F +31 (0)35 628 62 64

Een belangrijk verschil met de traditionele lokale makelaardij. Hieronder in een aantal overzichtelijke stappen het gehele traject: Kennismaking Wij komen bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking, zowel met u als met de woning die u aan wil bieden. We bespreken met u de mogelijkheden die wij zien en de wijze waarop wij de samenwerking optimaal denken aan te gaan. Inname Wanneer u en wij goede kansen zien voor een

succesvolle samenwerking maken we de afspraQUALITY RENTALS AND SALES ken concreet. Wij nemen dan uw woning op in ons

Hoofdkantoor ‘t Gooi Molenmeent 1 1231 KK Loosdrecht T +31 (0)35 628 62 63 F +31 (0)35 628 62 64

bestand. Bij de inname worden notities van alle belangrijke zaken en een fotoreportage gemaakt.

QUALITY RENTALS AND SALES

Opdrachtovereenkomst De afspraken over de samenwerking worden opgenomen in een heldere opdrachtovereenkomst.

Kantoor Amsterdam Leliegracht 21 1016 GR Amsterdam T +31 (0)20 489 51 41

Presentatie Met behulp van de verzamelde gegevens en fotomateriaal wordt een prachtige presentatie van uw huis gemaakt. Zowel brochure als webpresentatie worden hierbij professioneel door Hakkenbroek verzorgd. QUALITY RENTALS AND SALES

Hoofdkantoor ‘t Gooi Molenmeent 1 1231 KK Loosdrecht T +31 (0)35 628 62 63 F +31 (0)35 628 62 64

Kantoor Amsterdam Leliegracht 21 1016 GR Amsterdam T +31 (0)20 489 51 41

www.hakkenbroek.nl

Marketing Amsterdam Uw appartement, huis ofKantoor villa wordt door ons zeer 21 potentiële actief en breed onder deLeliegracht aandacht van 1016zoekers, GR Amsterdam kopers gebracht. Individuele collega-bemidT +31 (0)20 489 51 41 delaars en -makelaars ontvangen onze presentatie en worden uitgenodigd een bezichtiging aan te vragen. Onze ervaring leert dat ook nogal wat expats en internationale migranten interesse hebben in koop, daarom worden door ons ook de relocation specialisten, internationaal opererende bedrijven en individuele expats niet vergeten, hiermee bereikt Hakkenbroek een belangrijke uitbreiding van de doelgroep ten opzichte van de traditionele makelaar. Bezichtiging Iedere serieuze kandidaat wordt op zo kort mogelijke termijn de gelegenheid geboden uw huis of appartement te komen bezichtigen. Wij zijn hierbij vanzelfsprekend aanwezig. Onderhandeling Wanneer wij een voorstel ontvangen bespreken wij dit met u en behartigen uw belangen optimaal indien uit dit overleg een onderhandeling volgt. Afhandeling Gedurende het hele proces, dat volgt op een succesvolle onderhandeling staan wij u met raad en daad ter zijde, of het nu om contractuele, financiële of notariële zaken gaat.

Hakkenbroek Housing Company Molenmeent 1, 1231 KK Loosdrecht | T +31 (0)35 628 62 63 | F +31 (0)35 628 62 64 Leliegracht 21, 1016 GR Amsterdam | T +31 (0)20 489 51 41

www.hakkenbroek.nl

ABN AMRO NL20ABNA0572627963 | KvK 320 78 469 | BTW NL 140480356B01

www.hakkenbroek.nl

www.hakkenbroek.com | info@hakkenbroek.com

Kantoor Amsterdam Leliegracht 21 1016 GR Amsterdam T +31 (0)20 489 51 41 Hoofdkantoor ‘t Gooi Molenmeent 1 1231 KK Loosdrecht T +31 (0)35 628 62 63 F +31 (0)35 628 62 64

QUALITY RENTALS AND SALES

www.hakkenbroek.nl www.hakkenbroek.nl

www.hakkenbroek.nl

T +31 (0)20 489 51 41 1016 GR Amsterdam Leliegracht 21 Kantoor Amsterdam

F +31 (0)35 628 62 64 T +31 (0)35 628 62 63 1231 KK Loosdrecht Molenmeent 1 Hoofdkantoor ‘t Gooi

Hoofdkantoor ‘t Gooi Molenmeent 1 1231 KK Loosdrecht T +31 (0)35 628 62 63 F +31 (0)35 628 62 64

Kantoor Amsterdam Leliegracht 21 1016 GR Amsterdam T +31 (0)20 489 51 41

QUALITY RENTALS AND SALES

Hoofdkantoor ‘t Gooi Molenmeent 1 1231 KK Loosdrecht T +31 (0)35 628 62 63 F +31 (0)35 628 62 64

QUALITY RENTALS AND SALES Kantoor Amsterdam Leliegracht 21 1016 GR Amsterdam T +31 (0)20 489 51 41

QUALITY RENTALS AND SALES

Hoofdkantoor ‘t Gooi Molenmeent 1 1231 KK Loosdrecht T +31 (0)35 628 62 63 F +31 (0)35 628 62 64

Kantoor Amsterdam Leliegracht 21 1016 GR Amsterdam T +31 (0)20 489 51 41

www.hakkenbroek.nl

www.hakkenbroek.nl

www.hakkenbroek.nl Kantoor Amsterdam Leliegracht 21 1016 GR Amsterdam T +31 (0)20 489 51 41 Hoofdkantoor ‘t Gooi Molenmeent 1 1231 KK Loosdrecht T +31 (0)35 628 62 63 F +31 (0)35 628 62 64

QUALITY RENTALS AND SALES

www.hakkenbroek.nl www.hakkenbroek.nl

www.hakkenbroek.nl


Greenvis


KLANTENAVOND POSTERS

+ hoe zie jij eruit op een filmposter?

a ct ie

rom antie k

h u mor


INSPIRATIEWAND

lezen? Bekijk hem online. Kunt u deze e-mail niet goed

uitnodiging Hoi Claudia, kom je naar onze persoonlijke(!) klantenavond 6 november?

ja, ik kom!

nee, ik kom niet

g uitnodigin navond klante

workshopbegeleider

joost de leij

Beste Petra,

gastspreker

linda welles

samen gebeurtenissen willen wij graag Ter gelegenheid van deze feestelijke met u het glas heffen op zondag voor een hapje en een drankje U bent dan ook van harte welkom 17 mei a.s.

Wij verwachten u om 18.00 uur 22.00 uur voortduren

i.v.m. het buffet en het feestzal

tot ongeveer

Hollander, Het feestadres is: "De Vliegende te Soesterberg Prins Willem-Alexanderweg 1A Jac en Yvonne Coenen...

Krugerstraat 3, 3531 AL Utrecht

+

Postbus 6006, 3503 PA Utrecht

+

+ www.enof.nl 030 232 30 60 + post@enof.nl

Hier kunt u afmelden Nieuwsbrief niet meer ontvangen?

KLANTE

ENOF

NAVOND

2014

welko

TAKE 1

m

op onze klante

DATUM

LANDINGSPAGINA

g der6 dag Uitnodigdonin november kojem ook?

klik!

Ja, Ik kom

Nee, ik kom niet

Hoi Claudia, kom je naar onze persoonlijke(!) klantenavond 7 november?

navon

13 NOVE

MBER 20

14

d!


Ăšw pensioen


BEVLOGEN.ORG


Feniks ThiemeMeulenhoff vroeg ons om de huidige methodewijzer te vernieuwen. Dit was een folder van vier pagina’s. Mij werd gevraagd om een ontwerp te maken voor de voorkant van deze folder. Ik heb hiervoor veel verschillende ontwerpen gemaakt. De klant heeft er hier een uit gekozen. Cathelijne vroeg mij later ook om een opzetje te maken voor de rest van de pagina. Hiervoor heb ik de content verdeeld over de pagina’s en kleurvlakken aangebracht.

uiteindelijke versie


KNM T-REX Voor een presentatie van de Koninklijke Nederlandse Munt moest er een verpakking ontworpen worden. De verpakking moest in het teken staan van T-rex die naar Naturalis kwam. De verpakking bevatte ĂŠĂŠn munt. Ik heb voor deze opdracht veel verschillende schetsontwerpen gemaakt. Helaas is het ontwerp uiteindelijk niet in gebruik genomen.


Huisstijlportaal Voor een nieuwe dienst van Enof, het huisstijl portaal, moest er een logo gemaakt worden. Voor de verschillende diensten heeft Enof een basis logo. Dit logo bestaat uit het hoofdlogo van Enof en de naam van de dienst in een huisstijlfont. Onder deze titel wordt door middel van plusjes (element uit de huisstijl van Enof) de dienst uitgebeeld. Aan mij dus de taak om ‘huisstijl portaal’ uit te beelden in plusjes. Een erg lastige opdracht vond ik. Ik ben allereest gaan brainstormen over mogelijke verbeeldingen. Daarna ben ik deze gaan combineren en uitproberen. Uiteindelijk ben ik tevreden met het resultaat.

huisstijl portaal


NBTC-NIPO Voor onze klant NBTC-NIPO bedachten stagiaire Lisa en ik een leuke verrassing. Om hun klanten net iets extra’s te geven of nieuwe opdrachten binnen te halen, besteed Enof af en toe tijd aan verrassingen. Bij NBTC-NIPO haakte we in op het persoonlijke aspect dat zij zeggen te hebben. Wij vonden dat ze meer konden doen met dit persoonlijke dan het alleen te vermelden in hun nieuwe brochure. Ik ontwierp een persoonlijke emailbanner die geplaatst zou kunnen worden onder een handtekening. Deze emailbanner zou voor iedere medewerker gepersonaliseerd kunnen worden. Deze emailbanner was volledig in de stijl van de brochure. Dat gelde ook voor het ‘bonbon-doosje’ dat ik ontwierp. In de brochure is een afbeelding gebruikt van een geel kopje koffie met macarons. Deze afbeelding stond voor het ‘persoonlijke’ in NBTC-NIPO. Ik ontwierp een doosje dat er uit moest zien als een cadeautje. Dit ‘cadeautje’ zouden ze dan mee kunnen nemen naar klanten. Wanneer de klant het koekje op heeft, stuit hij op de tekst ‘Nog een koekje? Kom gezellig langs!’. Deze tekst verwijst naar de adresgegevens van hun bedrijfslocaties.

Emailbanner NBTC-NIPO Research

De kla nt v roeg naderha nd om een offerte voor 10 gepersonaliseerde e mailba nners 1

15 januari 2015 © Enof communicatiegroep


Klip & klaar


Stageverslag – Enof creatieve communicatie  
Stageverslag – Enof creatieve communicatie  
Advertisement