Page 1

Qüestions de VIDEO- AUDIO- IMATGES IMATGES 1. Que és una imatge vectorial? Amb quins programes podem dibuixar imatges vectorials? Quina extensió tenen les imatges creadesamb programes d'imatges vectorials? • Una imatge vectorial, es una imatge formada per objectes geomètrics independents uns dels altres i definits cada un d’ells per diferents característiques matemàtiques de forma, posició, color, etc. • Studio mx, photoshop, illustrator, Corel 11… • .cgm 2. Que és una imatge de mapa de bits? Amb quins programes podem dibuixar imatges de mapa de bits? Quina extensió tenen les imatges creadesamb programes d'imatges de mapa de bits? • Una imatge de mapa de bits és una estructura o fitxer de dades que representa una reixeta rectangular de píxels o punts de color, anomenada "raster", que es pot visualitzar en un monitor d'ordinador, paper o un altre dispositiu de representació. • Gimp, CorelDRAW Graphics Suite X5, StickyNote, Blender 2.54 Beta, RibbonVu Free... • .dib • 3. Indica tres formats d'imatge sensepèrdua de qualitat. • BMP, RAWy el TIFF 4. Indica tres formats d'imatge amb pèrdua de qualitat. • BIN, CUE, MP4 5. Indica algunes característiques de les imatges TIFF El format TIFFes un format de gràfics antic, que permet emmagatzemar imatges de mapes de bits molt grans (més de 4 GBcomprimits) però perdent qualitat i senseconsiderar les plataformes o perifèrics utilitzats. El format TIFFpermet emmagatzemar imatges en blanc i negre, en colors verdaders (fins a 32 bits per píxel) i també indexar imatges utilitzant una paleta. A sobre, el format TIFF permet que s’utilitzin diversos espais de color: • • • •

RGB(rojo, verde, azul) CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) CIEL*a*b YUV / YCrCb

6. Que és el format RAW?Per a que s'utilitza? Raw es un format d’arxiu digital d’imatges que conté la totalitat de les dadesde la imatge tal com ha estat capturada pel sensor digital de la càmera fotogràfica. Serveix per fer modificacións posteriors, i per tindre la màxima calitat possible senseperdre informació o píxels originals per la compressió a JPG.

7.Quina empresa va crear el format PDF?Indica alguna característica d'aquest format.


La empresa creadora del format PDFes Adobe Systems. Característiques

Ésmultiplataforma.

Pot ingerir qualsevol combinació de text, elements multimèdia com vídeos o so, elements d'hipertext com vincles i marcadors, enllaços i miniatures de pàgines.

Ésun dels formats més estesosen Internet per a l'intercanvi de documents.

Ésuna especificació oberta, per a la qual s'han generat eines de programari lliure que permeten crear, visualitzar o modificar documents en format PDF.

Pot xifrar per protegir el seu contingut i fins i tot signar digitalment.

L'arxiu PDFpot crear-se des de diverses aplicacions exportant l'arxiu.

Pot generar des de qualsevol aplicació mitjançant la instal.lació d'una impressora virtual en el sistema operatiu, en cas d'usar aplicacions senseaquesta funcionalitat embeguda.

Ésl'estàndard ISOper a fitxers contenidors de documents electrònics amb vista a la seva preservació de llarga duración.

Els fitxers PDFsón independents del dispositiu, el mateix arxiu pot imprimir en una impressora d'injecció de tinta o una filmadora. Per a l'optimització de la impressió podrem configurar les opcions de creació del fitxer PDF.

8. Qui va crear el format JPEG? Aquest format el va crear The Joint Photographers Experts Group. 9. Quina característica principal tenen les imatges GIF? Aquest format permet crear animacions a través de fotogrames seqüencials. 10. Quins elements principals formen una cámara fotográfica?

Els elements principals són: l’objectiu, subjecte i font lluminosa, obturador, diafragma, visor, plà focal.


AUDIO l. Que significa que un fitxer d’àudio s'hagi obtingut mitjançant mostreig? •

Mostreig : sistema mitjançant el qual es recull una mostra estadística .

2. Que és un códec d'audio?

Un còdec d'àudio és un còdec que inclou un conjunt d'algoritmes que permeten codificar i descodificar les dades auditius, la qual cosa significa reduir la quantitat de bits que ocupa el fitxer d'àudio. Serveix per comprimir senyals o fitxers d'àudio amb un flux de dades amb l'objectiu que ocupen el menor espai possible, aconseguint una bona qualitat final, i descomprimint per reproduir o manipular en un format més apropiat. 3. Quina diferencia hi ha entre un format i un codee d'audio?

El format és la forma en que l'arxiu és guardat d'una determinada manera al nostre ordinador, això seria equivalent a guardar una imatge en. jpg,. gif,. bmp,. tiff etc. No obstant això, un Còdec és el tipus de compressió que utilitzarem o han utilitzat per a codificar el vídeo digital a l'arxiu (en aquest format), el que seria equivalent a comprimir en. zip o. rar els formats d'imatge abans esmentats. 4. Que és un formato de àudio? Que fa diferent un format a un altre?

Un format d'arxiu d'àudio és un contenidor multimèdia que guarda un enregistrament d'àudio (música, veus, etc.). El que fa a un arxiu diferent de l'altre són les sevespropietats; com s'emmagatzemen les dades, les sevescapacitats de reproducció, i com pot utilitzar-se l'arxiu en un sistema d'administració d'arxius. 5. Indica un format d’àudio sensecompressió.

WAV 6. Indica dos formats d’àudio amb compressió.

AAC,MP3 7. Defineix els següents termes: MP ,AAC,-OG~\A¡1vrA

MP: En la música, la dinàmica es refereix a les gradacions de la intensitat de la música. Hi ha almenys vuit indicacions de dinàmica (gradacions de la intensitat de la música), començant des d'un so molt baix, fins a un so molt fort. AAC:Un format d'àudio de gran qualitat que aspira a ser el successor dels formats d'àudio actuals. OG~\A¡1vrA: ? 8. Quines difeféncies hi han entre els sorolls rosa, blanc i marró?Per a que s'utilitzen?

El soroll blanc es caracteritza per la seva distribució uniforme. Ésa dir, és un soroll la resposta del qual en freqüència és plana, la qual cosa significa que la seva intensitat és constant per a totes les freqüències ff. Fonèticament: /Shshshshsh/ • La resposta en freqüència del soroll rosa no és plana, la seva intensitat decau 3 decibels per octava. Fonèticament: /Fsfsfsfsfsfs/ • El soroll marró no és un soroll molt comú però existent en la naturalesa. El soroll marró compost principalment per ones greus i mitjanes.


VIDEO l. Com ernmagatzema la informació el format de vídeo AVI?

Perquè tots els fluxos puguin ser reproduïts simultàniament és necessari que s'emmagatzemin de manera intercalada. 2. Quina resolució màxima admet el format de vídeo comprimit MPEG2?

Admet una resolución de sortida fins a 1080p. 3. El format rm, de quina empresa es propietat?

Espropietat de Softonic. 4. Quin es el format de vídeo que utilitza Youtube?

Mp4,Mp3,AVI,MPG... 5. Quin és el format de vídeo propietat de Microsoft?

.asf, .avi, .wmv 6. Quina característica diferencia el code DivX i el Xvid?

En que no hay versión de pago y que es de código abierto. Esla alternativa más extendida al DIVX.

Claudia Gavilán García Informática Antonio Guirola

VIDEO-AUDIO-IMATGE  

Qüestions de VIDEO-AUDIO-IMATGE.