Page 1

Iconen van de post

1971

buitenwoningbrievenbus Friso Kramer

Voor woningen die meer dan tien meter van de openbare weg zijn verwijderd, schrijft TNT Post een buitenwoningbrievenbus voor. In 1971 ontwerpt Friso Kramer een buitenbus van groene kunststof in enigszins ellipsachtige vorm. De bovenzijde van de bus heeft twee scharnierende kleppen: een binnenklep met daarin de inwerpgleuf en een buitenklep met een om de bus passende rand. Aan de achterzijde is de bus voorzien van een zogeheten schuifzwaluwstaart met groef voor bevestiging aan een paal. De bus heeft aan de voorzijde enkele uitsparingen voor het aanbrengen van een naamplaatje en huisnummers.

EIGENSCHAPPEN

materiaal kunststof techniek giettechniek afmeting 45,5 x 32 x 45,5 fabrikant Schoeller Arca Systems, Hardenberg in gebruik vanaf 1971

FRISO KRAMER

Industrieel ontwerper Friso Kramer (1922) volgt zijn eerste studie aan de Industrieschool en Elektrotechnische School om vervolgens voor interieurarchitect te studeren aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam. Na zijn afstuderen werkt Kramer in 1945 voor Bureau J.P. Kloos en later met Frans Paulussen bij diens bureau voor binnenhuisarchitectuur. Van 1948 tot 1963 is Kramer werkzaam voor de fabriek De Cirkel, die in 1967 onderdeel wordt van Ahrend. In de jaren vijftig maakt Kramer deel uit van de Stichting Goed Wonen. Deze stichting streeft ernaar om de woonkwaliteit van de gemiddelde Nederlander te verbeteren. Kramer en andere leden van deze stichting geven lezingen en brengen een tijdschrift uit met artikelen over hoe de Nederlander moderner kan gaan wonen. Samen met Wim Crouwel, Benno Wissing, Paul en Dick Schwartz richt Kramer in 1963 ontwerpbureau Total Design op. In plaats van zich enkel op design en grafische ontwerpen te storten, houdt Total Design zich hoofdzakelijk bezig met grote, omvangrijke projecten zoals het ontwerpen van complete huis- of bedrijfsstijlen. In 1967 verlaat Kramer Total Design. Van 1971 tot 1983 bekleedt hij de functies artdirector en stafmedewerker bij Ahrend. Daarnaast heeft hij een aantal bestuursfuncties bij onder meer de Rietveld Academie, de Amsterdamse Kunstraad en de Stichting Industrieel Bouwen Nederland.


Kramer heeft vele ontwerpen op zijn naam staan die inmiddels tot de klassiekers van de Nederlands design behoren, waaronder de Revoltstoel voor De Cirkel uit 1953, de straatverlichting voor Industria uit 1960, de Wilkahn-zitmeubelen uit 1967 en het Mehesbureausysteem voor Ahrend uit 1972. In 1977 en in 1991 worden er overzichtstentoonstellingen gehouden van het werk van Kramer. Deze vinden plaats in het Stedelijk Museum in Amsterdam en in Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. In 1991 wordt daar het boek 'Friso Kramer IndustriĂŤle Vormgeving' uitgebracht. In 1994 krijgt Kramer de titel Officier in de orde van Oranje Nassau.

SCHETSEN

OVER DE VORMGEVING 1970 TOT 1980

In de periode 1970-1980 groeit de PTT sterk. De bevolkingsgroei, technische ontwikkelingen en veranderende eisen van de klant zorgen ervoor dat zowel het aantal verzonden poststukken als de nieuwe aansluitingen van telefoons in groten getale toenemen. Deze groei heeft gevolgen voor het vormgevingsbeleid van de PTT, dat onder het bewind van Van Haren een moderne invulling krijgt. De postzegels van na 1970 vertonen een breed scala aan ontwerpen met elk jaar weer een ander uiterlijk. Fotografie, typografie, striptekeningen, computerillustraties en informatie geven een duidelijk beeld van de pluriformiteit van de grafische vormgeving in Nederland. Voorop staat de kwaliteit van het ontwerp, wat in feite in het verlengde ligt van Van Royens idee van schoonheid ten behoeve van de samenleving. Naast de postzegels (en de daarbij behorende eerste-dagenveloppen) zijn er in deze tien jaar veel grafische uitingen van de PTT die door de DEV worden begeleid. Te denken valt aan jaarverslagen, jaarboeken, agenda's, kalenders, postzegeljaarboekjes, telefoonboeken, verschillende tijdschriften van de PTT, bijzondere publicaties zoals het EKP-boek en na 1981 alle grafische uitingen van de bedrijfsstijl. In al deze producten zien we de ontwikkelingen terug die zich in de grafische vormgeving in Nederland hebben voorgedaan: zeer afwisselend, van strak, geconstrueerd, naar vrij en expressief, ook afhankelijk van het product. Voor de hele PTT wordt nieuw standaardmeubilair - kantoorstoelen, kasten en beeldschermtafels - ontwikkeld. Zowel voor Telecom als voor Post wordt een nieuw verwijsbordensysteem gemaakt: rode en groene straatborden die de richting aangeven naar de dichtstbijzijnde postkantoren of openbare telefooncellen. Wat PTT Post betreft wordt de nieuwe enkelvoudige brievenbus van het ontwerperscollectief Ninaber/Peters/Krouwel uitgebracht en ontwerpt Frans de la Have, die ook het nieuwe standaardmeubilair voor de PTT ontwerpt, een bestellerswagentje. In 1976 volgt R.D.E. (Ootje) Oxenaar Van Haaren op als esthetisch adviseur. K&V wil zich onder leiding van Oxenaar beter binnen het bedrijf profileren.


POST & MAATSCHAPPIJ 1970 TOT 1980

In de jaren zeventig heeft de post nog steeds te maken met negatieve exploitatiesaldi. De regering laat naar aanleiding van deze exploitatiesaldi een onderzoek verrichten naar de doelmatigheid van het postbedrijf. Dit onderzoek bevestigt de vermoedens van de bedrijfsleiding waardoor deze gestimuleerd is om eind jaren zeventig een commercieler beleid te gaan voeren. Ook wordt in dit decennium de postcode geintroduceerd.

Net als in de jaren zestig heeft de post in het daaropvolgende decennium te maken met negatieve exploitatiesaldi. De bedrijfsleiding tilt hier zwaar aan: zij beschouwt het postbedrijf in steeds mindere mate als een overheidsdienst 'ten algemenen nutte' en neigt naar een commercieler beleid. Geirriteerd over de opeenvolgende tariefsverhogingen en de negatieve exploitatiesaldi laat de Tweede Kamer eind jaren zestig een onderzoek instellen naar de doelmatigheid van de post. Het onderzoeksbureau stelt vast dat de geleverde arbeidsprestaties alle lof verdienen en dat de arbeidsnormen op een acceptabel niveau liggen. Bovendien streeft men naar zuinigheid en vergroting van de 'kleine doelmatigheid'. Het onderzoeksbureau gebruikt bewust deze term. Wil de post haar verlies wegwerken, dan is het noodzakelijk het doelmatigheidsstreven breder op te vatten dan alleen de zorg voor efficiency. Voor de bedrijfsleiding betekent dit alles in 1968 weinig nieuws: het rapport bevestigt haar visie. In de periode van 1970 tot 1980 voert PTT haar commerciele plannen door. PTT levert niet langer standaardproducten tegen standaardprijzen, maar snijdt de producten en prijzen toe op de klantengroepen. Zo maakt de post onderscheid tussen de consumptieve en de zakelijke markt. Deze segmentatie maakt het ook mogelijk om het promotiebeleid doelgerichter en daarmee efficienter te maken. In 1977 introduceert PTT de postcode. De postcode maakt het mogelijk om zowel op plaatsnaam als op wijk automatisch te sorteren. Tegenwoordig zijn de sorteermachines zo geavanceerd dat ook op huisnummer wordt gesorteerd.

In de jaren zeventig heeft de post nog steeds te maken met negatieve exploitatiesaldi. De regering laat naar aanleiding van deze exploitatiesaldi een onderzoek verrichten naar de doelmatigheid van het postbedrijf. Dit onderzoek bevestigt de vermoedens van de bedrijfsleiding waardoor deze gestimuleerd is om eind jaren zeventig een commercieler beleid te gaan voeren. Ook wordt in dit decennium de postcode geintroduceerd.

bron: www.iconenvandepost.nl Š TNT Post

Profile for ClassicPhotoBooks

1971 buitenwoningbrievenbus Friso Kramer  

1971 buitenwoningbrievenbus Friso Kramer

1971 buitenwoningbrievenbus Friso Kramer  

1971 buitenwoningbrievenbus Friso Kramer

Advertisement