Page 1


VOCABULARI MONOTEISTA

RELIGIÓ ISLÀMICA

Álex Enrich (5è)


MESQUITA: Pista: edifici musulmĂ


Es un edifici que es reuneixen els fidels musulmans per la pregaria comunitaria.Les mesquites poden tenir diferens objectes al seu interior. 路una sala de pregaria al descobert. 路Un pati proporcionat on els creients poden fer els seus rituals o ceremonies. 路Uns miradets que ocipen una visi贸 perfecta del exterior .


ALCORĂ€: : Pista: llibre sagrat


Es el llibre sagrat dels musulmans , per a ells conte la paraula de Deu. Alcorà també es anomenat entre altres ( discriminació entre el bé i el mal )


MAHOMA: Pista: Persona msulmana important


Va ser el fundador de l´Islam va néixer a la Meca al 570 i morí el 8 de juny 632 a Medina els musulmans coneixen Mahoma per el primer profeta, el missatger de Deu.


AL·LÀ: Pista: paraula aràbiga


Es la paraula que utilitzen per anomenar el seu Deu.


IMAM: Pista: Persona que te a veure amb l'oraci贸.


Es la persona encarregada de dirigir la oraci贸 en grup


MIHRAB Pista: objecte amb una missi贸


Marca a les mesquites el lloc on tenen que mirar els qui resen.


RAMADĂ€: Pista: es un mĂŠs important pels musulmans


és el novè mes del calendari musulmà i té 30 dies. El mot "ramadan" ja havia estat el nom del novè mes en la cultura àrab anterior a l'arribada de l'islam; la paraula deriva de l'arrel àrab rmḍ, que fa referència a "calor intensa" i "sequera". Durant tota la seva durada, els musulmans (excepte els malalts, les dones embarassades o que alleten, els nens petits, els vells o qualsevol altra persona a qui aquest dejuni estricte podria perjudicar la salut) no ingereixen o introdueixen res al seu cos, Cada vespre, la ruptura del dejuni diari acostuma a tenir caràcter festiu, sent motiu de reunions familiars, de lectures compartides de l'Alcorà o de lliurament d'almoines als més necessitats.

Álex Enrich (5è)


RELIGIÓ:

EL JUDAISME

Clara Puig (5è)


Abraham: Nom honorĂ­fic otorgat a JehovĂ , fundador d'Israel. Canelobre: Utensili format per un peu i diverses branques per aguantar les candeles.


Quipà: Casquet, semblant a un solideu, usat pels jueus, especialment en els actes de culte ●

Rabí: Ministre del culte jueu i cap espiritual de la comunitat, amb el títol conferit per les escoles rabíniques


.

Sàbat:

Dia de repòs setmanal consagrat a Déu, que segons la llei mosaica és una obligació

Sinagoga: Edifici on es celebra el culte dels jueus.


Talmud: ●

Compilació de la totalitat de la tradició jueva, especialment explicació, aplicació i perfecció

Clara Puig (5è)


VOCABULARI MONOTEISTA

CRISTIANISME Diego Lluch (5è)


ESGLÈSIA

Lloc de reunió dels cristians per a la celebració dels actes litúrgics


SAGRARI

Lloc on es posa i guarda el SantĂ­ssim


SAGRAMENT

Signe de la presència operativa de Déu en la història de la salvació


SACERDOT

Home dedicat o consagrat a oferir sacrificis a la divinitat


JESÚS

Jesús de Natzaret, Crist, Jesucrist, personalitat de manifestació del cristianisme


DÉU

Realitat suprema, amb la que l'homo té una relació de culte i adoració, creador del món


AMBÓ Trona elevada que hi ha els extrems de les esglésies, de d'on es llegeix l'Evangeli

Diego Lluch (5è)


RELIGIÓ JUDAISME

Enric Lluch (5è)


Sinagoga Lloc on es realitza l'assembla de culte de fidels jueus


Sàbat Setè dia de la setmana hebrea,dedicat a Jahvè.

Enric Lluch (5è)


ALCORÀ

Vocabulary: monoteistes

Jhony Agüera (5è)


MAHOMA


MESQUITA


IMAM


MIHRAB

Jhony Agüera (5è)


RELIGIÓ Judaisme

Laura Salort (5è)


Sinagoga: Casa de reunió i d'oració de les comunitats jueves o fidels del Judaisme. (La religió del Judaisme és la religió dels jueus fonamentada en un pacte amb Jahvé.)

Sàbat: És el dia sagrat de la setmana jueva, aquest dia està

consagrat a Jahvé i els fidels interrompen el seu treball per resar. És un dia de descans i pregària. Per celebrar-lo es compra el menjar per la taula del Sàbat. A la taula hi ha d'haver un pa trenat tradicional, peix, carn, vi per a la benedicció del Sàbat i ciris per honorar-lo.


Canalobre:Utensili format per un peu o una columna, de dos braços o més, amb dolles o buits per aguantar dretes les candeles o espelmes.

Existeixen des dels temps dels antics romans. Els més coneguts pertanyen als rituals del judaisme. Són canelobres de set braços o Menorà. Segons el llibre litúrgic d'or, com diu el llibre de l'Èxode, Moisés el féu col·locar al tabernacle. S'ha convertit en un dels símbols d'Israel. En el temple de Jerusalem es feia servir aquesta llum de set braços i en les sinagogues encara s'utilitza. Les set flames simbolitzen els set dies de la setmana.

Rabí: -Al segle I a.C. Era el títol que donaven als jueus que eren doctors de la Llei. -Ministre del culte jueu i cap espiritual de la comunitat.

Rabí dels hasidim amb el barret característic.

Rabí o professor explicant el significat del Talmud.


Talmud: És un llibre o conjunt de pergamins on es troben relats religiosos jueus. Es el segon llibre jueu en importància després de la Torà i els altres llibres de la Bíblia. La Torà consisteix en els cinc llibres de Moisés -Gènesis, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi- els quals es coneixen amb el títol col·lectiu de la Llei. Aquestes lleis, d'acord amb la tradició, les va escriure Moisés. El Talmud explica la tradició, doctrines i cerimònies religioses. Els jueus segueixen rigurosament aquestes doctrines. El Talmud es va escriure durrant el sigle II a.C. Es compon de dues seccions: la Mishuà i la Guemarà. En total, el Talmud comprèn dotze volums. El seu contingut era originàriament oral, es conservaven per tradició. Van ser posats per escrit molt més tard, als primers segles de l'era actual. És per això que la Torà és coneguda com la Llei Escrita i el Talmud com la Llei Oral.


Quipà: Un quipà és un barret en forma de circumferència petita. Els jueus l'utilitzen com a símbol de la seva religió. Sembla que simbolitza la humilitat dels fidels davant el Creador i l'acceptació de la seva voluntat. La majoria jueva utilitza quipà només en ocasions solemnes i de devoció. Mentre que alguns l'utilitzen a diari. Durant molt de temps el seu ús no va ser obligatori. En el segle XIX es va instituir l'ús obligatori. Segons la tradició només els homes han d'usar quipà.

Quipà de venda a Jerusalem.


Abraham: Vers l'any 2.000 a.C. el patriarca Abraham i la seva família van deixar la ciutat d'Ur del caldeus, a Mesopotàmia (ara el sud de l'Irak), i van viatjar cap a l'oest, cap a la terra de Canaan, més tard coneguda per Israel i, des del temps dels romans, per Palestina. Allà va dur una vida de pastor seminòmada. El fill d'Abraham, Isaac, el seu nét Jacob i els descendents dels dotze fills de Jacob van anar formant les dotze tribus d'Israel, cadascuna amb el seu territori.

Abraham és avantpassat dels pobles àrab i jueu. Els cristians també el consideren un patriarca.

Laura Salort (5è)


VOCABULARI MONOTEISTA CRISTIANISME

Marc Cap贸 (5猫)


ESGLESIA

Edifici on es realitzen funcions religioses


SAGRARI

Lloc on hom possa el santĂ­ssim


SAGRAMENT

Acte o ceremonia fundat per Jesucrist


SACERDOT

Home consagrat al culte de la divinitat


JESÚS

Jesús de Natzaret, Crist, Jesucrist, personalitat de manifestació del Cristianisme


DÉU

Realitat suprema, amb la que l'homo té una relacio de culte i educació, el creador del món


AMBÓ

Trona elavada que hi ha als extrems de les esglésies des d'on es llegeix l'evangeli

Marc Capó (5è)


RELIGIÓ JUDAISME

Marta Gómez (5è)


Sinagoga:Assemblea de culte dels fidels jueus.

Sàbat:Setè dia de la setmana hebrea, dedicat a Jahvé.


Canelobre:Utensili consistent en un peu o una columna mĂŠs o menys llargs.

Canelobre:Utensili consistent en un peu o una columna mĂŠs o menys llargs.


Quipà: Casquet, semblant a un solideu, usat pels jueus, especialment en els actes de culte.

Abraham: Nom honorífic otorgat a Jehovà, fundador d'Israel.


Rabí:Ministre del culte jueu i cap espiritual de la comunitat, amb títol conferit per les escoles rabíniques.

Talmud:Compilació de la totalitat de la tradició judea,especialment explicació, aplicació i perfecció.

Marta Gómez (5è)


EL CRISTIANISME

Raúl Villalonga (5è)


ESGLÈSIA

Lloc de reunió dels cristians per a la celebració dels actes litúrgics.


SAGRARI

Lloc on hom posa el SantĂ­ssim.


SAGRAMENT

Acte o ceremonia fundat per Jesucrist.


SACERDOT

Homo dedicat o consagrat a oferir sacrificis a la divinitat.


JESÚS

Jesús de Natzaret, Crist, Jesucrist, personalitat de manifestació del cristianisme.


DÉU

Realitat suprema amb la que l'homo té una relació de culte i educació i creador del món.


AMBÓ

Trona elevada que hi ha a les esglèsies des d'on es llegeix l'Evangeli. Raúl Villalonga (5è)


VOCABULARI: MONOTEISTA

RELIGIONS ISLÀMIQUES

Ainhoa Martínez (5è)


MESQUITA: 

Què és una mesquita?


DEFINICÓ DE LA MESQUITA: 

Una mesquita és es un lloc de culte per els seguidors islàmics.


MIHRAB: 

Què és un mihrab?


DEFINICIÓ DE UN MIHRAN:

Un mihrab és una habitació a on hi han de mirar els musulmans quan resen.


IMAM: 

Què és un imam?


DEFINICIÓ DE IMAM: 

Un imam solen pensar que els imams son els equivalents musulmans de capellas o rabin.


ALCORÀ: 

Què és l'alcorà?


DEFINICIÓ E ALCORÀ: 

És el llibre sagrat de l'islam


MAHOMA: 

Qui és mahoma?


DEFINICIÒ DEL MAHOMA:

És el profeta que parla a la gent de part del seu deu.


AL·LÀ:

Qui és al·là?


DEFINICIÒ DE AL·LÀ:

Al·là és el Déu de tots els musulmns.


RAMADÀ: 

Què és el ramadà?


DEFINICIÓ DE EL RAMADÀ: 

El ramadà és una festa que fan els musulmans que no poden menjar durant un mes, per el dia no poden menjar però per la nit si que poden menjar.

Ainhoa Martínez (5è)


VOCABULARI

RELIGIÓ ISLÀMICA

Júlia Sintes (5è)


MESQUITA És un edifici on es reuneixen els musulmans per pregar, si bé no és l'únic lloc possible per pregar. Una mesquita segueix un pla arquitectònic, molt simple. Tot i que hi ha algunes mesquites de luxe i aparatositat algunes són simples.


MIHRAB Refereix a un petit espai intern precedit per un arc (normalment de mitj punt) o a vegades, como en la Mesquita de Córdoba, una petita habitació, que marca en las mesquitas el lloc on han de mirar els que preguen y també alberga el Corán. El mihrab está en el mur de la qibla, el qual está orientat normalment a La Meca. Sel considera el Sancta sanctorum de la Mesquita.


IMAM Puede ser cualquier persona que conozca bien el ritual del rezo. Se sitúa delante de los demás fieles en las mezquitas y sirve de guía para realizar el ritual de oración, aunque no es obligatorio seguirle.


ALCORÀ És el llibre sagrat dels musulmans .


MAHOMA Mahoma era el profeta fundador del islam. De acuerdo a la religión musulmana, Mahoma es considerado el "sello dels profetas, per ser el últim de una larga cadena de mensajeros, enviados por Dios para actualizar su mensaje, que según el islam, sería en esencia el mismo que habrían transmitido sus predecesores, entre los que se contarían Ibrahim (Abraham), Isa (Jesús) y Musa (Moisés).


AL·LÀ Alá es, el único DIOS de las religiones abrahámicas: islam, cristianismo y judaísmo. Si bien el término es más conocido en Occidente por su utilización de los musulmanes como referencia a Dios, este es utilizado por los hablantes de árabe de todas las religiones abrahámicas, incluidos los judíos, en referencia a "Dios"


RAMADÀ Ramadà és el novè mes del calendari musulmà i té 30 dies. En català s'utilitza indiferentment la paraula "ramadà" per designar aquest mes i, per metonímia, el dejuni especial (sawm) que té lloc durant aquest període, i que constitueix un dels cinc pilars de l'islam. El mot "ramadan" ja havia estat el nom del novè mes en la cultura àrab anterior a l'arribada de l'islam; la paraula deriva de l'arrel àrab rmḍ, que fa referència a "calor intensa" i "seca

Júlia Sintes (5è)

Vocabulari Religions Monoteistes  

Presentacions sobre les religions monoteistes

Advertisement