Page 1

VOCABULARI BIEL BARBER OLIVES

C.P Mateu Fontirroig

5èA

MONOTEISTA


Quipà És un casquet ultilitzatat pels homes jueus. Les dones no poden dur-la, només els homes. Antigament només podien posar-se quipà qui tenia una gran saviesa.


Menorà

e

La menorà era un canelobre de set braços. Simbòlicament cada un d'aquests set braços correspon a cada un dels set dies de la Creació, i volia representar l'esbarzer ardent que va veure Moisès al Sinaí.


Pasqua La pasqua jueva és una festa jueva de set dies que comença el dia 15 del mes de nissan. La festa commemora el suposat èxode dels hebreus d'Egipte.


Sinagoga Una sinagoga és el lloc d'estudi i oració pels jueus. Encara que les oracions es poden realitzar en qualsevol lloc, els jueus han de pregar tres vegades per dia, i el propòsit de la sinagoga és ser un lloc per dita activitat.


Talmud El Talmud és un cos literari d'importància i autoritat màxima pel judaisme que conté diverses discussions rabíniques de la llei jueva, de l'ètica jueva, tradicions, llegendes i històries.


Bíblia La Bíblia és el conjunt de textos religiosos del cristianisme. L'exegesi o interpretació d'aquest missatge central és una branca tradicional de la teologia. .


Sagrari El sagrari és el lloc als temples on es conté reservat el sant Sagrament. El sagrari o tabernacle s'afegeix amb freqüència al retaule i pot tenirse com a part integral d'aquest.


Església Una església és un temple cristià construït específicament per al culte religiós. Conté un altar, on se celebra l'eucaristia per part del sacerdot i un espai per als fidels.


Sacerdot El sacerdot és una persona dedicada i consagrada a fer, celebrar i oferir sacrificis a la seva divinitat en quasi totes les manifestacions religioses del món. En el catolicisme també s'anomena capellà.


Ambó L'ambó és, en els temples catòlics, el lloc des del qual es fa la lectura de la Bíblia a la missa i en altres cerimònies de la litúrgia. Pot tenir forma de faristol, però també de podi i de púlpit.


Mesquita Una mesquita és un edifici on es reuneixen els fidels musulmans per la pregària comunitària. Tot i que algunes mesquites defugen de tot luxe i aparatositat i algunes són volgudament simples, també és cert que n'existeixen amb una gran importància arquitectònica i artística.


Alcorà L'Alcorà és el llibre sagrat de l'islam. Per als musulmans, aquest llibre conté la paraula de Déu (Al·là). L'Alcorà és el llibre sagrat de l'islam. Per als musulmans conté textualment la paraula de Déu i és considerat com a etern i miraculosament inimitable.


Imam En el sentit estrictament religiós, l'imam pot ser qualsevol persona que conegui bé el ritual de la pregària: se situa davant dels altres fidels i serveix de guia per realitzar els rituals d'oració, encara que no és obligatori seguir-lo. Així, tot musulmà pot ser el seu propi imam, amb tal que sàpiga resar correctament, i el càrrec d'imam existeix només mentre dura l'oració.


Ramadà Ramadà és el novè mes del calendari musulmà i té 30 dies. En català s'utilitza indiferentment la paraula "ramadà" per designar aquest mes. Durant tota la seva durada, els musulmans no ingereixen o introdueixen res al seu cos des de l'alba fins al crepuscle.


Mahoma Mahoma va néixer vers l'any 570 a la Meca i morí el 8 de juny de 632 a Medina. Els musulmans consideren Mahoma com el darrer profeta i missatger enviat per Déu. Segons la creença islàmica més generalitzada, Mahoma és la persona ideal, que tot musulmà ha de prendre com a model en la seva vida


VOCABULARI MONOTEISTA C.P. MATEU FONTIRROIG

Curs 5éA Lluís Escaño Màrquez


Quipà ●

La quipà és un casquet utilitzat pels homes jueus. Les dones no poden dur-la, només els homes. Els homes ho porten des de petits símbol del judaisme.


Menorà ●

La Menorà era un canelobre de set braços que, segons la Bíblia, va manar construir Jahvè, ensems a l'Arca de l'Aliança.


Pasqua ●

La pasqua jueva o Pésa és una festa jueva de set dies que comença el dia 15 del mes de nissan. La festa commemora el suposat èxode dels hebreus d'Egipte.


SINGOGA ●

Una sinagoga és el lloc d'estudi i oració pels jueus.


TALMUD ●

El Talmud és un cos literari d'importància i autoritat màxima pel judaisme que conté diverses discussions rabíniques de la llei jueva, de l'ètica jueva, tradicions, llegendes i històries.


BIBLIA ●

La Bíblia és el conjunt de textos religiosos del cristianisme. La paraula Bíblia prové del grec biblia (els llibres), plural de llibre.


SAGRARI ●

El sagrari és el lloc als temples on es conté reservat el sant Sagrament.


ESGLÉSIA ●

L'església és un temple on els cristians es reuneixen i celebren culte.


SACERDOT ●

El sacerdot és una persona dedicada i consagrada a fer, celebrar i oferir sacrificis al seu divinitat en quasi totes les manifestacions religioses del món. En el catolicisme també s'anomena capellà.


AMBÓ

L ambó és, en els temple s catòlic s, el lloc des del qual es fa la lectura de la Bíblia a la missa.


MESQUITA ●

Una mesquita és el temple de la religió islàmica.


ALCORÀ 

L'Alcorà és el llibre sagrat de l'islam. Per als musulmans, aquest llibre conté la paraula de Déu, revelada al profeta Mahoma per mitjà de l'àngel Gabriel. Es tracta igualment del primer llibre escrit en àrab.


IMAM 

Un imam és, dins de l'islam, la persona encarregada de presidir i dirigir l'oració col·lectiva.


RAMADÀ 

Ramadà és el novè mes del calendari musulmà i té 30 dies. Per metonímia, el dejuni especial que té lloc durant aquest període, i que constitueix un dels cinc pilars de l'islam.


MAHOMA 

Mahoma o Muhàmmad, de nom complet Abu-lQàssim Muhàmmad ibn Abd-Al·lah ibn Abd-al-Múttalib ibn Haixim, fou el fundador de l'islam. D'acord amb les biografies tradicionals musulmanes


Vocabulari monoteista

Toni vidal


Quipà: és un barret que porten els homes jueus I el barret significaba sabiesa.

Menorà: era un canelobre de set braços.


P asqua: en el calendari cristià,el diumenge de pasqua celebra la pasqua de la recurrecció.

Sinagoga: una sinagoga és un lloc d'estudi dels jueus.


Talmud: el talmud és com un cos literari del judaisme.

Bíblia: la blíblia és un conjunt de textos dels cristians.


Esgl ési a: t empl e on el s cr i st i ans es r eunei j en I cel ebr en cul t e.

Sacerdot: és una persona consagrada a Déu.


Sagrari: en la religió catòlica el sagrari és el lloc als tenples on es té conservat el sagrament.

Ambó: l'ambó és, en els temples catòlics,el lloc on es fa la lectura de la blíblia.


Mesquita: una mesquita és un temple musulmà.

Alcorà: l'alcorà és el llibre sagrat de l'islam.


Imam: Un imam és, dins de l'islam, la persona encarregada de presidir i dirigir l'oració col·lectiva.

Ramadá: és un calendari musulmà


Mahoma: Mahoma ĂŠs una per sona musul mana a qui es t ĂŠ gr an r ever ĂŠnci a.

Vocabulari monoteista 5è A Fontirroig  

Presentació de vocabulari de religions monoteistes pels alumnes de 5è A del CP Mateu Fontirroig

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you