Page 1

Mark Twain

Treball realitzat per: Maitane Íñiguez, Júlia Bosch  i  Mar ina Pons. Curs: Sisè de pr imàr ia. Any: 2012­13


Biografia: Mark Twain va nèixer el 30 de novembre de 1835, Florida (Missouri) ­  21 d'abr il de 1910, Redding (Connecticut)  És va inspirar amb el panorama del Missisip í amb  les aventures de Tom Sawyer i  Huckleberr y Finn.  A partir d'allà és va dedicar a l'escr iptura.  Va publicar la pr imera novella ∙  La que li donaria fama, les aventures de Tom Sawyer,  basada en la seva infància a la vora del Mississip í.  El seu talent literari és va fer conéixer amb  les aventures d'Huckleber ry Finn (1882), obra  ambientada també a la vora del Mississipi.  Adreça

Les aventures de Tom Swayer.

Les aventures de Huckleberry Finn.

Un ianqui en la cort del rei Artur.

El príncep i el pidolaire.

Mark Twain  

ressenya casse estudi