Page 1

Summit Lovende ledere mot toppen

AGDER


Ledelse handler om ü drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant.

Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse.


Lovende ledere mot toppen SUMMIT er et lederprogram som har som mål å styrke regionens konkurransekraft. Vi vil skape nye muligheter for mennesker som har ambisjoner om å sette spor etter seg. Gjennom et samarbeid mellom privat og offentlig sektor, vil vi øke kompetanse blant kvinner og menn og skape rom for økt mangfold i arbeids- og næringslivet. Vi skal bygge landsdelen. Sammen.


Programmet går over to semestre og inneholder:

 trategisk samfunnsforståelse: S politikk, forvaltning, myndighets­ påvirkning og næringsliv Etikk og omdømme: fra visjon til handling Internasjonalisering: Agder i verden Innovasjon og endring: skape en kultur for kreativitet  ommunikasjon: mediehåndtering K og presentasjonsteknikk  alansert ledelse: godt lederskap, B motiverte medarbeidere og et godt miljø

Programmet består av syv døgnsamlinger, en studietur og mentorordning. Vi vil hente inn dyktige foredragsholdere/ forelesere til hvert temaområde og i tillegg til dette vil ulike utfordringer og mulighetsbilder bli presentert gjennom case fra bedrifter og offentlige instanser. Dette vil også involvere deltakerne gjennom gruppearbeid under og mellom samlingene. Vi legger stor vekt på nettverksbygging og samhandling.


Målgruppe:

Ledertalenter Styrekandidater Personer med spisskompetanse Mennesker med ambisjoner

Målgruppen er nøkkelpersoner i både privat og offentlig sektor. Søkerne bør ha ambisjoner om å arbeide med ledelse på strategisk nivå. Motiverte søkere med fremtidige lederambisjoner søker direkte til NHO Agder, men opptak vil forutsette godkjennelse fra den respektive arbeidsgiver.

Mål:

 tvikle potensialet til hver enkelt U programdeltaker  timulere til smart vekst i S enkeltbedrifter og i regionen  kape et nettverk der mennesker med S ambisjoner kan utveksle erfaringer og spille hverandre gode  jøre Agder til et mer attraktivt sted å G jobbe og gjøre karriere  jøre det enklere å rekruttere og G beholde kompetansen som landsdelen til enhver tid trenger  idra til en raskere integrering av B tilflyttere til Agder


Summit har gitt meg en unik mulighet til å lære mer om mange emner som er svært nyttig for meg som ung leder. Mentor­ ordningen er en flott mulighet til å få et innblikk i en erfaren leders hverdag. Det at man kan diskutere problemstillinger og bli utfordret av en utenfor organisasjonen er med på å gjøre Summit til et svært attraktivt program. Frantz Johan Agerbo Supply Chain Leader 3B Fibreglass

Å være deltaker i lederprogrammet NHO Summit har vært både lærerikt og interessant rent faglig sett, men det viktigste for meg personlig har vært den unike muligheten til å knytte vennskap og bygge nettverk med dyktige ledere både innen privat og offentlig sektor. Kristin Wallem Timenes Communications Manager, Drilling Technologies Aker Solutions

En glede ved ledelse er å se andre lykkes etter målrettet arbeid over tid. Som mentor i et NHOprogram har jeg opplevd nettopp det. Øivind Stenstad Managing Director, Xstrata Nikkelverk AS Global Future mentor


En god leder handler om å være en god rollemodell – en inspirator, slik at handlekraft utløses. NHO Agder, sammen med partnere, inviterer igjen til et nytt og spennende lederprogram. Siri Mathiesen, Regiondirektør NHO Agder


Søknadsfrist: 25. april Oppstart: August 2014 Varighet: 2 semestre

Pris per deltaker er 17500 per semester. Opphold og reise­ utgifter kommer i tillegg.

For søknad og utfyllende informasjon: www.nho.no/agder

Kontaktperson: Clare Jortveit, clare.jortveit@nho.no 92091016

Besøksadresse NHO Agder Kristiansand: Kjøita 6, 4630 Kristiansand. Arendal: Torvet 5, 4836 Arendal. Telefon: 38 12 89 00 AGDER

Summit nho agder folder 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you