Page 1

Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012

Box 3546, 103 69 Stockholm Box 404, 401 26 Göteborg Box 186, 201 21 Malmö Tullgatan 27, 831 35 Östersund Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro www.visita.se

T +46 8 7627400 T +46 31 629400 T +46 40 352500 T +46 63 141099 T +46 19 195764


”I fäders spår för framtids segrar” Så lyder Vasaloppets motto. Eftersom det går av stapeln i själva mittpunkten för vår region känns det som en bra inledning. Jag skulle med det vilja växla in på spåret där de många små insatserna ger de stora resultaten. Vasaloppet har genom en hel rad engagerade insatser från entreprenörer, myndigheter och idealister vuxit under åren. Nästan som en saga när man ser hur stort det blivit på så kort tid. Vår region sträcker sig från Gotland upp till Sälen och nämner man just de destinationerna är det lätt att föreställa sig gnistrande skidbackar och glittrande hav. Däremellan kommer ett pulserande storstadsliv, nattliv i stort och smått, hisnande nöjesparksfärder, och naturnära campingar. Och allt ryms inom vår verksamhet i Visita Mellersta. Det är första året för de olika aktörerna att samlas under vårt nya gemensamma namn. Det skapar nya utmaningar och nya målbilder. Under året har vi genomfört aktiviteter i Uppsala, Gävle, Visby, Norrköping, Linköping, Tällberg, Sälen och Stockholm. Vi har märkt en stor uppskattning om fördjupad information gällande avtal och försäkringar och också om vikten av att hålla sig uppdaterad med det senaste när det gäller nyckeltal från branschen. Fördelarna med regleringen av matmomsen har fortsatt att kommuniceras ut. Det går inte att ta miste på att branschen i vår region har fått en större tilltro till framtiden och trots att det har varit en tuff tid för många så andas det tillförsikt. Vi har även lagt fokus på det växande samhällsproblem som den organiserade brottsligheten innebär. Vi tycker att det är viktigt att poängtera att det inte är ett branschproblem, utan ett samhällsproblem. Vi i Visita Mellersta kommer att fortsätta verka för att informera, upplysa och föda våra politiker med insikter från vår bransch – allt för att vi alla ska kunna dra åt samma håll. Besöksnäringen är en av basnäringarna i Sverige och omsätter i dagsläget 264 miljarder – hur många branscher lyckas samla sina medlemmar till att gemensamt arbeta och tro på en fördubbling? Det är en styrka och emanerar från en branschorganisation som sedan länge passerat hundra år – så visst kan vi ta till oss mottot som inleds med ”I fäders spår.. ” just för att vi har siktet klart fokuserat på att gå i mål tillsammans. Med de raderna vill jag å styrelsens vägnar tacka för förtroendet under 2012 och avslutar med en förhoppning för ett riktigt bra 2013!

Salka Börjeson Eynon

Ordförande Visita Mellersta


Vi som har haft förtroendet Styrelsen

Mandat utgår

Ordförande:

Salka Börjesson Eynon, Green Hotel

2014

Vice ordförande:

Patrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro

2014

Ordinarie ledamöter:

Alexander Andrén, Andrén & Co

2013

Johan Larsson, Storstenshöjden

2014

Mattias Olsson, Olssons Brygga AB

2014

Thomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm

2013

Sandra Berntsson Siwerson, Fjällis restauranger

2014

Ola Nilsson, Sörmlands Turismutveckling AB

2014

Niklas Sjöblom, Aronsborgs Konferenshotell AB

2014

Förbundsjurist:

Lina Tidell, Visita

Valnämnden

Ordförande:

Mikael Åhrberg, Scandic Hotels Norrköping

Ledamöter:

Maria Åhgren, Kilsbergs Konferens & Lodge

Föreningens revisorer

Lars Olov Steen, godkänd revisor Ernst & Young Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor

Sid 2 av 5


Om föreningen Visita Mellersta utgör ett regionalt distrikt för medlemmar i Visita. Föreningens verksamhetsområde omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län.

Föreningen har till syfte att inom sitt verksamhetsområde tillvarata sina medlemmars gemensamma yrkesintressen samt att främja medlemmarnas intressen och branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och näringsliv.

Förändringar under året Susan Norrman, Kohlswa Herrgård Kolsva lämnade styrelsen och Mattias Olsson, Olssons restauranger i Arvika har valts in i styrelsen. Styrelsen tackar Susan för hennes engagemang och hälsar Mattias välkommen. I övrigt har styrelsen samma sammansättning som året innan. Kommunikationsansvarige Adam Holmes slutade innan sommaren och ersättaren, Rikard Norman, var på plats i september.

Styrelsens sammanträden Styrelsen har under 2012 haft åtta protokollförda möten, vilka har förlagts ute i regionen. Styrelsens ambition att förlägga styrelsemöten i samband med större medlemsmöten har fortsatt och orterna som har besökts under 2012, förutom Stockholm, är; Gävle, Tällberg, Linköping och Sälen. På det sättet får styrelsen en bättre inblick i de varierande miljöerna ute i regionen och fler medlemmar får också chansen att möte styrelsen och diskutera viktiga frågor.

Verksamhetsplan Visita Mellerstas styrelse har under året arbetat fram en konkret verksamhetsplan för sitt arbete och vilka frågor som ska prioriteras. Man har beslutat om fem fokusområden som man ska arbeta med framöver. Dessa är:

Sid 3 av 5


-

Myndighetspåverkan

-

Utbildningsfrågor

-

Kollektivavtal

-

Medlemsrekrytering

- Medlemsinformation En styrelseledamot utses som sammankallande för respektive fokusområde. Utöver den sammankallande ska ytterligare minst en styrelseledamot ingå i respektive fokusgrupp. Arbetsgrupperna ska inkomma med nåbara/tänkbara mål omgående under verksamhetsåret.

Medlemsmöten Under 2012 har ett flertal olika medlemsmöten ägt rum. De flesta har skett i samband med ett styrelsemöte men inte alla. Ett axplock av de medlemsmöten som genomfört: Tällberg:

11 oktober. I samband med ett styrelsemöte bjöd Visita Mellersta in medlemmarna i norra Dalarna till ett medlemsmöte på Green Hotel. Förutom intressanta föredrag bjöds det på Champagneprovning, förevisning av konstutställningen på hotellet och en trevlig middag där de flesta av medlemmarna stannade kvar. Visby:

Den 22 oktober besökte en delegation från Visitas kansli Visby för att prata om det moderna Visita och hur Gotland och Visita kan arbeta tillsammans. Linköping: Den

15 november var det dags igen och styrelsen bjöd in till medlemsmöte i Linköpings stadshus. På plats fanns representanter från Polisen och Visita som pratade om organiserad brottslighet och hur man kan arbeta emot problemet. Därefter avnjöts en mycket trevlig middag på Stångs Magasin.

Politisk påverkan Politisk påverkan och opinionsbildande arbete har under året fortsatt ett prioriterat område för Visita Mellersta. Under 2012 har flera särskilda evenemang ägt rum. Måndag 21 januari 2013 träffade representanter från Visita riksdagsledamöterna Andreas Norlén och Finn Bengtsson i Norrköping och Linköping för att prata om organiserad brottslighet. De två riksdagsledamöterna är utsända av justitieministern för att genomföra en förstudie i frågan. Visita skickade framförallt med dem att problemet

Sid 4 av 5


inte är ett krogproblem utan ett samhällsproblem som i stor utsträckning drabbar krogar. Under hösten startade ett projekt där Visitas regionföreningar tar ut momsfrågan på lokal nivå och visar lokala politiska företrädare vad den sänkta momsen inneburit lokalt. Första anhalten blir Linköping 1 mars 2013.

Sänkt restaurangmoms Ett första år med sänkt moms på restaurangmat är nu till ända. Trots att det är en långsiktig reform som kommer att slututvärderas 2016, kan vi redan nu se väldigt positiva resultat. Enligt SCB:s lönestatistik, där vi har tittat på faktiskt utbetalda löner, har branschen har ökat med motsvarande 6000 helårsverken. Detta under ett år där den allmänna konjunkturen varit vikande. Det är viktigt att vi fortsätter på samma väg för att motivera att momsen ska behållas på den nya lägre nivån. Vi har sett en positiv utveckling än så länge men det finns många kritiker och vi har ett digert arbete framför oss fram till valet 2014.

Sid 5 av 5

Verksamhetsberattelse 2012  

Visita Mellerstas verksamhetsberättelse 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you