Page 1

PORTFOLIO Clara Devriendt


I N H O U D S TA F E L Curriculum Vitae P r o j e c t e n Powe r b a n k vo o r Ve s p a Amuse - Muziek in Antwerpen To p p e l - L e v e n b i j o u d e r e n Intervention Coach Rockoxhuis Antwerpen Te n t o o n s t e l l i n g D e i n z e Hifi - Radio


Curriculum vitae


Contact Naam Adres GSM Email

Clara Devriendt Bleekhofstraat 22 2018 Antwerpen, BelgiĂŤ +324 98 15 00 50 clara.devriendt@gmail.com

Opleiding Secondair Onderwijs Universiteit Antwerpen MAGO-Antwerp Ta l e n Nederlands Engels Frans Duits

Latijn- Wetenschappen Master Product Ontwikkeling Drama


Ervaring Restaurant Wouters & Hendrix Juweller y DeSingel Antwerpen Te n t o o n s t e l l i n g e n Bailleul ontwerpbureau Scouts

School experience Schrijven Te k e n e n Adobe design Solidworks Keyshot Excell

Host Verkoop + Design goudcatalogus Host + Bar Host Stagiair Leiding


PROJECTEN


POWERBANK VESPA


Abstract In de eerste Master kregen we de opdracht een powerbank te ontwerpen, in de huisstijl van Vespa. In eerste instantie moest het eindresultaat genoeg kenmerken van een powerbank bevatten. De stijl en vormaspecten moesten ook overeenkwam met deze van Vespa. Hiervoor was het nodig volledig in de wereld van Vespa te duiken. De vormaspecten moesten grondig geanalyseerd worden. Nadat enkele designfeatures waren vastgelegd, kon het ontwerp beginnen. Eerst werden er verkennende schetsen gemaakt. Vervolgens werden enkele schetsen in klei uitgetest. Met klei kon de vorm in 3D worden omgezet en konden de dimensies en verhoudingen bekeken worden. Na een bevraging bij verschillende personen werd het ontwerp gekozen die het meest bij Vespa aansloot.


PICTURE OF SENDER

PHYSIQUE Refined products

PERSONALITY

Free

Happy

adventurous driving experience

Love for international fashion Italian elegance

Easy to ride Agile

CULTURE

RELATION

Global icon Italian quality

Lightweight steering

luxurious Exclusive

Urban people

REFLACTION

PICTURE OF RECIPIENT

Trendy

SELF-IMAGE

Adventures


AMUSE


Abstract Er bestaat nog geen platform waar onbekende artiesten op een gelijkwaardige manier behandeld worden als bekende artiesten. Amuse wil de brug overschrijden die artiesten weerhoudt hun muziek in het openbaar te delen. Daarnaast wil Amuse we meer muziek in de stad brengen en inwoners en voorbijgangers een extra ontspanning aanbieden. Jongvolwassenen hebben dikwijls nood aan ontspanning. Tijdens school en werkuren zijn er geen activiteiten in de stad die deze ontspanning aanbiedt. Door van Amuse gebruik te maken, kunnen ze hun gedachten op iets anders te zetten. Amuse wordt ondersteund door een applicatie. Met deze applicatie kan de burger gerichte vragen stellen aan de organisatie. De gebruiker kan bekijken of de Amuse-boks in gebruik is. De artiest moet zich ook via de applicatie aanmelden. Na het aanmelden krijgt de artiest een batch opgestuurd. Deze batch werkt als sleutel voor de boks. Wanneer hij/ zij wilt spelen, moet de batch in de boks geplaatst worden. Op de applicatie kunnen inwoners zien waar er in de stad een ‘concert’ begint. Voor dit idee tot stand kwam, stelden we een pitch op om ons idee voor te stellen. Deze film werd gemaakt met tekeningen en foto’s.


Stressmonster


TOPPEL Abstract Toppel is en een concept uitgewerkt door Sofie Cole, Clara Devriendt en Gill Haverhals. Toppel wilt eenzaamheid bij ouderen tegengaan door hen in verbinding te brengen met scholen in de buurt. Wanneer er een speeltijd begint, wordt het geluid van de omgeving opgenomen en life naar de ouder gestuurd. Daarbij kan de school extra boodschappen naar de ouderen verzenden. Aan de hand van een fysiek product en applicatie kan de ouder de geluiden en boodschappen beluisteren. Voor de opdracht moest het gehele concept uitgetest worden. Omdat het toestel moest bewegen werd er met behulp van Arduino een simulatie gedaan. De gehele interactie werd bij de doelgroep getest.


STAP 1 de boks geeft aan dat de speeltijd nadert

STAP 2 STAP 4

De boks kantelt als de speeltijd begint. De lichtjes gaan stilaan uit.

Door de boks naar boven of beneden te schuiven kan het geluid geregeld worden

STAP 3 De boks kantelt als de speeltijd begint


INTERVENTIE COACH


Abstract De “Interventiecoach” zorgt ervoor dat inspecteurs tijdens een interventie, de juiste juridische administratie ter plaatse in orde kunnen brengen Opzet Iedere interventie heeft zijn specifieke afhandeling. Dit maakt dat inspecteurs vaak niet weten op welke manier ze de bijhorende administratie moeten opstellen. De juiste gegevens invullen is moeilijk. Stappen worden overgeslagen of vergeten. Dit is nadelig voor verder onderzoek. “De interventiecoach” is een functie-specifiek device dat het administratieve proces automatiseert. De nodige stappen komen op het scherm. Zo weet de inspecteur wat hij/zij moet verzamelen. Werking “De interventiecoach” speelt in op de noden en wensen van inspecteurs op het terrein. Het product biedt alles aan om administratie op het veld te kunnen invoeren. De toestellen van de betrokken inspecteurs zijn met elkaar geconnecteerd. Aan het einde van de interventie, worden de gegevens overgezet naar de computer in de combi. Hier kunnen tenslotte nog laatste aanpassingen gebeuren voor het geheel naar het hoofdkantoor verzonden wordt.


Huidig dossier bij de Lokale Politie Antwerpen

Ontvangst incident

Ter plaatse

Eerste maatregelen

Verhoor

Opsporen

Foto’s

Modus Operandi

Checklist

Buurtonderzoek

Handtekenen

Huidig dossier vertaald naar duidelijke stappen

Vormvarianten


Werkwijze Het project statte met een breed thema. Gedurende het eerste semester werd er onderzoek gedaan naar de probleemstellingen binnen het Politiekorps. Tussen deze verschillende probleemstellingen werd er uiteindelijk een keuze gemaakt: het opstellen van de administratie bij de dienst Noodhulp. Dit probleem werd naar een oplossing omgezet gedurende het tweede semester. Tijdens de systeemfase werd het probleem dieper geanalyseerd. Als buitenstaander dook ik in de wereld van mijn doelgroep in. De verschillende methoden die de politie gebruikt, werden opnieuw geanalyseerd. Het project werd omgezet naar haalbare doelstellingen. Voor de dienst noodhulp moest een functiespecifiek product ontworpen moeten worden, dat op de noden en wensen inspeelt. De bijhorende applicatie werd ook onder de loep genomen. De agent moest een sturing krijgen tijdens een interventie, om op een gemakkelijke manier administratie op te stellen. Er werd onderzoek gedaan naar de vormgeving en de interactie. Deze werden bij de doelgroep getest. Ook de interface werd verschillende keren bij de Lokale politie getoetst.


Functies “De interventiecoach” is samengesteld uit een hoofddevice met daarin een mobiel device. De inspecteur draagt “De interventiecoach” op de arm. Hij/zij kan met het mobiel device de nodige foto’s nemen. Door middel van een vingerafdruk wordt de identiteit van een persoon ingebracht en de verklaring gehandtekend. Met het mobiel device worden gesprekken opgenomen en automatisch naar tekst omgezet. Hier wordt de gebruiksflow van het product weergeven.


ROCKOXHUIS Antwerpen


Abstract Het Rockoxhuis is een heel belangrijk museum in Antwerpen. In dit museum worden schilderijen van Rubens en van Dijck bewaart. Het is dan ook noodzakelijk dat de ruimtes waarin deze schilderijen hangen met respect uitgedacht zijn. Het museum was oorspronkelijk van de heer Rockox, een burgemeester van Antwerpen. De man was een kunstverzamelaar en in dit huis zijn vele schilderijen van bekende schilders terug te vinden.

Om te beginnen werd er maquette gebouwd op de juiste schaal. Hierop werden de verschillende schilderijen met hun lijsten, op ware schaal ingezet. Zo konden de schilderijen geschikt worden. Vanuit verschillende perspectieven werden er uit de maquette foto’s genomen. Deze foto’s werden in Photoshop omgezet naar mogelijke inrichtingen. De verschillende meubels werden in Rhino uitgetekend en gerenderd. Deze werden met behulp van Photoshop in de ruimte geplaatst.

Bij aanvang van de opdracht verdiepten we ons met een team in de historiek van het Rockoxhuis. Om de klant al eerste beeld te geven van de ideeën werden er verschillende moodboards gemaakt die de stijl van het interieur zou bepalen. Om de ruimtes opnieuw in te richten pasten we verschillende methodes toe.

Op deze manier kreeg de klant een duidelijk idee van hoe de ruimte er zou moeten uitzien.


S TA D H U I S DEINZE


Voor de stad Deinze ontwikkelde ik op mijn stage bij ‘Bailleul’ de tentoonstellingsruimte van het stadhuis. Op de vierde verdieping kwam een tentoonstelling, waar de evolutie en toekomst van Deinze uitgelegd zou worden. De tentoonstellingsruimte werd tot aan het balkon doorgetrokken. Bij deze opdracht bedachten we enkele concepten, geïnspireerd op de voorgaande brainstormen en moodboards. Een concept was om modules in hout te ontwerpen met verschillende oppervlaktes en hoogtes. Op deze modules zouden maquettes van Deinze komen met hun informatie. De laagste maquettes waren bestemd voor de eerdere realisaties van de stad. Hoe hoger de maquette, hoe meer toekomstgericht deze zou moeten zijn. Door middel van de deze modules zou Deinze naar de toekomst gaan. Rondom de blokken zouden projecten komen die doorheen verschillende jaren lopen en tot stand gebracht zijn. Deinze is al lange tijd bezig met fietspaden te verbeteren. Rond de modules plaatsten we mini fietsers. Ook vonden we het belangrijk dat inwoners betrokken zouden worden. We kozen ervoor om een tafel te ontwerpen waar de bevolking nog ideeën en gedachten zou kunnen op neerschrijven.


HIFI Een van de competenties in de Bachelor, was om een geluidsinstallatie te ontwerpen in Solidworks. Ik maakte gebruik van simpele materialen om sereniteit op te wekken.


Clara Devriendt Antwerpen 2018

Portfolio2  

Dit is het portfolio van Clara Devriendt.

Portfolio2  

Dit is het portfolio van Clara Devriendt.

Advertisement