Page 1

43km]

uitzicht / doorzicht vanaf lint

opstrek erf

ontwikkeling erf

ingenieus erf

Het nieuwe erf groeit met het recht van opstrek: lijnvormig naar achteren om uitzicht van huidige bewoners te beschermen en milieuhinder te minimaliseren. Opstrekking leidt tot driedeling erf: kop (comfort-zone aan lint), tussenland (faciliterend, semi-agrarisch), staart (nieuwe boerenerf).

De opbouw is flexibel. Na opstrek volgt interne ontwikkeling: het bedrijf breidt uit, krijgt nevenfuncties, innoveert en haakt aan op lokale structuren.

principes energie

knapzakpad “de eetroute”

boerenlandpad “an de kuier”

vergistingstanks en navergister/gasopslag

vergisting resten akkerbouw

opslag residu

WKK

koolzaadpers en olie-opslag

agrarische bedrijfsvoering gemengd: veeteelt en akkerbouw

mestput stallen en loodsen pv zonnepanelen nieuwe boerderij energieneutraal gebouwd

hakhoutbos: opbrengst 4400kg hout/ha 3500kg = gaseq. 1 huishouden

hakhout bosje

dubbele boomrij: opbrengst 3000kg hout/km1

water

sociale werkplaats houtbewerking bos hakhout tbv houtgestookte CV sauna, zwembad en boerderij

dubbele boomrij

N

zon

wind

koolzaad, klaproos, narcissen, saffraankrokus en andere (experimentele) teelten

manege en dierenpension

moestuinen

“‘t kun minder” welzijn en wellness

energieneutrale houten recreatiewoningen met centraal warmtenetwerk

kassen

zwembad en sauna en woon-zorgboerderij, buurthuis, of starterswoningen

oude bebouwing isoleren en aansluiten op warmtenetwerk

water: waterberging en zomerkoeling (warmtewisselaar)

koolzaad, klaproos, narcissen, saffraankrokus en andere (experimentele) teelten

eetbos en/of boomkwekerij

extra bos tbv microklimaat: breken noordoostenwind

nieuwe bebouwing houtbouw functies aansluiten op warmtenetwerk

koolzaad 1,4 ha per boerderij

gemengd bedrijf alternatieve veeteelt (hert, zwijn, kangaroe, etc.) en/of tuinbouwproducten (leverancier restaurant en winkel)

boomgaard restaurant met kruidentuin en winkel

“de greuntetune” het eetbare erf

vaarpension met haventje

“an de kuier” recreatie

Het energie-erf als broedplaats voor alle denkbare combinaties van activiteiten: het erf maakt koppeling tussen opgewekte duurzame energie en nieuwe bebouwing en (thematische) functies.

e 1e erf

zicht op erf van bionier

[stadskanaal?]

[nieuw-buinen] [ceresdorp]

[stadskanaal] [roswinkel]

[nieuw-schoonebeek]

nieuwe wijk met kanoroute

struinpaden door erf en bos

voormenger

opbrengst energie

zonnepanelen thermisch: opbrengst van 240m2: ca. 20.000m3 gasequivalent (ca. 13 huishoudens)

kop

comfortzone aan lint

nieuwe wijk

opslag covergister

zonnepanelen pv: opbrengst van 2100m2: ca. 210.000 kWh (ca. 65 huishoudens)

tussenland

1 erf-oprit

mogelijkheden kop en tussenland elementen

koolzaad: opbrengst 1ha=2 ton olie 1 boerderij = ca. 2,65 ton

[schoonebeek]

milieuzonering achter lint

opbrengst mestvergisting 150 koeien: ca. 6.500.000 kWh (1940 huishoudens) + warmte

staart

[amsterdamsche veld]

spelregels inpassing

De bionier wordt de aanjager van het transformatieproces van het traditionele boerenbedrijf naar het nieuwe gemengde bedrijf, het zogenaamde energie-erf. Deze pilot is een verzamelpunt van kennis over verschillende combinaties van agrarische bedrijfsvoering en het opwekken van duurzame energie. Sociale energie krijgt hier vorm door buurtevenementen, werkprojecten en nieuwe voorzieningen in de oude boerderij. Met dit sociale brandpunt ontwikkelt het gebied zicht verder. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Mate van opstrek is vrij, tot maximaal een derde afstand tot het volgende lint, ter vrijwaring van de karakteristieke landschappelijke openheid.

[erica]

[zuidbarge]

[oranjedorp]

[barger-oosterveld]

[nieuw-dordrecht]

[klazinaveen]

[zwartemeer]

[barger-compascuum]

[emmer-compascuum]

[emmer-erfscheidenveen]

[roswinkel]

[de maten]

wat weet een boer van saffraan De Veenkoloniën: een indrukwekkend open landschap, met bebouwingslinten en een aaneenschakeling van agrarische erven. Een uniek Nederlands landschap, met het agrarisch bedrijf als drager. Een methodiek voor dit gebied benut die kracht; het aanjagen van de boeren tot dynamische ondernemers, daar ligt de grootste kans en de grootste uitdaging. Door het experiment aan te gaan om agrarische bedrijvigheid te combineren met duurzame en sociale energie, wordt de verandering van het landschap ingeleid, zowel in ruimtelijke als sociaaleconomische zin. Het boerenerf als motor van de beoogde comfortzone, op weg naar een veelzijdig landschap.

[gieterveen]

[eexterveen]

[nieuw annerveen]

[spijkerboor]

[horsten]

[oomsberg] [drouwenermond]

[gasselternijveenschemond]

[oud annerveen]

[zuidlaarderveen]

[wolfsbarge] [gasselterboerveenschemond] [de maten]

bionier aan het werk: een combinatie van traditionele en innovatieve bedrijfsvoering, energie producerend

[emmer-erfscheidenveen]

[2e valthermond]

[nieuw-weerdinge]

[oud weerdinge]

[kavelingen]

[valthermond]

[35km]

[munnekemoer]

[ter apel]

[ter apelkanaal]

[musselkanaal]

[stadskanaal?]

[ceresdorp]

[stadskanaal]

[gasselternijveen]

[boermastreek] [valtherblokken]

[exloerveen] [exloerkijl]

[buinerveen]

[zuideind]

[2e exloermond]

[nieuw-buinen]

[1e exloermond]

[gasselternijveen]

[drouwenerveen]

[vosseberg] [gasselterboerveen]

[torenveen]

[bonnerveen]

[gieterveen]

[eexterveen]

[mussel]

[horsten] [nieuw annerveen]

[drouwenermond]

[spijkerboor]

[oud annerveen]

[zuidlaarderveen] [gasselternijveenschemond]

[71km]

[95km]

5km]

[vledderveen]

[alteveer]

[pekela's]

[ommelanderwijk]

[zuidwending]

[beneden veensloot]

[meeden]

[veendam]

[wildervank]

[nieuwediep]

[eexterveenschekanaal]

[annerveenschekanaal]

[nieuwe compagnie]

[kiel-windeweer]

[kalkwijk]

[borgercompagnie]

[tripscompagnie]

[tussenklappen]

[hoogezand] [oomsberg]

[vledderveen]

[alteveer] [gasselternijveen]

[gasselterboerveenschemond]

[wolfsbarge]

5km]

5km]

[22km]

[35km]

2km]

1km]

[kleinemeer]

aaneenschakeling Veenkoloniale lintbebouwing: 400km [martenshoek]

5km]

wat weet een boer van saffraan


A. De Coulisse - Hunze beekdal

beplanting oa: zomereik beuk es meidoorn laan: linde beuk

B. Het Landgoed - de Oude Ontginningen [nieuw-schoonebeek]

[schoonebeek]

[amsterdamsche veld]

C. De Kamer - de Monden

houtwal oa: veldesdoorn eik hazelaar kornoelje

[nieuw-schoonebeek]

[schoonebeek]

[amsterdamsche veld]

[erica]

[zuidbarge]

[oranjedorp]

[barger-oosterveld]

D. Het Water-erf - het Veen

[erica]

[de maten]

[95km] [emmer-erfscheidenveen]

[roswinkel]

[munnekemoer]

[ter apel]

[ter apelkanaal]

[2e valthermond]

[musselkanaal]

[stadskanaal?] [nieuw-weerdinge]

[oud weerdinge]

[ceresdorp]

[stadskanaal]

[kavelingen]

[valthermond]

[valtherblokken]

[exloerkijl]

[2e exloermond]

[1e exloermond]

[nieuw-buinen]

[boermastreek]

[drouwenermond] [exloerveen]

[buinerveen]

[nieuw-weerdinge]

[oud weerdinge]

[kavelingen]

[valthermond]

[valtherblokken]

[exloerkijl]

[2e exloermond]

[1e exloermond]

[nieuw-buinen]

[drouwenermond]

[gasselternijveenschemond]

[gasselternijveen]

[gasselterboerveenschemond]

[boermastreek]

[exloerveen]

[buinerveen]

[zuideind]

[drouwenerveen]

[gasselternijveen]

[gasselterboerveen]

[torenveen]

[bonnerveen]

[gieterveen]

[eexterveen]

[nieuw annerveen]

[spijkerboor]

[oud annerveen]

[zuidlaarderveen]

[wolfsbarge]

[vosseberg]

sociale energie op en rondom het erf: met ommetjes, dorpshuis en natuurontwikkeling

1500m

CO2

1:5000

struweel: els wilg berk

erf in landschap

Binnen de Veenkoloniën zijn vier deelregio’s te onderscheiden: de Oude Ontginningen (noord), de Monden (midden), het Veen (zuid) en de beekdalen van de Hunze en de Mussel-Aa (oost en west). Ieder nieuw erf krijgt een gebiedseigen uitstraling. Door uiteenlopende opbouw en omgang met groen, water en ordening van bebouwing, ontstaan genuanceerde landschappelijke verschillen.

Het grotere verband toont de waarde van dit nieuwe erf voor de Veenkoloniën. De verzameling erven zorgt voor schaalverkleining: een verdikking en vergroening van de linten, de uitbreiding en menging van voorzieningen, en aantakking op netwerken van wandel-, fiets, en vaarroutes, via openbaar toegankelijke opritten die de erven verbinden. Het is een recreatieve ontginning van de Veenkoloniën, zowel voor eigen bewoners als toeristen.

regio

zicht op toekomstige verdikte en vergroende linten

[ceresdorp]

[stadskanaal]

[2e valthermond]

[35km]

[zuidbarge]

[oranjedorp]

[barger-oosterveld]

[nieuw-dordrecht]

[klazinaveen]

[zwartemeer]

[barger-compascuum]

[emmer-compascuum]

[emmer-erfscheidenveen]

[roswinkel]

[de maten]

[zuideind] [gasselternijveenschemond]

[35km]

[erica]

[nieuw-dordrecht]

[klazinaveen]

[munnekemoer]

[ter apel]

[2e valthermond]

[nieuw-weerdinge]

[oud weerdinge]

[ter apelkanaal]

[kavelingen]

[valthermond] [musselkanaal]

[stadskanaal?]

[ceresdorp]

[stadskanaal]

[valtherblokken]

[exloerkijl]

[2e exloermond]

[95km]

[zwartemeer]

[barger-compascuum]

[emmer-compascuum]

[munnekemoer]

[emmer-erfscheidenveen] [ter apel]

[roswinkel]

[ter apelkanaal]

[gasselternijveen] [drouwenerveen]

[gasselterboerveenschemond]

[gasselternijveen]

[71km]

[zuidbarge]

[oranjedorp]

[barger-oosterveld]

[nieuw-dordrecht]

[klazinaveen]

[zwartemeer]

[95km]

[barger-compascuum]

[emmer-compascuum]

[35km] [1e exloermond]

[71km]

[gasselterboerveen]

[torenveen]

[mussel] [35km]

[de maten]

[musselkanaal]

[bonnerveen]

wat weet een boer van saffraan


[nieuw-schoonebeek]

[schoonebeek]

[amsterdamsche veld]

[erica]

[zuidbarge]

[oranjedorp]

[nieuw-schoonebeek]

[barger-oosterveld]

[nieuw-dordrecht]

[klazinaveen]

[zwartemeer] [amsterdamsche veld]

[schoonebeek]

[barger-compascuum] [erica]

[emmer-compascuum] [zuidbarge]

[barger-oosterveld]

[oranjedorp]

[emmer-erfscheidenveen]

[roswinkel] [nieuw-dordrecht]

[klazinaveen]

[zwartemeer]

[de maten]

[munnekemoer]

[barger-compascuum]

[ter apel]

[ter apelkanaal]

[95km]

[emmer-compascuum]

[musselkanaal]

[stadskanaal?]

wat weet een boer van saffraan

B.

lint van wind aan N366

A.

lintkracht

veenkoloniën veenkoloniën

luxemburg luxemburg

veranderkracht boerenerven

gebiedsontwikkeling nu

straks

C.

nu

straks

verdikking en vergroening linten

piekberging in verbrede sloten

grotere variatie grondgebruik

natuurontwikkeling langs oevers en erven manege

sociale werkplaats

wellness centre ijsbaan

ijsbaan

jongerencentrum

horecacentrum

horecacentrum restaurant Saffraan

kerk basisschool

restaurant

recreatieve ontginning

basisschool

supermarkt sportcentrum basisschool

restaurant

kerk supermarkt educatief sportcentrum centrum

biologische moestuin

basisschool

vitaal sociaal-maatschappelijk netwerk

energietransitie De op te richten Energie Compagnie, een coöperatie op basis van particulier initiatief, is de eerste stap in de Veenkoloniale energietransitie. Deze coöperatie bouwt aan een financieringsmodel voor de duurzame ontwikkelingen, te beginnen met grootschalige inkoop van energie en kwantumkorting voor haar leden. De revenu’s worden gebruikt om energie-erven te steunen waarbij het investeringsrisico wordt afgedekt. Uiteindelijk wordt de Energie Compagnie producent en de Veenkoloniën energie-onafhankelijk!

D. woningbouwcoöperaties

overheid

lokale overheden

overheid

subsidie

subsidie

bewoners ondernemers

bewoners ondernemers

agrariërs industrie

agrariërs industrie

energie

energie

zorginstellingen

energiebedrijven

regionale belangenorganisaties

energiebedrijven

de grijs afhankelijk

2012

opstartfase: vroege initiatieven

energie compagnie versnellingsfase: ‘kralen rijgen’

stabilisatiefase: netwerken vervolmaken

groen zelfstandig

2040

1:50 000

Wat Weet een Boer van Saffraan  

inzending Eo Wijers-prijs 2011-2012 eervolle vermelding RRog stedenbouw & landschap ism Boekel T&L

Advertisement