Page 1

ENQUESTA Objectiu : Si passen més temps davant de pantalles que en un altre lloc durant el temps lliure. Saber el percentatge de l’ús d’Internet entre els joves, concretament de les xarxes socials, si utilitzen o no, i les hores que es dediquen. Mostra : 20 nenes. 1. Al temps lliure, què prefereixes més? • Veure la televisió (0) • Estar a Internet (4) • Sortir a l’aire lliure (14) • Llegir (1) • Altres (1)

El 70%de les nenes prefereixen sortir abans d’estar davant d’una pantalla, que són el 20%.A més, es pot observar com han canviat els dies, ja que abans hi abundava més la gent davant de la <<caixa tonta>>. 2. Quantes hores diàries pots dedicar estant a Internet en el temps lliure? • 0 hores (1) • 1-3 hores (11) • 4-7 hores (7) • Més (1)


Però encara que aquesta preferència és la més abundant, les nenes no s’obliden del ordinador. El 5%de la mostra pot dedicar-hi de 1 a 3 hores durant el seu temps lliure. 3. Utilitzes alguna xarxa social? • Sí (19) • No (1)

Com era de suposar, el 95%de la mostra està connectada a les xarxes d’avui dia. 4. Quines xarxes socials prefereixes i utilitzes? • Facebook (7) • Twitter (0) • Facebook+altres/Twitter+altres (12) • Altres (0)


El 60%de les nenes tenen més de dues xarxes socials, el qual cosa necessiten temps per mantenir aquestesxarxes, així que les hores que passen davant l’ordinador les passen per estar a les xarxes.

Conclusió: encara que el 70%de les nenes han votat que prefereixen sortir en lloc d’estar davant de les pantalles o llegir, el 90%passen entre 1 a 7 hores davant d’aquesta. I un 5%més de 7 hores, encara que prefereixen sortir. La majoria, com era de suposar, al estar tantes hores a Internet durant el temps lliure, tenen més d’una xarxa social (el 60%de les nenes). Així que, quasi totes prefereixen sortit, però sempre les quedarà una segona opció, Internet. Aquest ja ha trobat el seu lloc entre els adolescents, i és molt difícil no passar-hi tan de temps, ja que sembla que estan com addictes, per la quantitat d’hores que poden passar davant de la pantalla.

Enquesta  

Enquesta informatica

Enquesta  

Enquesta informatica