Page 1

DRINGOPDAKLOOS September 21, 2009

DRINGOPDAKLOOS

“Volgens schattingen van “Leger des Heils” zijn er 50.000 daklozen in Nederland.” Leger des Heils

Project Dringop ONDERWERPDAKLOOSHEID By Dennis Maetzig & Christian Kasper

Daklozen zijn mensen zonder vaste woonplaats en in openbare lokalen, buiten of in noodverblijven overnachten. Oorzak Er bestaan verschillende oorzaken waardoor mensen dakloos kunnen worden. Uit een onderzoek van Lia van Doorn (Een volgstudie naar (ex-)daklozen in Utrecht (1993-2000)) blijkt dat er vier hoofdoorzaken zijn. De probleem met huisvesting, het verlaten van een instelling waar complete verzorging was (gefangenis, jeugdinstelling ez.), baanverlies en schulden en de laatste oorzak kunnen verstoorde sociale relaties zijn. Meestal is er een combinatie van de oorzaken. Maar er zijn ook nog andere mogelijke oorzaken, zoals verslaving van drugs of psychische ziekten.

1

Gevolgen van dakloosheid De gevolgen van dakloosheid zijn veelvoudig. Het zichtbaarst is de verwaarlozing. De gevolgen van dakloosheid zijn in het bijzonder bij voorbeeld: • • • • en • • • •

Diverse ziekten Geen medische verzorging / handeling Onvoldoende hygiëne Onvoldoende voeding -> gebrek aan vitaminen mineralen Gewelddadige of seksuele inbreuken, zoals verkrachting, roof of diefstal Verslaving van drugs Deliquentie Dood door bevriezing in het winter


DRINGOPDAKLOOS September 21, 2009

“People who are homeless are not social inadequates. They are people without homes.” Sheila McKechnie

Project Dringop ONDERWERPDAKLOOSHEID Verder ontstaat vaak een vicieuze circle. Zonder een telefoonnummer of adres kan een dakloze moeilijk werk vinden of een uitkering aanvragen. Salaris kan de dakloze meestal ook niet opvangen omdat hij/zij geen bankrekening heeft. Feiten Het is niet mogelijk precies te zeggen hoeveel daklozen in nederland zijn, omdat ze zich nergens in een register in schrijven. Maar het leger des heils heeft een schatting gemaakt. Volgens deze schatting zijn er waarschijnlijk 50.000 daklozen in nederland. Het Leger des Heils signaliseerd verder dat steeds meer mensen met een lichte verstandelijke handicap dakloos worden. Ongeveer een kwart van de daklozen heeft beperkte verstandelijke vermogens.

2

Op dit moment leven in Nederland tussen de 5000 en 10.000 jongeren onder de 25 op straat. Voorzieningen voor daklozen Om de aantal daklozen in Nederland te verminderen worden verschillende ondersteuningen geboden, die onder andere ook van de overheid financieerd worden. Leger des Heils biedt verschillende programmaʼs voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben aan. Ze kunnen bijvoorbeeld in speciale woongroepen wonen waar continu hulpverleners aanwezig zijn.


DRINGOPDAKLOOS September 21, 2009

3

Project Dringop ONDERWERPDAKLOOSHEID ORGANISATIELEGERDESHEILS Ze kunnen verder nog begeleiding op vier punten krijgen. Dat zijn volgens Ine Voorham, de directeur van Leger des Heils: “...zo snel mogelijk zorgen dat mensen weer ergens een dak boven hun hoofd hebben, het regelen van een uitkering en het saneren van schulden, zorgen voor een intensieve begeleiding, en tot slot het bieden van een zinvolle dagbesteding.” Ook preventief worden mensen geholpen. Gezinnen die hoge schulden hebben en daardoor misschien uit huis gezet worden, kunnen hulp krijgen. Ze krijgen dan intensieve begeleiding thuis en hun schulden worden gesaneerd.

“What we have found in this country, and maybe we're more aware of it now, is one problem that we've had, even in the best of times, and that is the people who are sleeping on the grates, the homeless, you might say, by choice.” Ronald Reagan

organisatie steeds groter. Ze helpen alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuisloze, prostituees en veel andere slachtoffers van uitsluiting. Verder vinden ze het jammer dat steeds minder mensen Jezus Christus kennen. Op hun website hebben mensen kans om geld Leger Des Heils en kleding te doneren. Verder is er informatie, Leger des Heils is een christelijke beweging die hoe je supporter kunt worden. zich bezig houdt met het lenigen van menselijke nood. Ze vinden het erg belangrijk dit zonder enige vorm van discriminatie te doen. De organisatie werd opgericht door William Booth in Engeland. Tijdens de tweede wereld oorlog werd de stichting door de Duitsers verboden, omdat Booth Engelse was. De enige kans om de organisatie voort te kunnen zetten was uit de stichting een kerkgenootschap te maken. Dat was mogelijk dankzij de "Wet op de kerkgenootschappen". Na de oorlog werd de


DRINGOPDAKLOOS September 21, 2009

Project Dringop CONCEPTDOEL LOCATIEETHIEK Ons onderwerp voor „dringop“ is dakloosheid. Wij gaan een creatieve en schokkend campagne maken. Centraal staat een christelijke kruis, die wij in een winkelstraat neerzetten. Op deze kruis hangt een wollen deken en er naast ligt een karton. Op deze karton staat een korte webadres en “dit had jou kunnen voorkomen”. Daardoor verleiden wij de passant om op de website te gaan. Op de website ziet de passant een korte video-interview over een dakloze. De passant herkent de wollen deken die in het video te zien is. De dakloze in het video verteld zijn persoonlijke verhaal. Doel Het doel van onze campagne is de mensen attent te maken op het probleem dakloosheid. Er zijn tegenwoordig nog steeds een hoop mensen in Nederland die geen dak over hun hoofd hebben en op de straat leven. Voor deze mensen werden in het verleden stichtingen opgericht. Een van deze stichtingen heet "Leger des Heils". Door het ontvangen van giften helpen ze dakloze. Ze richten noodverblijven op. Een leuke bijeffect zou zijn als de mensen na het bekijken van onze installatie geld giften of vrijwillig medewerker willen worden. Locatie Wij willen onze installatie in een winkelstraat neerzetten, want dat is een centraal punt waar je verschillende types mensen tegen komt. Een groot deel van deze mensen wil, vooraal tijdens het winkelen, niet aan dakloosheid denken. Omdat de meeste geld bij zich hebben hopen wij dat ze medelijden krijgen als ze de installatie zien. Meestal zijn mensen bang voor een gesprek of confrontatie met een dakloze in het publiek. Door onze installatie krijgen ze de kans om via het internet te giften, waar niemand het ziet. Ethische argumenten Het doel van dit project is ethische grenzen aan te raken. Wij hebben ons project vanuit de positiefe ethische kant zowel als de negatieve ethische kant bekeken.

4

Een goed ethisch argument is dat de passaant geconfronteerd wordt met het onderwerp dakloosheid en dood. Door het gebruik van een kruis als symbool voor de dood is er een verbinding tussen de organisatie "Leger des Heils" en het object. Leger des Heils is een christelijke stichting, die het belangrijk vindt om christelijke waarden te verspreiden. Om het effect bij de passant zo sterk mogelijk te maken gebruiken wij het grovste gevolg van dakloosheid - de dood. Door ons idee willen wij dat de passant zich schuldig voelt. Hij moet een slecht geweten krijgen. Op deze manier ligt het object dicht naast de ethische grens, maar wel verantwoordbaar. Het object valt op, de passant identificeert zich met het slachtoffer en krijgt daardoor medelijden. Door deze confrontatie willen wij bewust maken van het probleem "dakloosheid". Want het is tegenwoordig nog steeds een groot probleem.

“I'm still working, I've got two arms, two legs, two gorgeous kids, a lovely wife. Fifteen years ago, I was homeless. So when you think about it, I'm lucky.” Ian Hart

Dringop  
Dringop  

Project Dringop Christian Kasper Dennis Mätzig

Advertisement