__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Drivkraft

Iværksætteri i Ringsted Dampmølle // Christine Fabricius Jørgensen - 2015094 // Arkitektskolen Aarhus // Studio 1C - Transformation // Afgang // Forårssemesteret 2020


P R Æ S E N TAT I O N E N Kontekst og historie Program Tra n s f o r m a t i o n e n Den nye kontekst Hovedgreb og design Opsamling i Enscape


KONTEKST OG HISTORIE


KONTEKST

København Ringsted

Køge

Beboelse Erhverv Beboelse og erhverv Vigtige bygninger Site


HISTORIE OG UDVIKLING


1881

DEN OPRINDELIGE DAMPMØLLE


1922

BRAND I HOVEDBYGNINGEN


1922

OPFØRELSE AF NY HOVEDBYGNING


1941

HOVEDBYGNINGEN UDVIDES


1959

SILOEN OPFØRES


1970

SILOEN UDVIDES


1984

LAGER I MIDTEN BYGGES TIL


1991

LAGER UDVIDES


S I T U AT I O N E N I D A G


FORDELING

Køgevej

Møllevej

1

5

Lager og transporthaller

Bygninger der er udpeget som bevaringsværdige og fredede træer på grunden

3

6

4

1: Hjørnebygningen

4: Haven

2: Siloen

5: Lager/Transport

3: Direktørboligen

6: Lager/Transport

Næstvedvej

2

Kirkegården

Hovmarksvej


HJØRNEBYGNINGEN

DIREKTØRBOLIGEN Den massive base

De horizontale linjer

Facade mod nord

Facade mod øst

De vertikale pilastre

De ensartede vinduer

Gennemgangen på hjørnet

Det dobbelte gavlmotiv


SILOEN

LAGER OG HALLER De to dele

Midterhal - Facade mod vest Koblingen mellem

Facade mod syd

Vestlige hal - Facade mod øst

Højdeforskellene

De horizontale åbninger

Gennemkørslen

Det smalle bygningsvolumen


PROGRAM


MÅLGRUPPE

Udearealer

Beboerlokale

Erhverv Erhverv i udvikling

Beboere

Iværksætteri

Bolig Iværksættere

Byen borgere/Eksterne brugere

BRUGERGRUPPER

Offentlig

FORDELING


KONCEPT

IVÆRKSÆTTERI

Eksterne brugere

Interne brugere

FORBINDELSEN

Iværksætter

Succes/Udvidelse

Erfaren/Etableret

UDVIDELSE

VIRKSOMHEDENS LIVSCYKLUS*

*Diagram fra ”Kreativt iværksætterhus i Svendborg”


T R A N S F O R M AT I O N E N


EKSISTERENDE


SUBTRAKTIONEN


DET TILBAGEBLIVENDE


ADDITIONEN


SAMLET


DEN NYE KONTEKST


O P S T A LT

FA C A D E R M O D N Æ S T V E D V E J

0

10

20


O M R Å D E A N A LY S E R

Storkarré

Syd

Villakvarter

Hovedtrafikåre

Høje punkter

Møllegade

Bystruktur

Hovmarksvej

Site

Dampmøllegrunden

Vandtårn

Nord


Storkarré

Syd

Villakvarter

Hovedtrafikåre

Høje punkter

Møllegade

Bystruktur

Hovmarksvej

Site

Dampmøllegrunden

Vandtårn

Nord


SOLSTUDIE

EKSISTERENDE

JÆVNDØGN - 21. M ARTS

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

S O M M E R S O LV E R V - 2 1 . J U N I

8:00


SOLSTUDIE

KOMMENDE

JÆVNDØGN - 21. M ARTS

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

S O M M E R S O LV E R V - 2 1 . J U N I

8:00


SILOEN

MUREN BRYDES


SILOEN

FORHOLD TIL VANDTÃ…RNE T


S I T U AT I O N S P L A N

N

ANKOMSTVEJE

FUNKTIONSFORDELING

De øvre etager Gående

Bolig

Kørende

Iværksætteri Pausezoner

UDERUM

Stueetagen Beboere

Udstilling

Erhverv

Værksted Arbejdscafe Administration Foyer Beboerlokale 0

30


HOVEDGREB OG DESIGN


HJØRNEBYGNINGEN

FA C A D E - N O R D

0

5

10


HJØRNEBYGNINGEN

HOVEDGREB Erhverv

Iværksætteri Offentlig

Bolig

Eksisterende

De to dele

Skæring - bærende vægge

Lys

Gennemgang

Facademotiv bibeholdes

0

10

20


HJØRNEBYGNINGEN 2. SAL

N

EKSISTERENDE PLAN OG SNIT

2. sal

0

10

20

0

5

10


HJØRNEBYGNINGEN 2. SAL

N

EKSISTERENDE PLAN OG SNIT - BÆRENDE VÆGGE

2. sal

0

10

20

0

5

10


HJØRNEBYGNINGEN 2. SAL

N

TRANSFORMERET PLAN OG SNIT

1. 2. og 3. sal

0

10

20

0

5

10


HJØRNEBYGNINGEN 2. SAL

N

INDRETNING/LEJLIGHEDER

1. 2. og 3. sal

0

10

20

0

5

10


HB Å JN ØR I NNGEEBNY G N I N G E N


DE TILFØJEDE VOLUMENER FA C A D E R M O D Ø S T

0

5

10


DE TILFØJEDE VOLUMENER

HOVEDGREB

Udearealer Beboerlokale

Bolig

Krav fra lokalplanen

To adskilte volumener

Nedtrapning mod villakvarteret

0

10

20


DE TILFØJEDE VOLUMENER

N

SYD

Stueetagen

1. sal

2. sal

0

5

10


DE TILFØJEDE VOLUMENER

N

NORD

Stueetagen

1. og 2. sal

3. sal

0

5

10


DE TILFØJEDE VOLUMENER

N

LEJLIGHED

0

5


GÃ…RDEN


SILOEN

FA C A D E M O D N O R D

0

5

10


SILOEN

HOVEDGREB Erhverv

Iværksætteri Offentlig

Eksisterende

Siloen skilles i to

Østlige silo sænkes

Endevægge fjernes

Nye etagedæk indsættes

Glasfacader påsættes


SILOEN

KONSTRUKTIVT PRINCIP

Eksisterende

Plan

Transformeret

Snit

Eksisterende

Plan

Plan

Snit

Transformeret

Snit

Plan

Snit

0

5

10


SILOEN

N

EKSISTERENDE SNIT OG PLAN (2. SAL)

0

10

20


SILOEN

N

TRANSFORMERET SNIT OG PLAN (2. SAL)

0

10

20


SILOEN

N

TRANSFORMERET SNIT OG PLAN (2. SAL)

0

10

20


SILOEN

SNIT

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

0.

-1.

Foyer

0

5

10

Produktsalg

Kontor

Arbejdscafe

Mødelokale

Udstilling

Konferencesal

Tagterrasse

Pausezone


SILOEN STUEE TAGE

N

FOYER OG ARBEJDSCAFE

Stueetagen

0

5

10


SILOEN 1. SAL

N

MØDELOKALE OG ARBEJDSCAFE

1. sal

0

5

10


FOYER


SILOEN ØVRIGE E TAGER

N

ÅBEN PLANLØSNING

7.-9. sal

2.-6. sal

0

5

10


SILOEN 2. OG 7. SAL

N

INDRETNING

7. sal

2. sal

0

5

10


KONTOR

Profile for cjportfolio

Drivkraft - Iværksætteri i Ringsted Dampmølle - præsentation  

Beskrivelse kommer

Drivkraft - Iværksætteri i Ringsted Dampmølle - præsentation  

Beskrivelse kommer

Advertisement