Page 1

2012/X. 2. SZÁM

MA MÉG ZÖLD TERÜLET, HÁROM ÉV MÚLVA BÍRÓSÁG ÁLL A HELYÉN! LENDÜLETBEN AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS DEBRECENBEN!

CÍVIS

BÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL DEBRECENI VÁROSI BÍRÓSÁG

„Szeretned kell azt, amit csinálsz, s akkor a legdurvább munka is alkotássá válik.” (Gorkij, orosz író)


ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Kedves Munkatársaim! Örömmel tölt el, hogy a Cívis Bírósági Hírlevél elnyerte a tetszéseteket. Sok pozitív visszajelzést kaptam magam is, ám még nagyobb örömmel töltött el, hogy sokan aktivizálódtatok. Bírák, titkárok, fogalmazók, jegyzők, irodai dolgozók jelezték, hogy szívesen közreműködnének a hírlevél szerkesztésében. Rengeteg hasznos ötletet adtatok, új témákra is kiváló javaslatok érkeztek. Ezeket mind igyekszünk feldolgozni és folyamatosan megvalósítani. Ezúton is köszönöm támogatásotokat, aktív részvételeteket és pozitív hozzáállásotokat. Sokakat foglalkoztatott, hogy ki lesz a hónap dolgozója, vagy a hónap nyugdíjasa. Záporoztak a jelölések, több esetben komoly indoklással kísérve. Jelen hírlevelünkből kiderül, hogy kire, kikre esett a választás, s azt is megtudjátok, hogy miért. Ezúton is köszönöm dr. Csorba Cecília bírónő és dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezető áldozatos munkáját, mellyel az interjúk készítésében közreműködtek és természetesen a jövőben is számítok rájuk. Öröm volt látni és hallani, hogy a felhívásunk célba ért és sokan tanulmányoztátok az új bírósági épület terveit is. Szakembereket meghazudtoló módon érkeztek be gyakorlatias, a hibás megoldásokat javító, módosító észrevételek. Mindenki a maga területén tudott hasznos tanácsokat adni, melyekkel felvértezve fogunk a tervezőkkel tárgyaló asztalhoz ülni. Az idő sürget, így a segítségetek nagyon értékes. Külön köszönöm dr. Móroczné dr. Simon Angéla bírónő hathatós segítségét, amit önként az új épület terveinek áttanulmányozásában és adatok rögzítésben nyújtott. Köszönöm szépen a munka szervezésre, munkavégzés, ellenőrzés hatékonyabbá tételére irányuló javaslataitokat is. Néhány átgondolása már elkezdődött, többnek a megvalósítása időigényesebb. Külön köszönöm idősebb kollégáimnak, hogy értékes tapasztalataitokat megosztottátok velem és nagyon köszönöm az ifjak lelkesedését is. Több dolgozónk, kollégám keresett meg igen leleményes megtakarítási javaslattal. A megvalósításuk szintén folyamatban van és a számszaki eredményeket értékelve publikálásra is kerül majd a legjobb ötletet adók névsora. Természetesen a jutalom sem maradhat el. :-) Az első hónap munkáját értékelve azt kell mondjam, sok a tennivaló, ám gyakran kevésnek bizonyul egy munkanap, hogy mindent elvégezzek. Közvetlen munkatársaim gyakran türelemre intenek, hogy hat év és nem hat hét alatt kell a pályázatomban megfogalmazott terveket megvalósítani, de szeretnék minél többet, minél rövidebb időn belül megtenni mindabból, ami már most megvalósítható. Szeretném azt is, ha látnátok és megértenétek, hogy az egyes intézkedések megtételére, változtatások bevezetésére mi motivál. Jó lenne, ha mindenki látná honnan, hová tartunk és mi a cél. A cél ugyanis nem más, mint egy jól szervezett, hatékonyan működő bíróság, ahol mindenki a saját munkájára tud koncentrálni és ezáltal a legnagyobb odaadással segíti a többiek munkáját. S legalább ennyire fontos, hogy igazi, értékteremtő közösségé formálódva fejlődjünk tovább. Alapelvem, hogy elvárást csak akkor támaszthatok bárki felé, ha a munkafeltételeket a legoptimálisabb mértékben biztosítani tudom. Ehhez minden dolgozót mozgósítani kell és felkutatni a rejtett vagy eddig ki nem használt erőforrásokat. Minden bírósági dolgozó munkáját elismerve kijelenthetem, hogy a legnagyobb felelősség a bíráké. Munkájuk önálló, munkavégzésük független. Minden határozat, intézkedés, tájékoztatás a bíró neve alatt megy ki.


ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Fontos ezért, hogy bíráink kivétel nélkül az érdemi munkára tudjanak koncentrálni. Vezetőként ezt akkor tudom biztosítani, ha a személyi és tárgyi feltételek a legmagasabb színvonalon állnak a rendelkezésükre. Nem lehetek ezért elnéző, egyetlen olyan leíróval, jegyzővel, irodai dolgozóval sem, aki pontatlan vagy lassú munkavégzésével hátráltatja, nehezíti vagy többlet munkára készteti bíráinkat. Sajnos erre az utóbbi időben rengeteg jelzés érkezett. Ugyanakkor szinte minden jegyző arra panaszkodott, hogy sok idejét veszi el az irathordás, mely ráadásul női dolgozóként erőn felüli energiát kíván és éppen a leírói munka rovására megy. Állításuk szerint gyakran ezért nem tudnak minőségi és naprakész munkát letenni a bírák asztalára. Szükséges volt tehát a teremőri munka átszervezése és az irathordás közreműködésükkel történő megoldása. Nem állítom, hogy könnyű volt az évtizedes gyakorlatot megtörni és az új rendet elfogadtatni. Teremőreink jogosan hivatkoztak a beléptető kapu működtetésével kialakult új kötelezettségükre, mely többlet személyi erőforrást kíván, s megnehezíti a folyamatos besegítést az akták mozgatásában. S el kell azt is ismernünk, hogy a biztonsági tevékenységüket a beléptető kapunál valóban jó szakmai színvonalon, lelkiismeretesen ellátják. Megnyugtató volt mégis látni, hogy a megbeszélések előrehaladtával megértették az intézkedés szükségességét, indokait, célját és együttműködtek a megoldás megtalálásában. Örömmel tölt el, hogy e hónaptól minden jegyzőnk, bíránk érezni fogja a fizikai könnyebbséget az irathordás vonatkozásában, így az érdemi munkától nem terelődik el az idő, energia, s végső soron ennek eredménye megjelenik majd az ítélkező tevékenységben is. Ezúton is köszönöm teremőreink, eljáróink hozzáállásában bekövetkezett pozitív változást és mindannyiótokat kérlek, hogy az irathordást végzők munkáját türelemmel segítsük és becsüljük meg többlet fáradozásaikat. Szintén jóérzéssel töltött el egyik kedves büntető ügyszakos kolléganőnk tréner képzésre irányuló javaslata és vállalása, mely hosszú távon is elősegítené és emelné közösséggé formálódásunkat. Bízom benne, hogy sikerül a Magyar Igazságügyi Akadémia illetékeseit meggyőzni a képzés szükségességéről és a jövőben saját, helyi trénereink segíthetnék dolgozóinkat az eredményes munkavégzésben és a jobb munkahelyi légkör megteremtésében. Köszönöm kedves kollégánknak, dr. Luxéder Évának, hogy a mediációs eljárásról szóló ismertetőjével gazdagította hírlevelünket és külön köszönöm dr. Horváth Péter bíró úr beszámolóját az angol nyelvű előadásáról. Általánosságban is tapasztalom egyébként, hogy az évek óta ismert munkatársakból, hogyan jön elő az eddig elrejtett, kevesek által megismert egyéniségük, mely most egy egész közösség számára termi gyümölcseit. Végezetül a mindennapi rohanásban szánjunk időt az elcsendesedésre is és gondoljunk azon kollégáinkra, akik betegségekkel, rosszindulatú kórokkal kénytelenek megküzdeni. Gondoljunk azokra is, akik hozzátartozójukat ápolják, vagy szerettüket veszítették el a napokban. Adjunk számukra lelki bátorítást, s mindenki hite és meggyőződése szerint hordozza őket szeretettel gondolataiban. Hiszek az összetartó közösség őszinte szeretetének gyógyító erejében. Formálódik közösségünk. Valami már évekkel ezelőtt elkezdődött, mely most új lendületet kaphat. Örülök, hogy van igény az egymás felé fordulásra és sokan partnerek vagytok abban, hogy mind a munka terén, mind a közösségi életünkben egy irigylésre méltó, követendő példává váljunk az ország bíróságai számára. Ezen közös együttműködés jegyében kívánok mindenkinek a reánk következő hónapban is jó munkát, derűs napokat!


TÖRVÉNYSZÉKI ELNÖKI BESZÁMOLÓ

Kedves Kollégák! Nagy örömömre szolgál, hogy olyan események részese lehettem az elmúlt hónapban, mely a Debreceni Városi Bíróság új épületének építéséhez kapcsolódik és jelzi azt is, hogy még csomagolnunk ugyan nem kell, de lendületet kapott ez a történet. Tekintve, hogy több mint 8 év telt már el azóta, hogy Dr. Szabóné Dr. Kerékgyártó Judit elnök asszony minden erőfeszítése ellenére, a költségvetési tétel hiánya okán meghiúsult a tervek kivitelezése, több egyeztetést újra le kellett folytatni, hogy a helyzetet aktualizáljuk. Ezért október közepén Dr. Papp László alpolgármester úrral tisztáztuk egy megbeszélés keretében, hogy változatlanul tudja biztosítani Debrecen városa az Ítélőtábla mögötti telket az építkezéshez. Ezt követő napokban az Országos Bírósági Hivatallal is felvettem a kapcsolatot és tájékoztatást adtam az új fejleményekről. Az eltelt évek alatt némileg átstruktúrálódott a városi bíróság személyi-szervezeti állománya, így a meglévő építészeti terveket részben emiatt, részben a bekövetkezett szabványváltozások miatt át kell tervezni és az építési engedélyt módosíttatni kell. Koller József (Pro Architectura és Ybl-díjas) tervező úrral is megejtettük az első találkozót, ahol az általatok is jelzett igényeket is beépítve ismertettük az elképzeléseinket, melyek mentén a tervek átgondolása folyik majd. Annak érdekében, hogy a központi költségvetés elfogadása után a jövő évben mihamarabb le tudjuk bonyolítani a közbeszerzési eljárásokat és megkezdődhessen a kivitelezés első szakasza, a tervező vállalta, hogy december 15. napjáig az építési engedély módosításához szükséges tervmódosításokkal elkészül. Itt szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy az ötleteivel segítette a munkánkat, hiszen közös célunk, hogy az adott anyagi körülmények között olyan környezetet álmodjunk magunknak, ami a napi munkavégzéshez a legideálisabb. Kérem, hogy a továbbiakban legyetek ilyen együttműködők mind a közös gondolkodásban, ötletelésben, mind az esetleg azonnali adatszolgáltatást igénylő megkeresésekben, felmérések elvégzésében! Az előttünk álló közös feladatok elvégzéséhez kívánok mindenkinek kitartást és lelkesedést!


AKTUÁLIS ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

A polgári ügyszak helyzetét érintő aktualitások A polgári ügyszakot érintően továbbra is napirenden van a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság létrehozásával kapcsolatos, bíróságunkat érintő személyi és szervezeti átalakulás. Tudom, hogy többen vagytok bizonytalanságban a jövőt illetően, de még csak most tudtuk meg a végleges számokat, mely a 6+3 létszámról 6+4-re módosította a korábban közölt keretet, mely ránk nézve hátrányosabb. Az 55.170-15/2012 OBH tájékoztatás rögzíti, hogy „a közigazgatási és munkaügyi bíróságok felállítása nem eredményezheti új álláshelyek rendszeresítését a törvényszékeken, azaz az újonnan felálló közigazgatási és munkaügyi bíróságokon szükséges (engedélyezett) létszámot a törvényszékeknek a saját engedélyezett létszámukból kell biztosítaniuk. A bíróságok működésének biztosítása a törvényszéki elnökök igazgatási felelőssége. Ezért az elnök feladata arról gondoskodni, hogy az új bíróságok a törvényszéken meglévő közigazgatási és munkaügyi ügyszakos ügyforgalmat változatlan szakmai színvonalon és időszerűen dolgozzák fel. Az üres törvényszéki vagy helyi bírósági bírói álláshelyek közigazgatási és munkaügyi bíróságra történő átcsoportosítása (a határozatomnak megfelelő számban) a törvényszéki elnökök jogköre. ” Fentiekből következik, hogy elkerülhetetlen bíráink érintetlenül hagyása az átcsoportosításokat illetően, különösen ha azt is figyelembe vesszük, hogy az eddigi 2 közigazgatási ügyeket tárgyaló bírói létszám 6-ra nő, s bár a 4 munkaügyi bírói keretszám ugyan nem változik, de a bírák nyugdíjba vonulása folytán mindet pótolnunk kell. A túltöltések miatt nincs mód a munkaügyi bíróságra új bírói állás helyet kiírni, így marad a meglévő állományból való átcsoportosítás. A mindannyiunk számára legoptimálisabb megoldás megtalálása érdekében az egyeztetések eredményeként annyit sikerült elérnünk, hogy olyan vidéki kollégák is szerepet kapnak az új bírósági szervezetben, akik számára a debreceni székhelyű bíróságon való tevékenység többlet pozitívummal is jár. Az egyeztetésekben dr. Tóthné dr. Szilágyi Mária Elnökhelyettes Asszony kiemelkedő szerepet vállalt és valóban minden munkatársunk érdekét a végsőkig képviselte. Hogy mennyire kiforratlan volt még egy hónapja is az új rendszer jól mutatja dr. Handó Tünde az OBH Elnök Asszonyának október 5-én a debreceni vezetőségi ülésen elhangzott nyilatkozata, miszerint maga is meglepődött, hogy a munkateher vizsgáló bizottság javaslatától eltérően négy helyett három munkaügyi bírói keretszám került a tervezetben meghatározásra. Ennek korrigálása időközben megtörtént. Arra sajnos jelenleg nincs törvényes lehetőség, - bármennyire is ésszerűnek látszana - hogy új státuszokat az újonnan alakuló Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra írják ki, s ekként kerüljön feltöltésre az újonnan alakuló szervezet. Mint korábban megírtuk, a létszám elvonás mellett a Pp. pertárgyérték módosítás tovább növelte az ügyeink számát, így aránytalanul növekszik a munkateher. Ezt érzékelve november 26. napjával egy polgári ügyszakos bírói álláshely kerül kiírásra a Debreceni Városi Bíróságra. Ezen felül dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék Elnök Asszonya október 17-én az OBH illetékeseivel folytatott tárgyalásokat további kettő (de legalább egy) polgári státusz engedélyezése érdekében, akár túltöltés terhére is. Örömmel tudatta, hogy pozitívak voltak a visszajelzések az OBH részéről, miután sikerült rávilágítania a gondjainkra. Ezúton is köszönjük Elnök Asszonynak, hogy ígéretéhez híven kitartóan szívén viseli a Debreceni Városi Bíróság helyzetét és jelzéseinkre azonnal reagált. Azzal, hogy minden lehetőségével élve, naprakészen segíti a szervezetünket lehetővé teszi, hogy még időben elkerüljük a negatív folyamatok tartóssá válását, a polgári ügyszakos kollégák túlterhelését.


AKTUÁLIS ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

A büntető ügyszak helyzetét érintő aktualitások Jó döntésnek bizonyult dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezető összbüntetési eljárásokat elterelő intézkedése a büntető bírák munkaterhének csökkentése érdekében. Bízunk benne, hogy az így felszabadult időt valóban az érdemi munkára fordítjátok a hátralék ledolgozása céljából. Szintén eredményesnek látszik a büntetős jegyzők új szervezésű képzése, melyet Gulyás Krisztina jegyző végez az előre kidolgozott és átgondolt rendszer szerint. Mint azt korábban leírtuk az új oktatási rend alapján a kezdő leírók szervezetten minden munkafázist megtanulnak és begyakorolnak, s csak akkor kerül az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyuk meghosszabbításra, ha bármely tanács mellett önállóan megállják a helyüket. A „forgásos” szervezésű oktatásban szerepet vállalt további három kiváló büntetős jegyző munkatársunk, Szalma Adrienn, Veress Balázsné Beáta és Kovács Erzsike is. Áldozatos munkájukat ezúton is köszönjük és tudjuk, hogy tapasztalatuk átadásáért tanítványaik is nagyon hálásak.

Titkárokat, fogalmazókat, ülnököket érintő aktualitások Szabálysértési ügyekben eljáró titkáraink (határozott időre kinevezett bíráink) türelmét továbbra is kérem az eddigi - büntető csoportvezető-helyettesi feladatkörömből adódó - napi szintű szakmai konzultációk megtartása kapcsán, figyelemmel az elnöki feladatokra és a tárgyalási napjaimra. Remélem, hogy novemberben már egy tudásban nálam is jobban felvértezett kolléga fogja átvenni ezt a munkát, de természetesen az ajtóm azt követően is nyitva áll mindenki előtt. A fogalmazóink figyelmét felhívom, hogy mivel a panasznapi teendőket a jogi diplomával rendelkező bírósági ügyintézők is végzik, ezért a beosztás elkészítésénél térképezzék fel az összes ügyintéző személyét és bátran vonják be őket a panasznapi munkába. Tájékoztatlak továbbá benneteket, hogy október 4-én megbeszélést folytattam a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának vezetőjével, dr. Keserű Tibor Igazgató úrral a panasznapi elterelés érdekében. Az igazgató úr támogatta azon elképzelést, hogy minden költségmentességet kérő ügyfelet a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatához küldjük, irányítsuk át, ahol kirendelt jogi képviselő ingyenesen készíti el az ügyfél beadványát és látja el szakszerűen jogi tanácsokkal. Kérlek benneteket hatékonyan éljetek a törvény biztosította és az érintett szervezet által is támogatott lehetőséggel, ezáltal saját munkátokat is könnyítitek, s jelentősen csökken az ügyfelek várakozási ideje is. Tájékoztatom a szabálysértési ügyeket tárgyaló bírósági titkárokat és bírákat, hogy a szeptember 28-án a HBM-i Kormányhivatalban megtartott szabálysértési témakörű munka értekezlet emlékeztetőjét dr. Kövy István bírósági titkár kollégánk lelkiismeretesen elkészítette, melyet ezúton is köszönök. Az emlékeztetőt tanulmányozás és az egységes joggyakorlat kialakítása céljából megköröztük. Bizonyára észleltétek, hogy az ülnökeink nem a tanú díj kifizetésére szolgáló, szűk, levegőtlen helységben tartózkodnak, melynek oka, hogy átköltöztettük őket a 17-es tárgyalóba. Bízom benne, hogy elégedettek az újonnan kapott helységgel és jobban viselik a tárgyalásra várokozást a lényegesen kulturáltabb helyen.


AKTUÁLIS ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

Jegyzőket, irodai dolgozókat, teremőröket érintő aktualitások Legnagyobb örömömre az szolgál, hogy 2013. január elsejétől dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék Elnök Asszonyának köszönhetően orvoslásra kerülnek az eddigi egy illetve kettő fokozatú visszasorolások. Több irodai dolgozó jelezte nekem, hogy ezt a helyzetet igazságtalannak tartja, mely panaszokat továbbítottam Elnök Asszony felé. Jelen nehéz költségvetési helyzetben ezért is tartom nagy dolognak, hogy január elsejétől 23 dolgozó kerül vissza az őt megillető fizetési fokozatba. Nem győzök elég hálás lenni a törvényszékünk elnökének, hogy ilyen pozitíván állt a sok esetben csaknem nyolc éve fennálló tarthatatlan állapot felszámolásához. Örömmel tudatom minden kedves dolgozónkkal, hogy november 1-től visszaáll a csaknem egy évtizede elhalt gyakorlat a szervezett irathordás. Ebben kiemelkedő szerepet vállal Kiss Zsolt eljáró kollégánk Csontos Sándor munkatársunk bevonásával, akiknek ezúton is köszönöm a munkájukat. A munkaszervezés lényege, hogy reggel 5 óra és fél 8 között az irodákból felhordják az iratokat a bírói szobába, míg a jegyzők által összegyűjtött, megjelölt és az előre megbeszélt helyen elhelyezett aktákat leviszik az érintett iroda helyiségbe. Az iratok lehordása ugyanakkor vetett fel nehézségeket az iroda vezetők részéről, ezért az egyeztetések lezárultáig csak az iratok felvitele fog elkezdődni. Kérlek benneteket, hogy a kezdeti zavarokat elkerülendő, ha kérdésetek van keressétek bizalommal Kiss Zsoltot és legyetek elnézőek, ha az elején még lesznek gondok, félreértések. Igyekezzen mindenki kulturáltan jelezni az irathordást végző munkatársainknak a problémáit és becsüljük meg a tevékenységüket. Vegyük figyelembe, hogy hatalmas súlyokat mozgatnak minden nap és teherhordó lift hiányában lépcsőzniük kell. Szintén november 1-től indul a büntetős jegyzőknél az elektronikus jegyzőkönyv másolat küldés ügyészeknek, védőknek illetve azon ügyfeleknek, akiknél ennek fogadása technikailag megoldott. A jegyzőkönyv másolatot írásvédetten, ha lesz elektronikus vízjel, akkor azzal ellátva, „nem hiteles” megjelöléssel lehet elküldeni. A postafiók megnyitásáról visszaérkező visszajelzést szükséges lesz kinyomtatni és az iratban elhelyezni. Ezen jegyzőkönyvek leginkább a felkészülést szolgálják, költség megtakarítási vonzata viszont várhatóan tetemes lesz. Erre irányuló javaslatot tett egyébként korábban is kollégánk dr. Szentmiklóssy-Szabó Boglárka bírónő, valamint legutóbb dr. Győrfi Attila ügyvéd úr a Debreceni Ügyvédi Kamara elnöke az október 10-ei megbeszélésünkön. A részletekről dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezetőnél érdeklődhettek.


AKTUÁLIS ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

Tudnotok kell továbbá, hogy a szabálysértési irodában különösen esős idő után elviselhetetlen a gyomorforgató bűz (patkány tetem és csatorna szag). Jelenleg még próbálkozunk a szag terjedésének megszüntetésével, de végső megoldásként számolni kell az átköltöztetéssel is. Ez további zsúfoltságot és személymozgatást is jelent, többeket is érinthet, azonban nem hagyhatjuk, hogy bírósági dolgozóink tartósan embertelen és egészségtelen közegben dolgozzanak. Az esetleges költöztetéssel járó kellemetlenségekért az érintettektől előre is elnézést kérek. Megnyugtató volt hallani, hogy az első hírlevél megjelenését követő napon már 16 óra előtt senki nem hagyta el a bíróságot és pontosak voltak az érkezések is. Úgy gondolom, hogy a szervezett irathordásnak van pozitív üzenete e téren is, miszerint ha mások segítik a munkánkat, mi se éljünk vissza a bizalommal. Használjuk ki a munkaidő teljes egészét és fordítsuk a munkavégzésre az energiánkat. Kérek ezért továbbra is mindenkit tiszteljen meg azzal, hogy a munkáját a legjobb tudása és lelkiismerete szerint ellátja és a feladatait maradéktalanul teljesíti. Természetesen amennyiben a munkarend lazulását fogom érzékelni a szükséges intézkedések megtételével azt egyénre szabottan helyre fogom állítani. A cigaretta szünetekkel kapcsolatban több munka szervezési és munka ellenőrzési koncepció mellett Nagy Attila büntető irodai dolgozónk tett javaslatot, melyre várom a véleményeket, jelzéseiteket. A javaslat lényege a kijelölt dohányzási idő bevezetése. Napi négy dohányzásra kijelölt idő lenne. Például: 9,00 – 9,10-ig, 11,00 – 11,10-ig, 13,00 – 13,10-ig és 15,00 – 15,10-ig. Az aktív közreműködést és javaslatot ezúton is köszönöm. A teremőri munkaszervezéssel, porta szolgálattal kapcsolatban is tudok eredményekről beszámolni. Bizonyára feltűnt a thermo függöny felhelyezése a beléptető kapu előtti bejáratnál. Sokak szerint nem esztétikus, de hasznos lesz a hideg idő beköszöntével. Örömmel tölt el, hogy hosszú idő után teremőreinket sikerült téli ruházattal ellátni, fejenként 42 ezer forint értékben. Jó minőségű téli kabátot, nadrágot és bakancsot kaptak, mely egységes ruha vélhetőleg emeli majd tevékenységük rendfenntartó jellegét is a kívülállók számára. Ezen felül kérésemre dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék Elnök Asszonya a törvényszéki személyi állományból biztosított a számunkra egy évi kirendeléssel további egy főt Nagy József személyében a napközbeni irathordás és a teremőri munka helyettesítése céljából. Ez óriási segítség a kötelező szabadságolások miatt, mely eddig megoldatlan volt. Segítő együttműködését Elnök Asszonynak ezúton is köszönjük.


AKTUÁLIS ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

A közeljövőben megvalósításra váró elnöki feladatok, tervek Kérésemre személyes találkozóra került sor október 3-án 9 órakor Jónáné dr. Pocsai Edit Főügyész Asszonnyal többek között a két éven túli ügyek befejezésének gyorsítása, valamint a tárgyalásról lemondás jogintézményének népszerűsítése céljából. A szívélyes és kollegiális hangvételű megbeszélésen örömmel tapasztaltam a Főügyész Asszony részéről a szándékot a bírósággal történő kiváló együttműködésre és a konkrét törekvést a büntető ügyek hatékonyabb befejezését illetően. A megbeszélés eredményeképp dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezető gondolja tovább a bírákra háruló további feladatokat, melyek végrehajtása a tűzések miatt nagy valószínűséggel a jövő évre fog esni. Főügyész Asszonynak ezúton is köszönöm a kedves fogadtatást és az együttműködési szándékát. Hasonló témakörben megbeszélést kezdeményeztem a Debreceni Városi Ügyészség vezetőjével dr. Pásztor János Vezető Ügyész úrral is, mely egyeztetésre november hónap elején fog sor kerülni. Itt már a részletes koncepciót kívánom megvitatni az ügyészség vezetőjével. Igen eredményesnek bizonyult a Gyenge-Bíró István úrral, a HBM-i BV Intézet Parancsnokával történő személyes találkozó. A megbeszélésre október 1-jén 9 órakor került sor. Parancsnok úr nyitott volt minden problémánkra és ígéretet tett a hatékonyabb együttműködésre. Ennek egy része a BVOP hatásköre, így csak a törvényszéken keresztül tudjuk megvalósítani, mint például a beléptető kapu közös üzemeltetése, de megállapodás kidolgozását igényli az épületünk BV általi karbantartása, javítások elvégzése, utcaseprés, hóeltakarítás, napközbeni és éjszakai riasztás esetén a készenlét biztosítása, a belső udvar és parkoló rendben tartása. A megállapodás és BVOP megkeresés kidolgozása folyamatban van, azzal dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezetőt bíztam meg. Kértem továbbá a Parancsnok urat, hogy a rabomobil üzemeltetésénél a BV dolgozók legyenek tekintettel a büntető irodai munkatársainkra, akik rendszerint nyitott ablaknál dolgoznak, melyre ígéretet tett. Kissé szégyenkezve, de szintén kértem, hogy a BV által rendben tartott belső parkolót a BV dolgozók lehetőleg ne vegyék igénybe, amíg a parkolási gondjainkat meg nem oldjuk, melyben szintén jelezte megértését és együttműködését. A megbeszélés légköre igen konstruktív volt, melynek eredményeképpen parancsnok úr azt is felajánlotta, hogy segít a meleg étkeztetési gondjaink megoldásában. 450 Ft díjazás ellenében kétfogásos, helyben készült menüt biztosít elvitelre vagy ottani étkezésre igény szerint. Ezen felül jelezte, hogy a kedvezményes ágynemű vásárokon is szeretettel várja dolgozóinkat, melynek időpontjáról előzetesen értesíteni fog bennünket. Tájékoztatott továbbá arról, hogy pályázati úton nyertek pénzt egy kerékpártároló építésére, melynek használatát szintén felajánlotta a bíróság dolgozóinak is, melyre történő igény felmérést szintén meg fogunk körözni. Felhívta a figyelmemet arra is, hogy az elkövetkező időben egy napcellás beruházásra fog sor kerülni a BV épületen, melyre szintén pályázati úton nyertek önerő nélkül 72 millió forintot. Ezen munkavégzés feltehetően zajjal jár, mely miatt kérte a türelmünket és megértésünket, melyről biztosítottam. Kérlek benneteket is, hogy amennyiben zavaró a munkavégzés, úgy tanúsítsatok kellő türelmet. (A pályázatíró cég nevét azért elkértem, azt Elnök Asszonyunkkal megosztottam. :-)) Parancsnok úrnak ezúton is köszönöm az önzetlenségét, hogy „jó szomszédként” egyetlen kérésemtől sem zárkózott el, teljes megértést tanúsított a problémás területeken és aktívan közreműködik abban, hogy nálunk is megfelelőek legyenek a munka körülmények. Külön köszönöm a felajánlásait, melyek igen értékesek, hiszen régóta húzódó gondjainkra is találtunk megoldásokat pozitív hozzáállása eredményeként. Október 2-án 10 órakor a Debreceni Törvényszéken sajtótájékoztatón vettem részt, melyet dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék Elnöke szervezett Tatár Tímea új sajtótitkárunk közreműködésével. A sajtótájékoztató hatásos nyitás volt a média felé a sajtóval való kiegyensúlyozott kapcsolat építés és a hiteles tájékoztatás elérésének érdekében. Elnök Asszony bemutatkozását követően részletesen beszámolt a bírósági ügyérkezési és ügybefejezési adatokról és tájékoz-


AKTUÁLIS ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

tatta a médiumokat a „Nyitott Bíróságok” programról. A jó hangulatú sajtótájékoztatót még az én rövid beszámolóm sem tudta elrontani. A televíziós szereplésemet pedig fedje el a balladai homály. :-) Október 4-én, mint arról már a fogalmazókat érintően beszámoltam meglátogatott a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának vezetője, dr. Keserű Tibor Igazgató úr, aki tájékoztatott a közérdekű munka végrehajtásának problémáiról, s ígéretéhez híven megküldte azon települések listáját, ahol nem biztosított a közérdekű munkavégzés, melyet megköröztünk. Elmondta továbbá, hogy Debrecenben a DKV jóvoltából korlátlanul biztosított a közérdekű munkavégzés végrehajtása. Jelezte, hogy polgári ügyekben az egységes nyomtatványoknak meg kell felelni a Pp. 87.§ (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek, így szükséges pontosan kitölteni a pertárgyérték, illetve perveszteség, pernyertesség aránya rovatokat a pártfogó díj vonatkozásában. Október 10-én a Debreceni Törvényszéken dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék Elnök Asszonya fogadta dr. Győrfi Attila ügyvéd urat, a Debreceni Ügyvédi Kamara Elnökét, mely találkozón magam is részt vettem. Az Elnök úr ügyvéd kollégái képviseletében kérte büntető ügyekben a perbeszédek diktafon útján történő rögzítését, amennyiben erre igény merül fel, a pontosabb jegyzőkönyvezés végett, valamint kérésének megfelelően került ki a polgári iroda bejárati ajtajára az ügyvédek, ügyvéd jelöltek irat beadás céljából történő soron kívüli belépést biztosító tábla. A megbeszélésen Elnök Asszonnyal együtt mi is jeleztük az ügyvédi munkával, etikai viselkedéssel kapcsolatban felmerült megoldásra váró problémákat. Október 16-án előzetes egyeztetés volt a törvényszéken Őry János szakértő úr bevonásával az új bírósági épülettel kapcsolatban. A 2004-ben készült tervek módosítása indokolt, azonban elkerülendő hosszas engedélyezési eljárással húzni az időt, hogy jövőre megkezdődhessenek a munkálatok. Hálásak vagyunk dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék Elnök Asszonyának, hogy rövid idő alatt tisztázta az Arany János utcai telekkel kapcsolatban felmerült problémákat, melynek előkészítő munkálataiban igen nagy segítséget nyújtott dr. Móroczné dr. Simon Angéla OBT tag kollégánk, akinek áldozatos és önzetlen tevékenységét ezúton is köszönjük. Az események ezáltal felgyorsultak a bírósági beruházás terén. Október 28-án már a tervezővel történt egyeztetés, hogy a tervmódosítások minél hamarabb elkészüljenek és az engedélyeztetés is megtörténjen. A járások felállítása miatt ennek december végéig meg kell történnie, hogy aztán megkezdődhessen a közbeszerzési eljárás. Mivel aznap Budapesten tartózkodtam oktatáson, ezért a bíróságunkat dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezető és dr. Móroczné dr. Simon Angéla OBT tag kollégánk képviselte. Ezúton is külön köszönöm dr. Vágó Zsoltnak, hogy október 26-án késő délutántól este 11 óráig a rendelkezésemre állt és a tervmódosításokat teljesen át tudtuk beszélni figyelembe véve az általatok bejelentett jelzéseket, igényeket is. Adós vagyok még az egyik legkardinálisabb probléma megoldásában a bírósági parkolási gondok felszámolásában. Bízom benne, hogy novemberben már tudok eredményekről beszámolni e téren is. Idő hiányában szintén nem volt lehetőségem a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánjával Prof. Dr. Szabadfalvi József úrral megbeszélést folytatni a joghallgatók bíróságot érintő gyakorlati képzésével kapcsolatban, de dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék Elnöke ígéretet tett, hogy aktív közreműködése mellett rendezni tudjuk hosszú távon a kapcsolatot. A további megbeszélések, események megtörténtéről és eredményéről folyamatos tájékoztatással leszek.


AKTUÁLIS ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

Beruházás, felújítás, karbantartás Az irodai vezetők, jegyzők, fizikai dolgozók, teremőrök tárgyi igény felmérése megtörtént, az igények egy része már teljesült, másik része egyeztetés alatt van a törvényszékkel. Az egyeztetések eredményéről be fogunk számolni. Örömmel tölt el, hogy a BV Parancsnok úr jóvoltából megújult a bejárati nagy kapunk, mely egy újabb lépés az igényesebb környezet megteremtésének útján. Parancsnok úr közreműködését levélben külön is megköszöntem.


OKTATÁS, JOGSZABÁLY VÉLEMÉNYEZÉS

OKTATÁS, JOGSZABÁLY VÉLEMÉNYEZÉS November 5-ig várom a MIA (Magyar Igazságügyi Akadémia) által szervezett központi oktatás témaköreire az igények bejelentését a 28.225/2012 OBH felhívásnak megfelelően. Kérlek benneteket, ha van jó ötletetek bátran jelezzétek, ugyanis dr. Diós Erzsébet megbízott igazgató tényleg olyan képzéseket szervez, amelyre örömmel megyünk és hasznos tudást szerzünk. Az OBH Elnökének felhívására dr. Kahler Ilonával a Debreceni Törvényszék Elnökével ismét részt vettünk a dr. Vadász Viktor által vezetett Jogszabály-véleményezési Csoport munkájában az új szabálysértési törvényt véleményezve az eljárások gyorsítása céljából. Ezúton köszönöm dr. Lehel Frigyes kollégánk és a bírósági titkárok igen értékes véleményeit, aktív közreműködését, mellyel e munkában is élen járt a Debreceni Városi Bíróság. A média-tréning szervezése helyi oktatás keretében és a témakör kidolgozása folyamatban van a táblabírósági és törvényszéki sajtótitkárok bevonásával. Az előadókkal történő egyeztetéseket követően kijelöljük az oktatás időpontját és helyszínét, melyről időben tájékoztatással leszünk.

Szakértői kérdésekkel kapcsolatban Csirmaz László igazságügyi szakértő úr vállalta központi illetve helyi képzés keretében polgári ügyszakos bírák számára előadás tartását ingatlanértékelés, cégértékelés, vagyonértékelés, projektértékelés stb. témakörökben a jelen kor kihívásaira aktualizálva. Előadása keretében gyakorlati tanácsait is megosztaná velünk, hogyan tudjuk elkerülni a késedelmeket a szakértők kirendelése kapcsán. Amennyiben igényt tartatok az előadás meghallgatására, úgy kérem jelezzétek, hogy a szervezést mihamarabb el tudjuk kezdeni. Szintén értékes gondolattal keresett meg dr. Gulyás Csilla bírónő kollégánk, aki bírósági tréneri képzés elindítására és az azon való aktív részvételre tett javaslatot. Meggyőződésem, hogy a helyi trénerek igen hasznos munkát végezhetnének a jövőben közösségünkben, ezért a javaslat támogatásáról biztosítottam. Várom azon további kollégák jelentkezését is, akik szintén részt vennének a tréner képzésben, hiszen a trénerek általában párban dolgoznak. Dr. Diós Erzsébet a MIA megbízott igazgatójával beszélve nagyon nyitottnak mutatkozott a képzést illetően. Dr. Horváth Péter bíró úr október 10-én szintén a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott előadást az Európai Unió meghívott bíráinak angol nyelven „Környezetvédelmi bűncselekmények a magyar bírói gyakorlatban” címmel. Rövid beszámolóját hírlevelünk következő hasábjain olvashatjátok.


OKTATÁS, JOGSZABÁLY VÉLEMÉNYEZÉS

„Néhány héttel ezelőtt kaptam az OBH-tól egy felkérést, hogy tartsak a REC (Regional Environmental Center) által az Igazságügyi Akadémián szervezett 2 napos tréningen természet-, és környezetvédelemmel kapcsolatos bűncselekmények témakörében egy előadást angolul - ‚Environmental Crimes in Hungary from Judicial Aspect’ címmel. A résztvevők a Balkán-régió országait képviselték, valamennyien bírák és ügyészek voltak. 6 ország képviseletében, országonként összesen 4 küldött érkezett. Az előadások egy részét Dr. Bándi Gyula professzor úr tartotta, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem prodékánja, jelenleg tanszékvezető egyetemi tanár. Rajta kívül Dr. Katona Tibor is tartott egy előadást, aki pedig a Szegedi Ítélőtábla egyik tanácselnöke, régi ismerősöm. Az én témám a környezetvédelmi bűncselekmények elemzése volt, kifejezetten büntető bírói szempontból. Összegyűjtöttem az elmúlt 5-6 év - témával kapcsolatos - ügyeit, melyek itt fordultak elő a régiónkban, és ebből állítottam ös�sze az anyagot. Maga a prezentáció, amit egyébként 55 percesre terveztem, a visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy jól sikerült, az érdeklődés - teljes meglepetésemre - akkora volt, hogy szinte felborult az aznapi menetrend, mert a kérdések özöne másfél óra után sem hagyott alább. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy - innen Debrecenből, képviselve bíróságunkat - aktívan részt vehettem a kurzuson és bízom benne, hogy ezután is számítani fognak rám! Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Kahler Ilona Elnök Asszonynak a feltétlen támogatásáért.” ( dr. Horváth Péter Örömmel tölt el, hogy Dr. Horváth Péter bíró úr előadásával tovább emelte a Debreceni Városi Bíróság szakmai tekintélyét. A sikereihez ezúton is gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk. A képzések átgondolása, szervezése folyamatos, építő ötleteiteket továbbra is várom.


OKTATÁS, JOGSZABÁLY VÉLEMÉNYEZÉS

A mediáció

Dr. Luxéder Éva rövid ismertetője a mediációs eljárásról Az Európai Unió a 2008/52/EK. irányelv segítségével kívánta előmozdítani a jogviták közvetítés útján történő rendezését. Mi is a közvetítés, vagy mediáció? (Nem meditáció!) Ez egy olyan konfliktuskezelési módszer, amelyben a résztvevők egy semleges harmadik személy (a közvetítő) segítségével találnak megoldást. Megoldás az ami az összes fél számára elfogadható. A mediáció alternatív vitarendezési mód. Pereskedni rossz, de ha mégis kell, akkor a perbeszéd helyett inkább a párbeszéd kerüljön előtérbe. Működnek a bírósági szervezeten kívül is közvetítők, s ma már a bíróság szervezeten belül is. A közvetítéssel kapcsolatban (a bírósági szervezeten belül) vannak kételyek, nem csodaszer a közvetítés, de járható útnak tekintjük. Ahhoz, hogy az új dolog beváljon, sok jó és rossz döntés kell hozzá, sok tapasztalatot igényel és nem utolsó sorban a vezetők, a bírák és az ügyfelek általi megismerést és elfogadást feltételez. Miután a mediáció a gyakorlatból nőtte ki magát, mondhatnám nőtte be magát a bírósági rendszerbe, talán életképes lesz. Az új Ptk. már 2014-től ezzel a jogintézménnyel már számol. (pl. házasság felbontása, szülői felügyelet stb.) A bíróságon belüli mediáció megindításának alapfeltétele, hogy a bíróságon legyen peres vagy nem peres eljárás folyamatban. Azt gondolom, hogy ebből pedig van bőven. (Azért megnyugtatok minden polgár bírót, hogy nem minden per mediálható.) Azt pedig, hogy milyen előnye származhat az ügyfélnek, és a bírónak a mediációs eljárásból azt a polgári bírák bővebben a szakmai ismertetésből tudják majd meg. Addig is javaslom elolvasásra a témához a 2002. évi LV. tv.-t (különösen a IV. fejezet) a Pp. 148. § (2) bekezdése és Itv. 58. §-okat. A bíróságon a koordinátori feladatokat Dr. Veszprémyné dr. Szajkó Márta sajtóreferens végzi. E bíróságon a közvetítői feladatokkal Dr. Luxéder Éva a Debreceni Törvényszék kijelölt bírósági közvetítő (bírósági titkár) foglalkozik. Úgy gondolom, hogy a hely szűke miatt, ez itt csak a reklám helye.


KÖZÖSSÉGI HÍREINK

KÖZÖSSÉGI HÍREINK

Dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék Elnöke meghívását elfogadva dr. Handó Tünde az OBH Elnöke is részt vett az október 5. napján megtartandó rendszeres vezetőségi ülésen, melynek napirendi pontja volt többek között a megye ítélkezési helyzetének ismertetése, aktualitások, beszámoló a Kehidakustányban tartott elnöki értekezletről. A megbeszélésen lehetőséget kaptam, hogy röviden bemutassam a bíróságunkat érintő problémákat, erőfeszítéseinket, valamint átadásra került a Cívis Bírósági Hírlevél első száma is. Az ülés végén dr. Handó Tünde Elnök Asszony elismerően szólt a megye bíróságainak munkájáról és külön kiemelte az vezetők újító tevékenységét, kreatív hozzáállását. (Bizonyára jó benyomást tehettünk az Elnök Asszonyra, ugyanis a MIA-n október 27-én tartott előadásán több alkalommal is követendő példaként említette a berettyóújfalui, hajdúböszörményi és debreceni vezetők tevékenységét újítás, kreativitás terén.) Tájékoztatlak benneteket, hogy az október 15. napjával kiírásra került büntető csoportvezető-helyettes bírói állásra egyetlen pályamű érkezett dr. Lehel Frigyes bíró úr részéről. A véleményezésre november 7-én 15 órakor fog sor kerülni a könyvtár szobában, melyen a büntető ügyszakos bíráink jelenléte kötelező. Továbbra is felhívom a figyelmeteket a „Nyitott Bíróságok” program jelentőségére, melyben mindenki aktív részvételére számítok és örülök, hogy a részvételtől senki nem zárkózott el. Ismételten jelzem, hogy Csirmazné dr. Seres Mariann családjogi bíránk, a Bírósági Dolgozók Szakszervezetének helyi vezetője várja nagy szeretettel az újabb tagok jelentkezését. Ne feledjétek, hogy a szakszervezet a balatonfüredi mellett jövőre már Olaszországban vagy Horvátországban is telepít lakókocsit, melyet a szakszervezeti tagok igen kedvezményesen vehetnek bérbe. Javaslatát egy bírósági önsegélyező egyesület alapítására, - ahová az adónk 1 %-át utalhatnánk, s a második évtől kezdődően a befizetett összeget az arra rászoruló dolgozók támogatására fordíthatnánk – a jövő hónapban köröztetni fogjuk a támogatás felmérése céljából. Kérek mindenkit gondolja át a kezdeményezések támogatását. Mint arról már hírt adtunk dr. Balla Lajos a Debreceni Ítélőtábla Elnöke idén is felajánlotta a táblabíróság auláját a hagyományos városi Mikulás ünnepség megrendezéséhez. Az ünnepség pontos időpontja december 7. péntek 16 óra 30 perc. A részletek meg lesznek körözve. Mindenkit várunk szeretettel. Elnök úr közreműködését pedig ezúton is köszönjük.


KÖZÖSSÉGI HÍREINK

SZEMÉLYI HÍREK Osvald-Papp Szilvia polgári jegyzőnknek 2012.09.25. napján kisfia született, Osvald Baltazár, 3,710 gramm, 52 cm. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk nekik. Dr. Luxeder Éva 2012.09.25-től titkárként újra dolgozik, szeretettel köszöntjük ismét közöttünk. Csatári Zsolt a polgári iroda dolgozója 2012. november 1-jétől elment tőlünk a Székesfehérvári Városi Bíróságra dolgozni, sok sikert kívánunk neki. Helyére érkezett Dávid Ádám János, reméljük jól érzi majd magát közöttünk. Kérlek benneteket, hogy segítsétek munkáját. Nov. 1. napjától Nagy József a Törvényszékről besegítőként érkezett teremőri feladatok ellátására. Köszönjük Dr. Kahler Ilonának, a Törvényszék Elnökének a segítséget és Nagy Józsefnek a tevékenységét. Nov. 1-től Lőrincz Brigitta áthelyezésre került a PK irodába, hogy munkájával segítse a perenkívüli irodát, ahol jelentősen megnőtt az ügyforgalom. Kívánjuk, hogy az új közösségnek is hasznos tagja legyen. Nov. 1-től Mikolásné Miskolczi Ildikó áthelyezésre került a Munkaügyi Bíróságra, melyhez jó munkát kívánunk. E hónapban ünneplik születés- és névnapjukat az alábbi dolgozóink: Szülinaposak:

Névnaposok:

Nov. 2. Misinkóné Bilku Katalin Nov. 4. Dr. Katona Edit Buda Sándorné Nov. 5. Dr. Csirmaz Péter Nov. 10. Dr. Horváth Péter Dr. Szászi Judit Nov. 11. Dr. Móroczné Dr. Simon Angéla Kállai Ilona Nov. 12. Dr. Kovács Piroska Nov. 14. Dr. Kormos-Varga Valéria Nov. 15. Dr. Molnár Imre Nov. 20. Nemere Domonkos Csaba Nov. 22. Kovács Pál Zoltánné Nov. 23. Dr. Nagy István Nagy Anikó Nov. 25. Dr. Makszin Viktória Nov. 28. Orosz Józsefné Nov. 29. Szálkai Mára Nov. 30. Fehér Sára

Nov. 1. Bereczki Mariann Csirmazné Dr. Seres Mariann Nov. 5. Dr. Molnár Imre Nov. 13. Dr. Kerekes Szilvia Nov. 19. Kissné Gresku Erzsébet Seres Józsefné Daróczi Andrásné Kovács Erzsébet Kovács Pál Zoltánné Nov. 22. Dr. Csorba Cecília Nov. 25. Dr. Harcsa Katalin Misinkóné Bilku Mária Katalin Gaska Ferencné Kompár Katalin Turi Katalin Kolozsváriné Rácz Katalin Pajorné Papp Katalin Tóth Katalin Kolozs Sándorné Kiss- Király Katalin Nagy Lászlóné Nov. 30. Dr. Bartha András

Kívánunk nekik jó egészséget és szeretetteljes ünneplést!


A HÓNAP DOLGOZÓJA

A Hónap Dolgozója: Kozma Csabáné Inci E hónapban a legtöbb szavazatot a polgári iroda vezetője Kozma Csabáné Inci kapta, így ő lett a hónap dolgozója, melyhez szeretettel gratulálok. Incit azt hiszem mindenki ismeri. Egyszerre határozott, céltudatos vezető, de tele van humorral, viccelődéssel is. Gondosan ügyel arra, hogy az irodában jó legyen a közösségi légkör, de számára az első a teljesítmény. Azt hiszem jól szimbolizálja az ideális iroda vezetőt. Ezért is külön öröm, hogy közösségünk választása is rá esett. Olvassátok szeretettel a vele készült riportot, melyet dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezető készített vele.

Mióta dolgozol a bíróságon? 1991 áprilisában jöttem a bíróságra, újsághirdetésre jelentkezve. 1991-től jegyzői munkakörben dolgoztam, de időközben a polgári iroda tevékenységébe is belekóstolhattam. Akkori főnököm, Dr. Magyar Erzsébet bírónő és Pappné Jutka kolléganőm is anyai örömök elé néztek, ezért a hatékonyság megőrzése érdekében született meg a döntés, hogy a polgári irodában tevékenykedjek tovább. Kis fenntartással fogadtam a dolgot, mert fel kellett adnom a megszokott munkakörömet, de a döntés ellen fellebbezésnek helye nem volt. :) Majd miután rövid idő elteltével megszoktam az új kollégákat és megszerettem új munkakörömet, mely minden nap új kihívások elé állított, nyoma sem volt az újtól való félelmemnek. Egy helyiségbe volt csoportosítva a peren kívüli, a végrehajtó és a polgári iroda. A különböző ügycsoportok feladatának növekedésével szükségessé vált az irodák szétválása. Magdi néni után Törökné Marika – aki jelenleg a törvényszéken statisztikus – lett az irodavezető. Általa sajátítottam el azt a tudást, mellette szereztem meg azt a tapasztalatot, mely alapján később engem neveztek ki a polgári iroda vezetőjévé. Marika vezetése alatt többek között feladatomat képezte az újonnan felvett dolgozók betanítása, segítése, valamint a frissen végzett jogászok, tapasztalattal nem rendelkező fogalmazók részére az irodai munka elsajátítása. Ebben az időszakban több hetet töltöttek egy-egy irodában a fogalmazók, így kapcsolatunk is közvetlen volt. Rengeteg humorral telt egy-egy nap – természetesen nem a munka rovására -, így még most is vannak talán olyan bírók, akik szívesen emlékeznek vissza az irodában töltött időszakra. Legnagyobb kihívást számomra a 2004 októberében kapott bizalom jelentette, amikor kineveztek irodavezetőnek. Az volt a célom, hogy feladatomat maximálisan ellássam oly módon, hogy kollégáimmal a kialakult közvetlen viszony baráti maradjon, s ez a törekvésem mai napig tart. Úgy érzem sikerül elképzelésemet megvalósítani, hisz olyan munkatársakkal, barátokkal vagyok körülvéve, akikre minden téren számítani lehet, úgy szakmailag mint emberileg. Nagy teherbírású, tapasztalt csapattal dolgozom együtt és közös célunk a bíróság tekintélyének megőrzése mellett – gondolok itt az ügyfelekkel való kapcsolat minőségére - a bírókkal, jegyzőkkel, valamint a társirodákkal kialakult jó viszony fenntartása, egymás munkájának kölcsönös megkönnyítése.


A HÓNAP DOLGOZÓJA

Mit szeretsz a bírósági életben? Szeretek nap mint nap a bíróságra bejönni, hisz minden nap egy kihívás. Szeretem, hogy a munkánk során felmerült problémákat zökkenőmentesen meg tudjuk oldani, hisz mint már mondtam is egy közösségben dolgozhatom, olyan emberekkel vagyok körülvéve akikkel úgy érzem mindent feladatot sikeresen ellátunk.

Mi volt a legnagyobb kihívás eddig a munkád során? Amikor irodavezető lettem, az egy kicsit meg kellett, hogy változtasson. Nyilván nem fordultam ki magamból, de az emberekkel való kapcsolatom oly mértékben változott meg, hogy már nem volt megengedhető az emberekkel való komolytalankodás. De azt sem akartam, hogy azt érezzék, hogy én vagyok a főnök. Próbáltam baráti szinten tartani a kapcsolatunkat, beszélgessünk el mindenről, mindenkinek tudjam minden gondját baját. És tudjak rajta segíteni, már amennyire rajtam múlik. Vannak hétköznapi problémák is melyen irodán belül kell megoldanunk. Tekintettel kell lenni egyes emberek egyéniségére is. Egy példát tudok említeni a sok közül. Volt olyan kollégánk, aki nem igazán érezte jól magát, ha ügyfeleznie kellett, az emberekkel való kontaktus nem igazán volt számára problémamentes. Ezt is megoldottuk, hisz miután megtanulta az ügyfelezés fortélyát is, lehetőség szerint ezt a munkakört nem kellett végeznie. Úgy vagyok vele, hogy semmiképpen nem főnök, hanem inkább barát akarok lenni, de úgy, hogy az a munka rovására ne menjen és egy olyan jó közösség legyen nálunk, meg szerintem van is, hogy mindenki őszinte lehessen a másikkal.

Mi volt a legemlékezetesebb dolog, ami irodavezetőként történt veled? Sok ilyen volt. Vannak nehéz ügyfelek. Volt olyan, aki egyik családi jogot tárgyaló bírónőnket is megfenyegette, tombolt és amikor kimentem hozzá, akkor meg tudtam nyugtatni és amikor következőnek visszajött, akkor már eleve hozzám jött vissza és kedves hangnemet ütött meg mindenkivel. Van egy pár ilyen bácsika és nénike, akik inkább szitkozódni jönnek be, nem konkrét problémájuk van és végül teljes megnyugvással mennek el. Szeretem, ha az emberek megnyugvással és a bíróság iránti bizalommal távoznak el. Büszke vagyok az iroda dolgozóira, mert mindig megoldjuk önerőből azt, ami a feladatunk és nagyon ritkán kérek segítséget. A kollégáim olyanok, hogy látják azt, hogy a bíróságnak végesek a lehetőségei, nincs elég erőforrás és ezért inkább erejük felett dolgoznak, ha ezt megkívánja az iroda és a bíróság érdeke.

Mit üzen a többieknek? Egyre több gonddal és problémával küzdünk meg magánemberként is, és a jelenlegi, bíróságon megoldandó feladatok – melyek csak egyre szaporodnak – mindenképp nagy terhet ró mindenkire. Én úgy gondolom, hogy mindenképp csempésszünk humort hétköznapjainkba, próbáljunk pozitívan hozzáállni feladatainkhoz, hisz minden rossz után egyszer csak jó jön...:)

Kedves Inci! Köszönjük, hogy gondolataidat megosztottad velünk. Kívánjuk, hogy a jövőben is olyan színvonalasan, lelkiismeretesen és jó hangulatban folytasd a munkádat, ahogyan azt eddig is tetted mindannyiunk örömére és a bíróságunk hasznára.


A HÓNAP NYUGDÍJASA

A Hónap Nyugdíjasa: Bartháné Dr. Csiszár Mária E hónapban Bartháné Dr. Csiszár Mária volt, családi jogi ügyeket tárgyaló bírónővel találkoztunk, mivel a legtöbben őt jelöltétek. Nem véletlen a választás, hiszen ki ne emlékezne a mindig kedves, segítőkész, mosolygós, szelíd hangú bírónőre, akihez bátran lehetett fordulni szakmai tanácsért, emberi támogatásért. Hiányát ma is érezzük, s hogy az űrt egy kissé betöltsük dr. Csorba Cecília bírónő és dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezető kereste fel Marikát. Fogadjátok szeretettel a vele készült interjút. Dr. Csorba Cecília bírónőnek és dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezetőnek pedig ezúton is hálámat fejezem ki, hogy ilyen aktívan közreműködtek e téren is közösségi életünkben.

Mettől meddig dolgoztál a Debreceni Városi Bíróságon? 1992. december 1-től 2010. augusztus 31-ig. Emlékszel-e az első ügyedre? Igen, egy közös megegyezéses házassági bontó volt. Mindjárt kezdésként problémám adódott, mert nem szólalt meg a beszólító és már ehhez is csoportvezetői segítséget kellett igénybe vennem. Közölték is utána, hogy azért azt nem gondolták, hogy már ehhez is segítséget fogok kérni. :-) De volt még egyéb meglepetés is ebben az ügyben. Csoportvezetői tanácsra az első napomra csupa közös megegyezéses bontót tűztem, ahol nem volt sem közös gyerek, sem közös ingatlan, így viszonylag gyors és egyszerű befejezésekre számítottam. Erre mindjárt a tárgyalás legelején Szunai Mari egy 56 oldalas alperesi vagyonkövetelést húzott elő, ami miatt 3 évig tárgyaltam ezt az ügyet. Voltak-e emlékezetes ügyeid? Igen, több is. De a legemlékezetesebb ügyem még a 90-es évek végén történt. Egy debreceni nagyvállalkozó pár több száz milliós házastársi vagyonközösségét kellet megosztanom. Ezt nagy szakmai sikernek éltem meg, mert a Legfelsőbb Bíróság is hatályba tartotta az ítéletemet. Mire emlékszel vissza a legszívesebben a bírósági életből? Régi gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy bíróvá neveztek ki, és így két év után visszatekintve úgy az egészre egybe. Szívesen emlékszek vissza a kollégákra, akiket nagyon szerettem. El kell hogy áruljam, nagyon hiányzik a bíróság. Rendszeresen előfordul, hogy álmodok róla, ilyenkor mindig postát csinálok. De vannak bizonyos napok, amikor eszembe jut, hogy néhány évvel ezelőtt mit is csináltam olyankor. Így nekem a péntek volt a végzések elkészítésének a napja, illetőleg rendszerint eszembe jut a bíróság a tárgyalási napjaimon is. Mi történt veled azóta, hogy nyugdíjba mentél? Mesélnél-e a családodról? Amikor eljöttem nyugdíjba, akkor már napirenden volt az édesanyám ápolása. Ő a 90. életévében jár és mind a mai napig sok időmet köti le az ápolásának, ellátásának szervezése.


A HÓNAP NYUGDÍJASA

Ildi lányom 2011-ben csinálta meg a PHD-ját és így most már adjunktusként dolgozik a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszékén. Nagyon büszke vagyok rá, summa cum laude-val védte meg a doktoriját és az egyik bírálója az a Bodnár Sándor tanár úr volt, akinél én is vizsgáztam még annak idején nemzetközi jogból. Családunk büszkesége, Ildi immáron második éve tart német nyelven európai joggal kapcsolatos kurzust a linzi Joannes Kepler Egyetemen is. Távolabbi céljai között szerepel, hogy elnyerje a docensi kinevezést. Nyugdíjas éveimet próbálom hasznossá tenni és régi vágyamat teljesítem be azzal, hogy a férjem segítségével próbálok angolul tanulni. Ennek jó hasznát veszem, ha a másik kedvtelésemnek, az utazásnak hódolok. Ezen kívül rendszeresen részt veszek a város kulturális életében jelentkező programokon, így tánceseteken, hangversenyeken és színházi darabokon. Tartod-e a kapcsolatot a kollégákkal? Rendszeres kapcsolatot tartok a régi kollégákkal. Még a nyugdíjazásom előtt kialakult egy baráti társaság, akikkel azóta is gyakran összejárunk névnapokkor, születésnapokkor. A többi kollégával pedig egyénileg, telefonbeszélgetés útján tartom a kapcsolatot. Mit gondolsz vajon miért te lettél a hónap nyugdíjas bírája? (Bartháné Dr. Csiszár Mária erre a kérdésre ismert szerénysége miatt nem válaszolt.) Dr. Csorba Cecília megjegyzése: Azért mert Marika kedvelt volt az idősebb és a fiatalabb kollégák között is. Péntek délelőttönként a családjogos kollégák örültek, hogy Marikát biztosan megtalálták a szobájában és ilyenkor nyugodtan fordulhattak az ügyes-bajos dolgaikkal a két lábon járó Csjt-hez. Marika mindenkitől még az aktát is elkérte, olyan alaposan áttanulmányozta az ügyet, mielőtt tanácsot adott volna. Ha lenne nyugdíjas találkozó szívesen eljönnél? Igen. Mit üzensz a ma még aktív bíráknak, bírósági dolgozóknak? Azt, hogy amit most úgy éreztek, hogy terhes és fárasztó, az később nagyon fog hiányozni! Kedves Marika! Ezúton is köszönjük neked az interjút és külön köszönjük, hogy szívélyesen fogadtad az interjút készítő Dr. Csorba Cecília bírónő és dr. Vágó Zsolt büntető csoportvezető megkeresését, bepillantást engedve minden napjaidba, életedbe. Külön köszönjük értékes gondolataidat. Kívánunk neked hosszú, tartalmas, aktív nyugdíjas éveket és reméljük, hogy a jövőben szervezett nyugdíjas találkozókon újra láthatunk.


KÉRÉSEK, FELADATOK

KÉRÉSEK, FELADATOK Továbbra is ...várom a legjobb költséghatékonyságot és takarékosságot eredményező javaslatot és jutalmazásban részesítem a javaslatot tevő kollégánkat. ...kérem a segítségeteket, ötleteiteket a bírósági kitűző tervezésében. Az eddig beérkezetteket Szabóné Erikának nagyon szépen köszönöm. ...várom a javaslataitokat nyugdíjasokkal való kapcsolattartás okán szükséges pénz beszedés bevezetéséről, az összeg mértékéről. E témakörben a körözést hamarosan indítjuk. Szintén várom a javaslatokat a kiszámítható előmeneteli rendszer feltételeinek megállapításához, egyéni igénylapok kérdőíveinek a megszövegezéséhez. Folyamatosan várjuk továbbá a rég- vagy a közel múltban készült, közösségi életünket megörökítő fényképfelvételeiteket, melyeket szívesen megosztanátok a bíróságunk dolgozóival e hírlap hasábjain. Szintén kérlek benneteket, hogy továbbra is tegyetek javaslatot a jövő hónap dolgozójára, akiről szívesen olvasnátok, illetve jelezzétek, hogy kik azok a már nyugdíjba vonult dolgozók, akikről szintén szeretnétek információkat kapni. Az ötleteitekkel, javaslataitokkal, észrevételeitekkel kapcsolatban forduljatok bizalommal az Elnöki Irodán elnöki titkárnői feladatokat ellátó Fábiánné Bakó Ibolyához.

Segítségeteket és remélt aktivitásotokat előre is köszönöm. Kívánok mindannyiótoknak tartalmas őszt, eredményes munkavégzést!

Debrecen, 2012. november 2.

dr. Szurdi Béla a városi bíróság elnöke


GALÉRIA

KÉPEK KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNKBŐL


GALÉRIA

KÉPEK KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNKBŐL

civis_birosagi_hirlevel_2011_11  

Fogadjátok szeretettel a novemberi számunkat!