Page 1

Aktivnosti će se provoditi u provoditi partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih Aktivnosti Aktivnosti će će se se provoditi uu partnerstvu partnerstvu između između organizacija organizacija civilnog civilnog društva, društva, obraz obra institucija, tijela javne tijela uprave i jedinica lokalne i regionalne u deset hrvatskih institucija, institucija, tijela javne javne uprave uprave i i jedinica jedinica lokalne lokalne i i samouprave regionalne regionalne samouprave samouprave uu deset deset hrv hr županija. županija. županija.

PEGAZ RIJEKA ŽENSKA SOBA Volonterski programi kojiprogrami će se provoditi kroz ove projekte uključuju mobilne timove podrške Volonterski Volonterski programi koji kojiće ćese seprovoditi provoditi kroz krozove ove projekte projekte uključuju uključuju mobilne mobilne timove timovepo p socijalno ugroženim i obiteljima roditeljima, osnivanje info centarainfo za centara podršku socijalno socijalnoobiteljima ugroženim ugroženim obiteljima i i roditeljima, roditeljima,volonterskih osnivanje osnivanje volonterskih volonterskih info centara za za po p Povećali broj Vršnjačka edukacija liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog osnivanje Volonterskog centra Vukovar, liječenim liječenimalkoholičarima alkoholičarima i ižrtvama žrtvamanasilja, obiteljskog obiteljskog nasilja, nasilja, osnivanje osnivanjeVolonterskog Volonterskog centra centraVuk Vu osposobljavanje školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa teinicijativa uključivanje ranjivih osposobljavanje osposobljavanje školskog školskog osoblja osobljaza zaorganizaciju organizacijuvolonterskih volonterskih inicijativateteuključivanje uključivanjerar volontera educiranih kao prevencija skupina društva u aktivnosti zajednice kroz volonterstvo. skupina skupina društva društvalokalne uuaktivnosti aktivnosti lokalne lokalne zajednice zajednice kroz kroz volonterstvo. volonterstvo. za terapiju pomoćuNacionalna zaklada seksualnog nasilja za razvoj civilnoga društva i Ured Vlade RH udruge za Nacionalna Nacionalna zaklada zaklada za zarazvoj razvoj civilnoga civilnoga društva društva i iUred Uredza Vlade Vlade RH RHodgovorni za zaudruge udrugesu odgovorni odgovorni praćenje uspješnosti ovih projekata. praćenje praćenjeprovedbe uspješnosti uspješnosti provedbe provedbe ovih ovihprojekata. projekata. konja

EU projekti 1

Više: Popis odobenih projekata Više: Više:Popis Popis odobenih odobenihprojekata projekata

Ulaganje u budućnost Ulaganje Ulaganjeuubudućnost budućnost Europska unija Europska Europskaunija unija

EU projekti

broj 29. • lipanj 2016.

Doprinos volontera bio je velika pomoć djeci i centru

ZLATNI CEKIN

Uz pomoć volontera u našem je radu puno više humanosti Oni svojom dobrotom i plemenitošću unose novo oduševljenje i pozitivno raspoloženje među našim djelatnicima

- Radeći u Centru za rehabilitaciju i odgoj djece u Slavonskom Brodu „Zlatni cekin“, kod volontera smo naišli na veliku pomoć. Bez njihove pomoći bi u našem radu bilo puno manje humanosti. Kroz naš centar dnevno prođe preko 200 djece, a oko 150 je djece s teškoćama u razvoju kojima pružamo polivalentnu pomoć. Broj uposlenih djelatnika je blizu 60 s tim da imamo i noćni rad jer kod nas preko tjedna ostaje desetak djece i po noći - priča fra Ilija iz Zlatnog cekina, centra koji je uz dva partnera, Volonterski centar te Udrugu slijepih Brodsko-posavske županije prošle godine provodio projekt Mreža socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije. VIŠE


EU projekti

2 PEGAZ RIJEKA

Osposobljeni volonteri za terapiju pomoću konja 50 je volontera dobilo osnovna znanja i mogućnost praktičnog rada u udrugama Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja “Pegaz Rijeka” provodila je projekt “Formiranje i aktiviranje IT volonterske mreže u području terapije pomoću konja”, uz partnere - udrugu “Krila – terapijsko jahanje” iz Zagreba te konjički klub “Eohippus” iz Vinkovaca. Cilj projekta je bilo povećati volonterski angažman zajednice,

Sada se svakodnevne aktivnosti provode brže i efikasnije

pojačati njihovu osposobljenost za pružanje direktnih socijalnih usluga u području terapije pomoću konja te povezivanje i razmjena iskustava pomoću IT alata. U okviru projekta je 50 volontera iz 3 ra-

zličite županije dobilo osnovna znanja i mogućnost praktičnog rada u udrugama koje provode programe terapije pomoću konja. - Vrlo smo zadovoljni provedbom i rezultatima kao i suradnjom s Nacionalnom

Projekt je rezultirao stvaranjem čvrste prijateljske veze i partnerstva sa KK "Eohippus" Vinkovci te će naša suradnja biti nastavljena i u budućnosti - zaključila je Stojnović. zakladom za razvoj civilnog društva. Dio educiranih volontera nastavlja volontirati u matičnim udrugama što direktno utječe na povećanje kapaciteta educiranog osoblja i pozitivno utječe na pružanje socijalnih usluga za izravne korisnike naših programa - kaže Nikolina Stojnović, voditeljica projekta dodavši kako se svakodnevne aktivnosti u radu Udruge provode brže i efikasnije. VIŠE

GTF - INICIJATIVA ZA ODRŽIVI RAST

Obučili 48 osoba s invaliditetom Ukupno 48 osoba s invaliditetom s područja Koprivničkokriževačke županije obučeno je za branje, preradu ljekovitoga bilja, rada na tkalačkome stanu i izradi suvenira u sklopu projekta Pri Ruci (Inovativni rural-

ni centar za inkluziju), Udruge GTF – Inici-

Predstavljeno umijeće korisnika i rukotvorine

jative za održivi rast iz Zagreba koji se održava u partnerstvu s križevačkom Udrugom osoba s invaliditetom, Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financirala

Europska unija (EU) posredstvom Europskoga socijalnog fonda u vrijednosti većoj od milijun i 104 tisuće kuna, a obuka je provedena u centru Pri Ruci u zgradi stare škole u Đurđicu kod Križevaca. VIŠE


EU projekti 3 LAG VALLIS KOLAPIS

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

Natječaji Europskog socijalnog fonda nisu raspisani već 18 mjeseci LAG Vallis Colapis pokriva područje 15 ruralnih gradova i općina, a prošle su godine provodili projekt “Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko - moslavačke županije”. U udruzi kažu kako je ovaj projekt otvorio mogućnost povezivanja udruga za pružanje socijalnih usluga u ruralnom području dvaju županija sa su-

Najveće iskustvo nam je bio rad s lokalnim malim humanitarnim udrugama jer one na mikro-kapilarnoj razini u svakom selu i zaselku rade s pojedinim korisnicima socijalnih usluga.

stavom LAG-ova. - Društva Crvenog križa iz Duge Rese i Karlovca su se već uključila u naš LAG, a brojna druga društva u članstvo ostalih 5 LAG-ova koji djeluju na području dvaju županija. I s Caritasom nastavljamo planiranje budućih projekata, ali najveći nam je problem što od konca 2014. nije raspisan niti jedan novi poziv za natječaje financirane iz ESF-a. Ako se i raspišu u ovom trenutku, trebat će još barem 6 mjeseci dok se prvi novac ne pusti na teren. Pa tko može čekati 2 godine ili duže da država uopće pusti novac EU fondova na teren - kaže Milan Medić iz LAG-a Valiis Colapis. VIŠE

Projekt zbog nedostatka sredstava nije doživio logičan nastavak

Udruge “upravljaju” Zvijezdom

Partnerstvom do dobrog upravljanja, naziv je projekta kojega je provodila Udruga za društveni razvoj Karlovac - KA-MATRIX zajedno s partnerima, a bio je usmjeren na revitaliziranje te transparetno i održivao upravljanje povijesno kulturnom baštinom - Zvijezdom. Rezultate stečene ovim projektom, udruge koriste i u realizaciji njihova nova projekta – Star. VIŠE

Osniva se Zaklada “Put”

Projekt „Povjerenje u lokalnu filantropiju“ provode Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka i partnerske udruge Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira i ODRAZ - održivi razvoj zajednice iz Zagreba.

U sklopu projekta se osniva Zaklada PUT, za djecu i mlade koji napuštaju udomiteljski sustav i koja je u Baranji više no potrebna. Grad Beli Manastir već je uključen u aktivnosti oko osnivanja ove nove Zaklade te će nastavit aktivno pomagati njen rad jer u njoj vidi partnera za razvoj grada, ali i šire regije Baranje. VIŠE

Pomogli uduplati broj projekata

Prije nego je udruga „Hrvatska žena“ Stari Jankovci provodila projekt „Eu Projekt naša budućnost“ na općinski natječaj 2014.-2015. godine bilo je prijavljeno samo 11 udruga, a ove je godine 23 udruge. Za jednu malu sredinu koja broji ukupno 4404 stavnovnika u pet naselja, ove će aktivnosti uveliko poboljšati kvalitetu života i zadovoljiti porebe svakog pojedinca u zajednici. VIŠE


ŽENSKA SOBA

Vršnjačko podučavanje kao prevencija seksualnog nasilja

ZAKLADA SANDRA STOJIĆ

Volonteri su nam izuzetno aktivni Čak 40 osoba završilo je specijaliziranu edukacija o nasilju u obitelji Projekt „Zajedno možemo više!“ kojega je provodila Ženska soba – Centar za seksualna prava zajedno s partnerima poticao je volonterstvo kao društvenu vrijednost te je organiziran i održan trodnevni trening za volontere i volonterke. Jedan od rezultata projekta je i 20 osposobljenih volontera/ ki, koji su metodom

vršnjačkog podučavanja proveli/e radionice za preko 1000 djece i mladih u osnovnim i srednjim školama. - Vršnjačka podučavanje od strane educiranih volontera/ki pokazuje se kao iznimno efikasna metoda u prevenciji seksualnog nasilja – kaže Josipa Tu-

kara iz centra dodavši kako se distribucijom letaka te medijskim istupima i kontinuiranim objavljivanjem vijesti o projektnim aktivnostima, utjecalo na senzibilizaciju šire javnosti o problematici nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje. VIŠE

900

žrtvava nasilja u obitelji i seksualnog nasilja je dobilo neki vid pomoći

AKTIVNOSTI Dijalog o otporu političkom nasilju

Volonterski kamp Pejzaž sjećanja i ljetna škola Kultura sjećanja u suvremenoj Europi održat će se od 17. lipnja do 3. srpnja 2016. na otocima Rabu i Golom otoku. VIŠE

Inovativna škola za zelenu budućnost

Glavni je cilj bio ojačati kapacitete nastavnika strukovnih predmeta u biologiji i kemiji koji će uvoditi moderne pristupe u poučavanju te razviti kompetencije učenika. VIŠE

Stvaranje filantropske kulture

Zaklade Slagalica i ZAMAH projektom žele povećati kapacitete za filantropiju i utjecati na razvoj empatije kod djece osnovnoškolske dobi u Istočnoj Hrvatskoj. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@zaklada.civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr; Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

- I nakon završetka projekta Korak po korak do održivog razvoja Kutine nastavili smo s koordinacijom volontera unutar raspoloživih organizacijskih mogućnosti. Volonteri Zaklade Sandra Stojić izuzetno su aktivni u lokalnoj zajednici. Naš volonter Josip Vidović dobio je Nagradu grada Kutine za volontiranje u lokalnoj zajednici i jedan je od tri nominirana volontera za dodjelu najvišeg priznanja za volontiranje u 2015. godini u RH, Volonteri uključeni u Mrežu mladih volontera pomažu i drugim OCD-a - nabraja Suzana Fehlen, voditeljica projekta dodavši kao su upravo njegovom provedbom stekli pozitivna iskustva koja će im koristiti u apliciranju drugih sličnih projekata. VIŠE

Uspjeli smo međusobnim partnerstvom i zajedničkim snagama pokrenuti društveni i gospodarski razvoj grada.

Civilno društvo EU Projekti br. 29  
Civilno društvo EU Projekti br. 29  
Advertisement