Page 1

CEZAM Velik odaziv mladih na radionice i u Centre

Aktivnosti će se provoditi u provoditi partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih Aktivnosti Aktivnosti će će se se provoditi uu partnerstvu partnerstvu između između organizacija organizacija civilnog civilnog društva, društva, obraz obra institucija, tijela javne tijela uprave i jedinica lokalne i regionalne u deset hrvatskih institucija, institucija, tijela javne javne uprave uprave i i jedinica jedinica lokalne lokalne i i samouprave regionalne regionalne samouprave samouprave uu deset deset hrv hr županija. županija. županija.

SNAGA ZAJEDNICE 1 EU projekti Prilika za

Volonterski programi kojiprogrami će se provoditi kroz ove projekte uključuju mobilne timove podrške Volonterski Volonterski programi koji kojiće ćese seprovoditi provoditi kroz krozove ove projekte projekte uključuju uključuju mobilne mobilne timove timovepo p socijalno ugroženim i obiteljima roditeljima, osnivanje info centarainfo za centara podršku socijalno socijalnoobiteljima ugroženim ugroženim obiteljima i i roditeljima, roditeljima,volonterskih osnivanje osnivanje volonterskih volonterskih info centara za za po p liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog osnivanje Volonterskog centra Vukovar, liječenim liječenimalkoholičarima alkoholičarima i ižrtvama žrtvamanasilja, obiteljskog obiteljskog nasilja, nasilja, osnivanje osnivanjeVolonterskog Volonterskog centra centraVuk Vu osposobljavanje školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa teinicijativa uključivanje ranjivih osposobljavanje osposobljavanje školskog školskog osoblja osobljaza zaorganizaciju organizacijuvolonterskih volonterskih inicijativateteuključivanje uključivanjerar skupina društva u aktivnosti zajednice kroz volonterstvo. skupina skupina društva društvalokalne uuaktivnosti aktivnosti lokalne lokalne zajednice zajednice kroz krozvolonterstvo. volonterstvo.

rješavanje problema Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured Vlade RH udruge za Nacionalna Nacionalna zaklada zaklada za zarazvoj razvoj civilnoga civilnoga društva društva i iUred Uredza Vlade Vlade RH RHodgovorni za zaudruge udrugesu odgovorni odgovorni praćenje uspješnosti ovih projekata. praćenje praćenjeprovedbe uspješnosti uspješnosti provedbe provedbe ovih ovihprojekata. projekata. Više: Popis odobenih projekata Više: Više:Popis Popis odobenih odobenihprojekata projekata

Ulaganje u budućnost Ulaganje Ulaganjeuubudućnost budućnost Europska unija Europska Europskaunija unija

EU projekti

broj 27. • travanj 2016.

Finalni proizvodi bit će plasirani na tržište nakon provedbe projekta

MREŽA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

Otvoren pogon za reciklažu sapuna iz hotela Kroz projekt će proći 46 osoba s invaliditetom

U sklopu projekta “Odgovorno poslovanje čisti svijet“ u Solinu je otvoren jedinstveni pogon za reciklažu sapuna u kojem se zapošljavaju i educiraju osobe s invaliditetom, a koji predstavlja inovativan model cirkularne ekonomije, socijalnog poduzetništva i javno-privatnog partnerstva. Ideja je proizašla iz potrebe hotelijera da prate trendove uvođenja zelenog poslovanja te potrebe za reduciranjem stope nezaposlenosti, posebno niže obrazovanih i teško zapošljivih društvenih skupina. Projektom se podiže zapošljivost osoba s invaliditetom, a istovremeno se uklanja otpad koji generira hotelski sektor. VIŠE


EU projekti

2

REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU

Yoga, filmska, kreativna radionica ili tečaj ruskog - sve u CeZaM-u Velik odaziv mladih na radionice i u Centre

Kreativne radionice posebno privlače mlade

Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba u suradnji s udrugom „Zdravo da ste“ iz Banja Luke provodi projekt CeZaM – Centri za mlade u zajednici. - U sklopu projekta otvorena su dva Centra za mlade, u Hrvatskoj Kostajnici i Bosanskoj Kostajnici, te Info centri u Hrvatskoj Dubici, Dvoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu. Cilj

je ovog projekta osigurati mladima mjesto na kojem će, uz kvalitetne sadržaje, moći provoditi svoje slobodno vrijeme. Riječ je o području na kojem mladi imaju izrazito ograničene mogućnosti vezane za van nastavne aktivnosti, kao i neformalno obrazovanje. U centrima im se nudi mogućnost sudjelovanja u raznim radionicama, kao što su fitness,

Mladi su voljni raditi na sebi, svom dodatnom obrazovanju i usavršavanju te su željni brige o sebi i svome zdravlju, a samo im je trebalo pružiti priliku koja im se kroz ovaj projekt i daje. yoga, filmska, likovna i kreativna radionica te tečaj ruskog jezika. Mlade smo upoznali s

terminom homeopatije kroz jedno interaktivno predavanje, a održano je i predavanje „Put kroz Indiju“ koje je pripremila jedna polaznica radionica u Centru - objasnila je Jovana Kepčija, administratorica RCT Zagreb. Uz radionice, mladima se u Centrima nudi sigurno mjesto na kojem se mogu koristiti besplatnim internetom, računalima, kao i igraonicom u kojoj se nalaze društvene igre, stol za stolni tenis i pikado. Također, u Info centrima, uz mogućnost korištenja sadržaja centara, mladi od voditeljica mogu dobiti instrukcije i pomoć u učenju, ali i u pisanju prijava za fakultet ili životopisa te prijava za posao. - Centri su smješteni na području na kojem je prometna povezanost izuzetno loša. Iz tog razloga mladima s područja Majura pružena je mogućnost sudjelovanja na radionicama Centra putem jednomjesečnog gostovanja tijekom kojeg voditeljice iz Centra za mlade, u knjižnici u Majuru, provode razne likovne i kreativne radionice. VIŠE


EU projekti 3 PORTIĆ

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

Supervizija specifična vrsta podrške voditeljima - Vrlo smo zadovoljni provedbom projekta, jer sve što smo planirali je i uspješno odrađeno. Ovih 14 mjeseci je jako brzo prošlo - kazala je Tamara Sremec, voditeljica projekta “SUPPORT – Sustavna Podrška za POdršku ROdiTeljstvu” kojeg je 14 mjeseci provodila udruga “Portić” iz Rijeke uz partnerstvo udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom “Korak dalje” iz Daruvara i centra za podršku roditeljstvu “Rastimo zajedno” iz Zagreba.

- Ideja projekta bila je pružiti podršku stručnjacima koji rade s roditeljima na podršci roditeljstvu, a tim voditeljima smo pružili specifičan oblik stručne potpore, odnosno supreviziju. Da bi to mogli ostvariti određeni broj članica udruga se educiralo za pružanje suprevizije nakon čega se započelo s radom supervizijskih grupa. Kroz projekt smo ostvarili veliki broj kontakata i poznanstava iz kojih će se, vjerujem, ostvariti novi projekti – objašnjava Sremec. VIŠE

5 gradova

Supervizijske grupe su se održavale u gradovima diljem Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Split, Varaždin, Pula), a u njih su bila uključena 94 voditelja radionica iz pet županija i 13 gradova.

Stvoreni su kontakti za nove projekte

U Socijalnoj samoposluzi prikupili 4 tone namirnica

Od otvorenja Socijalne samoposluge u lipnju 2015. Godine, a u sklopu projekta „Socijalna košarica“ Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, uz pomoć volontera prikupljeno je oko 4000 kilograma raznih namirnica procijenjene vrijednosti više od 40.000 kuna te je kroz do sada održanih 27 podjela korisnicima podijeljeno 426 paketa. Do sada je u projektu „Socijalna košarica” aktivno sudjelovalo 47 volontera koji su ukupno ostvarili 750 volonterskih sati. VIŠE

Moć odlučivanja najmlađim građanima U okviru projekta „Organizacije koje brinu“ provedeno je istraživanje “Što ti želiš promijeniti?“ s istoimenim pitanjem na kojeg je odgovorilo

više od 3.100 sudionika, od čega čak 2.600 od djece i mladih iz Belišća, Svetog Ivana Zeline i Vukovara. Projekt „Organizacije koje brinu“ provodi Udruga roditelja Korak po korak u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima. kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka. VIŠE

Stripolerancija - protiv govora mržnje

Više od 40 mladih sudjelovalo je na radionici izrade stripa u sklopu projekta Stripolerancija. Odabrani radovi mladih autora govore o suzbijanju govora mržnje, razvoju tolerancije i multikulturalnosti te borbi protiv nasilja nad ženama, a nastali su na radionici koja je počela u listopadu prošle godine te je na njoj sudjelovalo više od 40 mladih. VIŠE


MLADI: SNAGA ZAJEDNICE

Prilika mladima za rješavanje problema u zajednici

ZAKLADA SLAGALICA

Istraživanje o doniranju

Cilj programa i poticanje mladih ljudi u dobi od 17 do 30 godina U Koprivnici, Kraljevici, Kutini, Lipiku i Novom Marofu pokrenut program “Mladi: snaga zajednice”. Program “Mladi: snaga zajednice” pokrenut je u Koprivnici, Kraljevici, Kutini, Lipiku i Novom Marofu, a nositelj projekta je Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj, u suradnji s BiH Fondacijom. U svakome gradu

AKTIVNOSTI Upravljanje resursima

Seminar “Participativno upravljanje prirodnim resursima” je polazišna točka za daljnji razvoj modela uključivanja građana u Velikoj Gorici. VIŠE

uključenom u program osnovan je Odbor “Mladi za mlade” kojemu je zadaća pomoći neformalnim skupinama u razradi njihove projektne ideje i na temelju originalnosti, inovativnosti i održivosti te ideje, na Tvornici ideja odabrati po dva projektna prijedloga čiju

5000

će provedbu financijski podržati s iznosom od po 20.000 kuna, od čega mladi moraju osigurati 5.000 kuna. Na taj način mladi će se naučiti ne samo kako osmisliti i provesti projekt, nego i kako komunicirati i prezentirati svoju ideju potencijalnim donatorima. VIŠE

kuna skupina mladih mora osigurati za svoj projekt.

Kreće projekt Superseniori

Predstavnici pet udruga s područja dvije slavonske županije, potpisale su ugovore za provedbu projekta za starije sugrađane. VIŠE

Za potrebe ranjivih

Izdana je publikacija “Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima”. Vrijednost projekta VIZIJE je 127.331 eura. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@zaklada.civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr; Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Hrvatska je jedina zemlja na širem području Balkana koja nema relevantne podatke o praksi davanja, bilo na individualnoj ili korporativnoj razini. Svjedoci smo da i građani i tvrtke daju, no točnih i usporedivih podataka o razini, tipovima donacija, učestalosti i razlozima – nema. I ako želimo usporediti trendove davanja u Hrvatskoj s onima iz zemalja u našem susjedstvu koje redovito provode ovakva istraživanja, nećemo moći jer do sada ovakav tip istraživanja u Hrvatskoj nije proveden. Zato je Zaklada Slagalica u suradnji s partnerskim udrugama Odraz iz Zagreba i P.G.D.I. iz Belog Manastira pokrenula projekt „Povjerenje u lokalnu filantropiju“, a glavne aktivnosti su istraživanje o filantropiji i on-line modul davanja. VIŠE

Online platforma ili modul davanja je inovativni alat koji omogućava jednostavno doniranje klikom miša.

Civilno društvo EU Projekti br. 27  
Advertisement