Page 1

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 0711 07123 071313 0718 0971 097

Megnevezés Immat.javak vás.kiadási ei.kötváll.áll. Ing. és kapcs.v.ért.jog.vás.ei.kötv.áll. Gépek,berend.,vásárlás kiad.ei.kötv.áll. Felújítások.beruh.ÁFA kiad.ei.köt.áll. Felhalmozási kötváll.nyilvántart.ellensz KÖTVÁLL. ELLENSZÁMLÁK

0993 099

Nullások nyitó mérlegszámla KÖTVÁLL TECHNIKAI SZLÁK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 2 460 000,00 480 000,00 238 373 505,00 229 365 756,00 1 377 732,00 1 586 052,00 31 403 961,00 30 708 853,00 262 140 661,00 273 615 198,00 262 140 661,00 273 615 198,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 2 466 459,00 2 466 459,00 238 513 505,00 238 513 505,00 1 826 583,00 1 826 583,00 31 543 174,00 31 543 174,00 274 349 721,00 274 349 721,00 274 349 721,00 274 349 721,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155 389 461,00 155 389 461,00

155 389 461,00 155 389 461,00

155 389 461,00 155 389 461,00

155 389 461,00 155 389 461,00

0,00 0,00

0,00 0,00

09

NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZLÁK

0,00

0,00

417 530 122,00

429 004 659,00

429 739 182,00

429 739 182,00

0,00

0,00

0

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK

0,00

0,00

691 145 320,00

691 145 320,00

704 088 903,00

704 088 903,00

0,00

0,00

11142 111942 1124121 1124122 11341 11342 1154 11541 11542 11543 11544 11

Korlát.forgalomk.szell.term.aktiv.áll. 44 491 567,00 Telj.(0-ig) leírt korl.forg.szell.termék 18 909 957,00 Korl.f.képes szell.t.terv.sz.écs. 0,00 Korl.f.képes 0-ra leírt szellemi mt.écs 0,00 Szellemi termék vásárlása 0,00 Szellemi termék vásárlása/Eng.terv,PH,Egészs./ 0,00 Szellemi termékek vásárlásának EI. 0,00 Szellemi termékek kiadási Ei. 0,00 Szellemi term,vás.kiad.EI.PH.és Egészs-ház eng-terve 0,00 Szellemi term.vás.EI.atlétikai pálya tervezése 0,00 Szellemi mterm.vás.EI.lámpás átkelı tervezése 0,00 IMMAT. JAVAK 27 935 598,00

0,00 0,00 4 065 969,00 18 909 957,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 9 000 000,00 2 000 000,00 690 000,00 0,00

2 750 000,00 1 786 005,00 21 794 466,00 20 861 962,00 0,00 0,00 200 000,00 800 000,00 9 000 000,00 2 000 000,00 0,00 59 192 433,00

53 011 817,00 20 861 962,00 6 054 257,00 1 952 005,00 260 000,00 6 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 865 041,00

53 177 817,00 20 861 962,00 21 960 466,00 20 861 962,00 260 000,00 6 725 000,00 200 000,00 800 000,00 9 000 000,00 2 000 000,00 690 000,00 136 537 207,00

53 177 817,00 20 861 962,00 21 960 466,00 20 861 962,00 260 000,00 6 725 000,00 200 000,00 800 000,00 9 000 000,00 2 000 000,00 690 000,00 136 537 207,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12111 12112 12113 12121 12122 12123 121311 121312 121313 121491 121492 121493 1219491 1223111

Forgalomképtelen földter.akt.állomámya 351 219 000,00 Korl.forg.kép. földter. akt. állománya 11 129 000,00 Forgalomképes földter.akt. állománya 131 304 000,00 Forgalomképtelen telkek akt. állomámya 308 944 000,00 Korlátoz. forgaloképes telkek akt.állomá 77 928 000,00 Forgalomképes telkek akt.állomámya 217 614 000,00 Forgalomképtelen egyéb épületek akt.áll. 77 695 000,00 Korl.forg.kép. egyéb épületek akt.állomá 578 477 082,00 Forgalomképes egyéb épületek akt. állomá 176 870 624,00 Forgalomképt. egyéb építm. akt.állománya2 662 194 750,00 Korlát.forg.kép. egyéb építm. akt.áll. 45 323 000,00 Forgalomképes egyéb építm. akt.állománya 4 932 000,00 0-ig leírt FKT különféle egyéb építmények értéke 0,00 Forg.képtelen egyéb épület terv.sz. écs. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 515 096,00

0,00 354 422 000,00 0,00 11 129 000,00 75 751 200,00 207 319 200,00 0,00 308 944 000,00 0,00 77 928 000,00 0,00 220 614 000,00 0,00 77 695 000,00 0,00 579 800 519,00 31 000 000,00 212 869 624,00 62 464 676,00 2 812 474 470,00 0,00 45 323 000,00 0,00 4 932 000,00 0,00 104 000,00 13 068 996,00 391 668,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 220 614 000,00 77 695 000,00 579 800 519,00 212 869 624,00 2 812 690 970,00 193 275 500,00 4 932 000,00 104 000,00 13 068 996,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 220 614 000,00 77 695 000,00 579 800 519,00 212 869 624,00 2 812 690 970,00 193 275 500,00 4 932 000,00 104 000,00 13 068 996,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2011.04.05 14:50:12 1 / 27


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 1223112 1223113 1224191 1224192 1224193 1231 12321 12331 12341 12431 12441 1251 12521 12531 12541 12542 12543 12631 12641 127411 12

Megnevezés Tartozik Korl.forg.k. egyéb épületek terv.sz.écs. 0,00 Forgalomlépes egyéb épül.terv.szer.écs. 0,00 Forg.képtelen egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Forgalomképes egyéb ép.terv.szerinti écs 0,00 Földterület vásárlása 0,00 AT vásárolt telkek értéke 0,00 AT vásárolt épületek értéke 0,00 AT vásárolt egyéb építmények értéke 0,00 AT épületeinek felújítása 0,00 AT egyéb építményeinek felújítása 0,00 Földterület vásárlása EI. 0,00 AT ell.szolg.telkek vásárlásának EI. 0,00 AT ell.szolg.épületek vásárlásának EI. 0,00 AT ell.szolg.egyéb épitm.vásárás EI. 0,00 Egyéb építm.vás.kiad.EI.Buszváró Haraszti u. 0,00 Egyéb építm.vás.kiad.EI.Szennyvíztisztító b 0,00 AT épületek felújításának EI. 0,00 AT egyéb épitm. felújításának EI. 0,00 Forg.képt.egyéb épitm.id.kiv.f.ber.áll. 4 857 874,00 INGATLANOK 4 208 670 204,00

131112 131122 131132 131142 1311912 1311922 13121121 13121122 13121221 13121222 1312212 1312222 131311 131321 13133 131421 131511

Korl.forg.képt.ügyv.számit.eszk.állomány Korl.forg.kép.egyéb gépek,berend.állom. Korl.forg.kép.képzömüv.alkotás akt.áll. Korl.forg.képes hangszerek állománya Telj.(0-ig)kor.for.ügyv.szám.tech.eszk. Telj.(0-ig)kor.forg.egyéb gép,berend.ért Ügyv.és sz.techn.e.écs.k.f.képes Ügyv.és sz.eszk.0-ra écs. Gépek,berend.écs.k.f.képes Gépek,berend.0-ra écs. KFK ügyv.-számtech. eszközök t.fel. ÉCS KFK egyéb gép, berendezés t.fel. ÉCS AT vásárolt ügyv. számtechn. eszközök AT vásárolt egyéb gépek, berend.,felsz. Képzımővészeti alkotás vásárlása AT egyéb gépei, berend., felsz. felúj. Ügyv.és számtechn.e.vás.ei.

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

5 348 472,00 51 420 093,00 5 083 200,00 345 000,00 18 064 704,00 15 327 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 85 214 883,00 30 976 277,00 266 952 401,00 6 223 686,00 718 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00 3 297 000,00 1 200 000,00 30 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 949 485,00 18 064 704,00 26 676 610,00 15 327 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 96 804 366,00 2 922 830,00 34 729 842,00 1 061 206,00 349 391 108,00 21 925 546,00 7 583 374,00 342 716,00 866 741,00 37 294,00 0,00 76 014 200,00 0,00 3 000 000,00 0,00 35 999 000,00 47 871 740,00 55 603 980,00 0,00 1 058 749,00 0,00 63 756 236,00 76 014 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 41 000 000,00 0,00 49 729 000,00 47 109 000,00 1 000 000,00 0,00 3 297 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 63 813 000,00 18 063 000,00 0,00 0,00 958 585 043,00 5 240 840 238,00 624 815,00 929 700,00 100 500,00 0,00 244 920,00 2 829 770,00 4 172 911,00 28 358 784,00 31 037 304,00 17 493 420,00 6 200,00 55 659,00 0,00 290 960,00 0,00 0,00 350 000,00 2011.04.05 14:50:12 2 / 27

3 530 161,00 54 881 154,00 5 183 700,00 345 000,00 20 502 790,00 18 712 801,00 501 695,00 4 693 086,00 4 360 694,00 2 165 919,00 6 200,00 55 659,00 499 852,00 2 917 273,00 100 500,00 128 000,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 96 804 366,00 96 804 366,00 34 729 842,00 34 729 842,00 349 495 108,00 349 495 108,00 39 723 383,00 39 723 383,00 866 741,00 866 741,00 76 014 200,00 76 014 200,00 3 000 000,00 3 000 000,00 35 999 000,00 35 999 000,00 55 603 980,00 55 603 980,00 1 058 749,00 1 058 749,00 63 756 236,00 63 756 236,00 76 014 000,00 76 014 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 41 000 000,00 41 000 000,00 49 729 000,00 49 729 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 297 000,00 3 297 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 63 813 000,00 63 813 000,00 4 857 874,00 4 857 874,00 6 075 755 288,00 6 075 755 288,00 5 973 287,00 55 706 684,00 5 183 700,00 345 000,00 20 752 750,00 18 982 801,00 6 709 397,00 29 454 314,00 31 037 304,00 17 493 420,00 6 200,00 55 659,00 499 852,00 2 917 273,00 100 500,00 128 000,00 350 000,00

5 973 287,00 55 706 684,00 5 183 700,00 345 000,00 20 752 750,00 18 982 801,00 6 709 397,00 29 454 314,00 31 037 304,00 17 493 420,00 6 200,00 55 659,00 499 852,00 2 917 273,00 100 500,00 128 000,00 350 000,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 560 000,00 200 000,00 120 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 750 733,00 5 407 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 1 935 000,00 1 375 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 099 000,00 0,00 5 953 037,00 3 433 479,00 307 456,00 5 953 037,00 0,00 0,00 42 498,00 0,00 44 000,00 45 000,00 0,00 55 000,00 0,00 98 036 459,00 132 405 475,00

168 827 000,00 884 890 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844 385 292,00

0,00 0,00 0,00 0,00 63 572 062,00 185 759 646,00 0,00 0,00

0,00 168 827 000,00 0,00 885 002 500,00 0,00 40 000 000,00 0,00 500 000,00 68 636 867,00 1 276 609,00 212 308 890,00 6 692 074,00 212 123,00 57 616,00 281 157 880,00 1 102 355 799,00

0,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 9 593 100,00 50 000 000,00 0,00 232 042 209,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 730 891,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 980 000,00 4 920 000,00 0,00 3 965 000,00 0,00 16 865 000,00

Önk.ts.t.e.váll.nyújtott felh.c.tám.k. 198 550 000,00 Önk.többségi tul.e.váll.nyújtott felh.c.tám.kölcs.áll.AIRWAC 98 000 000,00

0,00 0,00

Számlaszám 131521 131522 131523 131524 132112 132192 1322121 1322122 13231 1324 1325 1326 13

Megnevezés Tartozik AT egyéb gép berend. felsz. vásárlás EI. 0,00 Egyéb gép,berend.kiad.EI.asztalok Mőv.ház 0,00 Egyéb gép,berend.vás.EI. 0,00 Egyéb gép,berend.kiad.EI.Könyvtári polcok 0,00 Korl.forg.jármüvek aktivált értéke 7 045 000,00 Teljesen /0-ig/ leírt kor.fork.jármü ért 5 407 037,00 Jármővek écs.kéféképes 0,00 Jármővek 0-ra écs. 0,00 AT vásárolt, létesitett jármüvek 0,00 Jármővek felújítása 0,00 Jármővek vásárlásának kiad.EI. 0,00 Jármővek felújítása EI. 0,00 GÉPEK, JÁRMÜVEK 34 484 937,00

16124921 16124922 1612493 16143 162241921 162241922 162413 16

üz.kez.áta.korl.f.képes e.építm.áll.víz Üz.átad.korl.f.képes e.építm.áll.csatorn Üz.áta.f.képes e.építm.áll.ABÉVA Üz.kez. átadott FKS jármővek állománya Üz.áta.korl.f.képese.építm.tervsz.écs-vi Üz.atad.korl.f.képese.építm.tsz.écs.csat Üz.kez. átadott FKS jármő t.sz. ÉCS KONCESSZIÓS ESZKÖZÖK

1711211 17112111 17112112 17112113 17311 174131 17522321 17

KFS belf.részv.részes. áll.pü.i váll. Korl.f.képes belf.t.részv.áll.DAKÖV Korl.f.képes.belf.t.részv.áll.AIRVAC Korl.f.képes belf.t.részv.áll.ABÉVA Különféle belföldi államkötvények áll. K.féle belf.értékp.állománya ázsiai Különf.egyéb belf.értékp.tárgyé.értékv. RÉSZESEDÉSEK

181111 181122 18121 1821111 182211 18

Felújít.beszer.árba besz.ÁFA /egyenes/EI Felúj.be nem számító áfa fordított EI. Felújít. beszerz. árba besz.ÁFA/egyenes/ Intézm.beruh.besz.árba besz.ÁFA/egye./EI Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./ FELHALMOZÁSI ÁFA

1941331 1941332

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 935 000,00 1 935 000,00 200 000,00 200 000,00 120 000,00 120 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 7 145 000,00 7 145 000,00 5 953 037,00 5 953 037,00 4 597 260,00 4 597 260,00 5 953 037,00 5 953 037,00 42 498,00 42 498,00 44 000,00 44 000,00 45 000,00 45 000,00 55 000,00 55 000,00 223 285 973,00 223 285 973,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 827 000,00 1 032 842 500,00 40 000 000,00 500 000,00 68 636 867,00 244 448 899,00 212 123,00 1 555 467 389,00

168 827 000,00 1 032 842 500,00 40 000 000,00 500 000,00 68 636 867,00 244 448 899,00 212 123,00 1 555 467 389,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 0,00 0,00 0,00 185 180 000,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 9 593 100,00 50 000 000,00 7 730 891,00 252 503 991,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 9 593 100,00 50 000 000,00 7 730 891,00 252 503 991,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 012 000,00 4 920 000,00 20 080,00 4 570 000,00 429 048,00 25 951 128,00

4 200 000,00 0,00 16 266 827,00 1 200 000,00 4 460 276,00 26 127 103,00

16 012 000,00 4 920 000,00 16 266 827,00 5 165 000,00 4 460 276,00 46 824 103,00

16 012 000,00 4 920 000,00 16 266 827,00 5 165 000,00 4 460 276,00 46 824 103,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

198 550 000,00 98 000 000,00

198 550 000,00 98 000 000,00

198 550 000,00 98 000 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2011.04.05 14:50:12 3 / 27


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 735 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 3 071 050,00 0,00 722 610,00 0,00 138 070,00 735 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 800 000,00 550 320,00 52 790,00 502 010,00 35 770,00 6 985 000,00 0,00 235 432 165,00 47 871 740,00 3 732 123,00 290 960,00 20 727 103,00 449 128,00 88 560,00 1 052 330,00 268 752 281,00 351 534 448,00

5 631 699 970,00

0,00

1 691 675 224,00 7 127 308 104,00

Élelmiszerek VÁSÁROLT ANYAGOK

894 932,00 894 932,00

0,00 0,00

482 562,00 482 562,00

221 22

Betétdíjas göngyölegek GÖNGYÖLEGEK

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

2812171 2812172 2812173 2812921 2812922 2812923 2812924 2812925 2812926 2812928 2812929 282111 282121 282122 2862 2881292 28812921

T.évi egyedileg ért.köv.mezııri 3 210 105,00 T.évi egyed.ért.köv.szemétdíj 713 518,00 T.évi egyed.ért.köv.szabálysértés 1 865 571,00 Iparőzési adó 36 846 731,00 Gépjármőadó 16 896 917,00 Egyéb helyi adók 3 714 353,00 Gépjármőadó hátralék 4 523 344,00 Pótlékok hátralék 14 846 706,00 Bírságok hátralék 3 468 630,00 Talajterhelési hátralék 95 552,00 Illeték hátralék 0,00 E.évek term.ért.és szolt.nyújt.szárm.belf.egyenes adózás 0,00 köv Tárgyévi termékért.és szolg.sz.követelés 9 609 052,00 T.évi fordított ÁFA vevı követelés 0,00 Munkaváll.elöírt tárgyévi különf.követ. 1 235 633,00 E.ért.elj.helyi adó t.évi értékv. 0,00 Építményadó értékv. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 204 508,00

Számlaszám 1941412 1941421 194143 194241 1943421 1943422 1945421 1945422 1991 1992 1993 1998 1999 19

Megnevezés Tartozik Dolgozóknak adott kölcs.állom. 3 071 050,00 Önk.dolgozók lakásép.tám-ktv.támogatás 722 610,00 Háztart.nyújt.felh.c.tám.kölcs. áll. 138 070,00 Dolgozónak lakásép.,vás.,foly.,kölcs.,EI 0,00 Önk.helyi lak.ép.tám.visszat.ktv.visszt. 500 000,00 Önk.h.lak.ép.tám.kamatm.ei. 800 000,00 Önk.h.lakás ép.,lak.vás. tám.megtér.ktvK 0,00 önk.h.lak.ép.vás.tám.megtér.kamatmentes 0,00 Immateriális javak kiadási átv. számla 0,00 Ingatl.és kapcs.vagyoni jog átv. számla 0,00 Gépek,berendez.,felszerelés átvez. szla. 0,00 Beruházások,felujítások ÁFA átv. számla 0,00 Tartósan adott kölcsönök átvez. számla 0,00 TARTÓS KÖLCSÖNÖK 301 046 730,00

1

TÁRGYI ESZKÖZÖK

211 21

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 3 071 050,00 3 071 050,00 722 610,00 722 610,00 138 070,00 138 070,00 735 000,00 735 000,00 500 000,00 500 000,00 800 000,00 800 000,00 550 320,00 550 320,00 502 010,00 502 010,00 6 985 000,00 6 985 000,00 235 432 165,00 235 432 165,00 3 732 123,00 3 732 123,00 20 727 103,00 20 727 103,00 1 052 330,00 1 052 330,00 571 497 781,00 571 497 781,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 861 871 732,00

8 861 871 732,00

0,00

0,00

675 874,00 675 874,00

1 377 494,00 1 377 494,00

1 377 494,00 1 377 494,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

11 535,00 11 535,00

11 535,00 11 535,00

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333 544,00 213 488,00 0,00 0,00 0,00 22 955 872,00 22 800,00 69 966,00 0,00 7 019 395,00

3 991 765,00 670 963,00 130 000,00 82 937 279,00 32 501 740,00 3 771 046,00 6 287 135,00 21 704 874,00 4 769 823,00 83 168,00 4 000,00 2 153 680,00 24 195 873,00 65 800,00 1 175 110,00 0,00 5 094 047,00

8 001 215,00 713 518,00 1 975 571,00 82 937 279,00 72 508 064,00 3 806 739,00 35 484 394,00 21 704 874,00 4 769 823,00 107 468,00 4 000,00 17 460 845,00 58 659 432,00 234 900,00 2 286 698,00 1 280 576,00 29 298 555,00

8 001 215,00 713 518,00 1 975 571,00 82 937 279,00 72 508 064,00 3 806 739,00 35 484 394,00 21 704 874,00 4 769 823,00 107 468,00 4 000,00 17 460 845,00 58 659 432,00 234 900,00 2 286 698,00 1 280 576,00 29 298 555,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011.04.05 14:50:12 4 / 27


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 28812922 28812923 28812924 28812925 28812926 28812928 28

Megnevezés Iparőzési adó értékv. Értékvesztés Gépjármőadó értékv. Pótlékok értékv. Bírságok értékv. Talajterhelés értékvesztése KÖVETELÉSEK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 955 706,00

Nyitó egyenleg Követel 7 150 004,00 2 056 605,00 3 431 188,00 9 417 036,00 1 792 565,00 18 500,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 46 946 129,00 21 788 883,00 2 847 864,00 18 612,00 14 196 771,00 4 723 791,00 15 221 477,00 3 863 233,00 1 703 863,00 172 650,00 82 471,00 0,00 112 688 640,00 220 103 472,00

2921 29211 292221 2925 29

Kincstárjegyek állománya 0,00 Alap ,kiegészítı és kesegítı tev.kapcs.kincstárjegy 485 266 áll.772,00 T.évi kincstárjegyek (alaptev.) forgalma 0,00 Kincstárjegy beváltása 0,00 ÉRTÉKPAPÍROK 485 266 772,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 000 000,00 250 000 000,00 197 367 925,00 682 634 697,00 146 800 000,00 146 800 000,00 0,00 250 000 000,00 594 167 925,00 1 329 434 697,00

250 000 000,00 682 634 697,00 146 800 000,00 250 000 000,00 1 329 434 697,00

2

KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK

535 128 945,00

0,00

707 339 127,00 1 550 225 578,00

311 3111 31

Pénztár Bolgár Kisebbség pénztár PÉNZTÁRAK

23 205,00 14 595,00 37 800,00

0,00 0,00 0,00

3 045 625,00 0,00 3 045 625,00

321 3212 3223 3224 32241 32311 32315 32317 3232 3233 3234 32353 32354 3236 32

Költségvetési elszámolási számla Talajterhelési díj Rövid lejáratú betétek Helyi kisebbségi önkormányzat elsz.száml Örmény Kisebbségi Önkormányzat Építményadó-beszedési számla Tartózk.idö utáni idegenforg. adó szla. Iparüzési adó beszedési számla Gépjármüadó beszedési számla Pótlék beszedési számla Bírság beszedési számla Egyéb bevételek elszámolása Idegen bevételek elsz.számla Környezetvédelmi díj BANKOK

51 685 484,00 0,00 200 000 000,00 460 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 146 149,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351221 351222 351223 351224 3531

Társ.összefogás-gázkömő 883 486,00 Társ.összefog.közmőfejl.víz KVET KIVÜLI! 8 641 885,00 Társ.összefog.megv.közmő-szennyvíz KVET KIVÜLI! 96 575 769,00 Lakossági befiz.Szilágyi E. 0,00 Illeték beszedési számla 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 000 000,00 682 634 697,00 146 800 000,00 250 000 000,00 1 329 434 697,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 756 315 980,00

1 756 315 980,00

0,00

0,00

3 060 210,00 0,00 3 060 210,00

57 579 387,00 2 378 700,00 59 958 087,00

57 579 387,00 2 378 700,00 59 958 087,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

261 057 847,00 9 002,00 0,00 0,00 94 347,00 59 550,00 324 621,00 71 617 553,00 4 158 940,00 340 695,00 65 000,00 102 410,00 40 463,00 0,00 337 870 428,00

274 924 197,00 16 598,00 0,00 0,00 94 347,00 988 800,00 1 192 748,00 76 172 098,00 6 695 301,00 691 609,00 165 000,00 390 507,00 238 307,00 507 072,00 362 076 584,00

2 646 594 952,00 80 864,00 1 658 189 123,00 1 299 467,00 94 347,00 30 659 634,00 6 794 662,00 284 996 242,00 54 743 703,00 1 696 762,00 582 296,00 1 036 832,00 515 473,00 507 072,00 4 687 791 429,00

2 646 594 952,00 80 864,00 1 658 189 123,00 1 299 467,00 94 347,00 30 659 634,00 6 794 662,00 284 996 242,00 54 743 703,00 1 696 762,00 582 296,00 1 036 832,00 515 473,00 507 072,00 4 687 791 429,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9 038 032,00 60 275 822,00 1 287 572,00 1 193 478,00

0,00 9 273 427,00 61 820 004,00 1 287 572,00 1 193 478,00

883 486,00 123 323 427,00 921 695 004,00 1 287 572,00 1 193 478,00

883 486,00 123 323 427,00 921 695 004,00 1 287 572,00 1 193 478,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011.04.05 14:50:12 5 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 46 946 129,00 46 946 129,00 2 847 864,00 2 847 864,00 14 196 771,00 14 196 771,00 18 219 853,00 18 219 853,00 1 965 215,00 1 965 215,00 82 471,00 82 471,00 425 492 254,00 425 492 254,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 69 000 000,00 71 794 904,00 142 574 481,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 880 000 000,00 880 000 000,00 1 928 382 967,00 1 928 382 967,00

Megnevezés Letéti számla KVET KIVÜLI! #35

37311 373151 373152 373154 373155 373161 373162 373163 37321 373252 373254 373261 373262 373263 374115 374215 37

Támog.ért.müköd.kiadás közp.kv-i szerv. EI. M.célú tám.ért.Építésügy-Ócsa EI. Mők.c.tám.ért.-Ált.iskola Ócsa EI. Mők.c.tám.ért.-ügyelet EI. Mák.c.tám.ért.pe.átad.Kisebbségi Önk. EI. Mők.c.tám.ért.tám.-Családs.Gyál EI. Mők.c.tám.ért.Kertv.Gyál Kistérs.Többc.Ö EI. Kisduna Többcélú kistérségi társ. EI. Mük.c. támért. kiadás közp.kv-i szerv. Mők.c. támért. -Ált.iskola Ócsa Mők.c. támért. -ügyelet Mők.c. támért. -Családs.Gyál Mők.c. támért. -Kertv.Gyál Kistérs.Többc.Ö Mük.c. támért. -kistérségi társ. Beruh.c.tám.ért.kiad.önkormányzatoknak EI. Beruh.c.tám.ért.kiad.önkormányzatoknak TÁM.ÉRT.KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000 000,00 50 000,00 1 200 000,00 7 200 000,00 566 000,00 600 000,00 6 000 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 216 000,00

1 000 000,00 50 000,00 1 200 000,00 7 200 000,00 566 000,00 600 000,00 6 000 000,00 600 000,00 0,00 0,00 633 045,00 12 500,00 647 930,00 0,00 6 200 000,00 0,00 24 709 475,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00 764 000,00 7 534 295,00 150 000,00 7 782 450,00 608 760,00 0,00 6 200 000,00 23 954 505,00

1 000 000,00 50 000,00 1 200 000,00 7 200 000,00 566 000,00 600 000,00 6 000 000,00 600 000,00 1 020 000,00 764 000,00 7 534 295,00 150 000,00 7 782 450,00 608 760,00 6 200 000,00 6 200 000,00 47 475 505,00

381112 381121 381141 3811511 3811512 3811513 381152 381153 381154 381155 381156 3811561 3811562 3811563 3811564 3811565 3811567 3811568 381157

m.célú pe.átadás Szendrılád Hulladékgazdálkodási Társ. támogatása Mők.c.pe.átv.mozgáskorl. EI. Mők.c.pe.átad.alapítvány-Bogáncs EI. Községért Alapítvány támogatása EI. .Alapítványok támogatása EI. Mők.c.pe.átad.ASE EI. Mők.c.pe.átad.Egyházak EI. M.c.pe.átad.Civilszervezetek EI. Területfejlesztési Tanács pe. átadás EI. Mők.c.pe.átad.egyéb EI. Polg.Véd.Dabas pe. átadás EI. M.c.pe.átad-ITOSZ EI. Mők.c.pe.átad.Polgárırség EI. NYWYG Egyesület támogatása Mők.c.pe.átad.non profit-Dunavölgyi EI. M.c.pe.átad.nyugdíjasklub támogatása EI. Mők.c.pe.átad.Fantázia EI. Mők.c.pe.átad.Dabas Rendelı int. EI.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 760 000,00 0,00 220 000,00 360 000,00 500 000,00 4 500 000,00 1 000 000,00 800 000,00 250 000,00 0,00 75 000,00 15 000,00 1 400 000,00 200 000,00 70 000,00 200 000,00 1 300 000,00 95 000,00

1 170 000,00 1 228 000,00 74 000,00 220 000,00 360 000,00 500 000,00 4 500 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00 250 000,00 30 000,00 75 000,00 15 000,00 1 500 000,00 200 000,00 70 000,00 200 000,00 1 900 000,00 95 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 170 000,00 1 228 000,00 74 000,00 220 000,00 360 000,00 500 000,00 4 500 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00 250 000,00 30 000,00 75 000,00 15 000,00 1 500 000,00 200 000,00 70 000,00 200 000,00 1 900 000,00 95 000,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 106 101 140,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00

Számlaszám 3571 35

2011.04.05 14:50:12 6 / 27

Tartozik 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00

1 000 000,00 50 000,00 1 200 000,00 7 200 000,00 566 000,00 600 000,00 6 000 000,00 600 000,00 1 020 000,00 764 000,00 7 534 295,00 150 000,00 7 782 450,00 608 760,00 6 200 000,00 6 200 000,00 47 475 505,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 170 000,00 1 228 000,00 74 000,00 220 000,00 360 000,00 500 000,00 4 500 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00 250 000,00 30 000,00 75 000,00 15 000,00 1 500 000,00 200 000,00 70 000,00 200 000,00 1 900 000,00 95 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 700 000,00 500 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 015 000,00

973 823,00 0,00 22 834 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 283 674,00

0,00 0,00 0,00 0,00 524 830,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 381158 381212 381221 381241 3812511 3812512 3812513 381252 381253 381254 381255 3812561 3812562 3812563 3812564 3812565 3812566 3812567 3812568 3812595 3821133 382115 382128 382142 3822133 382215 382228 382242 389 38

Megnevezés Bolgár önk.pe.átadás EI. m.célú pe.átadás Szendrılád Mük.c. peátad. pü.vállalk.Rekult.tagdíj Mük.c. peátad. mozgáskorl. Mük.c. peátad. alapítvány-Bogáncs Mük.c. peátad. alapítványnak-községért Mük.c. peátad. Alapítvány Mük.c. peátad. ASE Mük.c. peátad. Egyházak Mük.c. peátad. Civilszervezetek Területfejlesztési Tanács pe. átadás telj. Mük.c. peátad. nonpr.Polg.Véd.Dabas Mük.c. peátad. -ITOSZ Mük.c. peátad. Polgárırség Mők.c.p.átadás: NYWYG Egyesület támogatása Mük.c. peátad. non profit-Dunavölgyi Mők.c.pe.átad.Hírközlési E.Tan. Mük.c. peátad. nyugdíjasklub támogatása Mük.c. peátad. Fantázia Mük.c. peátad.Tájházszövetség Beruházási c.pe.átad.önk,tul.e.váll.ABÉVA Kft.EI. Beruh.c.pe.átad.nonpr.Révfülöp EI. Felújítási c.pe.átad egyéb külföldinek EI. Lakáshoz jutás támogatása végleges jell. EI. Beruházási c.pe.átadás-ABÉVA Kft. Beruh.c. peátad. nonpr.Révfülöp Feluj.c.pe,átad egyéb külföldinek Lakáshoz jutás támogatása végleges jell. Pénzeszk. átadás egyéb tám. átvez. szla. ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS

39111 391122 39211 392122 39221 392222 3924222 39

Ktv-i intézményi függı kiadások állom. T.évi ktg.függı kiad.forgalma Személyi juttatás. kapcs. átfutó áll. Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.forgalma Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiad.állom Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.for Tárgyévi utólagos elsz.adott elöl.forg. FÜGG-ÁTF-KIEGY KIADÁSOK

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 70 000,00 0,00 0,00 1 170 000,00 0,00 766 070,00 0,00 74 000,00 36 000,00 216 000,00 0,00 360 000,00 0,00 220 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 320 230,00 2 170 230,00 0,00 250 050,00 0,00 75 015,00 0,00 7 138,00 0,00 1 500 000,00 0,00 200 000,00 0,00 69 751,00 0,00 12 000,00 0,00 200 000,00 0,00 1 909 600,00 0,00 15 000,00 111 223 000,00 0,00 700 000,00 0,00 500 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 701 900,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 90 371 259,00 2 649 705,00 224 027 489,00 69 146 459,00 0,00 217 812,00 6 493 855,00 67 054 081,00 584 830,00 566 830,00 825 000,00 75 742 408,00 2011.04.05 14:50:12 7 / 27

973 823,00 41 904,00 29 328 536,00 70 755 267,00 60 000,00 681 497,00 1 525 000,00 103 366 027,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 70 000,00 70 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00 766 070,00 766 070,00 74 000,00 74 000,00 216 000,00 216 000,00 360 000,00 360 000,00 220 000,00 220 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 170 230,00 2 170 230,00 250 050,00 250 050,00 75 015,00 75 015,00 7 138,00 7 138,00 1 500 000,00 1 500 000,00 200 000,00 200 000,00 69 751,00 69 751,00 12 000,00 12 000,00 200 000,00 200 000,00 1 909 600,00 1 909 600,00 15 000,00 15 000,00 111 223 000,00 111 223 000,00 700 000,00 700 000,00 500 000,00 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 701 900,00 701 900,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 90 476 259,00 90 476 259,00 289 193 013,00 289 193 013,00 973 823,00 1 238 961,00 29 328 536,00 438 291 697,00 584 830,00 1 146 830,00 18 502 415,00 490 067 092,00

973 823,00 1 238 961,00 29 328 536,00 438 291 697,00 584 830,00 1 146 830,00 18 502 415,00 490 067 092,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám

Megnevezés

Tartozik

Nyitó egyenleg Követel

3

KÖTELEZETTSÉGEK

247 337 763,00

0,00

411 41231 41232 4131 4132 41331 41332 41333 41335 41

Induló töke 0,00 Tranzakc.part.kapcs.pénzf.nélk.tökev. 0,00 Tranz.part.nem.kapcs.pf.nélk.tökevált 0,00 Elızı évek saját tıkeváltozásai 0,00 T.évi pénzf.kapcsolatos tıkeváltozás 0,00 Tranzakciós partn.kapcs.pénzf.nélk.saját t 0,00 T.évi saját tr.partnerhez nem kapcs. pforg.nélk. 82t 362 585,00 Terv szerinti écs.miatti tıkeváltozás 150 092 421,00 Egyéb terven felüli écs.saját tıkeváltozása 0,00 SAJÁT TİKE 0,00

4211 421212 42141 42

Költségvetési tartalék elszámolása Egyéb költségvetési mük.c. pénzmaradvány Elözı évek ktg.tartalékának korr.miatti elszámolása TARTALÉKOK

441121 441411 441421 441431 4471 4472 4499 44991 4499311 4499312 44

T.évet terh. f.évi belf. beruh. szállítók T.évet terh. e.évi belf. egyéb szállítók Tárgyé.kv.terh.f.é.belf.egyéb száll.áll Tárgyé.köv.évet t.belf.egyéb száll.áll. Iparüzési adó feltölt.miatti kötelezetts Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettség Egyéb különféle rövid lej.köt. T.évi ktg.terhelı e.évir.lej.köt. T.é.köv.é.terhelı rövid lej.köt/gy.étk/ T.é.köv.é.terh.egyéb röv.köt. RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK

4621 4622 464111 464112 4641121 464113 464114 464115 464118 464119

Havi forgalom Tartozik Követel

Tartozik

Egyenleg Követel

704 178 266,00

7 502 868 093,00

7 502 868 093,00

0,00

0,00

55 033 485,92 0,00 0,00 5 499 346 766,08 363 905 600,00 30 249 190,00 0,00 0,00 0,00 5 716 080 036,00

55 033 485,92 0,00 895 180,00 895 180,00 243 372 490,00 243 372 490,00 5 499 346 766,08 0,00 704 513 393,00 109 064 080,00 207 024 466,00 196 449 563,00 6 863 526,00 166 630 060,00 52 790 666,00 319 763 256,00 61 859,00 61 859,00 6 769 901 832,00 1 036 236 488,00

55 033 485,92 895 180,00 243 372 490,00 5 499 346 766,08 756 475 458,00 794 385 783,00 257 789 335,00 388 563 071,00 61 859,00 7 995 923 428,00

55 033 485,92 895 180,00 243 372 490,00 5 499 346 766,08 756 475 458,00 794 385 783,00 257 789 335,00 388 563 071,00 61 859,00 7 995 923 428,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

745 406 724,00 0,00 3 590 391,00 748 997 115,00

1 539 986 546,00 794 579 822,00 748 997 115,00 748 997 115,00 748 997 115,00 745 406 724,00 3 037 980 776,00 2 288 983 661,00

1 539 986 546,00 748 997 115,00 748 997 115,00 3 037 980 776,00

1 539 986 546,00 748 997 115,00 748 997 115,00 3 037 980 776,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 020,00 0,00 0,00

0,00 0,00 223 935,00 4 656 091,00 22 179 340,00 4 600 609,00 2 873 294,00 335 838,00 0,00 104 020,00 34 869 107,00

1 956 282,00 0,00 106 920 382,00 32 785 686,00 4 078 000,00 26 420 716,00 1 585 552,00 295 415,00 0,00 0,00 174 042 033,00

1 956 282,00 0,00 101 089 277,00 32 785 686,00 0,00 21 638 506,00 336 037,00 101 030,00 0,00 0,00 157 906 818,00

6 934 185,00 6 419 874,00 373 383 160,00 37 441 777,00 27 187 061,00 27 905 707,00 3 771 678,00 436 868,00 104 020,00 104 020,00 483 688 350,00

6 934 185,00 6 419 874,00 373 383 160,00 37 441 777,00 27 187 061,00 27 905 707,00 3 771 678,00 436 868,00 104 020,00 104 020,00 483 688 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elızı évi költségvetési kieg,visszatér. EI. 0,00 Elızı évi költségvetési kieg,visszatér. 0,00 Mők.c.tám.ért.bev.közp.kv-isz.pályázat EImez 3 000 000,00 Mők.c.tám.ért.bev.Bolgár Önk. 566 000,00 Közp.ei.kisebbségi önk.Örmény EI. 0,00 Mők.c.pe.átv.közp.ktg.választásra EI. 0,00 Mők.c.pe.átv.közp.ktg.mozgáskorlátozott EI. 0,00 Mők.c.tám.ért.bev.Pest m.önk.hivatal EI. 0,00 Mők.c.tám.ért.pe.átv.településır EI. 0,00 Mők.c.tám.ért.bev.közp.ktg.szervtıl-utánpólás nevelés EI. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 289 094,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

3 289 000,00 0,00 3 000 000,00 608 000,00 115 000,00 2 070 000,00 74 000,00 100 000,00 1 700 000,00 100 000,00

3 289 000,00 3 289 094,00 3 000 000,00 646 000,00 115 000,00 2 070 000,00 74 000,00 100 000,00 1 700 000,00 100 000,00

3 289 000,00 3 289 094,00 3 000 000,00 646 000,00 115 000,00 2 070 000,00 74 000,00 100 000,00 1 700 000,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

737 190 329,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel

2011.04.05 14:50:12 8 / 27


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 4641192 4641193 464131 464132 46416 464211 464212 4642121 464213 464214 464215 464218 464219 4642192 4642193 464231 464232 46426 46

Megnevezés Tartozik Mők.célú pe.átad.rend.gyvt. EI. 0,00 M.célú tám.átvett pe.kríziskezelı program EI. 0,00 Mők.c.pe.átv.tb-iskola eü. EI. 300 000,00 Mők.c.pe.átv.tb-védınıi szolg. EI. 6 700 000,00 Mők.c.tám.ért.bevétel Gyál Kistérség EI. 0,00 Mők.c.tám.ért.tám.mezzıri 0,00 Mük.c. támért.bev. közp.ktg.bolgár kisebbség 0,00 Közp.ei.kisebbségi önk.Örmény 0,00 Mük.c. támért.bev. közp.ktg.választásra 0,00 Mük.c. támért.bev. közp.ktg.mozgáskorlátozott 0,00 M.c.tám.ért.bev.közp.ktg.szervtıl-Pest m.önk.hiv. 0,00 Mük.c. támért.bev. Településır 0,00 Mők.c.tám.ért.bev.közp.ktg.szervtıl-utánpólás nevelés 0,00 Mők.c.pe.átvétel rendszeres gyvt. 0,00 M.célú tám.átvett pe.kríziskezelı program 0,00 Mük.c. támért.bev. iskola eü. 0,00 Mük.c. támért.bev. védınıi szolg. 0,00 Mük.c. támért. bevétel Kistérség-Gyál 0,00 TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK 10 566 000,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471111 47112 471132 471212 47122 471231 471232 472122 4722222 4722224 4722225 4722226 4722227 4722228 479 47

ÁH-on kiv.mük.célú pe.átv.vállalk. EI. 0,00 Mők.c.pe.átv.háztartásoktó EI.-Acsai 2 400 000,00 Mők.célú pe.átv.Községért alpítványtól EI. 0,00 M.célú pe.átvétel önk.többségi tul.váll.-szennyvíz 0,00 Mőködési c.pe átv.háztartásoktól-Acsai K. 0,00 Mük.c. támért.bev. non.pr.MAZSIHISZ 0,00 Mők.célú pe.átv.Községért alpítványtól 0,00 ÁH-on kiv.felu.c.pe.átv.házt. EI. 11 960 000,00 Útalap-Kistói u. 0,00 Útalap-Árpád u. 0,00 Útalat-Toldi u. 0,00 Felh.c.pe.átv.lakosságtól-Hold és Nap u. 0,00 Felh.c.pe.átv.lakosságtól - Arany J. utca 0,00 Felh.c.pe.átv.lakosságtól - Akácfa u. 0,00 Támogatások kieg.és átvett pe.átv.szla. 0,00 ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK 14 360 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 875 000,00 0,00 2 000 000,00 38 875 000,00 2 496 480,00 24 000,00 2 000 000,00 0,00 30 000,00 90 000,00 60 000,00 1 520 000,00 400 000,00 4 020 000,00 43 764 658,00 134 155 138,00

38 875 000,00 2 400 000,00 2 000 000,00 38 875 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 11 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 023 105,00 165 133 105,00

38 875 000,00 2 400 000,00 2 000 000,00 38 875 000,00 2 496 480,00 24 000,00 2 000 000,00 11 960 000,00 30 000,00 90 000,00 60 000,00 1 520 000,00 400 000,00 4 020 000,00 69 723 651,00 174 474 131,00

48111 481122 48211

Költségvetési függö bevételek állománya Tárgyévi kv-i függö bevételek forgalma Költségvetési átfutó bevételek állománya

2 473 570,00 0,00 9 263 710,00

3 235 884,00 40 546 679,00 9 263 710,00

762 314,00 311 599,00 0,00

3 235 884,00 180 609 475,00 9 263 710,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 406 000,00 812 000,00 0,00 11 000,00 0,00 300 000,00 0,00 6 700 000,00 300 000,00 300 000,00 2 939 000,00 894 000,00 607 956,00 0,00 115 088,00 115 088,00 2 070 122,00 0,00 74 000,00 0,00 100 000,00 0,00 1 700 193,00 560 070,00 100 000,00 0,00 812 000,00 406 000,00 11 172,00 0,00 298 800,00 24 900,00 7 090 200,00 589 600,00 300 000,00 300 000,00 20 888 625,00 22 068 658,00

2011.04.05 14:50:12 9 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 812 000,00 812 000,00 11 000,00 11 000,00 300 000,00 300 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00 300 000,00 300 000,00 2 939 000,00 2 939 000,00 728 802,00 728 802,00 115 088,00 115 088,00 2 649 822,00 2 649 822,00 74 000,00 74 000,00 100 000,00 100 000,00 1 700 193,00 1 700 193,00 100 000,00 100 000,00 812 000,00 812 000,00 11 172,00 11 172,00 298 800,00 298 800,00 7 090 200,00 7 090 200,00 300 000,00 300 000,00 39 425 171,00 39 425 171,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 875 000,00 2 400 000,00 2 000 000,00 38 875 000,00 2 496 480,00 24 000,00 2 000 000,00 11 960 000,00 30 000,00 90 000,00 60 000,00 1 520 000,00 400 000,00 4 020 000,00 69 723 651,00 174 474 131,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 235 884,00 180 609 475,00 9 263 710,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 482122 482422 48311 483122 48811221 488112212 488112213 488112214 488112215 488112221 488112222 488112223 488112224 488112225 4881411 4881412 4881413 4881724 48

Megnevezés Tárgyévi kv. átfutó bevételek Tárgyévi ktv-i kezelt letétek forgalma Pénz- és bankszámlák közötti átv.áll. Tárgyévi pénz-és bankszla.átvez.forg. Különf.önkorm.társ.összef.közmüfej.leb. Társ.összef.közmőf.víz Társ.összefog.közmő-szennyvíz Lakossági befiz.Szilágyi E.u. állománya Illeték bevétel állománya Társ.összefogás-gázközmő Társ.összef.közmőf.víz Társ.összefog.közmő-szennyvíz Lakossági befiz.Szilágyi E.u. Illeték bevétel Idegen bevételek-átfutó-gáz Idegen bev.vízközmő Idegen bev.szennyvízközmő Egyéb letéti bevételek FÜGG-ÁTF-KIEGY BEVÉTELEK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 103 673 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883 486,00 418 194,00 1 126 284,00 0,00 117 838 420,00

Havi forgalom Tartozik Követel 30 402 131,00 34 326 444,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1 420 001,00 1 420 000,00 103 673 176,00 0,00 631 542,00 631 542,00 34 755 765,00 34 755 765,00 1 287 572,00 1 287 572,00 525 200,00 525 200,00 0,00 883 486,00 631 542,00 9 038 032,00 0,00 95 031 587,00 1 287 572,00 1 287 572,00 1 193 478,00 1 193 478,00 883 486,00 0,00 418 194,00 0,00 1 126 284,00 0,00 69 000 000,00 0,00 300 282 217,00 181 454 592,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 56 647 141,00 56 647 141,00 2 948 189 123,00 2 948 189 123,00 1,00 1,00 100 490 310,00 100 490 310,00 103 673 176,00 103 673 176,00 631 542,00 631 542,00 34 755 765,00 34 755 765,00 1 287 572,00 1 287 572,00 525 200,00 525 200,00 883 486,00 883 486,00 114 681 542,00 114 681 542,00 859 875 000,00 859 875 000,00 1 287 572,00 1 287 572,00 1 193 478,00 1 193 478,00 883 486,00 883 486,00 418 194,00 418 194,00 1 126 284,00 1 126 284,00 880 000 000,00 880 000 000,00 5 299 657 941,00 5 299 657 941,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

491 493 494 496 497 498 4992 49

Nyitómérleg számla 0,00 Zárómérleg számla 0,00 Ktv-i bevételek és kiadások elszámolása 0,00 Elöirányzatok zárlati elszámolása 0,00 Elöirányzatok évközi elszámolása 0,00 Eredeti elöirányzatok nyitó elszámolása 0,00 Pénzforgalom nélküli költségvetési bev. és kiad. elsz. (mbér 0,00 MÉRLEGSZÁMLÁK 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8 200 150 907,00 8 200 150 907,00 1 802 502 302,00 1 802 502 302,00 3 378 919 000,00 3 378 919 000,00 365 592 000,00 365 592 000,00 0,00 0,00 75 661 741,00 75 661 741,00 13 822 825 950,00 13 822 825 950,00

7 651 754 661,00 7 651 754 661,00 8 200 150 907,00 8 200 150 907,00 1 802 502 302,00 1 802 502 302,00 3 378 919 000,00 3 378 919 000,00 1 860 888 000,00 1 860 888 000,00 3 175 982 000,00 3 175 982 000,00 677 976 550,00 677 976 550,00 26 748 173 420,00 26 748 173 420,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

FORRÁSOK

0,00

6 592 858 678,00

24 260 076 571,00 17 674 609 272,00

43 779 323 217,00 43 779 323 217,00

0,00

0,00

5111111 5111112 5111121 5111122 5111151 5111152 511121 511131 511141

Köztisztviselık alapilleténye EI. Köztisztviselık 13. havi alapilletmény EI Közalkalmazottak alapilletménye EI. Közalkalmazottak 13.havi ill. EI. Egyéb bérrend.hat.alá tart.bér EI. Egyéb bér.h.alá t.13.h.m.bére EI. Köztisztviselök ill.kiegészítése EI. Köztisztviselök nyelvpótléka EI. Köztisztv. egyéb köt.illetménypótléka EI.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 341 000,00 3 705 000,00 150 177 000,00 12 991 000,00 5 791 000,00 306 000,00 1 578 000,00 1 531 000,00 7 745 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

55 645 000,00 3 705 000,00 151 492 000,00 13 071 000,00 6 691 000,00 306 000,00 1 931 000,00 2 018 000,00 9 425 000,00 2011.04.05 14:50:12 10 / 27

11 678 000,00 0,00 730 000,00 80 000,00 0,00 0,00 353 000,00 487 000,00 1 680 000,00

55 645 000,00 3 705 000,00 151 492 000,00 13 071 000,00 6 691 000,00 306 000,00 1 931 000,00 2 018 000,00 9 425 000,00

55 645 000,00 3 705 000,00 151 492 000,00 13 071 000,00 6 691 000,00 306 000,00 1 931 000,00 2 018 000,00 9 425 000,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 511142 511152 5112111 5112112 5112121 5112122 5112151 511221 511231 511241 511242 511252 512111 512112 512115 512132 512141 512142 51218 5121911 5121914 5121915 5121921 5121922 5121926 5121951 512211 512212 512215 512232 512241 512242 51228 5122911 5122914 5122915 5122921 5122922 5122926

Megnevezés Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka EI. Közalkalm.egyéb felt.függö pótl.és jutt. EI. Köztisztviselık alapilleténye Köztisztviselık 13.havi ill. Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak 13.havi ill. Egyéb bérrend.hat.alá tart.bér Köztisztviselök ill.kiegészítése Köztisztviselök nyelvpótléka Köztisztv. egyéb köt.illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka Közalkalm.egyéb felt.függö pótl.és jutt. Köztisztviselök jutalma EI. Közalkalmazottak jutalma EI. Egyéb bérrendsz. alá tart.norm.jutalma EI. Közalkalm.túlóra dija EI. Köztisztviselök helyettesítési díja EI. Közalkalm.készenléti,ügy.,helyett.díja EI. köztisztviselık céljuttatása Ktv.szabadság megváltás EI. Ktv.egyéb m.végzés kapcs.jutt.képz.pótl. EI. Ktv.e.m.égz.kapcs.jutt.adójutalék EI. Közalk.egyéb jutt.távoléti,szab-ra jutó EI. Közalk.egyéb juttatásai-iskola eü. EI. Közalk.minıségi pótlék EI. egyéb bérrendszer. hat. alá tart. távolléti díja Köztisztviselök jutalma Közalkalmazottak jutalma Egyéb bérrendsz. alá tart.norm.jutalma Közalkalm.túlóra dija Köztisztviselök helyettesítési díja Közalkalm.készenléti,ügy.,helyett.díja köztisztviselık céljuttatása Ktv.szabadság megváltás Ktv.egyéb m.végzés kapcs.jutt.képz.pótl. Ktv.e.m.égz.kapcs.jutt.adójutalék Közalk.egyéb jutt.távoléti,szab-ra jutó Közalk.egyéb juttatásai-iskola eü. Közalk.minıségi pótlék

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 5 558 000,00 2 752 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 491 000,00 3 891 000,00 146 000,00 7 245 000,00 455 000,00 600 000,00 0,00 141 000,00 749 000,00 0,00 800 000,00 440 000,00 3 339 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 7 438 000,00 1 880 000,00 3 232 000,00 480 000,00 4 127 876,00 42 427 779,00 0,00 2 121 053,00 12 236 228,00 144 941 023,00 0,00 8 710 400,00 507 500,00 6 478 379,00 155 139,00 1 710 771,00 126 718,00 1 528 345,00 417 540,00 4 769 134,00 576 761,00 6 818 427,00 152 042,00 1 196 267,00 6 728 000,00 2 357 000,00 7 572 000,00 2 375 000,00 356 000,00 210 000,00 7 305 000,00 60 000,00 630 000,00 175 000,00 600 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 866 000,00 725 000,00 1 358 000,00 609 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 920 000,00 120 000,00 440 000,00 0,00 3 574 000,00 235 000,00 45 000,00 45 000,00 3 165 050,00 5 911 212,00 5 150 451,00 7 469 722,00 356 100,00 356 100,00 1 491 691,00 6 642 553,00 0,00 579 355,00 0,00 267 389,00 131 233,00 524 932,00 0,00 862 151,00 61 840,00 610 668,00 413 691,00 1 363 465,00 250,00 491 476,00 85 846,00 343 384,00 388 783,00 3 484 932,00 2011.04.05 14:50:12 11 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 7 438 000,00 7 438 000,00 3 232 000,00 3 232 000,00 42 427 779,00 42 427 779,00 2 121 053,00 2 121 053,00 144 941 023,00 144 941 023,00 8 710 400,00 8 710 400,00 6 478 379,00 6 478 379,00 1 710 771,00 1 710 771,00 1 528 345,00 1 528 345,00 4 769 134,00 4 769 134,00 6 818 427,00 6 818 427,00 1 196 267,00 1 196 267,00 6 728 000,00 6 728 000,00 7 572 000,00 7 572 000,00 356 000,00 356 000,00 7 305 000,00 7 305 000,00 630 000,00 630 000,00 600 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 866 000,00 866 000,00 1 358 000,00 1 358 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 920 000,00 920 000,00 440 000,00 440 000,00 3 574 000,00 3 574 000,00 45 000,00 45 000,00 5 911 212,00 5 911 212,00 7 469 722,00 7 469 722,00 356 100,00 356 100,00 6 642 553,00 6 642 553,00 579 355,00 579 355,00 267 389,00 267 389,00 524 932,00 524 932,00 862 151,00 862 151,00 610 668,00 610 668,00 1 363 465,00 1 363 465,00 491 476,00 491 476,00 343 384,00 343 384,00 3 484 932,00 3 484 932,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 5122951 513111 513121 513122 5131221 5131911 5131912 5131921 5131922 5131923 5131951 513211 513221 513222 5132911 5132912 5132913 5132914 5132921 5132922 5132923 5132951 514111 514121 514122 514125 514131 514132 514141 514142 514145 5141911 5141913 5141914 5141915 5141917 5141921 5141923 5141927

Megnevezés egyéb bérr.hat.alá tar. távolléti díja Köztisztviselık végkielégítésének EI. Köztisztviselök jubileumi jutalma EI. Közalkalmazottak jubileumi jutalma EI. Extra jubileumi jutalom Ktv.egyéb sajátos j.betegszababadság EI. Ktv.egyéb sajátos jutt.továbbtanulás EI. Közalk.jutt.betegszabadság EI. Közalk.tám.továbbtanulás EI. Közalk.tám.továbbtan.MT.szerint EI. Egyéb bérr.h.alá t.MT-betegszabi EI. Ktv.végkielégítése Köztisztviselök jubileumi jutalma Közalkalmazottak jubileumi jutalma Ktv.egyéb sajátos j.betegszababadság Ktv.egyéb sajátos jutt.továbbtanulás Ktv.egyéb jutt.továbbtan.MT.szerint Ktv.egyéb jutt.alapvizsga,szakvizsga Közalk.jutt.betegszabadság Közalk.tám.továbbtanulás Közalk.tám.továbbtan.MT.szerint Egyéb bérr.h.alá t.MT-betegszabi Köztisztviselök ruházati ktg. EI. Köztisztviselök üdülési hozzájárulása EI. Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása EI. egyéb bérrendszer hat.alá tart. üdülési csekk Köztisztv. közlekedési költségtérítése EI. Közalkalm. közlekedési költségtérítése EI. Köztisztviselök étkezési hozzájárulása EI. Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása EI. Egyéb bérrend. étkezési jozzájár. EI. Saját gk.haszn.ktv. EI. saját gk. költségtérítés (bolgár) Egyéb költségtérítés-cafetéria ktv.EI. Egyéb költségtérítés-anyakönyvv.ktg.tér.EI. Ktv.otthoni internet haszn. EI. Közalk.saját gk.használat . EI. Közalk.egyéb ktg.tér.ped.szakkönyv EI. Közalk.otthoni internet haszn. EI.

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 1 946 000,00 0,00 2 461 000,00 755 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 120 000,00 0,00 0,00 200 000,00 870 000,00 332 000,00 14 612 000,00 830 000,00 5 062 000,00 0,00 5 960 000,00 116 000,00 352 000,00 3 080 000,00 224 000,00 190 000,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 43 432,00 3 769 000,00 0,00 1 770 000,00 1 770 000,00 2 461 000,00 0,00 755 000,00 0,00 210 000,00 210 000,00 1 180 000,00 180 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00 1 600 000,00 120 000,00 160 000,00 160 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 3 268 800,00 0,00 1 764 000,00 0,00 2 333 800,00 12 887,00 211 669,00 0,00 290 140,00 183 750,00 773 861,00 0,00 108 308,00 136 267,00 1 724 442,00 330 000,00 644 045,00 189 637,00 952 237,00 0,00 27 560,00 77 000,00 0,00 2 528 000,00 2 408 000,00 5 595 000,00 5 595 000,00 35 000,00 35 000,00 250 000,00 50 000,00 870 000,00 0,00 4 742 000,00 4 410 000,00 14 746 000,00 50 000,00 1 115 000,00 285 000,00 5 087 000,00 0,00 145 000,00 145 000,00 5 960 000,00 0,00 116 000,00 0,00 372 000,00 20 000,00 3 440 000,00 0,00 224 000,00 0,00 420 000,00 230 000,00 2011.04.05 14:50:12 12 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 43 432,00 43 432,00 3 769 000,00 3 769 000,00 1 770 000,00 1 770 000,00 2 461 000,00 2 461 000,00 755 000,00 755 000,00 210 000,00 210 000,00 1 180 000,00 1 180 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 160 000,00 160 000,00 10 000,00 10 000,00 3 268 800,00 3 268 800,00 1 764 000,00 1 764 000,00 2 333 800,00 2 333 800,00 211 669,00 211 669,00 290 140,00 290 140,00 773 861,00 773 861,00 108 308,00 108 308,00 1 724 442,00 1 724 442,00 644 045,00 644 045,00 952 237,00 952 237,00 27 560,00 27 560,00 77 000,00 77 000,00 2 528 000,00 2 528 000,00 5 595 000,00 5 595 000,00 35 000,00 35 000,00 250 000,00 250 000,00 870 000,00 870 000,00 4 742 000,00 4 742 000,00 14 746 000,00 14 746 000,00 1 115 000,00 1 115 000,00 5 087 000,00 5 087 000,00 145 000,00 145 000,00 5 960 000,00 5 960 000,00 116 000,00 116 000,00 372 000,00 372 000,00 3 440 000,00 3 440 000,00 224 000,00 224 000,00 420 000,00 420 000,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 514221 514222 514225 514231 514232 514241 514242 514245 5142911 5142913 5142916 5142917 5142921 5142923 5142927 515121 5151511 5151521 5151551 5152511 5152521 5152551 5161111 5161121 5161151 5162111 5162121 5162151 51

Megnevezés Köztisztviselök üdülési hozzájárulása Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása egyéb bérrendszer hat.alá tart. üdülési csekk Köztisztv. közlekedési költségtérítése Közalkalm. közlekedési költségtérítése Köztisztviselök étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérrend. étkezési jozzájár. Saját gk.haszn.ktv. saját gk. költségtérítés (bolgár) Egyéb ktg.térítés-szemüveg Ktv.otthoni internet haszn. Közalk.saját gk.használat . Közalk.egyéb ktg.tér.ped.szakkönyv Közalk.otthoni internet haszn. Köztisztviselök szociális segélye EI. Szoc.jell.jutt.iskolakezd.tám.ktv. EI. Szoc.jellegő jutt.iskolakezd.tám.közalk. EI. Mt.szoc.jell.jut.iskolakezdési tám. EI. Szoc.jell.jutt.iskolakezd.tám.ktv. Szoc.jellegő jutt.iskolakezd.tám.közalk. Mt.szoc.jell.jut.iskolakezdési tám. Ktv.részm.i.fogl.jutt. EI. Közalk.részm.i.fogl.tart.jutt. EI. Részm.i.egyéb bérr.h.a.t.rendsz.jutt. EI. Ktv.részm.i.fogl.jutt. Közalk.részm.i.fogl.tart.jutt. Részm.i.egyéb bérr.h.a.t.rendsz.jutt. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

52211 52214 522161 522162 52217 52221 522221 52224 522261

Állományba nem tart.megb.dijai EI. Alkalmi munkavállalók juttatásai EI. Képviselık tiszteletdíja EI. Alpolgármester tiszteletdíja EI. Felmentett m.vállalók bére EI. Állományba nem tart.megb.dijai Áll.nem t.tiszteletd.szoc.gond. Alkalmi munkavállalók juttatásai Képviselık tiszteletdíja

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 244 000,00 1 352 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 964 000,00 4 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 261 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 740 000,00 1 760 000,00 10 487 000,00 1 302 000,00 2 063 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 529 000,00 2 604 500,00 2 110 000,00 5 539 500,00 0,00 35 000,00 18 810,00 240 806,00 71 300,00 773 990,00 746 600,00 4 431 260,00 2 415 300,00 14 109 950,00 290 700,00 1 465 100,00 428 963,00 4 227 815,00 0,00 145 280,00 15 000,00 150 000,00 58 247,00 496 340,00 454 061,00 3 439 258,00 0,00 224 000,00 46 854,00 415 665,00 20 000,00 0,00 424 000,00 180 000,00 1 447 000,00 95 000,00 44 000,00 0,00 0,00 308 700,00 0,00 1 102 500,00 0,00 22 050,00 2 194 000,00 230 000,00 4 898 000,00 700 000,00 980 000,00 980 000,00 81 943,00 1 311 843,00 210 932,00 3 107 697,00 110 250,00 1 322 000,00 394 637 240,00 353 026 465,00 3 911 000,00 2 010 000,00 9 674 000,00 1 194 000,00 2 383 000,00 0,00 21 000,00 213 532,00 132 657,00 2011.04.05 14:50:12 13 / 27

40 000,00 250 000,00 0,00 0,00 320 000,00 940 674,00 100 000,00 2 543 174,00 7 998 704,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 2 604 500,00 2 604 500,00 5 539 500,00 5 539 500,00 35 000,00 35 000,00 240 806,00 240 806,00 773 990,00 773 990,00 4 431 260,00 4 431 260,00 14 109 950,00 14 109 950,00 1 465 100,00 1 465 100,00 4 227 815,00 4 227 815,00 145 280,00 145 280,00 150 000,00 150 000,00 496 340,00 496 340,00 3 439 258,00 3 439 258,00 224 000,00 224 000,00 415 665,00 415 665,00 20 000,00 20 000,00 424 000,00 424 000,00 1 447 000,00 1 447 000,00 44 000,00 44 000,00 308 700,00 308 700,00 1 102 500,00 1 102 500,00 22 050,00 22 050,00 2 194 000,00 2 194 000,00 4 898 000,00 4 898 000,00 980 000,00 980 000,00 1 311 843,00 1 311 843,00 3 116 197,00 3 116 197,00 1 322 000,00 1 322 000,00 663 884 965,00 663 884 965,00 3 911 000,00 2 010 000,00 10 487 000,00 1 302 000,00 2 383 000,00 940 674,00 100 000,00 2 543 174,00 7 998 704,00

3 911 000,00 2 010 000,00 10 487 000,00 1 302 000,00 2 383 000,00 940 674,00 100 000,00 2 543 174,00 7 998 704,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 17 352 000,00

Nyugdíjbiztosítási járulék EI. Természetbeni EÜ. járulék EI. Pénzbeli EÜ. járulék EI. Munkaerıpiaci járulék kiadási EI. Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni EÜ. járulék Pénzbeli EÜ. járulék Munkaerıpiadci járulék telj. Munkaadói járulék EI. Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás EI. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás EI. Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelö egyéb járulékok EI. Munkaadókat terhelö egyéb járulékok JÁRULÉKOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 391 000,00 4 279 000,00 1 422 000,00 2 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 900 000,00 0,00 78 187 000,00

74 507 000,00 4 951 000,00 1 585 000,00 2 996 000,00 7 480 364,00 466 802,00 155 593,00 308 127,00 397 000,00 0,00 506 000,00 8 661,00 464 000,00 12 380,00 1 445 000,00 254 448,00 95 537 375,00

4 680 000,00 670 000,00 163 000,00 151 000,00 66 928 828,00 4 448 852,00 1 461 847,00 2 539 027,00 157 000,00 193 886,00 476 000,00 541 019,00 114 000,00 266 773,00 243 000,00 1 516 405,00 84 550 637,00

74 756 000,00 4 951 000,00 1 585 000,00 2 996 000,00 66 928 828,00 4 448 852,00 1 461 847,00 2 539 027,00 397 000,00 193 886,00 506 000,00 547 129,00 464 000,00 294 612,00 1 445 000,00 1 516 405,00 165 030 586,00

Élelmiszer beszerzés EI. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés EI. Vegyszerbeszerzés EI. Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodai papír EI. Nyomtatvány EI. Irószer,egyéb irodaszer EI. Számítástechnikai papír/leporelló/ EI. Irodai papír Nyomtatvány Irószer,egyéb irodaszer Számítástechnikai papír/leporelló/ Könyvbeszerzés EI. Folyóirat beszerzés EI. Egyéb információhordozó EI. Könyvbeszerzés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 600 000,00 0,00 185 000,00 40 000,00 0,00 0,00 700 000,00 300 000,00 1 115 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 115 000,00 600 000,00 450 000,00 0,00

13 600 000,00 3 005 732,00 185 000,00 40 000,00 12 898,00 0,00 700 000,00 473 000,00 1 131 000,00 50 000,00 0,00 9 820,00 40 232,00 0,00 2 666 000,00 715 000,00 590 000,00 417 524,00

0,00 9 531 034,00 0,00 0,00 71 897,00 25 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765 148,00 553 382,00 467 511,00 4 688,00 115 000,00 115 000,00 140 000,00 2 552 456,00

13 600 000,00 9 549 217,00 185 000,00 40 000,00 71 897,00 25 944,00 700 000,00 473 000,00 1 131 000,00 50 000,00 765 148,00 558 264,00 467 511,00 4 688,00 3 417 000,00 715 000,00 590 000,00 2 552 456,00

Számlaszám 522262 52227 52

Megnevezés Alpolgármester tiszteletdíja Felmentési idıre járó bér KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

53111 531121 531122 531123 53121 531221 531222 531223 5321 5322 5331 5332 5341 5342 5361 5362 53 5411 5412 54211 54212 54221 54222 54311 54312 54313 54314 54321 54322 54323 54324 54411 54412 54413 54421

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 304 500,00 1 281 000,00 107 100,00 2 382 377,00 19 950 789,00 15 855 929,00

2011.04.05 14:50:12 14 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 281 000,00 1 281 000,00 2 382 377,00 2 382 377,00 35 338 929,00 35 338 929,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00

74 756 000,00 4 951 000,00 1 585 000,00 2 996 000,00 66 928 828,00 4 448 852,00 1 461 847,00 2 539 027,00 397 000,00 193 886,00 506 000,00 547 129,00 464 000,00 294 612,00 1 445 000,00 1 516 405,00 165 030 586,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 600 000,00 9 549 217,00 185 000,00 40 000,00 71 897,00 25 944,00 700 000,00 473 000,00 1 131 000,00 50 000,00 765 148,00 558 264,00 467 511,00 4 688,00 3 417 000,00 715 000,00 590 000,00 2 552 456,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 54422 54423 546111 546112 546114 54613 546211 546212 546213 546214 54623 54711 547121 547122 54721 547221 547222 5481 5482 54911 549121 549124 549125 549127 54921 549221 549224 549225 549227 54

Megnevezés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Üzemanyag-Ducato EI. Üzemanyag-Zafira EI. Üzemanyag-Szamara Hajtó és kenıanyagok egyéb EI. Üzemanyag-Ducato Üzemanyag-Zafira Üzemanyag-Vivaro Üzemanyag - Lada Samara Hajtó és kenıanyagok egyéb Szakmai anyagok beszerzése EI. Szakmai kisértékő t.e.besz. EI. Szakmai szellemi termék EI. Szakmai anyagok beszerzése Szakmai kisértékő t.e.besz. Szakmai szellemi termék Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruh. EI. Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruh. Egyéb anyagbeszerzés kiadási EI. Egyéb árubesz-tisztítószer EI. Egyéb árubesz.-sokszorosítási anyag EI. Egyéb árubesz.számitástechnikai anyag EI. Egyéb árubesz.-egyéb kisértékő t.e. EI. Egyéb anyag beszerzés Egyéb árubesz-tisztítószer Egyéb árubesz.-sokszorosítási anyag Egyéb árubesz.számitástechnikai anyag Egyéb árubesz.-egyéb kisértékő t.e. ANYAGBESZERZÉS

55111 55112 551191 551192 551193 551194 551196 55121

Nem adatátvit.célú távközlési díjak EI. Adatátviteli célú távközlési díjak EI. TV elıfizetés EI. Számtechn.rendszer mők.kapcs.külsı sz.dí EI. Egyéb kommun.szolg.rendszerg. EI. Egyéb komm.szolgTeleház-Gordiusz EI. Egyéb komm.szolg.rendszerg.Telemat EI. Nem adatátvit.célú távközlési díjak

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 290 000,00 700 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 605 000,00 810 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 1 114 000,00 0,00 2 242 000,00 1 585 000,00 100 000,00 1 300 000,00 3 765 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 726 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 750 000,00 680 000,00 135 000,00 890 000,00 720 000,00 1 700 000,00 600 000,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 47 738,00 668 437,00 182 800,00 382 644,00 290 000,00 0,00 708 000,00 0,00 490 000,00 480 000,00 330 000,00 320 000,00 39 992,00 279 980,00 8 000,00 238 244,00 21 360,00 184 904,00 63 992,00 488 035,00 0,00 339 028,00 1 795 000,00 190 000,00 810 000,00 0,00 50 000,00 0,00 471 345,00 1 285 288,00 84 120,00 673 526,00 0,00 20 000,00 1 392 000,00 278 000,00 105 932,00 954 166,00 2 547 000,00 0,00 1 585 000,00 0,00 100 000,00 0,00 2 886 000,00 0,00 7 961 000,00 1 045 000,00 187 141,00 2 193 722,00 195 992,00 1 077 424,00 0,00 30 000,00 156 320,00 1 198 957,00 1 461 469,00 6 186 806,00 47 606 407,00 32 856 221,00 1 820 000,00 680 000,00 135 000,00 2 120 000,00 720 000,00 1 700 000,00 600 000,00 136 732,00 2011.04.05 14:50:12 15 / 27

70 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 1 876 192,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 668 437,00 668 437,00 382 644,00 382 644,00 290 000,00 290 000,00 708 000,00 708 000,00 490 000,00 490 000,00 330 000,00 330 000,00 279 980,00 279 980,00 238 244,00 238 244,00 184 904,00 184 904,00 488 035,00 488 035,00 339 028,00 339 028,00 1 795 000,00 1 795 000,00 810 000,00 810 000,00 50 000,00 50 000,00 1 285 288,00 1 285 288,00 673 526,00 673 526,00 20 000,00 20 000,00 1 392 000,00 1 392 000,00 954 166,00 954 166,00 2 547 000,00 2 547 000,00 1 585 000,00 1 585 000,00 100 000,00 100 000,00 2 886 000,00 2 886 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 2 193 722,00 2 193 722,00 1 077 424,00 1 077 424,00 30 000,00 30 000,00 1 198 957,00 1 198 957,00 6 186 806,00 6 186 806,00 72 041 286,00 72 041 286,00 1 820 000,00 680 000,00 135 000,00 2 120 000,00 720 000,00 1 700 000,00 600 000,00 1 880 411,00

1 820 000,00 680 000,00 135 000,00 2 120 000,00 720 000,00 1 700 000,00 600 000,00 1 880 411,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 55122 551291 551292 551293 551294 551295 551296 55211 5521291 5521292 5521293 5521294 55213 55214 55215 55217 552181 552182 552183 552184 552185 552186 552187 552191 5521921 5521922 552193 552194 552195 552196 552198 55221 5522291 5522292 5522293 5522294 55223 55224 55225

Megnevezés Adatátviteli célú távközlési díjak TV elıfizetés Számtechn.rendszer mők.kapcs.külsı sz.dí Egyéb kommun.szolg.rendszerg. Egyéb komm.szolgTeleház-Gordiusz Egyéb komm.rendszerg.Polg.Hiv. Egyéb komm.szolg.rendszerg.Telemat Vásárolt élelmezés EI. Bérleti és lizingdíjak-ABÉVA EI. Takarnet földhivatal EI. Bérleti és lizing díjak-ügyelet EI. Bérlet és lizing díjak-egyéb EI. Szállítási szolgáltatások EI. Gázenergia-szolgáltatás díjak EI. Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI. Víz-és csatornadíjak EI. Épületek,építmények karbantartása EI. Kommunikációs eszk.karbant.kisjav. EI. Szám.techn.eszk.karbant.kisjav. EI. Sokszorosítási eszk.karbant.kisjav. EI. Gépek,berendezések karbant.kisjav. EI. Jármővek karbant.kisjav. EI. Utak karbant.kisjav. EI. Postai levél,csomag feladás EI. Kultúrális rendezvények/ EI. Kultúrális rendezvények/Széchenyi napok/ EI. Egyéb postai szolg.fiókbérlet EI. Szemétszállítás EI. Kéményseprési díj EI. Takarítás,rovarírtás EI. Egyéb üzemeltetési kiadás EI. Vásárolt élelmezés Bérleti dij-ABÉVA Takarnet földhivatal Bérleti és lizing díjak-ügyelet Bérlet és lizing díjak-egyéb Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 140 000,00 71 040 000,00 100 000,00 60 000,00 0,00 300 000,00 8 130 000,00 10 877 000,00 1 575 000,00 6 720 000,00 30 000,00 370 000,00 420 000,00 1 145 000,00 350 000,00 16 700 000,00 1 945 000,00 3 860 000,00 1 050 000,00 20 000,00 16 780 000,00 135 000,00 185 000,00 3 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 44 500,00 571 000,00 2 908,00 9 312,00 88 000,00 1 368 750,00 0,00 540 000,00 185 600,00 1 433 600,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 684 860,00 25 926 000,00 4 300 000,00 71 040 000,00 0,00 100 000,00 0,00 60 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 300 000,00 0,00 9 740 000,00 110 000,00 10 977 000,00 100 000,00 2 065 000,00 490 000,00 7 630 000,00 910 000,00 30 000,00 0,00 380 000,00 10 000,00 420 000,00 0,00 1 145 000,00 0,00 770 000,00 420 000,00 25 100 000,00 0,00 1 945 000,00 0,00 5 214 000,00 554 000,00 1 630 000,00 0,00 20 000,00 0,00 16 780 000,00 0,00 135 000,00 0,00 185 000,00 0,00 3 520 000,00 0,00 2 606 871,00 23 863 145,00 18 934 000,00 52 266 667,00 3 600,00 99 722,00 0,00 78 000,00 5 949,00 87 736,00 0,00 93 390,00 821 489,00 6 058 292,00 1 057 422,00 10 179 420,00 2011.04.05 14:50:12 16 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 571 000,00 571 000,00 38 854,00 38 854,00 1 368 750,00 1 368 750,00 540 000,00 540 000,00 1 433 600,00 1 433 600,00 60 000,00 60 000,00 684 860,00 684 860,00 25 926 000,00 25 926 000,00 71 040 000,00 71 040 000,00 100 000,00 100 000,00 60 000,00 60 000,00 8 000,00 8 000,00 300 000,00 300 000,00 9 740 000,00 9 740 000,00 10 977 000,00 10 977 000,00 2 065 000,00 2 065 000,00 7 630 000,00 7 630 000,00 30 000,00 30 000,00 380 000,00 380 000,00 420 000,00 420 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00 770 000,00 770 000,00 25 100 000,00 25 100 000,00 1 945 000,00 1 945 000,00 5 214 000,00 5 214 000,00 1 630 000,00 1 630 000,00 20 000,00 20 000,00 16 780 000,00 16 780 000,00 135 000,00 135 000,00 185 000,00 185 000,00 3 520 000,00 3 520 000,00 23 865 475,00 23 865 475,00 52 266 667,00 52 266 667,00 99 722,00 99 722,00 78 000,00 78 000,00 87 736,00 87 736,00 93 390,00 93 390,00 9 043 458,00 9 043 458,00 10 268 585,00 10 268 585,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 55227 552281 552283 552284 552285 552286 552287 552291 5522921 5522922 552293 552294 552295 552296 552298 55311 55312 55313 55315 55321 553221 553222 553223 553224 55323 55325 55326 55

Megnevezés Víz-és csatornadíjak Épületek,építmények karbantartása Szám.techn.eszk.karbant.kisjav. Sokszorosítási eszk.karbant.kisjav. Gépek,berendezések karbant.kisjav. Jármővek karbant.kisjav. Utak karbant.kisjav. Postai levél,csomag feladás Kultúrális rendezvények/ Kultúrális rendezvények/Széchenyi napok/ Egyéb postai szolg.fiókbérlet Szemétszállítás Kéményseprési díj Takarítás,rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Üzemorvos díja EI. Eü.szolg.díja EI. Vásárolt közszolgáltatás egyéb (mezıı Ped.szakmai szolgáltatás OM. EI. Üzemorvos díja Eü.szolgáltatás dija-Dr.Tholt Mária Eü.szolg.díja-Dr.Papp Zsolt Eü.szolg.díja-Gemini Med 2007.BT. Eü.szol.g.díja-Jenei Art. Vásárolt közszolgáltatás egyéb (mezıı Ped.szakmai szolgáltatás OM. Vás.közszolg. SZOLGÁLTATÁSOK

561111 561112 561211 56211 562131 56214 56221 562231 56224 563192

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ EI. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/fordit./ EI. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Belföldi kiküldetés EI. Reprezentáció EI. Reklám és propaganda kiadások EI. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi-vagyonvéd.Polg.Hiv.MONDA EI.

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 2 120 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 777 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 225 000,00 3 500 000,00 0,00 160 000,00 900 000,00 2 740 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

Havi forgalom Tartozik Követel 54 404,00 1 904 950,00 121 283,00 4 223 210,00 183 072,00 248 272,00 17 066,00 493 973,00 51 440,00 1 265 824,00 7 520,00 637 700,00 2 134 000,00 25 164 349,00 369 956,00 1 759 237,00 283 951,00 4 752 026,00 0,00 1 341 304,00 0,00 37 440,00 1 400 610,00 17 256 544,00 36 360,00 130 308,00 10 000,00 60 000,00 21 623,00 1 198 895,00 480 000,00 0,00 2 568 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 250 000,00 0,00 0,00 443 300,00 77 750,00 919 900,00 56 000,00 672 000,00 0,00 532 383,00 35 000,00 420 000,00 0,00 44 900,00 64 000,00 79 000,00 0,00 160 000,00 225 144 106,00 170 147 601,00 55 051 000,00 3 500 000,00 5 955 506,00 160 000,00 909 000,00 4 165 000,00 289 710,00 520 072,00 136 000,00 350 000,00 2011.04.05 14:50:12 17 / 27

411 000,00 0,00 42 636 224,00 0,00 0,00 1 200 000,00 359 070,00 1 037 187,00 4 108 125,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 904 950,00 1 904 950,00 4 223 210,00 4 223 210,00 248 272,00 248 272,00 506 011,00 506 011,00 1 265 824,00 1 265 824,00 637 700,00 637 700,00 25 164 349,00 25 164 349,00 1 759 768,00 1 759 768,00 4 752 026,00 4 752 026,00 1 341 304,00 1 341 304,00 37 440,00 37 440,00 17 256 544,00 17 256 544,00 130 308,00 130 308,00 60 000,00 60 000,00 1 198 895,00 1 198 895,00 480 000,00 480 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 30 000,00 30 000,00 250 000,00 250 000,00 443 300,00 443 300,00 919 900,00 919 900,00 672 000,00 672 000,00 532 383,00 532 383,00 420 000,00 420 000,00 44 900,00 44 900,00 79 000,00 79 000,00 500 000,00 500 000,00 362 701 592,00 362 701 592,00 55 051 000,00 3 500 000,00 43 852 778,00 160 000,00 909 000,00 4 165 000,00 359 070,00 1 037 187,00 4 164 125,00 350 000,00

55 051 000,00 3 500 000,00 43 852 778,00 160 000,00 909 000,00 4 165 000,00 359 070,00 1 037 187,00 4 164 125,00 350 000,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 1 300 000,00 1 736 000,00 6 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 68 931 000,00

Elözö évi maradv.visszafiz./felügy.n./ EI. Egyéb befiz.köt.többlettámogatás visszafizetése EI. Elözö évi maradv.visszafiz./felügy.n./ Egyéb befiz.köt.többlettámogatás visszafizetése Munkáltató által fizetett SZJA EI. Rehabilitációs hj. EI. Adók,díjak-cégautóadó EI. Egyéb befiz.vagyon biztosítás EI. Egyéb befiz.jármő biztosítás EI. Egyéb bizt.felelıdsség EI. Egyéb befiz.hatósági díjak EI. Egyéb befiz.központi díjak EI. Egyéb befiz.bankköltség EI. Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hj. Adók,díjak-cégautóadó Egyéb befiz.vagyon biztosítás Egyéb befiz.jármő biztosítás Egyéb bizt.felelıdsség Egyéb befiz.hatósági díjak Egyéb befiz.k.féle adók,díjak Egyéb befiz.bankköltség K.féle adók,kamat,bírság EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6 359 000,00 5 000 000,00 360 000,00 1 600 000,00 160 000,00 140 000,00 60 000,00 50 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 229 000,00

193 000,00 1 271 000,00 0,00 0,00 8 311 000,00 5 000 000,00 430 000,00 2 000 000,00 180 000,00 150 000,00 105 000,00 50 000,00 2 500 000,00 1 767 727,00 0,00 0,00 396 807,00 38 228,00 5 100,00 0,00 0,00 435 280,00 0,00 22 833 142,00

0,00 0,00 193 207,00 1 271 878,00 1 952 000,00 0,00 0,00 400 000,00 20 000,00 10 000,00 45 000,00 0,00 0,00 7 460 233,00 4 367 000,00 397 000,00 1 984 035,00 171 555,00 25 500,00 1 263 386,00 2 200,00 2 175 785,00 467,00 21 739 246,00

193 000,00 1 271 000,00 193 207,00 1 271 878,00 8 311 000,00 5 000 000,00 430 000,00 2 000 000,00 180 000,00 150 000,00 105 000,00 50 000,00 2 500 000,00 7 460 233,00 4 367 000,00 397 000,00 1 984 035,00 171 555,00 25 500,00 1 263 386,00 2 200,00 2 175 785,00 467,00 39 502 246,00

Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye EI. Rendelkezésre állási támogatás Idöskorúak járadéka EI. Normatív lakásfenntartási támogatás EI.

0,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00 0,00 300 000,00 1 000 000,00

484 000,00 298 000,00 1 424 000,00 2 954 000,00

69 000,00 153 000,00 261 000,00 628 000,00

484 000,00 298 000,00 1 424 000,00 2 954 000,00

Számlaszám 563193 563196 563197 563292 563293 563296 563297 56411 56421 56

Megnevezés Kultúrális,jóléti kiad/koszorúk,nev./ési EI. Egyéb különféle dologi kiadások EI. Különféle dologi kiadások EI. Egyéb dologi-vagyonvéd.Polg.Hiv.MONDA Kultúrális,jóléti kiad/koszorúk,nev./ési Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások Számlázott szellemi tevék./belsı ell./ EI. Számlázott szellemi tevék./belsı ell./ KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

57111 57119 57121 57129 57211 57213 57214 572191 572192 572193 572194 572195 572197 57221 57223 57224 572291 572292 572293 572294 572296 572297 572298 57 5831111 5831121 583113 5831141

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 1 652 000,00 220 000,00 1 816 000,00 0,00 8 726 000,00 435 000,00 26 825,00 335 260,00 185 243,00 1 565 685,00 0,00 31 000,00 321 371,00 9 228 352,00 550 000,00 0,00 91 680,00 550 080,00 84 405 407,00 62 116 983,00

2011.04.05 14:50:12 18 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 652 000,00 1 652 000,00 1 816 000,00 1 816 000,00 8 764 000,00 8 764 000,00 335 260,00 335 260,00 1 565 685,00 1 565 685,00 31 000,00 31 000,00 9 234 352,00 9 234 352,00 550 000,00 550 000,00 550 080,00 550 080,00 138 046 537,00 138 046 537,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 000,00 1 271 000,00 193 207,00 1 271 878,00 8 311 000,00 5 000 000,00 430 000,00 2 000 000,00 180 000,00 150 000,00 105 000,00 50 000,00 2 500 000,00 7 460 233,00 4 367 000,00 397 000,00 1 984 035,00 171 555,00 25 500,00 1 263 386,00 2 200,00 2 175 785,00 467,00 39 502 246,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

484 000,00 298 000,00 1 424 000,00 2 954 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 5831161 5831162 5831171 5831172 5831181 5831183 5831184 5831225 583123 5831241 5831243 5831245 5831246 583125 58313 5832111 5832121 583213 5832141 5832161 5832162 5832171 5832172 5832181 5832183 5832184 583223 5832241 5832243 5832245 5832246 583225 58323 588151 588152 588153 588154 588155 588156

Nyitó egyenleg Megnevezés Tartozik Követel Normatív ápolási díj EI. 0,00 1 000 000,00 Egyéb, helyi ápolási díj 0,00 4 000 000,00 Pénzbeli átmeneti segélyek EI. 0,00 1 200 000,00 Pénzbeli temetési segélyek EI. 0,00 300 000,00 Normatív rendszeres gyermekvédelmi tám. EI. 0,00 0,00 Óvodáztatási támogatás EI. 0,00 0,00 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás EI. 0,00 500 000,00 Köztemetés EI. 0,00 200 000,00 Közgyógyellátás EI. 0,00 1 300 000,00 Rászorultságtól függı norm.kedv.EI. gyétk. óvoda 100%0,00 2 665 000,00 Rászorultságtól függı norm.kedv.EI. gyermekétk. iskola0,00 100% 4 115 000,00 Ingyenes tankönyvtámogatás 0,00 1 380 000,00 Általános tankönyvtámogatás 0,00 429 000,00 Étkeztetés (Szt.62. par.) EI. 0,00 2 000 000,00 Önk.hat.adott pü.ellátásokEI. 0,00 0,00 Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye 0,00 0,00 Rendelkezésre állási támogatás 0,00 0,00 Idöskorúak járadéka 0,00 0,00 Normatív lakásfenntartási támogatás 0,00 0,00 Normatív ápolási díj 0,00 0,00 Ápolási díj méltányossági alapon 0,00 0,00 Pénzbeli átmeneti segélyek 0,00 0,00 Pénzbeli temetési segélyek 0,00 0,00 Normatív rendszeres gyermekvédelmi tám. 0,00 0,00 Óvodáztatási támogatás 0,00 0,00 rendkivüli gyermekvédelmi tám. 0,00 0,00 Közgyógyellátás 0,00 0,00 Rászorults.f.norm.kedv.óvodai gy.étk. 0,00 0,00 Rászorults.függı norm.kedv.gy.étkezés-iskola 0,00 0,00 Ingyenes tankönyvtámogatás 0,00 0,00 Ált.tankönyvtámogatás 0,00 0,00 Étkeztetés (Szt.62. par.) 0,00 0,00 Önk.hat.adottpü.ellátások 0,00 0,00 Ell.pénzb.jutt.iskolai táboroztatás EI. 0,00 650 000,00 Ell.pénzb.jutt.tanórán kivüli tám. EI. 0,00 1 000 000,00 Ell.pénzbeli j.tanulmányi verseny EI. 0,00 300 000,00 Ell.pénzb.j.felsıokt.tám. EI. 0,00 1 600 000,00 Kiegészítés ingyenes tk. ellátáshoz. EI. 0,00 450 000,00 Ell.pénzbeli j.trászoruló gyermekek támogatása EI. 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 3 234 000,00 551 000,00 4 000 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 300 000,00 0,00 812 000,00 406 000,00 20 000,00 10 000,00 1 040 000,00 540 000,00 200 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 2 665 000,00 0,00 4 115 000,00 0,00 1 380 000,00 0,00 429 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 885 000,00 0,00 51 300,00 315 735,00 114 000,00 431 300,00 193 780,00 1 237 142,00 561 330,00 2 213 175,00 490 200,00 2 869 856,00 570 000,00 3 448 500,00 80 000,00 910 000,00 0,00 300 000,00 0,00 812 000,00 10 000,00 20 000,00 170 000,00 1 040 000,00 126 486,00 804 340,00 145 688,00 2 316 384,00 341 150,00 4 025 100,00 0,00 1 380 000,00 0,00 429 000,00 120 980,00 972 975,00 148 410,00 784 410,00 650 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 300 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 450 000,00 0,00 500 000,00 0,00 2011.04.05 14:50:12 19 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 3 234 000,00 3 234 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 300 000,00 300 000,00 812 000,00 812 000,00 20 000,00 20 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 200 000,00 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 2 665 000,00 2 665 000,00 4 115 000,00 4 115 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 429 000,00 429 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 885 000,00 885 000,00 315 735,00 315 735,00 431 300,00 431 300,00 1 237 142,00 1 237 142,00 2 213 175,00 2 213 175,00 2 869 856,00 2 869 856,00 3 448 500,00 3 448 500,00 910 000,00 910 000,00 300 000,00 300 000,00 812 000,00 812 000,00 20 000,00 20 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 804 340,00 804 340,00 2 316 384,00 2 316 384,00 4 025 100,00 4 025 100,00 1 380 000,00 1 380 000,00 429 000,00 429 000,00 972 975,00 972 975,00 784 410,00 784 410,00 650 000,00 650 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 300 000,00 300 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 450 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 250 000,00 1 500 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 539 000,00

Általános tartalék EI. Müködési céltartalék elöir. számla EI Fejlesztési céltartalék elöir. számla EI Munkabér és járulékai tartalék Pályázati önerı AT terv szerinti értékcsökk. elszámolása Alap és kieg.tev.terven felüli écs. Befektetett eszközök selejtezése Kiadások átvezetési számlája KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000 000,00 500 000,00 63 972 000,00 5 000 000,00 514 785 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 257 000,00

6 918 000,00 500 000,00 55 222 000,00 3 912 000,00 441 909 000,00 51 967 769,00 123 718,00 2 002 831,00 700 828 463,00 1 263 383 781,00

0,00 0,00 0,00 266 000,00 38 875 000,00 51 967 769,00 123 718,00 2 002 831,00 96 335 882,00 189 571 200,00

50 678 000,00 500 000,00 63 972 000,00 5 266 000,00 553 660 000,00 306 447 568,00 123 718,00 2 002 831,00 705 635 522,00 1 688 285 639,00

5

FOLYÓ KIADÁSOK

0,00

1 314 259 000,00

2 191 970 663,00

960 591 663,00

71101 71102 71103 71104 71105 71106 71107 71108 71109 71110 71111 71112 71113 71114 71115 71116

Üdülıi szálláshely szolgáltatás kiadásai EI Óvodai intézményi étkeztetés EI Iskolai intézményi étkeztetés EI. Munkahelyi étkeztetés EI. Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése EI. Nem lakóingatlan bébeadása,üzemeltetése EI. Állat-egészségügyi ellátás EI. Zöldterület kezelés EI. önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev.EI. Önkormányzat pü.igazgatása EI. Adó,illeték kiszabása,beszedése,ell.EI. Mezıgazdasági támogatások EI. Közvilágítás Város és községgazdálkodás EI. Város és községgazd.szolg.pü-i igazg.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

562 000,00 29 105 000,00 29 656 000,00 4 500 000,00 1 095 000,00 4 460 000,00 94 000,00 11 411 000,00 917 296 000,00 566 000,00 6 450 000,00 9 639 000,00 10 957 000,00 10 600 000,00 111 714 000,00 1 170 000,00

562 000,00 29 105 000,00 35 071 000,00 4 500 000,00 1 775 000,00 4 880 000,00 94 000,00 12 496 000,00 895 774 000,00 1 326 000,00 6 499 000,00 10 942 000,00 12 969 000,00 10 600 000,00 331 397 000,00 1 187 000,00

0,00 0,00 5 115 000,00 0,00 680 000,00 420 000,00 0,00 1 085 000,00 75 069 000,00 268 000,00 0,00 1 027 000,00 825 000,00 0,00 71 947 000,00 0,00

Számlaszám 588157 588158 588159 588251 588252 588253 588254 588255 588257 58

Megnevezés Egyéb pénzb.jutt.Ált.isk.(kiváló Tan.) EI. Egyéb pénzb.jutt.szőrıvizsgálat EI. Ell.pénzb.jutt.csatornahasználati támog. Ell.pénzb.jutt. iskolai táboroztatás Ell.pénzb.jutt. tanórán kivüli tám. Ell.pénzb.jutt. tanulmányi verseny Ell.pénzb.jutt. felsıokt.tám. Ell.pénzb.jutt. kieg.ingyesen tk.ellátáshoz. Ell.pénzb.jutt. egyéb ált.isk.(kiváló Tan.) SZOCPOL. ELLÁTÁSOK

592119 592122 592123 5921292 5921293 59311 59321 59821 599 59

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 250 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 1 318 766,00 21 000,00 252 500,00 0,00 230 000,00 0,00 1 460 000,00 138 092,00 363 198,00 0,00 175 000,00 38 472 416,00 30 727 381,00

2011.04.05 14:50:12 20 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 250 000,00 250 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 200 000,00 200 000,00 1 318 766,00 1 318 766,00 252 500,00 252 500,00 230 000,00 230 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 363 198,00 363 198,00 175 000,00 175 000,00 63 299 381,00 63 299 381,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 678 000,00 500 000,00 63 972 000,00 5 266 000,00 553 660 000,00 306 447 568,00 123 718,00 2 002 831,00 705 635 522,00 1 688 285 639,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 228 131 161,00

3 228 131 161,00

0,00

0,00

562 000,00 29 105 000,00 35 071 000,00 4 500 000,00 1 775 000,00 4 880 000,00 94 000,00 12 496 000,00 1 062 559 000,00 1 364 000,00 6 499 000,00 10 942 000,00 12 969 000,00 10 600 000,00 334 382 000,00 1 187 000,00

562 000,00 29 105 000,00 35 071 000,00 4 500 000,00 1 775 000,00 4 880 000,00 94 000,00 12 496 000,00 1 062 559 000,00 1 364 000,00 6 499 000,00 10 942 000,00 12 969 000,00 10 600 000,00 334 382 000,00 1 187 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 71118 71119 71120 71121 71122 71123 71124 71125 71126 71127 71128 71129 71130 71131 71132 71133 71134 71135 71136 71137 71138 71139 71140 71141 71142 71143 71144 71145 71146 71147 71148 71149 71150 71151 71152 72101 72102 72103 72104

Megnevezés Tartozik Közterület rendjének fenntartása 0,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása EI. 0,00 Közoktatási tev.pü.-i.igazgatása EI. 0,00 Óvodai nevelés,ellátás EI. 0,00 Általános iskolai nevelés 1-4.o.EI. 0,00 Általános iskolai nevelés 5-8.EI. 0,00 Általános iskolai napközi otthoni nev.EI. 0,00 Humán eü.ellátás pü-i igazgatás EI. 0,00 Rendszeres szociális segély EI. 0,00 Idıskorúak járadéka EI. 0,00 Lakásfenntartási támogatás norm.alap EI. 0,00 Ápolási díj-alanyi jogon EI. 0,00 Ápolási díj méltányossági alapon EI 0,00 Átmeneti segély EI 0,00 Temetési segély EI 0,00 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás EI 0,00 Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások EI 0,00 Közgyógyellátás EI 0,00 Köztemetés EI 0,00 Szociális étkeztetés EI 0,00 Civil szervezetek mőködési támogatása EI 0,00 Civil szervezetek program- és egyéb támogatás EI 0,00 Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. EI 0,00 Alkotó, mőv.tev. pénzügyi igazgatása EI 0,00 Könyvtári szolgáltatás EI 0,00 Közmővelıdési intézmények mőködtetése EI 0,00 Iskolai diáksport-tevékenység és tám. EI 0,00 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 0,00 OGY képv.választás 0,00 Önkormányzati képviselıválasztás 0,00 Mozgáskorlátozottak támogatása 0,00 Óvodáztatási támogatás EI. 0,00 Örmény kisebbség EI. 0,00 rendszeres gyermekvédelmi támogatás EI 0,00 Örmény kisebbségi önkormányzat EI. 0,00 Üdülıi szálláshely szolgáltatás kiadásai 0,00 Óvodai intézményi étkeztetés 0,00 Iskolai intézményi étkeztetés 0,00 Munkahelyi étkeztetés 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Nyitó egyenleg Követel 6 365 000,00 20 910 000,00 17 510 000,00 104 446 000,00 46 675 000,00 102 367 000,00 12 494 000,00 340 000,00 200 000,00 300 000,00 1 000 000,00 1 180 000,00 4 720 000,00 1 200 000,00 300 000,00 500 000,00 3 300 000,00 1 300 000,00 200 000,00 2 240 000,00 10 825 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 682 000,00 6 520 000,00 21 488 000,00 400 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 10 882 000,00 3 264 000,00 21 928 000,00 570 000,00 17 675 000,00 0,00 111 252 000,00 5 720 000,00 49 600 000,00 2 925 000,00 111 120 000,00 5 285 000,00 13 744 000,00 1 250 000,00 345 000,00 0,00 782 000,00 222 000,00 1 424 000,00 261 000,00 2 954 000,00 628 000,00 3 849 000,00 684 000,00 4 830 000,00 110 000,00 1 200 000,00 0,00 300 000,00 0,00 1 040 000,00 540 000,00 3 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 200 000,00 0,00 2 540 000,00 0,00 12 023 000,00 30 000,00 2 620 000,00 50 000,00 1 000 000,00 0,00 692 000,00 0,00 9 487 000,00 905 000,00 27 234 000,00 2 155 000,00 600 000,00 200 000,00 440 000,00 0,00 870 000,00 0,00 882 000,00 0,00 74 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00 339 000,00 21 000,00 406 000,00 0,00 94 000,00 94 000,00 24 928,00 355 166,00 3 404 277,00 26 467 400,00 4 346 438,00 31 954 772,00 2 138 911,00 2 138 911,00 2011.04.05 14:50:12 21 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 10 882 000,00 10 882 000,00 21 928 000,00 21 928 000,00 17 675 000,00 17 675 000,00 111 252 000,00 111 252 000,00 49 600 000,00 49 600 000,00 111 871 000,00 111 871 000,00 13 744 000,00 13 744 000,00 345 000,00 345 000,00 782 000,00 782 000,00 1 424 000,00 1 424 000,00 2 954 000,00 2 954 000,00 3 849 000,00 3 849 000,00 4 830 000,00 4 830 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 300 000,00 300 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 200 000,00 200 000,00 2 540 000,00 2 540 000,00 12 023 000,00 12 023 000,00 2 620 000,00 2 620 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 692 000,00 692 000,00 9 487 000,00 9 487 000,00 27 234 000,00 27 234 000,00 600 000,00 600 000,00 440 000,00 440 000,00 870 000,00 870 000,00 882 000,00 882 000,00 74 000,00 74 000,00 20 000,00 20 000,00 339 000,00 339 000,00 406 000,00 406 000,00 94 000,00 94 000,00 356 363,00 356 363,00 26 469 730,00 26 469 730,00 31 976 347,00 31 976 347,00 2 138 911,00 2 138 911,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 72105 72106 72108 72109 72110 72112 72113 72114 721151 721152 721154 721155 72115

Megnevezés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bébeadása,üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezıgazdasági támogatások Közvilágítás Város és községgazdálkodás Város- és községgazd - Utak Város- és községgazd - Szennyvíz Város- és községgazd - Hulladék VáROS- éS KöZSéGGAZDáLKODáS

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72118 721191 721192 721193 721194 721195 721196 721197 72119

Közterület rendjének fenntartása 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.- Védınık 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin - Gyerekorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Dr.Papp,háziorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Dr.Tholt,háziorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Fogorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Ügyelet 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Iskola eü. 0,00 GYóGYíTó-MEGELıZı ELLáTáSOK FINANSZíROZáSA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 329 200,00 1 166 465,00 31 676,00 103 263,00 112 550,00 36 325,00 633 045,00 109 024,00 2 192 348,00

10 036 439,00 9 165 418,00 355 300,00 1 257 337,00 1 783 777,00 495 705,00 6 901 250,00 895 229,00 20 854 016,00

10 036 439,00 9 291 218,00 383 788,00 1 257 337,00 1 783 777,00 495 705,00 6 901 250,00 895 229,00 21 008 304,00

72121 72122 72123 72124 72126 72127 72128 72129 72130 72131 72132 72133 72134 72135 72137 72138

Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai nevelés 1-4. Általános iskolai nevelés 5-8 Általános iskolai napközi otthoni nev. Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm.alap Ápolási díj-alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Civil szervezetek mőködési támogatása

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 854 111,00 6 152 534,00 13 030 310,00 1 339 039,00 165 300,00 193 780,00 561 330,00 607 848,00 706 800,00 80 000,00 0,00 170 000,00 0,00 126 486,00 141 980,00 0,00

103 655 435,00 46 676 205,00 101 483 943,00 11 985 807,00 747 035,00 1 237 142,00 2 213 175,00 3 558 621,00 4 276 140,00 910 000,00 300 000,00 1 040 000,00 1 460 000,00 804 340,00 1 372 675,00 11 195 284,00

104 413 894,00 46 676 205,00 101 483 943,00 11 987 757,00 747 035,00 1 237 142,00 2 213 175,00 3 558 621,00 4 276 140,00 910 000,00 300 000,00 1 040 000,00 1 460 000,00 804 340,00 1 372 675,00 11 195 284,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 116 755,00 1 717 117,00 472 132,00 2 854 803,00 1 043 671,00 9 144 217,00 37 330 679,00 276 209 353,00 0,00 1 083 217,00 1 415 045,00 9 007 576,00 1 623 604,00 11 975 783,00 876 029,00 9 050 895,00 524 401,00 121 401 200,00 50 540 628,00 168 156 968,00 0,00 6 947 500,00 1 704 440,00 20 853 046,00 52 769 469,00 317 358 714,00

2011.04.05 14:50:12 22 / 27

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 717 117,00 1 717 117,00 5 533 317,00 5 533 317,00 9 151 557,00 9 151 557,00 277 113 267,00 277 113 267,00 1 083 217,00 1 083 217,00 9 007 576,00 9 007 576,00 11 998 232,00 11 998 232,00 9 050 895,00 9 050 895,00 121 401 200,00 121 401 200,00 168 156 968,00 168 156 968,00 6 947 500,00 6 947 500,00 20 853 046,00 20 853 046,00 317 358 714,00 317 358 714,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 036 439,00 9 291 218,00 383 788,00 1 257 337,00 1 783 777,00 495 705,00 6 901 250,00 895 229,00 21 008 304,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 413 894,00 46 676 205,00 101 483 943,00 11 987 757,00 747 035,00 1 237 142,00 2 213 175,00 3 558 621,00 4 276 140,00 910 000,00 300 000,00 1 040 000,00 1 460 000,00 804 340,00 1 372 675,00 11 195 284,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 72139 72140 72142 72143 72144 72145 72146 72147 72148 72149 72150 72151 7

Megnevezés Civil szervezetek program- és egyéb támogatás Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési intézmények mőködtetése Iskolai diáksport-tevékenység és tám. Köztemetı-fenntartás és mőködtetés OGY.képv.választás Önkormányzati képviselıválasztás Mozgáskorlátozattak támogatása Óvodáztatási támogatás Országos kisebbségi önk.választás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás KÖZVETLEN KIADÁSOK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 519 177 000,00

91111 91121 91123 912121 912122 912125 912211 912212 912221 912222 912224 912225 913111 913112 913113 9131211 9131212 9131312 913132 913133 913211 913212 913213 9132211 9132212

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele EI. 200 000,00 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 0,00 Bírságból származó bevétel 0,00 AT.körében végz.szolg.ellenért-mezııri EI. 7 000 000,00 AT.körében végz.szolg.ellenért.kúlt.bev. EI. 200 000,00 Egyéb sajátos bev:hírdetés,fénym.képelap EI. 500 000,00 Selejtezett készl.értékesítése 0,00 Készletek értékesítése 0,00 AT.körében végz.szolg.ellenért-mezııri 0,00 AT.körében végz.szolg.ellenért.kúlt.bev. 0,00 Egyéb s.bev:pályázati csomagok díja 0,00 Egyéb sajátos bev:hírdetés,fénym.képelap 0,00 Helyiségek,eszk.tartós bérbeadása EI. 14 000 000,00 Helyiségek,eszk.eseti bérbeadása EI. 300 000,00 Egyéb saj.bev:közterület foglalás EI. 200 000,00 Int.bev.óvodai gyermek étkezés EI. 8 240 000,00 Int.bev.iskolai gyermek étkezés EI. 8 000 000,00 Alk.tér.m.helyi étkezés iskola EI. 5 500 000,00 Alk.térítése-lakbér befizetés EI. 1 700 000,00 Alkalm.térítése-üdülési díj EI. 150 000,00 Helyiségek,eszk.tartós bérbeadása 0,00 Helyiségek,eszk.eseti bérbeadása 0,00 Egyéb saj.bev:közterület foglalás 0,00 Int.bev.óvodai gyermek étkezés 0,00 Int.bev.iskolai gyermek étkezés 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 1 320 230,00 2 370 230,00 0,00 1 000 000,00 877 074,00 7 567 497,00 2 149 494,00 20 536 718,00 0,00 327 900,00 27 613,00 213 715,00 0,00 870 390,00 0,00 855 751,00 0,00 74 000,00 10 000,00 20 000,00 0,00 303 731,00 0,00 812 000,00 1 923 820 415,00 1 239 436 113,00 0,00 461 345,00 223 000,00 0,00 0,00 0,00 108 880,00 128 000,00 7 461 411,00 58 148,00 680 000,00 879 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 036 940,00 775 548,00 194 320,00 10 163 013,00 9 132 848,00 2011.04.05 14:50:12 23 / 27

200 000,00 278 079,00 108 000,00 7 000 000,00 200 000,00 500 000,00 5 520,00 0,00 334 321,00 0,00 0,00 29 850,00 14 000 000,00 300 000,00 200 000,00 8 240 000,00 8 000 000,00 5 500 000,00 1 700 000,00 150 000,00 433 933,00 80 500,00 0,00 610 806,00 929 856,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 2 370 230,00 2 370 230,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 568 962,00 7 568 962,00 20 803 096,00 20 803 096,00 327 900,00 327 900,00 305 915,00 305 915,00 870 390,00 870 390,00 855 751,00 855 751,00 74 000,00 74 000,00 20 000,00 20 000,00 303 731,00 303 731,00 812 000,00 812 000,00 3 009 770 172,00 3 009 770 172,00 200 000,00 461 345,00 223 000,00 7 000 000,00 200 000,00 500 000,00 108 880,00 128 000,00 7 461 411,00 58 148,00 680 000,00 879 483,00 14 000 000,00 300 000,00 200 000,00 8 240 000,00 8 000 000,00 5 500 000,00 1 700 000,00 150 000,00 25 036 940,00 775 548,00 194 320,00 10 163 013,00 9 132 848,00

200 000,00 461 345,00 223 000,00 7 000 000,00 200 000,00 500 000,00 108 880,00 128 000,00 7 461 411,00 58 148,00 680 000,00 879 483,00 14 000 000,00 300 000,00 200 000,00 8 240 000,00 8 000 000,00 5 500 000,00 1 700 000,00 150 000,00 25 036 940,00 775 548,00 194 320,00 10 163 013,00 9 132 848,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 913222 913223 9132312 913232 913233 913234 913243 913244 913245 91422211 91422212 91422213 91422214 9161121 9162121 919111 919131 919231 91

Megnevezés Tartozik Int.bev.szemétszállítás 0,00 Környezetvédelmi díj 0,00 Alk.tér.m.helyi étkezés iskola 0,00 Alk.térítése-lakbér befizetés 0,00 Alkalm.térítése-üdülési díj 0,00 Alkalm.tér. - munkaruha megváltás 0,00 Int.sajátos bev.kártérítés 0,00 Int.saj.bev.késedelmi kamat 0,00 Int.saj.bev.ajánlati biztosíték 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.gáz 0,00 AHT kiv.továbbsza.belf.villany 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.víz,csat. 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.telefon 0,00 Rövid lejáratú betét utáni kamat EI. 10 000 000,00 Rövid lejáratú betétek kamata 0,00 Mők.kiad.áfa visszatérülés EI. 500 000,00 AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA EI. 10 110 000,00 AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 0,00 INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK 66 600 000,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92211 92215 922171 92221 92225 922271 922272 922281 922282 92311 92313 92314 92321 92323 92324 92327 9252 9261 9262

Építményadó EI. 52 000 000,00 Idegenforgalmi adó tartózk.után EI. 6 500 000,00 Állandó jell. végzett iparüzési adó EI. 400 000 000,00 Építményadó 0,00 Idegenforgalmi adó tartózk.után 0,00 Állandó jell. végzett iparüzési adó 0,00 Ideiglenes jell. végzett iparüzési adó 0,00 Pótlékok bevétele 0,00 Bírságok önellenörzési pótlék bevétele 0,00 A tel.önk.megill.szemjövadó EI. 56 591 000,00 Tel.önk.jöv.mérs.bevétele EI. 0,00 Gépjármüadó EI. 85 000 000,00 A tel.önk.megill.szemjövadó 0,00 Tel.önk.jöv.mérs.bevétele 0,00 Gépjármüadó 0,00 Termıföld bérbeadásából származó bevétel 0,00 Helyszíni és szabálysértési bírságok 0,00 Talajterhelési díj 1 000 000,00 Talajterhelési díj 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 814 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 6 743 530,00 119 544,00 507 072,00 0,00 3 002 576,00 311 344,00 1 416 669,00 98 435,00 114 000,00 0,00 5 375,00 0,00 20 000,00 5 000,00 170 791,00 53 645,00 0,00 0,00 1 372 968,00 47 320,00 376 207,00 66 381,00 292 760,00 23 571,00 208 224,00 9 160,00 0,00 10 000 000,00 23 521 206,00 2 225 611,00 0,00 500 000,00 0,00 10 110 000,00 13 740 376,00 655 099,00 106 794 690,00 73 025 975,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 6 743 530,00 6 743 530,00 507 072,00 507 072,00 3 002 576,00 3 002 576,00 1 416 669,00 1 416 669,00 114 000,00 114 000,00 5 375,00 5 375,00 20 000,00 20 000,00 170 791,00 170 791,00 4 600 000,00 4 600 000,00 1 372 978,00 1 372 978,00 451 673,00 451 673,00 292 760,00 292 760,00 208 224,00 208 224,00 10 000 000,00 10 000 000,00 23 521 206,00 23 521 206,00 500 000,00 500 000,00 10 110 000,00 10 110 000,00 13 757 112,00 13 757 112,00 178 086 902,00 178 086 902,00

0,00 0,00 1 800 000,00 57 386 234,00 7 983 909,00 484 649 247,00 253 000,00 2 611 610,00 1 273 424,00 0,00 60 217 000,00 0,00 56 590 800,00 3 010 851,00 107 861 389,00 125 000,00 399 000,00 0,00 16 598,00

52 000 000,00 6 500 000,00 401 800 000,00 87 057 068,00 13 585 823,00 693 473 391,00 253 000,00 3 636 763,00 1 690 720,00 56 591 000,00 69 749 000,00 85 000 000,00 56 590 800,00 62 788 564,00 155 909 791,00 125 000,00 399 000,00 1 000 000,00 446 450,00

2011.04.05 14:50:12 24 / 27

52 000 000,00 6 500 000,00 401 800 000,00 1 048 350,00 1 516 872,00 147 223 608,00 0,00 1 032 304,00 230 000,00 56 591 000,00 0,00 85 000 000,00 2 829 539,00 60 217 041,00 10 837 921,00 0,00 32 500,00 1 000 000,00 9 002,00

52 000 000,00 6 500 000,00 401 800 000,00 87 057 068,00 13 585 823,00 693 473 391,00 253 000,00 3 636 763,00 1 690 720,00 56 591 000,00 69 749 000,00 85 000 000,00 56 590 800,00 62 788 564,00 155 909 791,00 125 000,00 399 000,00 1 000 000,00 446 450,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 390 507,00 102 410,00 238 307,00 40 463,00 784 806 876,00 828 011 010,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 036 832,00 1 036 832,00 515 473,00 515 473,00 1 750 148 675,00 1 750 148 675,00

Számlaszám 929231 929232 92

Megnevezés Tartozik Egyéb bevétel 0,00 Egyéb sajátos bevétel-idegen 0,00 ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK532 277 000,00

93314 9331511 9332411 9332511 93

Belf.áll.köt.ért.bev. EI. Belf.e.értékp.kincstárjegy értékesítés EI. Belf.áll.köt.ért.bev.ért(könyv szerinti) Kincstárjegy értékesítés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

9 690 000,00 485 267 000,00 0,00 0,00 494 957 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9 900 000,00 76 280 489,00 86 180 489,00

9 690 000,00 0,00 0,00 0,00 9 690 000,00

9 690 000,00 485 267 000,00 9 900 000,00 76 280 489,00 581 137 489,00

94211 94212 94221 94222 943121 943123 943125 943126 943127 943221 943223 943225 943226 943227 94411 94412 94414 94418 944191 944192 944194 944195 944196 94421 94422 94424 94428 944291 944292 944294

Normatív áll.hj. lakosságszámh. kötötten EI. 9 930 000,00 Normatív áll.hj.feladatmutató. kötötten EI. 149 187 000,00 Normatív áll.hj. lakosságszámh. kötötten 0,00 Normatív áll.hj.feladatmutató. kötötten 0,00 Egyes jöv.p.tám.Idıskorúak járadéka EI. 0,00 Egyes jöv.p.tám.Rendszeres szoc.s. EI. 0,00 Egyes jöv.p.tám.áplási díj,nyugd.j. EI. 0,00 Egyes jöv.p.tám.kieg-lakásfenntartási t. EI. 0,00 Egyes jöv.pótló tám.rendelkezésre á.tám. EI. 0,00 Egyes jöv.p.tám.Idıskorúak járadéka 0,00 Egyes jöv.p.tám.Rendszeres szoc.s. 0,00 Egyes jöv.p.tám.áplási díj,nyugd.j. 0,00 Egyes jöv.p.tám.kieg-lakásfenntartási t. 0,00 Egyes jöv.pótló tám.rendelkezésre á.tám. 0,00 Közp.ei.gy.étkeztetés-szc.j.. EI. 0,00 Közp.ei.közmőv.és könyvtár EI. 0,00 Közp.tám.szakmai és inf.fel. EI. 0,00 Közp.elıir.2010.évi keresetkieg. EI. 0,00 Közp.ei.ped.anyagi ösztönzése EI. 0,00 Közp.EI.Közokt.feladatok tám. EI. 0,00 EI. 0,00 Központi elıirányzatok-többletkiadás támogatása EI. 0,00 Központ.Ei.TEUT pálkyázat EI. 0,00 Közp.ei.gy.étkeztetés-szc.j.. 0,00 Közp.ei.közmőv.és könyvtár 0,00 Közp.tám.szakmai és inf.fel. 0,00 Közp.elıir.2010 kerestkieg. 0,00 Közp.ei.ped.anyagi ösztönzése 0,00 Közp.EI.Közokt.feladatok tám. 0,00 Közp.ei.óvodáztatási támogatás 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9 930 235,00 147 000 557,00 261 000,00 69 000,00 684 000,00 628 000,00 153 000,00 1 124 019,00 284 163,00 2 668 969,00 1 953 689,00 299 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 20 063 000,00 299 700,00 1 588 000,00 1 586 000,00 13 068 423,00 504 000,00 625 000,00 20 000,00

9 930 000,00 148 436 000,00 496 512,00 5 896 099,00 1 124 000,00 284 000,00 2 669 000,00 1 954 000,00 298 000,00 87 201,00 23 085,00 227 943,00 254 682,00 45 600,00 300 000,00 1 588 000,00 1 586 000,00 13 068 000,00 504 000,00 625 000,00 20 000,00 1 823 000,00 34 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 10 000,00

9 930 000,00 149 187 000,00 9 930 235,00 147 000 557,00 1 124 000,00 284 000,00 2 669 000,00 1 954 000,00 298 000,00 1 124 019,00 284 163,00 2 668 969,00 1 953 689,00 299 440,00 300 000,00 1 588 000,00 1 586 000,00 13 068 000,00 504 000,00 625 000,00 20 000,00 1 823 000,00 34 475 000,00 299 700,00 1 588 000,00 1 586 000,00 13 068 423,00 504 000,00 625 000,00 20 000,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2011.04.05 14:50:12 25 / 27

Tartozik 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00

9 690 000,00 485 267 000,00 9 900 000,00 76 280 489,00 581 137 489,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 930 000,00 149 187 000,00 9 930 235,00 147 000 557,00 1 124 000,00 284 000,00 2 669 000,00 1 954 000,00 298 000,00 1 124 019,00 284 163,00 2 668 969,00 1 953 689,00 299 440,00 300 000,00 1 588 000,00 1 586 000,00 13 068 000,00 504 000,00 625 000,00 20 000,00 1 823 000,00 34 475 000,00 299 700,00 1 588 000,00 1 586 000,00 13 068 423,00 504 000,00 625 000,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 1 822 596,00 0,00 34 474 581,00 20 062 870,00 0,00 0,00 239 117 372,00 245 829 992,00

240 000 000,00 0,00 240 000 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 747 425 000,00 748 997 115,00 748 997 115,00 748 997 115,00 1 496 422 115,00

747 425 000,00 748 997 115,00 1 496 422 115,00

99101 99102 99103 99104 99105 99106 99109 99110 99112 99113 99115 99117 99118 99119 99143 99146 99147 99148 99150 99151 99152 991

Üdülıi szálláshely szolgáltatás bevételei EI 150 000,00 Óvodai intézményi étkeztetés EI 10 300 000,00 Iskolai intézményi étkeztetés EI 10 000 000,00 Munkahelyi étkeztetés EI. 6 875 000,00 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése EI. 1 700 000,00 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése EI. 17 500 000,00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége EI747 657 000,00 Települési kisebbségi önk.ig.tev.EI. 566 000,00 Adó,illeték kiszabása,beszedése 459 500 000,00 Mezıgazdasági támogatás 10 000 000,00 Város és községgazdálkodás EI. 15 460 000,00 Önkormányzatok elszámolásai EI. 231 894 000,00 Közterület rendjének fenntartása EI. 0,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása EI.7 000 000,00 Közmővelıdési intézmények mőködtetése EI 575 000,00 Ogy.képv.választás 0,00 Átvett pe.választásra 0,00 Mozgáskorlátozottak támogatása 0,00 orsz.kissebbs.önk.választás EI 0,00 rendszeres gyvt. EI 0,00 Örmény Kisebbségi Önkormányzat EI. 0,00 ALAPTEVÉKENYSÉG EI 1 519 177 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 150 000,00 0,00 10 300 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00 6 875 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 17 500 000,00 41 175 000,00 814 490 000,00 0,00 608 000,00 1 800 000,00 461 300 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00 15 460 000,00 21 868 000,00 300 058 000,00 560 000,00 1 700 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 575 000,00 0,00 870 000,00 0,00 882 000,00 0,00 74 000,00 21 000,00 339 000,00 406 000,00 812 000,00 94 000,00 94 000,00 65 924 000,00 1 660 787 000,00

99201 99202 99203 99204 99205 99206 99209 99210

Üdülıi szálláshely szolgáltatás bevételei Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 944295 944296 94713 94

Megnevezés Tartozik Központi elıirányzatok-többletkiadás támogatása 0,00 Központ.Ei.TEUT pálkyázat 0,00 Céljellegü decentralizált támogatás EI. 0,00 TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBİL 159 117 000,00

98111 98121 98

Elözı évi pénzm. ig.vétele EI. Elözı évi pénzm. ig.vétele PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114 000,00 13 160 354,00 11 669 360,00 3 431 255,00 1 867 855,00 31 827 521,00 908 720 171,00 702 244,00 2011.04.05 14:50:12 26 / 27

0,00 828 424,00 1 162 320,00 389 180,00 162 975,00 493 763,00 792 915 734,00 94 288,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 822 596,00 1 822 596,00 34 474 581,00 34 474 581,00 14 412 000,00 14 412 000,00 451 096 372,00 451 096 372,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00

747 425 000,00 748 997 115,00 1 496 422 115,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

150 000,00 10 300 000,00 10 000 000,00 6 875 000,00 1 700 000,00 17 500 000,00 1 299 757 000,00 646 000,00 461 300 000,00 10 000 000,00 15 460 000,00 384 970 000,00 1 700 000,00 7 000 000,00 575 000,00 870 000,00 882 000,00 74 000,00 339 000,00 812 000,00 94 000,00 2 231 004 000,00

150 000,00 10 300 000,00 10 000 000,00 6 875 000,00 1 700 000,00 17 500 000,00 1 299 757 000,00 646 000,00 461 300 000,00 10 000 000,00 15 460 000,00 384 970 000,00 1 700 000,00 7 000 000,00 575 000,00 870 000,00 882 000,00 74 000,00 339 000,00 812 000,00 94 000,00 2 231 004 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114 000,00 13 160 354,00 11 669 360,00 3 431 255,00 1 867 855,00 31 827 533,00 913 320 171,00 823 090,00

114 000,00 13 160 354,00 11 669 360,00 3 431 255,00 1 867 855,00 31 827 533,00 913 320 171,00 823 090,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2010

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Elıirányzat, Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 99212 99213 992151 992152 992155 99215

Megnevezés Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezıgazdasági támogatások Város- és községgazdálkodás Város- és községgazd. - Utak Város- és községgazd. - Hulladék VáROS- éS KöZSéGGAZDáLKODáS

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 554 913 468,00 151 133 099,00 10 717 614,00 1 292 196,00 1 818 360,00 0,00 6 090 000,00 0,00 8 339 164,00 145 530,00 16 247 524,00 145 530,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 801 732 513,00 801 732 513,00 10 717 614,00 10 717 614,00 1 818 360,00 1 818 360,00 6 090 000,00 6 090 000,00 8 339 164,00 8 339 164,00 16 247 524,00 16 247 524,00

99217 99218 992191 992192 992197 99219

Önkormányzatok elszámolása 0,00 Közterület rendjének fenntartása 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.-védınık 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.-gyerekorvos 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.- Iskola eü. 0,00 GYóGYíTó-MEGELıZı ELLáTáSOK FINANSZíROZáSA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 794 239,00 1 766 093,00 5 973 585,00 1 347 887,00 249 000,00 7 570 472,00

40 915 862,00 560 070,00 589 600,00 0,00 24 900,00 614 500,00

432 693 993,00 1 766 093,00 5 973 585,00 1 347 887,00 249 000,00 7 570 472,00

99221 99223 99242 99243 99245 99246 99247 99248 99250 99251 99252 992

Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai nevelés 5-8 Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési intézmények mőködtetése Köztemetı-fenntartás és mőködtetés OGY.képv.választás M.célú pe.átad.önkormányzati választás Mozgáskorlátozottak támogatása Országos kisebbségi önkormányzati választás Rendszeres gyvt. Örmény Kisebbségi Önkormányzat ALAPTEVÉKENYSÉG TELJ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 315,00 113 615,00 6 900,00 1 043 235,00 260 220,00 870 390,00 882 048,00 38 500,00 338 484,00 812 000,00 59,00 1 891 869 936,00

0,00 105,00 6 900,00 100 625,00 82 839,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 406 000,00 59,00 991 325 269,00

999 99

Átvezetési számlaszám BEVÉTELEK FUNKC. ELSZÁM.

0,00 1 519 177 000,00

0,00 0,00

1 007 689 092,00 1 882 011 542,00 2 965 483 028,00 4 534 123 811,00

9

BEVÉTELEK

3 012 128 000,00

0,00

0,00

0,00 178 692 000,00

Mindösszesen:

1-4 számlaosztály 5-9 számlaosztály

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2010.4.2.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 693 993,00 1 766 093,00 5 973 585,00 1 347 887,00 249 000,00 7 570 472,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 315,00 113 615,00 6 900,00 1 043 235,00 352 420,00 1 450 090,00 882 048,00 38 500,00 338 484,00 812 000,00 59,00 2 251 981 493,00

2 315,00 113 615,00 6 900,00 1 043 235,00 352 420,00 1 450 090,00 882 048,00 38 500,00 338 484,00 812 000,00 59,00 2 251 981 493,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 241 422 553,00 6 724 408 046,00

2 241 422 553,00 6 724 408 046,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 931 379 570,00 7 187 102 903,00

11 181 299 599,00 11 181 299 599,00

0,00

0,00

0,00

37 134 597 219,00 37 134 597 219,00

80 023 668 857,00 80 023 668 857,00

0,00

0,00

178 692 000,00 0,00

27 396 281 251,00 27 056 321 220,00 9 738 315 968,00 10 078 275 999,00

61 900 379 022,00 61 900 379 022,00 18 123 289 835,00 18 123 289 835,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2011.04.05 14:50:12 27 / 27

Főkönyvi kivonat2010  

Számlaszám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 3.1.1 Fıkönyvi kivonat Nyitó egyenleg Havi forgalo...