Page 1

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZLÁK

0,00

0,00

0

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK

0,00

0,00

11142 111942 1124121 1124122 11341 11

Korlát.forgalomk.szell.term.aktiv.áll. Telj.(0-ig) leírt korl.forg.szell.termék Korl.f.képes szell.t.terv.sz.écs. Korl.f.képes 0-ra leírt szellemi mt.écs Szellemi termék vásárlása IMMAT. JAVAK

51 225 812,00 20 861 962,00 0,00 0,00 0,00 33 169 356,00

0,00 0,00 18 056 456,00 20 861 962,00 0,00 0,00

2 720 000,00 2 171 105,00 5 227 108,00 0,00 1 200 000,00 11 318 213,00

12111 12112 12113 12121 12122 12123 121311 121312

Forgalomképtelen földter.akt.állomámya Korl.forg.kép. földter. akt. állománya Forgalomképes földter.akt. állománya Forgalomképtelen telkek akt. állomámya Korlátoz. forgaloképes telkek akt.állomá Forgalomképes telkek akt.állomámya Forgalomképtelen egyéb épületek akt.áll. Korl.forg.kép. egyéb épületek akt.állomá

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 220 614 000,00 77 695 000,00 579 800 519,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 46 724 136,00

Számlaszám 0711 07123 07124 071313 071314 0718 072373 072381 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0971 0972 0975 097

Megnevezés Immat.javak vás.kiadási ei.kötváll.áll. Ing. és kapcs.v.ért.jog.vás.ei.kötv.áll. Ingatlanok felújítás kiad.ei.kötváll.áll Gépek,berend.,vásárlás kiad.ei.kötv.áll. Gépek,berend.felújítás kiad.ei.kötv.áll. Felújítások.beruh.ÁFA kiad.ei.köt.áll. Mük.c.támogat.ért.kiad.elöir. kötv. áll. Mük.c.pénzeszköz átad.kiad.ei. kötv.áll Rendsz.és nem rendsz. szem.jutt.kötv.áll Külsö személyi juttat.kiad.ei.kötv.áll. Munkaadókat terh.jár. kiad.ei.kötv.áll. Készletbeszerzések kiad.ei.kötváll.áll. Szolgáltatások kiad.ei.kötváll.áll. Különféle dologi k.kiad.ei.kötváll.áll. Egyéb folyó kiadási elöir. kötváll.áll. Szociálpol.ellátások kiad.ei.köt.áll. Felhalmozási kötváll.nyilvántart.ellensz Tám.ért.kiad.pe.átadas kötv.nyil.ell.szl Müködés kötelezettségváll. nyilv.ellensz KÖTVÁLL. ELLENSZÁMLÁK

09

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 22 931 893,00 3 232 000,00 55 791 747,00 36 097 073,00 59 500 610,00 57 714 308,00 2 003 954,00 857 230,00 49 100,00 49 100,00 34 668 352,00 22 836 453,00 3 976 236,00 13 951 518,00 65 272 945,00 15 971 105,00 253 785 543,00 254 413 358,00 12 140 716,00 12 140 716,00 65 687 483,00 65 687 483,00 16 242 794,00 28 308 542,00 91 202 173,00 127 166 109,00 52 606 940,00 67 438 575,00 156 410,00 5 373 788,00 7 214 165,00 12 839 414,00 120 786 164,00 174 945 656,00 29 922 623,00 69 249 181,00 573 367 985,00 499 036 224,00 724 076 772,00 743 231 061,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 22 931 893,00 3 232 000,00 55 791 747,00 36 097 073,00 59 500 610,00 57 714 308,00 2 003 954,00 857 230,00 49 100,00 49 100,00 34 668 352,00 22 836 453,00 3 976 236,00 13 951 518,00 65 272 945,00 15 971 105,00 253 785 543,00 254 413 358,00 12 140 716,00 12 140 716,00 65 687 483,00 65 687 483,00 16 242 794,00 28 308 542,00 91 202 173,00 127 166 109,00 52 606 940,00 67 438 575,00 156 410,00 5 373 788,00 7 214 165,00 12 839 414,00 120 786 164,00 174 945 656,00 29 922 623,00 69 249 181,00 573 367 985,00 499 036 224,00 724 076 772,00 743 231 061,00

724 076 772,00

743 231 061,00

724 076 772,00

1 467 307 833,00 1 467 307 833,00

2012.03.07 13:05:28 1 / 17

Tartozik 19 699 893,00 19 694 674,00 1 786 302,00 1 146 724,00 0,00 11 831 899,00 0,00 49 301 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 331 761,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 975 282,00 0,00 627 815,00 0,00 0,00 12 065 748,00 35 963 936,00 14 831 635,00 5 217 378,00 5 625 249,00 54 159 492,00 39 326 558,00 0,00 19 154 289,00

743 231 061,00

0,00

19 154 289,00

1 467 307 833,00

1 467 307 833,00

0,00

0,00

6 496 105,00 0,00 6 780 990,00 2 171 105,00 0,00 15 448 200,00

63 777 933,00 23 033 067,00 8 137 778,00 2 031 005,00 4 276 893,00 101 256 676,00

9 052 355,00 2 031 005,00 42 598 107,00 23 033 067,00 0,00 76 714 534,00

54 725 578,00 21 002 062,00 0,00 0,00 4 276 893,00 24 542 142,00

0,00 0,00 34 460 329,00 21 002 062,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 227 214 000,00 77 695 000,00 627 874 655,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 227 214 000,00 77 695 000,00 627 874 655,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 121313 121491 121492 121493 1219491 1223111 1223112 1223113 1224191 1224192 1224193 12321 12331 12341 12431 12441 127312 127411 12

Megnevezés Tartozik Forgalomképes egyéb épületek akt. állomá 212 869 624,00 Forgalomképt. egyéb építm. akt.állománya2 812 474 470,00 Korlát.forg.kép. egyéb építm. akt.áll. 45 323 000,00 Forgalomképes egyéb építm. akt.állománya 4 932 000,00 0-ig leírt FKT különféle egyéb építmények értéke 104 000,00 Forg.képtelen egyéb épület terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb épületek terv.sz.écs. 0,00 Forgalomlépes egyéb épül.terv.szer.écs. 0,00 Forg.képtelen egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Forgalomképes egyéb ép.terv.szerinti écs 0,00 AT vásárolt telkek értéke 0,00 AT vásárolt épületek értéke 0,00 AT vásárolt egyéb építmények értéke 0,00 AT épületeinek felújítása 0,00 AT egyéb építményeinek felújítása 0,00 Korl.forg.épületek id.kiv.foly.ber.áll. 0,00 Forg.képt.egyéb épitm.id.kiv.f.ber.áll. 0,00 INGATLANOK 4 411 110 386,00

131112 131122 131132 131142 1311912 1311922 13121121 13121122 13121221 13121222 131311 131321 131421 131

Korl.forg.képt.ügyv.számit.eszk.állomány Korl.forg.kép.egyéb gépek,berend.állom. Korl.forg.kép.képzömüv.alkotás akt.áll. Korl.forg.képes hangszerek állománya Telj.(0-ig)kor.for.ügyv.szám.tech.eszk. Telj.(0-ig)kor.forg.egyéb gép,berend.ért Ügyv.és sz.techn.e.écs.k.f.képes Ügyv.és sz.eszk.0-ra écs. Gépek,berend.écs.k.f.képes Gépek,berend.0-ra écs. AT vásárolt ügyv. számtechn. eszközök AT vásárolt egyéb gépek, berend.,felsz. AT egyéb gépei, berend., felsz. felúj. GÉP

132112 132192 1322121 1322122

Korl.forg.jármüvek aktivált értéke Teljesen /0-ig/ leírt kor.fork.jármü ért Jármővek écs. Jármővek 0-ra écs.

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 068 996,00 96 804 366,00 34 729 842,00 349 391 108,00 7 583 374,00 866 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 39 286 035,00 2 902 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 668,00 0,00 3 362 267,00 0,00 1 073 096,00 0,00 21 548 192,00 0,00 342 716,00 0,00 133 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 924 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,00 2 271 400,00 0,00 116 305 739,00 29 753 713,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 212 869 624,00 0,00 2 880 990 882,00 2 902 000,00 45 323 000,00 0,00 17 691 075,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 14 622 896,00 0,00 108 845 762,00 0,00 38 987 237,00 0,00 434 347 000,00 0,00 8 943 062,00 0,00 1 383 839,00 6 600 000,00 0,00 5 200 000,00 0,00 63 419 585,00 0,00 37 499 309,00 0,00 1 728 344,00 0,00 6 500 000,00 0,00 2 271 400,00 0,00 5 172 723 074,00 610 031 796,00

Tartozik 212 869 624,00 2 878 088 882,00 45 323 000,00 17 691 075,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00 5 200 000,00 63 419 585,00 37 499 309,00 1 728 344,00 6 500 000,00 2 271 400,00 4 562 691 278,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 622 896,00 108 845 762,00 38 987 237,00 434 347 000,00 8 943 062,00 1 383 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 285 241,00 52 051 384,00 5 183 700,00 345 000,00 19 515 640,00 17 493 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 235 507,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592 514,00 19 515 640,00 31 037 304,00 17 493 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 226 100,00 1 634 381,00 0,00 0,00 2 848 740,00 1 189 790,00 6 419 365,00 481 885,00 2 544 906,00 18 508,00 0,00 982 905,00 0,00 19 346 580,00

3 088 740,00 1 488 190,00 0,00 0,00 3 330 625,00 1 208 298,00 6 623 728,00 0,00 3 594 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 334 135,00

6 511 341,00 74 698 646,00 5 183 700,00 345 000,00 23 040 360,00 26 029 368,00 7 771 325,00 481 885,00 17 237 222,00 18 508,00 129 880,00 15 962 769,00 151 100,00 177 561 104,00

3 764 720,00 8 834 348,00 0,00 0,00 3 330 625,00 1 538 223,00 9 610 570,00 20 191 620,00 50 282 581,00 24 509 653,00 0,00 0,00 0,00 122 062 340,00

2 746 621,00 65 864 298,00 5 183 700,00 345 000,00 19 709 735,00 24 491 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 880,00 15 962 769,00 151 100,00 55 498 764,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 839 245,00 19 709 735,00 33 045 359,00 24 491 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 099 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 433 479,00 5 953 037,00

0,00 0,00 35 465,00 0,00

100 000,00 0,00 305 264,00 0,00

6 099 000,00 5 953 037,00 35 465,00 0,00

100 000,00 0,00 4 651 086,00 5 953 037,00

5 999 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 615 621,00 5 953 037,00

2012.03.07 13:05:28 2 / 17


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám

Megnevezés

Tartozik

Nyitó egyenleg Követel

Havi forgalom Tartozik Követel

Göngyölített forgalom Tartozik Követel

2 665 521,00

0,00

35 465,00

405 264,00

12 087 502,00

10 704 123,00

1 383 379,00

0,00

30 901 028,00

0,00

19 382 045,00

19 739 399,00

189 648 606,00

132 766 463,00

56 882 143,00

0,00

Tartozik

Egyenleg Követel

132

JÁRMŐ

13

GÉPEK, JÁRMÜVEK

16124921 16124922 1612493 16143 162241921 162241922 162413 16

üz.kez.áta.korl.f.képes e.építm.áll.víz Üz.átad.korl.f.képes e.építm.áll.csatorn Üz.áta.f.képes e.építm.áll.ABÉVA Üz.kez. átadott FKS jármővek állománya Üz.áta.KFK.építm.tervsz.écs-VÍZKÖZMŐ Üz.atad.KFK.építm.tsz.écs.SZENNYVÍZ Üz.kez. átadott FKS jármő t.sz. ÉCS KONCESSZIÓS ESZKÖZÖK

168 827 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 813 171 620,00

0,00 0,00 0,00 0,00 68 636 867,00 212 308 890,00 212 123,00 0,00

2 902 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 902 000,00

1 451 000,00 0,00 0,00 0,00 1 287 581,00 6 692 074,00 41 589,00 9 472 244,00

171 729 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 097 231 500,00

1 451 000,00 0,00 0,00 0,00 73 712 644,00 238 858 966,00 377 123,00 314 399 733,00

170 278 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 782 831 767,00

0,00 0,00 0,00 0,00 73 712 644,00 238 858 966,00 377 123,00 0,00

1711211 17112111 17112112 17112113 17

KFS belf.részv.részes. áll.pü.i váll. Korl.f.képes belf.t.részv.áll.DAKÖV Korl.f.képes.belf.t.részv.áll.AIRVAC Korl.f.képes belf.t.részv.áll.ABÉVA RÉSZESEDÉSEK

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18121 182211 182221 18

Felújít. beszerz. árba besz.ÁFA/egyenes/ Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./ Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/ford./ FELHALMOZÁSI ÁFA

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 558 226,00 4 947 567,00 5 505 793,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9 844 688,00 10 334 777,00 11 816 230,00 31 995 695,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9 844 688,00 10 334 777,00 11 816 230,00 31 995 695,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1941331 1941332 1941412 1941421 194143 1945421 1945422 1991 1992 1993 1998 1999 19

Önk.ts.t.e.váll.nyújtott felh.c.tám.k. 198 550 000,00 Önk.többségi tul.e.váll.nyújtott felh.c.tám.kölcs.áll.AIRWAC 98 000 000,00 Dolgozóknak adott kölcs.állom. 2 522 610,00 Önk.dolgozók lakásép.tám-ktv.támogatás 375 870,00 Háztart.nyújt.felh.c.tám.kölcs. áll. 138 070,00 Önk.h.lakás ép.,lak.vás. tám.megtér.ktvK 0,00 önk.h.lak.ép.vás.tám.megtér.kamatmentes 0,00 Immateriális javak kiadási átv. számla 0,00 Ingatl.és kapcs.vagyoni jog átv. számla 0,00 Gépek,berendez.,felszerelés átvez. szla. 0,00 Beruházások,felujítások ÁFA átv. számla 0,00 Tartósan adott kölcsönök átvez. számla 0,00 TARTÓS KÖLCSÖNÖK 299 586 550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 140,00 89 640,00

0,00 0,00 603 040,00 198 250,00 0,00 42 270,00 39 870,00 1 200 000,00 19 924 168,00 982 905,00 5 505 793,00 7 500,00 28 503 796,00

198 550 000,00 98 000 000,00 2 522 610,00 375 870,00 138 070,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 990,00 300 588 040,00

0,00 0,00 603 040,00 198 250,00 138 070,00 654 400,00 339 590,00 4 276 893,00 114 447 238,00 16 243 749,00 31 995 695,00 7 500,00 168 904 425,00

198 550 000,00 98 000 000,00 1 919 570,00 177 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 490,00 131 683 615,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 400,00 332 090,00 4 276 893,00 114 447 238,00 16 243 749,00 31 995 695,00 0,00 0,00

1

TÁRGYI ESZKÖZÖK

5 773 118 940,00

0,00

155 503 430,00

102 917 352,00

7 078 623 591,00

1 302 816 951,00

5 775 806 640,00

0,00

211

Élelmiszerek

675 874,00

0,00

0,00

103 740,00

1 268 890,00

436 202,00

832 688,00

0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.03.07 13:05:28 3 / 17


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám

Megnevezés

Tartozik

Nyitó egyenleg Követel

Havi forgalom Tartozik Követel

Göngyölített forgalom Tartozik Követel

Tartozik

Egyenleg Követel

21

VÁSÁROLT ANYAGOK

675 874,00

0,00

0,00

103 740,00

1 268 890,00

436 202,00

832 688,00

0,00

221 22

Betétdíjas göngyölegek GÖNGYÖLEGEK

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

2812171 2812172 2812173 281219 2812921 2812922 2812923 2812924 2812925 2812926 2812928 282111 282121 282122 2862 28812921 28812922 28812923 28812924 28812925 28812926 28812928 28

T.évi egyedileg ért.köv.mezııri 3 201 314,00 T.évi egyed.ért.köv.szemétdíj 166 813,00 T.évi egyed.ért.köv.szabálysértés 130 000,00 T.éviegyedileg ért.követelések 0,00 Iparőzési adó 48 399 079,00 Gépjármőadó 24 727 366,00 Egyéb helyi adók 3 593 697,00 Építmény adó 5 508 260,00 Pótlékok 21 704 874,00 Bírságok 4 769 823,00 Talajterhelési 64 464,00 E.évek term.ért.és szolg.nyújt.szárm.belf.egyenes 14 adózás 755,00 köv Tárgyévi termékért.és szolg.sz.követelés egyenes 8 311 adó736,00 T.évi fordított ÁFA vevı követelés 0,00 Munkaváll.elöírt tárgyévi különf.követ. 1 175 110,00 Iprőzési adó értékvesztés 5 094 047,00 Gépjármőadó értékvesztése 0,00 Egyéb helyi adó értékvesztése 0,00 Építmény értékvesztése 4 723 791,00 Pótlékok értékv. 0,00 Bírságok értékv. 0,00 Talajterhelés értékvesztése 0,00 KÖVETELÉSEK 64 801 784,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 946 129,00 2 847 864,00 0,00 15 221 477,00 1 703 863,00 64 012,00 0,00

0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 815,00 0,00 0,00 2 296,00 23 470 744,00 78 110,00 882 180,00 0,00 1 111 768,00 334 745,00 0,00 0,00 670,00 0,00 28 646 328,00

734 650,00 1 603,00 0,00 15 500,00 41 423 271,00 14 442 121,00 644 258,00 663 470,00 0,00 137 800,00 0,00 2 296,00 23 390 672,00 85 290,00 0,00 4 153 029,00 0,00 0,00 710 886,00 12 840 369,00 0,00 0,00 99 245 215,00

11 004 794,00 166 813,00 285 000,00 582 500,00 237 726 018,00 80 206 113,00 3 922 084,00 37 165 605,00 26 790 037,00 20 425 312,00 373 634,00 8 328 787,00 70 659 751,00 373 230,00 2 057 290,00 5 094 047,00 32 686 026,00 561 302,00 4 995 418,00 8 542 822,00 670,00 0,00 551 947 253,00

7 254 662,00 23 988,00 0,00 15 500,00 166 338 291,00 52 906 369,00 784 685,00 29 696 295,00 512 474,00 644 580,00 88 319,00 4 966 639,00 68 292 295,00 356 430,00 1 175 110,00 47 610 477,00 46 946 129,00 3 062 840,00 8 282 058,00 28 949 072,00 19 087 047,00 146 265,00 487 139 525,00

3 750 132,00 142 825,00 285 000,00 567 000,00 71 387 727,00 27 299 744,00 3 137 399,00 7 469 310,00 26 277 563,00 19 780 732,00 285 315,00 3 362 148,00 2 367 456,00 16 800,00 882 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 807 728,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 516 430,00 14 260 103,00 2 501 538,00 3 286 640,00 20 406 250,00 19 086 377,00 146 265,00 0,00

2921 29211 29

Kincstárjegyek állománya 250 000 000,00 Alap ,kiegészítı és kesegítı tev.kapcs.kincstárjegy 384 967 áll.261,00 ÉRTÉKPAPÍROK 634 967 261,00

0,00 0,00 0,00

31 097 411,00 0,00 31 097 411,00

0,00 0,00 0,00

281 097 411,00 422 553 450,00 703 650 861,00

0,00 0,00 0,00

281 097 411,00 422 553 450,00 703 650 861,00

0,00 0,00 0,00

2

KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK

700 456 454,00

0,00

59 743 739,00

99 348 955,00

1 256 878 539,00

487 575 727,00

769 302 812,00

0,00

311 3112 31

Pénztár Örmény kisebbségi pénztár PÉNZTÁRAK

3 780,00 0,00 3 780,00

0,00 0,00 0,00

3 707 610,00 0,00 3 707 610,00

3 709 100,00 18 520,00 3 727 620,00

36 099 076,00 180 000,00 36 279 076,00

36 078 386,00 176 270,00 36 254 656,00

20 690,00 3 730,00 24 420,00

0,00 0,00 0,00

321 3212

Költségvetési elszámolási számla Talajterhelési díj

131 832 611,00 16 598,00

0,00 0,00

541 090 083,00 0,00

436 120 688,00 9 900,00

4 241 484 810,00 614 522,00

4 125 504 418,00 614 522,00

115 980 392,00 0,00

0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.03.07 13:05:28 4 / 17


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 3223 32241 32311 32315 32317 3232 3233 3234 32353 32354 3236 3237 32

Nyitó egyenleg Megnevezés Tartozik Követel Rövid lejáratú betétek 0,00 0,00 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 94 347,00 0,00 Építményadó-beszedési számla 0,00 0,00 Tartózk.idö utáni idegenforg. adó szla. 0,00 0,00 Iparüzési adó beszedési számla 0,00 0,00 Gépjármüadó beszedési számla 0,00 0,00 Pótlék beszedési számla 0,00 0,00 Bírság beszedési számla 0,00 0,00 Egyéb bevételek elszámolása 120 410,00 0,00 Idegen bevételek elsz.számla 57 177,00 0,00 Környezetvédelmi díj 507 072,00 0,00 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési 0,00 szám 0,00 BANKOK 132 628 215,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 336 000 000,00 416 000 000,00 0,00 0,00 792 510,00 1 079 290,00 489 878,00 1 191 152,00 80 481 915,00 83 597 375,00 5 550 960,00 8 731 443,00 525 064,00 603 901,00 268 300,00 307 800,00 249 833,00 35 247,00 357 410,00 94 500,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 965 815 853,00 947 771 296,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 3 236 000 000,00 3 236 000 000,00 307 860,00 90 400,00 64 436 495,00 64 436 495,00 6 117 013,00 6 117 013,00 491 618 768,00 491 618 768,00 103 649 790,00 103 649 790,00 8 208 792,00 8 208 792,00 12 425 848,00 12 425 848,00 1 328 585,00 1 058 017,00 1 076 497,00 648 710,00 1 118 724,00 0,00 64 526,00 32 263,00 8 168 452 230,00 8 050 405 036,00

35117 351222 351223 351224 3531 3571 35

Családtámogatások lebonyolítási számla 0,00 Társ.összefog.közmőfejl.víz KVET KIVÜLI! 9 273 427,00 Társ.összefog.megv.közmő-szennyvíz KVET KIVÜLI! 61 820 004,00 Lakossági befiz.Szilágyi E. 1 287 572,00 Illeték beszedési számla 525 200,00 Letéti számla KVET KIVÜLI! 0,00 #35 72 906 203,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 100,00 20 070 241,00 130 456 567,00 0,00 10 600,00 75 000 000,00 225 581 508,00

16 000,00 10 000 000,00 65 000 000,00 0,00 0,00 150 000 000,00 225 016 000,00

289 400,00 122 631 884,00 817 975 139,00 1 287 572,00 619 400,00 804 500 000,00 1 747 303 395,00

37321 373254 373261 373262 37

Mük.c. támért. kiadás közp.kv-i szerv. Mők.c. támért. -ügyelet Mők.c. támért. -Családs.Gyál Mők.c. támért. -Kertv.Gyál Kistérs.Többc.Ö TÁM.ÉRT.KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 691 552,00 39 670,00 575 830,00 1 307 052,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381211 381221 381241 3812511 3812512 3812513 381252 381253 381254 381255 3812561 3812562

Mük.c. peátad. Nagyajta Mük.c. peátad. pü.vállalk.Rekult.tagdíj Mük.c. peátad. mozgáskorl. Mük.c. peátad. alapítvány-Bogáncs Mük.c. peátad. alapítványnak-községért Mük.c. peátad. Alapítvány Mük.c. peátad. ASE Mük.c. peátad. Egyházak Mük.c. peátad. Civilszervezetek Területfejlesztési Tanács pe. átadás telj. Mük.c. peátad. nonpr.Polg.Véd.Dabas Mük.c. peátad. -Tájházszövetség

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.03.07 13:05:28 5 / 17

Tartozik 0,00 217 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 568,00 427 787,00 1 118 724,00 32 263,00 118 047 194,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 000,00 112 500 000,00 752 000 000,00 0,00 541 600,00 804 500 000,00 1 669 653 600,00

177 400,00 10 131 884,00 65 975 139,00 1 287 572,00 77 800,00 0,00 77 649 795,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

810 000,00 8 240 117,00 204 960,00 7 159 980,00 16 415 057,00

180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

630 000,00 8 240 117,00 204 960,00 7 159 980,00 16 235 057,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 000,00 507 300,00 52 500,00 216 000,00 1 560 000,00 30 000,00 6 300 000,00 1 000 000,00 800 000,00 253 650,00 76 095,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

500 000,00 507 300,00 52 500,00 216 000,00 1 560 000,00 30 000,00 6 300 000,00 1 000 000,00 799 600,00 253 650,00 76 095,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

827 915,00 0,00 29 328 536,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 30 216 451,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235 754 649,00

0,00

411 4112 4121 41231 41232 4131 4132 41331 41332 41333 41

Induló töke 0,00 Tartós saját tıke (önk.alrendsz. csak ezt használhatja) 0,00 Elözö évek tökeváltozásai 0,00 Tranzakc.part.kapcs.pénzf.nélk.tökev. 895 180,00 Tranz.part.nem.kapcs.pf.nélk.tökevált 18 517 380,00 Elızı évek saját tıkeváltozásai 0,00 T.évi pénzf.kapcsolatos tıkeváltozás 0,00 Tranzakciós partn.kapcs.pénzf.nélk.saját t 0,00 T.évi saját tr.partnerhez nem kapcs. pforg.nélk. t 0,00 Terv szerinti écs.miatti tıkeváltozás (saját eszk) 0,00 SAJÁT TİKE 0,00

55 033 485,92 0,00 289 240 977,00 0,00 0,00 5 452 846 277,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 777 708 180,00

55 033 485,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 478 258,00 168 153 634,00 92 215 315,00 51 341 674,00 390 222 366,92

0,00 55 033 485,92 0,00 0,00 0,00 0,00 244 574 466,00 43 732 217,00 45 302 739,00 12 055 739,00 400 698 646,92

55 033 485,92 0,00 468 323 075,00 895 180,00 105 427 036,00 0,00 759 986 195,00 737 484 777,00 266 167 748,00 492 961 876,00 2 886 279 372,92

4211 421212 42141 42

Költségvetési tartalék elszámolása Egyéb költségvetési mük.c. pénzmaradvány Elözı évek ktg.tartalékának korr.miatti elszámolása TARTALÉKOK

0,00 0,00 0,00 0,00

794 579 822,00 0,00 0,00 794 579 822,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4411121 4411221

T.évet terh. e.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállítók (egy.ÁFA) 0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállítók (egy.ÁFA)0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Számlaszám 3812563 3812564 3812567 3812568 3812569 3822133 382215 382242 389 38

Megnevezés Mük.c. peátad. Polgárırség Mők.c.p.átadás: NYWYG Egyesület támogatása Mük.c. peátad. nyugdíjasklub támogatása Mük.c. peátad. Fantázia Civil szervezetek tám.-Tigris-Dojo Beruházási c.pe.átadás-ABÉVA Kft. Beruh.c. peátad. nonpr.Révfülöp Lakáshoz jutás támogatása végleges jell. Pénzeszk. átadás egyéb tám. átvez. szla. ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS

39111 391122 39211 392122 39221 392222 3924222 39

Ktv-i intézményi függı kiadások állom. T.évi ktg.függı kiad.forgalma Személyi juttatás. kapcs. átfutó áll. Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.forgalma Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiad.állom Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.for Tárgyévi utólagos elsz.adott elöl.forg. FÜGG-ÁTF-KIEGY KIADÁSOK

3

KÖTELEZETTSÉGEK

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 425 052,00 118 000,00 1 425 052,00 0,00 26 550,00 0,00 56 655 199,00 0,00 0,00 714 375,00 57 396 124,00

0,00 177 465,00 0,00 53 453 642,00 0,00 0,00 1 753 025,00 55 384 132,00

1 253 926 147,00 1 233 324 100,00

2012.03.07 13:05:28 6 / 17

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 2 470 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 1 672 600,00 0,00 100 000,00 0,00 50 000 000,00 0,00 701 900,00 0,00 400 000,00 0,00 180 400,00 83 870 102,00 67 635 445,00 83 870 502,00

Tartozik 2 470 000,00 400 000,00 400 000,00 1 672 600,00 100 000,00 50 000 000,00 701 900,00 400 000,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 689 702,00 16 235 057,00

0,00 468 411,00 0,00 420 715 059,00 0,00 710 000,00 14 114 100,00 436 007 570,00

827 915,00 491 585,00 29 328 536,00 1 400 440,00 60 000,00 0,00 0,00 32 048 476,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00

10 504 141 249,00 10 276 371 364,00

227 769 885,00

0,00

55 033 485,92 55 033 485,92 757 564 052,00 69 286 111,00 407 719 315,00 5 452 846 277,08 1 220 271 276,00 204 861 733,00 219 255 172,00 329 872 182,00 8 771 743 089,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 623 044,00 46 912 576,00 163 089 694,00 0,00

0,00 55 033 485,92 289 240 977,00 68 390 931,00 302 292 279,00 5 452 846 277,08 460 285 081,00 0,00 0,00 0,00 5 885 463 717,00

794 579 822,00 794 579 822,00 794 579 822,00 2 383 739 466,00

794 579 822,00 794 579 822,00 794 579 822,00 2 383 739 466,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12 759 075,00 5 387 691,00

12 759 075,00 5 387 691,00

0,00 0,00

0,00 0,00

827 915,00 959 996,00 29 328 536,00 422 115 499,00 60 000,00 650 000,00 14 114 100,00 468 056 046,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 1 064 544,00 0,00 31 533 726,00 0,00 26 420 716,00 1 585 552,00 295 415,00 60 899 953,00

Havi forgalom Tartozik Követel 27 340 268,00 27 340 268,00 0,00 4 580,00 0,00 0,00 127 647 873,00 124 631 375,00 0,00 0,00 625 090,00 921 544,00 0,00 4 201 015,00 2 848 457,00 1 095 796,00 76 765,00 2 848 457,00 158 538 453,00 161 043 035,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 47 264 923,00 47 264 923,00 20 683 514,00 20 688 094,00 1 064 544,00 1 064 544,00 358 218 917,00 358 715 390,00 31 533 726,00 31 533 726,00 625 090,00 921 544,00 28 081 501,00 46 582 033,00 3 435 632,00 3 435 632,00 76 765,00 5 457 200,00 509 131 378,00 533 809 852,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 4 580,00 0,00 496 473,00 0,00 296 454,00 18 500 532,00 0,00 5 380 435,00 24 678 474,00

1 638 249,00 2 000 000,00 209 539,00 52 500,00 3 371 221,00 560 070,00 817 800,00 200 000,00 74 500,00 302 400,00 7 124 600,00 200 000,00 16 550 879,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 638 249,00 2 000 000,00 209 539,00 52 500,00 3 371 221,00 560 070,00 817 800,00 200 000,00 74 500,00 302 400,00 7 124 600,00 200 000,00 16 550 879,00

0,00 0,00 21 076 679,00 21 076 679,00

24 000,00 4 501 800,00 0,00 4 525 800,00

0,00 0,00 21 076 679,00 16 550 879,00

24 000,00 4 501 800,00 0,00 0,00

0,00 66 086 454,00 32 892 854,00 6 472 000 000,00 0,00 21 517 000,00 112 000,00 0,00 0,00 541 600,00

3 235 884,00 65 957 080,00 33 472 518,00 6 472 000 000,00 1,00 21 517 000,00 289 400,00 1 287 572,00 525 200,00 94 200,00

0,00 129 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 400,00

3 235 884,00 0,00 579 664,00 0,00 1,00 0,00 177 400,00 1 287 572,00 525 200,00 0,00

Számlaszám 4411222 4414121 4414211 4414221 4414311 4414321 4472 4499 44991 44

Megnevezés Tartozik T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállító (ford.ÁFA)0,00 T.évet terh. e.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA) 0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT bel. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 K.évet terh. f.évi belf. ÁHT bel. egyéb szállítók (egy.ÁFA) 0,00 K.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettség 0,00 Egyéb különféle rövid lej.köt. 0,00 T.évi ktg.terhelı e.évi r.lej.köt. 0,00 RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK 0,00

4622 464211 4642121 464214 464216 464218 4642192 4642194 4642195 464231 464232 46426 46

Elızı évi költségvetési kieg,visszatér. Mők.c.tám.ért.tám.mezııri Közp.ei.kisebbségi önk.Örmény Mük.c. támért.bev. közp.ktg.mozgáskorlátozott Mők.c.bevétel-népszámlálás Mük.c. támért.bev. Településır Mők.c.pe.átvétel rendszeres gyvt. Mők.c.tám.értékő bevétel-Nemzeti K.Alap Mők.c.pe.átv.rövid idıtartamő közf. Mük.c. támért.bev. iskola eü. Mük.c. támért.bev. védınıi szolg. Mük.c. támért. bevétel Kistérség-Gyál TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 864 500,00 0,00 0,00 0,00 74 500,00 25 200,00 590 600,00 0,00 1 554 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471231 4722121 479 47

Mük.c. támért.bev. non.pr.MAZSIHISZ Beruh.c.pe.átvétel lakosságtól-Felsıerdı Támogatások kieg.és átvett pe.átv.szla. ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 687 600,00 1 687 600,00

0,00 132 800,00 0,00 132 800,00

48111 481122 482122 482422 48311 483122 4881117 488112214 488112215 488112225

Költségvetési függö bevételek állománya Tárgyévi kv-i függö bevételek forgalma Tárgyévi kv. átfutó bevételek Tárgyévi ktv-i kezelt letétek forgalma Pénz- és bankszámlák közötti átv.áll. Tárgyévi pénz-és bankszla.átvez.forg. Családtámogatások lebonyolítási számlái Lakossági befiz.Szilágyi E.u. állománya Illeték bevétel állománya Illeték bevétel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 235 884,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1 287 572,00 525 200,00 0,00

0,00 2 810 798,00 11 373 849,00 752 000 000,00 0,00 2 140 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 493 704,00 13 317 592,00 752 000 000,00 0,00 1 790 000,00 44 100,00 0,00 0,00 10 600,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.03.07 13:05:28 7 / 17


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 4881412 4881413 4881422 4881423 4881724 48

Megnevezés Idegen bev.vízközmő Idegen bev.szennyvízközmő Idegen bev.vízközmő Idegen bev.szennyvízközmő Egyéb letéti bevételek FÜGG-ÁTF-KIEGY BEVÉTELEK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 9 273 427,00 61 820 004,00 0,00 0,00 0,00 76 142 088,00

491 4922 497 498 4992 49

Nyitómérleg számla 0,00 Egyéb mérlegrendezési számla 0,00 Elöirányzatok évközi elszámolása 0,00 Eredeti elöirányzatok nyitó elszámolása 0,00 Pénzforgalom nélküli költségvetési bev. és kiad. elsz. (mbér 0,00 MÉRLEGSZÁMLÁK 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

FORRÁSOK

0,00

6 709 330 043,00

5112112 5112113 5112122 511216 511232 511242 511243 511253 512212 512213 512216 512218 512223 512233 512243 512272 512273 512276 5122921 5122924 5122925 5122926 5122931 5122932

Köztisztviselı alapilletménye telj. Közalkalmazottak alapilletménye telj. Köztisztviselık illetménykieg. telj. Egyéb bérrendszer munkabér telj. Köztisztv. nyelvpótlékának telj. Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka Közalkalmazottak egyéb köt. pótlékának telj. Közalk. egyéb feltételtıl függı pótl. telj. Köztisztviselık jutalma telj. Közalk. normatív jutalmának telj. Egyéb bérrendsz. normatív jutalmának telj. Ktv.céljuttatás Céljutalom iskolai versenyek Közalk. túlóra díjának telj. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjának telj. köztisztviselık keresetkiegészítése Közalk.keresetkieg. Egyéb bérrendszer h.alá t.keresetkieg. Köztisztv. egyéb jutt. távolléti, szab-ra jutó telj. Köztisztv. egyéb mvégzés kapcs. jutt. képz.pótl. telj. Ktv.e.m.égz.kapcs.jutt.adójutalék ktv.e.mvégzés anyakönyvvezetık közrm.díja Közalk. szabadságmegvált. telj. Közalk. egyéb mv-isk.eü. telj.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 20 070 241,00 65 000 000,00 130 456 567,00 150 000 000,00 75 000 000,00 993 340 647,00 994 182 804,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 9 273 427,00 0,00 61 820 004,00 112 500 000,00 113 358 457,00 752 000 000,00 756 155 135,00 804 500 000,00 804 500 000,00 8 262 149 908,00 8 343 485 878,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 9 273 427,00 61 820 004,00 858 457,00 4 155 135,00 0,00 81 335 970,00

0,00 55 033 485,92 114 882 000,00 0,00 81 132 762,00 251 048 247,92

8 165 395 142,00 8 165 395 142,00 1 280 920 612,92 1 280 920 612,92 769 250 000,00 769 250 000,00 3 454 492 000,00 3 454 492 000,00 670 214 280,00 670 214 280,00 14 340 272 034,92 14 340 272 034,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 794 837 314,84 1 808 660 333,84

28 402 648 838,84 34 394 126 999,84

0,00

5 991 478 161,00

44 380 889,00 156 323 479,00 1 913 578,00 6 445 592,00 1 208 661,00 5 060 261,00 7 296 709,00 1 166 746,00 8 134 483,00 14 480 100,00 598 000,00 131 233,00 663 000,00 7 513 236,00 426 829,00 519 900,00 3 169 798,00 115 400,00 173 945,00 742 080,00 570 377,00 24 000,00 859 020,00 342 422,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 55 033 485,92 114 882 000,00 0,00 81 132 762,00 251 048 247,92

3 873 156,00 13 284 441,00 192 181,00 512 826,00 86 964,00 452 116,00 629 800,00 117 020,00 3 342 700,00 7 802 750,00 378 000,00 0,00 0,00 748 656,00 25 896,00 44 900,00 275 300,00 11 100,00 0,00 61 840,00 0,00 0,00 0,00 84 884,00 2012.03.07 13:05:28 8 / 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 380 889,00 156 417 080,00 1 913 578,00 6 445 592,00 1 208 661,00 5 060 261,00 7 311 947,00 1 166 746,00 8 134 483,00 14 480 100,00 598 000,00 131 233,00 663 000,00 7 513 236,00 426 829,00 519 900,00 3 169 798,00 115 400,00 173 945,00 742 080,00 570 377,00 24 000,00 859 020,00 342 422,00

0,00 93 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 5122936 513222 513223 5132921 5132922 5132923 5132924 5132931 5132932 5132933 5132961 514222 514223 514232 514233 514242 514243 514246 5142921 5142925 5142927 5142931 5142933 5142937 5142938 514296 515253 515256 516212 516213 516216 51

Megnevezés Tartozik Közalk. minıségi bérpótl. telj. 0,00 Köztisztviselık jubileumi jutalma telj. 0,00 Közalk. jub.jutalma telj. 0,00 Köztisztviselık betegszabadság telj. 0,00 Köztisztv.tám.továbbtanulás 0,00 Köztisztviselık .tám.továbbtan.MT.szerint 0,00 Egyéb sajátos j.ktv. alap és szakvizsga 0,00 Közalk. betegszab. telj. 0,00 Közalk. tám. továbbtanulás telj. 0,00 Közalk. tám. továbbtanulás MT szerint 0,00 Egyéb bérrend.tart. egyéb sajátos juttatásai betegsz. 0,00 Köztisztviselık üdülési hozzájárulása 0,00 Közalk. üdülési hozzájárulása 0,00 Köztisztviselık közlekedési költségtérítése 0,00 Közalk. közlekedési költségtérítése 0,00 Köztisztviselık étkezési hozzájárulása 0,00 Közalk. étkezési hozzájárulása 0,00 Egyéb bérrend.étkezési hozzájárulása 0,00 Köztisztviselık.saját gk.használat . 0,00 Ktv.egyéb költségtérítés anyakönyvvezet 0,00 Köztisztviselık.otthoni internet haszn. 0,00 Közalk. saját gk. ktg.tér. 0,00 Közalk. ped. szakvizsga 0,00 Közalk. otthoni internet 0,00 közalk. egyéb költségtér. védıszemüveg 0,00 Egyéb bérr. ktsgtérítésa 0,00 Közalk. egyéb szoc. jell.juttásai 0,00 Egyéb bérr. egyéb szoc. jellegő juttatásai 0,00 Részmidıs ktv. rendsz.személyi jutt. 0,00 Részmidıs közalk. rendsz.szem.jutt. 0,00 Egyéb bérrendsz. rendsz.szem.jutt. 0,00 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0,00

52221 522221 52224 522261 522262 52227

Állományba nem tart.megb.dijai Áll.nem t.tiszteletd.szoc.gond. Alkalmi munkavállalók juttatásai Képviselık tiszteletdíja Alpolgármester tiszteletdíja Felmentési idıre járó bér

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 669 574,00 0,00 0,00 0,00 493 800,00 0,00 0,00 0,00 64 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 785,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 420,00 0,00 67 164,00 0,00 537 500,00 0,00 2 536 280,00 0,00 235 200,00 0,00 404 210,00 0,00 77 300,00 0,00 0,00 0,00 434 271,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 943,00 0,00 87 500,00 0,00 147 046,00 0,00 37 941 415,00 0,00 0,00 15 000,00 2 723 988,00 276 734,00 217 000,00 61 947,00 2012.03.07 13:05:28 9 / 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 3 491 263,00 0,00 1 864 900,00 0,00 4 595 100,00 0,00 90 263,00 0,00 226 407,00 0,00 708 000,00 0,00 153 136,00 0,00 1 519 464,00 0,00 469 360,00 0,00 461 000,00 0,00 2 237,00 0,00 334 000,00 0,00 37 000,00 0,00 371 360,00 0,00 738 076,00 0,00 3 627 800,00 0,00 15 064 350,00 0,00 1 329 000,00 0,00 4 883 112,00 0,00 77 300,00 0,00 186 281,00 112 000,00 3 927 729,00 0,00 212 160,00 0,00 340 314,00 0,00 15 000,00 0,00 85 025,00 0,00 1 170 000,00 0,00 23 400,00 0,00 983 316,00 0,00 1 013 819,00 0,00 1 392 255,00 0,00 311 761 004,00 220 839,00 1 125 000,00 180 000,00 5 086 312,00 3 676 587,00 2 604 000,00 2 307 585,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tartozik 3 491 263,00 1 864 900,00 4 595 100,00 90 263,00 226 407,00 708 000,00 153 136,00 1 519 464,00 469 360,00 461 000,00 2 237,00 334 000,00 37 000,00 371 360,00 738 076,00 3 627 800,00 15 064 350,00 1 329 000,00 4 883 112,00 77 300,00 74 281,00 3 927 729,00 212 160,00 340 314,00 15 000,00 85 025,00 1 170 000,00 23 400,00 983 316,00 1 013 819,00 1 392 255,00 311 540 165,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 125 000,00 180 000,00 5 086 312,00 3 676 587,00 2 604 000,00 2 307 585,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00

Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni EÜ. járulék Pénzbeli EÜ. járulék Munkaerıpiadci járulék telj. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelö egyéb járulékok JÁRULÉKOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 730 538,00 544 038,00 181 643,00 362 678,00 67 094,00 88 476,00 208 152,00 10 182 619,00

5412 54221 54222 54321 54322 54323 54324 54421 54422 54423 546211 546212 546213 546214 54623 54721 547221 547222 5482 54921 549221 549224 549225 549227 54

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodai papír (másoló,leporello) Nyomtatvány Irószer,egyéb irodaszer Sokszorosítási anyag (toner,patron) Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Üzemanyag-Ducato Üzemanyag-Zafira Üzemanyag-Vivaro Üzemanyag - Lada Samara Hajtó és kenıanyagok egyéb Szakmai anyagok beszerzése Szakmai kisértékő t.e.besz. Szakmai szellemi termék Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruh. Egyéb anyagbeszerzés Egyéb árubesz-tisztítószer Egyéb árubesz.-sokszorosítási anyag Egyéb árubesz.számitástechnikai anyag Egyéb árubesz.-egyéb kisértékő t.e. ANYAGBESZERZÉS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55121 55122

Nem adatátvit.célú távk. díj (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

0,00 0,00

0,00 0,00

Számlaszám 522291 52

Megnevezés Áll.nem t.jutt.szines diploma KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

53121 531221 531222 531223 5332 5342 5362 53

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 50 000,00 0,00 3 344 669,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 50 000,00 0,00 15 029 484,00 0,00

Tartozik 50 000,00 15 029 484,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 683 019,00 4 295 486,00 1 483 817,00 2 889 619,00 371 783,00 336 011,00 1 378 916,00 80 438 651,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 0,00 0,00 5 760,00

69 683 019,00 4 295 486,00 1 483 817,00 2 889 619,00 366 023,00 336 011,00 1 378 916,00 80 432 891,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 644 032,00 71 011,00 1 856,00 0,00 34 800,00 39 370,00 222 260,00 829 871,00 129 434,00 85 099,00 43 436,00 8 000,00 16 000,00 0,00 0,00 299 267,00 66 450,00 0,00 29 640,00 303 269,00 170 547,00 0,00 0,00 92 714,00 8 087 056,00

2 793 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 794 094,00

37 089 623,00 130 453,00 25 736,00 787 562,00 426 628,00 529 411,00 1 288 796,00 2 458 639,00 504 721,00 272 336,00 466 800,00 175 204,00 192 132,00 34 828,00 150 248,00 1 009 097,00 493 299,00 152 000,00 740 662,00 2 035 048,00 1 560 288,00 1 750,00 222 925,00 2 157 516,00 52 905 702,00

14 404 665,00 0,00 0,00 30 302,00 0,00 0,00 0,00 674,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 437 788,00

22 684 958,00 130 453,00 25 736,00 757 260,00 426 628,00 529 411,00 1 288 796,00 2 457 965,00 504 324,00 272 336,00 466 800,00 175 204,00 192 132,00 34 828,00 150 248,00 1 009 097,00 493 299,00 152 000,00 740 662,00 2 033 298,00 1 560 288,00 1 750,00 222 925,00 2 157 516,00 38 467 914,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127 903,00 170 000,00

0,00 0,00

1 562 174,00 1 008 544,00

18 181,00 0,00

1 543 993,00 1 008 544,00

0,00 0,00

2012.03.07 13:05:28 10 / 17


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 551291 551292 551293 551294 551296 55221 5522291 5522292 5522294 55223 55224 55225 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552286 552287 552291 5522921 5522922 552293 552294 552295 552296 552298 55321 553221 553223 55323 55325 55

Megnevezés TV elıfizetés Számtechn.rendszer mők.kapcs.külsı sz.dí Egyéb kommun.szolg.rendszerg.Polg.Hiv. Egyéb komm.szolgTeleház-Gordiusz Egyéb komm.szolg.rendszerg.Telemat Vásárolt élelmezés Bérleti dij-ABÉVA Takarnet földhivatal Bérlet és lizing díjak-egyéb Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Épületek,építmények karbantartása Kommunikációs eszk.karbant.kisjav. Szám.techn.eszk.karbant.kisjav. Sokszorosítási eszk.karbant.kisjav. Gépek,berendezések karbant.kisjav. Jármővek karbant.kisjav. Utak karbant.kisjav. Postai levél,csomag feladás Kultúrális rendezvények/ Kultúrális rendezvények/Széchenyi napok/ Egyéb postai szolg.fiókbérlet Szemétszállítás Kéményseprési díj Takarítás,rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Üzemorvos díja Eü.szolgáltatás dija-Dr.Tholt Mária Eü.szolg.díja-Gemini Med 2007.BT. Vásárolt közszolgáltatás egyéb (mezıı Ped.szakmai szolgáltatás OM. SZOLGÁLTATÁSOK

561211 561221 561231 56221

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./egyenes Fordított ÁFA befizetése Belföldi kiküldetés

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 6 866,00 0,00 123 900,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 7 889 000,00 0,00 0,00 0,00 126 136,00 0,00 117 600,00 0,00 1 205 032,00 0,00 1 090 122,00 16 550,00 91 460,00 0,00 495 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 623,00 0,00 133 256,00 0,00 6 640,00 0,00 503 820,00 0,00 284 387,00 360,00 554 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 524 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 992,00 0,00 209 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 0,00 15 135 027,00 16 910,00 6 382 983,00 0,00 0,00 30 210,00 2012.03.07 13:05:28 11 / 17

702 604,00 0,00 0,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 74 476,00 0,00 1 085 940,00 0,00 753 000,00 0,00 635 200,00 0,00 650 000,00 0,00 434 560,00 0,00 94 259 274,00 0,00 34 600,00 0,00 185 414,00 0,00 1 504 100,00 0,00 9 607 452,00 396 156,00 10 639 307,00 396 560,00 2 288 644,00 0,00 3 252 288,00 0,00 32 000,00 0,00 67 641,00 0,00 357 247,00 0,00 1 692 533,00 0,00 190 399,00 0,00 7 805 400,00 0,00 2 027 153,00 8 996,00 5 277 811,00 0,00 649 820,00 0,00 27 540,00 0,00 17 517 231,00 170 072,00 171 760,00 0,00 107 080,00 0,00 913 755,00 0,00 419 600,00 0,00 256 250,00 0,00 439 250,00 0,00 10 500,00 0,00 161 500,00 0,00 166 099 443,00 989 965,00 55 104 620,00 3 954 000,00 21 002 000,00 98 283,00

3 848 263,00 0,00 0,00 0,00

Tartozik 74 476,00 1 085 940,00 753 000,00 635 200,00 650 000,00 434 560,00 94 259 274,00 34 600,00 185 414,00 1 504 100,00 9 211 296,00 10 242 747,00 2 288 644,00 3 252 288,00 32 000,00 67 641,00 357 247,00 1 692 533,00 190 399,00 7 805 400,00 2 018 157,00 5 277 811,00 649 820,00 27 540,00 17 347 159,00 171 760,00 107 080,00 913 755,00 419 600,00 256 250,00 439 250,00 10 500,00 161 500,00 165 109 478,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 256 357,00 3 954 000,00 21 002 000,00 98 283,00

0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyéb befiz.köt.többlettámogatás visszafizetése Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hj. Adók,díjak-cégautóadó Egyéb befiz.vagyon biztosítás Egyéb befiz.jármő biztosítás Egyéb befiz.felelısség bizt. Egyéb befiz.hatósági díjak Egyéb befiz.bankköltség K.féle adók,kamat,bírság EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 492,00 663 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 575,00 0,00 680 305,00

Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás-bérpótló j. Idöskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Normatív rendszeres gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás rendkivüli gyermekvédelmi tám. Közgyógyellátás Rászorults.f.norm.kedv.óvodai gy.étk. Rászorults.függı norm.kedv.gy.étkezés-iskola Ingyenes tankönyvtámogatás Ált.tankönyvtámogatás Étkeztetés (Szt.62. par.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392 840,00 164 350,00 193 780,00 414 000,00 536 900,00 330 400,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 792,00 196 350,00 348 095,00 0,00 0,00 129 540,00

Számlaszám 562231 5622311 56224 563292 563293 563296 563297 563298 56421 56

Megnevezés Reprezentáció Reprezenáció váll.estje Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi-vagyonvéd.Polg.Hiv.MONDA Kultúrális,jóléti kiad/koszorúk,nev./ési Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb dologi itattár rendezés Számlázott szellemi tevék./belsı ell./ KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

57129 57221 57223 57224 572291 572292 572293 572294 572297 572298 57 5832111 5832121 583213 5832141 5832161 5832162 5832171 5832172 5832181 5832183 5832184 583223 5832241 5832243 5832245 5832246 583225

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 131 941,00 0,00 321 824,00 0,00 469 200,00 0,00 27 898,00 0,00 799 777,00 0,00 0,00 0,00 480 069,00 0,00 2 118 000,00 0,00 391 680,00 0,00 11 153 582,00 702 604,00

2012.03.07 13:05:28 12 / 17

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 411 064,00 0,00 321 824,00 0,00 3 823 100,00 0,00 344 063,00 0,00 2 274 716,00 8 320,00 90 283,00 0,00 7 636 166,00 0,00 2 118 000,00 0,00 2 008 080,00 0,00 99 186 199,00 3 856 583,00

Tartozik 411 064,00 321 824,00 3 823 100,00 344 063,00 2 266 396,00 90 283,00 7 636 166,00 2 118 000,00 2 008 080,00 95 329 616,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 753,00

660 825,00 4 519 784,00 4 533 000,00 432 000,00 1 190 421,00 104 596,00 15 300,00 106 146,00 1 264 287,00 138 819,00 12 965 178,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 753,00 0,00 0,00 5 443,00 0,00 10 196,00

660 825,00 4 519 784,00 4 533 000,00 432 000,00 1 190 421,00 99 843,00 15 300,00 106 146,00 1 258 844,00 138 819,00 12 954 982,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 265 500,00 798 000,00 1 371 395,00 2 819 800,00 3 372 665,00 2 372 816,00 395 000,00 210 000,00 817 800,00 20 000,00 268 900,00 1 024 146,00 3 086 536,00 5 131 215,00 1 680 000,00 428 198,00 1 871 655,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 445,00 0,00

1 265 500,00 798 000,00 1 371 395,00 2 819 800,00 3 372 665,00 2 372 816,00 395 000,00 210 000,00 817 800,00 20 000,00 268 900,00 1 024 146,00 3 086 536,00 5 131 215,00 1 680 000,00 401 753,00 1 871 655,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT terv szerinti értékcsökk. elszámolása Befektetett eszközök selejtezése Kiadások átvezetési számlája KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

63 732 839,00 1 213 132,00 3 518 361,00 68 464 332,00

63 732 839,00 1 213 132,00 89 703 720,00 154 649 691,00

210 285 887,00 1 213 132,00 19 547 576,00 231 046 595,00

5

FOLYÓ KIADÁSOK

0,00

0,00

158 168 052,00

158 168 052,00

72101 72102 72103 72104 72105 72106 72108 72109 72110 72112 72113 72114 721151 721152 721153 721154 721155 72115

Üdülıi szálláshely szolgáltatás kiadásai Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bébeadása,üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezıgazdasági támogatások Közvilágítás Város és községgazdálkodás Város- és községgazd - Utak Város- és községgazd - Víz Város- és községgazd - Szennyvíz Város- és községgazd - Hulladék VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 871,00 2 463 863,00 7 014 356,00 1 224 263,00 41 787,00 617 466,00 1 285 815,00 26 542 606,00 32 444,00 573 172,00 1 235 985,00 1 284 534,00 3 131 232,00 25 367 610,00 0,00 146 400,00 1 770 429,00 30 415 671,00

72118 721191 721192 721193 721194

Közterület rendjének fenntartása Gyógyító-megelızı ell.fin.- Védınık Gyógyító-megelızı ell.fin - Gyerekorvos Gyógyító-megelızı ell.fin.-Dr.Papp,háziorvos Gyógyító-megelızı ell.fin.-Dr.Tholt,háziorvos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

716 829,00 1 156 283,00 12 676,00 40 976,00 289 662,00

Számlaszám 588251 588252 588253 588254 588256 588257 588258 58

Megnevezés Ell.pénzb.jutt. iskolai táboroztatás Ell.pénzb.jutt. tanórán kivüli tám. Ell.pénzb.jutt. tanulmányi verseny Ell.pénzb.jutt. felsıokt.tám. Ell.pénzb.jutt.rászoruló gyermekek támogatása Ell.pénzb.jutt. egyéb ált.isk.(kiváló Tan.) Ell.pénzb.jutt. egyéb szőrıvizsgálat SZOCPOL. ELLÁTÁSOK

59311 59821 599 59

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 281 000,00 0,00 3 179 047,00 0,00

2012.03.07 13:05:28 13 / 17

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 358 000,00 0,00 228 000,00 0,00 210 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 197 225,00 0,00 250 000,00 0,00 281 000,00 0,00 30 857 851,00 26 445,00

Tartozik 1 358 000,00 228 000,00 210 000,00 1 400 000,00 197 225,00 250 000,00 281 000,00 30 831 406,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 285 887,00 1 213 132,00 769 243 512,00 980 742 531,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 749 695 936,00 749 695 936,00

1 000 290 107,00

1 000 290 107,00

0,00

0,00

0,00 0,00 3 491 776,00 0,00 17 639,00 0,00 0,00 5 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 991,00

299 458,00 15 779 770,00 59 604 410,00 5 768 183,00 2 349 401,00 3 727 346,00 10 284 624,00 310 349 426,00 69 224,00 9 507 845,00 11 928 436,00 8 750 687,00 51 753 357,00 97 896 360,00 12 994,00 2 271 400,00 20 831 127,00 172 765 238,00

0,00 0,00 18 005 182,00 0,00 123 238,00 475 728,00 0,00 350 118,00 0,00 50 480,00 0,00 147 693,00 21 037,00 0,00 0,00 0,00 212 590,00 233 627,00

299 458,00 15 779 770,00 41 599 228,00 5 768 183,00 2 226 163,00 3 251 618,00 10 284 624,00 309 999 308,00 69 224,00 9 457 365,00 11 928 436,00 8 602 994,00 51 732 320,00 97 896 360,00 12 994,00 2 271 400,00 20 618 537,00 172 531 611,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 128 460,00 8 460 198,00 671 781,00 383 736,00 1 019 898,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 128 460,00 8 460 198,00 671 781,00 383 736,00 1 019 898,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 691 552,00 0,00 107 802,00 0,00 2 298 951,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 6 820,00 0,00 8 240 117,00 0,00 874 127,00 0,00 19 656 677,00 0,00

Számlaszám 721195 721196 721197 72119

Megnevezés Tartozik Gyógyító-megelızı ell.fin.-Fogorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Ügyelet 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Iskola eü. 0,00 GYÓGYÍTÓ-MEGELİZİ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 0,00

72121 72122 72123 72124 72126 72127 72128 72129 72130 72131 72132 72133 72134 72135 72137 72138 72139 72140 72142 72143 72144 72145 72148 72149 72150 72151 72153 72154 7

Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai nevelés 1-4. Általános iskolai nevelés 5-8 Általános iskolai napközi otthoni nev. Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm.alap Ápolási díj-alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatás Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési intézmények mőködtetése Iskolai diáksport-tevékenység és tám. Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Mozgáskorlátozattak támogatása Óvodáztatási támogatás Országos kisebbségi önk.választás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Népszámlálás Rövid idıtartamő közf. KÖZVETLEN KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 705 674,00 4 928 642,00 12 997 318,00 1 277 525,00 557 190,00 193 780,00 414 000,00 665 756,00 409 696,00 30 000,00 0,00 0,00 286 300,00 117 792,00 144 540,00 0,00 100 000,00 0,00 1 114 953,00 1 630 948,00 10 000,00 16 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 328 430,00 43 873,00 118 741 638,00

0,00 0,00 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518 361,00

103 651 417,00 44 547 162,00 148 992 778,00 12 021 282,00 2 063 500,00 1 371 395,00 2 819 800,00 4 182 105,00 2 942 292,00 395 000,00 210 000,00 268 900,00 1 686 300,00 1 024 146,00 2 051 655,00 14 086 545,00 1 200 000,00 1 000 000,00 6 735 412,00 22 565 673,00 371 170,00 306 846,00 52 500,00 20 000,00 20 800,00 817 800,00 5 615 780,00 87 746,00 1 020 077 189,00

91121 91123 912211 912221

Igazgatási szolg. díjbev. (kifügg.takarnet) Bírságból származó bevétel Selejtezett készl.értékesítése Int.mők.kapcs:szolgáltatás ellenért.-mez

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

17 500,00 0,00 480,00 263 730,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.03.07 13:05:28 14 / 17

Tartozik 6 820,00 8 240 117,00 874 127,00 19 656 677,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00

69 877,00 5 760,00 27 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 417,00 128 724,00 0,00 109 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 727 976,00

103 581 540,00 44 541 402,00 148 965 481,00 12 021 282,00 2 063 500,00 1 371 395,00 2 819 800,00 4 182 105,00 2 942 292,00 395 000,00 210 000,00 268 900,00 1 686 300,00 1 024 146,00 2 051 655,00 14 086 545,00 1 199 600,00 1 000 000,00 6 734 995,00 22 436 949,00 371 170,00 197 411,00 52 500,00 20 000,00 20 800,00 817 800,00 5 615 780,00 87 746,00 1 000 349 213,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 200,00 15 000,00 27 724,00 7 401 012,00

0,00 0,00 0,00 0,00

124 200,00 15 000,00 27 724,00 7 401 012,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 912222 912224 912225 913211 913212 913213 913214 9132211 9132212 913222 9132311 9132312 913232 913233 913234 913241 913243 913244 91422211 91422212 91422213 91422214 9162121 919211 919231 91925 91

Megnevezés Tartozik Int.mők.kapcs.:szolg.ellenért. kúlt.bev. 0,00 Egyéb s.bev:pályázati csomagok díja 0,00 Egyéb sajátos bev:hírdetés,fénym.képeslap 0,00 Helyiségek,eszk.tartós bérbeadása 0,00 Helyiségek,eszk.eseti bérbeadása 0,00 Egyéb saj.bev:közterület foglalás 0,00 Egyéb sajátos bevétel-haszonbérlet 0,00 Int.bev.óvodai gyermek étkezés 0,00 Int.bev.iskolai gyermek étkezés 0,00 Int.bev.szemétszállítás 0,00 Alkalmazottak térítése-m.helyi étk.óvoda 0,00 Alk.tér.m.helyi étkezés iskola 0,00 Alk.térítése-lakbér befizetés 0,00 Alkalm.térítése-üdülési díj 0,00 Alkalm.tér. - munkaruha megváltás 0,00 Kötbér 0,00 Int.sajátos bev.kártérítés 0,00 Int.saj.bev.késedelmi kamat 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.gáz 0,00 AHT kiv.továbbsza.belf.villany 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.víz,csat. 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.telefon 0,00 Rövid lejáratú betétek kamata 0,00 Mők.kiad.áfa visszatérülés 0,00 AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 0,00 Fordított adózás alá tartozó term. vás.miatt.áfa bevétel 0,00 INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK 0,00

92221 92225 922271 922272 922281 922282 92321 92323 92324 92327 92421

Építményadó Idegenforgalmi adó tartózk.után Állandó jell. végzett iparüzési adó Ideiglenes jell. végzett iparüzési adó Pótlékok bevétele Bírságok önellenörzési pótlék bevétele Önkormányzatot megill. SZJA Tel.önk.jöv.mérs.bevétele Gépjármüadó Termıföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 837 516,00 0,00 0,00 1 296 489,00 1 264 573,00 0,00 7 045 638,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 047 475,00 0,00 1 041 052,00 0,00 917 504,00 0,00 190 400,00 0,00 617 908,00 0,00 127 460,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 67 590,00 230 256,00 0,00 0,00 0,00 36 108,00 0,00 616,00 0,00 468 237,00 0,00 0,00 0,00 2 779 760,00 0,00 4 947 567,00 1 364 079,00 21 874 761,00 1 079 290,00 1 191 152,00 83 597 375,00 0,00 603 901,00 307 800,00 0,00 4 928 674,00 8 731 443,00 0,00 0,00 2012.03.07 13:05:28 15 / 17

1 871 800,00 1 681 030,00 163 868 840,00 0,00 1 118 347,00 576 100,00 4 088 518,00 0,00 14 282 403,00 0,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 1 031 751,00 0,00 480 000,00 1 296 489,00 2 892 416,00 0,00 22 770 716,00 0,00 706 500,00 0,00 60 800,00 0,00 250 000,00 0,00 12 610 472,00 47 512,00 11 542 480,00 0,00 9 299 321,00 0,00 1 982 400,00 0,00 7 478 066,00 0,00 1 329 928,00 0,00 133 000,00 0,00 78 750,00 0,00 80 000,00 0,00 1 780,00 0,00 111 382,00 67 590,00 1 665 930,00 0,00 224 499,00 0,00 342 335,00 0,00 31 952,00 0,00 5 463 299,00 0,00 6 129 000,00 11 878,00 17 266 314,00 0,00 11 816 230,00 1 423 469,00 123 347 257,00 64 436 495,00 6 187 391,00 491 618 768,00 0,00 8 208 792,00 12 425 848,00 0,00 65 715 642,00 103 649 790,00 32 263,00 0,00

128 864 890,00 12 013 316,00 971 100 218,00 229 000,00 11 322 847,00 13 336 997,00 54 513 600,00 0,00 206 601 335,00 96 789,00 101 761,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 1 031 751,00 480 000,00 1 595 927,00 22 770 716,00 706 500,00 60 800,00 250 000,00 12 610 472,00 11 494 968,00 9 299 321,00 1 982 400,00 7 478 066,00 1 329 928,00 133 000,00 78 750,00 80 000,00 1 780,00 111 382,00 1 598 340,00 224 499,00 342 335,00 31 952,00 5 463 299,00 6 129 000,00 17 254 436,00 11 816 230,00 121 923 788,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 715 642,00 0,00 0,00 0,00

64 428 395,00 5 825 925,00 479 481 450,00 229 000,00 3 114 055,00 911 149,00 54 513 600,00 0,00 102 951 545,00 64 526,00 101 761,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normatív áll.hj. lakosságszámh. kötötten Normatív áll.hj.feladatmutató. kötötten Normatív áll.hj.kieg.tám.közoktatási feladatokhoz Egyes szoc.tám.Idıskorúak járadéka Egyes szoc.tám.Rendszeres szoc.s. Egyes szoc.tám.áplási díj,nyugd.j. Egyes szoc.tám.kieg-lakásfenntartási t. Egyes szoc. tám. rend.áll.tám. Normatív központi támogatás:Óvodáztatási tám. Közp.ei.közmőv.és könyvtár Egyéb közp.tám.2011.évi kompenzáció Egyéb központi támogatás-atlétikai pálya TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBİL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 067 054,00 10 413 342,00 89 925,00 120 546,00 191 399,00 263 376,00 231 210,00 40 280,00 10 000,00 0,00 95 967,00 12 600 000,00 25 123 099,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98121 98

Elözı évi pénzm. ig.vétele PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

99201 99202 99203 99204 99205 99206 99209 99210 99212 99213 992152 992155 99215

Üdülıi szálláshely szolgáltatás bevételei Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezıgazdasági támogatások Város- és községgazd. - Utak Város- és községgazd. - Hulladék VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 590,00 1 303 989,00 0,00 86 919 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99217 99218 992191

Önkormányzatok elszámolása Közterület rendjének fenntartása Gyógyító-m.ell.fin.-védınık

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

13 660 117,00 0,00 0,00

Számlaszám 9252 9262 929231 929232 929233 92

Megnevezés Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel-idegen Egyéb bevétel-/bírság 30%/ ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK

94221 94222 942221 943221 943223 943225 943226 943227 943228 94422 947291 947292 94

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 35 247,00 9 900,00 9 900,00 35 247,00 249 833,00 94 500,00 357 410,00 0,00 27 000,00 100 579 282,00 188 166 428,00

2012.03.07 13:05:28 16 / 17

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 687 247,00 614 522,00 1 209 576,00 1 058 017,00 1 208 175,00 648 710,00 1 019 320,00 0,00 155 750,00 754 596 238,00 1 402 460 821,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 687 247,00 595 054,00 150 158,00 370 610,00 155 750,00 647 864 583,00

14 227 365,00 148 253 452,00 1 199 000,00 1 200 911,00 988 335,00 3 165 843,00 2 631 015,00 592 800,00 20 000,00 210 000,00 4 830 306,00 18 000 000,00 195 319 027,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 227 365,00 148 253 452,00 1 199 000,00 1 200 911,00 988 335,00 3 165 843,00 2 631 015,00 592 800,00 20 000,00 210 000,00 4 830 306,00 18 000 000,00 195 319 027,00

0,00 0,00

794 579 822,00 794 579 822,00

0,00 0,00

794 579 822,00 794 579 822,00

2 000,00 1 309 345,00 1 301 315,00 1 010 385,00 174 782,00 9 080 851,00 2 653 467,00 0,00 169 795 507,00 267 711,00 5 080 367,00 1 134 103,00 6 214 470,00

0,00 0,00 59 390,00 0,00 0,00 67 590,00 1 303 989,00 0,00 585 198 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 000,00 15 811 895,00 14 428 100,00 11 825 785,00 1 669 469,00 30 550 257,00 816 488 945,00 307 860,00 1 141 147 336,00 9 581 544,00 16 318 030,00 11 533 526,00 27 851 556,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 000,00 15 811 895,00 14 368 710,00 11 825 785,00 1 669 469,00 30 482 667,00 815 184 956,00 307 860,00 555 948 793,00 9 581 544,00 16 318 030,00 11 533 526,00 27 851 556,00

43 494 020,00 0,00 590 600,00

169 397 695,00 0,00 0,00

456 530 751,00 595 070,00 7 124 600,00

0,00 0,00 0,00

287 133 056,00 595 070,00 7 124 600,00


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - December hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00 615 800,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 197 206,00 0,00 302 400,00 0,00 7 624 206,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 197 206,00 302 400,00 7 624 206,00

33 700,00 6 700,00 1 174 405,00 207 717,00 52 500,00 817 800,00 864 500,00 74 500,00 2 537 777 596,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 700,00 6 700,00 1 174 405,00 207 717,00 52 500,00 817 800,00 864 500,00 74 500,00 1 781 750 389,00

2 515 706 927,00 3 271 734 134,00

756 019 707,00 3 293 797 303,00

1 759 687 220,00 0,00

0,00 22 063 169,00

4 027 753 841,00

5 809 504 230,00

0,00

1 781 750 389,00

5 447 286 663,84 5 447 286 663,84

54 757 721 187,84 54 757 721 187,84

0,00

0,00

3 264 010 630,84 3 244 250 740,84 2 183 276 033,00 2 203 035 923,00

47 242 292 217,84 46 460 891 041,84 7 515 428 970,00 8 296 830 146,00

781 401 176,00 0,00

0,00 781 401 176,00

Számlaszám 992192 992197 99219

Megnevezés Tartozik Gyógyító-m.ell.fin.-gyerekorvos 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.- Iskola eü. 0,00 GYÓGYÍTÓ-MEGELİZİ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 0,00

99221 99223 99243 99245 99248 99251 99253 99254 992

Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai nevelés 5-8 Közmővelıdési intézmények mőködtetése Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Mozgáskorlátozottak támogatása Rendszeres gyvt. Népszámlálás Rövid idıtartamő közfogl. ALAPTEVÉKENYSÉG TELJ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 950 861,00

0,00 3 480,00 71 895,00 0,00 0,00 0,00 864 500,00 74 500,00 236 934 028,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 027 207,00

999 99

Átvezetési számlaszám BEVÉTELEK FUNKC. ELSZÁM.

0,00 0,00

0,00 0,00

235 164 288,00 337 115 149,00

101 943 361,00 338 877 389,00

9

BEVÉTELEK

0,00

0,00

439 058 510,00

574 041 677,00

Mindösszesen:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1-4 számlaosztály 5-9 számlaosztály

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2012.1.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.03.07 13:05:28 17 / 17

2011-es főkönyvi kivonat  

2011-es főkönyvi kivonat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you