Page 1

CIVIL KAPOCS SZ@R ÜGY

A Ci vi l Ka pocs Eg yesü l et közérd ekű tá j ékozta tó ki a d vá n ya

Minden értelemben sz@ros egy ügy, mert már hosszú évek óta felelőtlenül, néha nagyon brutális módon terheljük a csatorna élővizét, mert sajnos az utóbbi években az önkormányzatunk a rendelkezésére álló szabad pénzügyi erőforrásait nem a kezdettől fogva nagyon komoly gondokkal küzdő szennyvízkezelőre, hanem a Suzuki telephely és más hasonlóan 'fontos' vásárlásokra költötte. Ezek után pedig olyan vissza nem térítendő pályázati forrást veszünk igénybe, ahol a lakossági szennyvízár díjképletének és a díjszintjének alkalmazását hosszútávon vállaljuk:

"...Az árképzésnél a képlet, az árképzési elv az irányadó, ami alapján a költség-haszon elemzés során 30 évre előre a díjakat meghatározták..."

2010. decemberi és 2011 márciusi felvételek

Sajnos nem csak télen sz@r a helyzet!

Vi ssza teki n tő

(Részlet az Energia Központ Nonprofit Kft. tájékoztatásából)

M i történ t a z el őző ki a d vá n y óta ?

Juhász kontra Alsónémedi Önkormányzat

2011. március 24-én a még mindig talányos körülmények között 75 millióért eladott ázsiai részvények szerződéseivel együtt közérdekű adatigénylésként kikértem a volt szemétbánya tulajdonszerzésével kapcsolatos dokumentumot és a összes kapcsolódó mellékletet. Az önkormányzat többszöri felszólításomra sem küldte meg az iratokat, hanem inkább többször melegen ajánlotta a bírósági kereset beadását. A jogvesztő határidő előtt, 2011. április 29-én bírósági keresetet nyújtottam be a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz. Értesülve a keresetről, 2011. május 4-én az önkormányzat megküldte a kért adatok egy részét. A nyáron több közérdekű adatigényléssel kapcsolatos jogszabály értelmezésének kérdésében nem értettem egyet dr. Percze Tünde új jegyzőasszonyunkkal, ezért 2011. augusztus 5-én kereset-kiegészítést nyújtottam be. 2011. szeptember 7-én kaptam kézhez az alperes bíróságnak küldött nyilatkozatát, ami egy valótlan tartalmú képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-kivonatot is tartalmazott. A korábbi elzárkózás ellenére, még a bírósági kötelezés előtt sokmindent megkaptam.

h ttp: / / www. ci vi l ka pocs. h u

Azt a befizetési bizonylatot amin A. K., a sitt-telep korábbi tulajdonosa megfizette az 'ajándék' kapcsán felmerült költségeket, még mindig nem kaptam meg. Az első tárgyaláson fenntartottam az adatigénylésemet A. K. befizetési bizonylataira és a jegyzőkönyek word formátumú teljesítésre. A jegyzőkönyveket hamarosan megkaptam. A második tárgyaláson szóban az alperesi oldal olyan nyilatkozatokat is tett, ami még a saját írásbeli nyilatkozatával is ellentmondott. A fenntartott kereset elutasításának indoklása az volt, hogy nem volt elég pontos az eredeti és a pontosított adatigénylés sem. Az ítélet utal arra is, hogy az Önkormányzat nem tartotta be a saját szabályzatát, mert egy nem pontos adatigénylés esetén, azt azonnal jelezni kellett volna az adatigénylőnek. Elhangzott még az is, hogy az alperesnek mindvégig szándékában állt az adatokat kiadni. Szerintem, ha igazán szándékában állna, akkor most (új adatigénylés nélkül is) is megtehetné, mert Alsónémedin egy sitt-telep van, amit egy szerződéssel és egy megállapodással szerzett meg az Önkormányzat. Túl sok variáció nincs, nemde? Természetesen fellebeztem. Juhász Zoltán

ci vi l ka pocs@ g m a i l . com


SZ@ R Ü G Y - H I VATALOS M U N KACSOPORT BE SZÁM OLÓ Részemről a sz@rozás egy 2010. november 16-án megtartott rendkívüli üléssel kezdődött, ahol az ott kiosztott egylapos anyag alapján úgy döntött az új Testület a szennyvízkezelő beruházás páyázati 120 milliós önerejének biztosításáról, hogy halvány lila gőze sem volt a képviselőknek az önkormányzat anyagi helyzetéről és a beadott pályázat részleteiről. Azt tudni kell, hogy a

korábban beadott pályázatunk (információim szerint) valótlan adatok szerepeltetése miatt bukott el. Ennek ellenére a Képviselő-testület semmilyen érdemi tájékoztatást sem kapott, sőt az ülésen sem tudott senki válaszolni a feltett konkrét kérdésekre. Mindösszesen egy egylapos anyag állt a rendelkezésünkre. Ebből az iratból a fontos, ide vágó részt be is tudjuk mutatni:

Akkor Alsónémedin a lakossági szennyvízdíj 260 Ft+ÁFA/m 3 volt, ehhez képest a közel nettó 400 forintos szennyvízdíjat megfizethetőnek nevezni szerintem meglehetősen merész volt. Ráadásul 2007-ben volt egy infláción felüli nettó 50 Ft-os emelés is, ami számomra megkérdőjelezte az egész eljárás megalapozottságát. Néhány kérdéssel próbáltam információhoz jutni, az ülést vezető pgm és jegyző nem tudtak felvilágosítást adni. Számomra akkor vált világossá, hogy változás 2010ben Alsónémedin nem történt. Azzal próbáltam érvelni, hogy semmi információnk sincs az önkormányzat akkori anyagi helyzetéről és az ülésen sem kaptunk semmilyen felvilágosítást a pályázat részleteiről. Az általam kért névszerinti szavazáson én egyedül szavaztam nemmel,

mert pontosan tudtam, hogy a Testület korábbi felelőtlen ad hoc módon -vagy inkább vakon- hozott döntései milyen károkat okoztak. (Lásd: Suzuki telephely) Annak ellenére, hogy felhívtam a képviselők figyelmét a fentiekre végül egyedül maradtam. Akkor már sejtettem, hogy a nagy titkolózásnak és a magas lakossági áraknak nyomós oka lehet. A következő ülésén a Képviselő-testület a körülmények tisztázására a szennyvízkezelő pályázattal kapcsolatban munkacsoportot állított fel. Azon az ülésen lett elegem ebből a V. J. által vezényelt - nekem ingyen cirkusznak is beillő - testületi munkának nevezett, szerintem bohózatból. A civilkapocs fórumtól való elhatárolódás névszerinti szavazása után én inkább a civlikapcsot választottam: Lemondtam.

MINDEN KEZDET NEHÉZ A lemondásom körüli huza-vona miatt a munkacsoport nem kezdte meg időben a munkáját, pedig elvileg 2011. január 25-ig kellett volna elkészíteni a munkacsoport javaslatát. A munkacsoport a vizsgálatot elvégezte, de valami miatt hivatalos munkacsoport-javaslat akkor nem készült. Mivel beleuntam a várakozásba 2011. április 12-én a www.civlkapocs.hu-n közreadtam egy 'nagyon visszafogott', igazán terhelő megállapításokat nem

tartalmazó saját állásfoglalást az ügyben. A munkacsoport vezetője végül a www.civilkapocs.hu-n közreadott összefoglaló 90%-át szó szerint felhasználva a 2011. 10. 6-án közvetlenül a döntés előtt kiosztotta a munkacsoport 'hivatalos' összefoglalóját, de ahogy ez szokott lenni, a képviselők érdemben nem tudták tanulmányozni az összefoglalót. De minek is? Mindössze csak ötszázmilló forintról meg a lakosságot a következő 30 évben szerintem indokolatlanul terhelő szennyvízdíjakról van szó!

2


SZ@ R Ü G Y - H I VATALOS M U N KACSOPORT BE SZÁM OLÓ Mindenekelőtt tájékozódtunk, 2010 decemberében meglátogattuk a meglévő szennyvízkezelőt, ahol Kozma Úr körbevezetett minket és készséggel segítette a munkánkat. Sajnos kiderült, hogy a több mint 10 éve, (érvényes engedéllyel 4 éve) üzemelő szennyvízkezelő kapacitásban és a kibocsájtott víz paramétereiben sem felel meg az elvárásoknak. A technikai és technológiai megoldás főleg az alacsony (téli) hőmérséklet viszonyok miatt - terheléstől függetlenül is - gyakorlatilag nem alkalmas a támasztott követelmények kielégítésére. Ebből következően majdnem 10 évig - mivel működési engedélyt nem kapott - próbaüzemben működött. A működés során több alkalommal is környezetvédelmi bírság kiszabására került sor. A határértéken felüli kibocsájtások kisebb részben a technológiából, nagyobb részben az alacsony környezeti hőmérsékletből és a vákuumos beszállítás során keletkező további hőveszteségből és az ezzel párosuló teljes kihasználtságból adódtak. A választott műszaki megoldásnál nagy kockázatot rejt magában a puffer és tartalék reaktor nélküli váltott üzem, ami igen nagy tervezési hiba. Elmondhatjuk, hogy a szennyvízkezelő kapacitás

bővítésének és a korszerűsítésének már évek óta prioritást kellett volna élveznie, nem csak a környezetvédelmi bírságok, hanem a felszíni vizek védelme és a környezettudatos, a jövőnkért, a településünkért tényleges felelősséget tanúsító magatartás érdekében is. Ugyanakkor teljességgel érthetetlen, hogy az előző Képviselőtestület(ek) a szennyvízkezelés égető problémájának megoldása helyett mégis inkább immobil eszközökre (pl. Suzuki telephely) pazarolták az Önkormányzat rendelkezésre álló anyagi forrásait. Időközben mintegy 800 milliós kötvény kibocsájtása mellett megépült az iskola új szárnya és a tornacsarnok is nagyjából 1 millárd forintból. Ennél a beruházásnál nem sikerült pályázati forrásokat igénybevenni. A szennyvízkezelő korszerűsítésének pályázatára már többmillió forint került elköltésre. Az első fordulón nyertes előző pályázatunk a második fordulón (RMT) a szolgáltatott adatok valótlansága miatt elbukott. Ez önmagában is részben kidobott pénzé tette a pályázatra fordított erőforrásokat. Az új, egyfordulós KEOP pályázat - Vincze József Polgármester Úr külön kérésére - a lehető legnagyobb támogatási intenzitást előtérbe helyezve került beadásra.

MŰSZAKI MEGOLDÁS Második lépésként meghívtuk a megvalósítandó szennyvízkezelő tervezőjét, aki egy minden tekintetben kielégítő és a projekt műszaki tartalmát teljeséggel és részletesen alátámasztó előadást tartott. A bevezetendő technológia már számos magyarországi településen működik. Az új tecnikai és technológiai megoldás

megnyugtatóan túl fogja teljesíteni a támasztott kapacitás és kibocsájtási határérték követelményeket. A régi reaktorok pufferként való hasznosítása költséghatékony és megbízható megoldást fog nyújtani az utóbbi időszakra jellemző hirtelen és nagy mennyiségű csapadék okozta gondokra is.

GAZDASÁGI KONSTRUKCIÓ A KEOP pályázat követelménye, hogy a támogatott projektnél CBA elemzéssel olyan gazdaságos működés (szennyvízár) legyen kialakítva, hogy a szennyvízkezelés árbevétele forrást biztosítson a szennyvízkezelő működésére és hosszú távon a 'fenntartható' működésre (pótlásra is). A pályázat és a csatolt CBA elemzés mintegy

bruttó 500 forintos köbméterenkénti díjjal számol, vízdíjjal együtt nagyjából bruttó 750 Ft-ot jelentene köbméterenként. Ez egy elég hirtelen és drasztikus terhelést jelentene a lakosság számára, a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve minimum megkérdőjelezhető a megfizethetősége.

HIVATALOS ÖSSZEFOGLALÓ - ÁRKÉPZÉS Harmadik lépésként megvizsgáltuk az árképzést, a jelentős áremelkedés oka többrétű: -Véleményünk szerint a CBA bemeneteként olyan Airvac adatok szerepeltek, amik eltorzították a tényleges alapállapotot. Mivel ezen témában négy hét után sem kaptunk választ a Kozma Úrtól , nem tudtuk minden kétséget kizáróan tájékozódni. -A kft főkönyvi kivonatából kiderül, hogy nem kizárólag szennyvízkezelés a tevékenysége és az árbevétel / ráfordítás / nyereség-veszteség arány tevékenységenként nem áttekinthető. Feltételezzük, hogy a CBA bemeneteként az összes árbevétel, ráfordítás, nyereség-veszteség számok kerültek, ez abban a tekintetben releváns (nem mindegy), ha a szennyvízkezelés árbevétel egy részét egy más tevékenység ráfordításainak finanszírozására használták. Ha így van, akkor a kvázi (statisztikai módon számolt) köbméterenkénti önköltség az indokoltnál magasabb szinten lett meghatározva. A végleges állásfoglalás kialakításához az Airvac összes ráfordításának teljes átvilágítása szükséges. -A magas támogatási arány miatt műszakilag nem feltétlenül szükséges, illetve célszerűségi szempontból támogatás nélkül egyébként nem költséghatékony járműbeszerzésnek(iszapszállító jármű) is hosszútávon kedvezőtlen árfelhajtó hatása van. Teljesen leegyszerűsítve: akinek szüksége van egy liter tejre, ne vegyen egy tehenet. -A pályázatból következően, a teljes projektköltség nagy százalékát kell projekt-menedzsmentre, illetve kommunikációra fordítani, ez is komolyan terheli a CBA-ban szereplő projektértéket, ami a későbbi szennyvízdíjak további emelkedését eredményezi.

3


A MUNKACSOPORT HIVATALOS ÖSSZEFOGLALÓ JAVASLATAI:

I. Pályázati forrás igénybevétele esetén:

Ha a szennyvíztisztító bővítésének megvalósításához pályázati forrást veszünk igénybe a döntés több évtizedre hatással lesz a szennyvízárakra, így a lakosokkal, lakossági szerveződésekkel, civil szervezetekkel mindenképpen előzetes egyeztetésre van szükség és a projekt tényleges megkezdése előtt írásban 'társadalmi megállapodást' kell kötni. A jövőbeni szennyvízdíj árképzésénél nem a pályázathoz csatolt költség-haszon elemzésében szereplő, hanem a szennyvízkezelés tevékenységgel kapcsolatban ténylegesen felmerült közvetlen költségek kerüljenek felszámításra. Az amortizáció fedezeteként szolgáló részt valamilyen ÁFA körön kívüli közvetlen befizetéssel kellene megvalósítani. A pótlásra befizetett összeg az Airvac Kft vagy az Önkormányzat egy elkülönített számlájára és csak a kitűzött célra lehessen felhasználni.

II. Pályázat nélkül:

Kb. 100 mióval kevesebbért (kommunikáció, pr menedzsment, iszapszállító jármű, stb), a most rendelkezésre álló nem allokált - tartalék terhére legyen megvalósítva a beruházás. Alsónémedi, 2011. október 5. Józan Sándor alpolgármester, a munkacsoport vezetője

PRÓBÁLJUK MEG ÁTGONDOLNI JÓZAN PARASZTI ÉSSZEL!

409 millió forint vissza nem térítendő támogatás igen tetemes összeg, de: Az Önkormányzatunk szerencsére pénzügyileg egyáltalán nincs kényszerhelyzetben. Hogyan dönthetett a 4 évre megválasztott Képviselő-testület a lakosságnak 30 éven keresztül pénzügyi terhet jelentő ügyről az Alsónémediek megkérdezése nélkül??? Miért a támogatási szerződés aláírása után lesz lakossági fórum??? Mitől lenne számottevően alacsonyabb a későbbi szennyvízár a kalkuláltnál??? Miért van szükség bővítésre, amikor a nem vendégmunkás állandó lakosok száma tíz éve nem emelkedett??? A szennyvízkezelő az iparterületeket is kiszolgálja, ahol a vállalkozások helyi adót fizetnek.

A CIVIL KAPOCS EGYESÜLET KONKRÉT JAVASLATA A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁRA:

A pályázat költség-haszon elemzésében kalkulált, a projekt fenntarthatóságát hosszútávon biztosító plusz forrást az Önkormányzat az Airvac kft részére évente egy alkalommal, pénzeszköz-átadás formájában, elkülönített számlára, most az iparterületeken is működő és a kapacitásnövekedés lehetőségéből adódóan a majd idetelepülő vállalkozások helyi adóbefizetésének átcsoportosításával biztosíthatná! 500 milliós helyi adóbevételnél a szükséges átcsoportosítás és pénzeszköz-átadás mindösszesen 4%-ot tenne ki.

A fentiekből következően, a lakossági árak a következő 30 évben maximum csak az infláció és esetleg a törvényi változásokból következő mértékben növekednének. A lakossági díjemeléssel ellentétben, a pénzeszköz-átadást a 25(27)% ÁFA nem terhelné, így évi 5-6 millió forint Alsónémedin maradhatna. Ebben a konstrukcióban a kecske is jóllakhatna és káposztánk is megmaradhatna: -végre lehetne egy jól működő szennyvízkezelőnk -hozzájuthatnánk a 409 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz -nem terhelnénk anyagilag indokolatlan mértékben a lakosságot -lehetőség nyílna további helyi adót fizető vállalkozások betepülésére -30 év múlva pedig, elvileg meglenne a pénz egy vadonatúj szennyvízkezelő megépítésére

A beruházás lakossági fóruma 2011. december 16-án 15 órakor lesz az OPÁL-házban.

LAPZÁRTA UTÁN - SUZUKI ULLMANN FEJLEMÉNYEK 2011. 10. 25-i zárt ülésén határozott a Képviselő-testület (név szerinti szavazáson, 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodó) , hogy jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, valamint hanyag kezelés vétsége bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen feljelentés kíván tenni. A polgármester kezdeményezésére a Képviselő-testület 2011. 11. 11-i zárt ülésén visszavonta a feljelentés kapcsán az előző ülésen hozott határozatát. Név szerinti szavazás volt, de nem ismerjük a részleteket.

Következő ki a d vá n yu n k

"SZEMÉT" ÜGY

Az ügy nem csak az elhelyezett hulladék miatt kapta a "szemét" jelzőt. Átfogó képet próbálunk nyújtani, dokumentumokat bemutatni, hogy az összefüggéseket meg lehessen érteni, bár nem lesz könnyű feladat.

h ttp: / / www. ci vi l ka pocs. h u

I m presszu m

CIVIL KAPOCS

A Civil Kapocs Egyesület (PMB. TE-6168) eseti közérdekű tájékoztató kiadványa

Nyilvántartási szám: 163/2638/1/2011 Felelős szerkesztő: Juhász Zoltán Honlap: http://www.civilkapocs.hu E-mail: civilkapocs@gmail.com

ci vi l ka pocs@ g m a i l . com

Sz@r ügy 2011. december  

Civil Kapocs - Sz@r ügy 2011. december