Page 1

Tájékoztatás a nagyösszegő szerzıdéskötésekrıl A vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek (Áht 15/B §) eleget téve ezúton adunk tájékoztatást a 2011 . I. negyedévében megkötött nagyobb összegő (nettó 5 millió forint feletti) szerzıdésekrıl.

Szerzıdı fél ABÉVA Kft. ABÉVA Kft.

2011. április 20.

Munka megnevezése Iskola u. 1. bérleti díja Iskola u. 1. üzemeltetési díja

Nettó összeg eFt 46 968 45 600

2011. I. negyedévi nagyösszegű szerződések  
2011. I. negyedévi nagyösszegű szerződések  

2011. I. negyedévi nagyösszegű szerződések