Page 8

8

civil fórum

A multikulturális Kolozsvár

A

2004. évi helyhatósági választások fordulatot hoztak Kolozsvár közigazgatásában: 12 évi, egy koherens városfejlesztési stratégia hiányával, és ugyanakkor magyarellenes nacionalizmussal is fémjelzett Funar-korszak után új perspektíva nyílt meg a város előtt azáltal, hogy – a kisebbségi kérdéshez szélsőségesség-mentesen viszonyuló – jobbközép politikai erők jelöltje nyerte el a polgármesteri tisztséget, és ugyanezen politikai alakulatok, a magyarság politikai képviseleti szervezetével együtt kerültek többségbe a helyi tanácsban. Ez a fordulat tette lehetővé az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja számára, hogy egy új területen helyi kihatású projektet, a Partnerség a multikulturális Kolozsvárért. A kisebbségi jogok helyi szintű monitorizálása Kolozsváron elnevezésűt megtervezzen és megvalósítson.

érdekében Kolozsváron – a helyi közösséghez szól, a kisebbséghez épp úgy, mint a többséghez, beleértve a helyi hatóságokat, a nem kormányzati szervezeteket, az etnikai közösségek képviselőit, a főiskolai környezetet és a média intézményeit is. A kezdeményező intézet partnere a kolozsvári polgármesteri hivatal, támogatója a Friedrich Ebert Alapítvány. Hogyan indult ez a projekt? A macedóniai Bitolában 2005 novemberében, a Friedrich Ebert – Macedónia Alapítvány által szervezett találkozón, melyen mind az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, mind pedig a kolozsvári polgármesteri hivatal képviselői részt vettek, lerakták ennek a már régebbi, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja által megfogalmazott kezdeményezés megvalósításának alapjait. Ez, az észak-európai országokban sikerrel alkalmazott modell jelenleg Románi-

Könczey Elemér rajza

Szöveg nélkül

Külön érdekessége a kezdeményezésnek, hogy abban a városban kerül rá sor, amelyben egy számottevő kisebbség, a magyarság részaránya a 2002-es népszámlálás adatai szerint 20% alá, azaz a közigazgatási törvény által a nyelvi jogok alkalmazását a kisebbségi közösségek számára kötelezővé tevő küszöb alá csökkent a 2000es helyzethez viszonyítva. Az egy évre tervezett projekt – melynek célja a helyi közigazgatás és a nem kormányzati szervezetek közötti helyi partnerség megszilárdítása az együttműködés és az etnikumok közötti párbeszéd előmozdítása

ában, Bulgáriában, Macedóniában és Szerbiában van kibontakozóban. Mitől eredeti ez a kezdeményezés? – kérdeztük Monica Călușer program-koordinátortól. „A projekt célja olyan módszereket kidolgozni, amelyek hozzájárulhatnak a helyi közigazgatás hatékonyabb működtetéséhez, és ahhoz, hogy a hivatal könnyebben ismerje fel az állampolgárok igényeit és megfelelő megoldásokat keressen szükségleteik kielégítésére. Az volna az ideális, ha az együttműködésünk végén a polgármesteri hivatal még inkább tudatában lenne majd annak, hogy az iga-

zán hatékony helyi politika kidolgozási és gyakorlatba ültetési folyamatába mennyire fontos a lakosság bevonása. Különösen, ha kisebbségekről van szó, kiknek a közösségi életben való részvétele korlátozott a többségi elv miatt.” A projekt végső célja kidolgozni Kolozsvár szintjén az etnikumok közötti kapcsolatok javítását szolgáló stratégiát, melyet a helyi önkormányzati testület elé kívánunk terjeszteni az év végéig. De célkitűzéseink közé tartozik még az etnikumközi kapcsolatok szintjén jelentkező problémák beazonosítása Kolozsváron; helyi hálózat létrehozása az együttműködési kezdeményezések és az etnikumok közötti párbeszéd támogatására; a hatóság és a civil társadalom szervezetei közötti helyi szintű partnerség fejlesztése a helyi közösség problémáinak a kezelése céljából, a helyi közreműködők hatékonyságának növeléséért. Az év elejétől kezdődően a következő szakaszokat valósítottuk meg: SWOT-analízis elkészítése a polgármesteri hivatal szemszögéből az etnikumközi viszonyok alakulásáról; kérdőíves felmérés a polgármesteri hivatal alkalmazottainak a bevonásával; közvélemény-kutatás Kolozsváron, valamint az eredmények nyilvános bemutatása egy sajtóértekezlet keretén belül; három kerekasztal-beszélgetés megszervezése és lebonyolítása, külön-külön a kolozsvári románok, romák és magyarok bevonásával. Hátra van még az, hogy az eddigiekben begyűlt adatok és információk alapján kidolgozzuk és nyilvánosságra hozzuk a multikulturális Kolozsvár megvalósítását lehetővé tevő, hosszabb távú stratégiát. A projektet a környező országokban az alábbi szervezetek irányítják: Bulgária: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations; Szerbia: Ethnicity Research Center; Albánia: Albanian Helsinki Committee; Macedónia: Helsinki Committee for Human Rights.

Veres Ágnes Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja – programkoordinátor e-mail: averes@edrc.ro

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you