Page 43

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre

odafigyeltek a munkatársak, alkalmazottak fejlesztésének kérdésére, jelentős lépéselőnybe kerültek más civil szervezetekkel szemben. Az emberi erőforrás jellegzetessége, hogy sokkal több ideig használható, mint más erőforrások egy szervezetben, ugyanis fejleszthető, továbbképezhető.

szervezet elérte a kellő érettséget, biztos bevételei vannak és megkezdte rendszerezni tevékenységét. Drjenovszky Zsófia prezentációjában a motiválás kérdését is elemezte. A szervezet vezetőségének az kell legyen a célja, hogy a munkatársak, alkalmazottak hatékonyságát és jó

Varga Zoltán, az Areopagus Alapítvány képviseletében prezentációjában azt vizsgálta, mikor aktuális egy szervezet életében a HR-fejlesztés kérdése. Kevés az a szervezet, amelyik már rögtön megalakulása után nekivág ennek a folyamatnak. Ez a kérdés akkor válik időszerűvé, amikor egy

teljesítményét folyamatosan tartsa fenn. Ezt szolgálják a különböző motiváló technikák és eszközök. Az önkéntesség kérdéséről tartott egy átfogó bemutatót Kocsis András, aki elmondta többek között, hogy a hazai civil szervezetek most kezdik tudatosítani, mekkora erőforrást jelenthet

43

egy szervezet életében az önkéntes munka. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ne divatból futtasson önkéntesprogramot egy szervezet, hanem jól át kell gondolni, mit is akarunk kezdeni ezzel az erőforrással. Hangsúlyozta ugyanakkor az önkéntes-koordinátor szerepének fontosságát, valamint azt, hogy itt is szükséges megfelelő motiváló tényezők használata, tekintve, hogy nem fizetett alkalmazottakról van szó. Székely Katalin a csapatmunka témáját járta körül előadásában. Csapatmunka mellett akkor dönt egy szervezet, amikor komplex feladatok megoldására van szükség. A csapat akkor hatékony, ha munkája eredménye nemcsak egyszerűen a tagok képességeinek és teljesítményének az összege, hanem ennél több, szinergikus. A szekció előadásai közben és azt követően párbeszéd alakult ki az előadók és a résztvevők között, konkrét problémákról (önkéntesek fogadásának lehetősége) beszélgettünk. Úgy gondoljuk, ha nem is sikerült részletesen átbeszélni a HR-fejlesztés kérdését, de elértük, hogy néhány fontos kérdésre összpontosítsuk a részt vevő civil szervezeti vezetők és munkatársak figyelmét.

Varga Zoltán Areopagus Alapítvány – alelnök e-mail: zoltanvarga@ike.ro

Civil szervezetek PR-je – szekcióbeszámoló – ,,A public relations olyan, mint egy híd, amely a két szereplő közötti kölcsönös megértést hívatott szolgálni.” Sam Black

A

z idei Civil Fórum második napján, szombaton került sor a PR-szekció előadásaira. Az előadássorozatot reggel Kövér Tamás (újságíró, a budapesti Általános Vállalkozási Főiskola mestertanára, a MÚOSZ Etikai Bizottságának alelnöke) nyitotta meg. Mi a PR? A PR feladatai, etikai vonatkozásai című előadásából már az elején megtudtuk, hogy a PR elsődleges feladata a közvélemény tájékoztatása, a szervezet céljainak megértetése a szervezet környezetével, valamint törekvés a

szervezet és környezete, illetve a környezet és a szervezet közötti magatartás koordinálására. Kövér Tamás az általa is száraznak ítélt anyagot sok példával, történettel színezte ki. A tömegkapcsolat építéséhez tudatos munkára van szükség – hangsúlyozta. Előadásának zárómondataként elhangzott: a demokrácia feltételezi a public relationst, és a public relations feltételezi a demokráciát. Könczey Elemér (grafikus, képzőművész) PR és arculat című előadásával folytatódtak a szekció mun-

kálatai, amelyben a hangsúly a vizuális kommunikációra esett. Rövid kísérlet után az előadó bebizonyította, hogy a közlés eme formája sokkal hitelesebb. Az előadás érdekes, pörgő, változatos volt, szöveges oldalak és karikatúrák váltották egymást. Ha kommunikálni akarunk valamit, horgokat használunk, hogy megragadjuk a közönség figyelmét – mondta Könczey. Az előadáson a brand kifejezés is szóba került, amely mindazt jelenti, ami eszünkbe jut valamiről (logó, szín, forma, reklám, szlogen stb.). Brand a lelke mindennek – idézte az előadó egy honlapról. Rövid szünet után Kelemen Attila (újságíró, a Transindex erdélyi köz-

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Advertisement