Page 40

civil fórum

40

aktuális európai uniós csatlakozás – mely többek között újabb és nagyobb forrásokat tesz elérhetővé a civilek és az önkormányzatok számára is – a támogatások előfeltételeként fogalmazza meg a helyi szintű partnerségek létét. Így került újra terítékre a civilek és az önkormányzatok közti párbeszéd, megvizsgálandó, hogy ez eddig hogyan is működött, milyen pozitív példái vannak civil szféránkban, és mit is jelent az EU szabta keret. Újra fog-e fogalmazódni ennek a partnerségnek a jelentősége az érintettekben? Mit is kellene szem előtt tartani, amikor a forrásteremtés érdekében történő együttműködés, partnerség a tét? A Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi irodájának regionális igazgatója, Orbán Árpád az udvarhelyszéki civil szervezetek és az önkormányzat együttműködéséről, az ottani tapasztalatokról számolt be civil szemszögből. Kezdő gondolatai között emelte ki, hogy „azért vagyunk itt, mert hiszünk abban, hogy ezt lehet másként is” – a civilek és az önkormányzat legtöbb esetben nem működő párbeszédére, együttműködésére utalva. A probléma gyökere a mentalitásban van. Egyre nagyobb az elvárás az önkormányzat irányába az emberek részéről, és ez egyre nagyobb felelősséget, egyre nagyobb kihívást jelent számukra. A vidéki térségekben az önkormányzatok szakemberhiánnyal küszködnek. Helyi szinten kellene a fejlesztési ötleteket megvalósítható projektekké alakítani. Ehhez azonban az önkormányzat jobban meg kellene becsülje a civilek kezdeményezőkészségét. A partnerségnek van egy mindkét fél számára nyerő lehetősége, és ezt kellene megragadni. Az előadó főként az önkormányzatot marasztalta el a partnerségben való együttműködés elmaradása miatt, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a civileknek is szembe kell nézniük önmagukkal, és tanulniuk kell. Az önkormányzatnak is vannak elvárásai, amelyeknek meg kell tudni felelni, ugyanakkor a strukturális alapok elérése és lehívása is szakmai felkészültséget igényel. Az előadások sorát Mihály István, a székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda (Birou de Consiliere pentru Cetăţeni – BCC) vezetője folytatta, aki az udvarhelyi önkormányzat és a Civitas Alapítvány partnerségében biztosított közszolgáltatásról számolt be. A hallgatóság egy jó példát hallhatott arról, hogy ha egy civil szervezet képes megfelelő szintű

szolgáltatást biztosítani, akkor ezt az önkormányzat is támogatja. Az országos hálózatban működő Lakossági Tanácsadó Irodák (országos szinten 55 helyen működnek, az első az udvarhelyi iroda volt) egy angliai modellt honosítottak meg Romániában, amely helyi szinten ingyenesen szolgálja ki a lakosságot. Tizenkét témakörben (többek között egészségügy, szociális segélyek, társadalombiztosítás, fogyasztóvédelem, munkaügy, tulajdonjog, oktatás stb.) nyújtanak információt, adnak tanácsot a titoktartás, ingyenesség, pártatlanság és függetlenség jegyében.

veznek, sikerült öntudatosabbá és aktívabbá tenni a térség polgárait és az ifjúságot is. Az előadó ugyanakkor azt is elmondta, hogy ő, mint aki a civil szféra jelenleg is aktív tagja, több civil kezdeményezés szereplője, ezeknek a tapasztalatainak köszönhetően vágott bele ebbe a szerveződésbe. Sokat segített neki, hogy rendelkezett egy ilyen tapasztalati háttérrel. Szász János, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója a civil kezdeményezés és az önkormányzatok együttműködésének egy sikeres példáját mutatta be, amely a szociális problémák

Demeter Zoltán, Antal Árpád képviselő erdővidéki irodájának irodavezetője a regionális szintű, partnerségben megvalósult A politikum és a helyi közösség párbeszéde – Demokratikus Állampolgárság program Erdővidéken elnevezésű, a Phare által támogatott kezdeményezést mutatta be. Minden párt képviselőjét törekedtek bevonni, egyrészt művelődési, másrészt közösségszervező kezdeményezés volt. E program keretében Erdővidéken több tematikus tanácskozást szerveztek, mindig más-más helyszínen, ahol a régió helyi emberei, civilek, önkormányzatok képviselői, vállalkozók, lakosok az adott kérdéskörrel kapcsolatos rövid előadásokat hallhattak, és alkalmuk volt az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, problémáikat kibeszélni. A program egyik kiemelt értéke, hogy külön figyelmet szentelt az iskolás korosztálynak is, hogy velük is megismertesse az önkormányzatot, annak működését. A program lejártával nem zárultak le ezek a folyamatok. A térségben további találkozásokat szer-

megoldását segíti. A demográfiai mutatók által jelzett egyre elöregedő társadalmunkban a segítségre szoruló idősek száma egyre nagyobb. Az otthoni beteggondozó hálózat révén a Caritas elsősorban az egészségi és szociális gondok miatt ágyhoz kötött személyeknek kíván segítséget nyújtani. Szak- és alapápolást nyújtott, a szociális gondok megoldásában segített, helyenként háztartási segítségnyújtást ölelt fel ez a munka. Az önkormányzatokkal kezdetben nehézkesen sikerült partnerséget kialakítani, évekig tartó meggyőző munka eredménye, hogy a ma már kilenc megyére kiterjedő szolgáltatási hálózat fenntartásához szükséges anyagi erőforrás 71%-a az állami szektorból (15% a megyei tanácsoktól, 56% a helyi önkormányzattól) kerül ki. Szász János előadását a következő Exupery idézettel zárta: „Ha hajót akarsz építeni, nem elég kiabálni, keltsd fel a végtelen tenger iránti vágyat.” Báder György, Pestújhely (Budapest XV. kerülete) frissen megválasztott önkormányzati képviselője, aki

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Advertisement